Mengubah lebar lajur dan ketinggian baris

Mengubah lebar lajur dan ketinggian baris

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pada lembaran kerja, anda boleh menentukan lebar lajur 0 (sifar) hingga 255. Nilai ini mewakili bilangan aksara yang boleh dipaparkan dalam sel yang diformatkan dengan fon piawai. Nilai lalai lebar lajur adalah 8.43 aksara. Jika lajur mempunyai lebar 0 (sifar), lajur tersembunyi.

Anda boleh menentukan ketinggian baris 0 (sifar) untuk 409. Nilai ini mewakili ukuran ketinggian dalam titik (1 poin sama dengan kira-kira 1/72 inci atau 0.035 cm). Ketinggian baris lalai adalah titik 12.75 (kira-kira 1/6 inci atau 0.4 cm). Jika baris mempunyai ketinggian 0 (sifar), baris tersembunyi.

Jika anda bekerja dalam pandangan tataletak halaman (tabpandangan , Kumpulan Pandangan buku kerja , butang Tataletak halaman ), anda boleh menentukan kepada lebar lajur atau baris ketinggian dalam inci. Dalam pandangan ini, inci ialah unit ukuran secara lalai, tetapi anda boleh mengubah unit ukuran sentimeter atau milimeter. Pada tab fail , klik opsyen, klik kategori lanjutan dan di bawah paparan, pilih opsyen daripada senarai Unit pembaris .

Mengesetkan lajur kepada lebar tertentu

 1. Pilih lajur atau lajur-lajur yang anda ingin ubah.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Sel, klik Format.

  Pada tab Rumah, klik Format

 3. Di bawah Saiz Sel, klik Lebar Lajur.

 4. Dalam kotak Lebar Lajur, taip nilai yang anda inginkan.

 5. Klik OK.

  Petua: Untuk mengesetkan lebar sesuatu lajur secara pantas, klik kanan lajur yang dipilih, klik Lebar Lajur, taip nilai yang anda inginkan kemudian klik OK.

Mengubah lebar lajur secara automatik untuk memuatkan kandungan (AutoMuat)

 1. Pilih lajur atau lajur-lajur yang anda ingin ubah.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Sel, klik Format.

  Pada tab Rumah, klik Format

 3. Di bawah Saiz Sel, klik AutoMuat Lebar Lajur.

  Nota: Untuk automuat lebar kesemua lajur di dalam lembaran kerja, klik butang Pilih Semua, kemudian dwiklik sebarang sempadan di antara dua tajuk lajur.

Butang Pilih Semua

Memadankan lebar lajur kepada lajur lain

 1. Pilih satu sel di dalam lajur yang mempunyai lebar yang anda kehendaki.

 2. Tekan Ctrl+C atau pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, klik Salin .

  Pada tab Rumah, klik Salin

 3. Klik kanan sel di dalam lajur sasaran, tunjuk pada Tampal Istimewa, kemudian klik butang Kekalkan Lebar Lajur Sumber Imej butang .

Mengubah lalai lebar kesemua lajur di dalam lembaran kerja atau buku kerja

Nilai lalai lebar lajur menunjukkan purata bilangan aksara fon piawai yang muat di dalam satu sel. Anda boleh menentukan nilai berlainan untuk lalai lebar lajur untuk lembaran kerja atau buku kerja.

 1. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk ubah nilai lalai lebar lajur untuk lembaran kerja, klik tab helaiannya.

  • Untuk ubah nilai lalai lebar lajur untuk keseluruhan buku kerja, klik kanan tab satu helaian, kemudian klik Pilih Semua Helaian pada menu pintas.

   Klik tab Helaian

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Sel, klik Format.

  Pada tab Rumah, klik Format

 3. Di bawah Saiz Sel, klik Lebar Lalai.

 4. Dalam kotak Lebar lajur standard, taipkan ukuran baru kemudian klik OK.

  Petua: Sekiranya anda ingin menentukan nilai lalai lebar lajur untuk kesemua buku kerja dan lembaran kerja yang baru, anda boleh mencipta templat buku kerja atau lembaran kerja, dan menggunakan templat ini sebagai asas buku kerja atau lembaran kerja yang baru.

Mengubah lebar lajur menggunakan tetikus

Lakukan salah satu perkara berikut:

 • Untuk ubah lebar satu lajur, seret sempadan di sebelah kanan tajuk lajur sehingga lebar lajur yang anda inginkan.

  Sempadan lajur diseret

 • Untuk mengubah lebar berbilang lajur, pilih lajur-lajur yang dikehendaki, dan kemudian seret sempadan ke sebelah kanan tajuk lajur yang dipilih.

 • Untuk mengubah lebar lajur untuk memuatkan kandungan, pilih lajur atau lajur-lajur yang dikehendaki, dan kemudian dwiklik sempadan ke sebelah kanan tajuk lajur yang dipilih.

 • Untuk mengubah lebar kesemua lajur di dalam lembaran kerja, klik butang Pilih Semua, kemudian seret sempadan mana-mana tajuk lajur.

  Butang Pilih Semua

Mengesetkan baris kepada ketinggian tertentu

 1. Pilih baris atau baris-baris yang anda ingin ubah.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Sel, klik Format.

  Pada tab Rumah, klik Format

 3. Di bawah Saiz Sel, klik Tinggi Baris.

 4. Dalam kotak Tinggi Baris, taip nilai yang anda inginkan kemudian klik OK.

Mengubah ketinggian baris untuk memuatkan kandungan

 1. Pilih baris atau baris-baris yang anda ingin ubah.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Sel, klik Format.

  Pada tab Rumah, klik Format

 3. Di bawah Saiz Sel, klik AutoMuat Tinggi Baris.

  Petua: Untuk automuat ketinggian kesemua baris dalam lembaran kerja, klik butang Pilih Semua, kemudian dwiklik sempadan di bawah salah satu tajuk baris.

Butang Pilih Semua

Mengubah ketinggian baris menggunakan tetikus

Lakukan salah satu perkara berikut:

 • Untuk mengubah ketinggian baris pada satu baris, seret sempadan bawah tajuk baris tersebut sehingga kepada ketinggian baris yang anda inginkan.

  Sempadan baris diseret

 • Untuk mengubah ketinggian berbilang baris, pilih baris-baris yang ingin anda ubah dan kemudian seret sempadan di bawah salah satu tajuk baris.

 • Untuk mengubah ketinggian kesemua baris di dalam lembaran kerja, klik butang Pilih Semua, kemudian seret sempadan bawah mana-mana tajuk baris.

  Butang Pilih Semua

 • Untuk mengubah ketinggian baris untuk memuatkan kandungan, dwiklik sempadan bawah tajuk baris.

Halaman atas

Jika anda lebih suka untuk bekerja dengan lebar lajur dan ketinggian baris dalam inci, anda hendaklah bekerja dalam pandangan tataletak halaman (tabpandangan , Kumpulan Pandangan buku kerja , butang Tataletak halaman ). Dalam pandangan tataletak halaman, anda boleh menentukan kepada lebar lajur atau baris ketinggian dalam inci. Dalam pandangan ini, inci adalah unit ukuran secara lalai, tetapi anda boleh mengubah unit ukuran sentimeter atau milimeter (dalam Excel 2007, klik Butang Microsoft Office Imej butang > Opsyen Excel> lanjutan. Dalam Excel 2010, fail > opsyen > kategori lanjutan).

Mengesetkan lajur kepada lebar tertentu

 1. Pilih lajur atau lajur-lajur yang anda ingin ubah.

 2. Pada tab Rumah dalam kumpulan Sel, klik Format.

  Kumpulan Sel pada tab Rumah

 3. Di bawah Saiz Sel, klik Lebar Lajur.

 4. Dalam kotak Lebar Lajur, taip nilai yang anda inginkan.

Mengubah lebar lajur secara automatik untuk memuatkan kandungan (auto muat)

 1. Pilih lajur atau lajur-lajur yang anda ingin ubah.

 2. Pada tab Rumah dalam kumpulan Sel, klik Format.

  Kumpulan Sel pada tab Rumah

 3. Di bawah Saiz Sel, klik AutoMuat Lebar Lajur.

Petua    Untuk automuat semua lajur dalam lembaran kerja, klik pada Pilih semua butang dan kemudian dwiklik sebarang sempadan di antara dua tajuk lajur.

Butang Pilih Semua

Memadankan lebar lajur kepada lajur lain

 1. Pilih satu sel di dalam lajur yang mempunyai lebar yang anda kehendaki.

 2. Pada rumah tab, dalam Kumpulan papan klip , klik Salin, dan kemudian pilih lajur sasaran.

  Kumpulan Papan Klip pada tab Rumah

 3. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, klik anak panah di bawah Tampal, kemudian klik Tampal Istimewa.

 4. Di bawah tampal, pilih lebar lajur.

Mengubah lalai lebar kesemua lajur di dalam lembaran kerja atau buku kerja

Nilai lalai lebar lajur menunjukkan purata bilangan aksara fon piawai yang muat di dalam satu sel. Anda boleh menentukan nilai berlainan untuk lalai lebar lajur untuk lembaran kerja atau buku kerja.

 1. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk ubah nilai lalai lebar lajur untuk lembaran kerja, klik tab helaiannya.

  • Untuk ubah nilai lalai lebar lajur untuk keseluruhan buku kerja, klik kanan tab satu helaian, kemudian klik Pilih Semua Helaian pada menu pintas.

   Tab helaian Excel

 2. Pada tab Rumah dalam kumpulan Sel, klik Format.

  Kumpulan Sel pada tab Rumah

 3. Di bawah Saiz Sel, klik Lebar Lalai.

 4. Dalam kotak lalai lebar lajur , taipkan ukuran baru.

Petua    Jika anda ingin menentukan lebar lajur lalai untuk semua buku kerja baru dan lembaran kerja, anda boleh mencipta templat buku kerja atau templat lembaran kerja dan kemudian meletakkan buku kerja baru atau lembaran kerja pada templat tersebut. Untuk maklumat lanjut, lihat Menyimpan buku kerja atau lembaran kerja sebagai templat.

Mengubah lebar lajur menggunakan tetikus

Lakukan salah satu perkara berikut:

 • Untuk ubah lebar satu lajur, seret sempadan di sebelah kanan tajuk lajur sehingga lebar lajur yang anda inginkan.

  Sempadan lajur diseret

 • Untuk mengubah lebar berbilang lajur, pilih lajur-lajur yang dikehendaki, dan kemudian seret sempadan ke sebelah kanan tajuk lajur yang dipilih.

 • Untuk mengubah lebar lajur untuk memuatkan kandungan, pilih lajur atau lajur-lajur yang dikehendaki, dan kemudian dwiklik sempadan ke sebelah kanan tajuk lajur yang dipilih.

 • Untuk mengubah lebar kesemua lajur di dalam lembaran kerja, klik butang Pilih Semua, kemudian seret sempadan mana-mana tajuk lajur.

  Butang Pilih Semua

Mengesetkan baris kepada ketinggian tertentu

 1. Pilih baris atau baris-baris yang anda ingin ubah.

 2. Pada tab Rumah dalam kumpulan Sel, klik Format.

  Kumpulan Sel pada tab Rumah

 3. Di bawah Saiz Sel, klik Tinggi Baris.

 4. Dalam kotak Tinggi Baris, taip nilai yang anda inginkan.

Mengubah ketinggian baris untuk memuatkan kandungan

 1. Pilih baris atau baris-baris yang anda ingin ubah.

 2. Pada tab Rumah dalam kumpulan Sel, klik Format.

  Kumpulan Sel pada tab Rumah

 3. Di bawah Saiz Sel, klik AutoMuat Tinggi Baris.

Petua    Untuk automuat semua baris dalam lembaran kerja, klik butang Pilih semua dan kemudian dwiklik sempadan bawah salah satu tajuk baris.

Butang Pilih Semua

Mengubah ketinggian baris menggunakan tetikus

Lakukan salah satu perkara berikut:

 • Untuk mengubah ketinggian baris pada satu baris, seret sempadan bawah tajuk baris tersebut sehingga kepada ketinggian baris yang anda inginkan.

  Sempadan baris diseret

 • Untuk mengubah ketinggian berbilang baris, pilih baris-baris yang ingin anda ubah dan kemudian seret sempadan di bawah salah satu tajuk baris.

 • Untuk mengubah ketinggian kesemua baris di dalam lembaran kerja, klik butang Pilih Semua, kemudian seret sempadan bawah mana-mana tajuk baris.

  Butang Pilih Semua

 • Untuk mengubah ketinggian baris untuk memuatkan kandungan, dwiklik sempadan bawah tajuk baris.

Halaman atas

Adakah anda tahu?

Jika anda tidak mempunyai langganan Office 365 atau versi Office yang terkini, anda boleh cuba sekarang:

Cuba Office 365 atau versi Excel yang terkini

Adakah anda mempunyai soalan khusus tentang kefungsian?

Kiriman soalan dalam forum komuniti Excel

Bantu kami menambah baik Excel

Adakah anda mempunyai cadangan tentang cara kami boleh meningkatkan versi Excel yang seterusnya? Jika ya, sila lihat topik di Excel pengguna suara

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Mengubah pada lajur lebar dan ketinggian baris dalam Excel for Mac

Mengubah pada lajur lebar dan ketinggian baris dalam Excel Online

Gambaran keseluruhan Formula dalam Excel

Cara untuk mengelakkan formula yang rosak

Mencari dan membetulkan ralat dalam Formula

Pintasan papan kekunci Excel dan kekunci fungsi

Fungsi Excel (berabjad)

Fungsi Excel (mengikut kategori)

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×