Mengkonfigurasi Skype for Business Server 2015 Hybrid

Note: Artikel ini digunakan pada Office 365 operated by 21Vianet sahaja di China.

Dengan penggunaan hibrid Skype for Business, sesetengah pengguna Skype for Business anda boleh berada pada premis dan pengguna lain dalam Skype for Business Online, kedua-duanya berkongsi domain yang sama. Hal ini boleh memudahkan anda menyediakan perkhidmatan Skype for Business kepada pengguna organisasi anda di lokasi geografi yang berbeza atau pengguna yang menyambung dari jauh. Anda boleh juga memanfaatkan konfigurasi hibrid Skype for Business sebagai laluan migrasi ke Office 365. Seksyen ini memerihalkan konfigurasi hibrid untuk Skype for Business Server 2015.

Merancang untuk penggunaan hibrid

Pertimbangkan keperluan berikut untuk pengguna dan infrastruktur rangkaian anda semasa merancang untuk penggunaan hibrid.

Keperluan infrastruktur

Anda mesti mempunyai perkara berikut dalam persekitaran anda untuk melaksanakan dan mengkonfigurasi penggunaan hibrid Skype for Business Server 2015.

 • Active Directory Federation Services (AD FS) Server yang menjalankan Windows 2008 R2 SP1 atau pek khidmat terkini. Untuk keperluan sistem tambahan untuk AD FS, lihat Active Directory Federation Services 2.0.

 • Penggunaan pada premis Skype for Business Server 2015 atau Lync Server 2010 dengan Kemas Kini Kumulatif untuk Lync Server 2010: Mac 2013.

 • Alat pentadbiran Skype for Business Server 2015.

 • Pelayan Penyegerakan Direktori. Untuk butiran tentang Penyegerakan Direktori, lihat Alat Penyegerakan Direktori.

Sokongan klien Skype for Business

Terdapat beberapa perbezaan dalam ciri yang disokong dalam klien Skype for Business serta ciri yang tersedia dalam persekitaran pada premis dan dalam talian. Sebelum anda memutuskan tempat meletakkan pengguna dalam organisasi anda, anda boleh melihat sokongan klien untuk pelbagai konfigurasi Skype for Business Server. Klien berikut disokong dengan Skype for Business Online dalam penggunaan hibrid Skype for Business:

 • Lync 2010

 • Skype for Business

 • Aplikasi Gedung Windows Skype for Business

 • Skype for Business Web App

 • Lync Mobile

 • Lync for Mac 2011

 • Lync Basic 2013

Keperluan Topologi

Untuk mengkonfigurasikan penggunaan Skype for Business Server 2015 anda untuk hibrid dengan Skype for Business Online, anda memerlukan salah satu topologi disokong berikut:

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 dengan Skype for Business Server 2015 pada premis. Pelayan Edge persekutuan Skype for Business Server 2015 dan pelayan loncat berikutnya daripada Pelayan Edge persekutuan mesti menjalankan Skype for Business Server 2015, dan menggunakan Gedung Pengurusan Pusat. Pelayan Edge dan himpunan mesti digunakan pada premis.

 • Microsoft Lync Server 2010 dengan Kemas Kini Kumulatif untuk Lync Server 2010: Februari 2013 digunakan dan alat pentadbiran Skype for Business Server 2015 dipasangkan pada premis. Pelayan Edge persekutuan dan pelayan loncat berikutnya daripada Pelayan Edge persekutuan mesti menjalankan Microsoft Lync Server 2010 dengan kemas kini kumulatif terkini.

  Important: Alat pentadbiran Skype for Business Server 2015 perlu dipasang pada pelayan berasingan yang mempunyai capaian untuk menyambung ke penggunaan Lync Server 2010 sedia ada. Cmdlet Move-CsUser yang digunakan untuk mengalih pengguna daripada penggunaan pada premis anda kepada Skype for Business Online mesti dijalankan daripada alat pentadbiran Skype for Business Server 2015 yang bersambung kepada penggunaan pada premis anda.

 • Penggunaan Skype for Business Server 2015 dengan semua pelayan menjalankan Skype for Business Server 2015.

Keperluan untuk Senarai Dibenarkan/Disekat Persekutuan

Senarai domain Dibenarkan termasuk domain yang mempunyai rakan kongsi nama domain berkelayakan penuh Edge (FQDN) dikonfigurasikan. Kadangkala ia dirujuk sebagai pelayan rakan kongsi dibenarkan atau rakan kongsi persekutuan langsung. Anda seharusnya biasa dengan perbezaan antara Persekutuan Terbuka dan Persekutuan Tertutup, dirujuk sebagai penemuan rakan kongsi dan senarai domain rakan kongsi dibenarkan, dalam penggunaan pada premis. Keperluan berikut mesti dipenuhi untuk berjaya mengkonfigurasi penggunaan hibrid:

 • Pemadanan domain mesti dikonfigurasi dengan cara yang sama untuk penggunaan pada premis dan penyewa Office 365 anda. Jika penemuan rakan kongsi didayakan untuk penggunaan pada premis, maka persekutuan terbuka mesti dikonfigurasi untuk penyewa dalam talian anda. Jika penemuan rakan kongsi tidak didayakan, maka persekutuan tertutup mesti dikonfigurasi untuk penyewa dalam talian anda.

 • Senarai domain Disekat untuk penggunaan pada premis mesti betul-betul sepadan dengan senarai domain Disekat untuk penyewa dalam talian anda.

 • Senarai domain Dibenarkan untuk penggunaan pada premis mesti betul-betul sepadan dengan senarai domain Dibenarkan untuk penyewa dalam talian anda.

 • Persekutuan mesti didayakan untuk komunikasi luaran bagi penyewa dalam talian yang dikonfigurasi menggunakan Panel Kawalan Skype for Business Online.

Seting DNS

Apabila mencipta rekod DNS SRV untuk penggunaan hibrid, rekod _sipfederationtls._tcp.<domain> dan _sip._tls.<domain>, harus menuding kepada Proksi Capaian pada premis.

Pertimbangan Tembok Api

Komputer pada rangkaian anda mesti dapat melaksanakan carian DNS Internet standard. Jika komputer ini boleh mencapai laman standard Internet, rangkaian anda memenuhi keperluan ini.

Bergantung pada lokasi pusat data, anda juga mesti mengkonfigurasi peranti tembok api rangkaian untuk menerima sambungan berdasarkan pada nama domain kad bebas (contohnya, semua trafik dari *.partner.outlook.cn). Jika tembok api organisasi anda tidak menyokong konfigurasi nama kad bebas, anda perlu menentukan julat alamat IP yang dibenarkan dan port khususnya secara manual.

Rujuk kepada topik Bantuan Julat alamat URL dan IP untuk Office 365 yang dikendalikan oleh 21Vianet.

Keperluan Port dan Protokol

Selain keperluan port untuk komunikasi dalaman Skype for Business Server 2015, anda juga mesti mengkonfigurasikan port berikut untuk rangkaian pada premis anda.

Protokol / Port

Aplikasi

TCP 443

Membuka port masuk

 • Active Directory Federation Services (peranan pelayan persekutuan)

  Untuk maklumat lanjut, lihat Memahami Perkhidmatan Peranan AD FS.

 • Active Directory Federation Services (peranan pelayan proksi)

 • Portal Microsoft Online Services

 • Portal Syarikat Saya

 • Outlook Web App

 • Klien Lync (komunikasi ke Skype for Business Online dari Skype for Business Server pada premis)

TCP 80 dan 443

Membuka port masuk

 • Alat Penyegerakan Direktori Microsoft Online Services

TCP 5061

Membuka port masuk/keluar pada Pelayan Edge

PSOM/TLS 443

Membuka port masuk/keluar untuk sesi perkongsian data

STUN/TCP 443

Membuka port masuk/keluar untuk audio, video, sesi perkongsian aplikasi

STUN/UDP 3478

Membuka port masuk/keluar untuk sesi audio dan video

RTP/TCP 50000-59999

Membuka port keluar untuk sesi audio dan video

Akaun dan Data Pengguna

Dalam penggunaan hibrid Skype for Business Server 2015, mana-mana pengguna yang anda ingin letakkan dalam Skype for Business Online mesti dicipta dalam penggunaan hibrid pada premis terlebih dahulu, agar akaun pengguna itu dicipta dalam Active Directory Domain Services. Kemudian anda boleh mengalih pengguna itu ke Skype for Business Online, ini juga akan mengalih senarai kenalan pengguna.

Apabila anda menyegerakkan akaun pengguna antara penggunaan pada premis Skype for Business dan penggunaan Skype for Business Online dengan AD FS dan Dirsync, anda perlu menyegerakkan akaun AD untuk semua pengguna Skype for Business dalam organisasi anda antara penggunaan Skype for Business pada premis dan dalam talian, walaupun pengguna tidak dialihkan ke Skype for Business Online. Jika anda tidak menyegerak semua pengguna, komunikasi antara pengguna pada premis dan dalam talian dalam organisasi anda mungkin tidak berfungsi seperti yang dijangkakan.

Note: Jika pengguna dicipta menggunakan portal dalam talian untuk Office 365, akaun pengguna itu tidak akan disegerakkan dengan Active Directory pada premis dan pengguna tidak akan wujud dalam Active Directory pada premis. Jika anda telah pun mencipta pengguna dalam Skype for Business Online dan ingin mengkonfigurasikan hibrid dengan Skype for Business Server pada premis, lihat Mengalihkan pengguna dari Skype for Business Online ke Skype for Business pada premis dalam Skype for Business Server 2015.

Anda juga seharusnya mempertimbangkan isu berkaitan pengguna berikut apabila merancang untuk penggunaan hibrid.

 • Kenalan pengguna - Had kenalan untuk pengguna Skype for Business Online ialah 250. Mana-mana kenalan melebihi bilangan ini akan dialih keluar daripada senarai kenalan pengguna apabila akaun dialihkan ke Skype for Business Online.

 • Pemesejan Segera dan Kehadiran - Senarai kenalan pengguna, kumpulan dan senarai kawalan capaian (ACL) dipindahkan dengan akaun pengguna.

 • Data persidangan, kandungan mesyuarat dan mesyuarat berjadual - Kandungan ini tidak dipindahkan dengan akaun pengguna. Pengguna mesti menjadualkan semula mesyuarat selepas akaun mereka dipindahkan ke Skype for Business Online.

Dasar dan Ciri Pengguna

 • Dalam persekitaran hibrid Skype for Business Server 2015, pengguna boleh didayakan untuk Pemesejan Segera, suara dan mesyuarat pada premis atau dalam talian, tetapi bukan kedua-duanya secara serentak.

 • Klien Lync - Sesetengah pengguna mungkin memerlukan versi klien baru apabila mereka dialihkan ke Skype for Business Online.

 • Dasar dan konfigurasi pada premis (bukan pengguna) - Dasar dalam talian dan pada premis memerlukan konfigurasi berasingan. Anda tidak boleh mengesetkan dasar sejagat yang digunakan pada kedua-duanya.

Mengkonfigurasikan penggunaan hibrid untuk Skype for Business Server 2015

Seksyen ini memerihalkan langkah yang perlu untuk mengkonfigurasi penggunaan hibrid untuk Skype for Business Server 2015. Jika pengguna anda didayakan untuk Skype for Business dalam Skype for Business Online, tetapi tidak didayakan dalam penggunaan pada premis, lihat Mengalihkan pengguna dari Skype for Business Online ke Skype for Business pada premis dalam Skype for Business Server 2015.

Kelayakan Pentadbir

Apabila anda diminta untuk menyediakan kelayakan pentadbir, gunakan nama pengguna dan kata laluan untuk akaun pentadbir bagi penyewa Office 365 anda. Anda juga akan menggunakan kelayakan ini apabila anda mengkonfigurasikan Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0, Penyegerakan Direktori, Daftar Masuk Tunggal, persekutuan dan mengalihkan pengguna ke Lync Online.

Menyambung ke Skype for Business Online PowerShell

Pentadbir kini mempunyai keupayaan untuk menggunakan Windows PowerShell bagi menguruskan Skype for Business Online dan akaun pengguna Skype for Business Online mereka. Untuk melakukannya, anda mesti memuat turun dan memasang Lync Online Connector Module terlebih dahulu dari Pusat Muat Turun Microsoft. Untuk maklumat lanjut tentang memuat turun, memasang dan menggunakan Skype for Business Online Connector Module, dan untuk maklumat terperinci tentang menggunakan modul ini, lihat Menggunakan Windows PowerShell untuk menguruskan Lync Online.

Langkah-langkah untuk menyediakan dan mengkonfigurasi Skype for Business Server 2015 pada premis untuk penggunaan hibrid dengan Skype for Business Online

Jadual berikut menyenaraikan langkah-langkah diperlukan untuk menyediakan persekitaran anda bagi penggunaan hibrid dengan Microsoft Skype for Business Online dan Microsoft Office 365.

Sudah lengkap?

Langkah

Perihalan

Mencipta akaun penyewa untuk Office 365 dan mendayakan Skype for Business Online

Menyediakan Lync Online.

Menambah domain anda dan mengesahkan pemilikan

Kadangkala domain anda juga dirujuk sebagai domain tersuai. Anda mesti menambah domain anda kepada penyewa Office 365, kemudian ikuti langkah untuk mengesahkan domain itu dengan Office 365. Langkah ini akan mengesahkan anda sebagai pemilik domain. Untuk menambah domain kepada penyewa Office 365 anda, ikuti langkah yang diperihalkan di Menyediakan dan mengurus domain dalam Office 365 Enterprise dan Office 365 Midsize Business. Lengkapkan semua langkah ini dalam setiap seksyen pada topik tersebut, termasuk "Edit rekod DNS untuk perkhidmatan Office 365 anda."

Menyediakan untuk penyegerakan Active Directory

Penyegerakan Active Directory memastikan Active Directory pada premis anda disegerakkan secara berterusan dengan Office 365. Ini membolehkan anda mencipta versi disegerakkan bagi setiap akaun pengguna dan kumpulan, dan juga membolehkan penyegerakan senarai alamat sejagat (GAL) dari persekitaran Microsoft Exchange Server setempat anda ke Microsoft Exchange Online.

Anda perlu menyegerakkan akaun AD untuk semua pengguna Skype for Business dalam organisasi anda antara penggunaan pada premis dan dalam talian Skype for Business, walaupun pengguna tidak dialihkan ke Skype for Business Online. Jika anda tidak menyegerak semua pengguna, komunikasi antara pengguna pada premis dan dalam talian dalam organisasi anda mungkin tidak berfungsi seperti yang dijangkakan.

Untuk menyediakan persekitaran anda bagi penyegerakan Active Directory, lihat Perkhidmatan Penyepaduan Direktori.

Mencipta sijil untuk Active Directory Federation Services (AD FS)

Selepas anda mencipta sijil yang digunakan untuk persekutuan identiti dengan Office 365, anda mesti memasang dan menguntukkannya.

Mengalihkan pengguna perintis ke Skype for Business Online

Selepas anda melengkapkan langkah bagi menyediakan dan mengkonfigurasi persekitaran anda untuk Skype for Business Online, anda boleh mula mengalihkan pengguna perintis ke Skype for Business Online. Lihat Mengalihkan pengguna ke Skype for Business Online dalam Skype for Business Server 2015.

Mentadbir pengguna dalam penggunaan hibrid

Untuk butiran tentang cara mentadbir pengguna dalam penggunaan hibrid, lihat Mentadbir pengguna dalam penggunaan hibrid Skype for Business Server 2015.

Mengkonfigurasi persekutuan Skype for Business Server 2015 dengan Skype for Business Online

Persekutuan membenarkan pengguna dalam penggunaan pada premis anda berkomunikasi dengan pengguna Office 365 dalam organisasi anda. Untuk mengkonfigurasi persekutuan, jalankan cmdlet berikut:

New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root

Mengkonfigurasi Penyewa Skype for Business Online Anda untuk Ruang Alamat Dikongsi SIP

Alamat Session Initiation Protocol (SIP) ialah pengecam unik untuk setiap pengguna pada rangkaian, serupa dengan nombor telefon atau alamat e-mel. Sebelum anda cuba mengalihkan pengguna Skype for Business dari pada premis ke Skype for Business Online, anda perlu mengkonfigurasi penyewa Office 365 anda untuk berkongsi ruang alamat SIP dengan penggunaan pada premis anda. Jika ini tidak dikonfigurasikan, anda mungkin melihat mesej ralat berikut:

Move-CsUser : Kesilapan HostedMigration: Ralat=(510), Perihalan=(Penyewa pengguna ini tidak didayakan untuk ruang alamat dikongsi sip.)

Untuk mengkonfigurasi ruang alamat dikongsi SIP, wujudkan sesi PowerShell jauh dengan Skype for Business Online, kemudian jalankan cmdlet berikut:

Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

Untuk mewujudkan sesi PowerShell jauh dengan Skype for Business Online, anda perlu memasang modul Skype for Business Online untuk Windows PowerShell terlebih dahulu, yang anda boleh dapatkan di sini: Windows PowerShell Module for ;Lync Online.

Selepas memasang modul ini, anda boleh mewujudkan sesi jauh dengan cmdlet berikut:

Import-Module LyncOnlineConnector
$cred = Get-Credential
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred
Import-PSSession $CSSession -AllowClobber

Untuk maklumat lanjut tentang cara mewujudkan sesi PowerShell jauh dengan Skype for Business Online, lihat Menyambung ke Lync Online menggunakan Windows PowerShell.

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan modul PowerShell Skype for Business Online, lihat Menggunakan Windows PowerShell untuk menguruskan Lync Online.

Mengalihkan pengguna ke Skype for Business Online dalam Skype for Business Server 2015

Sebelum anda memindahkan pengguna ke Skype for Business Online, anda perlu membuat sandaran data pengguna yang berkaitan dengan akaun yang dialihkan. Tidak semua data pengguna dialihkan dengan akaun pengguna. Untuk maklumat, lihat Keperluan membuat sandaran dan pemulihan dalam Lync Server 2013: data.

Memindahkan Seting Pengguna ke Skype for Business Online

Seting pengguna dialihkan dengan akaun pengguna. Sesetengah seting pada premis tidak dialihkan dengan akaun pengguna.

Mengalihkan Pengguna Perintis ke Skype for Business Online

Sebelum anda mula mengalihkan pengguna ke Skype for Business Online, anda mungkin ingin mengalih beberapa pengguna perintis untuk mengesahkan bahawa persekitaran anda dikonfigurasi dengan betul. Kemudian anda boleh mengesahkan bahawa ciri dan perkhidmatan Skype for Business berfungsi seperti yang dijangkakan sebelum cuba mengalihkan pengguna tambahan.

Untuk mengalihkan pengguna pada premis ke penyewa Skype for Business Online anda, jalankan cmdlet berikut dalam Skype for Business Server Management Shell, menggunakan kelayakan pentadbir untuk penyewa Microsoft Office 365 anda. Gantikan "username@contoso.com" dengan maklumat pengguna yang ingin dialihkan.

$creds=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Format bagi URL dikhususkan untuk Parameter HostedMigrationOverrideUrl mestilah URL kepada himpunan di tempat perkhidmatan Migrasi Dihoskan dijalankan, dalam format berikut: Https://<Pool FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc.

Anda boleh menentukan URL kepada Perkhidmatan Migrasi Dihoskan dengan melihat URL untuk Panel Kawalan Skype for Business Online bagi akaun penyewa Office 365 anda.

Untuk menentukan URL Perkhidmatan Migrasi Dihoskan untuk penyewa Office 365 anda
 1. Log masuk ke penyewa Office 365 anda sebagai pentadbir.

 2. Buka Skype for Business admin center.

 3. Apabila Skype for Business admin center dipaparkan, pilih dan salin URL dalam bar alamat sehingga partner.lync.cn. URL contoh kelihatan serupa dengan yang berikut:

  https://webdir0a.online.partner.lync.cn/lscp/?language=zh-cn&tenantID=
 4. Gantikan webdir dalam URL dengan admin, menghasilkan berikut:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn
 5. Tambahkan rentetan berikut pada URL: /HostedMigration/hostedmigrationservice.svc. URL yang terhasil, iaitu nilai bagi HostedMigrationOverrideUrl, akan kelihatan seperti berikut:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn/HostedMigration/hostedmigrationservice.svc

Mengalihkan Pengguna ke Lync Online

Anda boleh mengalihkan berbilang pengguna menggunakan cmdlet Get-CsUser bersama parameter –Filter untuk memilih pengguna dengan sifat khusus yang diuntukkan kepada akaun pengguna, seperti RegistrarPool. Kemudian anda boleh menyalurkan pengguna yang dikembalikan kepada cmdlet Move-CsUser, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

Get-CsUser -Filter {UserProperty -eq "UserPropertyValue"} | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Anda juga boleh menggunakan parameter –OU untuk mendapat semula semua pengguna dalam OU dikhususkan seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

Get-CsUser -OU "cn=hybridusers,cn=contoso.." | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credentials $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Mengesahkan Seting dan Ciri Pengguna Skype for Business Online

Anda boleh mengesahkan bahawa pengguna telah berjaya dialihkan dengan cara berikut:

 • Lihat status pengguna dalam Panel Kawalan Skype for Business Online. Penunjuk visual untuk pengguna pada premis dan pengguna dalam talian berbeza.

 • Jalankan cmdlet berikut:

  Get-CsUser -Identity

Mentadbir pengguna dalam penggunaan hibrid Skype for Business Server 2015

Anda boleh menguruskan seting dan dasar pengguna untuk pengguna yang dipindahkan ke Skype for Business Online menggunakan ciri Pengurusan Pengguna yang tersedia dalam portal dalam talian Microsoft Office 365. Anda mesti mendaftar masuk menggunakan akaun pentadbir penyewa anda untuk melaksanakan tugas pentadbiran.

Mengalihkan Pengguna Kembali ke Pada Premis

Seksyen ini digunakan hanya kepada pengguna yang dicipta dan didayakan untuk pada premis Skype for Business kemudian dialihkan dari penggunaan pada premis kepada Skype for Business Online. Jika anda ingin mengalihkan pengguna yang dicipta dalam Skype for Business Online (dan tidak pernah didayakan untuk Skype for Business dalam penggunaan pada premis), lihat Mengalihkan Pengguna dari Skype for Business Online ke pada premis Skype for Business dalam Skype for Business Server 2015.

Jalankan cmdlet berikut untuk mengalihkan pengguna dari Skype for Business Online kembali ke pada premis Skype for Business:

$cred=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target localpool.contoso.com -Credential $cred -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Untuk menentukan URL bagi perkhidmatan Migrasi Dihoskan, lihat "Untuk menentukan URL Perkhidmatan Migrasi Dihoskan untuk penyewa Office 365 anda" dalam seksyen sebelumnya.

Memindahkan pengguna Skype for Business Online ke pada premis Skype for Business dalam Skype for Business Server 2015

Langkah ini perlu untuk memindahkan akaun pengguna yang pada asalnya didayakan untuk Skype for Business dalam Skype for Business Online, sebelum anda gunakan pada premis Skype for Business. Untuk mengalih pengguna yang pada asalnya telah didayakan untuk pada premis Skype for Business, kemudiannya dialihkan ke Skype for Business Online, lihat "Mentadbir pengguna dalam penggunaan hibrid Skype for Business Server 2015" dalam topik ini. Selain itu, semua pengguna yang dialihkan mesti mempunyai akaun dalam Active Directory pada premis.

Memindahkan Akaun Pengguna Didayakan dalam Skype for Business Online Pada Asalnya ke Pada Premis Skype for Business
 1. Terlebih dahulu, pastikan yang organisasi anda dikonfigurasikan untuk hibrid.

  • Pasangkan Alat Penyegerakan Windows Azure Active Directory.

  • Untuk membolehkan pengguna anda menggunakan daftar masuk tunggal untuk Skype for Business Online, pasangkan Active Directory Federation Services

  • Pada penggunaan pada premis anda, dalam Skype for Business Management Shell, taipkan cmdlet berikut untuk mencipta pembekal pengehosan untuk Skype for Business Online:

   Set-CSAccessEdgeConfiguration -AllowOutsideUsers 1 -AllowFederatedUsers 1 -UseDnsSrvRouting -EnablePartnerDiscovery $true
   New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -Name LyncOnlin -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root
 2. Sahkan bahawa pada Pelayan Edge pada premis anda, anda mempunyai rantaian sijil yang membolehkan sambungan ke Skype for Business Online. Untuk maklumat lanjut, lihat Perubahan sijil Lync Online Service SSL untuk kesambungan klien.

 3. Dalam Active Directory pada premis anda, dayakan akaun pengguna yang terjejas untuk pada premis Skype for Business. Anda boleh melakukan tindakan ini untuk pengguna individu dengan menaip cmdlet berikut:

  Enable-CsUser -Identity "username" -SipAddress "sip: username@contoso.com" -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"

  Atau anda boleh mencipta skrip yang membaca nama pengguna dari fail dan menyediakannya sebagai input kepada cmdlet Enable-CsUser:

  Enable-CsUser -Identity $Identity -SipAddress $SipAddress -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"
 4. Jalankan DirSync untuk menyegerakkan pengguna Skype for Business Online dengan pengguna pada premis Skype for Business yang dikemas kini.

 5. Kemas kini beberapa rekod DNS untuk mengarahkan semua trafik SIP kepada pada premis Skype for Business:

  • Kemas kini rekod lyncdiscover.contoso.com A untuk menuding ke FQDN bagi pelayan proksi songsang pada premis.

  • Kemas kini rekod SRV _sip._tls.contoso.com untuk menetapkan alamat awam IP atau VIP bagi perkhidmatan Access Edge pada premis Skype for Business.

  • Kemas kini rekod SRV _sipfederationtls._tcp.contoso.com untuk menetapkan alamat awam IP atau VIP bagi perkhidmatan Access Edge pada premis Skype for Business.

  • Jika organisasi anda menggunakan DNS terpisah (kadangkala dipanggil “DNS tunjang pisah”), pastikan pengguna yang menetapkan nama melalui zon DNS dalaman dihalakan ke Himpunan Bahagian Depan.

 6. Jalankan cmdlet Get-CsUser untuk menyemak beberapa sifat tentang pengguna yang akan dialihkan. Pastikan bahawa HostingProviderProxyFQDN disetkan kepada "sipfed.online.partner.lync.cn" dan alamat SIP disetkan dengan betul.

 7. Alihkan pengguna Skype for Business Online ke pada premis Skype for Business.

  Untuk mengalihkan pengguna tunggal, jalankan cmdlet berikut:

  $cred = Get-Credential
  Move-CsUser -Identity <username>@contoso.com -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $cred -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Anda boleh mengalih berbilang pengguna menggunakan cmdlet Get-CsUSer bersama paramenter –Filter untuk memilih pengguna dengan sifat khusus. Contohnya, anda boleh memilih semua pengguna Skype for Business Online dengan menapis {Hosting Provider –eq “sipfed.online.partner.lync.cn”}. Kemudian anda boleh menyalurkan pengguna yang dikembalikan kepada cmdlet Move-CsUser, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

  Get-CsUser -Filter {Hosting Provider -eq "sipfed.online.partner.lync.cn"} | Move-CsUser -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $creds -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Format bagi URL dikhususkan untuk parameter HostedMigrationOverrideUrl mestilah URL ke himpunan di tempat perkhidmatan Migrasi Dihoskan dijalankan, dalam format berikut: Https://<Pool FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc. Anda boleh menentukan URL kepada Perkhidmatan Migrasi Dihoskan dengan melihat URL untuk Panel Kawalan Skype for Business Online bagi akaun penyewa Office 365 anda.

  Note: Saiz maksimum lalai untuk fail log transaksi bagi pangkalan data rtcxds ialah 16 GB. Saiz ini mungkin tidak cukup besar jika anda mengalihkan sebilangan besar pengguna sekali gus, terutamanya jika anda didayakan cerminan. Untuk menyelesaikan masalah ini anda boleh menambah saiz fail atau membuat sandaran fail log dengan kerap. Untuk maklumat lanjut, lihat http://support.microsoft.com/kb/2756725.

 8. Ini merupakan langkah pilihan. Jika anda perlu bersepadu dengan Exchange 2013 Online, anda perlu menggunakan pembekal pengehosan tambahan. Untuk butiran, lihat Mengkonfigurasi penyepaduan pada premis Lync Server 2013 dengan Exchange Online.

 9. Pengguna kini dialihkan. Untuk menyemak bahawa pengguna mempunyai nilai yang betul bagi atribut yang ditunjukkan dalam jadual berikut, taipkan cmdlet ini:

  Get-CsUser | fl DisplayName,HostingProvider,SipAddress,Enabled

  Atribut AD

  Nama atribut

  Nilai untuk pengguna Skype for Business Online

  Nilai untuk pengguna pada premis Skype for Business

  msRTCSIP-DeploymentLocator

  HostingProvider

  sipfed.online.partner.lync.cn

  SRV:

  msRTCSIP-PrimaryUserAddress

  SIPAddress

  sip:userName@contoso.com

  sip:userName@contoso.com

  sRTCSIP-UserEnabled

  Didayakan

  Benar

  Benar

 10. Setiap pengguna yang telah dialihkan perlu log keluar dari Skype for Business, kemudian melog masuk semula. Apabila mereka melog masuk, mereka perlu mengesahkan senarai kenalan dan menambah kenalan jika perlu. Ambil perhatian bahawa mesyuarat berjadual tidak dipindahkan dari Skype for Business Online ke pada premis Skype for Business. Pengguna perlu menjadualkan mesyuarat ini semula selepas dialihkan.

  Selepas rekod DNS dikemas kini dan semua pengguna dihalakan ke Pada premis, atribut HostingProvider akan menghalakan pengguna Skype for Business ke pembekal Dalam Talian “sipfed.online.partner.lync.cn.”

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×