Mengimport atau memautkan ke data dalam senarai SharePoint

Mengimport atau memautkan ke data dalam senarai SharePoint

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh membawa data dari SharePoint ke Access dengan dua cara — secara import atau pautan.

Proses import mencipta salinan senarai SharePoint dalam pangkalan data Access. Semasa pengendalian import, anda boleh menentukan senarai yang anda ingin salin, dan bagi setiap senarai terpilih, anda boleh menentukan sama ada anda ingin mengimport seluruh senarai atau hanya pandangan khusus.

Proses pautan menyambung ke data dalam program lain, supaya anda boleh melihat dan mengedit data terkini dalam SharePoint dan dalam Access tanpa mencipta dan mengekalkan satu salinan data dalam Access. Jika anda tidak ingin Salin senarai SharePoint ke pangkalan data Access anda, tetapi sebaliknya ingin menjalankan pertanyaan dan menjana laporan yang berdasarkan kandungan senarai tersebut, anda harus memaut ke data.

Artikel ini menerangkan langkah untuk mengimport dari dan memaut ke senarai SharePoint.

Nota: Artikel ini tidak digunakan untuk aplikasi web Access – jenis pangkalan data anda mereka bentuk dengan capaian dan Terbitkan dalam talian.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mengimport senarai SharePoint

Apa lagi yang perlu saya tahu tentang mengimport?

Tugas berkaitan pada mengimport

Pautan ke senarai SharePoint

Adakah anda menggunakan Access 2007 dan mencari Bestari beralih ke laman SharePoint ? Jika ya, lihat seksyen gunakan Bestari laman SharePoint dalam Access 2007 alih ke dalam artikel ini.

Mengimport senarai SharePoint

Apabila anda mengimport data, Access mencipta jadual dan menyalin lajur dan item dari senarai sumber (atau pandangan) ke dalam jadual itu sebagai medan dan rekod. Pada hujung pengendalian import, anda boleh memilih untuk menyimpan butiran pengendalian import sebagai spesifikasi. Spesifikasi import membantu anda mengulangi pengendalian import pada masa hadapan tanpa perlu melalui Bestari Import setiap kali.

Di sini terdapat beberapa sebab mengimport senarai SharePoint ke dalam pangkalan data Access:

 • Untuk mengalihkan data secara kekal, seperti senarai kenalan, ke pangkalan data Access, kerana anda tidak lagi memerlukan maklumat ini di tapak SharePoint anda. Anda boleh mengimport senarai ke dalam Access kemudian memadamkan senarai daripada tapak SharePoint.

 • Jabatan atau kumpulan kerja anda menggunakan Access tetapi anda sekali-sekala merujuk kepada senarai SharePoint untuk mendapatkan data tambahan yang perlu dicantumkan menjadi salah satu pangkalan data anda.

Lengkapkan langkah ini sebelum anda mengimport senarai

 1. Kenal pasti lokasi tapak SharePoint yang mengandungi senarai yang anda ingin salin dan catatkan alamat tapak.

  Alamat tapak yang sah bermula dengan http:// atau https:// diikuti dengan nama pelayan dan berakhir dengan laluan ke tapak khusus pada pelayan.

 2. Kenal pasti senarai yang anda ingin salin ke pangkalan data kemudian tentukan sama ada anda menginginkan seluruh senarai atau cuma pandangan tertentu. Anda boleh mengimport berbilang senarai dalam satu pengendalian import tetapi anda hanya boleh mengimport satu pandangan bagi setiap senarai. Jika perlu, cipta pandangan yang hanya mengandungi lajur dan item yang menarik minat anda.

 3. Semak lajur dalam senarai sumber atau pandangan.

  Jadual berikut menerangkan beberapa pertimbangan yang perlu dibuat apabila mengimport unsur berbeza:

  Unsur

  Pertimbangan

  Lajur

  Access hanya mengimport 256 lajur pertama kerana ia hanya menyokong 256 medan dalam jadual. Untuk mengelakkan masalah ini, cipta pandangan dan hanya tambahkan lajur yang anda inginkan untuk memastikan jumlah lajur tidak melebihi 256.

  Folder

  Setiap folder dalam senarai SharePoint menjadi rekod dalam jadual Access. Item dalam folder juga muncul sebagai rekod, betul-betul di bawah rekod yang sepadan dengan folder tersebut.

  Lajur carian

  Jika lajur sumber mencari nilai dalam senarai lain, anda mempunyai dua pilihan:

  • Import nilai yang dipaparkan sebagai sebahagian daripada medan sendiri. Dalam kes ini, anda tidak perlu mengimport senarai yang berkenaan.

  • Paksa medan destinasi mencari jadual lain. Dalam kes ini, jika pangkalan data tidak mengandungi jadual yang boleh membekalkan nilai carian, anda juga mesti mengimport senarai yang berkaitan.

  Nota: Lajur sumber jenis Individu atau Kumpulan ialah jenis lajur carian yang khas. Ia mencari nilai dalam senarai Maklumat Pengguna, jadi anda mesti memutuskan sama ada anda ingin mengimport senarai Maklumat Pengguna bersama-sama senarai lain.

  Lajur terhitung

  Hasil dalam lajur terhitung disalin ke medan yang jenis datanya bergantung pada jenis data hasil terhitung. Ungkapan yang melaksanakan pengiraan tidak disalin.

  Lampiran

  Lajur lampiran senarai disalin ke medan yang dinamakan Lampiran.

  Lajur berbilang nilai

  Lajur jenis Pilihan atau Carian boleh mengandungi berbilang nilai. Apabila anda mengimport lajur yang menyokong berbilang nilai, Access mencipta satu lajur yang menyokong berbilang nilai.

  Pemformatan teks beraneka

  Lajur yang mengandungi pemformatan teks beraneka diimport ke dalam Access sebagai medan Memo. Sifat Format teks medan Memo disetkan kepada Teks beranekadan pemformatan dikekalkan. Sila ambil perhatian permulaan dalam Access 2013, Memo telah dinamakan semula medan data untuk medan teks panjang.

  Perhubungan

  Access tidak mencipta perhubungan antara jadual yang berkaitan pada hujung pengendalian import secara automatik. Anda mesti mencipta perhubungan antara jadual baru dan sedia ada yang pelbagai menggunakan opsyen pada tab perhubungan secara manual. Untuk memaparkan tab perhubungan pada yang tab Alat pangkalan data , dalam Kumpulan perhubungan , klik perhubungan.

 4. Kenal pasti pangkalan data yang anda ingin mengimport senarai.

  Memastikan anda mempunyai keizinan yang diperlukan untuk menambah data ke pangkalan data. Jika anda tidak ingin menyimpan data dalam mana-mana pangkalan data sedia ada anda, cipta pangkalan data kosong.

 5. Semak jadual dalam pangkalan data.

  Pengendalian import mencipta jadual dengan nama yang sama dalam senarai SharePoint. Jika nama telah digunakan, Access menambahkan "1" pada nama jadual baru — contohnya, bagi Kenalan1, jika Kenalan1 juga telah digunakan, Access akan mencipta Kenalan2, dan seterusnya.

Nota: Access tidak menulis ganti jadual dalam pangkalan data sebagai sebahagian daripada pengendalian import dan anda tidak boleh menambahkan kandungan senarai atau pandangan pada jadual sedia ada.

Mengimport senarai

 1. Buka pangkalan data Access yang data yang diimport akan disimpan. Jika anda tidak ingin menyimpan data dalam mana-mana pangkalan data sedia ada anda, cipta pangkalan data kosong.

 2. Lokasi Bestari import/Pautan berbeza sedikit bergantung pada versi Access. Pilih langkah yang sepadan dengan versi Access anda:

  • Jika anda menggunakan versi terkini versi langganan Office 365 Access, pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import & paut , klik Sumber Data baru > Daripada perkhidmatan dalam talian > Senarai SharePoint.

  • Jika anda menggunakan Access 2016, Access 2013 atau Access 2010, pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import & paut , klik butang lagi untuk juntai bawah senarai opsyen dan kemudian klik Senarai SharePoint.

  • Jika anda menggunakan Access 2007, pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import , klik Senarai SharePoint.

 3. Access membuka kotak dialog Dapatkan Data luaran-tapak SharePoint .

  Pilih untuk mengimport atau memaut ke laman SharePoint pada Dapatkan Data luaran - kotak dialog laman SharePoint.

 4. Dalam bestari, tentukan alamat laman sumber.

 5. Pilih opsyen Import data sumber ke dalam jadual baru dalam pangkalan data semasa dan klik Berikut.

 6. Daripada senarai yang dipaparkan bestari, pilih senarai yang anda ingin import.

 7. Dalam lajur Item untuk Diimport, pilih pandangan yang anda inginkan bagi setiap senarai terpilih.

 8. Kotak semak yang berlabel Import nilai paparan dan bukannya ID bagi medan yang mencari nilai yang disimpan dalam senarai lain mengawal data yang diimport bagi lajur carian dalam senarai terpilih. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk mengimport nilai yang dipaparkan sebagai sebahagian daripada medan sendiri, pilih kotak semak. Dalam kes ini, medan tidak akan mencari jadual lain untuk nilai.

  • Untuk membuatkan medan destinasi mencari nilai dalam jadual lain, kosongkan kotak semak. Berbuat demikian akan menyalin ID baris nilai paparan kepada medan destinasi. ID penting untuk menentukan medan carian dalam Access.

  Apabila mengimport ID, anda perlu mengimport senarai yang kini membekalkan nilai kepada lajur carian (melainkan pangkalan data destinasi telah mempunyai jadual yang boleh bertindak sebagai jadual carian).

  Pengendalian import tempat ID yang dalam medan yang sepadan, tetapi ia tidak disetkan semua sifat yang diperlukan untuk menjadikan medan yang berfungsi seperti medan carian. Langkah untuk mengesetkan sifat carian medan seperti diterangkan di bawah mengesetkan medan carian dalam artikel ini.

 9. Klik OK.

Access mengimport senarai, dan kemudian memaparkan status operasi pada halaman terakhir Bestari. Jika anda merancang untuk mengulangi pengendalian import pada masa lain, anda boleh menyimpan butiran sebagai spesifikasi import.

Apa lagi yang perlu saya tahu tentang mengimport?

Tugas berkaitan pada mengimport

Selepas anda menyelesaikan pengendalian import, pertimbangkan untuk melaksanakan beberapa tugas tambahan:

Mengesahkan jenis data   Access memilih jenis data yang sesuai untuk setiap medan yang sepadan dengan lajur sumber. Sahkan setiap medan dan setingnya untuk memastikan semua medan menyediakan cara yang anda inginkan. 

Menyiasat medan tambahan    Bergantung pada jenis senarai yang Jadual berdasarkan, anda juga mungkin mendapati kehadiran dalam Jadual beberapa medan tambahan (seperti Edit, diubah suai dan jenis). Untuk maklumat lanjut tentang medan ini dan maklumat yang ia mengandungi, lihat bantuan SharePoint. Jika anda tidak perlukan medan ini dalam pangkalan data Access , anda secara selamat boleh memadamkannya.

Mengesetkan medan carian    Jika anda mengimport ID untuk lajur carian, anda perlu mengesetkan sifat carian yang sepadan secara manual.

 1. Dalam pandangan Reka Bentuk Jadual, dalam senarai Jenis Data medan, klik Bestari Carian.

 2. Dalam bestari, terima pemilihan lalai (Saya inginkan lajur carian mencari nilai dalam jadual atau pertanyaan) kemudian klik Berikut.

 3. Pilih jadual atau pertanyaan yang akan membekalkan nilai carian bagi medan kemudian klik Berikut.

  Nota: Jadual ini boleh merupakan jadual yang baru diimport atau jadual yang sedia ada.

 4. Dalam anak tetingkap Senarai Medan, pilih medan ID dan medan yang mengandungi nilai paparan kemudian klik Berikut.

 5. Tentukan tertib isihan kemudian klik Berikut.

 6. Klik selesai dan kemudian simpan perubahan Reka bentuk anda.

Halaman atas

Memaut ke senarai SharePoint

Apabila anda memaut ke senarai SharePoint, Access mencipta jadual baru (lazimnya dirujuk sebagai jadual terpaut) yang menunjukkan struktur dan kandungan senarai sumber. Berbeza dengan import, pautan hanya mencipta pautan kepada senarai, bukan kepada pandangan spesifik senarai.

Pautan adalah lebih berkesan daripada import dari dua segi:

 • Menambah dan mengemas kini data    Anda boleh membuat perubahan pada data sama ada dengan menyemak lalu ke laman SharePoint atau dengan bekerja dalam pandangan helaian data atau borang dalam Access. Perubahan yang anda buat dalam satu tempat digambarkan dalam yang lain. Tetapi jika anda ingin membuat perubahan struktur, seperti mengalih keluar atau mengubah lajur, anda mesti melakukannya dengan membuka senarai pada laman SharePoint. Anda tidak boleh menambah, memadam atau mengubah suai medan dalam Jadual terpaut semasa bekerja dalam Access.

 • Jadual carian    Apabila anda memaut ke senarai SharePoint, Access secara automatik mencipta jadual terpaut bagi semua senarai carian (melainkan senarai carian telah dipautkan ke pangkalan data). Jika senarai carian mengandungi lajur yang mencari senarai lain, senarai yang juga termasuk dalam pengendalian memaut, supaya senarai carian setiap Jadual terpaut mempunyai jadual terpaut yang sepadan dalam pangkalan data. Access juga mencipta perhubungan antara Jadual terpaut ini.

Senario lazim untuk memaut kepada senarai SharePoint

Lazimnya, anda memaut kepada senarai SharePoint daripada pangkalan data Access atas sebab ini:

 • Jabatan atau kumpulan kerja anda menggunakan Access untuk laporan dan pertanyaan yang beraneka dan menggunakan Windows SharePoint Services untuk kerjasama dan komunikasi pasukan. Pasukan individu mencipta senarai untuk menjejak pelbagai perkara (seperti kontrak dan isu) tetapi lazimnya data senarai ini mesti dibawa ke dalam pangkalan data untuk pengagregatan dan pelaporan. Pautan adalah pilihan yang bersesuaian kerana ia membenarkan pengguna tapak SharePoint dan pangkalan data menambah dan mengemas kini data serta sentiasa melihat dan bekerja dengan data terkini.

 • Anda pengguna Access yang baru sahaja menggunakan Windows SharePoint Services. Anda memindahkan beberapa pangkalan data kepada tapak SharePoint pasukan anda dan kebanyakan jadual dalam pangkalan data ini ialah jadual terpaut. Dari sekarang, selain daripada mencipta jadual tempatan, anda akan mencipta senarai SharePoint kemudian memaut ke senarai ini dari pangkalan data anda.

 • Anda ingin terus menyimpan senarai di tapak SharePoint tetapi anda juga ingin bekerja dengan data terkini dalam Access untuk menjalankan pertanyaan dan mencetak laporan.

Bersedia untuk memaut kepada senarai SharePoint

 1. Kenal pasti lokasi tapak SharePoint yang mengandungi senarai yang anda ingin pautkan catatkan alamat laman ini.

  Alamat tapak yang sah bermula dengan http:// atau https:// diikuti dengan nama pelayan dan berakhir dengan laluan ke tapak khusus pada pelayan.

 2. Kenal pasti senarai yang anda ingin pautkan. Anda boleh memaut kepada berbilang senarai dalam satu pengendalian pautan tetapi anda tidak boleh memaut ke pandangan khusus bagi sebarang senarai.

  Nota: Anda juga tidak boleh memaut kepada tinjauan atau perbincangan.

 3. Semak lajur dalam senarai sumber. Jadual berikut menerangkan beberapa pertimbangan yang perlu diingati apabila memaut ke unsur berbeza.

  Unsur

  Pertimbangan

  Lajur

  Access tidak menyokong lebih daripada 256 medan dalam satu jadual, jadi jadual terpaut hanya menyertakan 256 lajur pertama.

  Folder

  Setiap folder dalam senarai SharePoint muncul sebagai rekod dalam jadual Access. Item dalam folder juga muncul sebagai rekod, betul-betul di bawah rekod yang sepadan dengan folder tersebut.

  Lajur carian

  Jika lajur sumber mencari nilai dalam senarai lain dan senarai berkaitan tiada dalam pangkalan data, Access akan mencipta jadual terpaut bagi senarai berkaitan secara automatik.

  Nota: Lajur sumber jenis Individu atau Kumpulan adalah jenis lajur carian istimewa yang mencari nilai dalam senarai Maklumat Pengguna. Jika anda memaut kepada senarai yang mengandungi lajur Individu atau Kumpulan, Access mencipta jadual terpaut bagi senarai Maklumat Pengguna secara automatik.

  Lajur terhitung

  Hasil dalam lajur terhitung dipaparkan dalam medan berkaitan tetapi anda tidak dapat melihat atau mengubah suai formula dalam Access.

  Lampiran

  Lajur lampiran senarai dipaparkan sebagai medan yang dinamakan Lampiran.

  Lajur baca sahaja

  Lajur baca sahaja dalam senarai SharePoint akan terus menjadi baca sahaja dalam Access. Selain itu, anda mungkin tidak boleh menambah, memadamkan atau mengubah suai lajur dalam Access.

  Lajur berbilang nilai

  Lajur jenis Pilihan atau Carian boleh mengandungi berbilang nilai. Bagi lajur sebegini, pengendalian pautan mencipta medan yang menyokong berbilang nilai. Lajur carian berbilang nilai dicipta dalam jadual terpaut jika lajur sumber ialah Carian jenis.

 4. Kenal pasti pangkalan data yang anda ingin ciptakan jadual terpaut. Pastikan anda mempunyai keizinan yang diperlukan untuk menambah data ke pangkalan data. Jika anda tidak ingin menyimpan data dalam sebarang pangkalan data sedia ada, cipta pangkalan data baru yang kosong.

 5. Semak Jadual dalam pangkalan data. Apabila anda memaut ke senarai SharePoint, jadual yang mempunyai nama yang sama seperti senarai sumber yang akan dicipta. Jika nama yang sedang digunakan, Access akan Tambah "1" untuk nama Jadual baru — contohnya, Contacts1. (Jika Contacts1 juga telah digunakan, Access akan mencipta orang Hubungan2 dan sebagainya.) Peraturan yang sama digunakan bagi Senarai berkaitan.

  Nota: Apabila anda meneruskan, ingat bahawa Access tidak menulis ganti Jadual dalam pangkalan data sebagai sebahagian daripada pengendalian pautan. Juga, anda tidak boleh menambahkan kandungan senarai SharePoint ke Jadual sedia ada.

Memaut ke data

 1. Buka pangkalan data destinasi.

 2. Lokasi Bestari import/Pautan berbeza sedikit bergantung pada versi Access. Pilih langkah yang sepadan dengan versi Access anda:

  • Jika anda menggunakan versi terkini versi langganan Office 365 Access, pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import & paut , klik Sumber Data baru > Daripada perkhidmatan dalam talian > Senarai SharePoint.

  • Jika anda menggunakan Access 2016, Access 2013 atau Access 2010, pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import & paut , klik butang lagi untuk juntai bawah senarai opsyen dan kemudian klik Senarai SharePoint.

  • Jika anda menggunakan Access 2007, pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import , klik Senarai SharePoint.

 3. Access membuka kotak dialog Dapatkan Data luaran-tapak SharePoint .

  Pilih untuk mengimport atau memaut ke laman SharePoint pada Dapatkan Data luaran - kotak dialog laman SharePoint.

 4. Dalam bestari, tentukan alamat laman sumber.

 5. Pilih Paut ke sumber data dengan mencipta jadual terpaut kemudian klik Berikut

  Bestari memaparkan senarai yang tersedia untuk pautan.

 6. Pilih senarai yang anda ingin pautkan kemudian klik OK.

  Nota:  Jika sesetengah senarai telah dipautkan ke pangkalan data semasa, kotak semak yang sepadan dengan senarai tersebut akan dipilih. Jika anda ingin mengalih keluar sebarang pautan, kosongkan kotak semak pautan yang anda ingin alih keluar.

  Access cuba mencipta jadual terpaut bagi senarai yang anda pilih semasa pengendalian ini dan bagi setiap senarai berkaitan. Juga, Access cuba menyegar semula jadual terpaut yang sepadan dengan senarai yang dipilih dalam bestari. Access juga mencipta perhubungan antara jadual ini. Berbeza dengan pengendalian import, pengendalian pautan mengekalkan seting sifat carian antara medan carian dan jadual berkaitan. Anda tidak perlu mengesetkan secara manual sifat medan carian dalam pandangan Reka Bentuk jadual.

 7. Semak jadual terpaut yang baru dalam pandangan Helaian Data. Pastikan semua medan dan rekod dipaparkan dengan betul.

  Access memilih jenis data yang betul bagi setiap medan yang sepadan dengan lajur sumber. Ia adalah penting untuk diambil perhatian bahawa setiap kali anda membuka jadual terpaut atau senarai sumber, anda akan melihat data terkini yang dipaparkan di dalamnya. Tetapi struktur perubahan yang dibuat pada senarai tidak secara automatik digambarkan dalam Jadual terpaut. Untuk mengemas kini Jadual terpaut dengan menggunakan struktur senarai terkini, klik kanan Jadual dalam anak tetingkap navigasi, tuding ke Opsyen laindan kemudian klik Segar semula senarai.

Halaman atas

Nota, Seksyen ini hanya digunakan untuk Access 2007.

Gambaran keseluruhan

Apabila anda mengalih pangkalan data dari Access ke laman SharePoint, anda mencipta senarai pada laman SharePoint yang kekal terpaut pada jadual dalam pangkalan data anda. Alih ke Bestari laman SharePoint membantu anda untuk mengalihkan data dari jadual anda pada masa yang sama dan untuk mengekalkan perhubungan mereka.

Selepas senarai SharePoint mencipta, individu boleh bekerja dengan senarai pada laman SharePoint atau dalam Jadual terpaut dalam Access, walaupun ia menggunakan ciri laman SharePoint untuk menguruskan data dan kekal dikemas kini dengan perubahan.

Pautan ke senarai SharePoint disimpan dalam pangkalan data Access anda, dan borang, pertanyaan dan laporan juga kekal dalam Access. Anda boleh memasukkan data menggunakan Jadual atau borang dalam Access atau dengan mengedit senarai pada laman SharePoint.

Cara data dialih

Apabila mungkin, alih ke Bestari laman SharePoint mengalihkan data ke senarai yang berdasarkan pada templat senarai pada tapak SharePoint, seperti senarai kenalan . Jika Jadual tidak sepadan pada senarai templat, Jadual menjadi senarai tersuai dalam pandangan helaian data pada tapak SharePoint.

Bergantung pada saiz pangkalan data, bilangan objek dan prestasi sistem pengendalian boleh mengambil sedikit masa. Jika anda mengubah fikiran anda semasa proses, anda boleh klik berhenti untuk membatalkannya.

Bestari mencipta salinan sandaran pangkalan data pada komputer anda. Dalam Access, ia mencipta pautan ke senarai daripada jadual, agar mudah untuk mencari data pada tapak SharePoint apabila anda bekerja dalam Access. Apabila berkenaan, perhubungan antara jadual yang diwakili sebagai pautan antara senarai SharePoint.

Jika sebarang isu timbul, alih ke Bestari laman SharePoint laporan isu dan menyimpan dalam pangkalan data Access sebagai Jadual log yang anda boleh gunakan untuk membantu menyelesaikan masalah.

Menggunakan laman SharePoint Bestari alih ke

 1. Pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Senarai SharePoint , klik alihkan ke SharePoint.

 2. Ikuti langkah dalam alih Bestari tapak SharePoint, termasuk menentukan lokasi laman SharePoint anda.

  Untuk membatalkan proses, klik berhenti.

 3. Pada halaman terakhir bestari, pilih kotak semak Tunjukkan Butiran untuk melihat lebih banyak butiran mengenai pemindahan.

  Halaman bestari ini menerangkan jadual yang telah dipautkan ke senarai dan menyediakan maklumat mengenai lokasi sandaran dan URL untuk pangkalan data anda. Ia juga menyediakan amaran jika beberapa isu pemindahan dihadapi dan menyediakan lokasi jadual log di mana anda boleh melihat lebih banyak butiran mengenai isu tersebut.

 4. Klik Selesai apabila bestari menyelesaikan tindakannya.

  Jika Bestari memaparkan amaran, anda perlu menyemak jadual log dan mengambil sebarang tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahawa data anda telah dipindahkan berjaya. Contohnya, medan tertentu tidak akan dialihkan atau mungkin ditukar kepada jenis data yang lain yang serasi dengan senarai SharePoint.

Nota: Untuk melihat senarai anda di tapak SharePoint, klik Senarai pada Lancar Cepat atau klik Lihat Semua Kandungan Tapak. Anda mungkin perlu menyegarkan semula halaman dalam pelayar Web anda. Untuk membuat senarai anda muncul pada Lancar Cepat di tapak SharePoint atau untuk menukar seting lain, seperti mendayakan versi untuk dikesan, anda boleh mengubah seting senarai pada tapak SharePoint. Untuk maklumat lanjut, lihat Bantuan pada tapak SharePoint.

Had migrasi

Apabila Bestari laman SharePoint alih ke selesai, anda melihat mesej jika capaian menghadapi sebarang isu dengan data. Access mencipta jadual log yang dipanggil beralih ke isu laman SharePoint dan menambahkan Jadual pada pangkalan data. Jadual beralih ke isu laman SharePoint disimpan dalam pangkalan data tetapi tidak diterbitkan sebagai senarai pada laman SharePoint.

Jadual berikut menyenaraikan had dalam cara data dipindahkan, biasanya apabila Access dan SharePoint tidak berkongsi ciri yang sama atau, dalam sesetengah kes, jangan kongsi jenis data. Contohnya, jika Jadual Access anda menyokong rujukan integriti, ia tidak dikuatkuasakan dalam senarai pada laman SharePoint. Maklumat dalam Jadual berikut boleh membantu anda memutuskan sama ada untuk memindahkan data anda, dan ia mungkin berguna jika anda sedang semak semula sebarang isu yang dilaporkan dalam Jadual beralih ke isu laman SharePoint .

Jenis data atau isu

Isu

Hasil

Jenis data objek COM

Laman SharePoint tidak menyokong jenis data objek COM.

Medan tidak dialihkan.

Jenis data perduaan

Laman SharePoint tidak menyokong jenis data perduaan.

Medan tidak dialihkan.

Tarikh

Laman SharePoint tidak menyokong tarikh sebelum 1900.

Data dengan tarikh sebelum 1900 tidak dialihkan.

Aksara baris baru dalam medan teks

Laman SharePoint tidak menyokong aksara baris baru dalam medan baris tunggal teks.

Medan ditukar kepada medan berbilang baris teks atau medan Memo.

Jenis data perpuluhan

Laman SharePoint tidak menyokong jenis data perpuluhan.

Medan nombor atau medan Integer berganda akan digunakan.

Jenis data ID pereplikaan

Laman SharePoint tidak menyokong jenis data ID pereplikaan.

Jenis data baris tunggal teks akan digunakan, bergantung pada jenis data.

Integriti rujukan

Laman SharePoint tidak menyokong integriti rujukan.

Integriti rujukan tidak dikuatkuasakan dalam senarai baru.

Nilai lalai yang tidak disokong dalam senarai SharePoint

Laman SharePoint terima nilai lalai yang statik, seperti teks atau nombor serta tarikh standard. Nilai lalai daripada Access yang dinamik tidak dipindahkan.

Sifat nilai lalai tertentu tidak dialihkan.

Pengesahihan data pada medan atau jadual

Peraturan pengesahihan data tidak akan dialihkan ke laman SharePoint.

Sebarang pengesahihan data pada medan atau jadual yang dialihkan atau dikuatkuasakan.

Medan Indeks unik

Laman SharePoint menggunakan satu medan Indeks unik untuk bahagian lajur ID dalam senarai.

Medan Indeks unik atau set medan lain akan dialihkan.

Perhubungan dengan pemadaman Lata atau kemas kini

Laman SharePoint tidak menyokong memadamkan Lata rekod berkaitan.

Memadamkan tidak dilatakan untuk rekod berkaitan dan kemas kini tidak dilatakan untuk medan yang berkaitan.

Perhubungan yang menguatkuasakan integriti rujukan

Laman SharePoint tidak menyokong integriti rujukan.

Integriti rujukan tidak dikuatkuasakan dalam perhubungan antara data dalam senarai.

Medan yang mengira secara automatik (selain daripada medan ID)

Laman SharePoint menyokong penomboran hanya automatik bagi medan yang digunakan untuk lajur ID dalam senarai.

Penomboran automatik tidak digunakan pada lajur selain daripada lajur ID.

Perhubungan yang carian tidak boleh dicipta

Perhubungan beberapa tidak disokong dalam tapak SharePoint, seperti apabila kunci primer tidak berkaitan dengan lajur ID atau bukan integer.

Perhubungan tidak dialihkan.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×