Mengimport atau memautkan ke data dalam pangkalan data Access yang lain

Mengimport atau memautkan ke data dalam pangkalan data Access yang lain

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh membawa data dari satu pangkalan data Access ke lain dalam pelbagai cara. Menyalin dan menampal ialah kaedah yang paling mudah, tetapi mengimport dan memautkan menawarkan anda kawalan dan kefleksibelan yang lebih baik pada data yang anda membawa dan sepanjang Bagaimanakah anda menambah data ke dalam pangkalan data destinasi.

Artikel ini menerangkan cara untuk mengimport atau memaut ke data dalam pangkalan data Access yang lain.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Memahami mengimport dan memaut ke data daripada pangkalan data Access yang lain

Mengimport data dari pangkalan data Access yang lain

Memaut ke data dalam pangkalan data Access yang lain

Memahami mengimport dan memaut ke data daripada pangkalan data Access yang lain

Apabila anda mengimport dari pangkalan data lain, Access mencipta salinan data dalam pangkalan data destinasi tanpa mengubah sumber. Semasa pengendalian import, anda boleh memilih objek yang anda ingin salin, mengawal cara jadual dan pertanyaan diimport, tentukan sama ada perhubungan antara Jadual akan diimport, dan sebagainya.

Anda mungkin ingin mengimport data contohnya untuk mencipta beberapa jadual yang serupa dengan jadual yang wujud dalam pangkalan data lain. Anda mungkin ingin menyalin keseluruhan Jadual atau jadual sahaja takrifan untuk mengelakkan mereka bentuk setiap Jadual ini secara manual. Apabila anda memilih untuk mengimport hanya takrifan jadual, anda mendapat Jadual kosong. Dengan kata lain, medan dan sifat medan disalin ke pangkalan data destinasi, tetapi tidak data dalam Jadual. Kelebihan lain mengimport (dibandingkan dengan operasi Salin tampal) adalah anda boleh pilih untuk mengimport perhubungan antara Jadual bersama-sama dengan jadual sendiri.

Jika matlamat anda adalah untuk menambah rekod daripada satu pangkalan data kepada jadual sedia ada dalam pangkalan data lain, anda perlu mempertimbangkan mengimport rekod untuk jadual baru dan kemudian mencipta pertanyaan Tambah. Anda tidak boleh menambah rekod kepada jadual sedia ada semasa pengendalian import. Untuk maklumat lanjut mengenai pertanyaan Tambah, lihat artikel menambah rekod pada jadual menggunakan pertanyaan Tambah.

Anda mungkin ingin memaut ke data dalam pangkalan data Access yang lain jika organisasi anda menggunakan beberapa pangkalan data Access, tetapi data dalam sesetengah Jadual, seperti pekerja, perlu dikongsi antara pelbagai pangkalan data. Selain daripada pendua Jadual dalam setiap pangkalan data tersebut, anda boleh menyimpan Jadual dalam pangkalan data tunggal dan pautan kepadanya daripada pangkalan data lain. Kumpulan kerja yang lain atau Jabatan perlu dapat menambah dan menggunakan data dalam pangkalan data anda, tetapi anda ingin terus memiliki struktur Jadual.

Mengimport data dari pangkalan data Access yang lain

Proses mengimport data mengikuti langkah umum ini:

 • Bersedia untuk pengendalian import

 • Jalankan Bestari Import

 • Secara pilihan menyimpan seting import sebagai spesifikasi import untuk digunakan semula yang lebih baru

Set langkah berikut menerangkan cara untuk melaksanakan setiap tindakan.

Bersedia untuk pengendalian import

 1. Cari pangkalan data sumber dan mengenal pasti objek yang anda ingin import.

  Jika pangkalan data sumber fail .mdb atau .accdb, anda boleh mengimport Jadual, pertanyaan, borang, laporan, makro dan modul. Jika fail sumber ialah fail fail atau .accde, anda boleh mengimport Jadual sahaja.

 2. Jika ini adalah kali pertama anda mengimport data dari pangkalan data Access, rujuk kepada jadual berikut untuk petua yang berguna.

  Unsur

  Perihalan

  Berbilang objek

  Anda boleh mengimport berbilang objek dalam operasi import tunggal.

  Objek baru

  Setiap pengendalian import mencipta objek baru dalam pangkalan data destinasi. Anda tidak boleh menulis ganti objek sedia ada atau menambah rekod kepada jadual sedia ada menggunakan pengendalian import.

  Mengimport Jadual terpaut

  Jika Jadual sumber (contohnya, Employees1 dalam pangkalan data jualan) sebenarnya Jadual terpaut (Jadual yang memaut ke jadual pekerja dalam pangkalan data senarai gaji), semasa pengendalian import digantikan oleh pengendalian memaut. Pada hujung operasi, anda akan melihat jadual terpaut (dinamakan, contohnya, Employees1) yang memaut pada jadual sumber asal (pekerja dalam pangkalan data senarai gaji).

  Melangkau medan dan rekod

  Anda tidak boleh melangkau medan tertentu atau rekod apabila mengimport data dari jadual atau pertanyaan. Walau bagaimanapun, jika anda tidak ingin mengimport sebarang rekod dalam Jadual, anda boleh memilih untuk mengimport hanya takrifan jadual.

  Perhubungan

  Anda boleh memilih untuk mengimport perhubungan antara Jadual sumber.

  Takrifan jadual

  Anda boleh memilih untuk import seluruh jadual atau jadual sahaja takrifan. Apabila anda mengimport hanya takrifan, Access mencipta jadual yang mempunyai medan yang sama sebagai Jadual sumber, tetapi tiada data.

  Medan carian

  Jika medan dalam Jadual sumber mencari nilai dalam Jadual atau pertanyaan yang lain, anda perlu mengimport berkaitan Jadual atau pertanyaan jika anda inginkan medan destinasi untuk memaparkan nilai carian. Jika anda mengimport Jadual berkaitan atau pertanyaan, medan destinasi hanya akan memaparkan carian ID.

  Pertanyaan

  Anda boleh mengimport pertanyaan sebagai pertanyaan atau sebagai Jadual. Jika anda mengimport pertanyaan sebagai pertanyaan, kemudian, anda perlu mengimport semula Jadual dasar.

 3. Tutup pangkalan data sumber. Pastikan pengguna tidak mempunyai ia dibuka dalam mod eksklusif.

 4. Buka pangkalan data destinasi. Pastikan bahawa pangkalan data bukan baca sahaja dan anda mempunyai keizinan yang diperlukan untuk menambahkan data dan objek pangkalan data.

  Jika pangkalan data sumber dilindungi kata laluan, anda digesa untuk memasukkan kata laluan setiap kali anda menggunakannya sebagai sumber untuk pengendalian import.

  Note: Jika anda ingin mengimport data ke pangkalan data baru, anda mesti mencipta pangkalan data kosong yang tidak mengandungi sebarang Jadual, borang atau laporan sebelum memulakan pengendalian import.

  Pengendalian import tidak menulis ganti atau mengubah suai sebarang Jadual sedia ada atau objek. Jika objek dengan nama yang sama seperti objek sumber sudah wujud dalam pangkalan data destinasi, Access menambah nombor (1, 2, 3 dan sebagainya) untuk nama objek import. Contohnya, jika anda mengimport Jadual isu pada pangkalan data yang telah mempunyai jadual yang bernama isu, jadual yang diimport akan dinamakan Issues1. Jika nama Issues1 sedang digunakan, jadual baru akan bernama Issues2 dan sebagainya.

  Ia adalah penting untuk diambil perhatian bahawa jika anda ingin menambah rekod dalam Jadual sumber untuk Jadual dalam pangkalan data destinasi, anda mesti menggunakan pertanyaan Tambah dan bukannya menjalankan pengendalian import. Untuk maklumat lanjut mengenai pertanyaan Tambah, lihat artikel menambah rekod pada jadual menggunakan pertanyaan Tambah.

Mengimport data

 1. Lokasi Bestari import berbeza sedikit bergantung pada versi Access. Pilih langkah yang sepadan dengan versi Access anda:

  • Jika anda menggunakan versi terkini versi langganan Office 365 Access, pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import & paut , klik Sumber Data baru > Dari pangkalan data > Access.

  • Jika anda menggunakan Access 2016, Access 2013 atau Access 2010, pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import & paut , klik Access.

  • Jika anda menggunakan Access 2007, pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import , klik Access.

 2. Dapatkan Data luaran - pangkalan data Access mengimport dan pautan terbuka.

  Petikan skrin Dapatkan Data luaran - pangkalan data Access Bestari import

 3. Dalam kotak teks Nama fail , taipkan nama pangkalan data sumber atau klik semak lalu untuk memaparkan kotak dialog Buka fail .

 4. Pilih Import Jadual, pertanyaan, borang, laporan, makro dan modul ke dalam pangkalan data semasa dan klik OK.

  Kotak dialog Import objek terbuka.

  Pilih objek untuk mengimport pada kotak dialog Import objek

 5. Dalam kotak dialog Import objek , pada tab Jadual , pilih jadual yang anda ingin import. Jika anda ingin import pertanyaan, klik tab pertanyaan dan pilih pertanyaan yang anda ingin import.

  Untuk membatalkan objek terpilih, klik objek sekali lagi.

 6. Klik opsyen untuk menentukan seting tambahan.

  Jadual berikut menerangkan cara setiap opsyen kesan hasil operasi.

  Unsur

  Perihalan

  Kotak semak perhubungan

  Pilih untuk mengimport perhubungan antara Jadual terpilih.

  Kotak semak menu dan bar alat

  Pilih untuk mengimport sebarang tersuai menu dan bar alat yang wujud dalam pangkalan data sumber. Menu dan bar alat dipaparkan pada tab yang bernama Tambahan.

  Kotak semak Spesifikasi import/eksport

  Pilih untuk mengimport sebarang import disimpan atau mengeksport spesifikasi yang wujud dalam pangkalan data sumber.

  Kotak Kumpulan anak tetingkap navigasi

  Pilih untuk mengimport sebarang Kumpulan anak tetingkap navigasi tersuai yang wujud dalam pangkalan data sumber.

  Butang Opsyen takrifan dan Data

  Pilih untuk mengimport struktur dan data bagi semua jadual yang dipilih.

  Butang Opsyen Takrifan sahaja

  Pilih untuk mengimport hanya medan dalam Jadual yang dipilih. Rekod sumber tidak diimport.

  Butang Opsyen Sebagai pertanyaan

  Pilih untuk mengimport pertanyaan terpilih sebagai pertanyaan. Dalam kes ini, ingat untuk mengimport semula Jadual dasar bersama-sama dengan pertanyaan.

  Butang Opsyen Sebagai Jadual

  Pilih untuk mengimport pertanyaan sebagai Jadual. Dalam kes ini, anda perlu mengimport semula Jadual dasar.

 7. Klik OK untuk melengkapkan operasi.

  Capaian menyalin data dan memaparkan mesej ralat jika ia menghadapi sebarang masalah. Jika pengendalian berjaya dalam mengimport data, halaman terakhir Bestari membenarkan anda untuk menyimpan butiran operasi sebagai spesifikasi import untuk kegunaan masa depan.

Memaut ke data dalam pangkalan data Access yang lain

Pautan membolehkan anda menyambung ke data dalam pangkalan data lain tanpa mengimport, supaya anda boleh melihat dan mengubah suai data terkini dalam kedua-dua sumber dan destinasi pangkalan data tanpa perlu mencipta dan mengekalkan dua salinan data yang sama. Anda boleh memautkan sahaja pada jadual dalam pangkalan data Access yang lain. Anda tidak boleh memaut ke pertanyaan, borang, laporan, makro atau modul.

Apabila anda memaut pada jadual dalam pangkalan data Access, Access mencipta jadual baru yang dipanggil Jadual terpaut yang mengekalkan pautan ke sumber rekod dan medan. Sebarang perubahan yang anda buat pada data dalam pangkalan data sumber digambarkan dalam Jadual terpaut dalam pangkalan data destinasi dan sebaliknya. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh mengubah struktur Jadual terpaut dalam pangkalan data destinasi. Dengan kata lain, anda tidak boleh membuat perubahan pada jadual terpaut seperti menambah atau memadam medan atau mengubah suai jenis data bagi medan.

Proses memaut ke data dalam pangkalan data Access yang satu lagi mengikuti langkah umum ini:

 • Menyediakan operasi pautan

 • Jalankan Bestari pautan

Set langkah berikut menerangkan cara untuk melaksanakan setiap tindakan.

Bersedia untuk memautkan Jadual dalam pangkalan data Access

 1. Mencari pangkalan data sumber.

  Format fail boleh MDB, MDE, ACCDB atau ACCDE. Jika pangkalan data sumber dilindungi kata laluan, anda akan digesa untuk memasukkan kata laluan semasa pengendalian memaut.

 2. Mengenal pasti jadual yang anda ingin pautkan. Anda boleh memautkan ke Jadual, tetapi anda tidak boleh memaut ke pertanyaan, borang, laporan, makro atau modul. Jika ini adalah kali pertama yang anda pautkan ke Jadual dalam pangkalan data Access yang lain, rujuk kepada jadual berikut untuk petua yang berguna.

  Unsur

  Perihalan

  Berbilang objek

  Anda boleh mencipta pautan ke Jadual berbilang dalam operasi memautkan tunggal. Jadual terpaut dicipta untuk setiap Jadual sumber.

  Jadual terpaut sebagai sumber

  Anda tidak boleh memaut ke jadual yang telah Jadual terpaut dalam pangkalan data sumber.

  Contohnya, jika Jadual Employees1 yang anda ingin pautkan dalam pangkalan data jualan sebenarnya Jadual terpaut yang memaut ke jadual pekerja dalam pangkalan data senarai gaji, anda tidak boleh menggunakan Employees1 Jadual dalam pangkalan data jualan sebagai Jadual sumber. Sebaliknya, anda harus pautan terus ke jadual pekerja dalam pangkalan data senarai gaji.

  Jadual baru atau sedia ada

  Setiap pengendalian memaut mencipta jadual terpaut baru bagi setiap Jadual sumber. Anda tidak boleh menulis ganti atau Tambah pada jadual sedia ada menggunakan pengendalian memaut.

  Perhubungan

  Jika anda memilih berbilang Jadual sumber, perhubungan antara jadual yang secara automatik dibawa ke pangkalan data destinasi. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh mengubah atau memadamkan perhubungan dalam pangkalan data destinasi.

  Medan carian

  Jika medan dalam Jadual sumber mencari nilai dalam Jadual lain, anda harus ingat untuk memaut ke Jadual berkaitan jika anda inginkan medan destinasi untuk memaparkan nilai carian. Jika anda tidak memaut ke berkaitan Jadual atau pertanyaan, medan destinasi hanya memaparkan carian ID.

 3. Tutup pangkalan data sumber. Pastikan tiada pengguna lain mempunyai pangkalan data yang dibuka dalam mod eksklusif.

 4. Buka pangkalan data destinasi. Pastikan bahawa pangkalan data destinasi bukan baca sahaja dan anda mempunyai keizinan yang diperlukan untuk menambahkan data dan objek pangkalan data.

  Note: Jika anda ingin mencipta pautan dalam pangkalan data baru, anda mesti mencipta pangkalan data kosong (akaun yang tidak mengandungi sebarang Jadual, borang atau laporan) sebelum memulakan operasi pautan.

  Operasi tidak menulis ganti atau mengubah suai sebarang Jadual sedia ada atau objek. Jika objek dengan nama yang sama seperti objek sumber sudah wujud dalam pangkalan data destinasi, Access menambah nombor (1, 2, 3 dan sebagainya) untuk nama Jadual terpaut. Contohnya, jika anda memautkan Jadual isu dari pangkalan data yang telah mempunyai jadual yang bernama isu, Jadual terpaut akan dinamakan Issues1. Jika nama Issues1 sedang digunakan, jadual baru akan bernama Issues2 dan sebagainya.

  Ingat bahawa jika anda ingin menambah rekod dalam Jadual sumber untuk Jadual dalam pangkalan data destinasi, anda mesti menggunakan pertanyaan Tambah dan bukannya menjalankan pengendalian memaut.

  Untuk maklumat lanjut mengenai pertanyaan Tambah, lihat artikel menambah rekod pada jadual menggunakan pertanyaan Tambah.

Memaut ke data

 1. Lokasi Bestari pautkan berbeza sedikit bergantung pada versi Access. Pilih langkah yang sepadan dengan versi Access anda:

  • Jika anda menggunakan versi terkini versi langganan Office 365 Access, pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import & paut , klik Sumber Data baru > Dari pangkalan data > Access.

  • Jika anda menggunakan Access 2016, Access 2013 atau Access 2010, pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import & paut , klik Access.

  • Jika anda menggunakan Access 2007, pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import , klik Access.

 2. Dapatkan Data luaran - pangkalan data Access mengimport dan pautan terbuka.

  Petikan skrin Dapatkan Data luaran - pangkalan data Access Bestari import

 3. Dalam kotak teks Nama fail , taipkan nama pangkalan data sumber atau klik semak lalu untuk memaparkan kotak dialog Buka fail .

 4. Klik pautan untuk sumber data dengan mencipta jadual terpaut, dan kemudian klik OK.

  Kotak dialog Pautan Jadual terbuka.

  Pilih jadual untuk dipautkan pada kotak dialog pautan Jadual

 5. Dalam kotak dialog Pautan Jadual , pilih jadual yang anda ingin pautkan.

  Untuk membatalkan pemilihan, klik Jadual sekali lagi.

 6. Klik OK untuk melengkapkan operasi.

  Access mencipta jadual terpaut.

 7. Buka Jadual terpaut dalam pandangan helaian data untuk memastikan data kelihatan betul.

Apa lagi yang perlu saya tahu?

Halaman atas

Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×