Menghidupkan atau mematikan perkongsian untuk SharePoint Online Luaran

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika anda bekerja dengan vendor, klien atau pelanggan di luar organisasi anda, anda mungkin ingin memberikan mereka capaian kepada kawasan tertentu bagi laman anda atau dokumen tertentu. Dalam artikel ini, kami akan menunjukkan anda cara untuk menghidupkan atau mematikan perkongsian untuk SharePoint Onlineperkongsian. Anda mesti menjadi pentadbir SharePoint Online untuk melakukan ini.

Perkongsian luaran dikawal pada aras penyewa (sejagat, seting yang mempengaruhi semua SharePoint Online) dan pada aras koleksi laman. Seting aras penyewa menentukan apakah opsyen yang tersedia pada aras koleksi laman.

Seting perkongsian luaran bagi koleksi laman individu tidak boleh kurang terhad daripada apa-apa sahaja yang dibenarkan pada aras penyewa, tetapi seting ini mungkin lebih terbatas. Contohnya, jika perkongsian luaran dihidupkan pada aras penyewa, tetapi ia dihadkan kepada hanya membenarkan disahkan pengguna, kemudian yang akan yang hanya jenis perkongsian luaran anda boleh membenarkan dalam koleksi laman tertentu. Jika perkongsian melalui luaran kedua-dua pautan tetamu Daftar Masuk dan tanpa nama yang dibenarkan pada aras penyewa, kemudian opsyen tersebut juga tersedia untuk setiap koleksi laman.

Pilih salah satu tab di bawah untuk mengkonfigurasikan perkongsian dalam SharePoint Online.

Menghidupkan perkongsian luaran atau mematikan secara global untuk SharePoint Online

Menghidupkan perkongsian luaran pada aras penyewa bermakna bahawa koleksi laman boleh kemudian didayakan untuk perkongsian. Seterusnya, laman dan dokumen dalam koleksi laman yang didayakan untuk perkongsian boleh didayakan untuk perkongsian.

 1. Daftar masuk ke Office 365 sebagai pentadbir global atau pentadbir SharePoint.

 2. Pilih ikon pelancar aplikasi ikon Ikon yang kelihatan seperti wafel dan mewakili butang yang apabila diklik akan menunjukkan berbilang jubin aplikasi untuk dipilih. di bahagian atas kiri dan pilih Pentadbir untuk membuka pusat pentadbiran Office 365. (Jika anda tidak melihat jubin Pentadbir, anda tidak mempunyai keizinan pentadbir Office 365 dalam organisasi anda.)

 3. Dalam anak tetingkap kiri, pilih Pusat pentadbiran > SharePoint.

 4. Dari pusat pentadbiran SharePoint, klik perkongsian.

 5. Pilih salah satu daripada berikut:

  Halaman perkongsian luaran penyewa

Opsyen yang untuk memilih …

Pilih opsyen ini:

Jika anda ingin:

Jangan benarkan perkongsian di luar organisasi anda

Halang semua pengguna di semua laman berkongsi Laman atau berkongsi kandungan pada laman dengan pengguna luaran. Pengguna tidak akan dapat berkongsi Laman atau kandungan dengan pengguna luaran, walaupun jika pengguna tersebut sudah berada dalam direktori anda.

Benarkan perkongsian hanya dengan pengguna luaran yang telah wujud dalam direktori organisasi anda

Benarkan perkongsian untuk pengguna luaran yang telah ada dalam direktori anda sahaja. Pengguna ini mungkin wujud dalam direktori anda kerana ia telah menerima jemputan perkongsian atau ia telah secara manual diimport, seperti melalui kerjasama Azure B2B. (Anda boleh memberitahu pengguna luaran kerana ia mempunyai #EXT # dalam nama pengguna mereka.)

Membenarkan pengguna untuk menjemput dan berkongsi dengan pengguna luaran yang sah

Perlukan pengguna luaran yang telah menerima jemputan untuk melihat laman atau kandungan demi mendaftar masuk dengan akaun Microsoft sebelum mereka boleh mencapai kandungan.

 • Pemilik laman atau individu lain dengan keizinan kawalan penuh boleh berkongsi laman dengan pengguna luaran.

 • Pemilik laman atau individu lain dengan keizinan kawalan penuh pada laman boleh berkongsi dokumen dengan pengguna luaran.

 • Semua pengguna luaran akan diminta untuk mendaftar masuk sebelum mereka boleh melihat kandungan.

 • Jemputan untuk melihat kandungan hanya boleh ditebus sekali. Selepas jemputan telah diterima, ia tidak boleh dikongsi atau digunakan oleh individu lain untuk memperoleh capaian.

Membenarkan perkongsian untuk disahkan pengguna luaran dan menggunakan capaian tanpa nama

(Secara pilihan, anda boleh menyediakan pautan ke tamat tempoh dengan beberapa hari dan pilih cara penerima boleh menggunakan pautan.)

Benarkan pengguna laman berkongsi laman dengan individu yang mendaftar masuk sebagai pengguna yang sah tetapi anda juga ingin benarkan pengguna laman berkongsi dokumen melalui pautan tetamu tanpa nama yang tidak memerlukan penerima jemputan mendaftar masuk.

 • Pemilik laman atau individu lain dengan keizinan kawalan penuh boleh berkongsi laman dengan pengguna luaran.

 • Semua pengguna luaran perlu mendaftar masuk sebelum mereka boleh melihat kandungan pada laman yang telah dikongsi.

 • Apabila berkongsi dokumen, pemilik laman atau individu lain dengan keizinan kawalan penuh boleh memilih untuk meminta Daftar Masuk atau menghantar pautan tetamu tanpa nama.

 • Apabila pengguna berkongsi dokumen, mereka boleh memberikan pengguna luaran sama ada keizinan melihat atau mengedit pada dokumen itu.

 • Pengguna luaran yang menerima pautan tetamu tanpa nama boleh melihat atau mengedit kandungan tanpa mendaftar masuk.

 • Pautan tetamu tanpa nama mungkin boleh dimajukan atau dikongsi dengan individu lain yang juga mungkin dapat melihat atau mengedit kandungan tanpa mendaftar masuk.

Seting tambahan

Setkan jenis pautan lalai

Untuk menguruskan jenis pautan pengguna berkongsi dengan lebih baik, anda boleh mengesetkan jenis pautan yang menunjukkan apabila pengguna memilih Dapatkan pautan untuk berkongsi dokumen dan folder lalai.

Kotak dialog jenis pautan lalai

Jenis sangat mengizinkan pautan, sudah terdapat pautan capaian tanpa nama yang memberi capaian kepada sesiapa yang mempunyai pautan. Pautan dalaman boleh digunakan oleh pengguna dalam organisasi anda sahaja, dan terus pautan yang boleh dicapai oleh pengguna yang sudah mempunyai keizinan untuk mencapai dokumen atau folder sahaja. Untuk maklumat lanjut, lihat mengubah jenis pautan lalai apabila pengguna Dapatkan Pautan perkongsian.

Seting tambahan

Apabila anda memilih untuk membenarkan pengguna untuk berkongsi di luar organisasi anda, anda mempunyai beberapa cara tambahan untuk membenarkan atau mengehadkan perkongsian.

Seting tambahan untuk perkongsian

Perkongsian luaran had dengan menggunakan domain: anda boleh membenarkan atau mengehadkan capaian ke domain tertentu. Untuk maklumat lanjut, lihat Domain terhad perkongsian dalam Office 365 SharePoint Online dan OneDrive for Business.

Menghalang pengguna luaran daripada perkongsian fail, folder, dan mereka tidak mempunyai laman: pengguna luaran tidak boleh berkongsi apa-apa yang mereka tidak mempunyai dengan orang lain.

Pengguna luaran mesti menerima jemputan perkongsian yang menggunakan akaun yang sama yang jemputan yang telah dihantar kepada: pengguna luaran tidak boleh menggunakan akaun yang berlainan daripada yang jemputan perkongsian dihantar untuk mendapatkan capaian.

Pemberitahuan

Untuk membantu anda OneDrive for Business pengguna monitor dan kawalan pengguna luaran yang mempunyai capaian kepada fail mereka, anda boleh menentukan bahawa pemilik OneDrive for Business fail dan folder ialah melalui e-mel apabila:

 • Pengguna lain menjemput pengguna luaran untuk berkongsi fail

 • Pengguna luaran menerima jemputan untuk mencapai fail mereka

 • Pautan capaian tanpa nama yang dicipta atau diubah.

Nota: 

 • Jika anda mematikan perkongsian luaran untuk seluruh persekitaran anda kemudian menghidupkannya semula, pengguna luaran yang sebelum ini dapat mencapai kandungan atau dokumen pada laman akan mendapat semula capaian tersebut. Jika anda tahu bahawa perkongsian luaran dihidupkan sebelum ini dan digunakan untuk koleksi laman tertentu dan anda tidak ingin pengguna luaran mendapat semula capaian jika perkongsian luaran dihidupkan sekali lagi secara global, kami mencadangkan anda mematikan perkongsian luaran bagi koleksi laman tertentu terlebih dahulu.

 • Jika anda menyahdayakan capaian luaran atau mengehadkan capaian luaran kepada bentuk yang lebih terbatas, pengguna luaran biasanya akan kehilangan capaian dalam tempoh satu jam sejak perubahan.

 • Jika anda menyahdayakan capaian Luaran, capaian ke sumber juga akan disekat kepada tetamu ahli kumpulan Office 365.

Menghidupkan atau mematikan perkongsian luaran untuk koleksi laman individu

Anda mesti seorang pentadbir SharePoint Online untuk mengkonfigurasikan perkongsian luaran bagi koleksi laman individu. Pentadbir koleksi laman tidak dibenarkan untuk mengubah konfigurasi perkongsian luaran.

 1. Daftar masuk ke Office 365 sebagai pentadbir global atau pentadbir SharePoint.

 2. Pilih ikon pelancar aplikasi ikon Ikon yang kelihatan seperti wafel dan mewakili butang yang apabila diklik akan menunjukkan berbilang jubin aplikasi untuk dipilih. di bahagian atas kiri dan pilih Pentadbir untuk membuka pusat pentadbiran Office 365. (Jika anda tidak melihat jubin Pentadbir, anda tidak mempunyai keizinan pentadbir Office 365 dalam organisasi anda.)

 3. Dalam anak tetingkap kiri, pilih Pusat pentadbiran > SharePoint.

 4. Dari pusat pentadbir SharePoint, klik koleksi laman.

 5. Tandakan kotak di sebelah koleksi laman tersebut yang seting perkongsiannya anda ingin hidupkan atau matikan.

 6. Dalam reben, klik Perkongsian.

  reben dari pusat pentadbiran SharePoint Online dengan butang Perkongsian diserlahkan

 7. Lakukan salah satu perkara berikut:

  Opsyen untuk perkongsian dengan pengguna luaran

Opsyen yang untuk memilih …

Pilih opsyen ini:

Jika anda ingin:

Jangan benarkan perkongsian di luar organisasi anda

Halang semua pengguna di semua laman berkongsi Laman atau berkongsi kandungan pada laman dengan pengguna luaran. Pengguna tidak akan dapat berkongsi Laman atau kandungan dengan pengguna luaran, walaupun jika pengguna tersebut sudah berada dalam direktori anda.

Benarkan perkongsian hanya dengan pengguna luaran yang telah wujud dalam direktori organisasi anda

Benarkan perkongsian untuk pengguna luaran yang telah ada dalam direktori anda sahaja. Pengguna ini mungkin wujud dalam direktori anda kerana ia telah menerima jemputan perkongsian atau ia telah secara manual diimport. (Anda boleh memberitahu pengguna luaran kerana ia mempunyai #EXT # dalam nama pengguna mereka.)

Benarkan pengguna luaran yang menerima jemputan perkongsian dan Daftar Masuk sebagai pengguna yang sah

Perlukan pengguna luaran yang telah menerima jemputan untuk melihat laman atau kandungan demi mendaftar masuk dengan akaun Microsoft sebelum mereka boleh mencapai kandungan.

 • Pemilik laman atau individu lain dengan keizinan kawalan penuh boleh berkongsi laman dengan pengguna luaran.

 • Pemilik laman atau individu lain dengan keizinan kawalan penuh pada laman boleh berkongsi dokumen dengan pengguna luaran secara meminta daftar masuk.

 • Semua pengguna luaran akan diminta untuk mendaftar masuk sebelum mereka boleh melihat kandungan.

 • Jemputan untuk melihat kandungan hanya boleh ditebus sekali. Selepas jemputan telah diterima, ia tidak boleh dikongsi atau digunakan oleh individu lain untuk memperoleh capaian.

Benarkan kedua-dua pengguna luaran yang menerima jemputan perkongsian dan pautan tetamu

Benarkan pengguna laman berkongsi laman dengan individu yang mendaftar masuk sebagai pengguna yang sah, tetapi anda juga ingin benarkan pengguna laman berkongsi dokumen melalui pautan tetamu tanpa nama yang tidak memerlukan penerima jemputan mendaftar masuk.

 • Pemilik laman atau individu lain dengan keizinan kawalan penuh boleh berkongsi laman dengan pengguna luaran.

 • Semua pengguna luaran perlu mendaftar masuk sebelum mereka boleh melihat kandungan pada laman yang telah dikongsi.

 • Apabila berkongsi dokumen, pemilik laman atau individu lain dengan keizinan kawalan penuh boleh memilih untuk meminta Daftar Masuk atau menghantar pautan tetamu tanpa nama.

 • Apabila pengguna berkongsi dokumen, mereka boleh memberikan pengguna luaran sama ada keizinan melihat atau mengedit pada dokumen itu.

 • Pengguna luaran yang menerima pautan tetamu tanpa nama boleh melihat atau mengedit kandungan tanpa mendaftar masuk.

 • Pautan tetamu tanpa nama mungkin boleh dimajukan atau dikongsi dengan individu lain yang juga mungkin dapat melihat atau mengedit kandungan tanpa mendaftar masuk.

Nota: 

 • Jika anda mengubah seting perkongsian luaran bagi koleksi laman Laman Saya, perubahan ini juga akan digunakan untuk sebarang laman peribadi yang sedia ada atau yang baru dicipta (dahulunya dipanggil sebagai Laman Saya).

 • Anda mungkin mempunyai kandungan laman yang dikongsi dengan Kumpulan Office 365 yang mempunyai tetamu ahli dan seting Kumpulan menghalang tetamu ahli mencapai Kumpulan sumber. Dalam kes ini, walaupun jika anda menghidupkan perkongsian luaran bagi koleksi laman, tetamu Kumpulan mungkin tidak dapat mencapai kandungan laman. Untuk mendayakan atau menyahdayakan capaian ahli tetamu Kumpulan Office 365, lihat membenarkan orang luaran tetamu capaian kepada Kumpulan Office 365.

 • Jika perkongsian luaran dimatikan secara global di pusat pentadbiran SharePoint Online, pautan yang dikongsi akan berhenti berfungsi. Jika ciri diaktifkan semula kemudian, pautan ini akan menyambung semula fungsinya. Anda juga boleh menyahdayakan pautan individu yang telah dikongsi jika anda ingin mengambil semula capaian ke dokumen khusus secara kekal.

Menguruskan perkongsian luaran bagi koleksi laman Kumpulan Office 365

Secara lalai, Semua koleksi laman SharePoint yang merupakan sebahagian daripada Kumpulan Office 365 mempunyai seting perkongsian yang disetkan kepada Benarkan perkongsian dengan pengguna luaran yang telah wujud dalam direktori organisasi anda sahaja. Untuk mengubah seting ini, anda boleh menggunakan cmdlet Set-Spolaman Windows PowerShell .

Contoh:

Set-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1 -SharingCapability ExternalUserSharingOnly 

Contoh ini mengemas kini keupayaan perkongsian luaran bagi koleksi laman "https://contoso.sharepoint.com/sites/site1" untuk membenarkan perkongsian dengan pengguna luaran yang sah. Cmdlet ini dilaksanakan dengan serta-merta.

Untuk melihat sedia ada perkongsian seting, Gunakan cmdlet Get-Spolaman Windows PowerShell .

Contoh:

(Get-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1).SharingCapability

Untuk maklumat terperinci tentang cmdlet ini dan parameter mereka dalam Windows PowerShell, lihat Set-Spolaman dan Dapatkan-Spolaman.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×