Mengubah atau mengalih keluar sempadan kotak teks atau bentuk

Mengubah atau mengalih keluar sempadan kotak teks atau bentuk

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh mengubah warna, berat atau gaya sempadan luar kotak teks atau bentuk, atau anda boleh mengalih keluar sempadan sepenuhnya.

 1. Pilih sempadan kotak teks atau bentuk yang anda ingin ubah.

  Jika anda ingin mengubah berbilang kotak teks atau bentuk, klik kotak teks atau bentuk pertama dan kemudian tekan dan tahan Ctrl sambil anda mengklik kotak teks atau bentuk lain.

 2. Klik Format tab, klik Rangka bentukdan di bawah Warna tema, pilih warna yang anda inginkan.

  Menu Rangka Bentuk

  Jika anda tidak melihat tab Format, pastikan anda telah memilih kotak teks atau bentuk.

  Nota: 

  • Anda boleh juga mengklik kanan pinggir bentuk, klik ikon rangka , dan kemudian pilih warna yang anda inginkan.

  • Dalam PowerPoint, anda juga boleh mengubah sempadan dengan mengklik Rangka Bentuk pada tab Rumah.

  • Dalam Project, klik kanan kotak teks atau bentuk, klik Sifat dan gunakan kawalan pada tab Garis & Isian untuk mengubah warna sempadan.

 1. Pilih kotak teks atau bentuk.

 2. Di bawah Alat Melukis, pada tab Format, klik Rangka Bentuk kemudian klik Warna Rangka Lain.

 3. Dalam kotak dialog Warna, sama ada klik warna yang anda inginkan pada tab Standard, atau campur warna anda sendiri pada tab Tersuai. Warna tersuai dan warna pada tab Standard tidak dikemas kini jika anda mengubah tema dokumen kemudiannya.

 1. Pilih sempadan kotak teks atau bentuk yang anda ingin ubah.

  Jika anda ingin mengubah berbilang kotak teks atau bentuk, klik kotak teks atau bentuk pertama dan kemudian tekan dan tahan Ctrl sambil anda mengklik kotak teks atau bentuk lain.

 2. Klik Format tab, klik Rangka bentuk, tuding ke beratdan kemudian klik berat garis yang anda inginkan.

  Menu Rangka Bentuk

  Jika anda tidak melihat tab Format, pastikan anda telah memilih kotak teks atau bentuk.

  Nota: 

  • Anda boleh juga mengklik kanan pinggir bentuk, klik ikon rangka , tuding ke beratdan kemudian klik berat garis yang anda inginkan.

  • Dalam PowerPoint, anda juga boleh mengubah sempadan dengan mengklik Rangka Bentuk pada tab Rumah.

  • Dalam Project, klik kanan kotak teks atau bentuk, klik Sifat dan pada tab Garis & Isian, pilih lebar daripada senarai Garis.

 1. Pilih kotak teks atau bentuk.

 2. Dalam Format tab, klik Rangka bentuk, tuding ke beratdan kemudian pilih Garis lain.

 3. Dalam anak tetingkap Format bentuk , di bawah garis, dalam kotak lebar , taipkan berat yang anda inginkan.

Perintah ini tidak tersedia untuk Project.

 1. Pilih sempadan kotak teks atau bentuk yang anda ingin ubah.

  Jika anda ingin mengubah berbilang kotak teks atau bentuk, klik kotak teks atau bentuk pertama dan kemudian tekan dan tahan Ctrl sambil anda mengklik kotak teks atau bentuk lain.

 2. Klik Format tab, klik Rangka bentuk, tuding ke sempangdan kemudian klik gaya sempadan yang anda inginkan.

  Menu Rangka Bentuk

  Jika anda tidak melihat tab Format, pastikan anda telah memilih kotak teks atau bentuk.

  Nota: 

  • Anda boleh juga mengklik kanan pinggir bentuk, klik ikon rangka , tuding ke sempangdan kemudian klik gaya garis yang anda inginkan.

  • Dalam PowerPoint, anda juga boleh mengubah sempadan dengan mengklik Rangka Bentuk pada tab Rumah.

 1. Pilih kotak teks atau bentuk.

 2. Pada tab Format, klik Rangka Bentuk, tuding ke Sempang kemudian pilih Garis Lain.

 3. Dalam anak tetingkap Format bentuk , di bawah garis, pilih opsyen gaya garis yang anda inginkan.

Jika anda perlu mengalih keluar sempadan daripada bentuk dalam Project, lihat mengalih keluar sempadan dalam Project, kemudiannya dalam artikel ini.

Nota: Jika anda ingin memadamkan kotak teks, lihat mengalih keluar kotak teks.

 1. Pilih sempadan kotak teks atau bentuk yang anda ingin alih keluar.

  Jika anda ingin mengubah berbilang kotak teks atau bentuk, klik kotak teks atau bentuk pertama dan kemudian tekan dan tahan Ctrl sambil anda mengklik kotak teks atau bentuk lain.

 2. Pada tab Format, klik Rangka Bentuk kemudian klik Tiada Rangka.

  Menu Rangka Bentuk

  Nota: 

  • Anda boleh juga mengklik kanan pinggir bentuk, klik ikon rangka , dan kemudian klik Tiada rangka.

  • Dalam PowerPoint, anda juga boleh klik Rangka bentuk pada tab rumah .

 • Klik kanan pinggir kotak teks atau bentuk, klik ikon rangka , dan kemudian klik Tiada rangka.

Lihat juga

Menambah, mengubah atau memadamkan sempadan daripada dokumen atau gambar

Menambah isian atau kesan pada bentuk atau kotak teks

Menggunakan atau mengalih keluar sempadan sel pada lembaran kerja

Mengalih keluar kotak teks

Untuk mengubah sempadan kotak teks atau bentuk, ikuti langkah di bawah.

 1. Pilih sempadan kotak teks atau bentuk yang anda ingin ubah.

  Jika anda ingin mengubah berbilang kotak teks atau bentuk, klik kotak teks pertama atau bentuk, dan kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda klik kotak teks atau bentuk lain.

 2. Di bawah Alat melukis, pada tab Format , dalam Kumpulan Gaya bentuk , klik Rangka bentuk, dan di bawah Warna tema, pilih warna yang anda inginkan. .

  Di bawah Alat Melukis, tab Format dalam reben PowerPoint 2010.

  Jika anda tidak melihat Alat melukis atau tab Format , pastikan anda telah memilih kotak teks atau bentuk. Anda mungkin perlu dwiklik kotak teks atau bentuk untuk membuka Format tab.

  Menu Rangka Bentuk

  Nota: 

  • Dalam PowerPoint, anda juga boleh mengubah sempadan pada tab rumah , dalam Kumpulan lukisan , dengan mengklik Rangka bentuk.

   Kumpulan Lukisan pada tab Rumah dalam reben PowerPoint 2010.

   Kumpulan lukisan pada tab rumah dalam reben PowerPoint 2010.

 1. Pilih kotak teks atau bentuk.

 2. Di bawah Alat Melukis, pada tab Format, klik Rangka Bentuk kemudian klik Warna Rangka Lain.

 3. Dalam kotak dialog Warna, sama ada klik warna yang anda inginkan pada tab Standard, atau campur warna anda sendiri pada tab Tersuai. Warna tersuai dan warna pada tab Standard tidak dikemas kini jika anda mengubah tema dokumen kemudiannya.

Untuk mengubah sempadan kotak teks atau bentuk, ikuti langkah di bawah.

 1. Pilih sempadan kotak teks atau bentuk yang anda ingin ubah.

  Jika anda ingin mengubah berbilang kotak teks atau bentuk, klik kotak teks pertama atau bentuk, dan kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda klik kotak teks atau bentuk lain.

 2. Di bawah Alat melukis, pada tab Format , dalam Kumpulan Gaya bentuk , klik Rangka bentuk, tuding ke beratdan kemudian klik berat garis yang anda inginkan.

  Kumpulan Gaya Bentuk pada tab Format.

  Jika anda tidak melihat Alat melukis atau tab Format , pastikan anda telah memilih kotak teks atau bentuk. Anda mungkin perlu dwiklik kotak teks atau bentuk untuk membuka Format tab.

  Menu Rangka Bentuk

  Nota: 

  • Dalam PowerPoint, anda juga boleh mengubah sempadan pada tab rumah , dalam Kumpulan lukisan , dengan mengklik Rangka bentuk.

   Kumpulan Lukisan pada tab Rumah dalam reben PowerPoint 2010.

   Kumpulan lukisan pada tab rumah dalam reben PowerPoint 2010.

 1. Pilih kotak teks atau bentuk.

 2. Di bawah Alat melukis, pada Format tab, klik Rangka bentuk, tuding ke beratdan kemudian pilih Garis lain.

 3. Dalam kotak dialog Format bentuk , di bawah Gaya garis, dalam kotak lebar taipkan berat yang anda inginkan.

Untuk mengubah sempadan kotak teks atau bentuk, ikuti langkah di bawah.

 1. Pilih sempadan kotak teks atau bentuk yang anda ingin ubah.

  Jika anda ingin mengubah berbilang kotak teks atau bentuk, klik kotak teks pertama atau bentuk, dan kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda klik kotak teks atau bentuk lain.

 2. Di bawah Alat melukis, pada tab Format , dalam Kumpulan Gaya bentuk , klik Rangka bentuk, tuding ke sempangdan kemudian klik gaya sempadan yang anda inginkan.

  kumpulan gaya bentuk pada tab format.

  Jika anda tidak melihat Alat melukis atau tab Format , pastikan anda telah memilih kotak teks atau bentuk. Anda mungkin perlu dwiklik kotak teks atau bentuk untuk membuka Format tab.

  Menu Rangka Bentuk

  Nota: 

  • Dalam PowerPoint, anda juga boleh mengubah sempadan pada tab rumah , dalam Kumpulan lukisan , dengan mengklik Rangka bentuk.

   Kumpulan Lukisan pada tab Rumah dalam reben PowerPoint 2010.

   Kumpulan lukisan pada tab rumah dalam reben PowerPoint 2010.

 1. Pilih kotak teks atau bentuk.

 2. Di bawah Alat melukis, pada Format tab, klik Rangka bentuk, tuding ke sempangdan kemudian pilih Garis lain.

 3. Dalam kotak dialog Format Bentuk, di bawah Gaya Garis, pilih opsyen gaya garis yang anda inginkan.

Nota: Untuk memadamkan kotak teks, lihat menambah, menyalin, atau memadamkan kotak teks.

 1. Pilih sempadan kotak teks atau bentuk yang anda ingin alih keluar.

  Jika anda ingin mengubah berbilang kotak teks atau bentuk, klik kotak teks pertama atau bentuk, dan kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda klik kotak teks atau bentuk lain.

 2. Di bawah Alat melukis, pada tab Format , dalam Kumpulan Gaya bentuk , klik Rangka bentuk, dan kemudian klik Tiada rangka.

  Di bawah Alat Melukis, tab Format dalam reben PowerPoint 2010.

  Jika anda tidak melihat Alat melukis atau tab Format , pastikan anda telah memilih kotak teks atau bentuk. Anda mungkin perlu dwiklik kotak teks atau bentuk untuk membuka Format tab.

  Menu Rangka Bentuk

Petua: 

 • Dalam PowerPoint, anda juga boleh mengalih keluar sempadan pada tab rumah , dalam Kumpulan lukisan , dengan mengklik Rangka bentuk.

  Kumpulan Lukisan pada tab Rumah dalam reben PowerPoint 2010.

  Kumpulan lukisan pada tab rumah dalam reben PowerPoint 2010.

Lihat juga

Menambah isian atau kesan pada bentuk atau kotak teks

Menambah, mengubah atau memadamkan sempadan daripada dokumen atau gambar

Menambah, menyalin atau memadamkan kotak teks

Menggunakan atau mengalih keluar sempadan sel pada lembaran kerja

Nota: Untuk mengubah sempadan kotak teks atau bentuk, ikuti langkah di bawah. Untuk mengubah sempadan sel, lihat sel gunakan atau alih keluar sempadan pada lembaran kerja.

 1. Dwiklik pada sempadan kotak teks atau bentuk yang anda ingin ubah.

  Jika anda ingin mengubah berbilang kotak teks atau bentuk, klik kotak teks pertama atau bentuk, dan kemudian tekan dan tahan SHIFT sementara anda klik kotak teks atau bentuk lain.

 2. Di bawah Alat melukis, pada tab Format , dalam Kumpulan Gaya bentuk , klik Rangka bentuk.

  Imej tab Format Alat Melukis

  Jika anda tidak melihat sama ada Alat melukis atau tab Format , pastikan anda memilih kotak teks atau bentuk.

 3. Lakukan salah satu atau lebih daripada perkara berikut:

  • Untuk mengubah warna sempadan bentuk atau kotak teks, klik warna yang anda inginkan.

   Untuk mengubah warna yang tiada dalam warna tema, klik Warna rangka lain, dan kemudian sama ada klik warna yang anda inginkan pada Standard tab atau Campurkan warna anda sendiri pada tersuai tab. tersuai warna dan warna pada yang Standard Tab tidak dikemas kini jika anda kemudiannya menukar dokumen tema.

  • Untuk mengubah lebar atau berat sempadan, tuding ke beratdan kemudian klik berat garis yang anda inginkan.

   Untuk mencipta berat garis tersuai, klik Garis Lain kemudian pilih opsyen yang anda inginkan.

  • Untuk mengubah gaya sempadan, tuding ke sempangdan kemudian klik gaya sempadan yang anda inginkan.

   Untuk mencipta gaya tersuai, klik Garis Lain dan kemudian pilih opsyen yang anda inginkan.

Petua: Anda juga boleh menggunakan isian atau kesan pada kotak teks atau bentuk. Untuk maklumat lanjut, lihat menambah isian atau kesan pada bentuk atau kotak teks atau Tambah atau padam kesan isian atau bentuk bentuk.

 1. Dwiklik sempadan kotak teks atau bentuk yang anda ingin ubah.

  Jika anda ingin mengubah berbilang kotak teks atau bentuk, klik kotak teks pertama atau bentuk, dan kemudian tekan dan tahan SHIFT sementara anda klik kotak teks atau bentuk lain. Jika anda mempunyai berbilang kotak teks dan berbilang bentuk, anda mesti klik sama ada semua kotak teks atau semua bentuk.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Kotak teks, di bawah Alat kotak teks, pada tab Format , dalam Kumpulan Gaya kotak teks , klik Rangka bentuk.

   Imej tab Format Alat Kotak Teks

   Jika anda tidak melihat sama ada Alat kotak teks atau tab Format , pastikan anda memilih kotak teks.

  • Untuk bentuk, di bawah Alat melukis, pada tab Format , dalam Kumpulan Gaya bentuk , klik anak panah bersebelahan Rangka bentuk.

   alat lukisan, imej tab format

 3. Jika anda tidak melihat sama ada Alat melukis atau tab Format , pastikan anda memilih bentuk.

 4. Lakukan salah satu atau lebih daripada perkara berikut:

  • Untuk mengubah warna sempadan bentuk atau kotak teks, klik warna yang anda inginkan.

   Untuk mengubah warna yang tiada dalam warna tema, klik Warna rangka lain, dan kemudian sama ada klik warna yang anda inginkan pada Standard tab atau Campurkan warna anda sendiri pada tersuai tab. tersuai warna dan warna pada yang Standard Tab tidak dikemas kini jika anda kemudiannya menukar dokumen tema.

  • Untuk mengubah lebar atau berat sempadan, tuding ke beratdan kemudian klik berat garis yang anda inginkan.

   Untuk mencipta berat garis tersuai, klik Garis Lain kemudian pilih opsyen yang anda inginkan.

  • Untuk mengubah gaya sempadan, tuding ke sempangdan kemudian klik gaya sempadan yang anda inginkan.

   Untuk mencipta gaya tersuai, klik Garis Lain dan kemudian pilih opsyen yang anda inginkan.

  • Untuk mengubah corak sempadan, klik corakdan kemudian pilih opsyen yang anda inginkan.

Petua: Anda juga boleh menggunakan isian atau kesan pada kotak teks atau bentuk. Untuk maklumat lanjut, lihat menambah isian atau kesan pada bentuk atau kotak teks atau Tambah atau padam kesan isian atau bentuk bentuk.

 1. Dwiklik sempadan kotak teks atau bentuk yang anda ingin ubah.

  Jika anda ingin mengubah berbilang kotak teks atau bentuk, klik kotak teks pertama atau bentuk, dan kemudian tekan dan tahan SHIFT sementara anda klik kotak teks atau bentuk lain.

 2. Di bawah Alat melukis, pada tab Format , dalam Kumpulan Gaya bentuk , klik Rangka bentuk.

  Imej tab Format Alat Melukis

  Jika anda tidak melihat sama ada Alat melukis atau tab Format , pastikan anda memilih kotak teks atau bentuk.

 3. Lakukan salah satu atau lebih daripada perkara berikut:

  • Untuk mengubah warna sempadan bentuk atau kotak teks, klik warna yang anda inginkan.

   Untuk mengubah warna yang tiada dalam warna tema, klik Warna rangka lain, dan kemudian sama ada klik warna yang anda inginkan pada Standard tab atau Campurkan warna anda sendiri pada tersuai tab. tersuai warna dan warna pada yang Standard Tab tidak dikemas kini jika anda kemudiannya menukar dokumen tema.

  • Untuk mengubah lebar atau berat sempadan, tuding ke beratdan kemudian klik berat garis yang anda inginkan.

   Untuk mencipta berat garis tersuai, klik Garis Lain kemudian pilih opsyen yang anda inginkan.

  • Untuk mengubah gaya sempadan, tuding ke sempangdan kemudian klik gaya sempadan yang anda inginkan.

   Untuk mencipta gaya tersuai, klik Garis Lain dan kemudian pilih opsyen yang anda inginkan.

   Nota: 

Nota: Untuk mengubah sempadan kotak teks atau bentuk, ikuti langkah di bawah. Untuk menambah atau mengubah sempadan dalam dokumen anda, lihat menambah, mengubah, atau memadam sempadan daripada dokumen atau gambar. Untuk mengubah sempadan sel Jadual, lihat Format Jadual.

 1. Dwiklik sempadan kotak teks atau bentuk yang anda ingin ubah.

  Jika anda ingin mengubah berbilang kotak teks atau bentuk, klik kotak teks pertama atau bentuk, dan kemudian tekan dan tahan SHIFT sementara anda klik kotak teks atau bentuk lain. Jika anda mempunyai berbilang kotak teks dan berbilang bentuk, anda mesti klik sama ada semua kotak teks atau semua bentuk.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Kotak teks, di bawah Alat kotak teks, pada tab Format , dalam Kumpulan Gaya kotak teks , klik Rangka bentuk.

   Imej tab Format Alat Kotak Teks

   Jika anda tidak melihat sama ada Alat kotak teks atau tab Format , pastikan anda memilih kotak teks.

  • Untuk bentuk, di bawah Alat melukis, pada tab Format , dalam Kumpulan Gaya bentuk , klik anak panah bersebelahan Rangka bentuk.

   alat lukisan, imej tab format

   Jika anda tidak melihat sama ada Alat melukis atau tab Format , pastikan anda memilih bentuk.

 3. Lakukan salah satu atau lebih daripada perkara berikut:

  • Untuk mengubah warna sempadan bentuk atau kotak teks, klik warna yang anda inginkan.

   Untuk mengubah warna yang tiada dalam warna tema, klik Warna rangka lain, dan kemudian sama ada klik warna yang anda inginkan pada Standard tab atau Campurkan warna anda sendiri pada tersuai tab. tersuai warna dan warna pada yang Standard Tab tidak dikemas kini jika anda kemudiannya menukar dokumen tema.

  • Untuk mengubah lebar atau berat sempadan, tuding ke beratdan kemudian klik berat garis yang anda inginkan.

   Untuk mencipta berat garis tersuai, klik Garis Lain kemudian pilih opsyen yang anda inginkan.

  • Untuk mengubah gaya sempadan, tuding ke sempangdan kemudian klik gaya sempadan yang anda inginkan.

   Untuk mencipta gaya tersuai, klik Garis Lain dan kemudian pilih opsyen yang anda inginkan.

  • Untuk mengubah corak sempadan, klik corakdan kemudian pilih opsyen yang anda inginkan.

Petua: Anda juga boleh menggunakan isian atau kesan pada kotak teks atau bentuk. Untuk maklumat lanjut, lihat menambah isian atau kesan pada bentuk atau kotak teks atau Tambah atau padam kesan isian atau bentuk bentuk.

 1. Dwiklik sempadan kotak teks atau bentuk yang anda ingin alih keluar.

  Jika anda ingin mengubah berbilang kotak teks atau bentuk, klik kotak teks pertama atau bentuk, dan kemudian tekan dan tahan SHIFT sementara anda klik kotak teks atau bentuk lain.

 2. Di bawah Alat melukis, pada tab Format , dalam Kumpulan Gaya bentuk , klik Rangka bentuk, dan kemudian klik Tiada rangka.

  Imej tab Format Alat Melukis

  Jika anda tidak melihat sama ada Alat melukis atau tab Format , pastikan anda memilih kotak teks atau bentuk.

 1. Dwiklik sempadan kotak teks atau bentuk yang anda ingin alih keluar.

  Jika anda ingin mengubah berbilang kotak teks atau bentuk, klik kotak teks pertama atau bentuk, dan kemudian tekan dan tahan SHIFT sementara anda klik kotak teks atau bentuk lain. Jika anda mempunyai berbilang kotak teks dan berbilang bentuk, anda mesti klik sama ada semua kotak teks atau semua bentuk.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk kotak teks, di bawah Alat kotak teks, pada tab Format , dalam Kumpulan Gaya kotak teks , klik Rangka bentuk, dan kemudian klik Tiada rangka.

   Imej tab Format Alat Kotak Teks

   Jika anda tidak melihat sama ada Alat kotak teks atau tab Format , pastikan anda memilih kotak teks.

  • Untuk bentuk, di bawah Alat melukis, pada tab Format , dalam Kumpulan Gaya bentuk , klik anak panah bersebelahan Rangka bentuk, dan kemudian klik Tiada rangka.

   alat lukisan, imej tab format

   Jika anda tidak melihat sama ada Alat melukis atau tab Format , pastikan anda memilih bentuk.

 1. Dwiklik sempadan kotak teks atau bentuk yang anda ingin alih keluar.

  Jika anda ingin mengubah berbilang kotak teks atau bentuk, klik kotak teks pertama atau bentuk, dan kemudian tekan dan tahan SHIFT sementara anda klik kotak teks atau bentuk lain.

 2. Di bawah Alat melukis, pada tab Format , dalam Kumpulan Gaya bentuk , klik Rangka bentuk, dan kemudian klik Tiada rangka.

  Imej tab Format Alat Melukis

  Jika anda tidak melihat sama ada Alat melukis atau tab Format , pastikan anda memilih kotak teks atau bentuk.

Petua: Anda juga boleh mengalih keluar sempadan pada tab rumah , dalam Kumpulan lukisan , dengan mengklik Rangka bentuk, kemudian klik Tiada rangka.

Imej tab Rumah PowerPoint

 1. Dwiklik sempadan kotak teks atau bentuk yang anda ingin alih keluar.

  Jika anda ingin mengubah berbilang kotak teks atau bentuk, klik kotak teks pertama atau bentuk, dan kemudian tekan dan tahan SHIFT sementara anda klik kotak teks atau bentuk lain. Jika anda mempunyai berbilang kotak teks dan berbilang bentuk, anda mesti klik sama ada semua kotak teks atau semua bentuk.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk kotak teks, di bawah Alat kotak teks, pada tab Format , dalam Kumpulan Gaya kotak teks , klik Rangka bentuk, dan kemudian klik Tiada rangka.

   Imej tab Format Alat Kotak Teks

   Jika anda tidak melihat sama ada Alat kotak teks atau tab Format , pastikan anda memilih kotak teks.

  • Untuk bentuk, di bawah Alat melukis, pada tab Format , dalam Kumpulan Gaya bentuk , klik anak panah bersebelahan Rangka bentuk, dan kemudian klik Tiada rangka.

   alat lukisan, imej tab format

   Jika anda tidak melihat sama ada Alat melukis atau tab Format , pastikan anda memilih bentuk.

Lihat juga

Menambah isian atau kesan pada bentuk atau kotak teks

Menambah, mengubah atau memadamkan sempadan daripada dokumen atau gambar

Menambah atau memadamkan isian bentuk atau kesan bentuk

Menggunakan atau mengalih keluar sempadan sel pada lembaran kerja

Format Jadual.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×