Mengimport XML data

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika anda telah mencipta peta XML, anda boleh menggunakannya untuk mengimport XML data ke dalam sel yang dipetakan, tetapi juga terdapat beberapa kaedah dan perintah untuk mengimport data XML tanpa Peta XML.

Jika anda mempunyai peta XML, lakukan ini untuk mengimport XML data ke dalam sel dipetakan:

 1. Dalam peta XML, pilih salah satu sel dipetakan.

 2. Klik pembangun > Import.

  Jika anda tidak melihat tab pembangun , lihat Tunjukkan tab pembangun.

 3. Dalam kotak dialog Import XML , Cari dan pilih fail data XML (.xml) yang anda ingin import dan klik Import.

Cara lain untuk mengimport XML data

Untuk maklumat lanjut mengenai isu, lihat isu biasa dengan mengimport XML data di penghujung artikel ini.

Mengimport fail data XML sebagai Jadual XML

 1. Klik pembangun > Import.

  Jika anda tidak melihat tab pembangun , lihat Tunjukkan tab pembangun.

 2. Dalam kotak dialog Import XML , Cari dan pilih fail data XML (.xml) yang anda ingin import dan klik Import.

  Jika fail data XML tidak merujuk suatu skema, Excel infers skema dari fail data XML.

 3. Dalam kotak dialog Import Data , lakukan salah satu yang berikut:

  1. Memilih Jadual XML dalam lembaran kerja sedia ada untuk mengimport kandungan fail data XML ke dalam Jadual XML dalam lembaran kerja anda di lokasi sel yang ditentukan.

  2. Memilih Jadual XML dalam lembaran kerja baru untuk mengimport kandungan fail ke dalam Jadual XML dalam lembaran kerja baru bermula pada sel A1. Skema fail data XML dipaparkan dalam anak tetingkap tugas Sumber XML .

 4. Jika fail data XML tidak merujuk suatu skema, kemudian Excel infers skema dari fail data XML.

 5. Untuk mengawal kelakuan data XML (seperti terikat data, format dan tataletak), klik sifat, yang memaparkan kotak dialog sifat Peta XML . Contohnya, data sedia ada dalam julat dipetakan akan ganti apabila anda mengimport data secara lalai, tetapi anda boleh mengubahnya.

Mengimport fail data XML berbilang

 1. Pilih sel yang dipetakan untuk mengimport fail XML yang berbilang ke dalam satu set sel dipetakan.

  Jika anda ingin mengimport berbilang fail XML ke berbilang set sel dipetakan, klik sel di mana-mana pada lembaran kerja yang tidak dipetakan.

 2. Klik pembangun > Import.

  Jika anda tidak melihat tab pembangun , lihat Tunjukkan tab pembangun.

 3. Dalam kotak dialog Import XML , Cari dan pilih fail data XML (.xml) yang anda ingin import.

  • Jika fail yang bersebelahan, tekan Shift dan klik pertama dan fail yang terakhir dalam senarai. Semua data daripada fail XML yang akan diimport dan ditambah pada sel dipetakan.

  • Jika fail tidak bersebelahan, tekan dan tahan Ctrl dan klik setiap fail yang anda ingin import dalam senarai.

 4. Klik Import.

  Jika anda memilih fail yang tidak bersebelahan, kotak dialog .xml mengimport < filename > muncul. Pilih Peta XML yang sepadan dengan fail data XML anda mengimport untuk setiap fail.

  Untuk menggunakan Peta tunggal untuk semua fail yang dipilih yang tidak lagi diimport, pilih gunakan Peta XML ini untuk semua fail terpilih skema ini.

Mengimport fail data XML berbilang sebagai data Luaran

Untuk mengimport berbilang fail XML yang menggunakan ruang nama yang sama tetapi berlainan skema XML, anda boleh menggunakan perintah Daripada Import Data XML . Excel mencipta peta XML yang unik untuk setiap fail data XML yang anda import.

Nota: Jika anda mengimport berbilang fail XML yang tidak menentukan ruang nama, fail XML ini dianggap sebagai jika mereka menggunakan ruang nama yang sama.

 1. Jika anda menggunakan Excel dengan langganan Office 365, klik Data > Dapatkan Data > Daripada fail > Daripada XML.

  Jika anda menggunakan Excel 2016 atau terdahulu, klik Data > Daripada sumber lain > Daripada Import Data XML.

 2. Pergi ke pemacu, folder atau lokasi Internet yang mempunyai fail data XML (.xml) yang anda ingin import.

 3. Pilih fail dan klik Buka.

 4. Dalam kotak dialog Import Data , lakukan salah satu yang berikut:

  • Jadual XML dalam lembaran kerja sedia ada    Kandungan fail diimport ke dalam Jadual XML yang baru dalam lembaran kerja baru. Jika fail data XML tidak merujuk suatu skema, Excel infers skema dari fail data XML.

  • Lembaran kerja sedia ada    Data XML yang diimport dalam Jadual dua dimensi dengan baris dan lajur yang menunjukkan tag XML sebagai tajuk lajur dan data dalam baris di bawah tajuk lajur. Unsur pertama (nod akar) digunakan seperti tajuk dan dipaparkan dalam lokasi sel yang ditentukan. Baki tag Diisih mengikut abjad merentasi baris kedua. Dalam kes ini, Excel tidak mentaadbir skema, dan anda tidak boleh menggunakan Peta XML.

  • Lembaran kerja baru    Excel menambahkan lembaran kerja baru kepada buku kerja anda dan meletakkan XML data dalam penjuru atas kiri lembaran kerja baru secara automatik. Jika fail data XML tidak merujuk suatu skema, Excel infers skema dari fail data XML.

 5. Untuk mengawal kelakuan bagi data XML, seperti terikat data, format dan tataletak, klik sifat, yang memaparkan kotak dialog sifat Peta XML . Contohnya, data sedia ada dalam julat dipetakan ganti apabila anda mengimport data secara lalai, tetapi anda boleh mengubahnya.

Membuka fail data XML untuk mengimport data

 1. Klik Fail > Buka.

  Jika anda menggunakan Excel 2007, klik Butang Microsoft Office Imej butang > Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka , klik pemacu, folder atau lokasi Internet yang mempunyai fail yang anda ingin buka.

 3. Pilih fail dan klik Buka.

 4. Jika kotak dialog Import XML muncul, fail yang anda buka merujuk kepada satu atau lebih boleh Perluas Bahasa transformasi (XSLT) helaian gaya, supaya anda boleh klik salah satu opsyen berikut:

  • Buka fail tanpa menggunakan helaian gaya    data XML dalam diimport dalam Jadual dua dimensi dengan baris dan lajur yang menunjukkan tag XML sebagai tajuk lajur dan data dalam baris di bawah tajuk lajur. Unsur pertama (nod akar) digunakan seperti tajuk dan dipaparkan dalam lokasi sel yang ditentukan. Baki tag Diisih mengikut abjad merentasi baris kedua. Dalam kes ini, Excel tidak mentaadbir skema, dan anda tidak boleh menggunakan Peta XML.

  • Membuka fail yang berikut helaian gaya digunakan (Pilih satu)    Pilih helaian gaya yang anda ingin gunakan, dan kemudian klik OK. XML data diformat menurut helaian gaya yang anda pilih.

   Nota: XML data dibuka sebagai baca sahaja dalam Excel agar anda tidak sengaja menyimpan fail sumber asal anda dalam format fail buku kerja didayakan makro Excel (.xlsm). Dalam kes ini, Excel tidak mentaadbir skema, dan anda tidak boleh menggunakan Peta XML.

 5. Jika kotak dialog Buka XML muncul, fail XML tidak mempunyai sebarang rujukan helaian gaya XSLT. Untuk membuka fail, klik salah satu opsyen berikut:

  • Klik sebagai Jadual XML untuk mencipta jadual XML dalam buku kerja baru.

   Kandungan fail diimport ke dalam Jadual XML. Jika fail data XML tidak merujuk suatu skema, Excel infers skema dari fail data XML.

  • Klik sebagai buku kerja baca sahaja.

   Data XML yang diimport dalam Jadual dua dimensi dengan baris dan lajur yang menunjukkan tag XML sebagai tajuk lajur dan data dalam baris di bawah tajuk lajur. Unsur pertama (nod akar) digunakan seperti tajuk dan dipaparkan dalam lokasi sel yang ditentukan. Baki tag Diisih mengikut abjad merentasi baris kedua. Dalam kes ini, Excel tidak mentaadbir skema, dan anda tidak boleh menggunakan Peta XML.

   XML data dibuka sebagai baca sahaja dalam Excel agar anda tidak sengaja menyimpan fail sumber asal anda dalam format fail buku kerja didayakan makro Excel (.xlsm). Dalam kes ini, Excel tidak mentaadbir skema, dan anda tidak boleh menggunakan Peta XML.

  • Klik Gunakan anak tetingkap tugas sumber XML.

   Skema fail data XML dipaparkan dalam anak tetingkap tugas Sumber XML . Anda boleh menyeret unsur skema untuk lembaran kerja untuk memetakan unsur tersebut pada lembaran kerja.

   Jika fail data XML tidak merujuk suatu skema, Excel infers skema dari fail data XML.

Isu biasa dengan mengimport XML data

Excel memaparkan kotak dialog Ralat Import XML apabila ia tidak dapat mengesahkan data mengikut Peta XML. Dalam kotak dialog ini, klik butiran untuk maklumat tambahan mengenai setiap ralat. Jadual berikut menyenaraikan beberapa ralat import biasa:

Ralat

apa yang berlaku

Skema gagal pengesahihan

Apabila anda mengklik mengesahkan data terhadap skema untuk import dan eksport dalam kotak dialog Sifat Peta XML , data yang diimport, tetapi data tidak disahkan terhadap Peta XML yang ditentukan.

Beberapa data diimport sebagai teks

Beberapa atau semua data yang anda import telah ditukar daripada jenis datanya diisytiharkan kepada teks. Untuk menggunakan data ini dalam pengiraan, anda perlu menukar data daripada teks kepada nombor atau tarikh. Contohnya, nilai tarikh yang ditukar kepada teks tidak berfungsi seperti yang bertujuan dalam fungsi YEAR sehingga anda menukar kepada jenis data tarikh. Excel menukar data kepada teks apabila:

 • Data yang berada dalam format Excel tidak menyokong.

 • Data tidak serasi dengan Perwakilan dalaman Excel jenis data XSD. Untuk membaiki masalah ini, semak setiap pengisytiharan jenis data untuk memastikan data XML anda adalah sah mengikut skema XML.

Ralat menghuraikan XML

Penghurai XML tidak boleh membuka fail XML yang ditentukan. Pastikan fail XML tidak mempunyai ralat sintaks dan XML yang dibentuk dengan baik.

Tidak dapat mencari Peta XML yang sepadan dengan data

Masalah ini boleh berlaku apabila anda memilih lebih daripada satu fail data XML untuk mengimport dan Excel tidak dapat mencari Peta XML yang sepadan untuk salah satu daripada fail. Bagi fail yang bernama dalam bar tajuk kotak dialog import skema yang sesuai terlebih dahulu, dan kemudian cuba import fail sekali lagi.

Jadual XML tidak boleh disaiz semula untuk memuatkan data

Anda sedang cuba menambah baris dengan mengimport atau appending data Jadual XML, tetapi terdapat bilik tiada untuk jadual untuk mengembangkan. Jadual XML hanya boleh mengembangkan dari bawah ke bawah. Contohnya, mungkin objek seperti gambar atau jadual yang lain, betul-betul di bawah Jadual XML yang mengelakkan Jadual XML mengembangkan. Atau, untuk jadual XML untuk mengembangkan, ia akan melebihi had baris Excel 1,048,576. Untuk membaiki masalah ini, menyusun semula jadual dan objek pada lembaran kerja untuk membenarkan Jadual XML untuk mengembangkan dari bawah ke bawah.

Fail XML yang ditentukan tidak merujuk suatu skema

Fail XML yang anda cuba membuka tidak merujuk kepada skema XML. Untuk bekerja dengan data XML yang berada dalam fail Excel keperluan skema yang berdasarkan kandungan fail XML. Jika skema tersebut adalah salah atau tidak mencukupi, mengalih keluarnya daripada buku kerja anda. Kemudian mencipta fail skema XML dan mengedit fail data XML supaya fail data XML merujuk kepada skema. Untuk maklumat lanjut, lihat unsur Peta XML pada sel dalam peta XML.

Nota: Anda tidak boleh mengeksport skema Excel kesimpulan sebagai yang berasingan skema fail data XML (.xsd). Walaupun terdapat editor skema XML dan kaedah lain untuk mencipta fail skema XML, anda mungkin tidak mempunyai capaian mudah padanya atau mengetahui cara untuk menggunakannya.

Ikuti langkah ini untuk mengalih keluar skema yang dicipta Excel daripada buku kerja anda:

 1. Klik pembangun > sumber.

  Perintah XML pada tab Pembangun

  Jika anda tidak melihat tab pembangun , lihat Tunjukkan tab pembangun.

 2. Dalam anak tetingkap tugas Sumber XML , klik Peta XML.

 3. Dalam kotak dialog Peta XML , klik Excel Peta XML yang dicipta dan klik padam.

Mengimport berbilang fail XML yang menggunakan ruang nama yang sama tetapi berlainan skema tidak berfungsi seperti yang dijangkakan

Apabila anda bekerja dengan berbilang fail data XML dan skema XML, anda biasanya mencipta peta XML untuk setiap skema, memetakan unsur yang anda inginkan, dan kemudian mengimport fail data XML setiap Peta XML yang sesuai. Menggunakan perintah Import untuk membuka berbilang fail XML dengan ruang nama yang sama, anda hanya boleh menggunakan satu skema XML. Apabila anda menggunakan Perintah ini untuk membuka berbilang fail XML yang menggunakan ruang nama yang sama tetapi skema yang berlainan, anda boleh mendapatkan hasil yang tidak dijangka. Contohnya, data mungkin ditulis ganti atau fail tidak dibuka.

Untuk mengimport berbilang fail XML yang menggunakan ruang nama yang sama tetapi berlainan skema XML, cuba gunakan perintah Daripada Import Data XML (klik Data > Daripada sumber lain). Perintah ini membenarkan berbilang fail XML dengan ruang nama yang sama untuk menggunakan berbilang skema XML. Excel mencipta peta XML yang unik untuk setiap fail data XML yang anda ingin import.

Nota: Jika anda mengimport berbilang fail XML yang tidak menentukan ruang nama, fail XML ini dianggap sebagai jika mereka menggunakan ruang nama yang sama.

Menunjukkan tab Pembangun

Jika anda tidak melihat tab Pembangun, lakukan yang berikut untuk memaparkannya:

 • Dalam Excel 2013 dan Excel 2010:

  1. Klik Fail > Opsyen.

  2. Klik kategori Sesuaikan Reben.

  3. Di bawah Tab utama, semak kotak pembangun , dan klik OK.

 • Dalam Excel 2007:

  1. Klik butang Microsoft Office Imej butang > opsyen Excel.

  2. Klik kategori Popular .

  3. Di bawah opsyen teratas untuk bekerja dengan Excel, tandakan kotak Tunjukkan tab pembangun dalam reben , dan klik OK.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Atas pandangan XML dalam Excel

Unsur Peta XML pada sel dalam peta XML

Data XML eksport

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×