Mengubah cara kenalan diisih

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika anda mempunyai banyak kenalan, senarai kenalan anda boleh mendapatkan sedikit rumit. Mengubah cara kenalan Diisih boleh membantu anda mengetahui yang anda perlukan.

Untuk mengisih kenalan anda, lakukan yang berikut:

 1. Klik Individu.

  Klik Individu

 2. Klik rumah > pandangan semasa > senarai.

 3. Klik tajuk lajur yang anda ingin isihkan. Contohnya, untuk menunjukkan kenalan anda mengikut nama keluarga menurut abjad, klik Fail Sebagai.

  Klik pengepala lajur yang anda ingin isihkan.

Petua: Jika anda telah menguntukkan kenalan kepada kategori warna yang berlainan, anda boleh klik pengepala lajur kategori untuk mengisih dengan cara tersebut.

Untuk mencari yang tertentu kenalan, gunakan ciri carian kenalan.

Mengubah format nama kenalan anda

Kenalan anda mungkin bukan semuanya diformatkan dengan cara yang sama, bermakna ia tidak menunjukkan seperti yang dijangkakan apabila anda mengisih menggunakan lajur Fail Sebagai. Contohnya, sesetengahnya mungkin difailkan sebagai nama Pertama, nama Keluarga manakala yang lain mungkin difailkan sebagai nama Keluarga, nama Pertama. Jika kenalan anda tidak diisih seperti yang anda inginkan, cuba yang berikut:

 1. Klik Fail > Seting Akaun > Seting Akaun.

  Klik Fail > Seting Akaun > Seting Akaun

 2. Pada tab Buku Alamat, pilih buku alamat yang anda ingin ubah format namanya, kemudian klik Ubah.

  Klik buku alamat yang anda inginkan, kemudian klik Ubah.

 3. Di bawah Tunjukkan nama ikut, pilih Fail Sebagai (Smith, John).

Nota:  Jika e-mel anda berada pada pelayan Exchange, anda boleh mengubah format nama untuk kenalan anda dalam senarai kenalan utama Outlook dan sebarang folder kenalan yang anda cipta tetapi anda tidak boleh mengubah format nama untuk individu dalam Senarai Alamat Sejagat (GAL). Buku alamat ini disediakan secara automatik dan diuruskan oleh pentadbir.

Mengubah format nama kenalan individu

Selepas anda mengisih senarai kenalan anda menggunakan lajur Fail Sebagai, satu atau dua kenalan mungkin masih tidak ditunjukkan mengikut cara yang anda inginkan. Untuk mengubah cara kenalan individu diformatkan, lakukan yang berikut:

 1. Dwiklik kenalan yang anda ingin ubah.

 2. Dalam kotak di sebelah kanan Fail sebagai, klik anak panah juntai bawah dan pilih format yang anda inginkan. Contohnya, jika anda cuba untuk mendapatkan John Clarkson agar difailkan menggunakan format Nama keluarga, Nama pertama, pilih Clarkson, John daripada senarai.

  Klik kotak di sebelah kanan Fail sebagai, pilih format yang anda inginkan.

  Petua:  Jika anda tidak melihat format yang sesuai, anda boleh menaipkan nama dalam kotak Fail sebagai menggunakan format yang anda inginkan.

 3. Klik Simpan & Tutup.

Jika anda inginkan senarai kenalan anda untuk Diisih mengikut nama terakhir kenalan anda, anda mesti mengubah format paparan untuk nama keluarga, format nama pertama. Selepas anda mengubah format paparan, anda mungkin masih perlu secara individu mengubah sebarang kenalan yang tidak dikemas kini dengan perubahan format.

Mengubah nama keluarga, format nama pertama

Anda boleh mengubah format nama kenalan dalam folder Microsoft Outlook hubungi utama atau sebarang folder kenalan yang anda cipta. Folder ini disenaraikan dalam Buku Alamat Outlook. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh mengubah format nama untuk nama dalam senarai alamat Global (GAL). Untuk maklumat lanjut tentang GAL, lihat yang mengapa tidak format nama kenalan beberapa boleh diubah? Seksyen di bawah.

 1. Klik tab Fail.

 2. Klik Seting Akaun kemudian klik Seting Akaun.

  Seting Akaun dalam pandangan Backstage

 3. Pada tab Buku alamat , dalam senarai Nama , klik Buku alamat Outlook, dan kemudian klik ubah.

 4. Di bawah Buku alamat Outlook, klik buku alamat yang anda ingin mengubah format paparan kenalan untuk. Contohnya, klik kenalan: Peti mel – nama peti mel.

 5. Di bawah Tunjukkan nama dengan, klik Fail sebagai (Smith, John).

 6. Klik tutup pada kotak dialog Seting akaun dan Buku alamat Microsoft Outlook .

 7. Keluar dan memulakan semula Outlook.

Mengubah kenalan individu kepada nama keluarga, format nama pertama

Selepas anda mengubah format nama kenalan sedia ada dalam buku alamat Outlook, perubahan digunakan pada masa hadapan entri yang anda cipta. Walau bagaimanapun, kadangkala bukan semua kenalan anda dikemas kini dengan perubahan format. Dalam kes ini, anda mesti mengubah format untuk setiap kenalan.

 1. Dalam kenalan, dwiklik kenalan yang tidak muncul dalam nama keluarga, format nama pertama.

 2. Dalam kenalan yang terbuka, dalam kotak fail sebagai , klik nama dalam nama keluarga, format nama pertama. Contohnya, klik Smith, John.

 3. Pada tab kenalan , dalam Kumpulan tindakan , klik Simpan & tutup.

 4. Ulang untuk setiap kenalan yang tidak dipaparkan dalam format nama yang betul.

Nota: 

 • Dalam kad kenalan, Nama paparan untuk alamat e-mel ialah nama yang ditunjukkan pada baris kepada, SKdan Sks bagi mesej e-mel dan juga dalam buku alamat apabila anda mencari kenalan. Nama paparan dicipta berdasarkan cara anda taipkan nama kenalan dalam kotak Nama penuh .

 • Nama Syarikat dalam kotak Syarikat yang bermula dengan yang secara automatik muncul di bawah perkataan berikut dalam nama. Contohnya, Telefon Syarikat muncul sebagai telefon Syarikat, yang.

Mengapakah format nama kenalan beberapa tidak akan berubah?

Kenalan yang dipaparkan dalam folder Kenalan Outlook anda membentuk kandungan Buku Alamat Outlook. Anda juga boleh mencipta dan menamakan folder kenalan lain, dan dalam setiap folder ini, anda boleh mengubah format nama. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh mengubah format paparan nama dalam Microsoft Exchange Server Global alamat senarai (GAL). Format untuk nama dalam GAL disetkan oleh pentadbir organisasi anda.

 • Senarai alamat global (GAL)     Untuk memaparkan buku alamat ini, anda mesti menggunakan akaun Microsoft Exchange Server. GAL mengandungi nama dan alamat e-mel setiap individu dalam organisasi anda. GAL dikonfigurasi secara automatik dengan akaun Exchange. Pentadbir Exchange atau pentadbir rangkaian mencipta dan mengekalkan GAL. GAL juga boleh mengandungi alamat e-mel untuk kenalan luaran, senarai agihan, bilik persidangan dan peralatan.

 • Buku alamat Outlook     Buku alamat ini memerlukan anda menggunakan akaun Exchange. Buku alamat Outlook dicipta secara automatik dan mengandungi kenalan dalam folder kenalan lalai anda bahawa senarai alamat e-mel atau nombor faks. Kenalan ini dipaparkan dalam kotak dialog Buku alamat apabila anda klik kenalan dalam senarai Buku alamat .

  Jika anda mencipta folder kenalan tambahan, anda boleh mengesetkan sifat untuk setiap folder untuk memasukkan kenalan sebagai sebahagian daripada buku alamat Outlook.

Anda juga boleh mengubah format nama untuk buku alamat lain yang anda cipta dalam Outlook. Untuk maklumat lanjut, lihat Tambah atau alih keluar buku alamat.

Untuk melihat semua buku alamat yang tersedia, klik Buku alamat pada bar alat, kemudian klik anak panah ke bawah dalam senarai Buku alamat .

Setiap folder kenalan anda disenaraikan dalam senarai buku alamat.

Jika anda inginkan senarai kenalan anda untuk Diisih mengikut nama terakhir kenalan anda, anda mesti mengubah format paparan untuk nama keluarga, format nama pertama. Selepas anda mengubah format paparan, anda mungkin masih perlu secara individu mengubah sebarang kenalan yang tidak dikemas kini dengan perubahan format.

Mengubah nama keluarga, format nama pertama

Anda boleh mengubah format nama kenalan dalam folder kenalan utama Microsoft Office Outlook 2007 atau sebarang folder kenalan yang anda cipta. Folder ini disenaraikan dalam Buku Alamat Outlook. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh mengubah format nama untuk nama dalam senarai alamat Global (GAL). Untuk maklumat lanjut tentang GAL, lihat yang mengapa tidak format nama kenalan beberapa boleh diubah? Seksyen di bawah.

Nota: Prosedur berikut memerlukan mula semula Outlook untuk perubahan berkesan.

 1. Dalam Outlook, pada menu alat , klik Seting akaun.

 2. Pada tab Buku alamat , dalam senarai Nama , klik Buku alamat Outlook, dan kemudian klik ubah.

  Buku alamat anda dipaparkan pada tab Buku Alamat

 3. Di bawah Buku alamat Outlook, klik buku alamat yang anda ingin mengubah format paparan kenalan untuk. Contohnya, klik kenalan: folder peribadi atau kenalan: Peti mel – nama peti mel.

 4. Di bawah Tunjukkan nama dengan, klik Fail sebagai (Smith, John).

  Pilih format nama untuk entri dalam buku alamat anda

 5. Klik tutup dua kali.

 6. Tutup dan mulakan semula Outlook.

 7. Untuk mengesahkan perubahan format, dalam Outlook, pada menu alat , klik opsyen.

 8. Pada tab keutamaan , di bawah kenalan dan Nota, klik Opsyen kenalan.

 9. Dalam kotak Opsyen kenalan , lakukan salah satu yang berikut:

  • Sahkan Keluarga, pertama dalam senarai tertib "Fail sebagai" lalai .

  • Dalam senarai tertib "Fail sebagai" lalai , klik keluarga dahulu.

 10. Klik OK dua kali.

Mengubah kenalan individu kepada nama keluarga, format nama pertama

Selepas anda mengubah format nama kenalan sedia ada dalam buku alamat Outlook, perubahan digunakan pada masa hadapan entri yang anda cipta. Walau bagaimanapun, kadangkala bukan semua kenalan anda dikemas kini dengan perubahan format. Dalam kes ini, anda mesti mengubah format untuk setiap kenalan.

 1. Dalam kenalan, dwiklik kenalan yang tidak muncul dalam nama keluarga, format nama pertama.

 2. Dalam kenalan yang terbuka, dalam kotak fail sebagai dalam seksyen atas kiri, klik nama dalam nama keluarga, format nama pertama. Contohnya, klik Smith, John.

  Senarai Failkan Sebagai dalam kenalan

 3. Pada tab kenalan , dalam Kumpulan tindakan , klik Simpan dan tutup.

 4. Ulang untuk setiap kenalan yang tidak dipaparkan dalam format nama yang betul.

Nota: 

 • Dalam kad kenalan, Nama paparan untuk alamat e-mel ialah nama yang ditunjukkan pada baris kepada, SKdan Sks bagi mesej e-mel dan juga dalam buku alamat apabila anda mencari kenalan. Nama paparan dicipta berdasarkan cara anda taipkan nama kenalan dalam kotak Nama penuh .

 • Nama Syarikat dalam kotak Syarikat yang bermula dengan yang secara automatik muncul di bawah perkataan berikut dalam nama. Contohnya, Telefon Syarikat muncul sebagai telefon Syarikat, yang.

Mengapakah format nama kenalan beberapa tidak akan berubah?

Kenalan yang dipaparkan dalam folder kenalan Outlook 2007 anda membentuk kandungan Buku Alamat Outlook. Anda juga boleh mencipta dan menamakan folder kenalan lain, dan dalam setiap folder ini, anda boleh mengubah format nama. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh mengubah format paparan nama dalam Microsoft Exchange Global alamat senarai (GAL). Format untuk nama dalam GAL disetkan oleh pentadbir organisasi anda.

 • Senarai alamat global (GAL)     Untuk memaparkan buku alamat ini, anda mesti menggunakan akaun Microsoft Exchange Server. GAL mengandungi nama dan alamat e-mel setiap individu dalam organisasi anda. GAL dikonfigurasi secara automatik dengan akaun Exchange. Pentadbir Exchange atau pentadbir rangkaian mencipta dan mengekalkan GAL. GAL juga boleh mengandungi alamat e-mel untuk kenalan luaran, senarai agihan, bilik persidangan dan peralatan.

 • Buku alamat Outlook     Buku alamat ini memerlukan anda menggunakan akaun Exchange. Buku alamat Outlook dicipta secara automatik dan mengandungi kenalan dalam folder kenalan lalai anda bahawa senarai alamat e-mel atau nombor faks. Kenalan ini dipaparkan dalam kotak dialog Buku alamat apabila anda klik kenalan dalam senarai Buku alamat .

  Jika anda mencipta folder kenalan tambahan, anda boleh mengesetkan sifat untuk setiap folder untuk memasukkan kenalan sebagai sebahagian daripada buku alamat Outlook.

Anda juga boleh mengubah format nama untuk buku alamat lain yang anda cipta dalam Outlook. Untuk maklumat lanjut, lihat Tambah atau alih keluar buku alamat.

Untuk melihat semua buku alamat yang tersedia, klik Buku alamat pada bar alat, dan kemudian klik anak panah di bawah buku alamat.

Senarai Buku Alamat

Setiap folder kenalan anda disenaraikan dalam senarai buku alamat.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×