Mengubah fon

Anda boleh mengubah fon pada satu slaid, atau merentasi keseluruhan persembahan anda.

Mengubah fon pada satu slaid

  1. Lakukan salah satu perkara berikut:

    • Untuk mengubah fon untuk satu perenggan atau frasa, pilih teks yang anda ingin ubah.

    • Untuk mengubah fon untuk semua teks dalam suatu ruang letak, sama ada pilih semua teks dalam ruang letak itu, atau klik ruang letak tersebut.

  2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Fon, pilih fon dalam senarai Fon.

Mengubah fon merentasi persembahan anda

Jika anda menggunakan induk slaid, dan anda mengubah fon pada induk slaid, fon baru akan muncul merentasi persembahan anda.

Jika anda menggunakan berbilang induk slaid (contohnya, semasa anda menggunakan lebih daripada satu templat reka bentuk pada persembahan anda), anda mesti mengubah gaya fon pada setiap induk slaid.

  1. Pada tab Pandangan, dalam kumpulan Pandangan Induk, klik Induk Slaid.

  2. Dalam anak tetingkap kiri yang mengandungi induk slaid dan tataletak, klik imej kecil induk slaid atau tataletak yang mengandungi fon yang anda ingin ubah.

  3. Pada induk slaid atau tataletak, klik teks tajuk atau aras teks isi yang anda ingin gunakan gaya fon baru padanya.

  1. Pada tab Induk Slaid, dalam kumpulan Latar, klik Fon, kemudian pilih fon daripada senarai tersebut.

Ulangi langkah 1 hingga 4 untuk sebarang fon lain yang anda ingin ubah. Untuk kembali mengedit slaid anda, pada tab Induk Slaid, dalam kumpulan Tutup, klik Tutup Pandangan Induk.

Berkenaan Dengan: PowerPoint 2013Adakah maklumat ini membantu?

Ya Tidak

Bagaimana kami boleh menambah baiknya?

255 baki aksara

Untuk melindungi privasi anda, jangan masukkan maklumat hubungan dalam maklum balas anda. Semak semula dasar privasi.

Terima kasih atas maklum balas anda!

Sumber sokongan

Ubah bahasa