Mengisikan data secara automatik dalam sel lembaran kerja

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Selain daripada memasukkan data secara manual dalam lembaran kerja, anda boleh menggunakan ciri Auto Isi untuk mengisi sel dengan data yang menurut corak atau berdasarkan data dalam sel lain.

Artikel ini tidak menerangkan cara memasukkan data secara manual atau memasukkan data secara serentak dalam pelbagai lembaran kerja. Untuk maklumat tentang cara memasukkan data secara manual, lihat artikel Memasukkan data secara manual dalam lembaran kerja.

Mengulangi nilai yang telah wujud dalam lajur secara automatik

Jika beberapa aksara pertama yang anda taip dalam sel sepadan dengan entri tersedia dalam lajur itu, Excel akan memasukkan baki aksara untuk anda secara automatik. Excel hanya akan melengkapkan secara automatik entri yang mengandungi teks atau gabungan teks dan nombor. Entri yang hanya mengandungi nombor, tarikh atau masa tidak akan dilengkapkan secara automatik.

Selepas Excel melengkapkan apa yang anda mula taip, lakukan salah satu perkara berikut:

 • Untuk menerima entri cadangan, tekan Enter.

  Entri yang lengkap betul-betul padan dengan corak huruf besar dan huruf kecil entri tersedia.

 • Untuk menggantikan aksara yang dimasukkan secara automatik, teruskan menaip.

 • Untuk memadamkan aksara yang dimasukkan secara automatik, tekan Backspace.

Nota: 

 • Excel melengkapkan satu entri hanya apabila kursor berada pada hujung kandungan sel semasa.

 • Excel mengasaskan senarai entri AutoLengkap yang berkemungkinan dalam lajur yang mengandungi sel aktif. Entri yang diulangi dalam satu baris tidak akan dilengkapkan secara automatik.

Menghidupkan atau mematikan pelengkapan automatik nilai sel

Jika anda tidak menginginkan Excel melengkapkan nilai sel secara automatik, anda boleh mematikan ciri ini.

 1. Klik tab Fail kemudian klik Opsyen.

 2. Klik Lanjutan kemudian di bawah Opsyen pengeditan, pilih atau kosongkan kotak semak Mendayakan AutoLengkap untuk nilai sel untuk menghidupkan atau mematikan pelengkapan automatik nilai sel.

Mengisikan data dalam sel bersebelahan menggunakan pemegang isian

Untuk mengisi beberapa jenis siri data dengan cepat, anda boleh memilih sel dan menyeret pemegang isian Pemegang isian . Untuk menggunakan pemegang isian, pilih sel yang ingin digunakan sebagai asas pengisian sel tambahan kemudian seret pengendalian isian merentasi atau ke bawah sel yang anda ingin isikan.

Secara lalai, pemegang isian akan dipaparkan tetapi anda boleh menyembunyikannya atau menunjukkannya jika ia tersembunyi.

Selepas menyeret pemegang isian, butang Opsyen Auto Isi akan dipaparkan. Jika anda tidak ingin memaparkan butang Opsyen Auto Isi pada setiap kali anda menyeret pemegang isian, anda boleh mematikannya. Jika butang Opsyen Auto Isi tidak muncul apabila anda menyeret pemegang isian, anda mungkin ingin mematikannya.

Menunjukkan atau menyembunyikan pemegang isian

 1. Klik tab Fail kemudian klik Opsyen.

 2. Klik Lanjutan kemudian di bawah Opsyen pengeditan, pilih atau kosongkan kotak semak Dayakan pemegang isian dan seret dan lepas sel untuk menunjukkan atau menyembunyikan pemegang isian.

 3. Untuk mengelakkan penggantian data sedia ada apabila anda menyeret pemegang isian, pastikan kotak semak Amaran sebelum menulis ganti sel telah dipilih. Jika anda tidak ingin melihat mesej tentang menulis ganti sel bukan kosong, anda boleh mengosongkan kotak semak ini.

Menyeret pemegang isian untuk mengisi data dalam sel bersebelahan

 1. Pilih sel yang mengandungi data yang anda ingin isikan dalam sel bersebelahan.

 2. Seret pemegang isian merentasi sel yang anda ingin isikan.

 3. Untuk mengubah cara anda mengisi pemilihan, klik Opsyen Auto Isi Imej butang kemudian klik opsyen yang anda inginkan.

  Contohnya, anda boleh memilih untuk hanya mengisi format sel dengan mengklik Isi Pemformatan Sahaja atau anda boleh memilih untuk hanya mengisi kandungan sel dengan mengklik Isi Tanpa Pemformatan.

Nota: Jika anda menyeret pemegang isian ke atas atau ke kiri pemilihan dan berhenti di sel terpilih tanpa melepasi lajur pertama atau baris atas dalam pemilihan, Excel akan memadamkan data dalam pemilihan. Anda mesti menyeret pemegang isian keluar dari kawasan terpilih sebelum melepaskan butang tetikus.

Menghidupkan atau mematikan Opsyen Auto Isi

 1. Klik tab Fail kemudian klik Opsyen.

 2. Klik Lanjutan kemudian di bawah Potong, salin dan tampal, pilih atau kosongkan kotak semak Tunjukkan butang Opsyen Tampal apabila kandungan ditampal untuk menghidupkan atau mematikan opsyen ini.

Memasukkan data dalam sel bersebelahan menggunakan perintah Isian

Anda boleh menggunakan perintah Isian untuk mengisikan sel aktif atau julat terpilih dengan kandungan sel atau julat bersebelahan.

 1. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk mengisikan sel aktif dengan kandungan sel bersebelahan, pilih sel kosong yang berada di bawah, di kanan, di atas atau di kiri sel yang mengandungi data yang anda ingin gunakan untuk mengisi sel kosong.

  • Untuk mengisi berbilang sel bersebelahan, pilih sel dengan kandungan yang anda ingin isikan dan sel bersebelahan yang padanya anda ingin isikan kandungan.

 2. Pada tab Rumah dalam kumpulan Pengeditan, klik Isian kemudian klik Bawah, Kanan, Atas atau Kiri.

Imej Reben Excel

Pintasan papan kekunci    Untuk mengisi sel dengan kandungan sel bersebelahan dengan cepat, anda boleh menekan Ctrl+D untuk mengisi dari sel di atas atau Ctrl+R untuk mengisi dari sel ke kiri.

Mengisikan formula dalam sel bersebelahan

 1. Pilih sel yang mengandungi formula yang anda ingin isikan dalam sel bersebelahan.

 2. Seret pemegang isian Pemegang isian merentasi sel yang anda ingin isikan.

 3. Untuk memilih cara anda mengisi pemilihan, klik Opsyen Auto Isi Imej butang kemudian klik opsyen yang anda inginkan.

  Nota: Jika pengiraan buku kerja automatik tidak didayakan, formula tidak akan mengira semula apabila anda mengisi sel. Untuk menyemak opsyen pengiraan buku kerja anda, lakukan perkara berikut:

 4. Klik tab Fail.

 5. Di bawah Excel, klik Opsyen kemudian klik kategori Formula .

 6. Di bawah Opsyen pengiraan, lihat di bawah Pengiraan Buku Kerja.

  • Automatik    Formula dikira semula secara automatik.

  • Automatik kecuali untuk jadual data    Formula mengira semula, melainkan formula berada dalam jadual data.

  • Manual    Formula tidak akan mengira semula secara automatik.

  • Kira semula buku kerja sebelum simpan    Opsyen ini hanya tersedia jika Pengiraan Buku Kerja diset kepada Manual. Jika kotak semak ini dipilih, formula tidak akan mengira semula secara automatik sehingga anda menyimpan buku kerja. Sila ambil perhatian bahawa sesetengah tindakan lain akan menyebabkan buku kerja disimpan seperti menggunakan perintah Hantar Kepada.

   Nota: 

   • Anda juga boleh mengisi sel aktif dengan formula sel bersebelahan menggunakan perintah Isian (pada tab Rumah dalam kumpulan Pengeditan) atau dengan menekan Ctrl+D untuk mengisi sel di bawah atau Ctrl+R untuk mengisi sel di bahagian kanan sel yang mengandungi formula.

   • Anda boleh mengisi formula secara automatik ke bawah bagi semua sel bersebelahan yang berkenaan, dengan dwiklik pemegang isian sel pertama yang mengandungi formula. Contohnya, sel A1:A15 dan B1:B15 mengandungi nombor dan anda menaipkan formula =A1+B1 dalam sel C1. Untuk menyalin formula tersebut ke dalam sel C2:C15, pilih sel C1 dan dwiklik pemegang isian.

Mengisikan siri nombor, tarikh atau item siri terbina dalam yang lain

Anda boleh mengisi sel dengan pantas dalam julat dengan siri nombor atau tarikh atau dengan siri terbina dalam bagi hari, hari Isnin hingga Jumaat, bulan atau tahun menggunakan pemegang isian atau perintah Isian .

Mengisikan sel dengan satu siri menggunakan pemegang isian

 1. Pilih sel pertama dalam julat yang anda ingin isikan.

 2. Taipkan nilai permulaan bagi siri.

 3. Taipkan nilai dalam sel berikut untuk mewujudkan corak.

  Contohnya, jika anda menginginkan siri 1, 2, 3, 4, 5..., taipkan 1 dan 2 dalam dua sel pertama. Jika anda menginginkan siri 2, 4, 6, 8..., taipkan 2 dan 4. Jika anda menginginkan siri 2, 2, 2, 2..., anda boleh membiarkan sel kedua kosong.

 4. Pilih sel yang mengandungi nilai permulaan.

 5. Seret pemegang isian Pemegang isian merentasi julat yang anda ingin isi.

  Untuk mengisi dengan tertib menaik, seret ke bawah atau ke kanan. Untuk mengisi dengan tertib menurun, seret ke atas atau ke kiri.

  Nota: 

 6. Anda juga boleh menentukan jenis siri menggunakan butang kanan tetikus untuk menyeret pemegang isian merentasi julat kemudian klik perintah berkenaan pada menu pintas. Contohnya, jika nilai permulaan adalah tarikh JAN-2007, klik Isi Bulan bagi siri FEB-2007, MAC-2007 dan seterusnya; atau klik Isi Tahun bagi siri JAN-2007, JAN-2008 dan seterusnya.

 7. Jika pemilihan mengandungi nombor, anda boleh mengawal jenis siri yang anda ingin cipta.

 8. Anda boleh menyekat siri AutoIsi dengan menekan dan menahan Ctrl apabila anda menyeret pemegang isian pemilihan dua atau lebih sel. Nilai yang dipilih kemudian akan disalin pada sel bersebelahan dan Excel tidak akan mengembangkan satu siri.

Mengisikan sel dengan satu siri menggunakan perintah Isian

 1. Pilih sel pertama dalam julat yang anda ingin isikan.

 2. Taipkan nilai permulaan bagi siri.

 3. Pada tab Rumah dalam kumpulan Pengeditan, klik Isian kemudian klik Siri.

  Imej Reben Excel

 4. Di bawah Jenis, klik salah satu opsyen berikut:

  • Linear    Mencipta siri yang dikira dengan menambah nilai dalam kotak Nilai langkah kepada setiap nilai sel secara berturutan.

  • Perkembangan    Mencipta siri yang dikira dengan mendarabkan nilai dalam kotak Nilai langkah kepada setiap nilai sel secara berturutan.

  • Tarikh    Mencipta siri yang mengisi nilai tarikh secara meningkat berdasarkan nilai dalam kotak Nilai langkah dan bergantung pada unit yang ditentukan di bawah Unit tarikh.

  • AutoIsi    Mencipta siri yang menghasilkan hasil yang sama seperti menyeret pemegang isian.

 5. Untuk menetapkan corak siri dalam kotak Nilai langkah dan Nilai Henti , taipkan nilai yang anda inginkan.

Contoh siri yang anda boleh isikan

Apabila anda mengisi satu siri, pemilihan dikembangkan seperti yang ditunjukkan dalam jadual berikut. Dalam jadual ini, item yang diasingkan dengan koma terkandung dalam sel bersebelahan individu dalam lembaran kerja.

Pemilihan awal

Siri lanjutan

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Isn

Sel, Rab, Kha,...

Isnin

Selasa, Rabu, Khamis,...

Jan

Feb, Mac, Apr,...

Jan, Apr

Jul, Okt, Jan,...

Jan-07, Apr-07

Jul-07, Okt-07, Jan-08,...

15-Jan, 15-Apr

15-Jul, 15-Okt,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1-Jan, 1-Mac

1-Mei, 1-Jul, 1-Sep,...

Sk3 (atau S3 atau Suku3)

Sk4, Sk1, Sk2,...

teks1, teksA

teks2, teksA, teks3, teksA,...

Tempoh ke-1

Tempoh ke-2, Tempoh ke-3,...

Produk 1

Produk 2, Produk 3,...

Mengisikan data menggunakan siri isian tersuai

Untuk memudahkan kemasukan data dengan jujukan tertentu (seperti senarai nama atau rantau jualan), anda boleh mencipta siri isian tersuai. Siri isian tersuai boleh berdasarkan senarai item yang sedia ada pada lembaran kerja atau anda boleh menaip senarai dari awal. Anda tidak boleh mengedit atau memadamkan siri isian terbina dalam (seperti siri isian untuk bulan dah hari), tetapi anda boleh mengedit atau memadamkan siri isian tersuai.

Nota: Senarai tersuai hanya boleh mengandungi teks atau teks bercampur dengan nombor.

Menggunakan siri isian tersuai berdasarkan senarai item tersedia

 1. Pada lembaran kerja, pilih senarai item yang anda ingin gunakan dalam siri isian.

 2. Klik tab Fail kemudian klik Opsyen.

 3. Klik Lanjutan kemudian di bawah Umum, klik butang Edit Senarai Tersuai.

 4. Sahkan bahawa rujukan sel item senarai yang anda pilih dipaparkan dalam kotak Import senarai dari sel kemudian klik Import.

  Item dalam senarai yang anda pilih ditambahkan pada kotak Senarai tersuai.

 5. Dwiklik OK.

 6. Pada lembaran kerja, klik satu sel kemudian taipkan item dalam siri isian tersuai yang anda ingin gunakan untuk memulakan senarai.

 7. Seret pemegang isian Pemegang isian merentasi sel yang anda ingin isikan.

Menggunakan siri isian tersuai berdasarkan senarai item baru

 1. Klik tab Fail kemudian klik Opsyen.

 2. Klik Lanjutan kemudian di bawah Umum, klik Edit Senarai Tersuai .

 3. Dalam kotak Senarai tersuai, klik SENARAI BARU kemudian taipkan entri dalam kotak Entri senarai, bermula dengan entri pertama.

 4. Tekan Enter selepas setiap entri.

 5. Apabila senarai telah lengkap, klik Tambah kemudian klik OK sebanyak dua kali.

 6. Pada lembaran kerja, klik satu sel kemudian taipkan item dalam siri isian tersuai yang anda ingin gunakan untuk memulakan senarai.

 7. Seret pemegang isian Pemegang isian merentasi sel yang anda ingin isikan.

Mengedit atau memadamkan siri isian tersuai

 1. Klik tab Fail kemudian klik Opsyen.

 2. Klik kategori Lanjutan kemudian di bawah Umum, klik Edit Senarai Tersuai .

 3. Dalam kotak Senarai tersuai, pilih senarai yang anda ingin edit atau padam kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk mengedit siri isian, buat perubahan yang anda inginkan dalam kotak Entri senarai kemudian klik Tambah.

  • Untuk memadamkan siri isian, klik Padam.

Artikel ini menerangkan cara untuk memasukkan data secara manual atau memasukkan data secara serentak pada berbilang lembaran kerja. Untuk maklumat mengenai cara untuk memasukkan data secara manual, lihat artikel masukkan data secara manual dalam sel lembaran kerja.

Mengulangi nilai yang telah wujud dalam lajur secara automatik

Jika beberapa aksara pertama yang anda taip dalam sel sepadan dengan entri tersedia dalam lajur itu, Excel akan memasukkan baki aksara untuk anda secara automatik. Excel hanya akan melengkapkan secara automatik entri yang mengandungi teks atau gabungan teks dan nombor. Entri yang hanya mengandungi nombor, tarikh atau masa tidak akan dilengkapkan secara automatik.

Selepas Excel melengkapkan apa yang anda mula taip, lakukan salah satu perkara berikut:

 • Untuk menerima entri cadangan, tekan ENTER.

  Entri yang lengkap betul-betul padan dengan corak huruf besar dan huruf kecil entri tersedia.

 • Untuk menggantikan aksara yang dimasukkan secara automatik, teruskan menaip.

 • Untuk memadamkan aksara yang dimasukkan secara automatik, tekan BACKSPACE.

Nota: 

 • Excel melengkapkan satu entri hanya apabila kursor berada pada hujung kandungan sel semasa.

 • Excel mengasaskan senarai entri AutoLengkap yang berkemungkinan dalam lajur yang mengandungi sel aktif. Entri yang diulangi dalam satu baris tidak akan dilengkapkan secara automatik.

Mematikan pelengkapan automatik nilai sel

Jika anda tidak menginginkan Excel melengkapkan nilai sel secara automatik, anda boleh mematikan ciri ini.

 1. Klik tab Fail.

 2. Di bawah Excel, klik Opsyen.

 3. Klik lanjutan, kemudian di bawah opsyen pengeditan, kosongkan atau pilih kotak semak Mendayakan AutoLengkap untuk nilai sel untuk menghidupkan atau mematikan pelengkapan automatik nilai sel.

Menggunakan pemegang isian untuk mengisi data

Untuk mengisi beberapa jenis siri data dengan cepat, anda boleh memilih sel dan menyeret pemegang isian Pemegang isian . Untuk menggunakan pemegang isian, pilih sel yang ingin digunakan sebagai asas pengisian sel tambahan kemudian seret pengendalian isian merentasi atau ke bawah sel yang anda ingin isikan.

Menyembunyikan atau memaparkan pemegang isian

Secara lalai, pemegang isian akan dipaparkan tetapi anda boleh menyembunyikannya atau menunjukkannya jika ia tersembunyi.

 1. Klik tab Fail.

 2. Di bawah Excel, klik Opsyen.

 3. Klik lanjutan, kemudian di bawah opsyen pengeditan, kosongkan atau pilih kotak semak dayakan isian mengendalikan dan seret dan lepas sel untuk menyembunyikan atau menunjukkan pemegang isian.

 4. Untuk mengelakkan penggantian data sedia ada apabila anda menyeret pemegang isian, pastikan kotak semak Amaran sebelum menulis ganti sel telah dipilih. Jika anda tidak ingin melihat mesej tentang menulis ganti sel bukan kosong, anda boleh mengosongkan kotak semak ini.

Gunakan opsyen Auto isi untuk mengubah cara pemilihan diisi

Selepas anda menyeret pemegang isian, butang Opsyen Auto isi Imej butang muncul agar anda boleh mengubah cara pemilihan diisi. Contohnya, anda boleh memilih untuk mengisi format hanya sel dengan mengklik Isian pemformatan sahaja, atau anda boleh memilih untuk mengisi hanya kandungan sel dengan mengklik Isian tanpa pemformatan.

Menghidupkan atau mematikan Opsyen Auto Isi

Jika anda tidak ingin memaparkan butang Opsyen Auto isi mengendalikan setiap kali anda menyeret isian, anda boleh mematikannya. Begitu juga, jika butang Opsyen Auto isi muncul apabila anda menyeret pemegang isian, anda mungkin ingin menghidupkannya.

 1. Klik tab Fail.

 2. Di bawah Excel, klik Opsyen.

 3. Klik lanjutan, dan kemudian di bawah potong, salin, dan tampal, kosongkan kotak semak Tunjukkan butang Opsyen tampal apabila kandungan ditampal .

Memasukkan data dalam sel bersebelahan menggunakan perintah Isian

Anda boleh menggunakan perintah isian untuk mengisikan sel aktif atau julat terpilih dengan kandungan sel bersebelahan atau julat, atau anda boleh mengisi sel bersebelahan dengan pantas dengan menyeret pemegang isian Pemegang isian .

Mengisikan sel aktif dengan kandungan sel bersebelahan

 1. Pilih sel kosong yang berada di bawah, di sebelah kanan, di atas atau ke kiri sel yang mengandungi data yang anda ingin gunakan untuk mengisi sel kosong.

 2. Pada tab Rumah dalam kumpulan Pengeditan, klik Isian kemudian klik Bawah, Kanan, Atas atau Kiri.

Imej Reben Excel

Petua: Untuk mengisi sel dengan kandungan sel bersebelahan dengan pantas, anda boleh tekan CTRL + D untuk mengisi daripada sel di atas atau CTRL + R untuk mengisi daripada sel ke kiri. Untuk mengisi sel dengan kandungan sel di bawahnya (iaitu, untuk mengisi), pada rumah tab, dalam Kumpulan pengeditan , klik isian, dan kemudian klik ke atas. Untuk mengisi sel dengan kandungan sel ke kanan (isian kiri), pada tab rumah , dalam Kumpulan pengeditan , klik isian, dan kemudian klik ke kiri.

Menyeret pemegang isian untuk mengisi data dalam sel bersebelahan

 1. Pilih sel yang mengandungi data yang anda ingin isikan dalam sel bersebelahan.

 2. Seret pemegang isian merentasi sel yang anda ingin isikan.

 3. Untuk mengubah cara anda mengisi pemilihan, klik Opsyen Auto Isi Imej butang kemudian klik opsyen yang anda inginkan.

Nota: Jika anda menyeret pemegang isian ke atas atau ke kiri pemilihan dan berhenti di sel terpilih tanpa melepasi lajur pertama atau baris atas dalam pemilihan, Excel akan memadamkan data dalam pemilihan. Anda mesti menyeret pemegang isian keluar dari kawasan terpilih sebelum melepaskan butang tetikus.

Mengisikan formula dalam sel bersebelahan

 1. Pilih sel yang mengandungi formula yang anda ingin isikan dalam sel bersebelahan.

 2. Seret pemegang isian Pemegang isian merentasi sel yang anda ingin isikan.

 3. Untuk memilih cara anda mengisi pemilihan, klik Opsyen Auto Isi Imej butang kemudian klik opsyen yang anda inginkan.

  Nota: Jika pengiraan buku kerja automatik tidak didayakan, formula tidak akan mengira semula apabila anda mengisi sel. Untuk menyemak opsyen pengiraan buku kerja anda, lakukan perkara berikut:

 4. Klik tab Fail.

 5. Di bawah Excel, klik Opsyen kemudian klik kategori Formula .

 6. Di bawah Opsyen pengiraan, lihat di bawah Pengiraan Buku Kerja.

  • Automatik    Formula dikira semula secara automatik.

  • Automatik kecuali untuk jadual data    Formula mengira semula, melainkan formula berada dalam jadual data.

  • Manual    Formula tidak akan mengira semula secara automatik.

  • Kira semula buku kerja sebelum simpan    Opsyen ini hanya tersedia jika Pengiraan Buku Kerja diset kepada Manual. Jika kotak semak ini dipilih, formula tidak akan mengira semula secara automatik sehingga anda menyimpan buku kerja. Sila ambil perhatian bahawa sesetengah tindakan lain akan menyebabkan buku kerja disimpan seperti menggunakan perintah Hantar Kepada.

Petua

 • Anda juga boleh mengisi sel aktif dengan formula sel bersebelahan menggunakan perintah isian (pada rumah dalam Kumpulan pengeditan ), atau dengan menekan CTRL + D untuk mengisi sel di bawah atau CTRL + R untuk mengisi sel ke kanan sel yang mengandungi formula.

 • Anda boleh mengisi formula secara automatik ke bawah bagi semua sel bersebelahan yang berkenaan, dengan dwiklik pemegang isian sel pertama yang mengandungi formula. Contohnya, sel A1:A15 dan B1:B15 mengandungi nombor dan anda menaipkan formula =A1+B1 dalam sel C1. Untuk menyalin formula tersebut ke dalam sel C2:C15, pilih sel C1 dan dwiklik pemegang isian.

Mengisikan siri nombor, tarikh atau item siri terbina dalam yang lain

Menggunakan pemegang isian, anda boleh dengan cepat mengisi sel dalam julat dengan siri nombor atau tarikh atau dengan siri terbina dalam bagi hari, hari Isnin hingga Jumaat, bulan atau tahun.

 1. Pilih sel pertama dalam julat yang anda ingin isikan.

 2. Taipkan nilai permulaan bagi siri.

 3. Taipkan nilai dalam sel berikut untuk mewujudkan corak.

  Contohnya, jika anda menginginkan siri 1, 2, 3, 4, 5..., taipkan 1 dan 2 dalam dua sel pertama. Jika anda menginginkan siri 2, 4, 6, 8..., taipkan 2 dan 4. Jika anda menginginkan siri 2, 2, 2, 2..., anda boleh membiarkan sel kedua kosong.

Lebih banyak contoh siri yang anda boleh isikan

Apabila anda mengisi satu siri, pemilihan dikembangkan seperti yang ditunjukkan dalam jadual berikut. Dalam jadual ini, item yang diasingkan dengan koma terkandung dalam sel bersebelahan individu dalam lembaran kerja.

Pemilihan awal

Siri lanjutan

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Isn

Sel, Rab, Kha,...

Isnin

Selasa, Rabu, Khamis,...

Jan

Feb, Mac, Apr,...

Jan, Apr

Jul, Okt, Jan,...

Jan-07, Apr-07

Jul-07, Okt-07, Jan-08,...

15-Jan, 15-Apr

15-Jul, 15-Okt,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1-Jan, 1-Mac

1-Mei, 1-Jul, 1-Sep,...

Sk3 (atau S3 atau Suku3)

Sk4, Sk1, Sk2,...

teks1, teksA

teks2, teksA, teks3, teksA,...

Tempoh ke-1

Tempoh ke-2, Tempoh ke-3,...

Produk 1

Produk 2, Produk 3,...

 1. Pilih sel yang mengandungi nilai permulaan.

 2. Seret isian mengendalikan Pemegang isian merentasi julat yang anda ingin isikan.

  Untuk mengisi dengan tertib menaik, seret ke bawah atau ke kanan. Untuk mengisi dengan tertib menurun, seret ke atas atau ke kiri.

Petua

 • Anda juga boleh menentukan jenis siri menggunakan butang kanan tetikus untuk menyeret pemegang isian merentasi julat kemudian klik perintah berkenaan pada menu pintas. Contohnya, jika nilai permulaan adalah tarikh JAN-2007, klik Isi Bulan bagi siri FEB-2007, MAC-2007 dan seterusnya; atau klik Isi Tahun bagi siri JAN-2007, JAN-2008 dan seterusnya.

 • Jika pemilihan mengandungi nombor, anda boleh mengawal jenis siri yang anda ingin cipta.

Mengisi sel dengan siri nombor

 1. Pada tab Rumah dalam kumpulan Pengeditan, klik Isian kemudian klik Siri.

  Imej Reben Excel

 2. Di bawah Jenis, klik salah satu opsyen berikut:

  • Linear    Mencipta siri yang dikira dengan menambah nilai dalam kotak Nilai langkah kepada setiap nilai sel secara berturutan.

  • Perkembangan    Mencipta siri yang dikira dengan mendarabkan nilai dalam kotak Nilai langkah kepada setiap nilai sel secara berturutan.

  • Tarikh    Mencipta siri yang mengisi nilai tarikh secara meningkat berdasarkan nilai dalam kotak Nilai langkah dan bergantung pada unit yang ditentukan di bawah Unit tarikh.

  • AutoIsi    Mencipta siri yang menghasilkan hasil yang sama seperti menyeret pemegang isian.

 3. Anda boleh menyekat siri Autoisi dengan menekan dan menahan CTRL sementara anda menyeret pemegang isian pemilihan sel dua atau lebih. Nilai dipilih kemudian disalin ke sel bersebelahan dan Excel mengembangkan siri.

Mengisikan data menggunakan siri isian tersuai

Untuk memudahkan kemasukan data dengan jujukan tertentu (seperti senarai nama atau rantau jualan), anda boleh mencipta siri isian tersuai. Siri isian tersuai boleh berdasarkan senarai item yang sedia ada pada lembaran kerja atau anda boleh menaip senarai dari awal. Anda tidak boleh mengedit atau memadamkan siri isian terbina dalam (seperti siri isian untuk bulan dah hari), tetapi anda boleh mengedit atau memadamkan siri isian tersuai.

Nota: Senarai tersuai hanya boleh mengandungi teks atau teks bercampur dengan nombor. Untuk mendapatkan senarai tersuai yang mengandungi nombor sahaja, seperti 0 hingga 100, anda mesti mencipta senarai nombor yang diformatkan sebagai teks.

Memformatkan nombor sebagai teks

 1. Pilih sel yang mencukupi untuk senarai nombor yang anda ingin Formatkan sebagai teks.

 2. Pada rumah tab, dalam Kumpulan nombor , klik anak panah pada kotak Format nombor dan kemudian klik teks.

Imej Reben Excel

Petua: Anda mungkin perlu klik Format nombor lain untuk melihat format teks dalam senarai.

 1. Dalam sel berformat, taipkan senarai nombor.

Menggunakan siri isian tersuai berdasarkan senarai item tersedia

 1. Pada lembaran kerja, pilih senarai item yang anda ingin gunakan dalam siri isian.

 2. Klik tab Fail.

 3. Di bawah Excel, klik Opsyen.

 4. Klik Lanjutan kemudian di bawah Umum, klik Edit Senarai Tersuai .

 5. Sahkan bahawa rujukan sel item senarai yang anda pilih dipaparkan dalam kotak Import senarai dari sel kemudian klik Import.

  Item dalam senarai yang anda pilih ditambahkan pada kotak Senarai tersuai.

 6. Dwiklik OK.

 7. Pada lembaran kerja, klik satu sel kemudian taipkan item dalam siri isian tersuai yang anda ingin gunakan untuk memulakan senarai.

 8. Seret pemegang isian Pemegang isian merentasi sel yang anda ingin isikan.

Menggunakan siri isian tersuai berdasarkan senarai item baru

 1. Klik tab Fail.

 2. Di bawah Excel, klik Opsyen.

 3. Klik Lanjutan kemudian di bawah Umum, klik Edit Senarai Tersuai .

 4. Dalam kotak Senarai tersuai, klik SENARAI BARU kemudian taipkan entri dalam kotak Entri senarai, bermula dengan entri pertama.

 5. Tekan ENTER selepas setiap entri.

 6. Apabila senarai telah lengkap, klik Tambah kemudian klik OK sebanyak dua kali.

 7. Pada lembaran kerja, klik satu sel kemudian taipkan item dalam siri isian tersuai yang anda ingin gunakan untuk memulakan senarai.

 8. Seret isian mengendalikan Pemegang isian merentasi sel yang anda ingin isikan.

Mengedit atau memadamkan siri isian tersuai

 1. Klik tab Fail.

 2. Di bawah Excel, klik Opsyen.

 3. Klik kategori Lanjutan kemudian di bawah Umum, klik Edit Senarai Tersuai .

 4. Dalam kotak Senarai tersuai, pilih senarai yang anda ingin edit atau padam kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk mengedit siri isian, buat perubahan yang anda inginkan dalam kotak Entri senarai kemudian klik Tambah.

  • Untuk memadamkan siri isian, klik Padam.

Halaman atas

Selain daripada memasukkan data secara manual pada lembaran kerja, anda boleh menggunakan ciri Auto isian untuk mengisi sel dengan data yang mengikuti corak atau yang berdasarkan data dalam sel lain. Artikel ini menerangkan cara untuk memasukkan data secara manual atau memasukkan data secara serentak pada berbilang lembaran kerja. Untuk maklumat mengenai cara untuk memasukkan data secara manual, lihat artikel yang memasukkan data secara manual.

Mengulangi nilai yang telah wujud dalam lajur secara automatik

Jika beberapa aksara pertama yang anda taip dalam sel sepadan dengan entri tersedia dalam lajur itu, Excel akan memasukkan baki aksara untuk anda secara automatik. Excel hanya akan melengkapkan secara automatik entri yang mengandungi teks atau gabungan teks dan nombor. Entri yang hanya mengandungi nombor, tarikh atau masa tidak akan dilengkapkan secara automatik.

Selepas Excel melengkapkan apa yang anda mula taip, lakukan salah satu perkara berikut:

 • Untuk menerima entri cadangan, tekan ENTER.

  Entri yang lengkap betul-betul padan dengan corak huruf besar dan huruf kecil entri tersedia.

 • Untuk menggantikan aksara yang dimasukkan secara automatik, teruskan menaip.

 • Untuk memadamkan aksara yang dimasukkan secara automatik, tekan BACKSPACE.

Nota: 

 • Excel melengkapkan satu entri hanya apabila kursor berada pada hujung kandungan sel semasa.

 • Excel mengasaskan senarai entri AutoLengkap yang berkemungkinan dalam lajur yang mengandungi sel aktif. Entri yang diulangi dalam satu baris tidak akan dilengkapkan secara automatik.

Mematikan pelengkapan automatik nilai sel

Jika anda tidak menginginkan Excel melengkapkan nilai sel secara automatik, anda boleh mematikan ciri ini.

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Opsyen Excel.

 2. Klik lanjutan, kemudian di bawah opsyen pengeditan, kosongkan atau pilih kotak semak Mendayakan AutoLengkap untuk nilai sel untuk menghidupkan atau mematikan pelengkapan automatik nilai sel.

Menggunakan pemegang isian untuk mengisi data

Untuk mengisi beberapa jenis siri data dengan cepat, anda boleh memilih sel dan menyeret pemegang isian Pemegang isian . Untuk menggunakan pemegang isian, pilih sel yang ingin digunakan sebagai asas pengisian sel tambahan kemudian seret pengendalian isian merentasi atau ke bawah sel yang anda ingin isikan.

Menyembunyikan atau memaparkan pemegang isian

Secara lalai, pemegang isian akan dipaparkan tetapi anda boleh menyembunyikannya atau menunjukkannya jika ia tersembunyi.

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Opsyen Excel.

 2. Klik lanjutan, kemudian di bawah opsyen pengeditan, kosongkan atau pilih kotak semak dayakan isian mengendalikan dan seret dan lepas sel untuk menyembunyikan atau menunjukkan pemegang isian.

 3. Untuk mengelakkan penggantian data sedia ada apabila anda menyeret pemegang isian, pastikan kotak semak Amaran sebelum menulis ganti sel telah dipilih. Jika anda tidak ingin melihat mesej tentang menulis ganti sel bukan kosong, anda boleh mengosongkan kotak semak ini.

Gunakan opsyen Auto isi untuk mengubah cara pemilihan diisi

Selepas anda menyeret pemegang isian, butang Opsyen Auto isi Imej butang muncul agar anda boleh mengubah cara pemilihan diisi. Contohnya, anda boleh memilih untuk mengisi format hanya sel dengan mengklik Isian pemformatan sahaja, atau anda boleh memilih untuk mengisi hanya kandungan sel dengan mengklik Isian tanpa pemformatan.

Menghidupkan atau mematikan Opsyen Auto Isi

Jika anda tidak ingin memaparkan butang Opsyen Auto isi setiap kali anda menyeret pemegang isian, anda boleh mematikannya. Begitu juga, jika butang Opsyen Auto isi muncul apabila anda menyeret pemegang isian, anda mungkin ingin menghidupkannya.

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Opsyen Excel.

 2. Klik lanjutan, dan kemudian di bawah potong, salin, dan tampal, kosongkan kotak semak Tunjukkan opsyen tampal butang .

Memasukkan data dalam sel bersebelahan menggunakan perintah Isian

Anda boleh menggunakan perintah isian untuk mengisikan sel aktif atau julat terpilih dengan kandungan sel bersebelahan atau julat, atau anda boleh mengisi sel bersebelahan dengan pantas dengan menyeret pemegang isian Pemegang isian .

Mengisikan sel aktif dengan kandungan sel bersebelahan

 1. Pilih sel kosong yang berada di bawah, di sebelah kanan, di atas atau ke kiri sel yang mengandungi data yang anda ingin gunakan untuk mengisi sel kosong.

 2. Pada tab Rumah dalam kumpulan Pengeditan, klik Isian kemudian klik Bawah, Kanan, Atas atau Kiri.

  Imej Reben Excel

Petua: Untuk mengisi sel dengan kandungan sel bersebelahan dengan pantas, anda boleh tekan CTRL + D untuk mengisi daripada sel di atas atau CTRL + R untuk mengisi daripada sel ke kiri. Untuk mengisi sel dengan kandungan sel di bawahnya (iaitu, untuk mengisi), pada rumah tab, dalam Kumpulan pengeditan , klik isian, dan kemudian klik ke atas. Untuk mengisi sel dengan kandungan sel ke kanan (isian kiri), pada tab rumah , dalam Kumpulan pengeditan , klik isian, dan kemudian klik ke kiri.

Menyeret pemegang isian untuk mengisi data dalam sel bersebelahan

 1. Pilih sel yang mengandungi data yang anda ingin isikan dalam sel bersebelahan.

 2. Seret pemegang isian merentasi sel yang anda ingin isikan.

 3. Untuk mengubah cara anda mengisi pemilihan, klik Opsyen Auto Isi Imej butang kemudian klik opsyen yang anda inginkan.

Nota: Jika anda menyeret pemegang isian ke atas atau ke kiri pemilihan dan berhenti di sel terpilih tanpa melepasi lajur pertama atau baris atas dalam pemilihan, Excel akan memadamkan data dalam pemilihan. Anda mesti menyeret pemegang isian keluar dari kawasan terpilih sebelum melepaskan butang tetikus.

Mengisikan formula dalam sel bersebelahan

 1. Pilih sel yang mengandungi formula yang anda ingin isikan dalam sel bersebelahan.

 2. Seret pemegang isian Pemegang isian merentasi sel yang anda ingin isikan.

 3. Untuk memilih cara anda mengisi pemilihan, klik Opsyen Auto Isi Imej butang kemudian klik opsyen yang anda inginkan.

Nota: Jika pengiraan buku kerja automatik tidak didayakan, formula tidak akan mengira semula apabila anda mengisi sel. Untuk menyemak opsyen pengiraan buku kerja anda, lakukan perkara berikut:

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , klik Opsyen Excel, kemudian klik kategori Formula.

 2. Di bawah Opsyen pengiraan, lihat di bawah Pengiraan Buku Kerja.

  • Automatik    Formula dikira semula secara automatik.

  • Automatik kecuali untuk jadual data    Formula mengira semula, melainkan formula berada dalam jadual data.

  • Manual    Formula tidak akan mengira semula secara automatik.

  • Kira semula buku kerja sebelum simpan    Opsyen ini hanya tersedia jika Pengiraan Buku Kerja diset kepada Manual. Jika kotak semak ini dipilih, formula tidak akan mengira semula secara automatik sehingga anda menyimpan buku kerja. Sila ambil perhatian bahawa sesetengah tindakan lain akan menyebabkan buku kerja disimpan seperti menggunakan perintah Hantar Kepada.

Petua

 • Anda juga boleh mengisi sel aktif dengan formula sel bersebelahan menggunakan perintah isian (pada rumah dalam Kumpulan pengeditan ) atau dengan menekan CTRL + D untuk mengisi sel di bawah atau CTRL + R untuk mengisi sel ke kanan sel yang mengandungi formula.

 • Anda boleh mengisi formula secara automatik ke bawah bagi semua sel bersebelahan yang berkenaan, dengan dwiklik pemegang isian sel pertama yang mengandungi formula. Contohnya, sel A1:A15 dan B1:B15 mengandungi nombor dan anda menaipkan formula =A1+B1 dalam sel C1. Untuk menyalin formula tersebut ke dalam sel C2:C15, pilih sel C1 dan dwiklik pemegang isian.

Mengisikan siri nombor, tarikh atau item siri terbina dalam yang lain

Menggunakan pemegang isian, anda boleh dengan cepat mengisi sel dalam julat dengan siri nombor atau tarikh atau dengan siri terbina dalam bagi hari, hari Isnin hingga Jumaat, bulan atau tahun.

 1. Pilih sel pertama dalam julat yang anda ingin isikan.

 2. Taipkan nilai permulaan bagi siri.

 3. Taipkan nilai dalam sel berikut untuk mewujudkan corak.

  Contohnya, jika anda menginginkan siri 1, 2, 3, 4, 5..., taipkan 1 dan 2 dalam dua sel pertama. Jika anda menginginkan siri 2, 4, 6, 8..., taipkan 2 dan 4. Jika anda menginginkan siri 2, 2, 2, 2..., anda boleh membiarkan sel kedua kosong.

  Lebih banyak contoh siri yang anda boleh isikan

  Apabila anda mengisi satu siri, pemilihan dikembangkan seperti yang ditunjukkan dalam jadual berikut. Dalam jadual ini, item yang diasingkan dengan koma terkandung dalam sel bersebelahan individu dalam lembaran kerja.

Pemilihan awal

Siri lanjutan

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Isn

Sel, Rab, Kha,...

Isnin

Selasa, Rabu, Khamis,...

Jan

Feb, Mac, Apr,...

Jan, Apr

Jul, Okt, Jan,...

Jan-07, Apr-07

Jul-07, Okt-07, Jan-08,...

15-Jan, 15-Apr

15-Jul, 15-Okt,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1-Jan, 1-Mac

1-Mei, 1-Jul, 1-Sep,...

Sk3 (atau S3 atau Suku3)

Sk4, Sk1, Sk2,...

teks1, teksA

teks2, teksA, teks3, teksA,...

Tempoh ke-1

Tempoh ke-2, Tempoh ke-3,...

Produk 1

Produk 2, Produk 3,...

 1. Pilih sel yang mengandungi nilai permulaan.

 2. Seret isian mengendalikan Pemegang isian merentasi julat yang anda ingin isikan.

  Untuk mengisi dengan tertib menaik, seret ke bawah atau ke kanan. Untuk mengisi dengan tertib menurun, seret ke atas atau ke kiri.

Petua

 • Anda juga boleh menentukan jenis siri menggunakan butang kanan tetikus untuk menyeret pemegang isian merentasi julat kemudian klik perintah berkenaan pada menu pintas. Contohnya, jika nilai permulaan adalah tarikh JAN-2007, klik Isi Bulan bagi siri FEB-2007, MAC-2007 dan seterusnya; atau klik Isi Tahun bagi siri JAN-2007, JAN-2008 dan seterusnya.

 • Jika pemilihan mengandungi nombor, anda boleh mengawal jenis siri yang anda ingin cipta.

  Mengisi sel dengan siri nombor

  1. Pada tab Rumah dalam kumpulan Pengeditan, klik Isian kemudian klik Siri.

   Imej Reben Excel

  2. Di bawah Jenis, klik salah satu opsyen berikut:

   • Linear    Mencipta siri yang dikira dengan menambah nilai dalam kotak Nilai langkah kepada setiap nilai sel secara berturutan.

   • Perkembangan    Mencipta siri yang dikira dengan mendarabkan nilai dalam kotak Nilai langkah kepada setiap nilai sel secara berturutan.

   • Tarikh    Mencipta siri yang mengisi nilai tarikh secara meningkat berdasarkan nilai dalam kotak nilai langkah dan bergantung pada unit yang ditentukan di bawah unit tarikh.

   • AutoIsi    Mencipta siri yang menghasilkan hasil yang sama seperti menyeret pemegang isian.

 • Anda boleh menyekat siri Autoisi dengan menekan dan menahan CTRL sementara anda menyeret pemegang isian pemilihan sel dua atau lebih. Nilai dipilih kemudian disalin ke sel bersebelahan dan Excel mengembangkan siri.

Mengisikan data menggunakan siri isian tersuai

Untuk memudahkan kemasukan data dengan jujukan tertentu (seperti senarai nama atau rantau jualan), anda boleh mencipta siri isian tersuai. Siri isian tersuai boleh berdasarkan senarai item yang sedia ada pada lembaran kerja atau anda boleh menaip senarai dari awal. Anda tidak boleh mengedit atau memadamkan siri isian terbina dalam (seperti siri isian untuk bulan dah hari), tetapi anda boleh mengedit atau memadamkan siri isian tersuai.

Nota: Senarai tersuai hanya boleh mengandungi teks atau teks bercampur dengan nombor. Untuk mendapatkan senarai tersuai yang mengandungi nombor sahaja, seperti 0 hingga 100, anda mesti mencipta senarai nombor yang diformatkan sebagai teks.

Memformatkan nombor sebagai teks

 1. Pilih sel yang mencukupi untuk senarai nombor yang anda ingin Formatkan sebagai teks.

 2. Pada rumah tab, dalam Kumpulan nombor , klik anak panah pada kotak Format nombor dan kemudian klik teks.

  Imej Reben Excel

  Petua: Anda mungkin perlu klik lagi untuk melihat format teks dalam senarai.

 3. Dalam sel berformat, taipkan senarai nombor.

Menggunakan siri isian tersuai berdasarkan senarai item tersedia

 1. Pada lembaran kerja, pilih senarai item yang anda ingin gunakan dalam siri isian.

 2. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Opsyen Excel.

 3. Klik Popular, dan kemudian di bawah opsyen teratas untuk bekerja dengan Excel, klik Edit Senarai tersuai.

 4. Sahkan bahawa rujukan sel item senarai yang anda pilih dipaparkan dalam kotak Import senarai dari sel kemudian klik Import.

  Item dalam senarai yang anda pilih ditambahkan pada kotak Senarai tersuai.

 5. Dwiklik OK.

 6. Pada lembaran kerja, klik satu sel kemudian taipkan item dalam siri isian tersuai yang anda ingin gunakan untuk memulakan senarai.

 7. Seret pemegang isian Pemegang isian merentasi sel yang anda ingin isikan.

Menggunakan siri isian tersuai berdasarkan senarai item baru

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Opsyen Excel.

 2. Klik Popular, dan kemudian di bawah opsyen teratas untuk bekerja dengan Excel, klik Edit Senarai tersuai.

 3. Dalam kotak Senarai tersuai, klik SENARAI BARU kemudian taipkan entri dalam kotak Entri senarai, bermula dengan entri pertama.

  Tekan ENTER selepas setiap entri.

 4. Apabila senarai telah lengkap, klik Tambah kemudian klik OK sebanyak dua kali.

 5. Pada lembaran kerja, klik satu sel kemudian taipkan item dalam siri isian tersuai yang anda ingin gunakan untuk memulakan senarai.

 6. Seret isian mengendalikan Pemegang isian merentasi sel yang anda ingin isikan.

Mengedit atau memadamkan siri isian tersuai

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Opsyen Excel.

 2. Klik kategori Popular , dan kemudian di bawah opsyen teratas untuk bekerja dengan Excel, klik Edit Senarai tersuai.

 3. Dalam kotak Senarai tersuai, pilih senarai yang anda ingin edit atau padam kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk mengedit siri isian, buat perubahan yang anda inginkan dalam kotak Entri senarai kemudian klik Tambah.

  • Untuk memadamkan siri isian, klik Padam.

Halaman atas

Adakah anda tahu?

Jika anda tidak mempunyai langganan Office 365 atau versi Office yang terkini, anda boleh cuba sekarang:

Cuba Office 365 atau versi Excel yang terkini

Adakah anda mempunyai soalan khusus tentang kefungsian?

Kiriman soalan dalam forum komuniti Excel

Bantu kami menambah baik Excel

Adakah anda mempunyai cadangan tentang cara kami boleh meningkatkan versi Excel yang seterusnya? Jika ya, sila lihat topik di Excel pengguna suara

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×