Mengkonfigurasikan navigasi metadata untuk senarai atau pustaka

Mengkonfigurasikan navigasi metadata untuk senarai atau pustaka

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Untuk memudahkan pengguna mencari kandungan dalam senarai dan pustaka besar, anda boleh mengkonfigurasikan navigasi metadata. Navigasi metadata membolehkan pengguna untuk secara dinamik menapis dan mencari kandungan dalam senarai dan pustaka menggunakan kawalan pohon hierarki navigasi untuk menggunakan penapis berasaskan metadata yang berbeza pada pandangan. Penapis kunci boleh digunakan dalam gabungan dengan hierarki navigasi untuk memperincikan senarai item yang dipaparkan.

Dalam artikel ini

Ciri navigasi dan penapisan metadata

Hierarki navigasi boleh dikonfigurasikan dan penapis kunci

Penciptaan Indeks automatik

Pertanyaan berindeks dan pertanyaan jatuh balik

Mendayakan navigasi dan penapisan Metadata

Mengkonfigurasikan navigasi Metadata

Tugas berkaitan

Ciri navigasi dan penapisan metadata

Ciri navigasi dan penapisan Metadata menjadikannya mudah untuk bekerja dengan senarai dan pustaka sangat besar:

Hierarki navigasi boleh dikonfigurasikan dan penapis kunci

Apabila navigasi metadata dikonfigurasikan untuk senarai atau pustaka, kawalan pohon di sebelah kiri halaman memaparkan hierarki kedua-dua folder dan istilah metadata terurus yang boleh digunakan untuk menapis pandangan item dalam senarai atau pustaka untuk mencipta dinamik memaparkan kandungan. Memaparkan kawalan penapis kunci tambahan di bawah kawalan pohon hierarki navigasi, dan ia boleh digunakan dalam gabungan dengan hierarki navigasi untuk memperincikan senarai item yang dipaparkan. Anda boleh menentukan lajur yang dari pustaka muncul dalam hierarki navigasi, dan anda juga boleh menentukan penapis kunci, apabila anda mengkonfigurasikan navigasi metadata.

Pengguna laman boleh menggunakan hierarki navigasi untuk menyemak lalu senarai atau pustaka dengan folder atau dengan metadata. Apabila pengguna memilih istilah metadata terurus dalam hierarki navigasi, pandangan secara automatik ditapis untuk memaparkan hanya mempunyai item yang ditag dengan istilah tersebut atau mana-mana terma keturunan. Untuk menapis hanya pada tempoh tertentu dan mengecualikan istilah anak keturunan, pengguna boleh memilih item sekali lagi. Navigasi metadata berfungsi bersama-sama dengan penapis yang ditentukan dalam sebarang pandangan senarai yang sedia ada, dan juga dengan penapis yang ditentukan dalam lajur untuk senarai.

Navigasi Metadata

Kawalan pohon

Hierarki folder untuk senarai atau pustaka

Istilah

Istilah anak keturunan

Penapis Kunci

Anda boleh mengkonfigurasikan dan menggunakan navigasi metadata untuk senarai dan pustaka walaupun ini senarai dan pustaka tidak menggunakan lajur Metadata terurus sebenar kerana terdapat jenis lajur tambahan yang boleh digunakan sebagai medan dalam hierarki navigasi metadata, termasuk jenis kandungan dan medan pilihan tunggal-nilai. Penapis kunci boleh menggunakan jenis lajur berikut selain daripada medan Metadata terurus: jenis kandungan, medan pilihan, individu atau Kumpulan medan, tarikh dan masa medan dan medan nombor.

Halaman atas

Penciptaan indeks automatik

Apabila anda mengkonfigurasikan navigasi metadata untuk senarai atau pustaka, anda boleh menentukan sama ada anda ingin Indeks dicipta secara automatik untuk medan yang anda telah memilih untuk menambah hierarki navigasi dan penapis kunci. Seting ini didayakan secara lalai, dan seting yang disyorkan. Apabila anda mendayakan pengindeksan automatik, satu lajur Indeks akan dicipta pada semua medan penapis kunci yang disokong (kecuali untuk medan jenis kandungan dan pilihan), dan Indeks majmuk akan dicipta pada semua gabungan yang disokong bagi hierarki navigasi dan penapis kunci.

Apabila indeks dicipta secara automatik, pertanyaan yang dibenarkan untuk senarai yang mempunyai lebih item daripada ambang pandangan senarai. Dalam sesetengah kes, anda mungkin perlu menyahdayakan seting ini dan mengkonfigurasikan tersuai Indeks secara manual. Contohnya, jika gabungan lajur tunggal dan Indeks majmuk yang diperlukan untuk hierarki navigasi dan penapis kunci medan yang dipilih melebihi 20 (bilangan maksimum Indeks setiap senarai), pengindeksan automatik mesti dinyahdayakan.

Halaman atas

Pertanyaan berindeks dan pertanyaan jatuh balik

Navigasi dan penapisan metadata didayakan secara lalai pada kebanyakan laman yang dicipta dalam SharePoint Server 2010. Walaupun navigasi metadata tidak dikonfigurasikan untuk satu senarai atau pustaka tertentu, navigasi dan penapisan Metadata adalah masih di tempat kerja di sebalik tabir untuk meningkatkan prestasi pandangan dalam senarai dan pustaka. Ciri navigasi dan penapisan Metadata memilih indeks terbaik untuk bekerja setiap kali pandangan dimuatkan secara automatik. Apabila pengguna memuatkan pandangan baru, gunakan penapis pada pemandangan, kosongkan penapis atau menggunakan isihan pada medan, pengoptimuman pertanyaan menentukan cara terbaik untuk pertanyaan pangkalan data tanpa pendikitan pandangan senarai.

Jika pengguna mencipta atau memuatkan pandangan yang tidak boleh disebut sebagai pertanyaan berindeks terpilih, kemudian navigasi dan penapisan Metadata akan membina dan melaksanakan pertanyaan jatuh balik. Pertanyaan jatuh balik ialah versi yang diubah suai pertanyaan pengguna asal yang memaparkan set separa item yang diminta kerana ia pertanyaan terhadap hanya sebahagian daripada senarai dan bukannya seluruh senarai. Ia bertujuan untuk menyediakan pengguna dengan beberapa hasil yang berguna dalam keadaan apabila pertanyaan asal dilarang disebabkan pendikitan senarai besar. Kadangkala, pertanyaan jatuh balik akan mengembalikan hasil 0 jika tiada item bahagian senarai imbasan oleh pertanyaan mengandungi hasil yang sepadan dengan pertanyaan pengguna asal.

Apabila pertanyaan jatuh balik berlaku, pengguna isyarat dengan mesej pada skrin dia melihat hanya set separa hasil dan tersebut dia mesti menggunakan penapis tambahan untuk melihat set lengkap.

Mesej pertanyaan jatuh balik juga berfungsi sebagai amaran untuk senarai atau pustaka pemilik bahawa taburan data dalam senarai condong dan pengguna disekat daripada mencapai kandungan yang mereka perlukan kerana pertanyaan pengguna tertentu tidak boleh mengembalikan set hasil penuh.

Halaman atas

Mendayakan navigasi dan penapisan Metadata

Ciri navigasi dan penapisan Metadata didayakan secara lalai pada kebanyakan laman. Jika ia tidak didayakan untuk laman anda, anda boleh mendayakannya pada halaman ciri laman untuk laman anda.

Anda mesti menjadi pemilik laman atau pentadbir koleksi laman untuk mendayakan navigasi dan penapisan Metadata.

 1. Pada menu Tindakan Laman, klik Seting Laman.

 2. Di bawah Tindakan Laman, klik Urus ciri laman.

 3. Dalam senarai Ciri, cari Navigasi dan Penapisan Metadata, kemudian klik Aktifkan.

Halaman atas

Mengkonfigurasikan navigasi Metadata

Anda mesti mempunyai sekurang-kurangnya aras keizinan Uruskan senarai untuk mengkonfigurasikan navigasi metadata untuk senarai atau pustaka.

 1. Pergi ke senarai atau pustaka yang anda ingin konfigurasikan navigasi metadata.

 2. Klik tab Senarai atau Pustaka reben, kemudian klik Seting Senarai atau Seting Pustaka.

 3. Di bawah Seting Umum, klik Seting navigasi metadata.

 4. Dalam seksyen Konfigurasikan hierarki navigasi , pilih medan atau medan-medan yang anda ingin paparkan dalam hierarki navigasi dan kemudian klik Tambah.

 5. Secara lalai, folder secara automatik dipaparkan dalam hierarki navigasi. Jika anda tidak ingin folder untuk memaparkan, pilih folderdan kemudian klik alih keluar.

 6. Ulangi langkah 4 untuk menambah medan tambahan.

 7. Dalam seksyen Konfigurasikan penapis kunci , pilih medan yang anda ingin tambah sebagai penapis kunci, dan kemudian klik Tambah.

 8. Dalam Konfigurasi automatik lajur pengindeksan untuk senarai ini, tentukan sama ada anda ingin cipta Indeks secara automatik pada senarai ini untuk meningkatkan prestasi pertanyaan yang akan dijalankan oleh pengguna apabila mereka menggunakan lajur hierarki navigasi dan penapis kunci yang anda telah tentukan. Adalah disyorkan bahawa anda memilih opsyen yang menguruskan Indeks lajur pada senarai ini.

 9. Klik OK.

Halaman atas

Tugas berkaitan

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×