Mengkonfigurasikan atau mematikan pemformatan (AutoFormat) teks automatik

Mengkonfigurasikan atau mematikan pemformatan (AutoFormat) teks automatik

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan ciri AutoFormat untuk menggunakan atau mengubah pemformatan automatik seperti tanda sempang dan tanda sempang, pecahan, Hiperpautan, tanda petikan dan Senarai Berbulet atau bernombor dengan cepat. Untuk mematikan pemformatan automatik, hanya Kosongkan setiap opsyen yang anda ingin mematikan pada tab AutoFormat sambil anda taip.

Pada tab AutoFormat sambil anda taip

Penting: 

 • Opsyen AutoFormat sambil anda taip akan opsyen global yang digunakan untuk semua fail untuk program.

 • Opsyen AutoFormat sambil anda taip tidak boleh digunakan pada teks yang sebelum ini ditulis dalam Outlook, PowerPoint, Excel, Publisher dan Visio.

Apakah perbezaan antara "AutoFormat" dan "AutoFormat sambil anda taip"?

Anda mungkin mendapati dua tab AutoFormat yang serupa dalam kotak dialog Autobaiki , dan ini boleh menyebabkan kekeliruan beberapa. Perbezaan ialah bahawa seting AutoFormat sambil anda taip digunakan pada teks pada masa yang anda menaip, manakala seting pada AutoFormat tab digunakan apabila anda menjalankan perintah AutoFormat (yang memerlukan penggunaan alat capaian segera). Kebanyakan artikel ini memerihalkan opsyen pada tab AutoFormat sambil anda taip . Lihat menggunakan AutoFormat tab dan perintah AutoFormat di bawah untuk maklumat tentang AutoFormat tab.

Mencari tab AutoFormat sambil anda taip dalam program Office anda

Untuk membuat perubahan kelakuan pemformatan automatik dalam Office program, mula-mula membuka tab AutoFormat sambil anda taip , dan kemudian klik pada tugas yang anda inginkan di bawah.

Nota: Untuk maklumat tentang AutoFormat tab, lihat menggunakan AutoFormat tab dan perintah AutoFormat dalam Word.

Semua program kecuali Outlook:

 1. Klik fail > opsyen > membaca pruf > opsyen Autobaiki.

  Acessing kotak dialog Autobaiki

 2. Klik tab AutoFormat Sambil Anda Taip.

Outlook:

 1. Klik fail >opsyen > mel > opsyen Editor > membaca pruf > opsyen Autobaiki.

  Mencapai kotak dialog Autobaiki

 2. Klik tab AutoFormat Sambil Anda Taip.

Word, Excel dan PowerPoint:

 1. Klik butang Microsoft Office Imej butang > opsyen [Program] > membaca pruf > opsyen Autobaiki.

  Mencapai kotak dialog Autobaiki

 2. Klik tab AutoFormat Sambil Anda Taip.

Outlook:

 1. Buka item mel, dan kemudian klik Butang Microsoft Office Imej butang > Opsyen Editor > membaca pruf > Opsyen Autobaiki.

  Mencapai kotak dialog Autobaiki

 2. Klik tab AutoFormat Sambil Anda Taip.

Publisher dan Visio:

 1. Pada menu alat , klik Opsyen Autobaiki.

  Mencapai kotak dialog Autobaiki

 2. Klik tab AutoFormat Sambil Anda Taip.

Setiap program Office menawarkan set opsyen AutoFormat yang berbeza. Semua Opsyen diterangkan di sini. Pilih opsyen untuk mendayakannya atau kosongkan opsyen untuk mematikannya.

SEBAGAI GANTI ANDA MENAIP

Pilihan

Perihalan

"Petikan lurus" dengan "petikan pintar"

Menggantikan tanda petik lurus ("") dan koma atas lurus (') dengan melengkung, terbuka dan tertutup-tanda petikan bertindan dan koma atas melengkung.

Pecahan (1/2) dengan aksara pecahan (½)

Menggantikan pecahan ditaip (1/2) dengan pecahan aksara tunggal (½). Opsyen ini menggantikan sahaja pecahan seperti berikut: 1/4, 1/2 dan 3/4.

* Tebal * dan _italik_ dengan pemformatan sebenar

Digunakan tebal fon untuk teks yang terkandung dalam Asterisk (*); digunakan fon italik pada teks yang terkandung dalam garis bawah (_). Contohnya, * komputer * menjadi komputer dan _computer_ menjadi komputer. Perhatikan bahawa dalam Word yang (*) atau (_) akan digantikan dengan pemformatan. Dalam Outlook pada (*) dan (_) akan kekal walaupun selepas pemformatan digunakan.

Laluan Internet dan rangkaian dengan Hiperpautan

Menggantikan ditaip alamat Internet, laluan rangkaian dan alamat e-mel dengan Hiperpautan.

Ordinal (1st) dengan superskrip

Menggantikan nombor ordinal yang menunjukkan kedudukan relatif item dalam urutan (contohnya, 1st, 2nd atau 3rd) dengan superskrip ( Pertama ditulis sebagai superskrip ).

Sempang (--) dengan sengkang (—)

Menggantikan dua sempang (-) dengan sengkang em (—); menggantikan sempang tunggal dengan ruang sebelum dan selepas (-) dengan sengkang en (-). Sila ambil perhatian bahawa jika anda inginkan sempang em Jangan gunakan sebarang ruang sebelum dan selepas dua sempang.

Senyuman menghadapi :-) dan anak panah == > dengan simbol Khas

Menggantikan ditaip wajah senyuman dan anak panah dengan simbol aksara yang sama.

GUNAKAN SAMBIL ANDA MENAIP

Pilihan

Perihalan

Senarai Berbulet automatik

Mencipta Senarai Berbulet apabila baris teks bermula dengan salah satu daripada aksara berikut *, -, atau > diikuti oleh ruang atau tab.

Untuk menamatkan Senarai Berbulet, tekan ENTER dua kali.

Garis sempadan

Melukis garis apabila anda menaip tiga kali berturut-turut kejadian aksara berikut ~, #, *, -, _, atau = pada baris baru, dan kemudian tekan ENTER. Contohnya, menaip ~ ~ ~ pada baris baru, dan kemudian menekan ENTER menarik garis beralun merentasi halaman.

Gaya tajuk terbina dalam

Menggunakan gaya tajuk kepada perenggan lima atau kurang perkataan yang tidak berakhir dengan tanda baca selepas anda menekan ENTER dua kali. Untuk tajuk 1, taipkan baris baru; untuk tajuk 2, mendahului baris baru dengan tab tunggal; untuk tajuk 3, mendahului baris baru dengan dua tab.

Nota: Anda mesti menekan ENTER dua kali selepas perenggan sebelumnya untuk menggunakan gaya tajuk secara automatik.

Senarai bernombor automatik

Mencipta senarai bernombor apabila baris teks bermula dengan nombor 1 diikuti oleh titik atau tab.

Untuk menamatkan Senarai bernombor, tekan ENTER dua kali.

Jadual

Mencipta jadual baris tunggal apabila anda menyelitkan jujukan tanda tambah (+) dan tanda sempang (-) pada permulaan baris teks, dan kemudian tekan ENTER. Anda mesti bermula dan berakhir jujukan dengan tanda. Contohnya, +---+---+---+ mencipta jadual baris tunggal dengan tiga lajur. Lebar lajur adalah sama dengan bilangan tanda sempang yang ditaipkan antara tanda tambah. Untuk menambahkan baris di mana-mana dalam Jadual, tempatkan kursor di hujung baris yang anda ingin selitkan baris baru, dan kemudian tekan ENTER.

Sertakan baris dan lajur baru dalam Jadual (Excel sahaja)

Menambah baris baru atau lajur Jadual sedia ada apabila anda memasukkan data dalam bersebelahan baris atau lajur. Contohnya, jika anda mempunyai dua lajur Jadual dalam lajur A dan B, dan kemudian masukkan data dalam sel bersebelahan dalam lajur C, lajur C secara automatik diformatkan sebagai sebahagian daripada jadual sedia ada.

Automuat tajuk teks Ruang letak (PowerPoint sahaja)

Mengurangkan saiz fon teks tajuk agar teks muat dalam ruang letak teks tajuk yang ditentukan.

Nota: Teks tajuk secara automatik mengurangkan dengan peningkatan saiz fon hanya satu, contohnya daripada 44 untuk 40, berdasarkan saiz fon terbina dalam untuk fon. Jika anda ingin untuk mengurangkan saiz fon, pilih teks tajuk dan pilih sama ada saiz fon terbina dalam yang lebih kecil daripada saiz fon senarai atau taipkan saiz fon yang anda inginkan dalam senarai saiz fon.

Automuat isi teks Ruang letak (PowerPoint sahaja)

Mengurangkan saiz fon teks isi agar teks muat dalam ruang letak teks isi yang ditentukan.

SECARA AUTOMATIK SAMBIL ANDA MENAIP

Pilihan

Perihalan

Formatkan permulaan item senarai seperti sebelumnya

Format teks lead-in item senarai seperti teks lead-in item senarai yang sebelumnya. Pemformatan Lead-in diulangi sehingga aksara tanda baca pertama item senarai, biasanya tempoh, titik bertindih, tanda sempang, sempang em, tanda tanya, tanda seru atau aksara yang serupa.

Hanya pemformatan yang digunakan untuk semua teks pendahulu diulangi dalam item senarai seterusnya. Pemformatan yang digunakan pada seksyen teks pendahulu tidak diulangi dalam teks pendahulu bagi item senarai berikutnya.

Setkan Inden kiri dan pertama-dengan tab dan Backspace

Inden baris pertama perenggan dengan meletakkan kursor sebelum baris pertama, kemudian tekan kekunci TAB. Mengengsot perenggan seluruh dengan meletakkan kursor sebelum sebarang baris dalam perenggan (kecuali baris pertama), kemudian tekan kekunci TAB. Untuk mengalih keluar Inden yang, meletakkan kursor sebelum baris pertama perenggan, dan kemudian tekan kekunci BACKSPACE.

Takrifkan gaya berdasarkan pemformatan anda

Menggunakan gaya terbina dalam pada teks yang diformatkan secara manual apabila teks tersebut mempunyai pemformatan yang sama seperti gaya terbina dalam.

Isikan Formula dalam Jadual untuk mencipta lajur terhitung (Excel sahaja)

Menggunakan formula tunggal untuk semua sel Jadual dalam lajur. Formula dilaraskan secara automatik untuk mengembangkan semua sel Jadual dalam lajur.

Untuk mematikan pemformatan automatik untuk program, hanya Kosongkan setiap opsyen yang anda ingin mematikan pada tab AutoFormat sambil anda taip. Ingat bahawa opsyen AutoFormat sambil anda taip sejagat, jadi sebarang opsyen yang anda mematikan akan dimatikan dalam semua fail dalam program tersebut.

Tab AutoFormat sambil anda taip dengan opsyen dikosongkan pilihannya

Anda dengan serta-merta menolak atau mengubah pemformatan automatik dalam dokumen sambil anda taip. Apabila Office menggunakan pemformatan automatik, klik butang Opsyen Autobaiki Imej butang yang muncul dan memilih untuk:

 • Membuat asal pemformatan (dan anda boleh memilih untuk membuat semula selepas anda membuat asalnya) untuk contoh ini sahaja.

 • Ubah opsyen AutoFormat tertentu secara global dengan mengklik Opsyen henti agar Office berhenti membuat perubahan ini.

 • Ubah opsyen dengan mengklik Opsyen AutoFormat kawalan untuk membuka tab AutoFormat sambil anda taip dan mengubah seting.

Word mempunyai tab AutoFormat selain daripada tab AutoFormat sambil anda taip . Seting AutoFormat sambil anda taip digunakan pada teks pada masa yang anda menaip, seperti yang diterangkan di atas. Pada tab AutoFormat kurang biasa digunakan, kerana Opsyen pada ia hanya digunakan apabila anda menjalankan perintah AutoFormat, anda mesti menambah bar alat capaian segera untuk digunakan.

Perintah AutoFormat menjadikan sama jenis perubahan yang dibuat oleh seting AutoFormat sambil anda taip , tetapi pada teks yang telah ditaip. Jika anda ingin Formatkan seluruh dokumen sekaligus (contohnya, untuk menggantikan petikan lurus dengan petikan pintar atau menggantikan pecahan dengan aksara pecahan), perintah AutoFormat boleh berbuat demikian.

Untuk menambah perintah AutoFormat alat capaian segera dan menggunakannya, lakukan yang berikut:

 1. Dalam Word, klik ikon Sesuaikan bar alat capaian segera , dan kemudian klik Perintah lain.

  Memilih perintah lain untuk bar alat capaian segera

 2. Di bawah pilih perintah daripada, pilih Semua perintah.

 3. Skrol ke bawah dalam senarai, pilih AutoFormat atau AutoFormat sekarang, klik Tambahdan kemudian klik OK.

  Memilih perintah AutoFormat capaian segera

 4. Untuk menjalankan perintah, klik ikon AutoFormat dalam Word.

  Ikon AutoFormat

Lihat juga

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×