Mengubah pengiraan semula formula, lelaran atau kepersisan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Untuk menggunakan Formula dengan berkesan, Terdapat tiga pertimbangan penting yang anda perlu fahami:

Pengiraan     adalah proses menghitung formula kemudian memaparkan hasilnya sebagai nilai dalam sel yang mengandungi formula. Untuk mengelakkan pengiraan tidak perlu yang membazirkan masa dan melambatkan komputer anda, Microsoft Excel mengira semula formula secara automatik hanya apabila sel yang formula bergantung padanya berubah. Ini adalah kelakuan lalai semasa anda mula-mula membuka buku kerja dan semasa anda mengedit buku kerja. Namun, anda boleh mengawal masa dan cara Excel mengira semula formula.

Lelaran     adalah pengiraan semula lembaran kerja secara berulang sehingga syarat berangka tertentu dipenuhi. Excel tidak boleh mengira formula yang merujuk kepada sel secara automatik — secara langsung atau tidak langsung — yang mengandungi formula tersebut. Ini dipanggil rujukan membulat. Jika formula merujuk kembali kepada salah satu daripada selnya sendiri, anda mesti menentukan bilangan kali formula harus dikira semula. Rujukan membulat boleh melelar bagi tempoh yang tidak pasti. Namun, anda boleh mengawal bilangan maksimum lelaran dan jumlah perubahan yang boleh diterima.

Kepersisan     adalah satu ukuran darjah ketepatan untuk sesuatu pengiraan. Excel menyimpan dan mengira kepersisan dengan 15 digit bererti. Namun, anda boleh mengubah kepersisan pengiraan supaya Excel menggunakan nilai terpapar dan bukannya nilai disimpan semasa ia mengira semula formula.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mengubah apabila lembaran kerja atau buku kerja mengira semula

Mengira semula lembaran kerja atau buku kerja secara manual menggunakan pintasan papan kekunci

Mengubah bilangan kali Excel melelar formula

Mengubah kepersisan pengiraan dalam buku kerja

Ketahui lebih lanjut tentang kepersisan dalam Excel

Mengubah bilangan pemproses yang digunakan untuk mengira Formula

Mengetahui tentang mengira buku kerja yang dicipta dalam versi terdahulu Excel

Mengubah apabila lembaran kerja atau buku kerja mengira semula

Semasa pengiraan diteruskan, anda boleh pilih perintah atau melaksanakan tindakan seperti memasukkan nombor atau Formula. Excel buat sementara waktu mengganggu mengganggu pengiraan untuk menjalankan perintah atau tindakan lain dan kemudian disambung pengiraan. Proses pengiraan mungkin mengambil masa yang lebih banyak jika buku kerja mengandungi bilangan formula yang besar, atau jika lembaran kerja yang mengandungi Jadual data atau fungsi yang mengira semula setiap kali buku kerja dikira semula secara automatik. Juga, proses pengiraan mungkin mengambil masa yang lebih banyak jika lembaran kerja yang mengandungi pautan ke lembaran kerja atau buku kerja lain. Anda boleh mengawal apabila pengiraan berlaku dengan mengubah proses pengiraan untuk pengiraan manual.

Penting: Mengubah mana-mana opsyen akan mempengaruhi semua buku kerja terbuka.

 1. Klik tab Fail, klik Opsyen, kemudian klik kategori Formula.

 2. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk mengira semula semua formula bersandar setiap kali anda membuat perubahan pada satu nilai, formula atau nama, dalam seksyen Opsyen pengiraan, di bawah Pengiraan Buku Kerja, klik Automatik. Ini adalah seting pengiraan lalai.

  • Untuk mengira semula semua formula bersandar — kecuali jadual data — setiap kali anda membuat perubahan pada satu nilai, formula atau nama, dalam seksyen Opsyen pengiraan, di bawah Pengiraan Buku Kerja, klik Automatik kecuali untuk jadual data.

  • Untuk mematikan pengiraan semula automatik dan mengira semula buku kerja terbuka hanya semasa anda melakukannya dengan nyata (dengan menekan F9), dalam seksyen Opsyen pengiraan, di bawah Pengiraan Buku Kerja, klik Manual.

   Nota: Apabila anda mengklik Manual, Excel memilih kotak semak Kira semula buku kerja sebelum menyimpan secara automatik. Jika menyimpan buku kerja memakan masa yang lama, membuang kotak semak Kira semula buku kerja sebelum menyimpan boleh memperbaiki masa menyimpan.

  • Untuk mengira semula semua lembaran kerja terbuka secara manual, termasuk jadual data dan mengemas kini semua lembaran carta, pada tab Formula, dalam kumpulan Pengiraan, klik butang Kira Sekarang.

   Kumpulan pengiraan

  • Untuk mengira semula lembaran kerja aktif dan sebarang carta dan lembaran carta terpaut kepada lembaran kerja ini secara manual, pada tab Formula, dalam kumpulan Pengiraan, klik butang Kira Helaian.

Petua: Secara alternatif, anda boleh mengubah kebanyakan opsyen ini di luar kotak dialog Opsyen Excel. Pada tab Formula, dalam kumpulan Pengiraan, klik Opsyen Pengiraan, kemudian klik Automatik.

Nota: Jika lembaran kerja mengandungi formula yang dipaut kepada lembaran kerja yang belum dikira semula dan anda mengemas kini pautan tersebut, Excel memaparkan mesej yang menyatakan lembaran kerja sumber tidak dikira semula dengan lengkap. Untuk mengemas kini pautan dengan nilai terkini disimpan pada lembaran kerja sumber, walaupun nilai mungkin tidak betul, klik OK. Untuk membatalkan kemas kini pautan dan menggunakan nilai sebelumnya yang diperoleh daripada lembaran kerja sumber, klik Batal.

Mengira semula lembaran kerja atau buku kerja secara manual menggunakan pintasan papan kekunci

Untuk

Tekan

Kira semula formula yang telah berubah sejak pengiraan terakhir dan formula yang bergantung padanya dalam semua buku kerja terbuka. Jika buku kerja diset untuk pengiraan semula automatik, anda tidak perlu menekan F9 untuk pengiraan semula.

F9

Kira semula formula yang telah berubah sejak pengiraan terakhir dan formula yang bergantung padanya dalam lembaran kerja aktif.

Shift+F9 

Kira semula semua formula dalam semua buku kerja terbuka, tanpa mengira sama ada ia telah berubah sejak pengiraan semula yang terakhir.

Ctrl+Alt+F9 

Semak formula bersandar, kemudian kira semula semua formula dalam semua buku kerja terbuka, tanpa mengira sama ada ia telah berubah sejak pengiraan semula yang terakhir.

Ctrl+Shift+Alt+F9 

Mengubah bilangan kali Excel melelar formula

 1. Klik tab Fail, klik Opsyen, kemudian klik kategori Formula.

 2. Dalam seksyen Opsyen pengiraan, pilih kotak semak Dayakan pengiraan lelaran.

 3. Untuk mengesetkan bilangan maksimum Excel akan mengira semula, taipkan bilangan lelaran dalam kotak Lelaran Maksimum. Semakin tinggi bilangan lelaran, semakin banyak masa diperlukan oleh Excel untuk mengira semula lembaran kerja.

 4. Untuk mengesetkan amaun perubahan maksimum yang anda akan terima antara pengiraan semula hasil, taipkan amaun dalam kotak Perubahan Maksimum. Semakin kecil bilangan, semakin tepat hasilnya dan semakin banyak masa diperlukan oleh Excel untuk mengira semula lembaran kerja.

Nota: Penyelesai dan Carian Matlamat adalah sebahagian daripada set perintah yang kadangkala dipanggil alat analisis bagaimana jika. Kedua-dua perintah menggunakan lelaran dalam cara terkawal untuk memperoleh hasil yang diingini. Anda boleh menggunakan Penyelesai apabila anda perlu mencari nilai optimum untuk sel tertentu dengan melaraskan nilai beberapa sel atau apabila anda ingin menggunakan pengehadan tertentu pada satu atau lebih banyak nilai dalam pengiraan. Anda boleh menggunakan Carian Matlamat apabila anda tahu hasil yang diingini bagi formula tunggal tetapi bukan nilai input yang diperlukan oleh formula untuk menentukan hasilnya.

Mengubah kepersisan pengiraan dalam buku kerja

Sebelum anda mengubah kepersisan pengiraan, sentiasa ingati perkara penting berikut:

Secara lalai, Excel mengira nilai disimpan, tidak dipaparkan.   

Nilai yang dipaparkan dan dicetak bergantung pada cara anda memilih untuk memformatkan dan memaparkan nilai yang disimpan. Contohnya, sel yang memaparkan tarikh "6/22/2008" juga mengandungi nombor siri yang adalah nilai yang disimpan untuk tarikh dalam sel. Anda boleh mengubah paparan tarikh kepada format lain (contohnya, untuk "22-Jun-2008"), tetapi mengubah paparan nilai pada lembaran kerja tidak akan mengubah nilai yang disimpan.

Berjaga-jaga apabila mengubah kepersisan pengiraan   

Apabila formula melaksanakan pengiraan, Excel biasanya menggunakan nilai yang disimpan dalam sel yang dirujuk oleh formula. Contohnya, jika dua sel mengandungi nilai 10.005 dan sel yang diformatkan untuk memaparkan nilai dalam format Mata Wang, nilai $10,01 dipaparkan dalam setiap sel. Jika anda menambah dua sel bersama-sama, Hasilnya ialah $20.01 kerana Excel menambah nilai tersimpan 10.005 dan 10.005, bukan nilai dipaparkan.

Apabila anda mengubah kepersisan pengiraan dalam buku kerja menggunakan nilai dipapar (diformat), Excel mengubah nilai disimpan secara kekal dalam sel daripada kepersisan penuh (15 digit) kepada sebarang format termasuk titik perpuluhan dipaparkan. Jika anda kemudiannya memilih untuk mengira kepersisan penuh, nilai pendasar yang asal tidak boleh dipulihkan.

 1. Klik tab Fail, klik Opsyen, kemudian klik kategori Lanjutan.

 2. Dalam seksyen Apabila mengira buku kerja ini, pilih buku kerja yang anda inginkan kemudian pilih kotak semak Set kepersisan seperti yang dipaparkan.

Mengetahui lebih lanjut tentang kepersisan dalam Excel

Walaupun Excel mengehadkan kepersisan kepada 15 digit, ia tidak bermakna 15 digit adalah had saiz nombor yang anda boleh simpan dalam Excel. Hadnya ialah 9.99999999999999E+307 untuk nombor positif dan -9.99999999999999E+307 untuk nombor negatif. Ia hampir sama dengan 1 atau -1 diikuti dengan 308 sifar.

Kepersisan dalam Excel bermakna sebarang nombor melebihi 15 digit akan disimpan dan hanya 15 digit kepersisan akan ditunjukkan. Digit-digit tersebut boleh terdiri daripada apa-apa gabungan sebelum atau selepas titik perpuluhan. Sebarang digit ke arah kanan digit ke-15 akan menjadi sifar. Contohnya, 1234567.890123456 mempunyai 16 digit (7 digit sebelum dan 9 digit selepas titik perpuluhan). Dalam Excel, ia disimpan dan ditunjukkan sebagai 1234567.89012345 (ini ditunjukkan dalam bar formula dan dalam sel). Jika anda mengesetkan sel kepada format nombor agar semua digit ditunjukkan (bukannya format saintifik, seperti 1.23457E+06), anda akan melihat nombor itu dipaparkan sebagai 1234567.890123450. Nombor 6 di hujung (digit ke-16) digugurkan dan digantikan dengan 0. Kepersisan berhenti pada digit ke-15, jadi sebarang digit berikutnya akan menjadi sifar.

Mengubah bilangan pemproses yang digunakan untuk mengira formula

Komputer boleh mempunyai lebih daripada satu pemproses (ia mengandungi berbilang pemproses fizikal) atau boleh menjadi hiperjaluran (ia mengandungi berbilang pemproses logik). Pada komputer tersebut, anda boleh memperbaiki atau mengawal masa yang diambil untuk mengira semula buku kerja yang mengandungi banyak formula dengan mengesetkan bilangan pemproses untuk digunakan bagi pengiraan semula. Dalam kebanyakan kes, beberapa bahagian beban kerja pengiraan semula boleh dilakukan secara serentak. Memisahkan beban kerja ini merentasi berbilang pemproses boleh mengurangkan keseluruhan masa yang diambil untuk melengkapkan pengiraan semula.

 1. Klik tab Fail, klik Opsyen, kemudian klik kategori Lanjutan.

 2. Untuk mendayakan atau menyahdayakan kegunaan berbilang pemproses semasa pengiraan, dalam seksyen Formula, pilih atau kosongkan kotak semak Dayakan pengiraan multi-jaluran.

  Nota    Kotak semak ini didayakan secara lalai dan semua pemproses digunakan semasa pengiraan. Bilangan pemproses pada komputer anda dikesan dan dipaparkan secara automatik di sebelah opsyen Gunakan semua pemproses pada komputer ini.

 3. Secara pilihan, jika anda memilih Dayakan pengiraan multi-jaluran, anda boleh mengawal bilangan pemproses untuk digunakan pada komputer anda. Contohnya, anda mungkin ingin mengehadkan bilangan pemproses yang digunakan semasa pengiraan semula jika anda mempunyai program lain yang sedang berjalan pada komputer yang memerlukan masa pemprosesan yang khusus.

 4. Untuk mengawal bilangan pemproses, di bawah Bilangan jaluran pengiraan, klik Manual. Masukkan bilangan pemproses untuk digunakan (bilangan maksimum ialah 1024).

Mengetahui tentang mengira buku kerja yang dicipta dalam versi terdahulu Excel

Untuk memastikan buku kerja terdahulu dikira dengan betul, Excel berkelakuan secara berbeza apabila anda mula-mula membuka buku kerja yang disimpan dalam versi Excel terdahulu berbanding dengan apabila anda membuka buku kerja dicipta dalam versi semasa.

 • Apabila anda membuka buku kerja yang dicipta dalam versi semasa, Excel hanya mengira semula formula yang bergantung pada sel yang telah berubah.

 • Apabila anda membuka buku kerja yang dicipta dalam versi terdahulu Excel, semua formula dalam buku kerja — formula yang bergantung pada sel yang telah berubah dan formula yang tidak bergantung — akan dikira semula. Ini dapat memastikan buku kerja dioptimumkan sepenuhnya untuk versi Excel semasa. Pengecualian berlaku apabila buku kerja dalam mod pengiraan berbeza, seperti Manual.

 • Oleh sebab pengiraan lengkap boleh memakan masa lebih lama daripada pengiraan separa, membuka buku kerja yang tidak disimpan sebelumnya dalam versi Excel semasa boleh memakan masa lebih lama daripada biasa. Selepas anda menyimpan buku kerja dalam versi semasa Excel, ia akan membuka lebih cepat.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×