Mengisih rekod pada teks, berangka atau nilai tarikh

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Mengisih data boleh memainkan peranan yang besar dalam membuat laporan atau borang berkesan dan mudah digunakan. Contohnya, Katalog produk yang menyenaraikan produk dalam tertib abjad atau berdasarkan harga unit adalah lebih mudah untuk menggunakan daripada yang menyenaraikan item dalam tertib rawak.

Topik ini menerangkan cara untuk mengisih rekod apabila melihat dan mereka bentuk Jadual, pertanyaan, borang atau laporan.

Dalam artikel ini

Pengenalan

Mengisih rekod dalam pandangan

Mengalih keluar tertib isihan

Simpan tertib isihan dengan satu objek

Pengenalan

Beberapa senarai yang anda lihat dalam kehidupan harian sama ada telah Diisih atau membenarkan anda untuk mengisih mengikut keinginan anda. Kalendar atau dayplanner yang Diisih pada tarikh. Sebaliknya, apabila anda mencari tiket penerbangan atau semak lalu entri dalam Peti Masuk e-mel anda, anda mempunyai opsyen untuk mengisih pada salah satu daripada banyak medan yang tersedia. Anda boleh Mengisih Tiket berdasarkan harga, masa pelepasan atau syarikat penerbangan dan anda boleh Mengisih entri dalam kotak mel anda dengan penghantar, subjek atau tarikh. Senarai Diisih membantu pengguna menyemak semula dan Cari apa yang mereka inginkan tanpa perlu menyemak lalu data.

Anda boleh Mengisih rekod dalam Jadual, pertanyaan, borang atau laporan pada satu atau lebih medan. Dengan kerja minimum Reka bentuk, anda dan pengguna borang atau laporan anda boleh memilih cara rekod Diisih.

Contohnya, apabila anda mereka bentuk laporan Katalog produk, anda mungkin memilih untuk senarai produk dalam tertib abjad. Perintah yang anda pilih apabila anda mereka bentuk objek menjadi tertib isihan lalai objek. Tetapi apabila melihat pertanyaan atau laporan, setiap pengguna anda boleh Mengisih rekod mengikut keinginan mereka, seperti dengan harga atau dengan pembekal.

Nota: Pandangan boleh Diisih pada sebarang medan yang dipaparkan dalam pandangan, kecuali pada medan yang mengandungi lampiran atau objek OLE.

Anda boleh memperhalusi hasil anda dengan pengisihan rekod pada lebih daripada satu medan. Apabila Mengisih pada berbilang medan, adalah penting untuk mengenal pasti apa yang dikenali sebagai medan Isih paling luar dan dalam. Menentukan medan yang sesuai sebagai medan Isih dalaman dan luaran yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang anda inginkan. Sebagai contoh, katakan anda ingin Mengisih Jadual kenalan pada medan nama pertama dan LastName. Jika anda inginkan nama pertama yang Diisih dari A ke Z (atau Z ke A) dalam setiap nama keluarga, nama pertama ialah medan dalam. Sebaliknya, jika anda inginkan nama keluarga yang Diisih dalam setiap nama pertama, LastName ialah medan dalam. Meletakkan cara lain, rekod Diisih terlebih dahulu (paling luar) pada LastName medan dan kemudian seterusnya (dalam) pada medan FirstName.

Medan isih paling dalam dan paling luar

1. LastName ialah medan keliling dan FirstName ialah medan dalam

2. FirstName ialah medan paling luar dan LastName ialah medan dalam

Satu perkara untuk diingati apabila menggunakan tertib isihan adalah nombor, teks dan aksara khas Diisih mengikut bahasa yang dipilih dan seting rantau komputer anda. Jika bahasa dan seting rantau yang ditentukan dalam kotak dialog Opsyen Access tidak sepadan yang ditentukan dalam Panel Kawalan, tertib isihan yang terhasil mungkin sepadan dengan jangkaan anda.

Menyemak semula atau mengubah Bahasa lalai atau rantau

Untuk menyemak semula seting bahasa dalam Access, klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Opsyen Access. Di bawah Sediakan, semak semula atau mengubah nilai dalam kotak senarai tertib isihan pangkalan data baru . Setkan opsyen kepada umum jika anda ingin menggunakan salah satu bahasa ini — Afrikaan, Albania, Arab, Bahasa Basque (Basque), guru, Belarus, Bahasa Catalan, Belanda, Bahasa Inggeris, Bahasa Faeroe, Farsi, Bahasa Jerman-Standard, Greek, Ibrani, Hindi, Indonesia, Itali, Melayu, Portugis, Rusia, Serbia, Bahasa Swahili dan Bahasa Urdu. Perhatikan bahawa seting ini mempengaruhi hanya pangkalan data yang baru. Untuk menggunakan seting ini untuk pangkalan data sedia ada, pertama padat pangkalan data.

Untuk padat pangkalan data:

 • Klik Butang Microsoft Office Imej butang , tuding ke urus, dan kemudian di bawah Uruskan pangkalan data ini, klik pemadatan dan pembaikan pangkalan data.

Untuk menyemak semula seting rantau untuk komputer anda, buka opsyen rantau dan bahasa dalam Panel Kawalan. Pada tab Opsyen rantau , semak semula dan buat perubahan yang anda inginkan. Untuk maklumat lanjut, lihat Bantuan Microsoft Windows.

Halaman Atas

Mengisih rekod dalam pandangan

Nota: Dalam Access, pengisihan laporan adalah sedikit berbeza pengisihan Jadual, pertanyaan atau borang.

Mengisih Laporan

Mengisih Jadual, pertanyaan atau borang

Mengisih Laporan

 1. Membuka laporan dalam pandangan tataletak atau pandangan Reka bentuk.

 2. Jika anak tetingkap kumpul, Isih, dan jumlah tidak dibuka, dalam Kumpulan pengumpulan & jumlah (pada tab Format dalam pandangan tataletak) atau pada tab Reka bentuk dalam pandangan Reka bentuk, klik kumpul & Isih.

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Jika laporan yang dikumpulkan mahupun Diisih, klik Tambah Kumpulan dalam anak tetingkap kumpul, Isih, dan jumlah , dan kemudian pilih medan Isih paling luar. Klik anak panah juntai bawah kedua dan pilih cara nilai patut disusun. Klik lebih, kemudian klik anak panah di sebelah kanan dengan seksyen pengepala, dan pilih tanpa seksyen pengepala. Ulangi langkah ini untuk setiap medan Isih, dengan medan dalam isihan yang muncul di bahagian bawah.

  • Jika laporan sudah dikumpulkan atau Diisih, semak semula aras sedia ada dan membuat perubahan dengan teliti. Untuk mengubah medan, gunakan anak panah juntai bawah yang pertama. Untuk mengubah tertib, klik anak panah juntai bawah yang kedua. Untuk mengubah aras perkumpulan hanya tahap isihan, ubah dengan seksyen pengepala kepada tanpa seksyen pengepala.

Petua: Untuk mengisih laporan pada medan tunggal, buka laporan dalam pandangan tataletak, klik kanan medan dan pilih perintah isihan yang anda inginkan. Contohnya, jika anda memilih medan umur, klik Isih terkecil ke terbesar atau Isih paling besar ke paling kecil. Tetapi jika laporan terkumpul atau jika anda ingin Mengisih pada berbilang medan, anda mesti menggunakan anak tetingkap kumpul, Isih, dan jumlah .

Mengisih Jadual, pertanyaan atau borang

 1. Mengenal pasti medan yang anda ingin Isih. Untuk mengisih pada medan dua atau lebih, mengenal pasti medan yang akan bertindak sebagai medan Isih paling dalam dan paling luar.

 2. Klik kanan di mana-mana dalam lajur atau kawalan yang sepadan dengan medan dalam, dan klik salah satu perintah isihan. Perintah berbeza dengan jenis data yang berada dalam medan yang dipilih.

  Nota: Apabila Mengisih data bagi medan yang merupakan Ya/Tiada data menaip, nilai "Ya", "True" atau "Pada" adalah dianggap "terpilih" dan nilai "Tiada", "False" atau "Dimatikan" dianggap "Cleared". Paparan lalai untuk medan jenis ini ialah kotak semak, tetapi anda boleh menyediakannya untuk memaparkan sebagai kotak teks atau kotak kombo. Jika anda mengubah paparan untuk jenis medan ini untuk kotak kombo atau kotak teks, ia masih Mengisih sebagai "Terpilih" atau "Cleared".

  Opsyen Isihan

  1. nombor, Mata Wang, Autonombor

  2. teks, Memo, Hiperpautan

  3. ya/tidak

  4. tarikh/masa

 3. Ulangi langkah sebelumnya untuk setiap medan Isih, berakhir dengan medan Isih paling luar.

  Rekod semula agar sepadan dengan tertib isihan.

  Nota: Jika medan teks mengandungi rentetan panjang sifar dan nol, apabila Diisih dalam tertib menaik, rekod dengan nilai nol yang tersenarai pertama, kemudian rekod dengan rentetan panjang sifar, dan kemudian rekod dengan nilai yang bukan kosong.

  Ketahui tentang cara istimewa aksara, Ruang dan nilai negatif dikendalikan semasa pengisihan

  Jika nilai dalam medan bermula dengan aksara khas — seperti sempang, tanda kurung atau simbol lain — anda akan memerhatikannya kelakuan berikut apabila Mengisih dalam tertib menaik:

  • Nilai yang bermula dengan aksara Ruang akan muncul sebelum nilai angka abjad.

  • Nilai yang dikurung dalam tanda petikan ikuti nilai yang bermula dengan ruang, tetapi mendahului nilai angka abjad.

  • Nilai yang bermula dengan tanda tolak (-) mendahului nilai yang bermula dengan tanda tambah (+) Daftar.

  • Untuk semua simbol lain, tertib yang ditentukan dengan melihat kod aksara ASCII aksara. Contohnya, kod untuk simbol dolar ($) ialah 36 dan kod untuk tanda sama dengan (=) ialah 61 agar nilai yang bermula dengan $ akan muncul sebelum nilai yang bermula dengan =.

   Untuk mengubah tertib ini, anda boleh memilih untuk mengabaikan dengan aksara pertama semua nilai dalam medan. Teknik ini berfungsi jika nilai dalam medan yang sentiasa dimulakan dengan satu aksara khas, seperti tanda tolak, atau dengan bilangan aksara khas — cara ini, anda tahu berapa banyak aksara untuk mengabaikan. Untuk maklumat tentang cara untuk mengisih pada nilai separa langkah demi langkah, lihat artikel Isih rekod berdasarkan nilai separa dalam medan. Jika bilangan aksara untuk mengabaikan adalah berbeza, anda boleh menentukan tertib isihan tersuai. Untuk maklumat langkah demi langkah, lihat artikel Isih rekod dalam tertib tersuai.

Ingat bahawa anda tidak boleh mengalih keluar tertib isihan daripada hanya medan tunggal. Untuk mengalih keluar pengisihan daripada semua Isih medan pada rumah tab, dalam Kumpulan Isih & Tapis , klik Kosongkan semua jenisdan kemudian menggunakan tertib isihan yang anda inginkan.

Senario pengisihan tambahan   

Apabila anda menggunakan perintah Isih, jenis data bagi medan dan nilai yang lengkap bagi setiap medan yang digunakan untuk menentukan tertib rekod. Tetapi Bagaimana jika anda inginkan nilai teks, seperti Isnin, Selasa, dan seterusnya, Diisih dalam tertib tersuai dan bukannya dalam tertib abjad? Atau anda ingin Isih medan teks yang mengandungi alamat IP? Lihat topik berikut jika keperluan isihan anda tidak memenuhi dengan perintah Isih:

 • Isih rekod berdasarkan nilai separa dalam medan Ingin Mengisih rekod berdasarkan pada beberapa pertama atau terakhir beberapa aksara dalam medan? Jika anda yakin untuk menulis ringkas ungkapan, lihat topik ini yang menerangkan cara untuk menggunakan ungkapan untuk mengekstrak nilai separa.

 • Isih rekod dalam tertib yang sensitif huruf Capaian mengabaikan huruf nilai teks. Contohnya, nilai smith dan Smith akan dikendalikan sebagai betul-betul sama, dan anda tidak boleh mengawal yang akan muncul pertama. Lihat topik ini jika anda ingin melakukan isihan sensitif huruf.

 • Isih rekod pada nilai berangka yang disimpan dalam medan teks Yang anda lihat Diisih pada digit individu dan bukannya pada nilai angka rekod? Jika, contohnya, rekod dengan nilai 11 dan 121 muncul sebelum rekod dengan nilai 2 atau 25, lihat artikel ini.

 • Isih rekod dalam tertib tersuai Jika anda ingin Mengisih nilai tertentu, seperti nama hari (Isnin, Selasa, dan sebagainya) atau tajuk pekerja (Pengurus, Pengarah) dalam tertib yang bermakna untuk anda, lihat artikel ini.

 • Alamat IP Isih Medan yang menyimpan alamat IP mengandungi berbilang nombor dan tempoh (.), dan supaya teks ringkas atau mengisih berangka tidak akan berfungsi untuk alamat IP. Lihat topik ini untuk mengetahui cara untuk mengisih alamat IP.

Halaman Atas

Mengalih keluar tertib isihan

 • Untuk mengalih keluar tertib isihan daripada jadual, pertanyaan atau borang, pada tab rumah , dalam Kumpulan Isih & Tapis , klik Kosongkan semua jenis.

  Ini akan mengalih keluar tertib isihan daripada semua medan dalam pandangan.

 • Untuk mengalih keluar tertib isihan daripada laporan, buka anak tetingkap kumpul, Isih, dan jumlah dengan mengklik kumpul & Isih dalam Kumpulan pengumpulan & jumlah (pada tab Format dalam pandangan tataletak, pada tab Reka bentuk dalam pandangan Reka bentuk). Kemudian, klik aras isihan yang anda ingin alih keluar, dan klik padam. Entri yang sepadan dengan medan Isih akan bermula dengan perkataan Isih mengikut. Mengelakkan pemadaman entri yang bermula dengan Kumpul mengikut, kerana yang akan mengubah Reka bentuk laporan.

Halaman Atas

Simpan tertib isihan dengan satu objek

Tertib isihan terakhir digunakan disimpan secara automatik dengan jadual, pertanyaan, borang atau laporan. Jika anda inginkan ia digunakan secara automatik pada kali berikutnya anda membuka objek, pastikan sifat OrderByOnLoad objek disetkan kepada Ya.

Memandangkan tertib isihan terakhir digunakan akan berubah dari semasa ke semasa, anda mungkin ingin mentakrifkan kekal pada (atau lalai) tertib isihan. Anda boleh menentukan tertib isihan lalai untuk pertanyaan atau laporan. Perkara penting untuk diambil perhatian ialah bahawa walaupun tertib isihan lalai tidak ganti dengan tertib isihan semasa atau terakhir disimpan, ia datang ke kesan hanya apabila tertib isihan semasa atau terakhir disimpan dialih keluar dari pandangan.

 • Untuk menentukan tertib isihan lalai untuk pertanyaan, membukanya dalam pandangan Reka bentuk. Menambah medan Isih pada grid Reka bentuk dan dalam baris Isih , tentukan tertib yang anda inginkan.

 • Untuk menentukan tertib isihan lalai untuk laporan, gunakan anak tetingkap kumpul, Isih, dan jumlah dalam pandangan tataletak atau Reka bentuk. Untuk maklumat langkah demi langkah, lihat seksyen Isih laporan.

Untuk melihat rekod Diisih lalai tertib isihan pada rumah tab, dalam Kumpulan Isih & Tapis , klik Kosongkan semua jenis. Ini mengalih keluar penapis semasa atau terakhir disimpan dari pandangan dan membolehkan anda melihat rekod dalam tertib lalai.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×