Menghantar e-mel dalam aliran kerja

Menghantar e-mel dalam aliran kerja

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh aliran kerja anda untuk menghantar mesej e-mel untuk mana-mana pelbagai tujuan. Contohnya, anda mungkin ingin aliran kerja untuk menghantar pemberitahuan setiap kali yang ia bermula untuk menjalankan.

Item baru memicu aliran kerja untuk menghantar mesej e-mel

1. item baru ditambahkan pada senarai atau pustaka, dan aliran kerja bermula.

2. aliran kerja menghantar anda mesej e-mel untuk memberitahu anda bahawa ia bermula.

Artikel ini menunjukkan anda cara untuk menyediakan aliran kerja anda untuk menghantar mesej e-mel. Ia juga menerangkan cara untuk menggunakan aliran kerja carian alamat mel dan untuk memasukkan kandungan dinamik dalam isi mesej, termasuk cara untuk menyelitkan atau membina Hiperpautan. Akhirnya, artikel ini menunjukkan anda cara untuk memformatkan kandungan mesej, bersama-sama dengan menyediakan maklumat lain tentang bekerja dengan mesej e-mel aliran kerja yang dijana.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Menghantar mesej e-mel asas daripada aliran kerja

Pilih pengguna atau Kumpulan untuk menerima mesej secara dinamik

Masukkan maklumat mengenai item semasa

Memasukkan Hiperpautan statik

Memasukkan Hiperpautan item semasa

Memasukkan imej

Memformatkan kandungan mesej anda

Menghantar pemberitahuan tugas tersuai anda sendiri

Mengenal pasti opsyen yang tidak disokong

Menghantar mesej e-mel asas daripada aliran kerja

Menggunakan tindakan Hantar e-mel dalam pereka bentuk aliran kerja, anda boleh menyediakan aliran kerja tersuai anda untuk menghantar mesej e-mel kepada anda atau ditentukan pengguna atau Kumpulan. Medan yang tersedia untuk mesej e-mel adalah kepada, SK, subjekdan isi. Medan ini boleh mengandungi teks statik dan teks yang dijana secara dinamik daripada carian aliran kerja.

Anda boleh menggunakan tindakan Hantar e-mel untuk menjana pelbagai jenis mesej, termasuk pemberitahuan apabila aliran kerja mencapai peringkat yang ditentukan atau melaksanakan tindakan yang ditentukan (termasuk bermula keseluruhan dan menghentikan aliran kerja) dan peringatan tentang tugas yang tidak lengkap dengan tarikh siap mereka.

Nota: Seting e-mel keluar mesti dikonfigurasikan pada pelayan sebelum aliran kerja anda boleh menghantar mesej e-mel. Jika anda tidak pasti tentang seting e-mel semasa pelayan, semak dengan pentadbir pelayan anda. Cari pautan untuk maklumat lanjut tentang seting e-mel keluar dalam seksyen Lihat juga .

Dalam contoh ini, anda akan menyediakan aliran kerja anda untuk menghantar pemberitahuan e-mel setiap kali yang ia bermula untuk dijalankan pada item baru.

 1. Pada menu fail , tuding ke barudan kemudian klik aliran kerja.

 2. Pada halaman pertama halaman keseluruhan Pereka bentuk aliran kerjanama aliran kerja, menunjukkan senarai atau pustaka yang aliran kerja akan dilampirkan ke, dan kemudian pilih kotak semak untuk mulakan opsyen yang anda inginkan.

  Halaman pertama Pereka Bentuk Aliran Kerja

 3. Klik Seterusnya.

 4. Pada halaman berikutnya pereka bentuk aliran kerja, taipkan nama untuk langkah ini aliran kerja.

 5. Klik tindakan, dan kemudian klik Hantar e-mel.

  Jika tindakan ini tidak muncul dalam senarai, klik Tindakan lain untuk melihat senarai penuh.

 6. Dalam tindakan, klik mesej ini.

  Halaman kedua Pereka Bentuk Aliran Kerja

 7. Dalam kotak dialog Takrifkan mesej e-mel , masukkan alamat e-mel anda dalam kotak ke .

  Nota: 

  • Untuk memilih pengguna daripada buku alamat atau senarai, klik butang Imej butang Buku alamatdi penghujung kotak ke .

  • Alamat untuk mesej sama ada boleh alamat yang khusus, statik (contohnya, NORTHWINDTRADERS\junmin atau junmin@northwindtraders.com) atau carian aliran maklumat pemboleh ubah. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang menggunakan aliran kerja carian secara dinamik alamat mesej e-mel yang dihantar dari aliran kerja dan bukannya menggunakan alamat statik, lihat seksyen berikut secara dinamik Pilih pengguna atau Kumpulan untuk menerima mesej.

  • Alamat penghantar mesej diberikan sentiasa akan menjadi alamat e-mel pentadbir pelayan, melainkan pentadbir pelayan perubahan alamat penghantar untuk Aplikasi Web semasa atau semua aplikasi Web. Cari pautan untuk maklumat lanjut tentang membuat perubahan ini dalam seksyen Lihat juga .

 8. Dalam kotak subjek , taipkan subjek untuk mesej, atau klik paparan data pengikatan Imej butang untuk takrifkan carian aliran kerja untuk teks yang anda inginkan di sini.

  Nota: Anda mesti membuat beberapa entri dalam kotak subjek untuk aliran kerja untuk menyusun dengan betul.

 9. Dalam kotak besar di bawah kotak subjek , taipkan atau Tampal teks isi mesej.

  Petua: Menu pintasan tiada kini tersedia dalam kotak ini. Untuk menyalin teks, tekan CTRL + C. Untuk menampal teks yang disalin, tekan CTRL + v teks yang anda salin dan tampal tidak boleh memasukkan sebarang carian aliran kerja.

  Kotak dialog Takrifkan Mesej E-mel dengan teks

Pada ketika ini, anda boleh klik OK untuk melengkapkan mesej. Sebaliknya, ia mungkin berguna untuk memasukkan tajuk item baru yang telah memulakan aliran kerja, atau untuk memasukkan pautan kepada item baru tersebut. Seksyen berikut akan menunjukkan anda cara untuk melakukan perkara tersebut, dan juga cara untuk memformatkan penampilan teks mesej. Mula-mula, walaupun, anda akan mengetahui cara menggunakan aliran kerja carian untuk alamat mesej anda secara dinamik.

Halaman atas

Pilih pengguna atau Kumpulan untuk menerima mesej secara dinamik

Jika anda bekalkan statik alamat dalam medan kepada dan SK mesej anda, kemudian bila-bila masa yang anda perlu mengubah penerima, anda mesti membuka aliran kerja dalam pereka bentuk aliran kerja dan membuat perubahan secara manual. Jika alamat akan sering berubah, ia adalah satu amalan baik untuk menggunakan carian aliran kerja dalam medan kepada dan SK . Carian boleh merujuk alamat daripada medan dalam item semasa, dari medan dalam item dalam senarai atau pustaka yang lain, atau dari pemboleh ubah aliran kerja.

Menggunakan senarai tersuai untuk menyimpan alamat penerima

Jika penerima mengubah secara berkala, tetapi tidak kerap cukup yang mereka mesti ditentukan pada borang permulaan setiap kali aliran kerja bermula, anda boleh mencipta senarai penerima tersuai yang mengandungi item senarai satu untuk setiap aliran kerja yang merujuk ia, dan kemudian mencipta lajur yang anda boleh menyimpan alamat yang e-mel setiap mesej daripada setiap aliran kerja ialah dihantar. Apabila mengubah penerima untuk sebarang mesej aliran kerja, anda cuma perlu adalah mengubah alamat dalam medan yang bersesuaian dalam item Senarai penerima untuk aliran kerja tersebut.

Penting: Lajur yang anda simpan alamat untuk mesej e-mel aliran kerja boleh sama ada sebaris teks, berbilang baris teks atau lajur jenis individu atau Kumpulan. Jika anda menggunakan lajur individu atau Kumpulan, hanya satu entri boleh dibuat dalam setiap medan yang aliran kerja akan rujukan untuk alamat e-mel. Apabila mencipta lajur, pastikan anda memilih tiada di bawah Benarkan berbilang pilihan. Jika anda ingin gunakan jenis ini lajur untuk menentukan berbilang penerima, anda boleh mencipta kumpulan SharePoint yang termasuk individu yang anda inginkan aliran kerja untuk alamat e-mel kepada, dan kemudian Tentukan Kumpulan dalam medan. Apabila mencipta lajur, pastikan anda memilih individu dan Kumpulan di bawah Benarkan pilihan. Mencari pautan ke maklumat lanjut tentang mencipta senarai dan menambah lajur dalam seksyen Lihat juga .

Nota: Apabila mencipta kumpulan SharePoint, pastikan bahawa setiap Kumpulan mempunyai di-kurangnya keizinan membaca untuk laman, dan yang dalam kawasan Seting Kumpulan halaman Kumpulan baru, di bawah individu yang boleh melihat keahlian kumpulan, semua orang dipilih.

Untuk menggunakan carian aliran kerja Senarai penerima tersuai:

 1. Dalam pelayar, mencipta senarai tersuai bernama penerima dengan tiga lajur yang berikut:

  • Mengubah nama lajur tajuk lalai kepada Nama aliran kerja.

  • Menambah lajur individu atau Kumpulan yang bernama untuk. Dalam lajur ini membenarkan pemilihan individu dan Kumpulan, tetapi tidak membenarkan berbilang pilihan.

  • Menambah baris tunggal lajur teks yang bernama SK.

 2. Dalam Senarai penerima, mencipta item baru dan kemudian lakukan perkara berikut:

  • Dalam medan Nama aliran kerja , taipkan Semakan semula dokumen, iaitu nama contoh aliran kerja yang digunakan di sini.

  • Dalam medan kepada , klik Buku alamat Imej butang dan kemudian, dalam Pilih individu dan Kumpulan kotak dialog, pilih satu individu atau Kumpulan untuk mesej alamat.

  • Dalam medan SK , taipkan alamat e-mel penerima untuk alamat salinan, memisahkan berbilang alamat dengan koma bernoktah.

 3. Dalam Microsoft Office SharePoint Designer 2007, dalam pereka bentuk aliran kerja, klik tindakan, dan kemudian klik Hantar e-mel.

  Jika tindakan ini tidak muncul dalam senarai, klik Tindakan lain untuk melihat senarai penuh.

 4. Dalam tindakan, klik mesej ini.

 5. Dalam kotak dialog Takrifkan mesej e-mel , di penghujung kotak ke , klik Buku alamat Imej butang .

 6. Dalam kotak dialog Pilih pengguna , dalam senarai atau pilih daripada sedia ada pengguna dan Kumpulan , klik Carian aliran kerja, dan kemudian klik Tambah.

 7. Dalam kotak dialog Takrifkan carian aliran kerja , pilih opsyen berikut:

  • Sumber: penerimaatau nama senarai tersuai anda.

  • Medan: untukatau medan yang memegang alamat yang anda inginkan.

  • Medan: nama penerima: aliran kerja

  • Nilai: Taipkan Semakan semula dokumen, atau nama aliran kerja semasa.

   Mencari medan Kepada bagi mesej

   Carian ini menyatakan, "Dari Senarai penerima, pilih nilai medan kepada tempat nama aliran kerja yang sama dengan semakan semula dokumen."

   Separuh atas kotak dialog menentukan senarai dan lajur; Bahagian bawah separuh kotak dialog menentukan baris.

 8. Dalam kotak dialog Takrifkan carian aliran kerja , klik OK.

 9. Dalam mesej tentang memastikan carian unik, klik OK.

 10. Klik OK sekali lagi untuk menutup kotak dialog Pilih pengguna .

 11. Dalam kotak dialog Takrifkan mesej e-mel , di penghujung kotak SK , klik Buku alamat Imej butang .

 12. Dalam kotak dialog Pilih pengguna , dalam senarai atau pilih daripada sedia ada pengguna dan Kumpulan , klik Carian aliran kerja, dan kemudian klik Tambah.

 13. Dalam kotak dialog Takrifkan carian aliran kerja , pilih opsyen berikut:

  • Sumber: penerimaatau nama senarai tersuai anda.

  • Medan: SKatau medan yang memegang alamat yang anda inginkan.

  • Medan: nama penerima: aliran kerja

  • Nilai: Taipkan Semakan semula dokumen, atau nama aliran kerja semasa.

   Carian untuk medan Sk mesej

   Carian ini menyatakan, "Dari Senarai penerima, pilih nilai medan Sk tempat nama aliran kerja yang sama dengan semakan semula dokumen."

 14. Klik OK, klik OK sekali lagi dalam mesej amaran dan kemudian klik OK sekali lagi untuk menutup kotak dialog Pilih pengguna .

Sekarang, apabila aliran kerja menghantar mesej e-mel ini, ia menghantar kepada alamat yang disenaraikan dalam kepada dan SK medan item semakan semula dokumen dalam Senarai penerima tersuai. Untuk mengubah penerima, hanya buat perubahan yang anda inginkan dalam senarai item.

Aliran kerja tunggal mungkin menghantar berbilang mesej e-mel dan mesej yang mungkin tidak semua dihantar kepada penerima yang sama. Untuk menyimpan alamat lain untuk tambahan mesej yang dihantar oleh aliran kerja ini, anda boleh menambah lajur pada senarai untuk menyimpan alamat lain. Dalam kes ini, anda mungkin ingin nama lajur "Pertama mesej," "Kedua mesej untuk", dan sebagainya.

Secara alternatif, anda boleh mereka bentuk senarai agar anda mencipta satu item bagi setiap mesej yang menghantar aliran kerja dan bukannya satu item bagi setiap aliran kerja. Dalam kes ini, Pastikan nama yang digunakan untuk mengenal pasti setiap mesej unik, agar carian yang mendapatkan alamat mengembalikan nilai unik yang anda inginkan.

Gunakan borang permulaan aliran kerja untuk menentukan penerima

Jika anda ingin penerima ditentukan setiap kali aliran kerja dimulakan secara manual, anda boleh menyesuaikan borang permulaan aliran kerja untuk mengumpul alamat daripada individu yang memulakan aliran kerja. Aliran kerja boleh kemudian sama ada hanya menggunakan alamat yang dimasukkan secara terus, atau menyalinnya ke dalam medan dalam item semasa — di mana mereka masih akan tersedia untuk rujukan selepas aliran kerja telah selesai dengan kejadian semasa. Jika aliran kerja disediakan supaya ia juga bermula secara automatik, anda boleh menentukan alamat lalai dalam borang permulaan untuk setiap kali permulaan automatik berlaku.

Halaman atas

Masukkan maklumat mengenai item semasa

Setakat ini, teks isi dalam contoh mesej adalah statik: setiap kali aliran kerja mencipta satu Tika mesej, teks akan betul-betul sama.

Ia adalah berguna, Walau bagaimanapun, untuk memasukkan teks yang berubah berkaitan dengan item yang aliran kerja sedang berjalan. Contohnya, ia mungkin berguna untuk memasukkan tajuk dokumen yang memerlukan semak semula dalam isi mesej anda. Untuk memasukkan jenis maklumat dinamik, anda menggunakan carian aliran kerja. Carian mengambil data daripada sumber data yang berbeza seperti senarai, pustaka dan aliran data.

Untuk menambah tajuk dokumen teks mesej:

 1. Taip atau Tampal teks statik dalam yang anda inginkan maklumat carian muncul.

  Isi mesej dengan teks statik yang ditetapkan

 2. Posisi selitan titik yang anda inginkan carian akan ditempatkan.

  Petua: Setelah carian diselitkan, ia tidak boleh diseret ke lokasi baru. (Ia adalah mungkin, Walau bagaimanapun, "memindahkan" carian dengan menyeret teks lain sekelilingnya.) Begitu juga, adalah tidak mungkin untuk memotong, menyalin atau untuk menampal carian atau sebarang teks yang termasuk carian.

 3. Klik Tambah carian isi.

 4. Dalam kotak dialog Takrifkan carian aliran kerja , pilih Nama dalam kotak medan dan Item semasa dalam kotak sumber .

  Cari nama item semasa

 5. Klik OK.

Carian diselitkan muncul dalam isi mesej.

Isi mesej dengan carian diselitkan

Apabila aliran kerja berjalan dan mesej dijana, carian digantikan dengan tajuk dokumen.

Mesej muktamad dengan carian digantikan dengan tajuk

Termasuk tajuk dokumen adalah berguna, tetapi ia mungkin lebih berguna untuk menyertakan Hiperpautan yang akan membawa anda terus ke dokumen itu sendiri. Untuk melakukan ini, anda memasukkan carian dalam Hiperpautan. Seksyen kemudian masukkan Hiperpautan item semasa akan menunjukkan cara anda cara.

Halaman atas

Memasukkan Hiperpautan statik

Anda boleh memasukkan Hiperpautan statik — iaitu, satu yang sentiasa memaut ke alamat atau lokasi yang sama — dalam isi mesej e-mel aliran kerja anda menggunakan HTML mencatat tag (< yang > dan < /a >) dengan atribut href dan menentukan alamat sasaran sebagai nilai atribut href .

To visit the Northwind Traders site, 
click <a href="http://www.northwindtraders.com/">here</a>.

Dalam mesej yang terhasil, teks antara tag penambat dipersembahkan sebagai Hiperpautan ke alamat yang ditentukan.

Teks mesej yang dipaparkan dengan hiperpautan statik

Nota: Beberapa program e-mel berasaskan teks tidak berupaya untuk memaparkan HTML pengekodan, dan maka akan memaparkan Hiperpautan.

Untuk mengetahui cara menggunakan carian aliran kerja untuk mencipta Hiperpautan dinamik yang menuding ke alamat yang berbeza-beza bergantung pada item yang aliran kerja sedang berjalan, lihat seksyen berikut, termasuk Hiperpautan item semasa.

Halaman atas

Memasukkan Hiperpautan item semasa

Dalam seksyen sebelumnya, termasuk Hiperpautan statik, alamat dalam Hiperpautan contoh termasuk maklumat pemboleh ubah: setiap kali aliran kerja menghantar mesej e-mel, Hiperpautan menuding ke halaman yang sama.

Menggunakan carian aliran kerja, Walau bagaimanapun, anda boleh mencipta pautan dinamik yang menggunakan maklumat tentang item semasa memutuskan URL yang untuk menuding ke.

Jika item semasa dokumen dalam pustaka dokumen

Dalam contoh pemberitahuan permulaan aliran kerja, anda mungkin ingin menyediakan pautan ke dokumen baru itu sendiri:

 1. Taip atau Tampal teks statik dalam yang anda inginkan pautan muncul.

 2. Di mana anda inginkan carian akan ditempatkan, taipkan teks yang berikut.

<a href="">here</a>

Petua: Setelah carian diselitkan, ia tidak boleh diseret ke lokasi baru. (Ia adalah mungkin, Walau bagaimanapun, "memindahkan" carian dengan menyeret teks lain sekelilingnya.) Begitu juga, adalah tidak mungkin untuk memotong, menyalin atau untuk menampal carian atau sebarang teks yang termasuk carian.

 1. Menempatkan titik selitan antara dua tanda petikan Kembar ("").

 2. Klik Tambah carian isi.

 3. Dalam kotak dialog Takrifkan carian aliran kerja , pilih Item semasa dalam kotak sumber .

 4. Dalam kotak medan , pilih Terkod URL mutlak, dan kemudian klik OK.

  Teks mesej dengan pautan dinamik untuk melihat atau mengedit dokumen

Apabila penerima mesej mengklik pautan, dokumen dibuka untuk melihat atau mengedit.

Jika item semasa item senarai

Apabila anda mencipta pautan ke item senarai — contohnya, pengumuman atau peristiwa kalendar — anda boleh memilih untuk mempunyai pautan yang membuka borang paparan (DispForm.aspx) atau borang edit (Editborang.aspx) item senarai.

Untuk mencipta pautan yang membuka item senarai untuk dokumen (dan bukannya dokumen itu sendiri):

 1. Dalam pelayar, Navigasi ke pustaka dokumen kongsi.

 2. Buka item senarai untuk sebarang dokumen sedia ada dalam pustaka, menggunakan Pandangan Item jika anda ingin pautan anda untuk membuka borang paparan atau Edit Item jika anda ingin pautan anda untuk membuka borang edit.

 3. Salin Alamat dalam bar alamat daripada http permulaan: atau https: melalui tanda sama dengan (=), seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut yang pertama.

  Bar Alamat menunjukkan alamat borang paparan

  Bar alamat menunjukkan edit alamat borang

  Yang ?ID = teks adalah parameter rentetan pertanyaan yang mengarahkan halaman untuk memaparkan borang untuk mana-mana item dalam senarai semasa atau pustaka mempunyai ID senarai yang mengikuti tanda sama dengan (=) — yang dalam contoh ini akan ID senarai item semasa, seperti yang dikenal pasti melalui carian aliran kerja.

  Nota: Jika item semasa ialah tugas yang dicipta oleh salah satu tindakan tugas aliran kerja tiga, dan jika anda ingin pautan untuk membuka borang tugas tersuai (dan tidak lalai memaparkan atau mengedit borang untuk senarai tugas), lihat seksyen kemudian jika item semasa borang tugas tersuai. Untuk tugas yang tidak dicipta oleh tindakan tugas aliran kerja, dan untuk borang paparan walaupun tersebut tugas yang dicipta oleh salah satu tindakan tugas aliran kerja, prosedur semasa ialah semua yang anda perlukan.

 4. Dalam kotak dialog Takrifkan mesej e-mel , dalam lokasi yang anda inginkan Hiperpautan muncul, tampal alamat.

 5. Menempatkan titik selitan terus selepas tanda sama dengan (=), dan kemudian klik Tambah carian isi.

 6. Dalam kotak dialog Takrifkan carian aliran kerja , pilih Item semasa dalam kotak sumber dan ID dalam kotak medan .

  Cari ID item semasa

 7. Klik OK.

  Carian diselitkan muncul dalam isi mesej.

  Penting: Apabila carian ID item semasa adalah berguna dalam membina pautan ke item senarai semasa, carian berikut boleh mempersembahkan ralat dalam laluan digunakan dan dengan itu tidak disyorkan untuk perangkuman pautan mesej e-mel: laluan, pelayan relatif URL, URL sumber dan laluan URL.

 8. Tambah baki teks Hiperpautan dan tag penambat yang ia adalah teks mesej yang terkandung, serta sebarang berkaitan yang anda ingin sertakan.

  Ilustrasi berikut menunjukkan teks pautan untuk borang paparan dan borang edit kerana ia muncul dalam mesej e-mel.

  Mesej teks dengan lihat pautan dan edit pautan untuk item semasa

Jika anda merancang untuk menggunakan pautan lebih daripada sekali, lihat seksyen kemudian gedung alamat item senarai sebagai pemboleh ubah aliran kerja.

Jika item semasa borang tugas tersuai

Jika aliran kerja anda menggunakan salah satu tindakan tiga tugas untuk mencipta tugas, borang tugas tersuai dijanakan secara automatik apabila anda menyusun aliran kerja. Jika anda inginkan aliran kerja sekunder untuk menghantar peringatan tugas untuk tugas yang dicipta oleh tindakan tugas aliran kerja, anda akan mungkin mendapati ia berguna untuk memasukkan pautan kepada borang tugas tersuai ini dalam peringatan.

Borang lalai untuk senarai tugas, seperti DispForm.aspx dan Editborang.aspx, berada dalam folder untuk senarai tugas tersebut. Tetapi borang tugas tersuai yang berada dalam folder aliran kerja yang yang dikaitkan. Setiap tugas aliran kerja mempunyai jenis kandungannya dan ia jenis kandungan tugas aliran kerja yang mengenal pasti borang tugas tersuai yang menggunakan jenis kandungan. Kerana borang tugas tersuai berada dalam lokasi lain, membina URL kepada borang ini berbeza daripada membina URL untuk borang paparan biasa atau mengedit borang untuk item.

URL borang tugas tersuai kelihatan seperti ini.

Edit URL borang untuk tugas tersuai

Ruang letak untuk pemboleh ubah maklumat dalam jenis boldface dan ada.

Atribut sumber menentukan senarai tugas yang aliran kerja semasa berkaitan dengan. Apabila anda klik Menyelesaikan tugas atau membatalkan pada borang tugas tersuai, borang menggunakan alamat daripada atribut sumber untuk mengetahui senarai yang untuk kembali ke. Untuk mencipta pautan ke borang tugas tersuai, anda boleh menyalin dan menampal dari permulaan URL melalui yang ID = [item_ID] aksara dan Abaikan baki (bahagian yang diserlahkan dalam contoh).

Cara paling mudah untuk mendapatkan URL untuk borang tugas tersuai adalah menjalankan aliran kerja sekali, agar ia mencipta tugas. Apabila anda membuka borang tugas tersuai untuk tugas tersebut dalam pelayar, anda boleh menyalin sebahagian daripada URL yang anda perlukan, tampalkannya ke dalam isi mesej e-mel dalam pereka bentuk aliran kerja dan kemudian menambahkan carian aliran kerja yang membekalkan ID item tugas.

Memasukkan carian dalam teks mesej:

 1. Dalam pereka bentuk aliran kerja, dalam kotak dialog Takrifkan mesej e-mel , taipkan atau tampal semua teks pautan — kecuali carian ID Item — dalam isi mesej e-mel.

 2. Menempatkan titik selitan di belakang tanda sama dengan (=), memadam nombor untuk ID item semasa dan kemudian klik Tambah carian isi.

 3. Dalam kotak dialog Takrifkan carian aliran kerja , pilih Item semasa dalam kotak sumber , klik ID dalam senarai medan dan kemudian klik OK.

  Pautan borang tugas tersuai dengan carian ID diselitkan

  Ingat bahawa contoh ini menggunakan aliran kerja sekunder berjalan pada senarai tugas, jadi item semasa tugas. Memaut ke borang tugas tersuai daripada aliran kerja utama yang sebenarnya mencipta item tugas adalah berbeza. Untuk mengetahui cara untuk menyediakan aliran kerja yang menggunakan tindakan Mengumpul Data daripada pengguna yang menghantar pemberitahuan tersuai kepada individu yang diuntukkan tugas, lihat seksyen kemudian menghantar pemberitahuan tugas tersuai anda sendiri.

  Untuk mengetahui cara anda boleh menyediakan alamat ini supaya anda boleh menggunakannya di tempat lain dalam aliran kerja yang sama, lihat seksyen berikut, gedung alamat item senarai sebagai pemboleh ubah aliran kerja.

Menyimpan alamat item senarai sebagai pemboleh ubah aliran kerja

Anda boleh menyimpan URL borang paparan atau mengedit borang senarai item dalam pemboleh ubah aliran kerja, supaya anda boleh menggunakannya dalam lokasi berbilang dalam aliran kerja yang sama.

 1. Dalam pereka bentuk aliran kerja, klik tindakan, dan kemudian klik Membina rentetan dinamik.

  Jika tindakan ini tidak muncul dalam senarai, klik Tindakan lain untuk melihat senarai penuh.

 2. Dalam klik tindakan rentetan dinamik.

 3. Dalam kotak dialog Pembina rentetan , tampal bahagian teks statik URL (tetapi tidak Cari ID item semasa).

  Dalam kotak dialog ini, gunakan CTRL + C untuk menyalin, CTRL + X untuk memotong dan CTRL + V untuk menampal.

 4. Menempatkan titik selitan selepas tanda sama dengan (=) dan kemudian klik Tambah carian.

 5. Dalam kotak dialog Takrifkan carian aliran kerja , pilih Item semasa dalam kotak sumber dan ID dalam kotak medan .

  Cari ID item semasa

 6. Klik OK.

  Carian ditambahkan pada teks dalam kotak dialog.

  Teks URL dengan carian ID diselitkan

 7. Klik OK untuk menutup kotak dialog Pembina rentetan .

 8. Dalam tindakan, klik pada pemboleh ubah.

 9. Dalam senarai, klik Cipta pemboleh ubah baru dan kemudian, dalam kotak dialog Edit pemboleh ubah , taipkan nama untuk pemboleh ubah baru.

 10. Pastikan bahawa jenis disetkan kepada rentetan, dan kemudian klik OK.

 11. Menambahkan tindakan Hantar e-mel pada aliran kerja, dan kemudian klik mesej ini dalam tindakan.

 12. Untuk menggunakan pemboleh ubah baru dalam kotak dialog Takrifkan mesej e-mel , taipkan atau Tampal teks sekeliling dan tag HTML (termasuk tanda petikan berganda) ke dalam isi mesej, menempatkan titik selitan antara tanda petikan, dan kemudian klik Tambah carian isi.

 13. Dalam kotak dialog Takrifkan carian aliran kerja , dalam senarai kotak sumber , klik Aliran Data.

 14. Dalam senarai medan , klik pemboleh ubah: nama pemboleh ubah, kemudian klik OK.

  Pemboleh ubah baru diselitkan di antara tanda petikan berganda

Anda kini boleh menyelitkan pemboleh ubah ini di mana-mana yang anda inginkan dalam aliran kerja semasa.

Halaman atas

Memasukkan imej

Adalah sukar untuk membenamkan fail imej atau grafik dalam isi mesej e-mel yang dihantar oleh aliran kerja anda. Walau bagaimanapun, anda boleh memasukkan grafik dalam mesej anda dengan menggunakan tag HTML imej (< img / >) untuk memaut kepada imej yang disimpan sebagai fail JPEG (.jpg) dan dimuat naik ke pustaka gambar dalam laman anda.

 1. Dalam isi mesej anda dalam lokasi yang anda inginkan imej terpaut muncul, taipkan yang < img src = "" / > HTML tag.

 2. Menempatkan titik selitan antara dua tanda petikan Kembar ("").

 3. Taip atau tampal URL untuk fail imej JPEG. Tag lengkap kelihatan seperti ini.

  Tag HTML yang selesai untuk imej

Apabila mesej dihantar, imej daripada fail JPEG muncul dan bukannya tag pautan.

Halaman atas

Memformatkan kandungan mesej anda

Dalam seksyen sebelumnya, penambat HTML tag (< yang > dan < /a >) digunakan untuk mencipta Hiperpautan. Anda boleh menggunakan tag HTML lain untuk menentukan yang muka taip, warna, gaya dan atribut lain bagi teks dalam mesej anda.

Kerana pereka bentuk aliran kerja menyokong hanya dalam baris gaya untuk memformatkan mesej, dan tidak luaran atau terbenam helaian gaya melata (CSS) pemformatan, anda mesti lakukan sebarang pemformatan yang anda ingin menggunakan atribut gaya dengan tag HTML. Anda boleh lakukan ini salah dengan menaip tag HTML terus ke dalam kotak dialog Takrifkan mesej e-mel dalam pereka bentuk aliran kerja, atau dengan mencipta isi mesej anda dalam Kod melihat dan reka bentuk pandangan dan kemudian menampalnya ke dalam kotak dialog Takrifkan mesej e-mel .

 1. Simpan aliran kerja anda dengan mengklik selesai.

 2. Mencipta halaman HTML baru.

 3. Tukar untuk memisahkan pandangan, dan kemudian klik di mana-mana dalam kawasan pandangan Reka bentuk.

 4. Dengan titik selitan masih dalam kawasan pandangan Reka bentuk, dwiklik Aplikasi gaya pada status bar.

  Bar alat Aplikasi gaya muncul.

 5. Pada bar alat Aplikasi gaya , pastikan bahawa Aplikasi gaya disetkan kepada Manual dan Peraturan sasaran disetkan kepada (Gaya dalam baris baru), seperti yang ditunjukkan di sini.

  Bar alat Aplikasi Gaya menunjukkan seting yang betul

  Jika anda memformatkan teks mesej dalam pandangan kod dan pandangan Reka bentuk, anda mesti mengesetkan Aplikasi gayamanual supaya Office SharePoint Designer 2007 menambah kelas CSS, pelayan tidak dapat dipaparkan dalam mel aliran kerja. Juga, anda mesti bekerja dalam pandangan kod mengurung dalam tag span sebarang teks yang bersarang dalam teks telah diformatkan tetapi untuk mana yang anda ingin menentukan pemformatan berbeza. Sebaik sahaja tag span di tempatnya, anda boleh bekerja dalam pandangan Reka bentuk untuk menggunakan pemformatan yang anda inginkan.

 6. Memformatkan teks seperti biasa menggunakan alat WYSIWYG dalam pandangan Reka bentuk:

  • Jika anda ingin memformatkan teks dalam tag — contohnya, < perenggan > atau < li > — menempatkan titik selitan dalam Kod pandangan dan kemudian dwiklik tag yang anda inginkan dalam kotak alat.

  • Secara alternatif, anda boleh taipkan tag dan kemudian gunakan IntelliSense untuk menyelitkan atribut gaya dan sebarang pasangan sifat/nilai yang anda inginkan. Pastikan untuk memisahkan pasangan sifat/nilai dengan koma bernoktah.

Beberapa amalan terbaik:

 • Menggunakan tag perenggan (< p > dan < /p >) untuk mentakrifkan perenggan yang berasingan, dan untuk menentukan sebarang lalai pemformatan untuk perenggan yang berbeza daripada lalai pemformatan untuk mesej keseluruhan.

 • Dalam perenggan, gunakan tambahan span tag untuk menentukan sebarang tempatan pemformatan yang berbeza daripada lalai pemformatan perenggan dan mesej keseluruhan.

 • Pereka bentuk aliran kerja memaparkan sebarang garis pemisah manual sebagai pemisah garis tambahan dalam mesej. Kerana tag perenggan telah menambah ruang yang bersesuaian di antara perenggan, anda mesti mengalih keluar semua pemisah baris manual daripada versi muktamad mesej dalam pereka bentuk untuk mengelakkan terlalu banyak ruang antara perenggan.

  Ia mungkin lebih mudah untuk mencipta teks anda diformatkan dengan pemisah baris untuk kejelasan, dan kemudian alih keluar semua ruang tambahan dan pemisah baris sebelum memuktamadkan mesej dalam pereka bentuk aliran kerja.

  Amalan terbaik ini digunakan hanya jika anda menyertakan tag perenggan atau tag lain yang menambah ruang menegak antara unit teks secara automatik.

Ilustrasi berikut memberikan contoh teks yang diformatkan dengan tag HTML. Perhatikan bahawa tiada pemisah baris manual wujud.

Teks yang diformatkan dengan tag HTML

Dalam mesej yang dihantar oleh aliran kerja, diformatkan kandungan dipersembahkan dengan sewajarnya.

Versi lengkap teks berformat HTML

Sebaik sahaja anda yakin untuk pemformatan teks mesej, anda boleh mencipta pelbagai gaya mesej. Untuk maklumat lanjut tentang satu cara menggunakan pemformatan teks mesej, lihat seksyen berikut dalam artikel ini, menghantar pemberitahuan tugas tersuai anda sendiri.

Halaman atas

Menghantar pemberitahuan tugas tersuai anda sendiri

Secara lalai, apabila aliran kerja menggunakan salah satu tindakan tiga tugas tersuai untuk mencipta dan memperuntukkan tugas, senarai tugas secara automatik menghantar pemberitahuan e-mel kepada individu yang baru diuntukkan tugas. Jika anda inginkan untuk mereka bentuk mesej pemberitahuan tugas tersuai anda sendiri, anda boleh menyediakan aliran kerja sekunder yang berjalan pada senarai tugas untuk menghantar mereka.

Untuk mengelakkan menghantar pemberitahuan pendua, anda boleh mematikan pemberitahuan automatik untuk senarai tugas:

 • Pada halaman seting lanjutan untuk senarai tugas, dalam kawasan Pemberitahuan e-mel , klik tiada di bawah menghantar e-mel apabila pemilikan diuntukkan.

  Nota: Mematikan pemberitahuan automatik akan mematikan semua pemberitahuan tugas automatik untuk laman, termasuk yang dijanakan oleh aliran kerja yang dipratentukan yang tersedia dalam Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Sebaik sahaja anda telah mematikan pemberitahuan automatik, anda boleh menggunakan aliran kerja sekunder tunggal untuk menghantar pemberitahuan sama untuk semua tugas atau anda boleh menggunakan syarat dengan berbilang tindakan percabangan atau dengan berbilang aliran kerja sekunder untuk menghantar pelbagai jenis pemberitahuan yang sepadan untuk pelbagai keadaan.

Anda boleh menggunakan aliran kerja sekunder yang sama atau aliran kerja untuk menghantar e-mel peringatan tentang tugas yang belum selesai apabila mereka tarikh siap pendekatan. Untuk maklumat lanjut tentang aliran kerja sekunder, lihat artikel mencipta aliran kerja sekunder.

Anda boleh memformatkan tersuai pemberitahuan anda cara anda inginkan. Satu cara untuk bermula adalah untuk menyesuaikan kandungan HTML pemberitahuan automatik lalai, yang anda boleh menyalin terus daripada sampel kod berikut.

<table style="border-collapse:collapse" width="100%" cellspacing="0" dir="ltr">
<tr style="background-color:#F8F8F9;border:1px;border:1px #E8EAEC solid;padding:12pt 10px 20px 10px"><td style="font-family:Verdana;font-size:16pt;background-color:#F8F8F9;border:1px;border:1px #E8EAEC solid;padding:12pt 10px 20px 10px">Task assigned by [Lookup to Workflow Name] on [Lookup to Task Creation Date].<br></td></tr>
<tr style="border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #E8EAEC; padding:12pt 10px 24pt 10px"><td style="font-size:8pt;font-family:Tahoma;border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #E8EAEC; padding:12pt 10px 24pt 10px">Please approve [Lookup to Document Name]</td></tr>
<tr style="border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #9CA3AD;padding:4pt 10px 4pt 10px"><td style="font-size:8pt;font-family:Tahoma;border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #9CA3AD;padding:4pt 10px 4pt 10px">To complete this task:<br><ol><li>Review <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Document URL]">[Lookup to Document Name]</a>.</li><li>Perform the specific activities required for this task.</li><li>Fill out <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Custom Task Form]">this task form</a>, and then click the <b>Complete Task</b> button to mark the task as completed. (If you cannot update this task, you might not have access to it. Click <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Display Form for Document Item]">here</a> to request access.)</li></ol></td></tr></table>

Termasuk dalam sampel kod HTML yang sebelumnya adalah tujuh Ruang letak untuk carian. Ruang letak yang muncul dalam tanda kurung siku ([]). Selepas anda menampal kandungan HTML ke dalam isi mesej e-mel anda dalam pereka bentuk aliran kerja, anda mesti menggantikan Ruang letak, termasuk tanda kurung siku yang mengandungi mereka, dengan carian sebenar. Anda akan mendapati arahan untuk mencipta carian ini dalam seksyen kecil enam berikut. (Satu Ruang letak, satu untuk nama dokumen, digunakan dua kali.)

Carian nama aliran kerja

Gunakan carian ini.

Cari nama aliran kerja yang mencipta tugas semasa

Carian tarikh ciptaan tugas

Gunakan carian ini.

Carian untuk tarikh ciptaan tugas semasa

Carian nama dokumen (digunakan dua kali)

Gunakan carian ini.

Carian untuk nama dokumen

Carian URL dokumen

Gunakan carian ini.

Carian untuk URL dokumen

Carian borang tugas tersuai

Carian ini diselitkan sebagai sebahagian daripada URL untuk borang tugas tersuai yang dicipta oleh aliran kerja semasa, seperti yang diterangkan dalam seksyen yang terdahulu jika item semasa ialah borang tugas tersuai.

Carian itu sendiri kelihatan seperti ini.

Cari ID item semasa

Dan alamat seluruh kelihatan seperti ini:

Alamat untuk borang tugas tersuai dengan carian ID diselitkan

Paparkan borang untuk carian Item dokumen

Carian ini diselitkan sebagai sebahagian daripada URL untuk borang paparan item tugas, seperti yang diterangkan dalam seksyen yang terdahulu jika item semasa item senarai.

Carian itu sendiri kelihatan seperti ini.

Cari ID item semasa

Dan alamat seluruh kelihatan seperti ini:

Alamat untuk borang paparan item dokumen dengan carian ID diselitkan

Apabila semua carian yang berada dalam tempat, pemberitahuan tugas tersuai yang diberikan kelihatan ini.

Versi muktamad mesej pemberitahuan tersuai

Anda boleh menyesuaikan mesej ini dengan menambah arahan atau maklumat lain, atau Laraskan rupa dan rasa mesej dengan pemformatan teks. Dengan alat yang anda telah pelajari tentang dalam artikel ini, anda sudah bersedia untuk menyediakan aliran kerja anda untuk menghantar tepat mesej yang anda ingin hantar.

Halaman atas

Mengenal pasti opsyen yang tidak disokong

Opsyen berikut tidak disokong oleh versi semasa tindakan Hantar e-mel :

 • Menentukan alamat pada baris daripada . (Mesej e-mel yang dihantar oleh aliran kerja sentiasa menunjukkan alamat e-mel yang ditentukan oleh pentadbir pelayan pada baris daripada . Hanya pentadbir pelayan boleh mengubah ini, dan ia hanya boleh diubah untuk semua pemberitahuan dalam Aplikasi Web semasa, tidak setiap aliran kerja.)

 • Termasuk Hiperpautan ke halaman Status aliran kerja. (Terdapat tiada cara untuk menggunakan carian aliran kerja untuk membekalkan nilai pemboleh ubah WorkflowInstanceID dalam rentetan pertanyaan.)

 • Menggunakan yang terbenam helaian gaya melata (CSS) untuk memformatkan kandungan mesej. (Teks boleh diformatkan dengan atribut gaya , tetapi < gaya > tag dan kelas CSS tidak disokong.)

 • Menggunakan carian aliran kerja dalam kotak kepada atau SK rujukan lajur individu atau jenis Kumpulan yang mengandungi berbilang nilai.

 • Menentukan (salinan kepada selindung) Sks penerima untuk mesej. (Pembangun boleh mengubah suai yang. TINDAKAN fail pada pelayan untuk memasukkan medan Sks, tetapi ia tidak dapat dilakukan dalam pereka bentuk aliran kerja.)

 • Termasuk fail lain dengan mesej sebagai lampiran.

 • Membenamkan imej atau fail grafik dalam mesej. (Anda boleh memautkan ke imej — lihat seksyen terdahulu termasuk imej.)

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Mencipta amaran atau melanggan suapan RSS dalam SharePoint Online, SharePoint 2016, dan SharePoint 2013

Mencipta amaran atau melanggan suapan RSS dalam SharePoint 2010

Mencipta amaran atau melanggan suapan RSS dalam SharePoint 2007

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×