Mengira nilai dalam laporan Jadual pangsi

Mengira nilai dalam laporan Jadual pangsi

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dalam laporan Jadual pangsi, anda boleh menggunakan fungsi ringkasan dalam medan nilai untuk menggabungkan nilai daripada dasar data sumber. Jika fungsi ringkasan dan pengiraan tersuai tidak memberikan hasil yang anda inginkan, anda boleh mencipta formula anda sendiri dalam medan terhitung dan item terhitung. Contohnya, anda boleh menambah item terhitung dengan formula untuk komisen jualan yang mungkin berbeza bagi setiap rantau. Laporan Jadual pangsi kemudian secara automatik termasuk Suruhanjaya dalam subjumlah dan jumlah besar.

Laporan Jadual pangsi menyediakan cara untuk mengira data. Ketahui tentang pengiraan kaedah yang tersedia, Bagaimanakah pengiraan dipengaruhi oleh jenis sumber data dan cara untuk menggunakan Formula dalam laporan Jadual pangsi dan Carta pangsi.

Kaedah pengiraan yang tersedia

Untuk mengira nilai dalam laporan Jadual pangsi, anda boleh menggunakan sebarang atau semua jenis pengiraan kaedah:

 • Fungsi ringkasan dalam medan nilai    Data dalam kawasan nilai meringkaskan data sumber dasar dalam laporan Jadual pangsi. Contohnya, sumber data berikut:

  Contoh data sumber Jadual Pangsi

 • Menghasilkan laporan Jadual pangsi dan Carta pangsi berikut. Jika anda mencipta laporan Carta pangsi daripada data dalam laporan Jadual pangsi, nilai dalam laporan Carta pangsi yang menggambarkan pengiraan dalam laporan Jadual Pangsi berkaitan.

  Contoh laporan Jadual Pangsi

  Contoh laporan Carta Pangsi

 • Dalam laporan Jadual pangsi, medan lajur bulan menyediakan item Mac dan April. Medan baris rantau menyediakan item Utara, Amerika Selatan, Timurdan Barat. Nilai di persilangan April lajur dan baris Utara ialah jumlah jualan hasil daripada rekod dalam data sumber yang mempunyai nilai bulanApril dan rantau nilai Utara.

 • Dalam laporan Carta pangsi, medan rantau mungkin medan kategori yang menunjukkan Utara, Amerika Selatan, Timurdan Barat sebagai kategori. Medan bulan mungkin medan siri yang menunjukkan item Mac, Aprildan mungkin sebagai siri yang dinyatakan dalam petunjuk. Medan nilai yang bernama Jumlah jualan mungkin mengandungi penanda data yang mewakili jumlah hasil dalam setiap rantau untuk setiap bulan. Contohnya, satu penanda data mewakili, dengan posisinya pada paksi menegak (nilai), jumlah jualan untuk April di rantau Utara .

 • Untuk mengira nilai medan, fungsi ringkasan yang berikut tersedia untuk semua jenis sumber data kecuali data sumber dalam talian pemprosesan analitis (OLAP).

Fungsi

Meringkaskan

Sum

Jumlah nilai. Ini ialah fungsi lalai untuk data berangka.

Count

Bilangan nilai data. Fungsi ringkasan Count berfungsi sama seperti fungsi COUNTA. Kiraan ialah fungsi lalai untuk data selain daripada nombor.

Average

Purata nilai.

Max

Nilai terbesar.

Min

Nilai terkecil.

Product

Produk nilai.

Kiraan Nums

Bilangan nilai data yang merupakan nombor. Fungsi ringkasan kiraan Nums berfungsi sama seperti fungsi COUNT.

StDev

Anggaran sisihan piawai populasi, yang mana sampel adalah subset bagi seluruh populasi.

StDevp

Sisihan piawai populasi, yang mana populasi adalah semua data yang akan diringkaskan.

Var

Anggaran varians populasi, yang mana sampel adalah subset bagi seluruh populasi.

Varp

Varians piawai populasi, yang mana populasi adalah semua data yang akan diringkaskan.

 • Pengiraan tersuai    pengiraan tersuai menunjukkan nilai yang berdasarkan pada item atau sel dalam kawasan data yang lain. Contohnya, anda boleh memaparkan nilai dalam medan Jumlah jualan data sebagai peratusan jualan Mac atau sebagai jumlah berjalan item dalam medan bulan .

  Fungsi berikut yang tersedia untuk pengiraan tersuai dalam medan nilai.

Fungsi

Hasil

Tiada Pengiraan

Memaparkan nilai yang dimasukkan dalam medan.

% Jumlah Besar

Memaparkan nilai sebagai peratusan jumlah besar bagi semua perkara yang nilai atau titik data dalam laporan.

% Jumlah Lajur

Memaparkan semua nilai dalam setiap lajur atau siri sebagai peratusan jumlah untuk lajur atau siri.

% Jumlah Baris

Memaparkan nilai dalam setiap baris atau kategori sebagai peratusan jumlah untuk baris atau kategori.

% Daripada

Memaparkan nilai sebagai peratusan nilai yang asas item dalam medan asas.

% Jumlah Baris Induk

Mengira nilai seperti berikut:

(nilai untuk item) / (nilai untuk item induk pada baris)

% Jumlah Lajur Induk

Mengira nilai seperti berikut:

(nilai untuk item) / (nilai untuk item induk pada lajur)

% Jumlah Induk

Mengira nilai seperti berikut:

(nilai untuk item) / (nilai untuk item induk medan asasterpilih)

Perbezaan Daripada

Memaparkan nilai sebagai perbezaan daripada nilai item asas dalam medan asas.

% Perbezaan Daripada

Memaparkan nilai sebagai peratusan perbezaan daripada nilai item asas dalam medan asas.

Jumlah Berjalan Dalam

Memaparkan nilai untuk item berturut-turut dalam medan asas sebagai jumlah berjalan.

% Jumlah Berjalan dalam

Mengira nilai untuk item berturut-turut dalam medan asas yang dipaparkan sebagai jumlah sebagai peratusan berjalan.

Mengaturkan daripada Terkecil kepada Terbesar

Memaparkan kedudukan nilai terpilih dalam medan yang ditentukan, menyenaraikan item terkecil dalam medan sebagai 1 dan setiap nilai yang lebih besar akan mempunyai nilai kedudukan yang lebih tinggi.

Mengaturkan daripada Terbesar kepada Terkecil

Memaparkan kedudukan nilai terpilih dalam medan yang ditentukan, menyenaraikan item terbesar dalam medan sebagai 1 dan setiap nilai yang lebih kecil akan mempunyai nilai kedudukan yang lebih tinggi.

Indeks

Mengira nilai seperti berikut:

((Value in Cell) x (besar jumlah bagi jumlah besar)) / ((Grand Row Total) x (lajur jumlah besar))

 • Formula    Jika fungsi ringkasan dan pengiraan tersuai tidak memberikan hasil yang anda inginkan, anda boleh mencipta formula anda sendiri dalam medan terhitung dan item terhitung. Contohnya, anda boleh menambah item terhitung dengan formula untuk komisen jualan yang mungkin berbeza bagi setiap rantau. Laporan akan kemudian secara automatik termasuk Suruhanjaya dalam subjumlah dan jumlah besar.

Cara jenis sumber data mempengaruhi pengiraan

Pengiraan dan opsyen yang tersedia dalam laporan bergantung pada sama ada data sumber datang dari pangkalan data OLAP atau sumber data bukan OLAP.

 • Pengiraan berdasarkan data sumber OLAP    Untuk laporan Jadual pangsi yang dicipta daripada kiub OLAP, nilai yang diringkaskan precalculated pada pelayan OLAP sebelum Excel memaparkan hasil. Anda tidak boleh mengubah cara nilai precalculated ini dikira dalam laporan Jadual pangsi. Contohnya, anda tidak boleh mengubah fungsi ringkasan yang digunakan untuk mengira medan data atau subjumlah atau menambah medan terhitung atau item terhitung.

  Juga, jika pelayan OLAP menyediakan medan terhitung, dikenali sebagai ahli terhitung, anda akan melihat medan ini dalam senarai medan jadual pangsi. Anda juga akan melihat sebarang medan terhitung dan item terhitung yang dicipta oleh makro yang telah ditulis dalam Visual Basic for Applications (VBA) dan disimpan dalam buku kerja anda, tetapi anda tidak akan dapat mengubah medan atau item ini. Jika anda memerlukan tambahan jenis pengiraan, hubungi pentadbir pangkalan data OLAP.

  Untuk data sumber OLAP, anda boleh memasukkan atau mengecualikan nilai untuk item tersembunyi apabila mengira subjumlah dan jumlah besar.

 • Pengiraan berdasarkan sumber data bukan OLAP    Dalam laporan Jadual pangsi yang berdasarkan pada jenis data luaran lain atau data lembaran kerja Excel menggunakan fungsi ringkasan Sum untuk mengira nilai medan yang mengandungi data angka dan fungsi ringkasan kiraan untuk mengira medan data yang mengandungi teks. Anda boleh memilih fungsi ringkasan yang berlainan, seperti purata, Max atau Min, untuk menganalisis dan menyesuaikan data anda. Anda juga boleh mencipta formula anda sendiri yang menggunakan unsur laporan atau data lembaran kerja lain dengan mencipta medan terhitung atau item terhitung dalam medan.

Menggunakan Formula dalam laporan Jadual pangsi

Anda boleh mencipta formula sahaja dalam laporan yang berdasarkan pada sumber data bukan OLAP. Anda tidak boleh menggunakan Formula dalam laporan yang berdasarkan pada pangkalan data OLAP. Apabila anda menggunakan Formula dalam laporan Jadual pangsi, anda perlu tahu tentang peraturan sintaks formula berikut dan kelakuan formula:

 • Unsur formula Jadual pangsi    Dalam Formula yang anda cipta untuk medan terhitung dan item terhitung, anda boleh menggunakan operator dan ungkapan seperti yang anda lakukan dalam Formula lembaran kerja lain. Anda boleh menggunakan pemalar dan merujuk kepada data daripada laporan, tetapi anda tidak boleh menggunakan rujukan sel atau nama tertakrif. Anda tidak boleh menggunakan fungsi lembaran kerja yang memerlukan rujukan sel atau nama yang ditakrifkan sebagai argumen, dan anda tidak boleh menggunakan fungsi tatasusunan.

 • Nama medan dan item    Excel menggunakan nama medan dan item untuk mengenal pasti unsur tersebut laporan dalam Formula anda. Dalam contoh berikut, data dalam julat C3:C9 menggunakan nama medan tenusu. Item terhitung dalam medan jenis yang menganggarkan jualan produk baru berdasarkan jualan tenusu boleh menggunakan formula seperti = tenusu * 115%.

  Contoh laporan Jadual Pangsi

  Nota: Dalam laporan Carta pangsi, nama medan dipaparkan dalam senarai medan jadual pangsi dan nama item boleh dilihat dalam senarai juntai bawah setiap medan. Jangan keliru nama ini dengan yang anda lihat dalam petua Carta yang menunjukkan nama titik siri dan data sebaliknya.

 • Formula untuk beroperasi jumlah jumlah, rekod tidak individu    Formula untuk medan terhitung beroperasi jumlah data dasar bagi sebarang medan dalam formula. Contohnya, formula medan terhitung = jualan * 1.2 mendarabkan jumlah jualan untuk setiap jenis dan rantau dengan 1.2; Ia tidak darabkan setiap jualan individu dengan 1.2 dan kemudian menjumlahkan amaun digandakan.

  Formula untuk item terhitung beroperasi rekod individu. Contohnya, formula item terhitung = tenusu * 115% mendarabkan setiap jualan individu tenusu masa 115%, yang mana selepas jumlah digandakan diringkaskan bersama-sama dalam kawasan nilai.

 • Ruang, nombor dan simbol dalam nama    Nama yang termasuk lebih daripada satu medan, medan boleh dalam sebarang tertib. Dalam contoh di atas, sel C6:D6 boleh ' April Utara ' atau 'Utara April'. Menggunakan tanda petikan tunggal di sekeliling nama yang lebih daripada satu perkataan atau yang termasuk nombor atau simbol.

 • Jumlah    Formula tidak boleh merujuk kepada jumlah (seperti, Jumlah Mac, Jumlah Aprildan Jumlah besar dalam contoh).

 • Nama medan dalam rujukan item    Anda boleh memasukkan nama medan dalam rujukan kepada item. Nama item mesti berada dalam tanda kurung siku — contohnya, rantau [Utara]. Gunakan format ini untuk mengelakkan #NAME? Ralat apabila dua item dalam dua medan berlainan dalam laporan mempunyai nama yang sama. Contohnya, jika laporan mempunyai item bernama daging dalam medan jenis dan item lain bernama daging dalam medan kategori, anda boleh mengelakkan #NAME? Ralat dengan merujuk kepada item sebagai jenis [daging] dan kategori [daging].

 • Merujuk kepada item mengikut kedudukan    Anda boleh merujuk kepada item dengan posisinya dalam laporan seperti sedang Diisih dan dipaparkan. Taipkan [1] ialah tenusudan taipkan [2]laut. Item yang dirujuk dengan cara ini boleh mengubah apabila posisi ubah item atau item lain dipaparkan atau disembunyikan. Item tersembunyi tidak akan dikira dalam Indeks ini.

  Anda boleh menggunakan posisi relatif untuk merujuk kepada item. Posisi yang ditentukan berbanding dengan item terhitung yang mengandungi formula. Jika Selatan ialah rantau semasa, rantau-[1] ialah Utara; Jika Utara rantau semasa, rantau [+ 1] ialah Selatan. Contohnya, item terhitung boleh menggunakan formula = rantau [-1] * 3%. Jika posisi yang anda berikan sebelum item pertama atau selepas item terakhir dalam medan, formula menghasilkan #REF! Ralat.

Menggunakan Formula dalam laporan Carta pangsi

Untuk menggunakan Formula dalam laporan Carta pangsi, anda mencipta formula pada Laporan Jadual pangsi yang berkaitan, di mana anda boleh melihat nilai individu yang membuat sandaran data anda, dan kemudian anda boleh melihat hasil grafik dalam laporan Carta pangsi.

Contohnya, laporan Carta pangsi berikut menunjukkan jualan untuk setiap jurujual bagi setiap rantau:

Laporan Carta Pangsi yang menunjukkan jualan untuk setiap jurujual bagi setiap rantau

Untuk melihat jualan rupa jika ia telah meningkat sebanyak 10 peratus, anda boleh mencipta medan terhitung dalam laporan Jadual pangsi berkaitan yang menggunakan formula seperti = jualan * 110%.

Hasil dengan serta-merta muncul dalam laporan Carta pangsi, seperti yang ditunjukkan dalam carta berikut:

Laporan Carta Pangsi menunjukkan jualan meningkat sebanyak 10 peratus bagi setiap rantau

Untuk melihat penanda data berasingan bagi jualan dalam rantau Utara tolak kos pengangkutan peratus 8, anda boleh mencipta item terhitung dalam medan rantau dengan formula seperti = Utara – (Utara * 8%).

Carta yang terhasil kelihatan seperti ini:

Laporan Carta Pangsi dengan item terhitung.

Walau bagaimanapun, item terhitung yang dicipta dalam medan jurujual akan muncul sebagai satu siri yang dinyatakan dalam petunjuk dan muncul dalam carta sebagai titik data dalam setiap kategori.

Mencipta formula dalam laporan Jadual pangsi

Penting: Anda tidak boleh mencipta formula dalam laporan Jadual pangsi yang disambungkan ke sumber data dalam talian pemprosesan analitis (OLAP).

Sebelum anda bermula, putuskan sama ada anda inginkan medan terhitung atau item terhitung dalam medan. Menggunakan medan terhitung apabila anda ingin menggunakan data daripada medan lain dalam formula anda. Gunakan item terhitung apabila anda inginkan formula anda untuk menggunakan data daripada satu atau lebih item tertentu dalam medan.

Untuk item terhitung, anda boleh memasukkan Formula sel dengan sel yang berbeza. Contohnya, jika item terhitung bernama OrangeCounty mempunyai formula bagi = oren *.25 merentasi semua bulan, anda boleh mengubah formula = *.5 oren untuk Jun, Julai dan Ogos.

Jika anda mempunyai berbilang item terhitung atau Formula, anda boleh melaraskan tertib pengiraan.

Menambah medan dikira

 1. Klik laporan Jadual Pangsi.

  Ini memaparkan alat Jadual pangsi, menambahkan tab analisis dan Reka bentuk .

 2. Pada tab analisis , dalam Kumpulan pengiraan , klik medan, item & setdan kemudian klik Medan terhitung.

  Imej Reben Excel

 3. Dalam kotak Nama , taipkan nama untuk medan.

 4. Dalam kotak Formula , masukkan formula untuk medan.

  Untuk menggunakan data daripada medan yang lain dalam formula, klik medan dalam kotak medan , dan kemudian klik Selitkan medan. Contohnya, untuk mengira 15% komisen pada setiap nilai dalam medan jualan, anda boleh memasukkan = jualan * 15%.

 5. Klik Tambah.

Menambah item terhitung medan

 1. Klik laporan Jadual Pangsi.

  Ini memaparkan alat Jadual pangsi, menambahkan tab analisis dan Reka bentuk .

 2. Jika item dalam medan dikumpulkan, pada tab analisis , dalam Kumpulan Kumpulan , klik Leraikan.

  Imej Reben Excel

 3. Klik medan yang anda ingin tambahkan item terhitung.

 4. Pada tab analisis , dalam Kumpulan pengiraan , klik medan, item & setdan kemudian klik Item terhitung.

  Imej Reben Excel

 5. Dalam kotak Nama , taipkan nama untuk item terhitung.

 6. Dalam kotak Formula , masukkan formula bagi item tersebut.

  Untuk menggunakan data daripada item dalam formula, klik item dalam senarai item dan kemudian klik Selitkan Item (item mestilah daripada medan yang sama seperti item terhitung).

 7. Klik Tambah.

Masukkan formula yang berbeza sel dengan sel untuk item terhitung

 1. Klik sel yang anda ingin ubah formula.

  Untuk mengubah formula untuk beberapa sel, tekan dan tahan CTRL dan klik sel tambahan.

 2. Dalam bar formula, taipkan perubahan pada Formula.

Melaraskan tertib pengiraan untuk berbilang item terhitung atau Formula

 1. Klik laporan Jadual Pangsi.

  Ini memaparkan alat Jadual pangsi, menambahkan tab analisis dan Reka bentuk .

 2. Pada tab analisis , dalam Kumpulan pengiraan , klik medan, item & setdan kemudian klik Tertib menyelesaikan.

  Imej Reben Excel

 3. Klik formula, dan kemudian klik Alih ke atas atau Alih ke bawah.

 4. Teruskan sehingga Formula berada dalam tertib yang anda inginkan mereka untuk dikira.

Melihat semua formula yang digunakan dalam laporan Jadual pangsi

Anda boleh memaparkan senarai semua formula yang digunakan dalam laporan Jadual pangsi semasa.

 1. Klik laporan Jadual Pangsi.

  Ini memaparkan alat Jadual pangsi, menambahkan tab analisis dan Reka bentuk .

 2. Pada tabanalisis , dalam Kumpulan pengiraan , klik medan, item & setdan kemudian klik Senarai Formula.

  Imej Reben Excel

Mengedit formula Jadual pangsi

Sebelum anda mengedit formula, menentukan sama ada formula dalam medan terhitung atau item terhitung. Jika formula berada dalam item terhitung, juga menentukan sama ada formula adalah satu-satunya bagi item terhitung.

Untuk item terhitung, anda boleh mengedit Formula individu untuk sel khusus item terhitung. Contohnya, jika item terhitung bernama OrangeCalc mempunyai formula bagi = oren *.25 merentasi semua bulan, anda boleh mengubah formula = *.5 oren untuk Jun, Julai dan Ogos.

Menentukan sama ada formula berada dalam medan terhitung atau item terhitung

 1. Klik laporan Jadual Pangsi.

  Ini memaparkan alat Jadual pangsi, menambahkan tab analisis dan Reka bentuk .

 2. Pada tab analisis , dalam Kumpulan pengiraan , klik medan, item & setdan kemudian klik Senarai Formula.

  Imej Reben Excel

 3. Dalam senarai Formula, Cari formula yang anda ingin ubah disenaraikan di bawah medan terhitung atau Item terhitung.

  Apabila terdapat berbilang formula untuk item terhitung, formula lalai yang dimasukkan apabila item dicipta mempunyai nama item terhitung dalam lajur B. Untuk memastikan Formula tambahan untuk item terhitung, lajur B mengandungi nama item terhitung dan nama bersilang item.

  Contohnya, anda mungkin mempunyai formula lalai untuk item bernama MyItemdan formula lain untuk item ini dikenal pasti sebagai MyItem Januari jualanterhitung. Dalam laporan Jadual pangsi, anda akan menemui formula ini dalam sel jualan untuk MyItem baris dan lajur Januari.

 4. Teruskan dengan menggunakan salah satu kaedah pengeditan berikut.

Mengedit formula medan terhitung

 1. Klik laporan Jadual Pangsi.

  Ini memaparkan alat Jadual pangsi, menambahkan tab analisis dan Reka bentuk .

 2. Pada tab analisis , dalam Kumpulan pengiraan , klik medan, item & setdan kemudian klik Medan terhitung.

  Imej Reben Excel

 3. Dalam kotak Nama , pilih medan terhitung yang anda ingin ubah formula.

 4. Dalam kotak Formula , edit formula.

 5. Klik Ubah Suai.

Mengedit formula tunggal untuk item terhitung

 1. Klik medan yang mengandungi item terhitung.

 2. Pada tab analisis , dalam Kumpulan pengiraan , klik medan, item & setdan kemudian klik Item terhitung.

  Imej Reben Excel

 3. Dalam kotak Nama , pilih item terhitung.

 4. Dalam kotak Formula , edit formula.

 5. Klik Ubah Suai.

Mengedit formula ada individu untuk sel khusus item terhitung

 1. Klik sel yang anda ingin ubah formula.

  Untuk mengubah formula untuk beberapa sel, tekan dan tahan CTRL dan klik sel tambahan.

 2. Dalam bar formula, taipkan perubahan pada Formula.

  Petua: Jika anda mempunyai berbilang item terhitung atau Formula, anda boleh melaraskan tertib pengiraan. Untuk maklumat lanjut, lihat melaraskan tertib pengiraan untuk berbilang item terhitung atau Formula.

Memadamkan formula Jadual pangsi

Nota: Memadamkan formula Jadual pangsi mengalihnya keluar secara kekal. Jika anda tidak ingin mengalih keluar formula secara kekal, anda boleh menyembunyikan medan atau item yang sebaliknya dengan menyeretnya keluar dari laporan Jadual pangsi.

 1. Menentukan sama ada formula dalam medan terhitung atau item terhitung.

  Medan terhitung muncul dalam senarai medan jadual pangsi. Item terhitung muncul sebagai item dalam medan lain.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk memadamkan medan terhitung, klik di mana-mana dalam laporan Jadual pangsi.

  • Untuk memadamkan item terhitung dalam Jadual pangsi, klik medan yang mengandungi item yang anda ingin padam.

   Ini memaparkan alat Jadual pangsi, menambahkan tab analisis dan Reka bentuk .

 3. Pada tab analisis , dalam Kumpulan pengiraan , klik medan, item & setdan kemudian klik Medan terhitung atau Item terhitung.

  Imej Reben Excel

 4. Dalam kotak Nama , pilih medan atau item yang anda ingin padam.

 5. Klik Padam.

Halaman atas

Melihat semua formula yang digunakan dalam laporan Jadual pangsi

Untuk memaparkan senarai semua formula yang digunakan dalam laporan Jadual pangsi semasa, lakukan yang berikut:

 1. Klik laporan Jadual Pangsi.

 2. Pada tab opsyen , dalam Kumpulan alat , klik Formula, dan kemudian klik Senarai Formula.

Mengedit formula Jadual pangsi

 1. Menentukan sama ada formula dalam medan terhitung atau item terhitung. Jika formula berada dalam item terhitung, tentukan sama ada formula adalah satu-satunya bagi item terhitung dengan melakukan yang berikut:

  1. Klik laporan Jadual Pangsi.

  2. Pada tab opsyen , dalam Kumpulan alat , klik Formula, dan kemudian klik Senarai Formula.

  3. Dalam senarai Formula, Cari formula yang anda ingin ubah disenaraikan di bawah medan terhitung atau Item terhitung.

   Apabila berbilang formula untuk item terhitung, formula lalai yang dimasukkan apabila item dicipta mempunyai nama item terhitung dalam lajur B. Untuk memastikan Formula tambahan untuk item terhitung, lajur B mengandungi nama item terhitung dan nama bersilang item.

   Contohnya, anda mungkin mempunyai formula lalai untuk item bernama MyItemdan formula lain untuk item ini dikenal pasti sebagai MyItem Januari jualanterhitung. Dalam laporan Jadual pangsi, anda akan menemui formula ini dalam sel jualan untuk MyItem baris dan lajur Januari.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  Mengedit formula medan terhitung   

  1. Klik laporan Jadual Pangsi.

  2. Pada tab opsyen , dalam Kumpulan alat , klik Formula, dan kemudian klik Medan terhitung.

  3. Dalam kotak Nama , pilih medan terhitung yang anda ingin ubah formula.

  4. Dalam kotak Formula , edit formula.

  5. Klik Ubah Suai.

   Mengedit formula tunggal untuk item terhitung   

  6. Klik medan yang mengandungi item terhitung.

  7. Pada tab opsyen , dalam Kumpulan alat , klik Formula, dan kemudian klik Item terhitung.

  8. Dalam kotak Nama , pilih item terhitung.

  9. Dalam kotak Formula , edit formula.

  10. Klik Ubah Suai.

   Mengedit Formula individu untuk sel khusus item terhitung   

   Contohnya, jika item terhitung bernama OrangeCalc mempunyai formula bagi = oren *.25 merentasi semua bulan, anda boleh mengubah formula = *.5 oren untuk Jun, Julai dan Ogos.

  11. Klik sel yang anda ingin ubah formula.

   Untuk mengubah formula untuk beberapa sel, tekan dan tahan CTRL dan klik sel tambahan.

  12. Dalam bar formula, taipkan perubahan pada Formula.

 3. Jika anda mempunyai berbilang item terhitung atau Formula, melaraskan tertib pengiraan dengan melakukan yang berikut:

  1. Klik laporan Jadual Pangsi.

  2. Pada tab opsyen , dalam Kumpulan alat , klik Formula, dan kemudian klik Tertib menyelesaikan.

  3. Klik formula, dan kemudian klik Alih ke atas atau Alih ke bawah.

  4. Teruskan sehingga Formula berada dalam tertib yang anda inginkan mereka untuk dikira.

Memadamkan formula Jadual pangsi

Petua: Jika anda tidak ingin memadamkan formula secara kekal, anda boleh menyembunyikan medan atau item. Untuk menyembunyikan medan, seret ia keluar dari laporan.

 1. Menentukan sama ada formula dalam medan terhitung atau item terhitung.

  Medan terhitung muncul dalam senarai medan jadual pangsi. Item terhitung muncul sebagai item dalam medan lain.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  Memadamkan medan terhitung   

  1. Klik laporan Jadual Pangsi.

  2. Pada tab opsyen , dalam Kumpulan alat , klik Formula, dan kemudian klik Medan terhitung.

  3. Dalam kotak Nama , pilih medan yang anda ingin padam.

  4. Klik Padam.

   Memadamkan item terhitung   

  5. Klik medan yang mengandungi item yang anda ingin padam.

  6. Pada tab opsyen , dalam Kumpulan alat , klik Formula, dan kemudian klik Item terhitung.

  7. Dalam kotak Nama , pilih item yang anda ingin padam.

  8. Klik Padam.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×