Mengira data menggunakan pertanyaan

Mengira data menggunakan pertanyaan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Artikel ini menerangkan cara untuk mengira data yang dikembalikan oleh pertanyaan. Contohnya, pada borang atau laporan, anda boleh mengira bilangan item dalam satu atau lebih medan jadual atau kawalan. Anda juga boleh mengira nilai purata dan mencari nilai terkecil, terbesar, terawal dan terkini. Selain itu, Access menyediakan ciri yang dipanggil baris jumlah yang anda boleh gunakan untuk mengira data dalam helaian data tanpa perlu mengubah Reka bentuk pertanyaan anda.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Memahami cara untuk mengira data

Mengira data menggunakan baris jumlah

Mengira data menggunakan pertanyaan jumlah

Rujukan fungsi agregat

Memahami cara untuk mengira data

Anda boleh mengira bilangan item dalam medan (lajur nilai) menggunakan fungsi Count . Fungsi Count kepunyaan set fungsi yang dipanggil fungsi agregat. Anda menggunakan fungsi agregat untuk melaksanakan pengiraan pada lajur data dan mengembalikan nilai tunggal. Access membekalkan beberapa fungsi agregat selain daripada kiraan, seperti:

 • Jumlah, untuk menjumlahkan lajur nombor.

 • Purata, untuk mengira purata lajur nombor.

 • Maksimum, untuk mencari nilai tertinggi dalam medan.

 • Minimum, untuk mencari nilai terendah dalam medan.

 • Sisihan piawai , untuk mengukur keluasan nilai tersebar daripada nilai purata (min).

 • Varians, untuk mengukur statistik varians bagi semua nilai dalam lajur.

Access menyediakan dua cara untuk menambah Count dan fungsi agregat lain pada pertanyaan. awak boleh:

 • Buka pertanyaan anda dalam pandangan helaian data dan menambah baris jumlah. Baris jumlah yang membenarkan anda untuk menggunakan fungsi agregat dalam satu atau lebih lajur hasil pertanyaan yang Setkan tanpa perlu mengubah Reka bentuk pertanyaan anda.

 • Mencipta pertanyaan jumlah. Pertanyaan jumlah mengira subjumlah merentasi Kumpulan rekod. Contohnya, jika anda ingin subjumlah semua jualan mengikut bandar atau mengikut suku, anda menggunakan pertanyaan jumlah untuk mengumpulkan rekod anda mengikut kategori yang anda inginkan dan kemudian menjumlahkan angka jualan. Sebaliknya, baris jumlah mengira jumlah besar bagi satu atau lebih lajur (medan) data.

Nota: Cara seksyen dalam dokumen ini menegaskan menggunakan fungsi Count , tetapi ingat bahawa anda boleh menggunakan fungsi agregat lain dalam baris jumlah dan pertanyaan anda. Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan fungsi agregat lain, lihat rujukan fungsi agregat dalam artikel ini.

Untuk maklumat lanjut tentang cara menggunakan fungsi agregat lain, lihat artikel paparan lajur jumlah dalam helaian data.

Langkah dalam seksyen berikut menerangkan cara untuk menambah baris jumlah dan cara untuk menggunakan pertanyaan jumlah untuk mengira data. Apabila anda meneruskan, ingat bahawa fungsi Count berfungsi pada bilangan jenis data yang lebih besar daripada lakukan fungsi agregat lain. Contohnya, anda boleh menjalankan fungsi Count terhadap sebarang jenis medan kecuali satu mengandungi kompleks, berulang skalar data, seperti medan berbilang nilai senarai.

Sebaliknya, kebanyakan fungsi agregat bekerja pada data dalam medan yang disetkan kepada jenis data tertentu sahaja. Contohnya, fungsi Sum berfungsi hanya dengan medan yang disetkan kepada jenis data nombor, perpuluhan atau Mata Wang. Untuk maklumat lanjut mengenai jenis data yang memerlukan setiap fungsi, lihat fungsi agregat rujukan, dalam artikel ini.

Untuk maklumat umum tentang jenis data, lihat artikel ubah suai atau mengubah jenis data yang disetkan untuk medan.

Halaman atas

Mengira data menggunakan baris jumlah

Anda menambah baris jumlah pada pertanyaan dengan membuka pertanyaan anda dalam pandangan helaian data, menambah baris, kemudian memilih fungsi Count atau fungsi agregat yang lain, seperti Sum, Minimum, maksimumatau purata. Langkah dalam seksyen ini menerangkan cara untuk mencipta pertanyaan Pilih asas dan menambah baris jumlah.

Mencipta pertanyaan Pilih asas

 1. Pada tab Cipta dalam kumpulan Lain, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

  Imej Reben Access

 2. Dalam kotak dialog Tunjukkan Jadual , dwiklik Jadual atau jadual yang anda ingin gunakan dalam pertanyaan anda, dan kemudian klik tutup.

  Jadual yang dipilih muncul sebagai windows dalam seksyen atas pereka bentuk pertanyaan. Rajah ini menunjukkan Jadual lazim dalam pereka bentuk pertanyaan:

  Pertanyaan dengan tiga medan dalam grid reka bentuk

 3. Dwiklik medan jadual yang anda ingin gunakan dalam pertanyaan anda.

  Anda boleh memasukkan medan yang mengandungi data Perihalan, seperti nama dan perihalan, tetapi anda mesti memasukkan medan yang mengandungi nilai yang anda ingin kira.

  Setiap medan muncul dalam lajur dalam grid Reka bentuk pertanyaan.

 4. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan.

  Hasil pertanyaan yang dipaparkan dalam pandangan helaian data.

 5. Secara pilihan, kembali ke pandangan Reka bentuk dan Laraskan pertanyaan anda. Untuk berbuat demikian, klik kanan tab dokumen untuk pertanyaan dan klik Pandangan Reka bentuk. Kemudian anda boleh melaraskan pertanyaan mengikut keperluan dengan menambah atau mengalih keluar medan jadual. Untuk mengalih keluar medan, pilih lajur dalam grid Reka bentuk dan tekan DELETE.

 6. Secara pilihan, simpan pertanyaan anda.

Menambah baris jumlah

 1. Buka pertanyaan anda dalam pandangan helaian data. Untuk berbuat demikian untuk pangkalan data dalam format fail .accdb, klik kanan tab dokumen untuk pertanyaan dan klik Pandangan helaian data.

  -atau-

  Untuk .mdb fail format pangkalan data dicipta dengan versi yang lebih lama Access, pada rumah tab, dalam Kumpulan pandangan , klik anak panah di bawah pandangan dan klik Pandangan helaian data.

  -atau-

  Dalam anak tetingkap navigasi, dwiklik pertanyaan. Melakukan ini menjalankan pertanyaan dan memuatkan hasil ke dalam helaian data.

 2. Pada rumah tab, dalam Kumpulan rekod , klik jumlah.

  Imej Reben Access

  Baris jumlah baru muncul di bawah baris terakhir data dalam helaian data anda.

 3. Dalam baris jumlah , klik medan yang anda ingin jumlahkan dan kemudian pilih kiraan daripada senarai.

Menyembunyikan baris jumlah

 • Pada rumah tab, dalam Kumpulan rekod , klik jumlah.

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan baris jumlah, lihat artikel paparan lajur jumlah dalam helaian data.

Halaman atas

Mengira data menggunakan pertanyaan jumlah

Anda mengira data menggunakan pertanyaan jumlah dan bukannya baris jumlah apabila anda perlu mengira beberapa atau semua rekod yang dikembalikan oleh pertanyaan. Contohnya, anda boleh mengira bilangan transaksi jualan atau bilangan urus niaga dalam bandar tunggal.

Lazimnya, anda gunakan pertanyaan jumlah dan bukannya baris jumlah apabila anda perlu menggunakan nilai yang terhasil dalam bahagian lain pangkalan data anda, seperti laporan.

Mengira semua rekod dalam pertanyaan

 1. Pada tab Cipta dalam kumpulan Lain, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

  Imej Reben Access

 2. Dalam kotak dialog Tunjukkan Jadual , dwiklik jadual yang anda ingin gunakan dalam pertanyaan anda, dan kemudian klik tutup.

  Jadual muncul dalam tetingkap dalam seksyen atas pereka bentuk pertanyaan.

 3. Dwiklik medan yang anda ingin gunakan dalam pertanyaan, pastikan anda memasukkan medan yang anda ingin kira. Anda boleh mengira medan jenis kebanyakan data, pengecualian yang sedang medan yang mengandungi kompleks, berulang skalar data, seperti medan berbilang nilai senarai.

 4. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan , klik jumlah.

  Baris jumlah muncul dalam grid Reka bentuk dan Kumpul mengikut muncul dalam baris untuk setiap medan dalam pertanyaan.

 5. Dalam baris jumlah , klik medan yang anda ingin mengira dan pilih kiraan daripada senarai terhasil.

 6. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan.

  Hasil pertanyaan yang dipaparkan dalam pandangan helaian data.

 7. Secara pilihan, menyimpan pertanyaan.

Mengira rekod dalam Kumpulan atau kategori

 1. Pada tab Cipta dalam kumpulan Lain, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

  Imej Reben Access

 2. Dalam kotak dialog Tunjukkan Jadual , dwiklik Jadual atau jadual yang anda ingin gunakan dalam pertanyaan anda, dan kemudian klik tutup.

  Jadual atau jadual muncul dalam tetingkap dalam seksyen atas pereka bentuk pertanyaan.

 3. Dwiklik medan yang mengandungi data kategori anda dan medan yang mengandungi nilai yang anda ingin kira. Pertanyaan anda tidak boleh mengandungi medan Perihalan lain.

 4. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan , klik jumlah.

  Baris jumlah muncul dalam grid Reka bentuk dan Kumpul mengikut muncul dalam baris untuk setiap medan dalam pertanyaan.

 5. Dalam baris jumlah , klik medan yang anda ingin mengira dan pilih kiraan daripada senarai terhasil.

 6. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan.

  Hasil pertanyaan yang dipaparkan dalam pandangan helaian data.

 7. Secara pilihan, menyimpan pertanyaan.

Halaman atas

Rujukan fungsi agregat

Jadual berikut menyenaraikan dan menerangkan fungsi agregat yang disediakan Access untuk kegunaan dalam baris jumlah dan dalam pertanyaan. Ingat bahawa Access menyediakan fungsi agregat lanjut untuk pertanyaan daripada yang dilakukannya untuk jumlah baris. Juga, jika anda bekerja dengan projek Access (akses hujung depan bersambung pada pangkalan data Microsoft SQL Server), anda boleh menggunakan set fungsi agregat yang menyediakan SQL Server yang lebih besar. Untuk maklumat lanjut tentang set fungsi, lihat Microsoft SQL Server buku Online.

Fungsi

Perihalan

Gunakan dengan data jenis

Jumlah

Menambah item dalam lajur. Berfungsi hanya pada data berangka dan Mata Wang.

Nombor, perpuluhan, Mata Wang

Purata

Mengira nilai purata bagi lajur. Lajur mesti mengandungi angka, Mata Wang, atau tarikh/masa data. Fungsi mengabaikan nilai nol.

Nombor, perpuluhan, Mata Wang, tarikh/masa

Kiraan

Mengira bilangan item dalam lajur.

Semua jenis data kecuali yang mengandungi kompleks berulang skalar data, seperti lajur senarai berbilang nilai.

Untuk maklumat lanjut tentang senarai berbilang nilai, lihat artikel panduan medan berbilang nilai dan Tambah atau ubah medan carian yang membolehkan anda menyimpan berbilang nilai.

Maksimum

Mengembalikan item dengan nilai tertinggi. Untuk data teks, nilai tertinggi ialah nilai abjad terakhir dan capaian mengabaikan huruf. Fungsi mengabaikan nilai nol.

Nombor, perpuluhan, Mata Wang, tarikh/masa

Minimum

Mengembalikan item dengan nilai terendah. Untuk data teks, nilai terendah adalah nilai abjad pertama dan capaian mengabaikan huruf. Fungsi mengabaikan nilai nol.

Nombor, perpuluhan, Mata Wang, tarikh/masa

Sisihan piawai

Langkah keluasan nilai tersebar daripada nilai purata (min).

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan fungsi ini, lihat artikel paparan lajur jumlah dalam helaian data.

Nombor, perpuluhan, Mata Wang

Varians

Langkah statistik varians bagi semua nilai dalam lajur. Anda boleh menggunakan fungsi ini hanya pada data berangka dan Mata Wang. Jika Jadual mengandungi kurang daripada dua baris, Access mengembalikan nilai nol.

Untuk maklumat lanjut tentang fungsi varians, lihat artikel paparan lajur jumlah dalam helaian data.

Nombor, perpuluhan, Mata Wang

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×