Mengubah paparan paksi carta

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Untuk kebanyakan jenis carta, anda boleh memaparkan atau menyembunyikan paksi carta. Untuk menjadikan data carta lebih mudah difahami, anda juga boleh penampilan carta.

Penting    Artikel ini merangkumi mengubah skala paksi carta. Untuk maklumat tentang cara mengubah skala, lihat:

Apakah yang anda ingin lakukan?

Carta biasanya mempunyai dua paksi yang digunakan untuk mengukur dan mengkategorikan data: paksi menegak (juga dikenali sebagai nilai paksi atau paksi y), dan paksi mendatar (juga dikenali sebagai paksi kategori atau paksi x). Lajur 3D, kon 3D atau carta piramid 3D mempunyai paksi ketiga, paksi kedalaman (juga dikenali sebagai paksi siri atau paksi z), supaya data boleh diplotkan sepanjang kedalaman carta. Carta radar tidak mempunyai paksi mendatar (kategori) dan carta pai dan donat tidak mempunyai sebarang paksi.

Carta yang memaparkan paksi mendatar, menegak dan kedalaman

Petak bual 1 Paksi menegak (nilai)

Petak bual 2 Paksi (kategori) mendatar

Petak bual 3 Paksi kedalaman (siri)

Bukan semua jenis carta memaparkan paksi dengan cara yang sama. Contohnya, carta xy (serak) dan carta gelembung menunjukkan nilai berangka pada kedua-dua paksi mendatar dan paksi menegak. Salah satu contoh ialah cara curahan hujan diplotkan terhadap tekanan barometrik. Kedua-dua item ini mempunyai nilai berangka dan titik data akan diplotkan pada paksi x dan y relatif kepada nilai berangka daripada kedua-duanya. Paksi nilai menyediakan pelbagai opsyen seperti mengesetkan skala kepada logaritma.

Jenis carta yang lain seperti lajur, baris dan carta kawasan, menunjukkan nilai berangka pada paksi menegak (nilai) sahaja dan menunjukkan perkumpulan teks (atau kategori) pada paksi mendatar. Satu contoh mungkin menunjukkan berapa inci curahan hujan diplotkan terhadap rantau geografi. Dalam contoh ini, rantau geografi adalah kategori data teks yang diplotkan pada paksi mendatar (kategori) tersebut. Rantau geografi akan dijarakkan secara seragam kerana ia adalah teks dan bukannya nilai yang boleh diukur. Pertimbangkan perbezaan ini apabila anda memilih jenis carta kerana opsyen adalah berbeza untuk nilai dan paksi kategori. Pada catatan yang berkaitan, paksi kedalaman (siri) adalah satu bentuk paksi kategori yang lain.

Apabila anda mencipta carta, tanda rait dan label dipaparkan secara lalai pada paksi. Anda boleh melaraskan cara ia dipaparkan dengan menggunakan tanda rait dan label yang utama dan minor. Untuk menyingkirkan kluter dalam carta, anda boleh memaparkan label paksi yang kurang atau tanda rait pada paksi mendatar (kategori) dengan menentukan selang yang anda inginkan kategori dilabelkan atau dengan menentukan bilangan kategori yang anda ingin paparkan antara tanda rait.

Anda turut boleh mengubah penjajaran dan orientasi label serta mengubah atau memformatkan teks dan nombor yang dipaparkan, contohnya, untuk memaparkan nombor sebagai peratusan.

 1. Klik di mana-mana dalam carta yang anda ingin paparkan atau sembunyikan paksi.

  Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

 2. Pada tab Tataletak dalam kumpulan Paksi, klik Paksi.

  Imej Reben

 3. Klik jenis paksi yang anda ingin paparkan atau sembunyikan kemudian klik opsyen yang anda inginkan.

 1. Pada carta, klik paksi yang mempunyai tanda rait dan label yang anda ingin laraskan atau lakukan perkara berikut untuk memilih paksi daripada senarai unsur carta:

  1. Klik mana-mana dalam carta.

   Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

  2. Pada tab Format, dalam kumpulan Pilihan Semasa, klik anak panah dalam kotak Unsur Carta kemudian klik paksi yang anda ingin pilih.

   Imej Reben

 2. Pada tab Format dalam kumpulan Pilihan Semasa, klik Pilihan Format.

 3. Di bawah Opsyen Paksi, lakukan satu atau lebih daripada perkara berikut:

  1. Untuk mengubah paparan tanda rait utama, dalam kotak Jenis tanda rait utama, klik posisi tanda rait yang anda inginkan.

  2. Untuk mengubah paparan tanda rait minor, dalam kotak senarai juntai bawah Jenis tanda rait minor, klik posisi tanda rait yang anda inginkan.

  3. Untuk mengubah posisi label, dalam kotak Label paksi, klik opsyen yang anda inginkan.

   Petua    Untuk menyembunyikan tanda rait atau label tanda rait, dalam kotak Label paksi, klik Tiada.

 1. Pada carta, klik paksi mendatar (kategori) yang anda ingin ubah atau lakukan perkara berikut untuk memilih paksi daripada senarai unsur carta:

  1. Klik mana-mana dalam carta.

   Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

  2. Pada tab Format, dalam kumpulan Pilihan Semasa, klik anak panah dalam kotak Unsur Carta kemudian klik paksi yang anda ingin pilih.

   Imej Reben

 2. Pada tab Format dalam kumpulan Pilihan Semasa, klik Pilihan Format.

 3. Di bawah Opsyen Paksi, lakukan satu atau kedua-dua perkara berikut:

  1. Untuk mengubah selang antara label paksi, di bawah Selang antara label, klik Tentukan unit selang kemudian dalam kotak teks, taipkan nombor yang anda inginkan.

   Petua    Taipkan 1 untuk memaparkan label bagi setiap kategori, 2 untuk memaparkan label bagi setiap kategori lain, 3 untuk memaparkan label bagi setiap kategori ketiga dan sebagainya.

  2. Untuk mengubah penempatan label paksi, dalam kotak Jarak label dari paksi, taipkan nombor yang anda inginkan.

   Petua    Taipkan nombor yang lebih kecil untuk mendekatkan label dengan paksi. Taipkan nombor yang lebih besar jika anda inginkan jarak yang lebih antara label dan paksi.

Anda boleh mengubah penjajaran label paksi pada kedua-dua paksi mendatar (kategori) dan paksi menegak (nilai). Apabila anda mempunyai Label kategori aras berbilang dalam carta anda, anda boleh mengubah penjajaran untuk semua aras label. Anda turut boleh mengubah jumlah jarak di antara aras label pada paksi mendatar (kategori) tersebut.

 1. Pada carta, klik paksi yang mempunyai label yang anda ingin jajarkan secara berbeza atau lakukan perkara berikut untuk memilih paksi daripada senarai unsur carta:

  1. Klik mana-mana dalam carta.

   Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

  2. Pada tab Format, dalam kumpulan Pilihan Semasa, klik anak panah dalam kotak Unsur Carta kemudian klik paksi yang anda ingin pilih.

   Imej Reben

 2. Pada tab Format dalam kumpulan Pilihan Semasa, klik Pilihan Format.

 3. Dalam kotak dialog Formatkan Paksi, klik Penjajaran.

 4. Di bawah Tataletak teks, lakukan satu atau lebih daripada berikut:

  1. Dalam kotak Penjajaran menegak, klik posisi penjajaran menegak yang anda inginkan.

  2. Dalam kotak Arah teks, klik orientasi teks yang anda inginkan.

  3. Dalam kotak Sudut tersuai, pilih darjah putaran yang anda inginkan.

Petua    Anda turut boleh mengubah penjajaran mendatar bagi label paksi dengan mengklik kanan paksi kemudian klik Jajarkan Kiri Imej butang , Pusatkan Imej butang , atau Jajarkan Kanan Imej butang pada bar alat Mini.

Anda boleh mengubah teks label kategori pada lembaran kerja atau anda boleh mengubahnya terus dalam carta.

Mengubah teks label kategori pada lembaran kerja

 1. Pada lembaran kerja, klik sel yang mengandungi nama label yang anda ingin ubah.

 2. Taipkan nama baru kemudian tekan ENTER.

Perhatian    Perubahan yang anda lakukan pada lembaran kerja dikemas kini secara automatik dalam carta.

Mengubah teks label dalam Carta

 1. Dalam carta, klik paksi mendatar atau lakukan perkara berikut untuk memilih paksi daripada senarai unsur carta:

  1. Klik mana-mana dalam carta.

   Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

  2. Pada tab Format, dalam kumpulan Pilihan Semasa, klik anak panah dalam kotak Unsur Carta kemudian klik paksi mendatar (kategori).

   Imej Reben

 2. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Data klik Pilih Data.

  Imej Reben Excel

 3. Dalam kotak dialog Pilih Sumber Data, di bawah Label Paksi Mendatar (Kategori) , klik Edit.

 4. Dalam kotak Julat label paksi, lakukan salah satu perkara berikut:

  1. Tentukan julat lembaran kerja yang anda ingin gunakan sebagai label paksi kategori.

   Petua    Anda turut boleh klik butang Runtuhkan Kotak Dialog Butang Runtuhkan kemudian pilih julat yang anda ingin gunakan pada lembaran kerja. Apabila anda selesai, klik butang Kembangkan Kotak Dialog.

  2. Taipkan label yang anda ingin gunakan, dipisahkan oleh koma. Contohnya, Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C.

   Perhatian    Jika anda menaip teks label dalam kotak Julat label paksi, teks label paksi kategori ini tidak lagi dipautkan ke sel lembaran kerja.

 5. Klik OK.

Anda boleh mengubah format teks dalam label paksi kategori dan nombor pada paksi nilai.

Format teks

 1. Dalam carta, klik kanan paksi yang memaparkan label yang anda ingin formatkan.

 2. Pada Bar alat mini, klik opsyen pemformatan yang anda inginkan.

Petua    Anda turut boleh memilih paksi yang memaparkan label kemudian menggunakan butang pemformatan pada tab Rumah dalam kumpulan Fon.

Format nombor

 1. Dalam carta, klik paksi yang memaparkan nombor yang anda ingin formatkan atau lakukan perkara berikut untuk memilih paksi daripada senarai unsur carta:

  • Klik mana-mana dalam carta.

   Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

  • Pada tab Format, dalam kumpulan Pilihan Semasa, klik anak panah dalam kotak Unsur Carta kemudian klik paksi yang anda ingin pilih.

   Imej Reben

 2. Pada tab Format dalam kumpulan Pilihan Semasa, klik Pilihan Format.

 3. Klik Nombor kemudian dalam kotak Kategori, pilih format nombor yang anda inginkan.

  Petua    Jika format nombor yang anda pilih menggunakan tempat perpuluhan, anda boleh menentukannya dalam kotak Tempat perpuluhan.

 4. Untuk memastikan nombor dipautkan pada sel lembaran kerja, pilih kotak semak Dipaut ke sumber.

Perhatian    Sebelum anda memformatkan nombor sebagai peratusan, pastikan bahawa nombor pada carta telah dikira sebagai peratusan dalam data sumber dan dipaparkan dalam format perpuluhan. Peratusan dikira pada lembaran kerja menggunakan persamaan amaun / jumlah = peratusan. Contohnya, jika anda mengira 10 / 100 = 0.1 kemudian memformatkan 0.1 sebagai peratusan, nombor akan dipaparkan dengan betul sebagai 10%.

Lihat juga

Menambah atau mengalih keluar paksi sekunder dalam Carta

Mengubah warna atau gaya carta

Mencipta Carta dari mula hingga selesai

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×