Mengimport atau memautkan ke data dalam fail teks

Mengimport atau memautkan ke data dalam fail teks

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh membawa data dari fail teks ke Access dengan dua cara. Jika anda ingin menyalin data yang anda boleh mengedit dalam Access, mengimport fail ke dalam Jadual yang baru atau sedia ada menggunakan Bestari Import teks. Jika anda hanya ingin melihat sumber data yang terkini dalam Access untuk pertanyaan yang lebih beraneka dan pelaporan, mencipta pautan ke fail teks dalam pangkalan data anda menggunakan Bestari teks pautan.

Artikel ini menerangkan cara untuk mengimport dan pautan ke fail teks dengan menggunakan Bestari ini.

Dalam artikel ini

Mengenai fail teks dan format yang disokong

Mengimport data dari fail teks

Apa lagi yang perlu saya tahu tentang mengimport?

Menyelesaikan masalah nilai hilang atau salah dalam Jadual yang diimport

Pautan ke fail teks

Menyelesaikan masalah #Num! dan nilai yang salah dalam Jadual terpaut

Mengenai fail teks dan format yang disokong

Fail teks yang mengandungi aksara mudah dibaca yang tidak berformat, seperti huruf dan nombor, dan mengembalikan aksara khas seperti tab, suapan baris dan pengangkutan. Access menyokong sambungan nama fail berikut — .txt, .csv, .asc, dan. tab.

Untuk menggunakan fail teks sebagai fail sumber untuk mengimport atau memaut, kandungan fail mesti disusun dalam cara Bestari mengimport dan memautkan boleh bahagikan kandungan ke dalam set rekod (baris) dan setiap rekod ke koleksi medan (lajur). Fail teks yang disusun dengan betul dibahagikan kepada salah satu daripada dua jenis:

 • Fail terbatas    Dalam fail terbatas, setiap rekod muncul pada baris berasingan dan medan dipisahkan dengan aksara tunggal, dipanggil pembatas. Pembatas yang boleh menjadi sebarang aksara yang muncul dalam nilai medan, seperti tab, koma bernoktah, koma, Ruang dan sebagainya. Berikut adalah contoh teks dibataskan koma.

  1,Company A,Anna,Bedecs,Owner
  2,Company C,Thomas,Axen,Purchasing Rep
  3,Company D,Christina,Lee,Purchasing Mgr.
  4,Company E,Martin,O’Donnell,Owner
  5,Company F,Francisco,Pérez-Olaeta,Purchasing Mgr.
  6,Company G,Ming-Yang,Xie,Owner
  7,Company H,Elizabeth,Andersen,Purchasing Rep
  8,Company I,Sven,Mortensen,Purchasing Mgr.
  9,Company J,Roland,Wacker,Purchasing Mgr.
  10,Company K,Peter,Krschne,Purchasing Mgr.
  11,Company L,John,Edwards,Purchasing Mgr.
  12,Company M,Andre,Ludo,Purchasing Rep
  13,Company N,Carlos,Grilo,Purchasing Rep
 • Fail lebar tetap    Dalam fail lebar tetap, setiap rekod muncul pada baris berasingan dan lebar setiap medan kekal konsisten merentasi rekod. Contohnya, medan pertama rekod setiap sentiasa tujuh aksara, medan kedua bagi setiap rekod ialah sentiasa 12 aksara panjang, dan sebagainya. Jika panjang sebenar nilai medan yang berbeza daripada rekod ke rekod, nilai yang jatuh kurang lebar diperlukan mesti dialas dengan aksara Ruang ekoran. Berikut adalah contoh teks lebar tetap.

  1  Company A  Anna    Bedecs     Owner      
  2 Company C Thomas Axen Purchasing Rep
  3 Company D Christina Lee Purchasing Mgr.
  4 Company E Martin O’Donnell Owner
  5 Company F Francisco Pérez-Olaeta Purchasing Mgr.
  6 Company G Ming-Yang Xie Owner
  7 Company H Elizabeth Andersen Purchasing Rep
  8 Company I Sven Mortensen Purchasing Mgr.
  9 Company J Roland Wacker Purchasing Mgr.
  10 Company K Peter Krschne Purchasing Mgr.
  11 Company L John Edwards Purchasing Mgr.
  12 Company M Andre Ludo Purchasing Rep
  13 Company N Carlos Grilo Purchasing Rep

Halaman atas

Mengimport data dari fail teks

Jika matlamat anda adalah untuk menyimpan beberapa atau semua data yang berada dalam fail teks dalam pangkalan data Access, anda perlu mengimport kandungan fail ke dalam Jadual baru atau menambah data pada jadual sedia ada. Anda boleh melihat dan mengedit data yang diimport, dan perubahan yang anda buat pada data tidak mempengaruhi fail teks sumber.

Semasa pengendalian import, anda boleh menentukan cara fail sumber diaturkan, dan sama ada anda ingin mencipta jadual baru atau menambah data pada jadual sedia ada.

Petua: Jika anda tidak biasa dengan jadual atau cara pangkalan data berstruktur, lihat artikel mencipta jadual dalam pangkalan data atau asas Reka bentuk pangkalan data.

Pada hujung pengendalian import, anda boleh memilih untuk menyimpan butiran operasi import sebagai spesifikasi. Spesifikasi import membantu anda mengulangi operasi pada masa lain tanpa anda menghadapi melalui teks mengimport Bestari setiap masa.

Senario biasa untuk mengimport fail teks ke dalam Access

Lazimnya, anda mengimport data teks ke dalam Access sebab ini:

 • Beberapa data anda berada dalam format yang tidak dikenali oleh Access dan anda ingin gunakan data tersebut dalam salah satu pangkalan data anda. Anda boleh mula-mula mengeksport data sumber sebagai fail teks dan kemudian mengimport kandungan fail teks ke dalam Jadual Access.

 • Anda menggunakan Access untuk menguruskan data anda, tetapi anda kerap menerima data dalam format teks daripada pengguna program lain. Anda mengimport data pada selang masa tetap, dan anda ingin memperkemaskan proses import untuk menjimatkan masa dan usaha.

Nota: Apabila anda membuka fail teks dalam Access (dengan mengubah kotak senarai Fail bagi jenis kepada Semua fail dalam kotak dialog Buka kemudian memilih fail teks anda), Access memulakan Bestari teks pautan, yang membenarkan anda untuk mencipta pautan ke fail teks dan bukannya saya mporting kandungannya. Memaut ke fail adalah berbeza mengimport kandungannya. Untuk maklumat lanjut tentang memaut ke fail teks, lihat seksyen pautan ke fail teks, dalam artikel ini.

Menyediakan fail sumber

 1. Membuka fail teks sumber dalam editor teks seperti Notepad.

  Nota: Anda boleh mengimport fail teks hanya satu semasa pengendalian import. Untuk mengimport berbilang fail, ulangi pengendalian import untuk setiap fail.

 2. Semak kandungan fail teks sumber dan ambil tindakan seperti yang diterangkan dalam Jadual ini.

  Unsur

  Perihalan

  Terbatas atau lebar tetap

  Pastikan fail secara konsisten mengikuti salah satu format. Jika fail terbatas, mengenal pasti pembatas. Jika fail mempunyai medan lebar tetap, pastikan setiap medan lebar yang sama dalam setiap rekod.

  Penerang teks

  Sesetengah fail terbatas mungkin mengandungi nilai medan yang dikurung dalam tanda petikan tunggal atau berganda, seperti yang ditunjukkan di sini:

  • "Pernille Halberg", 25, 4/5/2017, "New York"

  • "Daniel Brunner," 27,2018, "Chicago"

  Aksara yang mengurung nilai medan dipanggil Penerang teks. Penerang teks yang tidak diperlukan, tetapi ia adalah penting jika salah satu yang berikut adalah benar:

  • Pembatas medan muncul sebagai sebahagian daripada nilai medan. Contohnya, jika koma digunakan sebagai pembatas medan dan New York, Chicago ialah nilai medan yang sah, anda mesti mengurung nilai tersebut dalam padanan penerang seperti ini: "New York, Chicago"

  • Anda inginkan Access mengendalikan nilai bukan teks seperti 0452934 dan 0034539 sebagai nilai teks dan menempatkannya dalam medan Teks.

  Semasa pengendalian import, anda boleh menentukan sama ada fail menggunakan Penerang yang dan, jika Ya, tentukan aksara yang bertindak sebagai Penerang yang.

  Pastikan bahawa Penerang teks yang sama digunakan di seluruh fail dan nilai teks sahaja dikurung dalam sepasang Penerang.

  Bilangan medan

  Bilangan medan sumber tidak boleh melebihi 255 — Access tidak menyokong lebih daripada 255 medan dalam Jadual.

  Melangkau rekod dan nilai

  Jika anda berminat dengan hanya sebahagian daripada fail teks, edit fail sumber sebelum anda memulakan pengendalian import. Anda tidak boleh melangkau rekod semasa pengendalian import.

  Jika anda menambah data ke jadual baru, anda boleh melangkau medan tertentu, tetapi opsyen ini tidak tersedia jika anda appending kandungan pada jadual sedia ada. Apabila anda menambah data pada jadual sedia ada, struktur data sumber mesti sepadan dengan struktur Jadual destinasi. Dengan kata lain, data sumber mesti mempunyai jumlah lajur yang sama sebagai Jadual destinasi dan jenis data sumber data mesti sepadan dengan jenis data Jadual destinasi.

  Baris dan medan kosong

  Padam Semua baris kosong yang tidak diperlukan dalam fail. Jika terdapat medan kosong, cuba menambah data hilang. Jika anda merancang untuk menambah rekod kepada jadual sedia ada, pastikan medan yang sepadan dalam Jadual menerima nilai nol. Medan akan menerima nilai nol jika sifat medan diperlukan disetkan kepada tidak dan seting sifat peraturan Pengesahihan tidak menghalang nilai nol.

  Aksara luaran

  Menyemak semula dan mengalih keluar aksara lebihan seperti tab, suapan baris dan kembalian penyorong.

  Jenis data

  Untuk mengelakkan ralat semasa mengimport, pastikan setiap medan sumber mengandungi jenis data dalam setiap baris yang sama. Capaian mengimbas baris pertama 25 fail untuk menentukan jenis data bagi medan dalam Jadual. Kami amat mengesyorkan bahawa anda memastikan bahawa baris pertama 25 sumber Campurkan nilai jenis data yang berbeza dalam mana-mana medan. Juga memastikan bahawa bukan teks nilai yang sedang dikendalikan sebagai nilai teks dikurung dalam tanda petikan tunggal atau berganda.

  Jika fail sumber mengandungi bercampur nilai dalam baris yang berikut dalam baris ke-25, pengendalian import mungkin masih Langkau mereka atau menukarnya dengan betul. Untuk maklumat penyelesaian masalah, lihat seksyen menyelesaikan masalah nilai hilang atau salah dalam Jadual diimport, kemudian dalam artikel ini.

  Nama medan

  Untuk fail teks terbatas, jika fail tidak termasuk nama medan, ia adalah digalakkan untuk meletakkan mereka dalam baris pertama. Semasa pengendalian import, anda boleh menentukan bahawa capaian anggap nilai dalam baris pertama sebagai nama medan. Apabila anda mengimport fail teks lebar tetap, Access tidak memberikan anda opsyen untuk menggunakan nilai dalam baris pertama sebagai nama medan.

  Nota: Apabila anda menambah fail teks terbatas kepada jadual sedia ada, pastikan bahawa nama setiap lajur betul-betul sepadan dengan nama medan yang sepadan. Jika nama lajur adalah berbeza daripada nama medan yang sepadan dalam Jadual, pengendalian import gagal. Untuk mencari nama medan, buka Jadual destinasi dalam pandangan Reka bentuk.

 3. Tutup fail sumber, jika ia terbuka. Menyimpan fail sumber terbuka mungkin mengakibatkan ralat penukaran data semasa pengendalian import.

Memulakan proses import dalam Access

 1. Buka pangkalan data Access yang data yang diimport akan disimpan. Jika anda tidak ingin menyimpan data dalam mana-mana pangkalan data sedia ada anda, cipta pangkalan data kosong.

 2. Sebelum anda memulakan pengendalian import, putuskan sama ada anda ingin menyimpan data dalam jadual baru atau jadual sedia ada.

  • Mencipta jadual baru    Jika anda memilih untuk menyimpan data dalam Jadual baru, Access mencipta jadual dan menambah data yang diimport padanya. Jika Jadual dengan nama yang ditentukan sudah wujud, Access menulis ganti kandungan Jadual dengan data yang diimport.

  • Tambah ke Jadual sedia ada    Jika anda menambah data pada jadual sedia ada, proses import menambah data jadual yang ditentukan.

   Apabila anda meneruskan, ingat paling Tambah operasi gagal kerana sumber data tidak sepadan dengan seting struktur dan medan jadual destinasi. Untuk mengelakkannya, buka Jadual dalam pandangan Reka bentuk dan semak semula yang berikut:

   • Baris pertama    Jika baris pertama fail teks sumber tidak mengandungi nama medan, pastikan posisi dan jenis data setiap lajur sepadan dengan mereka pada medan yang sepadan dalam Jadual. Untuk fail teks terbatas, jika baris pertama mengandungi tajuk lajur, tertib lajur dan medan tidak memerlukan sepadan, tetapi yang nama dan jenis data setiap lajur mesti betul-betul sepadan dengan medan yang sepadan. Apabila anda mengimport fail teks lebar tetap, Access tidak memberikan anda opsyen untuk menggunakan nilai dalam baris pertama sebagai nama medan.

   • Hilang atau medan tambahan    Jika satu atau lebih medan tidak berada dalam Jadual destinasi, menambah mereka sebelum anda memulakan pengendalian import. Walau bagaimanapun, jika Jadual destinasi mengandungi medan yang tidak wujud dalam fail sumber, anda perlu tidak memadamkannya daripada jadual selagi mereka menerima nilai nol.

    Petua: Medan akan menerima nilai nol jika sifat medan diperlukan disetkan kepada tidak dan seting sifat peraturan Pengesahihan tidak menghalang nilai nol.

   • Kunci primer    Jika Jadual mengandungi medan kunci primer, fail sumber mesti mengandungi lajur yang mengandungi nilai yang serasi dengan medan kunci primer. Selain itu, nilai kunci yang diimport mesti unik. Jika rekod yang diimport mengandungi nilai kunci primer yang sudah wujud dalam Jadual destinasi, pengendalian import memaparkan mesej ralat. Anda mesti mengedit sumber data agar ia mengandungi nilai kunci yang unik dan kemudian memulakan pengendalian import sekali lagi.

   • Medan berindeks    Jika sifat berindeks bagi medan dalam Jadual disetkan kepada Ya (Tiada pendua), lajur sepadan dalam fail teks sumber mestilah mengandungi nilai unik.

 3. Lokasi Bestari import/Pautan berbeza sedikit bergantung pada versi Access. Pilih langkah yang sepadan dengan versi Access anda:

  • Jika anda menggunakan versi terkini versi langganan Office 365 Access, pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import & paut , klik Sumber Data baru > Daripada fail > Fail teks.

  • Jika anda menggunakan Access 2016, Access 2013 atau Access 2010, pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import & paut , klik Fail teks.

  • Jika anda menggunakan Access 2007, pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import , klik Fail teks.

 4. Access membuka kotak dialog Dapatkan Data luaran-fail teks .

  Pilih untuk mengimport, tambah atau pautan ke fail teks.

 5. Dalam kotak dialog Dapatkan Data luaran - fail teks , dalam kotak Nama fail , taipkan nama fail sumber.

 6. Tentukan cara anda ingin menyimpan data yang diimport.

  • Untuk menyimpan data dalam jadual baru, pilih Import data sumber ke dalam jadual baru dalam pangkalan data semasa. Anda akan digesa untuk menamakan jadual ini kemudian.

  • Untuk menambah data pada jadual sedia ada, pilih Tambah salinan rekod pada jadual dan kemudian pilih Jadual dari senarai juntai bawah.

   Nota: Untuk memaut ke sumber data dengan mencipta jadual terpaut, lihat seksyen pautan ke fail teks, dalam artikel ini.

 7. Klik OK.

  Access mengimbas kandungan fail dan mencadangkan cara fail perlu teratur. Jika fail menggunakan pembatas untuk memisahkan medan, pastikan opsyen terbatas dipilih. Jika fail mempunyai medan lebar tetap, pastikan opsyen Lebar tetap yang dipilih. Jika anda kurang jelas tentang sama ada fail anda mempunyai medan lebar tetap atau terbatas, lihat seksyen sebelumnya, menyediakan fail sumber.

  Nota: Jika fail teks sumber mengandungi tab atau aksara khas lain, ini diwakili dalam Bestari Import teks sebagai kotak kecil antara lajur data.

 8. Klik Seterusnya.

  Maklumat yang memaparkan Bestari bergantung pada sama ada anda memilih opsyen terbatas atau lebar tetap opsyen.

  Terbatas

  Pilih atau Tentukan aksara yang delimits nilai medan - Tab, koma bernoktah, koma, Ruang atau lain-lain. Jika pengguna fail Penerang teks, dalam kotak Penerang teks , pilih sama ada dalam tanda petikan Kembar (") atau tanda petikan tunggal ('). Jika baris pertama fail sumber mengandungi nama medan, pilih kotak semak baris pertama mengandungi nama medan . Kemudian klik berikut.

  Lebar tetap

  Bestari memaparkan kandungan fail. Jika Access mengesan struktur columnar dalam data, ia meletakkan baris menegak dalam data untuk medan yang berasingan. Semak semula struktur yang dicadangkan oleh Bestari, dan jika perlu, ikut arahan pada halaman Bestari untuk menambah, mengalih keluar atau melaraskan baris. Kemudian klik berikut.

 9. Jika anda memilih untuk menambah data, Langkau ke langkah 13. Jika anda mengimport data ke jadual baru, klik berikut. Pada ketika ini, anda perlu menyemak sifat medan yang dipaparkan dalam Bestari.

  Nota: Halaman Bestari yang anda boleh menentukan maklumat mengenai medan yang anda import tidak dipaparkan jika anda appending rekod kepada jadual sedia ada.

 10. Klik lajur dalam separuh bahagian bawah halaman Bestari untuk memaparkan sifat medan yang sepadan. Semak semula dan mengubah, jika anda inginkan, yang nama dan jenis data medan destinasi.

  Capaian Ulasan baris pertama 25 dalam setiap lajur untuk mencadangkan jenis data lalai bagi medan yang sepadan. Jika terdapat jenis yang berbeza daripada nilai, seperti teks dan nilai berangka dalam baris pertama 25 lajur, Bestari mencadangkan jenis data yang serasi dengan semua atau kebanyakan nilai dalam lajur — yang biasanya ialah jenis data teks. Walaupun anda boleh memilih jenis data yang berbeza, ingat bahawa nilai yang tidak serasi dengan jenis data yang anda pilih sama ada diabaikan atau ditukar secara salah. Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk membetulkan nilai hilang atau salah, lihat seksyen menyelesaikan masalah nilai hilang atau salah dalam Jadual diimport, kemudian dalam artikel ini.

 11. Untuk mencipta Indeks pada medan, setkan berindeks kepada Ya. Untuk melangkau sepenuhnya lajur sumber, pilih kotak semak Jangan import medan (Langkau) . Kemudian klik berikut.

 12. Jika rekod yang ditambahkan pada jadual baru, Bestari menggesa anda untuk menentukan kunci primer untuk jadual. Jika anda memilih Access membenarkan menambah kunci primer, Access menambah medan Autonombor sebagai medan pertama dalam Jadual destinasi dan secara automatik mengisi dengan ID unik, bermula dengan 1. Klik berikut.

  Nota: Halaman Bestari yang anda boleh menentukan maklumat mengenai medan yang anda import tidak dipaparkan jika anda appending rekod kepada jadual sedia ada.

 13. Access memaparkan halaman terakhir Bestari. Jika anda mengimport rekod kepada jadual baru, tentukan nama untuk jadual destinasi. Dalam kotak Import Jadual , taipkan nama untuk jadual. Jika Jadual sudah wujud, prom yang meminta anda sama ada anda ingin menulis ganti jadual kandungan sedia ada. Klik Ya untuk meneruskan atau tiada untuk menentukan nama yang berbeza untuk jadual destinasi.

  Apakah butang lanjutan digunakan untuk?

  Butang lanjutan dalam Bestari Import teks membenarkan anda untuk mencipta atau membuka spesifikasi import dalam format yang digunakan oleh versi Access terdahulu. Melainkan anda mempunyai spesifikasi import dari versi terdahulu Access (sebelum Access 2007), kami mengesyorkan anda tidak menggunakan butang lanjutan . Sebaliknya, jika anda ingin menyimpan butiran operasi import ini, anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang prosedur ini dalam seksyen berikut.

 14. Klik selesai untuk mengimport data.

  Capaian cuba mengimport data. Jika mana-mana data yang diimport, Bestari memaparkan kotak dialog yang memberitahu anda status pengendalian import. Sebaliknya, jika operasi sepenuhnya gagal, Access memaparkan mesej ralat yang ralat berlaku cuba untuk mengimport fail.

 15. Buka Jadual destinasi dalam pandangan helaian data. Membandingkan data dalam Jadual dengan fail sumber dan pastikan data kelihatan betul.

Apa lagi yang perlu saya tahu tentang mengimport?

Menyelesaikan masalah nilai hilang atau salah dalam Jadual yang diimport

Jika anda melihat mesej ralat berlaku cuba untuk mengimport fail, pengendalian import sepenuhnya gagal. Sebaliknya, jika pengendalian import memaparkan halaman yang menggesa anda untuk menyimpan butiran operasi, operasi diuruskan untuk mengimport semua atau beberapa data. Mesej status juga sebutan nama Jadual log ralat yang mengandungi Perihalan sebarang ralat yang berlaku semasa pengendalian import.

Ia adalah penting untuk diambil perhatian bahawa walaupun mesej status menunjukkan pengendalian berjaya, anda perlu menyemak semula kandungan dan struktur jadual untuk memastikan bahawa semuanya kelihatan betul sebelum anda mula menggunakan Jadual.

Buka Jadual destinasi dalam pandangan helaian data untuk melihat jika semua data telah berjaya ditambah pada jadual. Kemudian, anda perlu membuka jadual dalam pandangan Reka bentuk untuk menyemak jenis data dan seting sifat lain medan.

Jadual berikut menerangkan langkah-langkah yang anda boleh ambil untuk membetulkan nilai hilang atau salah.

Petua: Semasa penyelesaian masalah, jika anda mencari hanya beberapa nilai yang hilang, anda boleh menambah mereka terus ke Jadual dalam pandangan helaian data. Sebaliknya, jika anda mencari seluruh lajur atau besar bilangan nilai yang sama ada hilang atau tidak diimport dengan betul, Betulkan masalah dalam fail sumber. Apabila anda memikirkan anda telah dibaiki semua masalah yang diketahui, ulangi pengendalian import.

Isu

Penyelesaian

Nilai -1 atau 0

Jika fail sumber termasuk medan yang hanya mengandungi nilai Benar atau Palsu atau hanya nilai Ya atau Tidak dan anda memilih Ya/Tidak sebagai jenis data untuk medan tersebut, anda akan melihat -1 dan 0 dalam jadual. Buka jadual dalam pandangan Reka Bentuk dan setkan sifat Format sama ada kepada Benar/Palsu atau Ya/Tidak.

Medan berbilang nilai

Access tidak menyokong mengimport berbilang nilai dalam medan. Senarai nilai dikendalikan sebagai nilai tunggal dan diletakkan dalam medan teks, dipisahkan dengan koma bernoktah.

Data terpenggal

Jika data muncul terpenggal dalam lajur, cuba Tingkatkan lebar lajur dalam pandangan helaian data. Jika meningkatkan lebar tidak menyelesaikan isu, puncanya mungkin bahawa jenis data bagi medan berangka disetkan kepada Integer panjang apabila ia harus telah disetkan untuk berganda.

Data hilang dalam kunci primer atau medan berindeks

Rekod yang anda import mengandungi nilai pendua yang tidak disimpan dalam medan kunci primer Jadual destinasi atau dalam medan yang mempunyai sifat berindeks yang disetkan kepada Ya (tiada pendua) dalam pangkalan data Access. Menyingkirkan nilai pendua dalam fail sumber dan cuba import sekali lagi.

Nilai Nol

Semasa anda membuka jadual dalam pandangan Helaian Data, anda mungkin mendapati sesetengah medan adalah kosong. Lakukan perkara berikut untuk meminimumkan atau menyingkir sebarang kejadian nilai nol dalam jadual:

 • Jika baris pertama 25 sumber mengandungi nilai jenis data yang berbeza, buka fail sumber dan menyusun semula baris untuk memastikan bahawa baris pertama 25 tidak mengandungi nilai bercampur dalam mana-mana medan. Kemudian, cuba import sekali lagi.

 • Kurung semua nilai bukan teks yang anda ingin simpan sebagai nilai teks dalam tanda petikan tunggal atau berganda.

 • Semasa pengendalian import, pilih jenis data yang sesuai untuk setiap medan. Jika jenis data salah, anda akan lihat nilai nol atau nilai salah dalam seluruh lajur.

Selain itu, anda mungkin ingin menyemak semula Jadual log ralat daripada halaman terakhir Bestari dalam pandangan helaian data. Jadual mempunyai tiga medan — ralat, medan dan baris. Setiap baris mengandungi maklumat tentang ralat khusus, dan kandungan medan ralat akan membantu anda menyelesaikan masalah.

Senarai lengkap rentetan ralat dan petua penyelesaian masalah

Ralat

Perihalan

Pemenggalan Medan

Satu nilai dalam fail terlalu besar untuk seting sifat Saiz Medan untuk medan ini.

Kegagalan Penukaran Jenis

Nilai dalam fail teks atau lembaran kerja ialah jenis data yang salah untuk medan ini. Nilai yang mungkin hilang atau mungkin muncul salah dalam medan destinasi. Lihat entri dalam jadual sebelumnya untuk maklumat lanjut tentang cara untuk menyelesaikan isu ini.

Pelanggaran Kekunci

Nilai kunci primer rekod ini adalah pendua — iaitu, ia sudah wujud dalam Jadual.

Kegagalan Peraturan Pengesahihan

Sesuatu nilai melanggar peraturan yang diset menggunakan sifat Peraturan Pengesahihan untuk medan ini atau untuk jadual.

Nol dalam Medan Diperlukan

Nilai nol tidak dibenarkan dalam medan ini kerana sifat Diperlukan medan disetkan kepada Ya.

Nilai nol dalam medan AutoNombor

Data yang anda import mengandungi nilai nol yang anda cuba untuk menambah medan Autonombor.

Rekod Tidak Dapat Dihuraikan

Sesuatu nilai teks mengandungi aksara pembatas teks (biasanya tanda petikan berganda). Setiap kali nilai mengandungi aksara pembatas, aksara tersebut mesti diulang sebanyak dua kali dalam fail teks; contohnya:

10-3 1/2"" cakera/kotak

Halaman atas

Pautan ke fail teks

Anda menggunakan pautan untuk menyambung ke data dalam fail lain tanpa mengimportnya — dengan melakukan demikian, anda boleh melihat data terkini dalam kedua-dua program asal dan dalam fail Access tanpa perlu mencipta dan mengekalkan salinan dalam Access. Jika anda tidak ingin menyalin kandungan fail teks ke dalam pangkalan data Access anda, tetapi masih ingin menjalankan pertanyaan dan menjana laporan yang berdasarkan data tersebut, anda harus pautan ke, dan bukannya mengimport, fail teks.

Apabila anda memaut ke fail teks, Access mencipta jadual baru yang dipautkan ke fail sumber. Sebarang perubahan yang anda lakukan pada fail sumber digambarkan dalam Jadual terpaut, Walau bagaimanapun, anda tidak akan dapat mengedit kandungan Jadual sepadan dalam Access. Jika anda ingin membuat perubahan pada kandungan atau struktur data, anda perlu membuka fail sumber dan membuat perubahan di dalamnya.

Senario biasa memaut ke fail teks dari dalam Access

 • Anda menggunakan program yang output data dalam format teks, tetapi anda ingin menggunakan data untuk analisis dan lanjut pelaporan menggunakan berbilang aplikasi, salah satu daripadanya sedang Access.

 • Data yang anda ingin bekerja dikekalkan oleh berlainan Jabatan atau kumpulan kerja. Anda ingin melihat data terkini, tetapi tidak ingin mengedit atau mengekalkan salinan anda sendiri.

Jika ini adalah kali pertama anda memaut ke fail teks

 • Apabila anda memaut ke fail teks, Access mencipta jadual baru, sering dirujuk sebagai Jadual terpaut. Jadual terpaut menunjukkan data daripada fail sumber, tetapi ia sebenarnya tidak menyimpan data dalam pangkalan data.

 • Anda tidak boleh memaut fail teks kepada jadual sedia ada dalam pangkalan data. Dengan kata lain, anda tidak boleh menambahkan data kepada jadual sedia ada dengan menjalankan pengendalian memaut.

 • Sesuatu pangkalan data boleh mengandungi berbilang jadual terpaut.

 • Sebarang perubahan yang anda buat kepada fail sumber secara automatik digambarkan dalam Jadual terpaut. Walau bagaimanapun, kandungan dan struktur Jadual terpaut dalam Access adalah baca sahaja.

 • Apabila anda membuka fail teks dalam Access, Access mencipta pangkalan data kosong dan bermula secara automatik Bestari teks pautan.

Langkah untuk memaut ke fail teks

 1. Cari fail teks, dan buka dalam word pemprosesan program, seperti Word atau Notepad.

  Perhatikan bahawa anda boleh memautkan ke teks hanya satu fail masa semasa pengendalian pautan. Untuk memaut ke fail teks berbilang, ulangi operasi pautan untuk setiap fail.

 2. Semak kandungan fail sumber dan ambil tindakan seperti yang diterangkan dalam Jadual berikut:

  Unsur

  Perihalan

  Terbatas atau lebar tetap

  Pastikan bahawa fail secara konsisten mengikuti salah satu format. Jika fail terbatas, mengenal pasti aksara delimiting. Jika fail mempunyai medan lebar tetap, pastikan setiap medan lebar yang sama dalam setiap rekod.

  Penerang teks

  Sesetengah fail terbatas mungkin mengandungi nilai medan yang dikurung dalam tanda petikan tunggal atau berganda, seperti yang ditunjukkan di sini:

  "Pernille Halberg", 25, 4/5/2017, "New York"

  "Daniel Brunner," 27,2018, "Chicago"

  Aksara yang mengurung nilai medan dipanggil Penerang teks. Penerang teks yang tidak diperlukan tetapi ia penting jika:

  • Pembatas medan muncul sebagai sebahagian daripada nilai medan. Contohnya, jika koma digunakan sebagai pembatas medan dan New York, Chicago ialah nilai medan yang sah, anda mesti kurungkan nilai dalam sepasang Penerang, seperti: "New York, Chicago".

  • Anda inginkan Access mengendalikan nilai bukan teks seperti 0452934 dan 0034539sebagai nilai teks dalam medan teks.

  Semasa pengendalian pautan, anda boleh menentukan sama ada fail menggunakan Penerang yang dan, jika Ya, anda menentukan aksara yang bertindak sebagai Penerang yang.

  Pastikan bahawa Penerang teks yang sama digunakan di seluruh fail dan nilai teks sahaja dikurung dalam sepasang Penerang.

  Bilangan medan

  Bilangan medan sumber tidak boleh melebihi 255 — Access tidak menyokong lebih daripada 255 medan dalam Jadual.

  Melangkau rekod dan medan

  Anda boleh melangkau medan tertentu, tetapi anda tidak boleh melangkau rekod.

  Baris dan medan kosong

  Padam Semua baris kosong yang tidak diperlukan dalam fail. Jika terdapat medan kosong, cuba menambah data hilang dalam fail sumber.

  Aksara luaran

  Semak semula dan mengalih keluar aksara lebihan seperti tab, suapan baris dan kembalian penyorong.

  Jenis data

  Untuk mengelakkan ralat semasa memautkan, pastikan bahawa setiap medan sumber mengandungi jenis data dalam setiap baris yang sama. Capaian mengimbas baris pertama 25 fail untuk menentukan jenis data bagi medan dalam Jadual. Kami amat mengesyorkan anda memastikan bahawa baris pertama 25 sumber Campurkan nilai jenis data yang berbeza dalam mana-mana medan. Anda juga harus memastikan bahawa sebarang nilai bukan teks yang anda ingin dikendalikan sebagai nilai teks dikurung dalam tanda petikan tunggal atau berganda.

  Jika fail sumber mengandungi bercampur nilai dalam baris yang berikut dalam baris ke-25, pengendalian import mungkin memaparkan nilai ralat atau menukarnya dengan betul. Untuk maklumat penyelesaian masalah, lihat seksyen menyelesaikan masalah #Num! dan nilai yang salah dalam Jadual terpaut, kemudian dalam artikel ini.

  Nama medan

  Untuk fail teks terbatas, jika fail tidak termasuk nama medan, ia adalah satu amalan baik untuk menempatkan mereka dalam baris pertama. Semasa pengendalian pautan, anda boleh menentukan bahawa capaian anggap nilai dalam baris pertama sebagai nama medan. Walau bagaimanapun, apabila anda mengimport fail teks lebar tetap, Terdapat tiada opsyen untuk melayan nilai dalam baris pertama sebagai nama medan.

 3. Tutup fail sumber, jika ia terbuka.

 4. Buka pangkalan data yang anda ingin cipta pautan. Pastikan bahawa pangkalan data bukan baca sahaja dan anda mempunyai keizinan yang diperlukan untuk membuat perubahan pada pangkalan data.

  Jika anda tidak ingin menyimpan pautan dalam mana-mana pangkalan data sedia ada anda, cipta pangkalan data kosong.

 5. Lokasi Bestari import/Pautan berbeza sedikit bergantung pada versi Access. Pilih langkah yang sepadan dengan versi Access anda:

  • Jika anda menggunakan versi terkini versi langganan Office 365 Access, pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import & paut , klik Sumber Data baru > Daripada fail > Fail teks.

  • Jika anda menggunakan Access 2016, Access 2013 atau Access 2010, pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import & paut , klik Fail teks.

  • Jika anda menggunakan Access 2007, pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import , klik Fail teks.

 6. Access membuka kotak dialog Dapatkan Data luaran-fail teks .

  Pilih untuk mengimport, tambah atau pautan ke fail teks.

 7. Dalam kotak dialog Dapatkan Data luaran - fail teks , tentukan nama fail teks yang mengandungi data yang anda ingin pautkan dalam kotak Nama fail .

 8. Pilih pautan ke sumber data dengan mencipta jadual terpaut dan kemudian klik OK.

  Bestari teks pautan bermula. Bestari ini membimbing anda melalui proses pautan.

 9. Access mengimbas kandungan fail dan mencadangkan cara fail teratur. Jika fail menggunakan aksara delimiting untuk memisahkan medan, anda harus memastikan bahawa opsyen terbatas dipilih. Jika fail mempunyai medan lebar tetap, pastikan opsyen Lebar tetap yang dipilih.

 10. Klik Seterusnya.

 11. Halaman berikut Bestari yang dipaparkan bergantung pada sama ada anda memilih opsyen terbatas atau lebar tetap opsyen.

  Fail terbatas    Pilih atau Tentukan aksara yang delimits nilai medan. Jika pengguna fail Penerang teks, dalam kotak Penerang teks , pilih sama ada " atau '. Jika baris pertama fail sumber mengandungi nama medan, pilih kotak semak baris pertama mengandungi nama medan . Kemudian klik berikut.

  Fail lebar tetap    Bestari menunjukkan kandungan fail. Jika Access mengesan struktur columnar dalam data, ia meletakkan baris menegak dalam data untuk medan yang berasingan. Semak semula struktur yang dicadangkan oleh Bestari, dan jika perlu, ikut arahan pada halaman Bestari untuk menambah, mengalih keluar atau melaraskan baris. Kemudian klik berikut.

 12. Pada halaman berikut Bestari, Access memaparkan sifat medan. Klik lajur dalam separuh bahagian bawah halaman Bestari untuk memaparkan sifat medan yang sepadan. Semak semula dan mengubah, jika anda inginkan, yang nama dan jenis data medan destinasi.

  Capaian Ulasan baris pertama 25 dalam setiap lajur untuk mencadangkan jenis data lalai bagi medan yang sepadan. Jika terdapat jenis yang berbeza daripada nilai, seperti teks dan nilai berangka dalam baris pertama 25 lajur, Bestari mencadangkan jenis data yang serasi dengan semua atau kebanyakan nilai dalam lajur. Dalam kebanyakan kes, yang ialah jenis data teks. Walaupun anda boleh memilih jenis data yang berbeza, ingat bahawa nilai yang tidak serasi dengan jenis data pilihan akan menyebabkan sama ada nilai ralat atau mendapatkan ditukar dengan betul. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen berikut, menyelesaikan masalah #Num! dan nilai yang salah dalam Jadual terpaut.

  Apakah butang lanjutan digunakan untuk?

  Butang lanjutan dalam Bestari Import teks membenarkan anda untuk mencipta atau membuka spesifikasi pautan dalam format yang digunakan oleh versi Access terdahulu. Access tidak menyediakan cara untuk menyimpan spesifikasi Pautan berbeza import dan eksport operasi, jadi jika anda ingin menyimpan butiran spesifikasi pautan, klik butang lanjutan , setkan opsyen yang anda inginkan, dan kemudian klik Simpan sebagai.

 13. Klik Seterusnya.

 14. Pada halaman terakhir Bestari, tentukan nama untuk jadual terpaut dan klik selesai. Jika Jadual dengan nama yang sudah wujud, Access meminta jika anda ingin menulis ganti Jadual sedia ada. Klik Ya jika anda ingin menulis ganti atau tiada untuk menentukan nama Jadual yang berbeza.

  Capaian cuba mencipta jadual terpaut. Jika Jadual berjaya dicipta, Access memaparkan mesej selesai memautkan Jadual …. Buka Jadual terpaut dan semak semula medan dan data untuk memastikan anda melihat data yang betul dalam semua medan.

Halaman atas

Menyelesaikan masalah #Num! dan nilai yang salah dalam Jadual terpaut

Walaupun jika anda melihat mesej selesai memautkan Jadual, anda masih perlu membuka jadual dalam pandangan helaian data untuk mengesahkan bahawa semua baris dan lajur menunjukkan data yang betul.

Jika anda melihat ralat atau data yang tidak betul di mana-mana dalam Jadual, ambil tindakan pembetulan seperti yang diterangkan dalam Jadual berikut dan cuba memautkan sekali lagi. Ingat bahawa anda tidak akan dapat menambah nilai terus ke Jadual terpaut, kerana Jadual adalah baca sahaja.

Isu

Penyelesaian

Nilai -1 atau 0

Jika fail sumber termasuk medan yang mengandungi hanya benar atau nilai False atau hanya ya atau tidak nilai dan anda pilih Ya/tidak sebagai jenis data bagi medan, anda akan melihat -1 atau 0 dalam Jadual. Buka Jadual dalam pandangan Reka bentuk dan Setkan sifat Format kepada Benar/palsu atau Ya/tidak.

Medan berbilang nilai

Apabila anda memautkan data, Access mendayakan sokongan untuk berbilang nilai dalam medan. Senarai nilai dikendalikan sebagai nilai tunggal dan diletakkan dalam medan teks, dipisahkan dengan koma bernoktah.

Data terpenggal

Jika data muncul terpenggal dalam lajur, cuba Tingkatkan lebar lajur dalam pandangan helaian data. Jika meningkatkan lebar tidak menyelesaikan isu, puncanya mungkin bahawa jenis data bagi medan berangka disetkan kepada Integer panjang apabila ia harus telah disetkan untuk berganda.

#Num!

Apabila anda membuka jadual dalam pandangan helaian data, anda mungkin melihat beberapa medan mengandungi #Num! dan bukannya nilai sebenar. Lakukan perkara berikut untuk meminimumkan atau menyingkirkan sebarang Tika nilai nol dalam fail sumber:

 • Kurung semua nilai bukan teks yang anda ingin simpan sebagai nilai teks dalam tanda petikan tunggal atau berganda.

 • Semasa pengendalian pautan, pilih jenis data yang sesuai untuk setiap medan. Jika jenis data adalah salah, seluruh lajur mungkin mengandungi hanya #Num! nilai untuk semua baris.

Jadual berikut menyenaraikan kes yang anda akan masih dapat melihat yang #Num! ralat dalam medan:

Jika nilai yang hilang adalah dari jenis...

Dan jenis destinasi medan adalah...

Anda perlu …

Teks

Berangka atau Tarikh

Gantikan semua nilai teks dengan nilai yang sepadan dengan jenis data medan destinasi dan kemudian cuba memautkan sekali lagi.

Tarikh

Berangka

Gantikan semua nilai tarikh dengan nilai berangka dan kemudian cuba memautkan sekali lagi.

Berangka

Tarikh

Gantikan semua nilai berangka dengan nilai tarikh dan kemudian cuba memautkan sekali lagi.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×