Mengimport atau memautkan ke data dalam pangkalan data SQL Server

Mengimport atau memautkan ke data dalam pangkalan data SQL Server

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh memautkan atau mengimport data dari pangkalan data SQL, iaitu berprestasi tinggi terurus pangkalan data yang digunakan untuk aplikasi kritikal. Untuk maklumat lanjut, lihat SQL Server 2016.

 • Apabila anda memaut ke data, Access mencipta sambungan dua hala yang menyegerakkan perubahan kepada data dalam Access dan pangkalan data SQL.

 • Apabila anda mengimport data, Access mencipta salinan sekali, data dan jadi perubahan data dalam Access atau pangkalan data SQL tidak disegerakkan.

Gambaran keseluruhan tentang menyambungkan Access dengan SQL Server

Sebelum anda bermula

Inginkan perkara untuk pergi licin? Kemudian membuat persediaan berikut sebelum anda pautan atau import:

 • Mencari nama pelayan pangkalan data SQL Server, mengenal pasti maklumat sambungan yang diperlukan, dan pilih kaedah pengesahan (Windows atau SQL Server). Untuk maklumat lanjut tentang kaedah pengesahan, lihat menyambung ke pelayan (enjin pangkalan data) dan melindungi pangkalan data anda.

 • Mengenal pasti Jadual atau pandangan yang anda ingin pautkan atau mengimport dan dinilai secara unik medan untuk jadual terpaut. Anda boleh memautkan atau mengimport lebih daripada satu jadual atau pandangan dalam operasi tunggal.

 • Pertimbangkan bilangan lajur dalam setiap Jadual atau pandangan. Access tidak menyokong lebih daripada 255 medan dalam Jadual, jadi Access pautan atau mengimport hanya Lajur pertama 255. Sebagai penyelesaian, anda boleh mencipta pandangan dalam pangkalan data SQL Server untuk mencapai lajur yang melebihi had.

 • Menentukan jumlah data yang diimport. Saiz maksimum pangkalan data Access adalah gigabait dua tolak ruang yang diperlukan untuk sistem objek. Jika pangkalan data SQL Server yang mengandungi Jadual besar, anda mungkin tidak dapat mengimport mereka semua ke dalam pangkalan data Access yang tunggal. Dalam kes ini, pertimbangkan untuk memaut ke data dan bukannya mengimport.

 • Melindungi pangkalan data Access anda dan maklumat sambungan yang ia mengandungi menggunakan lokasi yang dipercayai dan kata laluan pangkalan data Access. Ini adalah penting jika anda memilih untuk menyimpan kata laluan SQL Server dalam Access.

 • Merancang untuk membuat perhubungan tambahan. Capaian tidak mencipta perhubungan antara jadual yang berkaitan pada hujung pengendalian import secara automatik. Anda boleh mencipta perhubungan antara jadual yang baru dan sedia ada dengan menggunakan tetingkap perhubungan secara manual. Untuk maklumat lanjut, lihat Apakah tetingkap perhubungan? dan mencipta, mengedit atau memadamkan perhubungan.

Peringkat 1: Mari bermula

 1. Pilih Data luaran > sumber Data baru > dari pangkalan data > daripada SQL Server.

 2. Dalam kotak dialog Dapatkan Data luaran-pangkalan data ODBC , lakukan salah satu yang berikut:

  • Untuk mengimport data, pilih Import data sumber ke dalam Jadual baru dalam pangkalan data semasa.

  • Untuk memaut ke data, pilih pautan sumber data dengan mencipta jadual terpaut.

 3. Pilih OK.

Peringkat 2: Mencipta atau menggunakan semula fail DSN

Anda boleh mencipta fail DSN atau menggunakan semula sedia ada. Gunakan fail DSN apabila anda ingin bergantung pada maklumat sambungan yang sama untuk pautan yang berlainan dan mengimport operasi atau untuk berkongsi dengan aplikasi lain yang juga menggunakan fail DSN. Anda boleh mencipta fail DSN terus menggunakan Pengurus sambungan Data. Untuk maklumat lanjut, lihat sumber data ODBC mentadbir.

Walaupun anda masih boleh menggunakan versi terdahulu pemacu SQL ODBC, kami mengesyorkan anda menggunakan versi 13.1, yang mempunyai banyak peningkatan dan menyokong ciri SQL Server 2016 yang baru. Untuk maklumat lanjut, lihat Pemacu ODBC Microsoft untuk SQL Server pada Windows.

 1. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Jika fail DSN yang anda ingin gunakan sudah wujud, pilihnya daripada senarai.

   Kotak dialog Pilih Sumber Data

   Bergantung pada kaedah pengesahan yang anda masukkan dalam maklumat sambungan, anda mungkin perlu memasukkan kata laluan sekali lagi.

  • Untuk mencipta fail DSN baru:

   1. Pilih Baru.

    Mencipta kotak dialog sumber Data baru
   2. Pilih 13 pemacu ODBC untuk SQL Server, dan kemudian pilih berikut.

   3. Masukkan nama untuk fail DSN, atau klik semak lalu untuk mencipta fail dalam lokasi lain.

 2. Klik berikut untuk menyemak semula maklumat ringkasan, dan kemudian klik selesai.

Peringkat 3: Menggunakan cipta sumber Data baru Bestari SQL Server

Dalam Bestari Cipta sumber Data baru dengan SQL Server , lakukan yang berikut:

 1. Pada halaman satu, masukkan maklumat Pengenalan:

  • Dalam kotak Perihalan , secara pilihan masukkan dokumen maklumat mengenai fail DSN.

  • Dalam kotak pelayan , masukkan nama pelayan SQL. Klik anak panah ke bawah.

 2. Pada halaman dua, pilih salah satu kaedah pengesahan yang berikut:

  • Pengesahan dengan Windows bersepadu    Menyambung melalui akaun pengguna Windows. Secara pilihan, masukkan nama prinsip Perkhidmatan (SPN). Untuk maklumat lanjut, lihat Nama prinsipal Perkhidmatan (SPN) dalam klien sambungan (ODBC).

  • Pengesahan dengan SQL Server …    Berhubung dengan kelayakan yang telah disediakan dalam pangkalan data dengan memasukkan ID log masuk dan kata laluan.

 3. Pada halaman tiga dan empat, memilih pelbagai opsyen untuk menyesuaikan sambungan anda. Untuk maklumat lanjut tentang opsyen ini, lihat Pemacu ODBC Microsoft untuk SQL Server.

 4. Pada skrin muncul untuk mengesahkan seting anda. Pilih Sumber Data ujian untuk mengesahkan sambungan anda.

 5. Anda mungkin perlu log masuk ke pangkalan data. Dalam kotak dialog Log masuk pelayan SQL , masukkan ID log masuk dan kata laluan. Untuk mengubah seting tambahan, pilih opsyen.

Peringkat 4: Pilih jadual untuk memautkan atau mengimport

 1. Dalam Jadual pautan atau Import objek kotak dialog, di bawah Jadual, pilih setiap Jadual atau pandangan yang anda ingin pautkan atau import, dan kemudian klik OK.

  Senarai Jadual pautan atau mengimport
 2. Dalam operasi pautan, memutuskan sama ada untuk memilih Simpan kata laluan.

  Keselamatan    Memilih opsyen ini menyingkirkan perlu memasukkan kelayakan setiap kali anda membuka capaian dan mencapai data. Tetapi ini menyimpan kata laluan yang tanpa disulitkan dalam pangkalan data Access, yang bermakna individu yang boleh mencapai kandungan sumber boleh melihat nama pengguna dan kata laluan. Jika anda memilih opsyen ini, kami amat mengesyorkan menyimpan pangkalan data Access di lokasi yang dipercayai dan mencipta kata laluan pangkalan data Access. Untuk maklumat lanjut, lihat memutuskan sama ada untuk mempercayai pangkalan data dan menyulitkan pangkalan data menggunakan kata laluan pangkalan data.

Peringkat 5: Mencipta spesifikasi dan tugas (mengimport sahaja)

Hasil

Apabila pengendalian pautan atau import selesai, Jadual muncul dalam anak tetingkap navigasi dengan sama nama seperti jadual SQL Server atau pandangan digabungkan dengan nama pemilik. Contohnya, jika nama SQL dbo. Produk, nama capaian adalah dbo_Product. Jika nama yang sedang digunakan, Access menambah "1" nama Jadual baru — contohnya, dbo_Product1. Jika dbo_Product1 sedang juga digunakan, Access akan mencipta dbo_Product2 dan sebagainya. Tetapi anda boleh menamakan semula Jadual kepada sesuatu yang lebih bermakna.

Dalam pengendalian import, Access tidak menulis ganti Jadual dalam pangkalan data. Walaupun anda tidak boleh menambahkan data SQL Server terus pada jadual sedia ada, anda boleh mencipta pertanyaan Tambah Tambah data selepas anda telah mengimport data daripada jadual yang serupa.

Dalam operasi pautan, jika lajur adalah baca sahaja dalam jadual SQL Server, ia juga merupakan baca sahaja dalam Access.

Petua    Untuk melihat rentetan sambungan, letakkan penuding di atas Jadual dalam anak tetingkap navigasi Access.

Kemas kini Reka bentuk Jadual terpaut

Anda tidak boleh menambah, memadam, atau mengubah suai lajur atau mengubah jenis data dalam Jadual terpaut. Jika anda ingin membuat perubahan Reka bentuk, lakukan dalam pangkalan data SQL Server. Untuk melihat perubahan Reka bentuk dalam Access, mengemas kini Jadual terpaut:

 1. Pilih Data luaran > Pengurus Jadual terpaut.

 2. Pilih setiap Jadual terpaut yang anda ingin kemas kini, pilih OK, kemudian pilih tutup.

Membandingkan jenis data

Jenis data Access berbeza bernama daripada jenis data SQL Server. Contohnya, SQL Server lajur jenis data bit diimport atau dipautkan ke dalam Access dengan jenis data Ya/tidak . Jadual berikut membandingkan SQL Server dan jenis data Access.

Jenis data SQL Server

Jenis data Access

Saiz medan Access

bigint

Jumlah besar

Lihat menggunakan jenis data nombor yang besar.

Perduaan (saiz medan)

Perduaan

Sama seperti saiz medan SQL Server

bit

Ya/Tidak

char (saiz medan), yang saiz medan adalah kurang daripada atau sama dengan 255

Teks

Sama seperti saiz medan SQL Server

char (saiz medan), yang saiz medan lebih besar daripada 255

Memo

datetime

Tarikh/Masa

decimal (kepersisan, skala)

Nombor

Perpuluhan (kepersisan Access dan skala sifat sepadan kepersisan SQL Server dan skala.)

float

Nombor

Double

imej

Objek OLE

int

Nombor

Integer panjang

money

Mata Wang

nchar (saiz medan), yang saiz medan adalah kurang daripada atau sama dengan 255

Teks

Sama seperti saiz medan SQL Server

nchar (saiz medan), yang saiz medan lebih besar daripada 255

Memo

ntext

Memo

angka (kepersisan, skala)

Nombor

Perpuluhan (kepersisan Access dan skala sifat sepadan kepersisan SQL Server dan skala.)

nvarchar (saiz medan), yang saiz medan adalah kurang daripada atau sama dengan 255

Teks

Sama seperti saiz medan SQL Server

nvarchar (saiz medan), yang saiz medan lebih besar daripada 255

Memo

nvarchar(Max)

Memo

real

Nombor

Single

smalldatetime

Tarikh/Masa

smallint

Nombor

Integer

smallmoney

Mata Wang

sql_variant

Teks

255

text

Memo

timestamp

Perduaan

8

tinyint

Nombor

Byte

uniqueidentifier

Nombor

ID pereplikaan

varbinary

Perduaan

Sama seperti saiz medan SQL Server

varbinary (MAX)

Objek OLE

varchar (saiz medan), yang saiz medan adalah kurang daripada atau sama dengan 255

Teks

Sama seperti saiz medan SQL Server

varchar (saiz medan), yang saiz medan lebih besar daripada 255

Memo

varchar(Max)

Memo

xml

Memo

Anda boleh bekerja dengan data yang disimpan dalam SQL Server sama ada dengan memaut padanya atau mengimport data ke dalam pangkalan data Access. Memautkan ialah pilihan yang lebih baik jika anda berkongsi data dengan orang lain kerana data disimpan dalam lokasi berpusat dan anda boleh melihat data terkini, menambah atau mengedit data dan menjalankan pertanyaan atau laporan dalam Access.

Note: Artikel ini tidak digunakan untuk aplikasi Access – jenis baru pangkalan data anda mereka bentuk dengan capaian dan Terbitkan dalam talian. Lihat mencipta aplikasi Access untuk maklumat lanjut.

Langkah 1: Persediaan untuk dipautkan

 1. Cari pangkalan data SQL Server yang anda ingin pautkan. Jika perlu, hubungi pentadbir pangkalan data untuk maklumat sambungan.

 2. Kenal pasti jadual dan pandangan yang anda akan pautkan dalam pangkalan data SQL. Anda boleh memautkan ke berbilang objek pada satu-satu masa.

Semak semula sumber data untuk pertimbangan berikut:

 • Access menyokong sehingga 255 medan (lajur) dalam satu jadual, jadi jadual yang dipautkan hanya akan menyertakan 255 medan pertama bagi objek yang anda pautkan.

 • Lajur yang bersifat baca sahaja dalam jadual SQL Server akan turut menjadi baca sahaja dalam Access.

 1. Untuk mencipta jadual terpaut dalam pangkalan data baru: klik fail > baru >pangkalan data desktop kosong. Untuk mencipta jadual terpaut dalam pangkalan data Access sedia ada, pastikan anda mempunyai keizinan yang diperlukan untuk menambah data ke pangkalan data.

  Note: Jadualyang terpaut dicipta dalam pangkalan data Access sedia ada mendapat nama yang sama seperti dalam objek sumber. Jadi, jika anda sudah mempunyai jadual lain dengan nama yang sama, nama jadual terpaut baru mempunyai “1” ditambah padanya — contohnya, Kenalan1. (Jika Kenalan1 juga telah digunakan, Access akan mencipta Kenalan2 dan seterusnya.)

Langkah 2: Dipautkan ke data

Apabila dipautkan ke jadual atau pandangan dalam pangkalan data SQL Server, Access mencipta jadual baru (dikenali sebagai jadual terpaut) yang menggambarkan struktur dan kandungan bagi jadual sumber. Anda boleh mengubah data sama ada dalam SQL Server, atau dalam pandangan Helaian Data atau Borang daripada Access dan perubahan digambarkan dalam SQL dan Access. Sebarang perubahan struktur pada jadual berpautan seperti mengalih keluar atau mengubah lajur, perlu dibuat daripada SQL Server dan bukan Access.

 1. Membuka pangkalan data Access destinasi.

 2. Pada tab Data Luaran, klik Pangkalan Data ODBC.

 3. Klik pautan untuk sumber data dengan mencipta jadual terpaut > OK dan ikuti langkah dalam Bestari. Dalam kotak Pilih sumber Data , jika fail .dsn yang anda ingin gunakan telah wujud, klik fail dalam senarai.

  Untuk mencipta fail .dsn baru:

  Dalam kotak Pilih sumber Data , klik baru> SQL Server > berikut.

  1. Taipkan nama untuk fail .dsn, atau klik semak lalu.

   Note: Anda memerlukan keizinan menulis terhadap folder untuk menyimpan fail .dsn.

  2. Klik berikut untuk menyemak semula maklumat ringkasan dan klik selesai.

   Ikuti langkah dalam Bestari Cipta sumber Data baru dengan SQL Server .

 4. Klik OK dan di bawah Jadual, klik setiap jadual atau pandangan yang anda ingin pautkan, kemudian klik OK.

Jika anda melihat Pilih Pengecam Rekod Unik, ini bermakna Access tidak berupaya untuk menentukan medan yang mana di kenal pasti setiap baris data sumber secara unik. Hanya pilih medan atau gabungan medan yang unik untuk setiap baris dan jika anda tidak pasti, semak dengan pentadbir pangkalan data SQL Server.

Apabila pengendalian pautan selesai, anda boleh melihat jadual baru yang dipautkan dalam Anak Tetingkap Navigasi.

Gunakan struktur objek SQL Server terkini

Apabila anda membuka sama ada jadual terpaut atau objek sumber, anda dapat melihat data terkini. Walau bagaimanapun, jika sebarang perubahan struktur dibuat pada objek SQL Server, anda perlu mengemas kini jadual terpaut untuk melihat perubahan tersebut.

 1. Klik kanan jadual dalam Anak Tetingkap Navigasi kemudian klik Pengurus Jadual Terpaut pada menu pintasan.

 2. Pilih kotak semak di sebelah setiap jadual terpaut yang anda ingin kemas kini, atau klik Pilih Semua untuk memilih semua jadual terpaut.

 3. Klik OK > Tutup.

Note: Memandangkan jenis data Access berbeza daripada jenis data SQL Server, Access memautkan jenis data yang paling sesuai untuk setiap lajur. Anda hanya boleh menyemak semula dan tidak boleh mengubah jenis data yang ditugaskan dalam Access.

Untuk maklumat lanjut, lihat cara untuk berkongsi pangkalan data Access.

Halaman atas

Jika Jabatan atau kumpulan kerja anda menggunakan Microsoft SQL Server untuk menyimpan data, anda mungkin perlu bekerja dengan beberapa data SQL Server dalam Access.

Anda boleh membawa data dari objek SQL Server (Jadual atau pandangan) ke dalam Access dengan salah satu daripada dua cara — secara import atau pautan. Perbezaan antara proses dua adalah seperti berikut:

 • Apabila anda mengimport data, Access mencipta salinan data SQL Server dan sebarang perubahan yang lebih baru yang dibuat kepada data dalam pangkalan data Access anda tidak digambarkan dalam pangkalan data SQL Server. Begitu juga, sebarang perubahan yang lebih baru yang dibuat dalam jadual SQL Server atau pandangan tidak kelihatan dalam Access.

 • Apabila anda memaut ke data SQL Server, anda menyambung terus ke sumber data agar sebarang perubahan yang lebih baru yang dibuat kepada data dalam Access digambarkan dalam SQL Server dan sebaliknya.

Artikel ini menerangkan cara untuk mengimport atau memaut ke data SQL Server.

Memutuskan sama ada untuk import atau pautan

Situasi apabila mengimport sesuai

Lazimnya, anda mengimport data SQL Server untuk pangkalan data Access sebab ini:

 • Untuk kekal mengalihkan data SQL Server untuk pangkalan data Access kerana anda tidak lagi memerlukan data dalam pangkalan data SQL Server. Selepas anda mengimport data ke dalam Access, anda boleh memadamkan data daripada pangkalan data SQL Server.

 • Jabatan atau kumpulan kerja anda menggunakan Access, tetapi anda sekali-sekala merujuk kepada pangkalan data SQL Server untuk data tambahan yang perlu dicantumkan menjadi salah satu pangkalan data Access anda.

Memandangkan mengimport data SQL Server mencipta salinan data dalam pangkalan data Access anda, semasa proses mengimport, anda menentukan Jadual atau pandangan yang anda ingin Salin.

Situasi apabila pautan yang sesuai

Lazimnya, anda memaut ke data SQL Server sebab ini:

 • Untuk menyambung terus ke data sumber yang dapat melihat dan mengedit maklumat terkini dalam pangkalan data SQL Server dan dalam pangkalan data Access anda.

 • Pangkalan data SQL Server yang mengandungi Jadual besar yang banyak dan anda adalah tidak boleh mengimport mereka semua ke dalam fail .accdb tunggal. Saiz maksimum pangkalan data Access ialah 2 gigabait tolak ruang yang diperlukan untuk sistem objek.

 • Anda ingin menjalankan pertanyaan dan menjana laporan yang berdasarkan data daripada SQL Server tanpa membuat salinan data, pertimbangkan untuk memaut ke SQL Server.

 • Jabatan atau kumpulan kerja anda menggunakan Access untuk pelaporan dan bertanya dan menggunakan SQL Server untuk storan data. Pasukan individu boleh mencipta jadual SQL Server dan pandangan untuk storan berpusat, tetapi sering data ini mesti dibawa ke dalam program desktop untuk pengagregatan dan pelaporan. Memautkan ialah pilihan yang sesuai, kerana ia membenarkan pengguna pangkalan data SQL Server dan pangkalan data Access untuk menambah dan mengemas kini data, dan sentiasa melihat dan bekerja dengan data terkini.

 • Anda merupakan pengguna capaian yang baru-baru ini memulakan menggunakan SQL Server. Anda dipindahkan beberapa pangkalan data anda ke SQL Server dan Jadual dalam pangkalan data ini adalah Jadual terpaut. Mulai sekarang, dan bukannya mencipta jadual Access, anda akan mencipta jadual dan pandangan dalam SQL Server dan kemudian memautkannya dari pangkalan data Access anda.

 • Anda ingin terus menyimpan data anda dalam SQL Server, tetapi anda juga ingin bekerja dengan data terkini dalam Access untuk menjalankan pertanyaan dan mencetak laporan yang anda yang direka bentuk dalam Access.

Halaman atas

Mengimport data daripada SQL Server

Bersedia untuk mengimport

Semasa pengendalian import, Access mencipta jadual dan kemudian menyalin data daripada pangkalan data SQL Server ke dalam jadual tersebut. Pada hujung pengendalian import, anda boleh memilih untuk menyimpan butiran operasi import sebagai spesifikasi.

Note: Spesifikasi import membantu anda mengulangi operasi import pada masa hadapan tanpa perlu melalui semula Bestari Import setiap masa.

 1. Cari pangkalan data SQL Server yang mengandungi data yang anda ingin import. Hubungi pentadbir pangkalan data untuk maklumat sambungan.

 2. Mengenal pasti Jadual atau pandangan yang anda ingin import. Anda boleh mengimport berbilang objek dalam operasi import tunggal.

 3. Semak semula sumber data dan diingati pertimbangan berikut:

  • Access tidak menyokong lebih daripada 255 medan dalam Jadual, jadi capaian import hanya Lajur pertama 255.

  • Saiz maksimum pangkalan data Access ialah 2 gigabait tolak ruang yang diperlukan untuk sistem objek. Jika pangkalan data SQL Server mengandungi banyak Jadual besar, anda mungkin tidak dapat mengimport mereka semua ke dalam fail .accdb tunggal. Dalam kes ini, anda mungkin ingin Pertimbangkan data sebaliknya memaut ke pangkalan data Access anda.

  • Capaian tidak mencipta perhubungan antara jadual yang berkaitan pada hujung pengendalian import secara automatik. Anda mesti mencipta perhubungan antara jadual baru dan sedia ada yang pelbagai menggunakan opsyen dalam tetingkap perhubungan secara manual. Untuk memaparkan tetingkap perhubungan :

   • Klik tab fail , dan kemudian pada tab maklumat , klik perhubungan.

 4. Kenal pasti pangkalan data Access yang anda ingin import data SQL Server.

  Pastikan anda mempunyai keizinan yang diperlukan untuk menambahkan data kepada pangkalan data Access. Jika anda tidak ingin menyimpan data dalam mana-mana pangkalan data sedia ada anda, cipta pangkalan data kosong dengan mengklik tab fail, dan kemudian pada tab baru , klik Pangkalan data kosong.

 5. Semak Jadual, jika mana-mana wujud dalam pangkalan data Access.

  Pengendalian import mencipta jadual dengan nama yang sama sebagai objek SQL Server. Jika nama yang sedang digunakan, Access menambah "1" nama Jadual baru — contohnya, Contacts1. (Jika Contacts1 juga telah digunakan, Access akan mencipta orang Hubungan2 dan sebagainya.)

  Note: Capaian tidak menulis ganti Jadual dalam pangkalan data sebagai sebahagian daripada pengendalian import, dan anda tidak boleh menambahkan data SQL Server pada jadual sedia ada.

Mengimport data

 1. Buka pangkalan data destinasi.

  Pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import & paut , klik Pangkalan data ODBC.

 2. Klik Import data sumber ke dalam Jadual baru dalam pangkalan data semasadan kemudian klik OK.

 3. Dalam kotak dialog Pilih sumber Data , jika fail .dsn yang anda ingin gunakan telah wujud, klik fail dalam senarai.

  Saya perlu mencipta fail .dsn baru

  Note: Langkah dalam prosedur ini mungkin berbeza sedikit untuk anda, bergantung pada perisian yang dipasang pada komputer anda.

  1. Klik baru untuk mencipta nama sumber data baru (DSN).

   Mencipta Data sumber Bestari baru bermula.

  2. Dalam Bestari, pilih SQL Server dalam senarai pemacu, dan kemudian klik berikut.

  3. Taipkan nama untuk fail .dsn, atau klik semak lalu untuk menyimpan fail ke lokasi lain.

   Note: Anda mesti mempunyai keizinan menulis terhadap folder untuk menyimpan fail .dsn.

  4. Klik berikut, semak semula maklumat ringkasan dan kemudian klik selesai untuk melengkapkan Bestari.

   Kotak dialog Cipta sumber Data baru dengan SQL Server muncul.

  5. Taipkan Perihalan sumber data dalam kotak Perihalan . Langkah ini adalah pilihan.

  6. Di bawah yang SQL Server yang anda inginkan untuk menyambung ke, dalam kotak pelayan , taipkan atau pilih nama SQL Server yang anda ingin menyambung dan kemudian klik berikut untuk meneruskan.

  7. Anda mungkin memerlukan maklumat daripada pentadbir pangkalan data SQL Server, seperti sama ada menggunakan Microsoft Windows NT pengesahan atau pengesahan SQL Server. Klik berikut untuk meneruskan.

  8. Jika anda ingin menyambung ke pangkalan data khusus, pastikan bahawa kotak semak Tukar pangkalan data lalai untuk dipilih. Kemudian pilih pangkalan data yang anda ingin bekerja, dan kemudian klik berikut.

  9. Klik Selesai.

  10. Semak semula maklumat ringkasan dan klik Sumber Data ujian.

  11. Semak semula hasil ujian, dan kemudian klik OK untuk menutup kotak dialog.

   Jika ujian tidak berjaya, klik OK sekali lagi, atau klik Batal untuk mengubah seting anda.

 4. Klik OK untuk menutup kotak dialog Pilih sumber Data .

  Access memaparkan kotak dialog Import objek .

 5. Di bawah Jadual, klik setiap Jadual atau pandangan yang anda ingin import, dan kemudian klik OK.

 6. Jika kotak dialog Pilih pengecam rekod unik muncul, Access tidak dapat menentukan medan yang terletaknya mengenal pasti setiap baris objek tertentu secara unik. Dalam kes ini, pilih medan atau gabungan medan yang unik bagi setiap baris, dan kemudian klik OK. Jika anda tidak pasti, semak dengan pentadbir pangkalan data SQL Server.

  Capaian mengimport data. Jika anda merancang untuk mengulangi pengendalian import kemudian, anda boleh menyimpan langkah import sebagai spesifikasi import dan mudah jalankan semula langkah import yang sama kemudian. Anda memerlukan Microsoft Office Outlook dipasang pada komputer anda untuk mencipta tugas.

 7. Klik tutup di bawah Simpan Import langkah dalam kotak dialog Dapatkan Data luaran - pangkalan data ODBC . Capaian selesai pengendalian import dan memaparkan jadual baru dalam anak tetingkap navigasi.

Jika anda ingin simpan import sebagai tugas untuk digunakan semula, teruskan ke seksyen berikut.

Halaman atas

Menyimpan dan menggunakan seting import

Note: Anda mesti mempunyai Microsoft Office Outlook untuk mencipta tugas.

 1. Di bawah kotak dialog Simpan langkah mengimport dalam Dapatkan Data luaran - pangkalan data ODBC, pilih kotak semak Simpan langkah import . Satu set kawalan tambahan akan muncul.

 2. Dalam kotak Simpan sebagai , taipkan nama untuk spesifikasi import.

 3. Taipkan Perihalan dalam kotak Perihalan. Langkah ini adalah pilihan.

 4. Untuk melaksanakan operasi pada selang masa tetap (seperti mingguan atau bulanan), pilih kotak semak Mencipta tugas Outlook . Ini mencipta tugas dalam Microsoft Outlook 2010 yang membolehkan anda menjalankan spesifikasi.

 5. Klik Simpan Import.

Jika Outlook tidak dipasang, Access memaparkan mesej ralat apabila anda klik Simpan Import.

Note: Jika Outlook 2010 tidak dikonfigurasikan dengan betul, Bestari permulaan Microsoft Outlook 2010 bermula. Ikuti arahan dalam Bestari untuk mengkonfigurasikan Outlook.

Secara pilihan, anda boleh mencipta tugas Outlook. Ia mungkin berguna untuk mencipta tugas dalam Outlook jika anda ingin menjalankan pengendalian import pada selang masa tetap atau berulang. Walau bagaimanapun, jika anda mencipta tugas, Access masih menyimpan spesifikasi.

Mencipta tugas Outlook

Jika anda memilih kotak semak Mencipta tugas Outlook , Access memulakan Office Outlook 2010 dan memaparkan tugas baru. Ikuti langkah ini untuk mengkonfigurasikan tugas:

Note: Jika Outlook tidak dipasang, Access memaparkan mesej ralat. Jika Outlook tidak dikonfigurasikan dengan betul, Bestari konfigurasi Outlook bermula. Ikuti arahan dalam Bestari untuk mengkonfigurasikan Outlook.

 1. Semak semula dan ubah suai seting tugas, seperti tarikh mula,tarikh siap dan peringatan.

  Untuk menjadikan tugas import peristiwa berulang, klik perulangan dan isikan maklumat yang sesuai.

 2. Klik Simpan dan Tutup.

Menjalankan tugas tersimpan

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi Outlook, klik Tugas, kemudian dwiklik tugas yang anda ingin jalankan.

 2. Pada tab tugas , dalam Kumpulan Microsoft Access , klik Jalankan Import.

 3. Tukar kembali ke tetingkap Access, dan kemudian tekan F5 untuk menyegar semula anak tetingkap navigasi.

 4. Dwiklik jadual yang diimport untuk membukanya dalam pandangan helaian data.

 5. Pastikan bahawa semua medan dan rekod yang diimport, dan terdapat ralat tiada.

 6. Klik kanan jadual yang diimport dalam anak tetingkap navigasi, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas. Semak jenis data medan dan sifat medan lain.

Halaman atas

Memaut kepada data SQL Server

Memandangkan data disimpan dalam Jadual, apabila anda memaut pada jadual atau pandangan dalam pangkalan data SQL Server, Access mencipta jadual baru (biasanya dikenali sebagai Jadual terpaut) yang menggambarkan struktur dan kandungan objek sumber. Anda boleh mengubah data sama ada dalam SQL Server atau dalam pandangan helaian data atau pandangan borang daripada Access. Perubahan yang anda buat kepada data dalam satu lokasi digambarkan dalam yang lain. Walau bagaimanapun, jika anda ingin membuat perubahan struktur, seperti mengalih keluar atau mengubah lajur, anda mesti melakukannya dari pangkalan data SQL Server atau dari projek Access yang disambungkan ke pangkalan data tersebut. Anda tidak boleh menambah, memadam atau mengubah medan dalam Jadual terpaut semasa anda bekerja dalam Access.

Bersedia untuk memaut

 1. Cari pangkalan data SQL Server yang mempunyai data yang anda ingin pautkan. Hubungi pentadbir pangkalan data untuk maklumat sambungan.

 2. Mengenal pasti jadual dan pandangan yang anda ingin pautkan. Anda boleh memaut ke berbilang objek dalam operasi memautkan tunggal.

 3. Semak semula sumber data dan diingati pertimbangan berikut:

  • Access tidak menyokong lebih daripada 255 medan dalam Jadual, jadi Jadual terpaut akan disertakan pertama 255 medan sahaja objek yang anda pautkan ke.

  • Lajur yang bersifat baca sahaja dalam objek SQL Server akan terus menjadi baca sahaja dalam Access.

  • Anda tidak akan dapat menambah, memadam atau mengubah suai lajur dalam Jadual terpaut dalam Access.

 4. Kenal pasti pangkalan data Access yang anda ingin mencipta jadual terpaut. Memastikan anda mempunyai keizinan yang diperlukan untuk menambah data ke pangkalan data. Jika anda tidak ingin menyimpan data dalam mana-mana pangkalan data sedia ada anda, cipta pangkalan data kosong yang baru, dengan mengklik tab fail, kemudian pada tab baru , klik Pangkalan data kosong.

 5. Semak Jadual dalam pangkalan data Access. Apabila anda memautkan jadual SQL Server atau pandangan, Access mencipta jadual terpaut dengan nama yang sama sebagai objek sumber. Jika nama yang sedang digunakan, Access akan Tambah "1" untuk nama Jadual terpaut baru — contohnya, Contacts1. (Jika Contacts1 juga telah digunakan, Access akan mencipta orang Hubungan2 dan sebagainya.)

 6. Untuk memaut ke data, buka pangkalan data destinasi.

 7. Pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import & paut , klik Pangkalan data ODBC.

 8. Klik pautan untuk sumber data dengan mencipta jadual terpaut, dan kemudian klik OK.

 9. Dalam kotak dialog Pilih sumber Data , klik fail .dsn yang anda ingin gunakan, atau klik baru untuk mencipta nama sumber data baru (DSN).

 10. Dalam kotak dialog Pilih sumber Data , jika fail .dsn yang anda ingin gunakan telah wujud, klik fail dalam senarai.

  Saya perlu mencipta fail .dsn baru

  Note: Langkah dalam prosedur ini mungkin berbeza sedikit untuk anda, bergantung pada perisian yang dipasang pada komputer anda.

  1. Klik baru untuk mencipta nama sumber data baru (DSN).

   Mencipta Data sumber Bestari baru bermula.

  2. Dalam Bestari, pilih SQL Server dalam senarai pemacu, dan kemudian klik berikut.

  3. Taipkan nama untuk fail .dsn, atau klik semak lalu untuk menyimpan fail ke lokasi lain.

   Note: Anda mesti mempunyai keizinan menulis terhadap folder untuk menyimpan fail .dsn.

  4. Klik berikut, semak semula maklumat ringkasan dan kemudian klik selesai untuk melengkapkan yang mencipta baru Bestari sumber Data.

   Cipta sumber Data baru untuk SQL Server Bestari bermula.

  5. Dalam Bestari, taipkan Perihalan sumber data dalam kotak Perihalan . Langkah ini adalah pilihan.

  6. Di bawah yang SQL Server yang anda inginkan untuk menyambung ke, dalam kotak pelayan , taipkan atau pilih nama komputer SQL Server yang anda ingin menyambung dan kemudian klik berikut untuk meneruskan.

  7. Pada halaman ini Bestari, anda mungkin perlu mendapatkan maklumat daripada pentadbir pangkalan data SQL Server, seperti sama ada menggunakan pengesahan Windows NT atau pengesahan SQL Server. Klik berikut untuk meneruskan.

  8. Pada halaman berikut Bestari, anda mungkin perlu mendapatkan maklumat lanjut daripada pentadbir pangkalan data SQL Server. Jika anda ingin menyambung ke pangkalan data khusus, pastikan bahawa kotak semak Tukar pangkalan data lalai untuk dipilih, pilih pangkalan data SQL Server yang anda ingin bekerja dengan dan kemudian klik berikut.

  9. Klik selesai. Menyemak semula maklumat ringkasan, dan kemudian klik Sumber Data ujian.

  10. Semak semula hasil ujian, dan kemudian klik OK untuk menutup kotak dialog SQL Server ODBC Data sumber ujian .

   Jika ujian tidak berjaya, klik OK sekali lagi untuk melengkapkan Bestari, atau klik Batal untuk kembali ke Bestari dan mengubah seting anda.

 11. Klik OK.

  Access memaparkan kotak dialog Pautan Jadual .

 12. Di bawah Jadual, klik setiap Jadual atau pandangan yang anda ingin pautkan, dan kemudian klik OK.

  1. Jika kotak dialog Pilih pengecam rekod unik muncul, Access tidak dapat menentukan medan yang terletaknya mengenal pasti setiap baris data sumber unik. Dalam kes ini, pilih medan atau gabungan medan yang unik bagi setiap baris, dan kemudian klik OK. Jika anda tidak pasti, semak dengan pentadbir pangkalan data SQL Server.

Capaian pengendalian pautan selesai dan memaparkan Jadual terpaut yang baru dalam anak tetingkap navigasi.

Important: Setiap kali anda membuka jadual terpaut atau objek sumber, anda melihat data terkini yang dipaparkan di dalamnya. Walau bagaimanapun, struktur perubahan yang dibuat pada objek SQL Server tidak secara automatik digambarkan dalam Jadual terpaut.

Mengemas kini Jadual terpaut dengan menggunakan struktur objek SQL Server terkini

 1. Klik kanan jadual dalam Anak Tetingkap Navigasi kemudian klik Pengurus Jadual Terpaut pada menu pintasan.

 2. Pilih kotak semak di sebelah setiap jadual terpaut yang anda ingin kemas kini, atau klik Pilih Semua untuk memilih semua jadual terpaut.

 3. Klik OK.

  Jika kemas kini berjaya, Access memaparkan mesej mengenainya. Jika tidak, Access memaparkan mesej.

 4. Klik tutup untuk menutup Pengurus Jadual terpaut.

Halaman atas

Bagaimanakah Access melihat jenis data SQL Server

Kerana jenis data Access berbeza daripada jenis data SQL Server, Access mesti menentukan jenis data Access yang paling sesuai untuk digunakan untuk setiap lajur setiap jadual SQL Server atau melihat anda mengimport atau memaut ke. Contohnya, SQL Server lajur jenis data bit diimport atau dipautkan ke dalam Access dengan jenis data Ya/tidak. Contoh lain, lajur SQL Server jenis data nvarchar(255) (atau lebih kecil) diimport atau dipautkan dengan jenis data tekstetapi lajur jenis data nvarchar(256) (atau lebih besar) diimport sebagai medan Access Memo . Selepas melengkapkan import atau pautan operasi, anda boleh membuka jadual dalam pandangan Reka bentuk dan mengesahkan data yang jenis capaian yang diperuntukkan kepada medan. Anda boleh mengubah jenis data medan dalam Jadual yang diimport. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh mengubah jenis data medan dalam Jadual terpaut, kecuali dengan mengubah mereka dalam pangkalan data SQL Server itu sendiri atau dalam projek Access yang disambungkan ke pangkalan data tersebut.

Jadual berikut menyenaraikan jenis data SQL Server utama. Lajur kedua dan ketiga menunjukkan cara Access mentafsirkan setiap jenis.

Jenis data SQL Server

Jenis data Access

Saiz medan Access

bigint

Text

255

perduaan ( saiz medan )

Perduaan

Sama seperti saiz medan SQL Server

bit

Ya/tidak

char ( saiz medan ), saiz medan manakah kurang daripada atau sama dengan 255

Text

Sama seperti saiz medan SQL Server

char ( saiz medan ), yang saiz medan lebih besar daripada 255

Memo

datetime

Tarikh/masa

perpuluhan ( kepersisan , skala )

Nombor

Perpuluhan (Access kepersisan dan skala sifat sepadan kepersisan SQL Server dan skala.)

terapung

Nombor

Double

imej

OLE objek

Int

Nombor

Integer panjang

Wang

Mata Wang

nchar ( saiz medan ), saiz medan manakah kurang daripada atau sama dengan 255

Text

Sama seperti saiz medan SQL Server

nchar ( saiz medan ), yang saiz medan lebih besar daripada 255

Memo

ntext

Memo

berangka ( kepersisan , skala )

Nombor

Perpuluhan (Access kepersisan dan skala sifat sepadan kepersisan SQL Server dan skala.)

nvarchar ( saiz medan ), saiz medan manakah kurang daripada atau sama dengan 255

Text

Sama seperti saiz medan SQL Server

nvarchar ( saiz medan ), yang saiz medan lebih besar daripada 255

Memo

nvarchar(Max)

Memo

sebenar

Nombor

Single

smalldatetime

Tarikh/masa

smallint

Nombor

Integer

smallmoney

Mata Wang

sql_variant

Text

255

text

Memo

Cap masa

Perduaan

8

tinyint

Nombor

Byte

uniqueidentifier

Nombor

ID pereplikaan

varbinary

Perduaan

Sama seperti saiz medan SQL Server

varbinary(Max)

OLE objek

varchar ( saiz medan ), saiz medan manakah kurang daripada atau sama dengan 255

Text

Sama seperti saiz medan SQL Server

varchar ( saiz medan), yang mana saiz medan adalah lebih besar daripada 255

Memo

varchar(Max)

Memo

XML

Memo

Halaman atas

Jika Jabatan atau kumpulan kerja anda menggunakan Microsoft SQL Server untuk menyimpan data, anda mungkin temui senario yang anda perlu bekerja dengan beberapa data SQL Server dalam Microsoft Office Access 2007.

Jika anda tidak biasa dengan SQL Server dan ingin mengetahui lebih lanjut, lawati halaman utama Microsoft SQL Server. Ikut pautan dalam seksyen Lihat juga artikel ini.

Anda boleh membawa data dari objek SQL Server (Jadual atau pandangan) ke Office Access 2007 dalam salah satu daripada dua cara — secara import atau pautan. Jika anda mengimport data, anda menyalin data ke dalam pangkalan data Access anda. Sebarang perubahan anda membuat data dalam Access tidak kelihatan dalam pangkalan data SQL Server. Begitu juga, sebarang perubahan dibuat dalam jadual SQL Server atau pandangan tidak ditunjukkan dalam Jadual Access. Dengan kontras, jika anda memaut ke data SQL Server, kekal data pada komputer SQL Server, dan Access mengekalkan sambungan ke data tersebut. Sebarang perubahan yang anda buat kepada data dalam Access digambarkan dalam data SQL Server, dan sebarang perubahan yang anda buat dalam pangkalan data SQL Server digambarkan dalam Jadual terpaut dalam Access.

Artikel ini menerangkan langkah untuk mengimport dan memaut data SQL Server ke Access 2007.

Mengimport data SQL Server

Mengimport data SQL Server mencipta salinan data dalam pangkalan data Access. Semasa pengendalian import, anda menentukan Jadual atau pandangan yang anda ingin Salin.

Pengendalian import mencipta jadual dalam Access dan kemudian menyalin data daripada pangkalan data SQL Server ke dalam Jadual Access. Cari pautan untuk maklumat lanjut tentang jadual dan cara pangkalan data berstruktur dalam seksyen Lihat juga .

Pada hujung pengendalian import, anda boleh memilih untuk menyimpan butiran operasi import sebagai spesifikasi. Spesifikasi import membantu anda mengulangi operasi import pada masa hadapan tanpa perlu melalui semula Bestari Import setiap masa.

Senario biasa untuk mengimport jadual SQL Server ke dalam Access

Lazimnya, anda mengimport data SQL Server ke dalam pangkalan data Access sebab ini:

 • Anda ingin alihkan secara kekal data SQL Server untuk pangkalan data Access kerana anda tidak lagi memerlukan data dalam pangkalan data SQL Server anda. Anda boleh mengimport data ke dalam Access dan kemudian padamkannya dari pangkalan data SQL Server.

 • Jabatan atau kumpulan kerja anda menggunakan Access, tetapi anda sekali-sekala merujuk kepada pangkalan data SQL Server untuk data tambahan yang perlu dicantumkan menjadi salah satu pangkalan data Access anda.

Langkah berikut menerangkan cara untuk mengimport data SQL Server ke dalam pangkalan data Access.

Bersedia untuk pengendalian import

 1. Cari pangkalan data SQL Server yang mengandungi data yang anda ingin Salin. Hubungi pentadbir pangkalan data untuk maklumat sambungan.

 2. Mengenal pasti Jadual atau pandangan yang anda ingin Salin ke pangkalan data Access. Anda boleh mengimport berbilang objek dalam operasi import tunggal.

 3. Semak semula sumber data dan diingati pertimbangan berikut:

  • Access tidak menyokong lebih daripada 255 medan dalam Jadual, jadi capaian import hanya Lajur pertama 255.

  • Saiz maksimum pangkalan data Access ialah 2 gigabait tolak ruang yang diperlukan untuk sistem objek. Jika pangkalan data SQL Server mengandungi banyak Jadual besar, anda mungkin tidak dapat mengimport mereka semua ke dalam fail .accdb tunggal. Dalam kes ini, anda mungkin ingin Pertimbangkan data sebaliknya memaut ke pangkalan data Access anda.

  • Capaian tidak mencipta perhubungan antara jadual yang berkaitan pada hujung pengendalian import secara automatik. Anda mesti mencipta perhubungan antara jadual baru dan sedia ada yang pelbagai menggunakan opsyen pada tab perhubungan secara manual. Untuk memaparkan tab perhubungan :
   Pada tab Alat pangkalan data , dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan , klik perhubungan. Imej Butang

 4. Kenal pasti pangkalan data Access yang anda ingin import data SQL Server.

  Pastikan anda mempunyai keizinan yang diperlukan untuk menambahkan data kepada pangkalan data Access. Jika anda tidak ingin menyimpan data dalam mana-mana pangkalan data sedia ada anda, cipta pangkalan data kosong dengan mengklik Butang Microsoft Office Imej butang , kemudian klik baru.

 5. Semak Jadual, jika mana-mana wujud dalam pangkalan data Access.

  Pengendalian import mencipta jadual dengan nama yang sama sebagai objek SQL Server. Jika nama yang sedang digunakan, Access menambah "1" nama Jadual baru — contohnya, Contacts1. (Jika Contacts1 juga telah digunakan, Access akan mencipta orang Hubungan2 dan sebagainya.)

  Note: Capaian tidak menulis ganti Jadual dalam pangkalan data sebagai sebahagian daripada pengendalian import, dan anda tidak boleh menambahkan data SQL Server pada jadual sedia ada.

Mengimport data

 1. Buka pangkalan data destinasi.

  Pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import , klik lagi.

 2. Klik pangkalan data ODBC Imej Butang .

 3. Klik Import data sumber ke dalam Jadual baru dalam pangkalan data semasadan kemudian klik OK.

 4. Dalam kotak dialog Pilih sumber Data , jika fail .dsn yang anda ingin gunakan telah wujud, klik fail dalam senarai.

  Saya perlu mencipta fail .dsn baru

  Note: Langkah dalam prosedur ini mungkin berbeza sedikit untuk anda, bergantung pada perisian yang dipasang pada komputer anda.

  1. Klik baru untuk mencipta nama sumber data baru (DSN).
   Mencipta Data sumber Bestari baru bermula.

  2. Dalam Bestari, pilih SQL Server dalam senarai pemacu, dan kemudian klik berikut.

  3. Taipkan nama untuk fail .dsn, atau klik semak lalu untuk menyimpan fail ke lokasi lain.

   Note: Anda mesti mempunyai keizinan menulis terhadap folder untuk menyimpan fail .dsn.

  4. Klik berikut, semak semula maklumat ringkasan dan kemudian klik selesai untuk melengkapkan Bestari.
   Cipta sumber Data baru untuk SQL Server Bestari bermula.

  5. Dalam Bestari, taipkan Perihalan sumber data dalam kotak Perihalan . Langkah ini adalah pilihan.

  6. Di bawah yang SQL Server yang anda inginkan untuk menyambung ke, dalam kotak pelayan , taipkan atau pilih nama SQL Server yang anda ingin menyambung dan kemudian klik berikut untuk meneruskan.

  7. Pada halaman ini Bestari, anda mungkin perlu mendapatkan maklumat daripada pentadbir pangkalan data SQL Server, seperti menentukan sama ada menggunakan Microsoft Windows NT pengesahan atau pengesahan SQL Server. Klik berikut untuk meneruskan.

  8. Pada halaman berikut Bestari, anda mungkin perlu mendapatkan maklumat lanjut daripada pentadbir pangkalan data SQL Server sebelum meneruskan. Jika anda ingin menyambung ke pangkalan data khusus, pastikan bahawa kotak semak Tukar pangkalan data lalai untuk dipilih. Kemudian pilih pangkalan data yang anda ingin bekerja, dan kemudian klik berikut.

  9. Klik selesai. Menyemak semula maklumat ringkasan, dan kemudian klik Sumber Data ujian.

  10. Semak semula hasil ujian, dan kemudian klik OK untuk menutup kotak dialog SQL Server ODBC Data sumber ujian .

   Jika ujian tidak berjaya, klik OK sekali lagi untuk melengkapkan Bestari, atau klik Batal untuk kembali ke Bestari dan membuat perubahan pada seting anda.

 5. Klik OK untuk menutup kotak dialog Pilih sumber Data .

  Access memaparkan kotak dialog Import objek .

 6. Di bawah Jadual, klik setiap Jadual atau pandangan yang anda ingin import, dan kemudian klik OK.

 7. Jika kotak dialog Pilih pengecam rekod unik muncul, Access tidak dapat menentukan medan yang terletaknya mengenal pasti setiap baris objek tertentu secara unik. Dalam kes ini, pilih medan atau gabungan medan yang unik bagi setiap baris, dan kemudian klik OK. Jika anda tidak pasti, semak dengan pentadbir pangkalan data SQL Server.

Capaian mengimport data. Jika anda merancang untuk mengulangi pengendalian import kemudian, anda boleh menyimpan langkah import sebagai spesifikasi import dan mudah jalankan semula langkah import yang sama kemudian. Pergi ke seksyen berikut dalam artikel ini untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jika anda tidak ingin menyimpan butiran spesifikasi import, klik tutup di bawah Simpan langkah mengimport dalam kotak dialog Dapatkan Data luaran - pangkalan data ODBC . Capaian menyelesaikan pengendalian import dan memaparkan jadual baru dalam anak tetingkap navigasi.

Menyimpan langkah import sebagai spesifikasi

 1. Di bawah Simpan langkah mengimport dalam kotak dialog Dapatkan Data luaran - pangkalan data ODBC , pilih kotak semak Simpan langkah import .

  Satu set kawalan tambahan akan muncul.

 2. Dalam kotak Simpan sebagai , taipkan nama untuk spesifikasi import.

 3. Taipkan Perihalan dalam kotak Perihalan . Langkah ini adalah pilihan.

 4. Jika anda ingin melaksanakan operasi pada selang masa tetap (seperti mingguan atau bulanan), pilih kotak semak Mencipta tugas Outlook . Ini mencipta tugas dalam Microsoft Office Outlook 2007 yang membolehkan anda menjalankan spesifikasi.

 5. Klik Simpan Import.

Mengkonfigurasikan tugas Outlook

Jika anda memilih kotak semak Mencipta tugas Outlook dalam prosedur sebelumnya, Access memulakan Office Outlook 2007 dan memaparkan tugas baru. Ikuti langkah ini untuk mengkonfigurasikan tugas.

Note: Jika Outlook tidak dipasang, Access memaparkan mesej ralat. Jika Outlook tidak dikonfigurasikan dengan betul, Bestari konfigurasi Outlook bermula. Ikuti arahan dalam Bestari untuk mengkonfigurasikan Outlook.

 1. Dalam tetingkap tugas Outlook, semak semula dan ubah suai seting tugas, seperti tarikh siap dan peringatan.

  Untuk menjadikan tugas berulang, klik perulangan dan isikan maklumat yang sesuai.

  Rajah ini menunjukkan Penjadual Tugas dengan beberapa seting yang lazim.

  Penjadual Tugas Outlook

  Untuk maklumat tentang menjadualkan tugas Outlook, lihat artikel menjadualkan import atau operasi eksport.

 2. Apabila anda selesai dengan seting tugas dalam Outlook, pada tab tugas , dalam Kumpulan tindakan , klik Simpan dan tutup.

Menjalankan tugas tersimpan

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi Outlook, klik Tugas, kemudian dwiklik tugas yang anda ingin jalankan.

 2. Pada tab tugas , dalam Kumpulan Microsoft Office Access , klik Jalankan Import Imej butang .

 3. Tukar kembali ke tetingkap Access, dan kemudian tekan F5 untuk menyegar semula anak tetingkap navigasi.

 4. Dwiklik jadual yang diimport untuk membukanya dalam pandangan helaian data.

 5. Pastikan bahawa semua medan dan rekod yang diimport, dan terdapat ralat tiada.

 6. Klik kanan jadual yang diimport dalam anak tetingkap navigasi, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas. Semak jenis data medan dan sifat medan lain.

Halaman atas

Memaut kepada data SQL Server

Memautkan membolehkan anda menyambung ke data tanpa mengimport maklumat tersebut, supaya anda boleh melihat dan mengedit data terkini dalam pangkalan data SQL Server dan dalam pangkalan data Access anda tanpa mencipta dan mengekalkan satu salinan data dalam Access. Jika anda tidak ingin Salin data SQL Server ke pangkalan data Access anda, tetapi sebaliknya ingin menjalankan pertanyaan dan menjana laporan yang berdasarkan data tersebut, anda harus pautan dan bukannya mengimport.

Apabila anda memaut pada jadual atau pandangan dalam pangkalan data SQL Server, Access mencipta jadual baru (sering dirujuk sebagai Jadual terpaut) yang menggambarkan struktur dan kandungan objek sumber. Anda boleh membuat perubahan pada data sama ada dalam SQL Server atau dalam pandangan helaian data atau pandangan borang dari dalam Access. Perubahan yang anda buat kepada data dalam satu tempat digambarkan dalam yang lain. Walau bagaimanapun, jika anda ingin membuat perubahan struktur, seperti mengalih keluar atau mengubah lajur, anda mesti melakukannya dari dalam pangkalan data SQL Server atau dari dalam Access untuk projek yang disambungkan ke pangkalan data tersebut. Anda tidak boleh menambah, memadam atau mengubah suai medan dalam Jadual terpaut semasa bekerja dalam Access.

Jika pangkalan data SQL Server mengandungi jumlah data yang besar, anda perlu memilih pautan atas mengimport, kerana saiz maksimum pangkalan data Access 2 gigabait (tolak ruang yang diperlukan untuk sistem objek). Mengimport banyak Jadual besar atau pandangan boleh menyebabkan anda melebihi had tersebut, manakala memaut ke data tidak menambah saiz banyak pangkalan data Access anda.

Senario biasa memaut ke data SQL Server

Lazimnya, anda memaut ke jadual SQL Server atau melihat dari pangkalan data Access sebab ini:

 • Jabatan atau kumpulan kerja anda menggunakan Access untuk pelaporan dan bertanya dan menggunakan SQL Server untuk storan data. Pasukan individu boleh mencipta jadual SQL Server dan pandangan untuk storan berpusat, tetapi sering data ini mesti dibawa ke dalam program desktop untuk pengagregatan dan pelaporan. Memautkan ialah pilihan yang sesuai, kerana ia membenarkan pengguna pangkalan data SQL Server dan pangkalan data Access untuk menambah dan mengemas kini data, dan sentiasa melihat dan bekerja dengan data terkini.

 • Anda merupakan pengguna capaian yang baru-baru ini memulakan menggunakan SQL Server. Anda dipindahkan beberapa pangkalan data anda ke SQL Server dan Jadual dalam pangkalan data ini adalah Jadual terpaut. Mulai sekarang, dan bukannya mencipta jadual Access, anda akan mencipta jadual dan pandangan dalam SQL Server dan kemudian memautkannya dari pangkalan data Access anda.

 • Anda ingin terus menyimpan data anda dalam SQL Server, tetapi anda juga ingin bekerja dengan data terkini dalam Access untuk menjalankan pertanyaan dan mencetak laporan yang anda yang direka bentuk dalam Access.

Bersedia untuk memaut jadual SQL Server

 1. Cari pangkalan data SQL Server yang mempunyai data yang anda ingin pautkan. Hubungi pentadbir pangkalan data untuk maklumat sambungan.

 2. Mengenal pasti jadual dan pandangan yang anda ingin pautkan. Anda boleh memaut ke berbilang objek dalam operasi memautkan tunggal.

 3. Semak semula sumber data dan diingati pertimbangan berikut:

  • Access tidak menyokong lebih daripada 255 medan dalam Jadual, jadi Jadual terpaut akan disertakan pertama 255 medan sahaja objek yang anda pautkan ke.

  • Lajur yang bersifat baca sahaja dalam objek SQL Server akan terus menjadi baca sahaja dalam Access.

  • Anda tidak akan dapat menambah, memadam atau mengubah suai lajur dalam Jadual terpaut dalam Access.

 4. Kenal pasti pangkalan data Access yang anda ingin mencipta jadual terpaut. Memastikan anda mempunyai keizinan yang diperlukan untuk menambah data ke pangkalan data. Jika anda tidak ingin menyimpan data dalam mana-mana pangkalan data sedia ada anda, cipta pangkalan data kosong yang baru, menggunakan perintah berikut:

  Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik baru.

 5. Semak Jadual dalam pangkalan data Access. Apabila anda memautkan jadual SQL Server atau pandangan, Access mencipta jadual terpaut dengan nama yang sama sebagai objek sumber. Jika nama yang sedang digunakan, Access akan Tambah "1" untuk nama Jadual terpaut baru — contohnya, Contacts1. (Jika Contacts1 juga telah digunakan, Access akan mencipta orang Hubungan2 dan sebagainya.)

Memaut ke data

 1. Buka pangkalan data destinasi.

 2. Pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import , klik lagi.

 3. Klik pangkalan data ODBC.

 4. Klik pautan untuk sumber data dengan mencipta jadual terpaut, dan kemudian klik OK.

 5. Dalam kotak dialog Pilih sumber Data , klik fail .dsn yang anda ingin gunakan, atau klik baru untuk mencipta nama sumber data baru (DSN).

 6. Dalam kotak dialog Pilih sumber Data , jika fail .dsn yang anda ingin gunakan telah wujud, klik fail dalam senarai.

  Saya perlu mencipta fail .dsn baru

  Note: Langkah dalam prosedur ini mungkin berbeza sedikit untuk anda, bergantung pada perisian yang dipasang pada komputer anda.

  1. Klik baru untuk mencipta nama sumber data baru (DSN).
   Mencipta Data sumber Bestari baru bermula.

  2. Dalam Bestari, pilih SQL Server dalam senarai pemacu, dan kemudian klik berikut.

  3. Taipkan nama untuk fail .dsn, atau klik semak lalu untuk menyimpan fail ke lokasi lain.

   Note: Anda mesti mempunyai keizinan menulis terhadap folder untuk menyimpan fail .dsn.

  4. Klik berikut, semak semula maklumat ringkasan dan kemudian klik selesai untuk melengkapkan yang mencipta baru Bestari sumber Data.
   Cipta sumber Data baru untuk SQL Server Bestari bermula.

  5. Dalam Bestari, taipkan Perihalan sumber data dalam kotak Perihalan . Langkah ini adalah pilihan.

  6. Di bawah yang SQL Server yang anda inginkan untuk menyambung ke, dalam kotak pelayan , taipkan atau pilih nama komputer SQL Server yang anda ingin menyambung dan kemudian klik berikut untuk meneruskan.

  7. Pada halaman ini Bestari, anda mungkin perlu mendapatkan maklumat daripada pentadbir pangkalan data SQL Server, seperti sama ada menggunakan pengesahan Windows NT atau pengesahan SQL Server. Klik berikut untuk meneruskan.

  8. Pada halaman berikut Bestari, anda mungkin perlu mendapatkan maklumat lanjut daripada pentadbir pangkalan data SQL Server. Jika anda ingin menyambung ke pangkalan data khusus, pastikan bahawa kotak semak Tukar pangkalan data lalai untuk dipilih, pilih pangkalan data SQL Server yang anda ingin bekerja dengan dan kemudian klik berikut.

  9. Klik selesai. Menyemak semula maklumat ringkasan, dan kemudian klik Sumber Data ujian.

  10. Semak semula hasil ujian, dan kemudian klik OK untuk menutup kotak dialog SQL Server ODBC Data sumber ujian .

   Jika ujian tidak berjaya, klik OK sekali lagi untuk melengkapkan Bestari, atau klik Batal untuk kembali ke Bestari dan membuat perubahan pada seting anda.

 7. Klik OK.
  Access memaparkan kotak dialog Pautan Jadual .

 8. Di bawah Jadual, klik setiap Jadual atau pandangan yang anda ingin pautkan, dan kemudian klik OK.

 9. Jika kotak dialog Pilih pengecam rekod unik muncul, Access tidak dapat menentukan medan yang terletaknya mengenal pasti setiap baris data sumber unik. Dalam kes ini, pilih medan atau gabungan medan yang unik bagi setiap baris, dan kemudian klik OK. Jika anda tidak pasti, semak dengan pentadbir pangkalan data SQL Server.

Capaian menyelesaikan pengendalian memaut dan memaparkan Jadual terpaut yang baru dalam anak tetingkap navigasi.

Important: Setiap kali anda membuka jadual terpaut atau objek sumber, anda melihat data terkini yang dipaparkan di dalamnya. Walau bagaimanapun, struktur perubahan yang dibuat pada objek SQL Server tidak secara automatik digambarkan dalam Jadual terpaut.


Untuk mengemas kini Jadual terpaut dengan menggunakan struktur objek SQL Server terkini:

 1. Klik kanan jadual dalam Anak Tetingkap Navigasi kemudian klik Pengurus Jadual Terpaut pada menu pintasan.

 2. Pilih kotak semak di sebelah setiap jadual terpaut yang anda ingin kemas kini, atau klik Pilih Semua untuk memilih semua jadual terpaut.

 3. Klik OK.

  Jika kemas kini berjaya, Access memaparkan mesej mengenainya. Jika tidak, Access memaparkan mesej ralat.

 4. Klik tutup untuk menutup Pengurus Jadual terpaut.

Halaman atas

Ketahui cara Access mentafsirkan jenis data SQL Server

Kerana jenis data Access berbeza daripada jenis data SQL Server, Access mesti menentukan jenis data Access yang paling sesuai untuk digunakan untuk setiap lajur setiap jadual SQL Server atau melihat anda mengimport atau memaut ke. Contohnya, SQL Server lajur jenis data bit diimport atau dipautkan ke dalam Access dengan jenis data Ya/tidak. Sebagai contoh lain, lajur SQL Server data taipkan nvarchar(255) (atau lebih kecil) diimport atau dipautkan ke dalam Access dengan jenis data teks, tetapi lajur nvarcharjenis data(256) (atau lebih besar) adalah di bawa masa sebagai medan Access Memo . Selepas melengkapkan import atau pautan operasi, anda perlu membuka jadual dalam pandangan Reka bentuk dan mengesahkan data yang jenis capaian yang diperuntukkan kepada medan. Anda boleh mengubah jenis data medan dalam Jadual yang diimport; Walau bagaimanapun, anda tidak boleh mengubah jenis data medan dalam Jadual terpaut, kecuali dalam pangkalan data SQL Server atau dalam projek Access yang disambungkan ke pangkalan data tersebut.

Jadual berikut menyenaraikan jenis data SQL Server utama. Lajur kedua dan ketiga menunjukkan cara Access mentafsirkan setiap jenis.

Jenis data SQL Server

Jenis data Access

Saiz medan Access

bigint

Text

255

perduaan ( saiz medan )

Perduaan

Sama seperti saiz medan SQL Server

bit

Ya/tidak

char ( saiz medan ), saiz medan manakah kurang daripada atau sama dengan 255

Text

Sama seperti saiz medan SQL Server

char ( saiz medan ), yang saiz medan lebih besar daripada 255

Memo

datetime

Tarikh/masa

perpuluhan ( kepersisan , skala )

Nombor

Perpuluhan (Access kepersisan dan skala sifat sepadan kepersisan SQL Server dan skala.)

terapung

Nombor

Double

imej

OLE objek

Int

Nombor

Integer panjang

Wang

Mata Wang

nchar ( saiz medan ), saiz medan manakah kurang daripada atau sama dengan 255

Text

Sama seperti saiz medan SQL Server

nchar ( saiz medan ), yang saiz medan lebih besar daripada 255

Memo

ntext

Memo

berangka ( kepersisan , skala )

Nombor

Perpuluhan (Access kepersisan dan skala sifat sepadan kepersisan SQL Server dan skala.)

nvarchar ( saiz medan ), saiz medan manakah kurang daripada atau sama dengan 255

Text

Sama seperti saiz medan SQL Server

nvarchar ( saiz medan ), yang saiz medan lebih besar daripada 255

Memo

nvarchar (MAX)

Memo

sebenar

Nombor

Single

smalldatetime

Tarikh/masa

smallint

Nombor

Integer

smallmoney

Mata Wang

sql_variant

Text

255

text

Memo

Cap masa

Perduaan

8

tinyint

Nombor

Byte

uniqueidentifier

Nombor

ID pereplikaan

varbinary

Perduaan

Sama seperti saiz medan SQL Server

varbinary (MAX)

OLE objek

varchar ( saiz medan ), saiz medan manakah kurang daripada atau sama dengan 255

Text

Sama seperti saiz medan SQL Server

varchar ( saiz medan), yang mana saiz medan adalah lebih besar daripada 255

Memo

varchar (MAX)

Memo

XML

Memo

Halaman atas

Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×