Mengkonfigurasikan Bahagian Web Carian Kandungan dalam SharePoint

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Memaparkan kandungan pada halaman SharePoint anda dengan mengkonfigurasikan pertanyaan ringkas dan lanjutan dalam bahagian Web carian kandungan.

Mengenai bahagian Web carian kandungan (CSWP)

Apabila pelawat melayari halaman yang mengandungi CSWP, Bahagian Web mengeluarkan pertanyaan secara automatik. Hasil carian dipaparkan dalam CSWP. Dalam kebanyakan kes, pelawat tidak akan tahu bahawa teknologi carian sedang digunakan untuk memaparkan kandungan yang dilihat oleh mereka. Bagi mereka, halaman tersebut akan kelihatan dan berfungsi seperti mana-mana halaman web lain.

Dengan mengkonfigurasikan pertanyaan dalam CSWP, anda boleh menentukan kandungan yang akan dilihat oleh pelawat apabila mereka menyemak lalu ke halaman yang mengandungi CSWP. Secara lalai, pertanyaan dalam CSWP dikonfigurasi untuk menunjukkan tiga item yang diubah baru-baru ini pada laman. Dengan mengkonfigurasikan pertanyaan, anda boleh mengubah bilangan item yang ditunjukkan dalam CSWP dan kandungan yang ditunjukkan. Contohnya, anda boleh mengkonfigurasikan pertanyaan agar CSWP menunjukkan sembilan item senarai daripada senarai tertentu, atau enam dokumen terakhir yang dicipta oleh pelawat dalam pustaka dokumen.

Halaman atas

Menambah Bahagian Web Carian Kandungan

 1. Pastikan anda ahli kumpulan SharePoint Pereka Bentuk pada laman yang anda ingin tambahkan Bahagian Web.

 2. Tuju ke halaman yang anda ingin tambahkan Bahagian Web.

 3. Daripada seting Kecil gear seting yang diambil tempat seting laman. , pilih Edit halaman.

 4. Dalam Zon yang anda ingin tambahkan Bahagian Web, pilih Tambah Bahagian Web.

 5. Dalam senarai Kategori, pilih Gulung Atas Kandungan.

 6. Dalam senarai Bahagian, pilih Carian Kandungan > Tambah.

Halaman atas

Memaparkan kandungan dengan mengkonfigurasikan pertanyaan ringkas dalam Bahagian Web Carian Kandungan

Jika pertanyaan yang anda ingin CSWP mengeluarkan ringkas, contohnya, jika anda ingin mengehadkan hasil carian yang akan menyebabkan sumber atau tag tertentu, maka anda akan mungkin hanya perlu menggunakan konfigurasi opsyen pada tab asas .

Tab ASAS apabila mengkonfigurasikan pertanyaan dalam Bahagian Web Carian Kandungan

 1. Pastikan anda ahli kumpulan SharePoint Pereka Bentuk pada laman yang mengandungi CSWP.

 2. Tuju ke halaman yang mengandungi CSWP yang anda ingin edit.

 3. Daripada seting Kecil gear seting yang diambil tempat seting laman. , pilih Edit halaman.

 4. Dalam Bahagian Web, pilih anak panah Menu Bahagian Web Carian Kandungan > Edit Bahagian Web.

 5. Dalam anak tetingkap alat Bahagian Web, dalam seksyen Sifat, dalam seksyen Kriteria Carian, pilih Ubah pertanyaan.

  Kotak dialog seperti yang ditunjukkan dalam imej di atas akan terbuka. Di sini, anda boleh mengkonfigurasikan pertanyaan seperti yang diterangkan dalam jadual berikut.

Pilih pertanyaan

Pilih sumber hasil untuk menentukan kandungan yang akan dicari.

Hadkan hasil mengikut aplikasi

Pilih opsyen daripada senarai untuk mengehadkan hasil pada laman, pustaka, senarai atau URL yang khusus.

Hadkan dengan tag

Anda boleh mengehadkan hasil kepada kandungan yang ditag dengan istilah.

Pilih salah satu daripada berikut:

Jangan hadkan dengan sebarang tag

Hasil carian tidak terhad oleh istilah.

Hadkan dengan istilah navigasi halaman semasa

Hasil carian dihadkan kepada kandungan yang ditag dengan istilah navigasi halaman semasa. Istilah navigasi dipaparkan sebagai bahagian terakhir URL mesra. Opsyen ini hanya berfungsi pada laman yang menggunakan navigasi terurus.

Hadkan dengan navigasi anak dan semasa

Hasil carian dihadkan kepada kandungan yang ditag dengan istilah navigasi halaman semasa (dipaparkan sebagai bahagian terakhir URL mesra), dan kandungan yang ditag dengan subistilah bagi istilah navigasi semasa. Opsyen ini hanya berfungsi pada laman yang menggunakan navigasi terurus.

Nota: Dalam senario penerbitan silang Laman, pilihan ini akan berfungsi hanya apabila sumber hasil yang anda pilih dari menu Pilih pertanyaan adalah sumber hasil Katalog yang dicipta apabila anda disambungkan tapak penerbitan anda pada Katalog.

Hadkan pada tag ini

Hasil carian dihadkan kepada kandungan yang ditambahkan tag yang anda taipkan dalam kotak.

Halaman atas

Memaparkan kandungan dengan mengkonfigurasikan pertanyaan lanjutan dalam Bahagian Web Carian Kandungan

Jika pertanyaan yang anda ingin CSWP mengeluarkan lanjutan, contohnya anda ingin gunakan Rujukan sintaks Keyword Query Language (KQL), anda perlu menggunakan opsyen konfigurasi yang tersedia dalam Mod lanjutan pada tab. asas

apabila anda mengkonfigurasi pertanyaan dalam Mod lanjutan, anda juga boleh menggunakan pemboleh ubah pertanyaan . Pemboleh ubah pertanyaan ialah ruang letak yang digantikan dengan nilai apabila pertanyaan menjalankan. Contoh pemboleh ubah pertanyaan adalah {User.Name}, iaitu Ruang letak untuk nama pengguna yang melihat halaman atau {URLToken.1}, iaitu Ruang letak untuk nilai pertama dalam URL seperti yang dikira dari kanan ke kiri.

 1. Pastikan anda ahli kumpulan SharePoint Pereka Bentuk pada laman yang mengandungi CSWP.

 2. Tuju ke halaman yang mengandungi CSWP yang anda ingin edit.

 3. Daripada seting Kecil gear seting yang diambil tempat seting laman. , pilih Edit halaman.

 4. Dalam anak tetingkap alat Bahagian Web, dalam seksyen Sifat, dalam seksyen Kriteria Carian, pilih Ubah pertanyaan.

 5. Dalam kotak dialog yang terbuka, pilih Tukar kepada Mod Lanjutan.

 6. Konfigurasi pertanyaan anda seperti yang diterangkan dalam jadual berikut:

Tab asas

Pilih pertanyaan

Pilih sumber hasil untuk menentukan kandungan yang mana akan dicari.

Penapis kata kunci

Anda boleh menggunakan penapis kata kunci untuk menambahkan pemboleh ubah pertanyaan pertanyaan anda. Untuk senarai pemboleh ubah pertanyaan tersedia, lihat pemboleh ubah pertanyaan dalam SharePoint Server 2013.

Anda boleh memilih pemboleh ubah pertanyaan pratakrif dari senarai juntai bawah, kemudian menambahkannya pada pertanyaan dengan mengklik Tambah penapis kata kunci.

Penapis sifat

Anda boleh menggunakan penapis sifat untuk bertanya kandungan sifat terurus yang disetkan kepada boleh ditanya dalam skema carian.

Pilih sifat terurus dari senarai juntai bawah Penapis sifat. Klik Tambah penapis sifat untuk menambah penapis kepada pertanyaan.

Nota: Sifat terurus tersuai tidak ditunjukkan dalam senarai penapis sifat . Untuk menambah sifat terurus tersuai untuk pertanyaan anda, dalam kotak teks pertanyaan , masukkan nama anda sifat terurus tersuai yang diikuti dengan syarat pertanyaan, contohnya MyCustomColorProperty:Green

Teks pertanyaan

Taipkan pertanyaan anda menggunakan Keyword Query Language (KQL)atau menggunakan senarai penapis kata kunci dan penapis sifat untuk membina pertanyaan.

Pertanyaan kata kunci boleh terdiri daripada kata kunci teks bebas, penapis sifat atau operator. Gunakan tanda kurungan untuk mengurung pemboleh ubah pertanyaan. Pemboleh ubah pertanyaan digantikan dengan nilai sebenar apabila pertanyaan dijalankan.

Pertanyaan Kata Kunci mempunyai kepanjangan maksimum 2,048 aksara.

Tab PERINCI

Gunakan tab ini jika anda ingin mengehadkan hasil carian anda kepada item yang mempunyai satu atau lebih nilai perinci. Sifat terurus yang didayakan sebagai penapis dalam skema carian disenaraikan dalam seksyen Pilih perinci anda. Pilih nilai perinci dalam senarai, kemudian pilih Tambah untuk menambahkannya pada pertanyaan.

Jika anda ingin memaparkan hasil carian sebagai kumpulan pada satu atau lebih sifat terurus, pilih Tunjukkan lagi. Hal sedemikian berguna untuk memaparkan beberapa kelainan bagi item yang dinyatakan dan ingin mengumpulkannya sebagai satu hasil.

Tab PENGISIHAN

Dalam tab ini, anda boleh menentukan cara pengisihan hasil carian anda. Sifat terurus yang disetkan sebagai boleh diisih dalam skema carian akan disenaraikan dalam senarai juntai bawah Isih mengikut. Dari senarai ini, pilih sifat terurus, kemudian pilih Menurun atau Menaik. Untuk menambah lebih banyak aras isihan, klik Tambah aras pengisihan.

Jika anda memilih Kedudukan dari senarai Isih mengikut, anda boleh memilih model kedudukan yang akan digunakan untuk pengisihan dalam senarai Model Kedudukan. Anda juga boleh menambah peraturan dan syarat lain dengan memilih Tambah peraturan pengaturan dinamik.

Tab SETING

Peraturan pertanyaan

Pilih jika menggunakan peraturan pertanyaan.

Penulisan semula URL

Pilih jika anda ingin URL tulis semula ke halaman butiran item menjadi relatif bagi setiap item Katalog sebagai tertakrif apabila anda disambungkan tapak penerbitan anda pada Katalog. Jika anda memilih tidak tulis semula URL, URL item Katalog akan tuding terus ke pustaka item Katalog yang disambungkan.

Kelakuan muat

Pilihnya apabila anda mahu hasil carian yang dikembalikan oleh CSWP muncul pada halaman web. Jika anda menggunakan opsyen lalai, Opsyen segerak: Keluarkan pertanyaan dari pelayan, pertanyaan akan dikeluarkan dari pelayan dan hasil carian akan disertakan dalam respons halaman yang dikembalikan oleh SharePoint. Jika anda memilih Opsyen Tak segerak: Keluarkan pertanyaan dari pelayar, pertanyaan akan dikeluarkan dari pelayar pengguna selepas halaman lengkap diterima. Anda boleh menggunakan opsyen ini pada kandungan seperti Pengesyoran atau Item Popular.

Keutamaan

Pilih keutamaan bagi kandungan yang dipaparkan oleh Bahagian Web ini sehubungan dengan Bahagian Web Carian yang lain. Jika SharePoint sedang berjalan dengan beban yang berat, pertanyaan akan dijalankan mengikut keutamaannya.

Cache

Pilih satu kumpulan keselamatan Active Directory jika anda inginkan hasil carian untuk cache untuk pengguna dalam Kumpulan. Dengan cache hasil carian untuk Kumpulan Keselamatan, anda boleh mengurangkan masa memuatkan halaman.

Nota: Anda hanya perlu memilih kumpulan keselamatan yang hasil carian adalah sama untuk semua pengguna dalam Kumpulan. Untuk maklumat lanjut, lihat membuatkan halaman memuatkan lebih cepat dengan cache dalam bahagian Web carian kandungan.

Tab UJI

Dalam tab ini, anda boleh pratonton butiran pertanyaan yang dihantar oleh CSWP.

Teks pertanyaan

Menunjukkan pertanyaan yang akan dijalankan oleh CSWP.

Pilih Tunjukkan lagi untuk memaparkan maklumat tambahan.

Templat pertanyaan

Menunjukkan kandungan templat pertanyaan yang digunakan pada pertanyaan.

Diperincikan mengikut

Menunjukkan perinci yang digunakan pada pertanyaan, seperti yang ditentukan pada tab PERINCI.

Dikumpulkan mengikut

Menunjukkan hasil carian yang dikumpulkan mengikut sifat terurus seperti yang ditentukan dalam tab PERINCI.

Peraturan pertanyaan yang digunakan

Menunjukkan peraturan pertanyaan yang digunakan pada pertanyaan.

Pemboleh ubah templat pertanyaan

Menunjukkan pemboleh ubah pertanyaan yang digunakan pada pertanyaan dan nilai pemboleh ubah ini apabila digunakan pada halaman semasa. Untuk pratonton hasil, pilih Uji Pertanyaan.

Untuk menguji cara pertanyaan berfungsi bagi istilah segmen pengguna yang berbeza, pilih istilah Tambah segmen pengguna. Untuk pratonton hasil, pilih Uji Pertanyaan.

Teks pertanyaan

Menunjukkan pertanyaan yang akan dikeluarkan oleh CSWP.

Halaman atas

Mengawal cara paparan kandungan dalam Bahagian Web Carian Kandungan

Untuk mengawal cara paparan kandungan dalam CSWP, anda perlu menyesuaikan templat paparan. Untuk mengetahui cara untuk mencipta templat paparan tersuai, lihat Pengurus Reka bentuk SharePoint 2013 templat paparan

Halaman atas

Petua mengenai cara untuk mengkonfigurasikan bahagian Web carian kandungan untuk mengurangkan masa memuat halaman

CSWP menawarkan banyak kefleksibelan untuk mengkonfigurasikan pertanyaan. Tetapi jika anda mengkonfigurasikan bahagian Web untuk menggunakan pertanyaan sangat kompleks, SharePoint mempunyai untuk bekerja lebih sukar untuk menyelesaikan pertanyaan yang sekali lagi boleh menyebabkan masa memuatkan halaman yang ditingkatkan. Dalam istilah carian, ini adalah sama seperti kependaman pertanyaan ditingkatkan.

Petua berikut boleh membantu anda mengurangkan kerumitan pertanyaan dan masa memuatkan halaman:

 • Elakkan menggunakan beberapa operator OR. Peningkatan operator OR kerumitan pertanyaan yang lebih daripada dan operator. Jika pertanyaan anda mengandungi operator OR, cuba mengubah pertanyaan menggunakan operator dan sebaliknya.

 • Elakkan menggunakan operator bebas (*). Sebaliknya, cuba untuk mengkonfigurasikan pertanyaan menggunakan padanan tepat.

 • Mengelakkan penggunaan frasa kata kunci. Sebaliknya, cuba menggunakan kata kunci tunggal.

 • Mengelakkan penggunaan pemboleh ubah pertanyaan yang mengandungi sifat pengguna atau istilah dan istilah mengesetkan sifat. Lihat pemboleh ubah pertanyaan dalam SharePoint Server 2013 untuk maklumat dan contoh sifat ini.

 • Elakkan menambah pengisihan tersuai seperti tahap isihan dan peraturan pesanan dinamik. Sebaliknya, cuba menggunakan opsyen dari menu tarik bawah Isih mengikut dan Model penarafan pada tab PENGISIHAN isihan lalai

 • Jika anda tidak menggunakan peraturan pertanyaan, pilih Jangan gunakan peraturan pertanyaan daripada tab SETING .

 • Jika anda tidak menggunakan CSWP untuk menunjukkan kandungan daripada Katalog produk, pilih tidak tulis semula URL daripada tab SETING .

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Mengubah seting untuk bahagian Web hasil carian

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×