Menggunakan pintasan papan kekunci untuk mencipta persembahan anda

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Topik ini itemizes pintasan papan kekunci untuk PowerPoint.

Notes: 

 • Pintasan dalam topik ini merujuk kepada tataletak papan kekunci AS. Kekunci untuk tataletak lain mungkin tidak sepadan betul-betul dengan kekunci pada papan kekunci AS.

 • Jika pintasan memerlukan menekan dua atau lebih kunci secara serentak, topik ini memisahkan kekunci dengan tanda campur (+). Jika anda perlu tekan satu kekunci sejurus selepas lain, kekunci dipisahkan oleh koma (,).

 • Untuk pintasan papan kekunci untuk menyampaikan persembahan yang berkaitan, lihat menggunakan pintasan papan kekunci untuk menyampaikan persembahan anda.

Mendapatkan pintasan papan kekunci dalam dokumen Word pada pautan ini: pintasan papan kekunci PowerPoint 2016 for Windows.

Dalam topik ini

Pintasan yang kerap digunakan

Menavigasi reben dengan hanya papan kekunci

Mengubah fokus menggunakan papan kekunci

Bergerak antara anak tetingkap

Menggunakan rangka

Bekerja dengan bentuk, gambar, kotak, objek dan WordArt

Memilih dan mengedit teks dan objek

Format teks

Menyelitkan dan membalas komen

Mengubah tertib slaid atau Seksyen dalam dek slaid

Pintasan papan kekunci tersuai

Pintasan yang kerap digunakan

Jadual berikut itemizes pintasan yang paling kerap digunakan dalam PowerPoint.

Untuk melakukan ini

Tekan

Menjadikan teks terpilih tebal.

Ctrl+B

Mengubah saiz fon bagi teks terpilih.

Alt + H, F, kemudian S

Mengubah zum bagi slaid.

Alt + W, Q

Memotong teks terpilih, objek atau slaid.

Ctrl+X

Menyalin teks terpilih, objek atau slaid.

Ctrl+C

Menampal dipotong atau disalin teks, objek atau slaid.

Ctrl+V

Membuat asal tindakan terakhir.

Ctrl+Z

Simpan persembahan.

Ctrl+S

Menyelitkan gambar.

Alt + N, P

Selitkan bentuk.

Alt + H, S kemudian H

Pilih tema.

Alt + G, H

Pilih tataletak slaid.

Alt + H, L

Pergi ke slaid berikut.

Page Down

Pergi ke slaid sebelumnya.

Page Up

Pergi ke tab rumah.

Alt+H

Beralih ke tab selitkan.

ALT+N

Memulakan tayangan slaid.

ALT + S, B

Menamatkan tayangan slaid.

Esc

Tutup PowerPoint.

Alt + F, X

Menavigasi reben dengan hanya papan kekunci

Reben merupakan jalur di atas PowerPoint, diatur mengikut tab. Memaparkan setiap tab reben berlainan, yang terdiri daripada Kumpulan, dan setiap Kumpulan termasuk perintah satu atau lebih.

Anda boleh menavigasi reben dengan hanya papan kekunci. Kekunci capaian ialah pintasan khas yang membolehkan anda dengan cepat, gunakan perintah pada reben dengan menekan kekunci beberapa, tanpa mengira di mana anda berada dalam PowerPoint. Perintah setiap dalam PowerPoint boleh dicapai dengan menggunakan kekunci capaian.

Terdapat dua cara untuk menavigasi tab dalam reben:

 • Untuk pergi ke reben, tekan Alt, kemudian, untuk bergerak antara tab, gunakan kekunci anak panah kanan dan kiri.

 • Untuk terus pergi ke tab pada reben, tekan salah satu kekunci capaian yang berikut:

  Untuk melakukan ini

  Tekan

  Buka halaman fail.

  ALT+F

  Buka tab rumah.

  Alt+H

  Buka tab selitkan.

  ALT+N

  Buka tab Reka bentuk.

  Alt+G

  Buka tab peralihan.

  Alt+T

  Buka tab animasi.

  Alt+A

  Buka tab tayangan slaid.

  ALT+S

  Buka tab semak semula.

  ALT+R

  Buka tab pandangan.

  Alt + W

  Buka beritahu saya kotak.

  Alt + Q, kemudian masukkan istilah carian

Note: Tambahan dan program lain mungkin Tambah tab baru pada reben dan mungkin menyediakan kekunci capaian untuk tab tersebut.

Bekerja dalam tab reben dengan papan kekunci

 • Untuk beralih ke senarai tab reben, tekan Alt; untuk terus pergi ke tab, tekan pintasan papan kekunci.

 • Untuk beralih antara perintah, tekan kekunci Tab atau Shift + Tab. Anda bergerak ke depan atau ke belakang perintah dalam tertib. Anda juga boleh menekan kekunci anak panah.

 • Kawalan diaktifkan dengan cara yang berbeza, bergantung pada jenis kawalan:

  • Jika perintah terpilih butang, untuk mengaktifkannya, tekan Spacebar atau Enter.

  • Jika perintah terpilih adalah butang pisah (iaitu, butang yang membuka menu opsyen tambahan), untuk mengaktifkannya, tekan Alt + anak panah bawah. Tab menerusi opsyen. Untuk memilih opsyen semasa, tekan Spacebar atau Enter.

  • Jika perintah terpilih adalah senarai (seperti senarai fon), untuk membuka senarai, tekan kekunci anak panah bawah. Kemudian, untuk bergerak antara item, tekan kekunci anak panah. Apabila item yang anda inginkan dipilih, tekan Enter.

  • Jika perintah terpilih Galeri, untuk memilih perintah, tekan Spacebar atau Enter. Kemudian tab menerusi item.

Tip: Dalam Galeri dengan lebih daripada satu baris item, kekunci Tab mengalihkan dari permulaan hingga penghujung baris semasa dan apabila mencecah hujung baris, ia mengalih ke permulaan yang berikutnya. Menekan kekunci anak panah kanan di penghujung baris semasa beralih kembali ke permulaan baris semasa.

Mengubah fokus menggunakan papan kekunci

Jadual berikut menyenaraikan beberapa cara untuk mengalihkan fokus menggunakan papan kekunci.

Untuk melakukan ini

Tekan

Memilih tab aktif reben dan mengaktifkan kekunci capaian.

Alt atau F10. Untuk beralih ke tab lain, gunakan kekunci capaian atau kekunci anak panah.

Mengalihkan fokus kepada perintah pada reben.

Kekunci Tab atau Shift + Tab

Bergerak ke bawah, ke atas, ke kiri atau ke kanan masing-masing, antara item dalam reben.

Kekunci anak panah, anak panah atas, anak panah kiri atau anak panah kanan

Mengembangkan atau meruntuhkan reben.

Ctrl + F1

Memaparkan menu konteks bagi item terpilih.

Shift+F10

Mengalihkan fokus ke anak tetingkap berlainan.

F6

Beralih ke perintah berikut atau sebelumnya pada reben.

Kekunci Tab atau Shift + Tab

Mengaktifkan perintah atau kawalan terpilih pada reben.

Spacebar atau Enter

Membuka menu atau galeri terpilih pada reben.

Spacebar atau Enter

Buka senarai terpilih pada reben, seperti senarai fon.

Kekunci anak panah

Beralih antara item dalam menu yang terbuka atau Galeri.

Kekunci Tab

Selesai mengubah suai nilai dalam kawalan pada reben dan mengalihkan fokus kembali pada dokumen.

Masuk

Menggunakan kekunci capaian apabila anda boleh melihat Petua kekunci

Dalam PowerPoint 2013 dan lebih baru, anda boleh menggunakan Petua kekunci untuk pergi ke fungsi pada reben. Anda boleh memaparkan Petua kekunci, yang merupakan huruf yang digunakan untuk mencapai perintah, dan menggunakannya untuk menavigasi dalam reben.

petua kekunci pada reben dalam PowerPoint

 1. Tekan Alt. Petua kekunci muncul dalam segi empat sama kecil dengan setiap perintah reben

 2. Untuk memilih perintah, tekan huruf yang ditunjukkan dalam segi empat sama Petua kekunci yang muncul dengan ia. Contohnya, tekan F untuk membuka Tab fail ; H untuk membuka rumah Tab; N untuk membuka Tab selitkan , dan sebagainya.

  zum masuk petua kekunci pada reben dalam Powerpoint

Bergantung pada Surat yang anda menekan, anda mungkin ditunjukkan Petua kekunci tambahan. Contohnya, jika anda menekan Alt + F, pandangan Backstage terbuka pada halaman maklumat yang mempunyai set Petua kekunci yang berbeza.

Bergerak antara anak tetingkap

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak mengikut arah jam antara anak tetingkap dalam pandangan Normal.

F6

Bergerak melawan arah jam antara anak tetingkap dalam pandangan Normal.

Shift + F6

Bertukar antara anak tetingkap Imej Kecil dan anak tetingkap Pandangan Rangka.

Ctrl+Shift+Tab

Menggunakan rangka

Untuk melakukan ini

Tekan

Menaikkan perenggan.

Alt+Shift+Anak Panah Kiri

Menurunkan perenggan.

Alt+Shift+Anak Panah Kanan

Mengalih perenggan terpilih ke atas.

Alt+Shift+Anak Panah Atas

Mengalihkan perenggan terpilih ke bawah.

Alt+Shift+Anak Panah Bawah

Menunjukkan aras tajuk 1

Alt+Shift+1

Mengembangkan teks di bawah tajuk.

Alt + Shift + tanda campur (+)

Meruntuhkan teks di bawah tajuk.

Alt + Shift + tanda tolak (-)

Bekerja dengan bentuk, gambar, kotak, objek dan WordArt

Selitkan bentuk

 1. Untuk memilih bentuk, tekan Alt + N, S kemudian a.

 2. Gunakan kekunci anak panah untuk bergerak menerusi kategori bentuk dan pilih bentuk yang anda inginkan.

 3. Tekan Ctrl + Enter untuk menyelitkan bentuk.

Menyelitkan kotak teks

 1. Tekan Alt + N, X.

 2. Tekan Ctrl + Enter untuk menyelitkan kotak teks.

Menyelitkan objek

 1. Untuk memilih objek, tekan Alt + N dan J.

 2. Untuk mengalihkan fokus ke senarai jenis objek , tekan Tab.

 3. Tekan Ctrl + Enter untuk menyelitkan objek.

Menyelitkan WordArt

 1. Untuk memilih WordArt, tekan Alt + N, W.

 2. Gunakan kekunci anak panah untuk memilih gaya WordArt yang anda inginkan dan tekan Enter.

 3. Taipkan teks anda.

Memilih bentuk

Note: Jika kursor anda berada dalam teks, tekan Esc sebelum menggunakan pintasan ini.

 • Untuk memilih bentuk tunggal, tekan Tab kunci untuk berkitar ke depan (atau Shift + Tab untuk berkitar ke belakang) menerusi objek sehingga pemegang Pensaizan muncul pada objek yang anda inginkan.

Mengumpulkan atau meleraikan bentuk, gambar dan objek WordArt

 • Untuk mengumpulkan bentuk, gambar atau objek WordArt, Pilih item yang anda ingin kumpulkan, tekan Ctrl + G.

 • Untuk meleraikan Kumpulan, Pilih Kumpulan, dan tekan Ctrl + Shift + G.

Menyalin atribut sesuatu bentuk

 1. Pilih bentuk dengan atribut yang anda ingin Salin.

  Note: Jika anda memilih bentuk dengan teks, anda menyalin rupa dan gaya teks di samping atribut bentuk.

 2. Untuk menyalin atribut objek, tekan Ctrl + Shift + C.

 3. Untuk memilih objek yang anda ingin Salin atribut padanya, tekan kekunci Tab atau Shift + Tab.

 4. Untuk menampal atribut bentuk untuk objek dipilih, tekan Ctrl + Shift + V.

Memilih dan mengedit teks dan objek

Memilih teks dan objek

Untuk melakukan ini

Tekan

Memilih satu aksara ke kanan.

Shift+Anak Panah Kanan

Memilih satu aksara ke kiri.

Shift+Anak Panah Kiri

Memilih sehingga hujung perkataan.

Ctrl + Shift + anak panah kanan

Memilih sehingga permulaan perkataan.

Ctrl+Shift+Anak Panah Kiri

Memilih satu baris ke atas (dengan kursor pada permulaan baris).

Shift+Anak Panah ke Atas

Memilih satu baris ke bawah (dengan kursor pada permulaan baris).

Shift+Anak Panah ke Bawah

Memilih objek (apabila teks berada dalam objek dipilih).

ESC

Memilih objek lain (apabila satu objek dipilih).

Tab atau Shift+Tab sehingga objek yang anda inginkan dipilih

Hantar objek kembali satu posisi.

Ctrl+[

Hantar objek ke hadapan satu posisi.

Ctrl+]

Menghantar objek ke belakang.

Ctrl + Shift + [

Menghantar objek ke hadapan.

Ctrl + Shift +]

Memilih teks dalam objek (dengan satu objek terpilih).

Masuk

Memilih semua objek.

Ctrl + A (pada tab slaid )

Memainkan atau menjeda media.

Ctrl+RUANG

Memilih semua slaid.

Ctrl + A (dalam pandangan Pengisih slaid )

Memilih semua teks.

Ctrl + A (pada tab rangka )

Memadam dan menyalin teks dan objek

Untuk melakukan ini

Tekan

Memadamkan satu aksara ke kiri.

Backspace

Memadamkan satu perkataan ke kiri.

Ctrl+Backspace

Memadamkan satu aksara ke kanan.

Padam

Memadamkan satu perkataan ke kanan.

Note: Kursor perlu berada di antara perkataan untuk melakukan ini.

Ctrl+Delete

Memotong objek atau teks terpilih.

Ctrl+X

Menyalin objek atau teks terpilih.

Ctrl+C

Menampal objek atau teks yang dipotong atau disalin.

Ctrl+V

Membuat asal tindakan terakhir.

Ctrl+Z

Membuat semula tindakan terakhir.

Ctrl+Y

Menyalin pemformatan sahaja.

Ctrl+Shift+C

Menampal pemformatan sahaja.

Ctrl+Shift+V

Salin pelukis animasi

Alt + Shift + C

Tampal pelukis animasi

Alt + Shift + V

Membuka kotak dialog Tampal Istimewa.

Ctrl+Alt+V

Bergerak dalam teks

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengalih satu aksara ke kiri.

Anak Panah Kiri

Mengalih satu aksara ke kanan.

Anak Panah Kanan

Bergerak satu baris ke atas.

Anak Panah ke Atas

Bergerak satu baris ke bawah.

Anak Panah ke Bawah

Mengalih satu kata ke kiri.

Ctrl+Anak Panah Kiri

Mengalih satu kata ke kanan.

Ctrl+Anak Panah Kanan

Bergerak ke hujung baris.

End

Bergerak ke permulaan baris.

Laman Utama

Bergerak satu perenggan ke atas.

Ctrl+Anak Panah ke Atas

Bergerak satu perenggan ke bawah.

Ctrl+Anak Panah ke Bawah

Bergerak ke hujung kotak teks.

Ctrl+End

Bergerak ke permulaan kotak teks.

Ctrl+Home

Beralih ke seterusnya tajuk atau isi teks Ruang letak. Jika ia adalah Ruang letak terakhir pada slaid, tindakan ini menyelitkan slaid baru dengan tataletak slaid yang sama sebagai slaid asal.

Ctrl+Enter

Bergerak untuk mengulangi tindakan Cari terakhir.

Shift+F4

Bergerak dalam dan bekerja dalam jadual

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak ke sel berikut.

Tab

Bergerak ke sel sebelumnya.

Shift+Tab

Bergerak ke baris berikut.

Anak Panah ke Bawah

Bergerak ke baris sebelumnya.

Anak Panah ke Atas

Menyelitkan tab dalam sel.

Ctrl+Tab

Memulakan perenggan baru.

Masuk

Menambah baris baru pada bahagian bawah jadual.

Tab dalam sel Jadual kanan bawah.

Mengedit objek terpaut atau terbenam

 1. Untuk memilih objek yang anda inginkan, tekan Tab atau Shift + Tab.

 2. Untuk membuka menu pintasan, tekan Shift + F10.

 3. Untuk memilih Objek lembaran kerja, tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga ia dipilih.

 4. Untuk memilih Edit, tekan kekunci anak panah kanan dan kemudian tekan Enter.

  Note: Nama perintah dalam menu pintas bergantung pada jenis objek terbenam atau terpaut. Contohnya, lembaran kerja Microsoft Office Excel terbenam mempunyai perintah Objek Lembaran Kerja manakala Lukisan Microsoft Office Visio terbenam mempunyai perintah Objek Visio.

Memformatkan teks

Note: Pilih teks yang anda ingin ubah sebelum menggunakan pintasan papan kekunci ini.

Mengubah atau mensaiz semula fon

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka kotak dialog Fon untuk mengubah fon.

Ctrl+Shift+F

Meningkatkan saiz fon.

Tanda kurung Ctrl + Shift + kanan sudut (>)

Mengurangkan saiz fon.

Ctrl+Shift+Left Angle bracket (<)

Menggunakan pemformatan aksara

Untuk melakukan ini

Tekan

Buka kotak dialog Fon untuk mengubah pemformatan aksara.

Ctrl+T

Menukar antara huruf ayat, huruf kecil atau huruf besar.

Shift+F3

Menggunakan pemformatan tebal.

Ctrl+B

Menggunakan garis bawah.

Ctrl+U

Menggunakan pemformatan italik.

Ctrl+I

Menggunakan pemformatan subskrip (jarak automatik).

Ctrl + tanda sama dengan (=)

Menggunakan pemformatan superskrip (jarak automatik).

Ctrl + Shift + tanda campur (+)

Mengalih keluar pemformatan aksara manual, seperti subskrip dan superskrip.

Ctrl+Spacebar

Menyelitkan hiperpautan.

Ctrl+K

Menyalin pemformatan teks

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyalin format.

Ctrl+Shift+C

Menampal format.

Ctrl+Shift+V

Menjajarkan perenggan

Untuk melakukan ini

Tekan

Memusatkan perenggan.

Ctrl+E

Melaraskan perenggan.

Ctrl+J

Menjajarkan kiri perenggan.

Ctrl+L

Menjajarkan kanan perenggan.

Ctrl+R

Menyelitkan dan membalas komen

Gunakan perintah selitkan Komen (Alt + N, L) untuk membuka anak tetingkap komen sebelum menggunakan pintasan papan kekunci ini.

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyelitkan komen baru

CTRL+N

Membalas komen dipilih

Ctrl+R

Mengubah tertib slaid atau Seksyen dalam dek slaid

Untuk mengubah tertib slaid dalam dek slaid:

Untuk melakukan ini

Tekan kekunci ini

Mengalihkan slaid ke atas dalam tertib

Ctrl+Anak Panah ke Atas

Mengalihkan slaid ke bawah dalam tertib

Ctrl+Anak Panah ke Bawah

Mengalihkan slaid ke permulaan

Ctrl+Shift+Anak Panah Atas

Mengalihkan slaid untuk menamatkan

Ctrl+Shift+Anak Panah Bawah

Untuk menyusun semula Seksyen slaid dalam dek slaid:

Untuk melakukan ini

Tekan kekunci ini

Mengalih Seksyen ke atas dalam tertib

Ctrl+Anak Panah ke Atas

Mengalih Seksyen ke bawah dalam tertib

Ctrl+Anak Panah ke Bawah

Mengalihkan Seksyen ke permulaan

Ctrl+Shift+Anak Panah Atas

Mengalihkan Seksyen untuk menamatkan

Ctrl+Shift+Anak Panah Bawah

Pintasan papan kekunci tersuai

Untuk memperuntukkan pintasan papan kekunci tersuai pada item menu, makro yang dirakam dan kod Visual Basic for Applications (VBA) dalam PowerPoint, anda mesti menggunakan tambahan pihak ketiga, seperti Pengurus Pintasan untuk PowerPoint, yang tersedia dari Tambahan OfficeOne untuk PowerPoint.

Untuk mencetak topik ini, tekan TAB untuk memilih Tunjukkan semua, tekan ENTER, dan kemudian tekan CTRL + P.

Dalam topik ini

Bantuan dalam talian

Asas Office

Menavigasi reben

Tugas umum dalam PowerPoint

Bantuan Dalam talian

Pintasan papan kekunci untuk menggunakan tetingkap bantuan

Tetingkap Bantuan menyediakan capaian kepada semua kandungan Bantuan Office. Tetingkap Bantuan memaparkan topik dan kandungan Bantuan lain.

Dalam tetingkap Bantuan

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka tetingkap Bantuan.

F1

Menutup tetingkap Bantuan.

ALT+F4

Menukar antara tetingkap Bantuan dan program aktif.

ALT+TAB

Kembali ke jadual kandungan Bantuan dan Cara PowerPoint.

ALT+HOME

Memilih item berikut dalam tetingkap Bantuan.

TAB

Memilih item sebelumnya dalam tetingkap Bantuan.

SHIFT+TAB

Menjalankan tindakan untuk item yang dipilih.

ENTER

Dalam seksyen Semak lalu bantuan PowerPoint tetingkap bantuan, pilih item berikut atau sebelumnya, masing-masing.

TAB, SHIFT+TAB

Dalam seksyen Semak lalu bantuan PowerPoint tetingkap bantuan, kembangkan atau Runtuhkan item terpilih, masing-masing.

ENTER

Memilih teks tersembunyi atau hiperpautan berikut, termasuk Tunjukkan Semua atau Sembunyikan Semua di bahagian atas topik.

TAB

Memilih teks atau hiperpautan tersembunyi yang sebelumnya.

SHIFT+TAB

Menjalankan tindakan untuk Tunjukkan Semua, Sembunyikan Semua, teks tersembunyi atau hiperpautan yang dipilih.

ENTER

Mengalih ke topik Bantuan sebelumnya (butang Ke belakang).

ALT+ANAK PANAH KIRI atau BACKSPACE

Mengalih ke topik Bantuan berikut (butang Ke Depan).

ALT+ANAK PANAH KANAN

Skrol sedikit ke atas atau ke bawah, masing-masing, dalam topik Bantuan yang sedang dipaparkan.

ANAK PANAH ATAS, ANAK PANAH BAWAH

Skrol lebih banyak ke atas atau ke bawah, masing-masing, dalam topik Bantuan yang sedang dipaparkan.

PAGE UP, PAGE DOWN

Memaparkan menu perintah bagi tetingkap Bantuan. Ini memerlukan tetingkap Bantuan mempunyai fokus aktif (klik dalam tetingkap Bantuan).

SHIFT+F10

Menghentikan tindakan terakhir (butang Henti).

ESC

Menyegar semula tetingkap (butang Segar Semula).

F5

Mencetak topik Bantuan semasa.

Note: Jika kursor tidak berada dalam topik Bantuan semasa, tekan F6 kemudian tekan CTRL+P.

CTRL+P

Mengubah keadaan sambungan. Anda mungkin perlu tekan F6 lebih daripada sekali.

F6 (sehingga fokus berada dalam kotak Taip perkataan untuk dicari ), TAB, anak panah bawah

Taipkan teks dalam kotak Taip perkataan untuk dicari . Anda mungkin perlu tekan F6 lebih daripada sekali.

F6

Bertukar antara kawasan dalam tetingkap bantuan; Contohnya, bertukar antara bar alat, kotak Taip perkataan untuk dicari dan senarai carian .

F6

Dalam Jadual Kandungan dalam pandangan pohon, pilih item yang berikut atau sebelumnya, masing-masing.

ANAK PANAH ATAS, ANAK PANAH BAWAH

Dalam Jadual Kandungan dalam pandangan pohon, kembangkan atau runtuhkan item terpilih, masing-masing.

ANAK PANAH KIRI, ANAK PANAH KANAN

Asas Office

Memaparkan dan menggunakan tetingkap

Untuk melakukan ini

Tekan

Menukar kepada tetingkap berikut.

ALT + TAB, TAB

Menukar kepada tetingkap sebelumnya.

ALT + SHIFT + TAB, TAB

Menutup tetingkap aktif.

CTRL+W atau CTRL+F4

Menyiarkan persembahan terbuka kepada penonton jauh menggunakan aplikasi web PowerPoint.

CTRL+F5

Beralih ke task pane berikut dari anak tetingkap lain dalam tetingkap program (arah ikut jam). Anda mungkin perlu tekan F6 lebih daripada sekali.

Note: Jika menekan F6 tidak memaparkan anak tetingkap tugas yang anda inginkan, tekan ALT untuk meletakkan fokus pada reben, dan kemudian tekan CTRL + TAB untuk beralih ke anak tetingkap tugas.

F6

Beralih ke anak tetingkap dari anak tetingkap lain dalam tetingkap program (arah lawan jam).

SHIFT+F6

Apabila lebih daripada satu tetingkap PowerPoint dibuka, tukar kepada tetingkap PowerPoint berikut.

CTRL+F6

Menukar kepada tetingkap PowerPoint sebelumnya.

CTRL+SHIFT+F6

Menyalin gambar skrin pada Papan Klip.

PRINT SCREEN

Menyalin gambar tetingkap terpilih kepada Papan Klip.

ALT+PRINT SCREEN

Mengubah atau mensaiz semula fon

Note: Kursor perlu berada dalam kotak teks untuk menggunakan pintasan ini.

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengubah fon.

CTRL+SHIFT+F

Mengubah saiz fon.

CTRL+SHIFT+P

Meningkatkan saiz fon teks terpilih.

CTRL+SHIFT+>

Mengurangkan saiz fon teks terpilih.

CTRL+SHIFT+<

Bergerak dalam teks atau sel

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengalih satu aksara ke kiri.

ANAK PANAH KIRI

Mengalih satu aksara ke kanan.

ANAK PANAH KANAN

Bergerak satu baris ke atas.

ANAK PANAH KE ATAS

Bergerak satu baris ke bawah.

ANAK PANAH BAWAH

Mengalih satu kata ke kiri.

CTRL+ANAK PANAH KIRI

Mengalih satu kata ke kanan.

CTRL+ANAK PANAH KANAN

Bergerak ke hujung baris.

END

Bergerak ke permulaan baris.

HOME

Bergerak satu perenggan ke atas.

CTRL+ANAK PANAH KE ATAS

Bergerak satu perenggan ke bawah.

CTRL+ANAK PANAH KE BAWAH

Bergerak ke hujung kotak teks.

CTRL+END

Bergerak ke permulaan kotak teks.

CTRL+HOME

Dalam Microsoft Office PowerPoint, alihkan ke seterusnya tajuk atau isi teks Ruang letak. Jika ia adalah Ruang letak terakhir pada slaid, ini akan menyelitkan slaid baru dengan tataletak slaid yang sama sebagai slaid asal.

CTRL+ENTER

Mengulangi tindakan Cari terakhir.

SHIFT+F4

Cari dan ganti

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka kotak dialog Cari.

CTRL+F

Membuka kotak dialog Ganti.

CTRL+H

Mengulangi tindakan Cari terakhir.

SHIFT+F4

Bergerak dalam dan bekerja dalam Jadual

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak ke sel berikut.

TAB

Bergerak ke sel sebelumnya.

SHIFT+TAB

Bergerak ke baris berikut.

ANAK PANAH BAWAH

Bergerak ke baris sebelumnya.

ANAK PANAH KE ATAS

Menyelitkan tab dalam sel.

CTRL+TAB

Memulakan perenggan baru.

ENTER

Menambah baris baru pada bahagian bawah jadual.

TAB pada hujung baris terakhir

Capaian dan menggunakan anak tetingkap tugas

Untuk melakukan ini

Tekan

Beralih ke task pane dari anak tetingkap lain dalam tetingkap program. (Anda mungkin perlu tekan F6 lebih daripada sekali.)

F6

Apabila anak tetingkap tugas aktif, pilih opsyen berikut atau sebelumnya dalam anak tetingkap tugas, masing-masing.

TAB, SHIFT+TAB

Memaparkan set perintah lengkap pada menu anak tetingkap tugas.

CTRL+ANAK PANAH KE BAWAH

Bergerak antara pilihan pada submenu terpilih; bergerak antara opsyen tertentu dalam kumpulan opsyen dalam kotak dialog.

ANAK PANAH KE BAWAH atau ANAK PANAH KE ATAS

Membuka menu terpilih atau menjalankan tindakan yang diperuntukkan kepada butang terpilih.

SPACEBAR atau ENTER

Membuka menu pintasan; membuka menu juntai bawah untuk item galeri terpilih.

SHIFT+F10

Apabila menu atau submenu kelihatan, pilih perintah pertama atau terakhir, masing-masing, pada menu atau submenu.

HOME, END

Menskrol ke atas atau ke bawah dalam senarai galeri terpilih, masing-masing.

PAGE UP, PAGE DOWN

Bergerak ke atas atau bawah senarai galeri terpilih, masing-masing.

HOME, END

Menutup anak tetingkap tugas.

CTRL+SPACEBAR, C

Membuka Papan Klip.

ALT+H, F, O

Mensaiz semula anak tetingkap tugas

 1. Dalam task pane, tekan CTRL+SPACEBAR untuk memaparkan menu perintah tambahan.

 2. Gunakan kekunci ANAK PANAH KE BAWAH untuk memilih perintah Saiz, kemudian tekan ENTER.

 3. Gunakan kekunci anak panah untuk mensaiz semula anak tetingkap tugas. Gunakan CTRL+ kekunci anak panah untuk mensaiz semula piksel satu demi satu.

Apabila anda selesai mensaiz semula, tekan ESC.

Menggunakan kotak dialog

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak ke opsyen atau kumpulan opsyen berikut.

TAB

Bergerak ke opsyen atau kumpulan opsyen sebelumnya.

SHIFT+TAB

Menukar kepada tab berikut dalam kotak dialog. (Tab mesti terpilih dalam kotak dialog terbuka)

ANAK PANAH BAWAH

Menukar kepada tab sebelumnya dalam kotak dialog. (Tab mesti terpilih dalam kotak dialog terbuka)

ANAK PANAH KE ATAS

Membuka senarai juntai bawah terpilih.

ANAK PANAH KE BAWAH, ALT+ANAK PANAH KE BAWAH

Membuka senarai jika ia tertutup dan bergerak ke opsyen dalam senarai itu.

Huruf pertama opsyen dalam senarai juntai bawah

Bergerak antara opsyen dalam senarai juntai bawah atau antara opsyen dalam kumpulan opsyen.

ANAK PANAH ATAS, ANAK PANAH BAWAH

Menjalankan tindakan yang diperuntukkan kepada butang terpilih; memilih atau mengosongkan kotak semak.

BAR RUANG

Memilih opsyen; memilih atau mengosongkan kotak semak.

Huruf yang digariskan dalam opsyen

Menjalankan tindakan yang diperuntukkan kepada butang lalai dalam kotak dialog.

ENTER

Menutup senarai juntai bawah terpilih; membatalkan perintah dan menutup kotak dialog.

ESC

Menggunakan kotak edit dalam kotak dialog

Kotak edit merupakan kotak kosong yang anda menaip atau menampal entri, seperti nama pengguna anda atau laluan folder.

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengalih ke permulaan entri.

HOME

Mengalih ke hujung entri.

END

Bergerak satu aksara ke kiri atau kanan, masing-masing.

ANAK PANAH KIRI, ANAK PANAH KANAN

Mengalih satu kata ke kiri.

CTRL+ANAK PANAH KIRI

Mengalih satu kata ke kanan.

CTRL+ANAK PANAH KANAN

Memilih atau membatalkan pemilihan satu aksara ke kiri.

SHIFT+ANAK PANAH KIRI

Memilih atau membatalkan pemilihan satu aksara ke kanan.

SHIFT+ANAK PANAH KANAN

Memilih atau membatalkan pemilihan satu perkataan ke kiri.

CTRL+SHIFT+ANAK PANAH KIRI

Memilih atau membatalkan pemilihan satu perkataan ke kanan.

CTRL+SHIFT+ANAK PANAH KANAN

Memilih daripada kursor kepada permulaan entri.

SHIFT+HOME

Memilih daripada kursor kepada hujung entri.

SHIFT+END

Menggunakan kotak dialog Buka dan Simpan sebagai

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka kotak dialog Buka

ALT + F kemudian O

Membuka kotak dialog Simpan sebagai

ALT + F kemudian A

Bergerak antara opsyen dalam senarai juntai bawah yang terbuka, atau antara opsyen dalam sekumpulan opsyen

Kekunci anak panah

Memaparkan menu pintasan untuk item terpilih, seperti folder atau fail.

SHIFT+F10

Bergerak antara opsyen atau kawasan dalam kotak dialog.

TAB

Membuka menu juntai bawah filepath

F4 atau ALT+I

Menyegar semula senarai fail.

F5

Menavigasi reben

Mencapai sebarang perintah dengan beberapa ketukan kekunci

 1. Tekan ALT.

  petua Kekunci dipaparkan di atas setiap ciri yang tersedia dalam pandangan semasa.

  Kekunci pintasan papan kekunci pada tab Fail

 2. Tekan huruf yang ditunjukkan dalam Petua Kekunci di atas ciri yang anda ingin guna.

 3. Bergantung pada huruf yang anda tekan, anda mungkin ditunjukkan Petua Kekunci tambahan. Contohnya, jika tab Rumah aktif dan anda menekan N, tab Selitkan dipaparkan, bersama dengan Petua Kekunci bagi kumpulan pada tab itu.

 4. Terus menekan huruf sehingga anda menekan huruf perintah atau kawalan yang anda ingin guna. Dalam sesetengah kes, anda mesti menekan dahulu huruf kumpulan yang mengandungi perintah itu. Contohnya, jika tab Rumah aktif, menekan ALT+H, F, S akan membawa anda ke kotak senarai Saiz dalam kumpulan Fon.

  Untuk membatalkan tindakan yang anda sedang ambil dan menyembunyikan petua Kekunci, tekan ALT.

Mengubah fokus papan kekunci tanpa menggunakan tetikus

Cara lain untuk menggunakan papan kekunci untuk bekerja dengan reben adalah untuk mengalihkan fokus antara tab dan perintah sehingga anda menemui ciri yang anda ingin gunakan. Jadual berikut menyenaraikan beberapa cara untuk mengalihkan fokus papan kekunci tanpa menggunakan tetikus.

Untuk melakukan ini

Tekan

Memilih tab aktif reben dan mengaktifkan kekunci capaian.

ALT atau F10 Tekan sama ada kekunci ini lagi untuk bergerak kembali ke dokumen atau membatalkan kekunci capaian.

Bergerak ke kiri atau kanan ke tab Reben yang lain, masing-masing.

F10 untuk memilih tab aktif, kemudian ANAK PANAH KIRI, ANAK PANAH KANAN

Menyembunyikan atau menunjukkan reben.

CTRL+F1

Memaparkan menu pintasan untuk perintah terpilih.

SHIFT+F10

Mengalihkan fokus untuk memilih setiap kawasan tetingkap berikut:

 • Tab aktif reben

 • Sebarang anak tetingkap tugas terbuka

 • Dokumen anda

F6

Mengalihkan fokus kepada setiap perintah pada reben, ke depan atau ke belakang masing-masing.

TAB, SHIFT+TAB

Bergerak ke bawah, ke atas, kiri atau kanan antara item pada reben, masing-masing.

ANAK PANAH KE BAWAH, ANAK PANAH KE ATAS, ANAK PANAH KIRI, ANAK PANAH KANAN

Mengaktifkan perintah atau kawalan terpilih pada reben.

SPACEBAR atau ENTER

Membuka menu atau galeri terpilih pada Reben.

SPACEBAR atau ENTER

Mengaktifkan perintah atau kawalan pada reben agar anda boleh mengubah suai nilai.

ENTER

Selesai mengubah suai nilai dalam kawalan pada reben dan alihkan kembali fokus kepada dokumen.

ENTER

Mendapatkan bantuan pada perintah terpilih atau kawalan pada reben. (Jika tiada topik Bantuan yang dikaitkan dengan perintah terpilih, topik Bantuan umum tentang program ditunjukkan sebaliknya.)

F1

Tugas umum dalam PowerPoint

Bergerak antara anak tetingkap

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak mengikut arah jam antara anak tetingkap dalam pandangan Normal.

F6

Bergerak melawan arah jam antara anak tetingkap dalam pandangan Normal.

SHIFT+F6

Bertukar antara Slaid dan tab Rangka dalam anak tetingkap Rangka dan Slaid dalam pandangan Normal.

CTRL+SHIFT+TAB

Menggunakan rangka

Untuk melakukan ini

Tekan

Menaikkan perenggan.

ALT+SHIFT+ANAK PANAH KIRI

Menurunkan perenggan.

ALT+SHIFT+ANAK PANAH KANAN

Mengalih perenggan terpilih ke atas.

ALT+SHIFT+ANAK PANAH KE ATAS

Mengalihkan perenggan terpilih ke bawah.

ALT+SHIFT+ANAK PANAH KE BAWAH

Menunjukkan aras tajuk 1.

ALT+SHIFT+1

Mengembangkan teks di bawah tajuk.

ALT+SHIFT+TANDA TAMBAH

Meruntuhkan teks di bawah tajuk.

ALT+SHIFT+TANDA TOLAK

Menggunakan bentuk, gambar, kotak, objek dan WordArt

Menyelitkan bentuk

 1. Tekan dan lepas ALT, kemudian N, kemudian S, kemudian H untuk memilih Bentuk.

 2. Gunakan kekunci anak panah untuk bergerak menerusi kategori bentuk dan pilih bentuk yang anda inginkan.

 3. Tekan CTRL+ENTER untuk menyelitkan bentuk yang anda pilih.

Menyelitkan kotak teks

 1. Tekan dan lepas ALT, kemudian N, kemudian X.

 2. Tekan CTRL+ENTER untuk menyelitkan kotak teks.

Menyelitkan objek

 1. Tekan dan lepas ALT, kemudian N, kemudian J untuk memilih Objek.

 2. Gunakan kekunci anak panah untuk bergerak menerusi objek.

 3. Tekan CTRL+ENTER untuk menyelitkan objek yang anda inginkan.

Menyelitkan WordArt

 1. Tekan dan lepas ALT, kemudian N, kemudian W untuk memilih WordArt.

 2. Tekan kekunci anak panah untuk memilih gaya WordArt yang anda inginkan, kemudian tekan ENTER.

 3. Taipkan teks yang anda inginkan.

Memilih bentuk

Jika kursor anda berada dalam teks, tekan ESC.

 • Untuk memilih bentuk tunggal, tekan kekunci TAB untuk berkitar ke depan (atau SHIFT+TAB untuk berkitar ke belakang) menerusi objek sehingga pemegang pensaizan muncul pada objek yang anda ingin pilih.

 • Untuk memilih berbilang item, gunakan anak tetingkap pemilihan.

Mengumpulkan atau meleraikan bentuk, gambar dan objek WordArt

 • Untuk mengumpulkan bentuk, gambar atau objek WordArt, pilih item yang anda ingin kumpulkan, kemudian tekan CTRL + G.

 • Untuk meleraikan Kumpulan, pilih Kumpulan dan kemudian tekan CTRL + SHIFT + G.

Menunjukkan atau menyembunyikan grid atau panduan

Untuk melakukan ini

Tekan

Menunjukkan atau menyembunyikan grid.

SHIFT+F9

Menunjukkan atau menyembunyikan panduan.

ALT+F9

Menyalin atribut sesuatu bentuk

 1. Pilih bentuk dengan atribut yang anda ingin Salin.

  Jika anda memilih bentuk dengan teks, anda menyalin rupa dan gaya teks di samping atribut bentuk.

 2. Tekan CTRL+SHIFT+C untuk menyalin atribut objek.

 3. Tekan kekunci TAB atau SHIFT+TAB untuk memilih objek yang anda ingin salin atribut padanya.

 4. Tekan CTRL+SHIFT+V.

Memilih teks dan objek

Untuk melakukan ini

Tekan

Memilih satu aksara ke kanan.

SHIFT+ANAK PANAH KANAN

Memilih satu aksara ke kiri.

SHIFT+ANAK PANAH KIRI

Memilih sehingga hujung perkataan.

CTRL+SHIFT+ANAK PANAH KANAN

Memilih sehingga permulaan perkataan.

CTRL+SHIFT+ANAK PANAH KIRI

Memilih satu baris ke atas (dengan kursor pada permulaan baris).

SHIFT+ANAK PANAH KE ATAS

Memilih satu baris ke bawah (dengan kursor pada permulaan baris).

SHIFT+ANAK PANAH KE BAWAH

Memilih objek (apabila teks berada dalam objek dipilih).

ESC

Memilih objek lain (apabila satu objek dipilih).

TAB atau SHIFT+TAB sehingga objek yang anda inginkan dipilih

Memilih teks dalam objek (dengan objek terpilih).

ENTER

Memilih semua objek.

CTRL+A (pada tab Slaid)

Memilih semua slaid.

CTRL+A (dalam pandangan Pengisih Slaid)

Memilih semua teks.

CTRL+A (pada tab Rangka)

Memadam dan menyalin teks dan objek

Untuk melakukan ini

Tekan

Memadamkan satu aksara ke kiri.

BACKSPACE

Memadamkan satu perkataan ke kiri.

CTRL+BACKSPACE

Memadamkan satu aksara ke kanan.

DELETE

Memadamkan satu perkataan ke kanan.

Note: Kursor perlu berada di antara perkataan untuk melakukan ini.

CTRL+DELETE

Memotong objek atau teks terpilih.

CTRL+X

Menyalin objek atau teks terpilih.

CTRL+C

Menampal objek atau teks yang dipotong atau disalin.

CTRL+V

Buat asal tindakan terakhir.

CTRL+Z

Membuat semula tindakan terakhir.

CTRL+Y

Menyalin pemformatan sahaja.

CTRL+SHIFT+C

Menampal pemformatan sahaja.

CTRL+SHIFT+V

Membuka kotak dialog Tampal Istimewa.

CTRL+ALT+V

Bergerak dalam teks

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengalih satu aksara ke kiri.

ANAK PANAH KIRI

Mengalih satu aksara ke kanan.

ANAK PANAH KANAN

Bergerak satu baris ke atas.

ANAK PANAH KE ATAS

Bergerak satu baris ke bawah.

ANAK PANAH BAWAH

Mengalih satu kata ke kiri.

CTRL+ANAK PANAH KIRI

Mengalih satu kata ke kanan.

CTRL+ANAK PANAH KANAN

Bergerak ke hujung baris.

END

Bergerak ke permulaan baris.

HOME

Bergerak satu perenggan ke atas.

CTRL+ANAK PANAH KE ATAS

Bergerak satu perenggan ke bawah.

CTRL+ANAK PANAH KE BAWAH

Bergerak ke hujung kotak teks.

CTRL+END

Bergerak ke permulaan kotak teks.

CTRL+HOME

Bergerak ke tajuk atau ruang letak teks isi berikut. Jika ia merupakan ruang letak terakhir pada slaid, ini akan menyelitkan slaid baru dengan tataletak yang sama dengan slaid asal.

CTRL+ENTER

Bergerak untuk mengulangi tindakan Cari terakhir.

SHIFT+F4

Bergerak dalam jadual dan menggunakan jadual

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak ke sel berikut.

TAB

Bergerak ke sel sebelumnya.

SHIFT+TAB

Bergerak ke baris berikut.

ANAK PANAH BAWAH

Bergerak ke baris sebelumnya.

ANAK PANAH KE ATAS

Menyelitkan tab dalam sel.

CTRL+TAB

Memulakan perenggan baru.

ENTER

Menambah baris baru pada bahagian bawah jadual.

TAB pada hujung baris terakhir

Mengedit objek terpaut atau terbenam

 1. Tekan TAB atau SHIFT+TAB untuk menyalin objek yang anda inginkan.

 2. Tekan SHIFT+F10 untuk menu pintasan.

 3. Gunakan anak panah ke bawah sehingga Objek lembaran kerja dipilih, tekan anak panah kanan untuk memilih Editdan tekan ENTER.

  Note: Nama perintah dalam menu pintas bergantung pada jenis objek terbenam atau terpaut. Contohnya, lembaran kerja Microsoft Office Excel terbenam mempunyai perintah Objek Lembaran Kerja manakala Lukisan Microsoft Office Visio terbenam mempunyai perintah Objek Visio.

Memformat dan menjajarkan aksara dan perenggan

Mengubah atau mensaiz semula fon

Note: Anda mesti memilih dahulu teks yang anda ingin ubah untuk menggunakan pintasan papan kekunci ini.

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka kotak dialog Fon untuk mengubah fon.

CTRL+SHIFT+F

Meningkatkan saiz fon.

CTRL+SHIFT+>

Mengurangkan saiz fon.

CTRL+SHIFT+<

Menggunakan format aksara

Untuk melakukan ini

Tekan

Buka kotak dialog Fon untuk mengubah pemformatan aksara.

CTRL+T

Mengubah atur huruf antara ayat, huruf kecil atau huruf besar.

SHIFT+F3

Menggunakan pemformatan tebal.

CTRL+B

Menggunakan garis bawah.

CTRL+U

Menggunakan pemformatan italik.

CTRL+I

Menggunakan pemformatan subskrip (jarak automatik).

CTRL+TANDA SAMA DENGAN

Menggunakan pemformatan superskrip (jarak automatik).

CTRL+SHIFT+TANDA TAMBAH

Mengalih keluar pemformatan aksara manual, seperti subskrip dan superskrip.

CTRL+SPACEBAR

Menyelitkan hiperpautan.

CTRL+K

Menyalin format teks

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyalin format.

CTRL+SHIFT+C

Menampal format.

CTRL+SHIFT+V

Menjajarkan perenggan

Untuk melakukan ini

Tekan

Memusatkan perenggan.

CTRL+E

Melaraskan perenggan.

CTRL+J

Menjajarkan kiri perenggan.

CTRL+L

Menjajarkan kanan perenggan.

CTRL+R

Menjalankan persembahan

Anda boleh menggunakan pintasan papan kekunci berikut semasa anda menjalankan persembahan anda dalam pandangan tayangan slaid.

Pintasan tayangan slaid

Untuk melakukan ini

Tekan

Memulakan persembahan dari permulaan.

F5

Menjalankan animasi berikut atau memaju ke slaid berikut.

N, ENTER, PAGE DOWN, ANAK PANAH KANAN, ANAK PANAH KE BAWAH atau SPACEBAR

Menjalankan animasi sebelumnya atau kembali ke slaid sebelumnya.

P, PAGE UP, ANAK PANAH KANAN KIRI, ANAK PANAH KE ATAS atau BACKSPACE

Pergi ke nombor slaid.

nombor + ENTER

Memaparkan slaid hitam kosong atau kembali ke persembahan dari slaid hitam kosong.

B atau NOKTAH

Memaparkan slaid putih kosong atau kembali ke persembahan dari slaid putih kosong.

W atau KOMA

Berhenti atau memulakan semula persembahan automatik.

S

Menamatkan persembahan.

ESC atau TANDA SEMPANG

Memadamkan catatan pada skrin.

E

Pergi ke slaid berikut, jika slaid berikut tersembunyi.

H

Mengesetkan pemasaan baru apabila menjalankan raptai.

T

Menggunakan pemasaan asal apabila menjalankan raptai.

O

Menggunakan klik tetikus untuk maju apabila menjalankan raptai.

M

Merekod semula pengisahan slaid dan pemasaan

R

Kembali ke slaid pertama.

Tekan dan tahan butang Tetikus Kanan dan Kiri selama 2 saat

Menunjukkan atau menyembunyikan penuding anak panah

A atau =

Mengubah penuding menjadi pen.

CTRL+P

Mengubah penuding menjadi anak panah.

CTRL+A

Mengubah penuding menjadi pemadam

CTRL+E

Menunjukkan atau menyembunyikan penanda dakwat

CTRL+M

Menyembunyikan penuding dan butang navigasi dengan segera.

CTRL+H

Menyembunyikan penuding dan butang navigasi dalam 15 saat.

CTRL+U

Melihat kotak dialog Semua Slaid

CTRL+S

Melihat bar tugas komputer

CTRL+T

Memaparkan menu pintas.

SHIFT+F10

Pergi ke hiperpautan pertama atau berikut pada slaid.

TAB

Pergi ke hiperpautan terakhir atau sebelumnya pada slaid.

SHIFT+TAB

Menjalankan kelakuan "klik tetikus" hiperpautan terpilih.

ENTER apabila hiperpautan dipilih

Pintasan media semasa persembahan

Untuk melakukan ini

Tekan

Menghentikan main semula media

ALT+Q

Togol antara main dan jeda

ALT+P

Pergi ke penanda buku berikut

ALT+END

Pergi ke penanda buku sebelumnya

ALT+HOME

Meningkatkan volum bunyi

ALT+Up

Mengurangkan volum bunyi

ALT+Down

Mencari ke depan

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Mencari ke belakang

ALT+SHIFT+PAGE UP

Membisukan bunyi

ALT+U

Anda boleh menekan F1 semasa persembahan anda untuk melihat senarai kawalan.

Menyemak lalu persembahan Web

Kekunci berikut adalah untuk melihat persembahan Web anda dalam Microsoft Internet Explorer 4.0 atau lebih baru.

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak ke depan menerusi hiperpautan dalam persembahan Web, bar Alamat dan bar Pautan.

TAB

Bergerak ke belakang menerusi hiperpautan dalam persembahan Web, bar Alamat dan bar Pautan.

SHIFT+TAB

Menjalankan kelakuan "klik tetikus" hiperpautan terpilih.

ENTER

Pergi ke slaid berikut.

BAR RUANG

Menggunakan ciri anak tetingkap pemilihan

Menggunakan pintasan papan kekunci berikut dalam anak tetingkap Pemilihan.

Untuk melancarkan anak tetingkap Pemilihan, tekan Alt, kemudian H, kemudian S, kemudian L, kemudian P.

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengitarkan fokus menerusi anak tetingkap berlainan.

F6

Memaparkan menu konteks.

SHIFT+F10

Mengalihkan fokus kepada satu item atau kumpulan.

ANAK PANAH ATAS atau ANAK PANAH BAWAH

Mengalihkan fokus daripada item dalam kumpulan kepada kumpulan induknya.

ANAK PANAH KIRI

Mengalihkan fokus daripada suatu kumpulan kepada item pertama dalam kumpulan tersebut.

ANAK PANAH KANAN

Mengembangkan kumpulan berfokus dan semua kumpulan anaknya.

* (pada pad kekunci berangka sahaja)

Mengembangkan kumpulan berfokus.

+ (pada pad kekunci berangka sahaja)

Meruntuhkan kumpulan berfokus.

- (pada pad kekunci berangka sahaja)

Mengalihkan fokus kepada item dan memilihnya.

SHIFT+ANAK PANAH ATAS atau SHIFT+ANAK PANAH BAWAH

Memilih item berfokus.

SPACEBAR atau ENTER

Membatalkan pemilihan item berfokus.

SHIFT+SPACEBAR atau SHIFT+ENTER

Mengalihkan item yang dipilih ke depan.

CTRL+SHIFT+F

Mengalihkan item yang dipilih ke belakang.

CTRL+SHIFT+B

Menunjukkan atau menyembunyikan item berfokus.

CTRL+SHIFT+S

Menamakan semula item berfokus.

F2

Menukarkan fokus papan kekunci dalam anak tetingkap Pemilihan antara pandangan pohon dan butang Tunjukkan Semua dan Sembunyikan Semua.

TAB atau SHIFT+TAB

Meruntuhkan semua kumpulan.

Note: Fokus perlu berada dalam pandangan pohon anak tetingkap Pemilihan untuk menggunakan pintasan ini.

ALT+SHIFT+1

Mengembangkan semua kumpulan.

ALT+SHIFT+9

Untuk memperuntukkan pintasan papan kekunci tersuai untuk item menu, dirakam makro Visual Basic for Applications (VBA) kod dalam Office PowerPoint 2007, anda mesti menggunakan kepada pihak ketiga tambahan, seperti pengurus pintasan untuk PowerPoint, yang tersedia dari Tambah Officeone bagi PowerPoint.

Untuk mencetak topik ini, tekan TAB untuk memilih Tunjukkan semua, tekan ENTER, dan kemudian tekan CTRL + P.

Dalam topik ini

Bantuan dalam talian

Asas Office

Menavigasi reben

Tugas umum PowerPoint

Bantuan Dalam talian

Pintasan papan kekunci untuk menggunakan tetingkap bantuan

Tetingkap Bantuan menyediakan capaian kepada semua kandungan Bantuan Office. Tetingkap Bantuan memaparkan topik dan kandungan Bantuan lain.

Dalam tetingkap Bantuan

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka tetingkap Bantuan.

F1

Menutup tetingkap Bantuan.

ALT+F4

Menukar antara tetingkap Bantuan dan program aktif.

ALT+TAB

Kembali ke rumah PowerPoint .

ALT+HOME

Memilih item berikut dalam tetingkap Bantuan.

TAB

Memilih item sebelumnya dalam tetingkap Bantuan.

SHIFT+TAB

Menjalankan tindakan untuk item yang dipilih.

ENTER

Dalam seksyen Semak lalu bantuan PowerPoint tetingkap bantuan, pilih item berikut atau sebelumnya, masing-masing.

TAB, SHIFT+TAB

Dalam seksyen Semak lalu bantuan PowerPoint tetingkap bantuan, kembangkan atau Runtuhkan item terpilih, masing-masing.

ENTER

Memilih teks tersembunyi atau hiperpautan berikut, termasuk Tunjukkan Semua atau Sembunyikan Semua di bahagian atas topik.

TAB

Memilih teks atau hiperpautan tersembunyi yang sebelumnya.

SHIFT+TAB

Menjalankan tindakan untuk Tunjukkan Semua, Sembunyikan Semua, teks tersembunyi atau hiperpautan yang dipilih.

ENTER

Mengalih ke topik Bantuan sebelumnya (butang Ke belakang).

ALT+ANAK PANAH KIRI atau BACKSPACE

Mengalih ke topik Bantuan berikut (butang Ke Depan).

ALT+ANAK PANAH KANAN

Skrol sedikit ke atas atau ke bawah, masing-masing, dalam topik Bantuan yang sedang dipaparkan.

ANAK PANAH ATAS, ANAK PANAH BAWAH

Skrol lebih banyak ke atas atau ke bawah, masing-masing, dalam topik Bantuan yang sedang dipaparkan.

PAGE UP, PAGE DOWN

Memaparkan menu perintah bagi tetingkap Bantuan. Ini memerlukan tetingkap Bantuan mempunyai fokus aktif (klik dalam tetingkap Bantuan).

SHIFT+F10

Menghentikan tindakan terakhir (butang Henti).

ESC

Menyegar semula tetingkap (butang Segar Semula).

F5

Mencetak topik Bantuan semasa.

Note: Jika kursor tidak berada dalam topik Bantuan semasa, tekan F6 kemudian tekan CTRL+P.

CTRL+P

Mengubah keadaan sambungan. Anda mungkin perlu tekan F6 lebih daripada sekali.

F6 (sehingga fokus berada dalam kotak Taip perkataan untuk dicari ), TAB, anak panah bawah

Taipkan teks dalam kotak Taip perkataan untuk dicari . Anda mungkin perlu tekan F6 lebih daripada sekali.

F6

Bertukar antara kawasan dalam tetingkap bantuan; Contohnya, bertukar antara bar alat, kotak Taip perkataan untuk dicari dan senarai carian .

F6

Dalam Jadual Kandungan dalam pandangan pohon, pilih item yang berikut atau sebelumnya, masing-masing.

ANAK PANAH ATAS, ANAK PANAH BAWAH

Dalam Jadual Kandungan dalam pandangan pohon, kembangkan atau runtuhkan item terpilih, masing-masing.

ANAK PANAH KIRI, ANAK PANAH KANAN

Asas Office

Memaparkan dan menggunakan tetingkap

Untuk melakukan ini

Tekan

Menukar kepada tetingkap berikut.

ALT+TAB

Menukar kepada tetingkap sebelumnya.

ALT+SHIFT+TAB

Menutup tetingkap aktif.

CTRL+W atau CTRL+F4

Memilihkan saiz tetingkap aktif selepas anda memaksimumkannya.

CTRL+F5

Beralih ke task pane dari anak tetingkap lain dalam tetingkap program (arah ikut arah jam). Anda mungkin perlu tekan F6 lebih daripada sekali.

Note: Jika menekan F6 tidak memaparkan anak tetingkap tugas yang anda inginkan, tekan ALT untuk menempatkan fokus pada reben, yang merupakan sebahagian daripada Microsoft Office Fluent user interface, dan kemudian tekan CTRL + TAB untuk beralih ke anak tetingkap tugas. Reben merupakan sebahagian daripada baru Microsoft Office Fluent user interface. Menggantikan berbilang menu dan bar alat dengan satu tempat untuk mencari semua perintah yang anda perlukan dengan mudah.

F6

Beralih ke anak tetingkap dari anak tetingkap lain dalam tetingkap program (arah lawan jam).

SHIFT+F6

Apabila lebih daripada satu tetingkap dibuka, tukar kepada tetingkap berikut.

CTRL+F6

Menukar kepada tetingkap sebelumnya.

CTRL+SHIFT+F6

Apabila tetingkap dokumen tidak dimaksimumkan, laksanakan perintah alih (pada menu kawalan untuk tetingkap). Gunakan kekunci anak panah untuk bergerak tetingkap dan apabila selesai, tekan ESC.

CTRL+F7

Apabila tetingkap dokumen tidak dimaksimumkan, melaksanakan perintah saiz (pada menu kawalan untuk tetingkap). Tekan kekunci anak panah untuk mensaiz semula tetingkap dan apabila selesai, tekan ESC.

CTRL+F8

Meminimumkan tetingkap kepada ikon (hanya berfungsi pada sesetengah program Microsoft Office).

CTRL+F9

Memaksimumkan atau memulihkan tetingkap terpilih.

CTRL+F10

Menyalin gambar skrin pada Papan Klip.

PRINT SCREEN

Menyalin gambar tetingkap terpilih kepada Papan Klip.

ALT+PRINT SCREEN

Mengubah atau mensaiz semula fon

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengubah fon.

CTRL+SHIFT+F

Mengubah saiz fon.

CTRL+SHIFT+P

Meningkatkan saiz fon teks terpilih.

CTRL+SHIFT+>

Mengurangkan saiz fon teks terpilih.

CTRL+SHIFT+<

Bergerak dalam teks atau sel

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengalih satu aksara ke kiri.

ANAK PANAH KIRI

Mengalih satu aksara ke kanan.

ANAK PANAH KANAN

Bergerak satu baris ke atas.

ANAK PANAH KE ATAS

Bergerak satu baris ke bawah.

ANAK PANAH BAWAH

Mengalih satu kata ke kiri.

CTRL+ANAK PANAH KIRI

Mengalih satu kata ke kanan.

CTRL+ANAK PANAH KANAN

Bergerak ke hujung baris.

END

Bergerak ke permulaan baris.

HOME

Bergerak satu perenggan ke atas.

CTRL+ANAK PANAH KE ATAS

Bergerak satu perenggan ke bawah.

CTRL+ANAK PANAH KE BAWAH

Bergerak ke hujung kotak teks.

CTRL+END

Bergerak ke permulaan kotak teks.

CTRL+HOME

Dalam Microsoft Office PowerPoint, alihkan ke seterusnya tajuk atau isi teks Ruang letak. Jika ia adalah Ruang letak terakhir pada slaid, ini akan menyelitkan slaid baru dengan tataletak slaid yang sama sebagai slaid asal.

CTRL+ENTER

Mengulangi tindakan Cari terakhir.

SHIFT+F4

Cari dan ganti

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka kotak dialog Cari.

CTRL+F

Membuka kotak dialog Ganti.

CTRL+H

Mengulangi tindakan Cari terakhir.

SHIFT+F4

Bergerak dalam dan bekerja dalam Jadual

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak ke sel berikut.

TAB

Bergerak ke sel sebelumnya.

SHIFT+TAB

Bergerak ke baris berikut.

ANAK PANAH BAWAH

Bergerak ke baris sebelumnya.

ANAK PANAH KE ATAS

Menyelitkan tab dalam sel.

CTRL+TAB

Memulakan perenggan baru.

ENTER

Menambah baris baru pada bahagian bawah jadual.

TAB pada hujung baris terakhir

Capaian dan menggunakan anak tetingkap tugas

Untuk melakukan ini

Tekan

Beralih ke task pane dari anak tetingkap lain dalam tetingkap program. (Anda mungkin perlu tekan F6 lebih daripada sekali.)

F6

Apabila anak tetingkap tugas aktif, pilih opsyen berikut atau sebelumnya dalam anak tetingkap tugas, masing-masing.

TAB, SHIFT+TAB

Memaparkan set perintah lengkap pada menu anak tetingkap tugas.

CTRL+ANAK PANAH KE BAWAH

Bergerak antara pilihan pada submenu terpilih; bergerak antara opsyen tertentu dalam kumpulan opsyen dalam kotak dialog.

ANAK PANAH KE BAWAH atau ANAK PANAH KE ATAS

Membuka menu terpilih atau menjalankan tindakan yang diperuntukkan kepada butang terpilih.

SPACEBAR atau ENTER

Membuka menu pintasan; membuka menu juntai bawah untuk item galeri terpilih.

SHIFT+F10

Apabila menu atau submenu kelihatan, pilih perintah pertama atau terakhir, masing-masing, pada menu atau submenu.

HOME, END

Menskrol ke atas atau ke bawah dalam senarai galeri terpilih, masing-masing.

PAGE UP, PAGE DOWN

Bergerak ke atas atau bawah senarai galeri terpilih, masing-masing.

HOME, END

Menutup anak tetingkap tugas.

CTRL+SPACEBAR, C

Membuka Papan Klip.

ALT+H, F, O

Mencapai dan menggunakan tag pintar

Untuk melakukan ini

Tekan

Memaparkan menu atau mesej untuk tag pintar. Jika lebih daripada satu tag pintar persembahkan, Tukar kepada tag pintar berikut dan memaparkan menu atau mesej.

ALT+SHIFT+F10

Memilih item berikut pada menu tag pintar.

ANAK PANAH BAWAH

Memilih item sebelumnya pada menu tag pintar.

ANAK PANAH KE ATAS

Melaksanakan tindakan bagi item terpilih pada menu tag pintar.

ENTER

Menutup menu tag pintar atau mesej.

ESC

Petua

 • Anda boleh meminta diberitahu oleh bunyi apabila tag pintar muncul. Untuk mendengar audio isyarat, anda mesti mempunyai kad bunyi. Anda juga mesti mempunyai Microsoft Office Sounds dipasang pada komputer anda.

 • Jika anda mempunyai capaian kepada World Wide Web, anda boleh memuat turun Microsoft Office Sounds dari laman Microsoft Office Online Web. Selepas anda memasang fail Bunyi, lakukan perkara berikut dalam Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007atau Microsoft Office Word 2007:

  1. Tekan ALT + F untuk Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian tekan huruf saya untuk Program opsyen.

  2. Tekan A untuk beralih ke lanjutan atau gunakan kekunci anak panah atas atau anak panah bawah untuk mencarinya.

  3. Di bawah topik umum dalam kategori lanjutan , tekan ALT + F untuk memilih kotak semak berikan maklum balas dengan bunyi , tekan TAB sehingga anda sampai ke butang OK , kemudian tekan ENTER.

   Note: Apabila anda pilih atau kosongkan kotak semak ini, seting tersebut mempengaruhi semua program Office yang menyokong Bunyi.

Mensaiz semula anak tetingkap tugas

 1. Dalam task pane, tekan CTRL+SPACEBAR untuk memaparkan menu perintah tambahan.

 2. Gunakan kekunci ANAK PANAH KE BAWAH untuk memilih perintah Saiz, kemudian tekan ENTER.

 3. Gunakan kekunci anak panah untuk mensaiz semula anak tetingkap tugas. Gunakan CTRL+ kekunci anak panah untuk mensaiz semula piksel satu demi satu.

Note: Apabila anda selesai mensaiz semula, tekan ESC.

Menggunakan kotak dialog

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak ke opsyen atau kumpulan opsyen berikut.

TAB

Bergerak ke opsyen atau kumpulan opsyen sebelumnya.

SHIFT+TAB

Menukar kepada tab berikut dalam kotak dialog.

CTRL+TAB

Menukar kepada tab sebelumnya dalam kotak dialog.

CTRL+SHIFT+TAB

Membuka senarai juntai bawah terpilih.

ALT+ANAK PANAH BAWAH

Membuka senarai jika ia tertutup dan bergerak ke opsyen dalam senarai itu.

Huruf pertama opsyen dalam senarai juntai bawah

Bergerak antara opsyen dalam senarai juntai bawah atau antara opsyen dalam kumpulan opsyen.

Kekunci anak panah

Menutup senarai juntai bawah terpilih; membatalkan perintah dan menutup kotak dialog.

ESC

Menjalankan tindakan yang diperuntukkan kepada butang terpilih; memilih atau mengosongkan kotak semak.

BAR RUANG

Memilih opsyen; memilih atau mengosongkan kotak semak.

ALT+ huruf yang digariskan dalam opsyen

Menjalankan tindakan yang diperuntukkan kepada butang lalai dalam kotak dialog.

ENTER

Menggunakan kotak edit dalam kotak dialog

Kotak edit merupakan ruang kosong yang anda menaip atau menampal entri, seperti nama pengguna anda atau laluan ke folder.

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengalih ke permulaan entri.

HOME

Mengalih ke hujung entri.

END

Bergerak satu aksara ke kiri atau kanan, masing-masing.

ANAK PANAH KIRI, ANAK PANAH KANAN

Mengalih satu kata ke kiri.

CTRL+ANAK PANAH KIRI

Mengalih satu kata ke kanan.

CTRL+ANAK PANAH KANAN

Memilih atau membatalkan pemilihan satu aksara ke kiri.

SHIFT+ANAK PANAH KIRI

Memilih atau membatalkan pemilihan satu aksara ke kanan.

SHIFT+ANAK PANAH KANAN

Memilih atau membatalkan pemilihan satu perkataan ke kiri.

CTRL+SHIFT+ANAK PANAH KIRI

Memilih atau membatalkan pemilihan satu perkataan ke kanan.

CTRL+SHIFT+ANAK PANAH KANAN

Memilih daripada kursor kepada permulaan entri.

SHIFT+HOME

Memilih daripada kursor kepada hujung entri.

SHIFT+END

Menggunakan kotak dialog Buka dan Simpan sebagai

Untuk melakukan ini

Tekan

Pergi ke folder sebelumnya. Imej Butang

ALT+1

Satu aras ke atas butang Imej Butang : Buka folder ke atas satu aras ke atas folder yang terbuka.

ALT+2

Memadamkan butang Imej Butang : memadamkan fail atau folder terpilih.

ALT + 3 atau padam

Cipta Folder baru butang Imej Butang : mencipta folder baru.

ALT+4

Pandangan butang Imej Butang : bertukar antara pandangan folder yang tersedia.

ALT+5

Butang alat : Tunjukkan menu alat .

ALT+L

Memaparkan menu pintasan untuk item terpilih, seperti folder atau fail.

SHIFT+F10

Bergerak antara opsyen atau kawasan dalam kotak dialog.

TAB

Membuka senarai Cari dalam.

F4 atau ALT+I

Menyegar semula senarai fail.

F5

Menavigasi reben

Mencapai sebarang perintah dengan beberapa ketukan kekunci

 1. Tekan ALT.

  Petua kekunci dipaparkan pada setiap ciri yang tersedia dalam pandangan semasa. Contoh berikut adalah daripada Microsoft Office Word.

  reben dengan petua kekunci dipaparkan

 2. Tekan huruf yang ditunjukkan dalam Petua Kekunci di atas ciri yang anda ingin guna.

 3. Bergantung pada huruf yang anda tekan, anda mungkin ditunjukkan Petua Kekunci tambahan. Contohnya, jika tab Rumah aktif dan anda menekan N, tab Selitkan dipaparkan, bersama dengan Petua Kekunci bagi kumpulan pada tab itu.

 4. Teruskan menekan huruf sehingga anda tekan huruf perintah atau kawalan yang anda ingin gunakan. Dalam sesetengah kes, anda mesti terlebih dahulu tekan huruf Kumpulan yang mengandungi perintah. Contohnya, ALT + H, F, S akan membawa anda ke dalam kotak senarai saiz dalam Kumpulan fon .

  Note: Untuk membatalkan tindakan yang anda sedang ambil dan menyembunyikan Petua Kekunci, tekan ALT.

Mengubah fokus papan kekunci tanpa menggunakan tetikus

Cara lain untuk menggunakan papan kekunci untuk bekerja dengan reben adalah untuk mengalihkan fokus antara tab dan perintah sehingga anda menemui ciri yang anda ingin gunakan. Jadual berikut menyenaraikan beberapa cara untuk mengalihkan fokus papan kekunci tanpa menggunakan tetikus.

Untuk melakukan ini

Tekan

Memilih tab aktif reben dan mengaktifkan kekunci capaian.

ALT atau F10 Tekan sama ada kekunci ini lagi untuk bergerak kembali ke dokumen atau membatalkan kekunci capaian.

Bergerak ke kiri atau kanan ke tab Reben yang lain, masing-masing.

F10 untuk memilih tab aktif, kemudian ANAK PANAH KIRI, ANAK PANAH KANAN

Menyembunyikan atau menunjukkan reben.

CTRL+F1

Memaparkan menu pintasan untuk perintah terpilih.

SHIFT+F10

Mengalihkan fokus untuk memilih setiap kawasan tetingkap berikut:

 • Tab aktif reben

 • Sebarang anak tetingkap tugas terbuka

 • Dokumen anda

F6

Mengalihkan fokus kepada setiap perintah pada reben, ke depan atau ke belakang masing-masing.

TAB, SHIFT+TAB

Bergerak ke bawah, ke atas, kiri atau kanan antara item pada reben, masing-masing.

ANAK PANAH KE BAWAH, ANAK PANAH KE ATAS, ANAK PANAH KIRI, ANAK PANAH KANAN

Mengaktifkan perintah atau kawalan terpilih pada reben.

SPACEBAR atau ENTER

Membuka menu atau galeri terpilih pada Reben.

SPACEBAR atau ENTER

Mengaktifkan perintah atau kawalan pada reben agar anda boleh mengubah suai nilai.

ENTER

Selesai mengubah suai nilai dalam kawalan pada reben dan alihkan kembali fokus kepada dokumen.

ENTER

Mendapatkan bantuan pada perintah terpilih atau kawalan pada reben. (Jika tiada topik Bantuan yang dikaitkan dengan perintah terpilih, topik Bantuan umum tentang program ditunjukkan sebaliknya.)

F1

Tugas umum PowerPoint

Bergerak antara anak tetingkap

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak mengikut arah jam antara anak tetingkap dalam pandangan Normal.

F6

Bergerak melawan arah jam antara anak tetingkap dalam pandangan Normal.

SHIFT+F6

Bertukar antara Slaid dan tab Rangka dalam anak tetingkap Rangka dan Slaid dalam pandangan Normal.

CTRL+SHIFT+TAB

Menggunakan rangka

Untuk melakukan ini

Tekan

Menaikkan perenggan.

ALT+SHIFT+ANAK PANAH KIRI

Menurunkan perenggan.

ALT+SHIFT+ANAK PANAH KANAN

Mengalih perenggan terpilih ke atas.

ALT+SHIFT+ANAK PANAH KE ATAS

Mengalihkan perenggan terpilih ke bawah.

ALT+SHIFT+ANAK PANAH KE BAWAH

Menunjukkan aras tajuk 1.

ALT+SHIFT+1

Mengembangkan teks di bawah tajuk.

ALT+SHIFT+TANDA TAMBAH

Meruntuhkan teks di bawah tajuk.

ALT+SHIFT+TANDA TOLAK

Menggunakan bentuk, gambar, kotak, objek dan WordArt

Menyelitkan bentuk

 1. Tekan dan lepas ALT, kemudian N, kemudian S, kemudian H untuk memilih Bentuk.

 2. Gunakan kekunci anak panah untuk bergerak menerusi kategori bentuk dan pilih bentuk yang anda inginkan.

 3. Tekan CTRL+ENTER untuk menyelitkan bentuk yang anda pilih.

Menyelitkan kotak

 1. Tekan dan lepas ALT, dan kemudian tekan N.

 2. Tekan TAB untuk beralih ke Kotak teks, terletak pada tab selitkan dalam Kumpulan teks .

 3. Tekan CTRL+ENTER untuk menyelitkan kotak teks.

Menyelitkan objek

 1. Tekan dan lepas ALT, kemudian N, kemudian J untuk memilih Objek.

 2. Gunakan kekunci anak panah untuk bergerak menerusi objek.

 3. Tekan CTRL+ENTER untuk menyelitkan objek yang anda inginkan.

Menyelitkan WordArt

 1. Tekan dan lepas ALT, kemudian N, kemudian W untuk memilih WordArt.

 2. Tekan kekunci anak panah untuk memilih gaya WordArt yang anda inginkan, kemudian tekan ENTER.

 3. Taipkan teks yang anda inginkan.

Memilih bentuk

Note: Jika kursor anda berada dalam teks, tekan ESC.

 • Untuk memilih bentuk tunggal, tekan kekunci TAB untuk berkitar ke depan (atau SHIFT+TAB untuk berkitar ke belakang) menerusi objek sehingga pemegang pensaizan muncul pada objek yang anda ingin pilih.

 • Untuk memilih berbilang item, gunakan anak tetingkap pemilihan.

Mengumpulkan atau meleraikan bentuk, gambar dan objek WordArt

 • Untuk mengumpulkan bentuk, gambar atau objek WordArt, pilih item yang anda ingin kumpulkan, kemudian tekan CTRL + G.

 • Untuk meleraikan Kumpulan, pilih Kumpulan dan kemudian tekan CTRL + SHIFT + G.

Menunjukkan atau menyembunyikan grid atau panduan

Untuk melakukan ini

Tekan

Menunjukkan atau menyembunyikan grid.

SHIFT+F9

Menunjukkan atau menyembunyikan panduan.

ALT+F9

Menyalin atribut sesuatu bentuk

 1. Pilih bentuk dengan atribut yang anda ingin Salin.

  Jika anda memilih bentuk dengan teks yang dilampirkan, anda menyalin rupa dan gaya teks dan atribut bentuk juga.

 2. Tekan CTRL+SHIFT+C untuk menyalin atribut objek.

 3. Tekan kekunci TAB atau SHIFT+TAB untuk memilih objek yang anda ingin salin atribut padanya.

 4. Tekan CTRL+SHIFT+V.

Memilih teks dan objek

Untuk melakukan ini

Tekan

Memilih satu aksara ke kanan.

SHIFT+ANAK PANAH KANAN

Memilih satu aksara ke kiri.

SHIFT+ANAK PANAH KIRI

Memilih sehingga hujung perkataan.

CTRL+SHIFT+ANAK PANAH KANAN

Memilih sehingga permulaan perkataan.

CTRL+SHIFT+ANAK PANAH KIRI

Memilih satu baris ke atas.

SHIFT+ANAK PANAH KE ATAS

Memilih satu baris ke bawah.

SHIFT+ANAK PANAH KE BAWAH

Memilih objek (dengan teks terpilih dalam objek).

ESC

Memilih objek (dengan satu objek terpilih).

TAB atau SHIFT+TAB sehingga objek yang anda inginkan dipilih

Memilih teks dalam objek (dengan objek terpilih).

ENTER

Memilih semua objek.

CTRL+A (pada tab Slaid)

Memilih semua slaid.

CTRL+A (dalam pandangan Pengisih Slaid)

Memilih semua teks.

CTRL+A (pada tab Rangka)

Memadam dan menyalin teks dan objek

Untuk melakukan ini

Tekan

Memadamkan satu aksara ke kiri.

BACKSPACE

Memadamkan satu perkataan ke kiri.

CTRL+BACKSPACE

Memadamkan satu aksara ke kanan.

DELETE

Memadamkan satu perkataan ke kanan.

CTRL+DELETE

Memotong objek terpilih.

CTRL+X

Menyalin objek terpilih.

CTRL+C

Menampal objek yang dipotong atau disalin.

CTRL+V

Buat asal tindakan terakhir.

CTRL+Z

Membuat semula tindakan terakhir.

CTRL+Y

Menyalin pemformatan sahaja.

CTRL+SHIFT+C

Menampal pemformatan sahaja.

CTRL+SHIFT+V

Menampal istimewa.

CTRL+ALT+V

Bergerak dalam teks

Untuk melakukan ini

Tekan

Mengalih satu aksara ke kiri.

ANAK PANAH KIRI

Mengalih satu aksara ke kanan.

ANAK PANAH KANAN

Bergerak satu baris ke atas.

ANAK PANAH KE ATAS

Bergerak satu baris ke bawah.

ANAK PANAH BAWAH

Mengalih satu kata ke kiri.

CTRL+ANAK PANAH KIRI

Mengalih satu kata ke kanan.

CTRL+ANAK PANAH KANAN

Bergerak ke hujung baris.

END

Bergerak ke permulaan baris.

HOME

Bergerak satu perenggan ke atas.

CTRL+ANAK PANAH KE ATAS

Bergerak satu perenggan ke bawah.

CTRL+ANAK PANAH KE BAWAH

Bergerak ke hujung kotak teks.

CTRL+END

Bergerak ke permulaan kotak teks.

CTRL+HOME

Bergerak ke tajuk atau ruang letak teks isi berikut. Jika ia merupakan ruang letak terakhir pada slaid, ini akan menyelitkan slaid baru dengan tataletak yang sama dengan slaid asal.

CTRL+ENTER

Bergerak untuk mengulangi tindakan Cari terakhir.

SHIFT+F4

Bergerak dalam jadual dan menggunakan jadual

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak ke sel berikut.

TAB

Bergerak ke sel sebelumnya.

SHIFT+TAB

Bergerak ke baris berikut.

ANAK PANAH BAWAH

Bergerak ke baris sebelumnya.

ANAK PANAH KE ATAS

Menyelitkan tab dalam sel.

CTRL+TAB

Memulakan perenggan baru.

ENTER

Menambah baris baru pada bahagian bawah jadual.

TAB pada hujung baris terakhir

Mengedit objek terpaut atau terbenam

 1. Tekan SHIFT + TAB untuk memilih objek yang anda inginkan.

 2. Tekan SHIFT+F10 untuk menu pintas.

 3. Tekan anak panah ke bawah untuk memilih Objek lembaran kerja, dan kemudian pilih Edit.

Memformat dan menjajarkan aksara dan perenggan

Mengubah atau mensaiz semula fon

Untuk melakukan ini

Tekan

Membuka kotak dialog Fon untuk mengubah fon.

CTRL+SHIFT+F

Buka kotak dialog fon untuk mengubah saiz fon.

CTRL+SHIFT+P

Meningkatkan saiz fon.

CTRL+SHIFT+>

Mengurangkan saiz fon.

CTRL+SHIFT+<

Menggunakan format aksara

Untuk melakukan ini

Tekan

Buka kotak dialog Fon untuk mengubah pemformatan aksara.

CTRL+T

Mengubah atur huruf antara ayat, huruf kecil atau huruf besar.

SHIFT+F3

Menggunakan pemformatan tebal.

CTRL+B

Menggunakan garis bawah.

CTRL+U

Menggunakan pemformatan italik.

CTRL+I

Menggunakan pemformatan subskrip (jarak automatik).

CTRL+TANDA SAMA DENGAN

Menggunakan pemformatan superskrip (jarak automatik).

CTRL+SHIFT+TANDA TAMBAH

Mengalih keluar pemformatan aksara manual, seperti subskrip dan superskrip.

CTRL+SPACEBAR

Menyelitkan hiperpautan.

CTRL+K

Menyalin format teks

Untuk melakukan ini

Tekan

Menyalin format.

CTRL+SHIFT+C

Menampal format.

CTRL+SHIFT+V

Menjajarkan perenggan

Untuk melakukan ini

Tekan

Memusatkan perenggan.

CTRL+E

Melaraskan perenggan.

CTRL+J

Menjajarkan kiri perenggan.

CTRL+L

Menjajarkan kanan perenggan.

CTRL+R

Menjalankan persembahan

Anda boleh menggunakan pintasan papan kekunci berikut semasa menjalankan persembahan anda dalam mod skrin penuh .

Untuk melakukan ini

Tekan

Memulakan persembahan dari permulaan.

F5

Menjalankan animasi berikut atau memaju ke slaid berikut.

N, ENTER, PAGE DOWN, ANAK PANAH KANAN, ANAK PANAH KE BAWAH atau SPACEBAR

Menjalankan animasi sebelumnya atau kembali ke slaid sebelumnya.

P, PAGE UP, ANAK PANAH KANAN KIRI, ANAK PANAH KE ATAS atau BACKSPACE

Pergi ke nombor slaid.

nombor + ENTER

Memaparkan slaid hitam kosong atau kembali ke persembahan dari slaid hitam kosong.

B atau NOKTAH

Memaparkan slaid putih kosong atau kembali ke persembahan dari slaid putih kosong.

W atau KOMA

Berhenti atau memulakan semula persembahan automatik.

S

Menamatkan persembahan.

ESC atau TANDA SEMPANG

Memadamkan catatan pada skrin.

E

Pergi ke slaid berikut, jika slaid berikut tersembunyi.

H

Mengesetkan pemasaan baru apabila menjalankan raptai.

T

Menggunakan pemasaan asal apabila menjalankan raptai.

O

Menggunakan klik tetikus untuk maju apabila menjalankan Raptai.

M

Kembali ke slaid pertama.

1 + MASUKKAN

Memaparkan penuding tersembunyi atau mengubah penuding menjadi pen.

CTRL+P

Memaparkan penuding tersembunyi atau mengubah penuding menjadi anak panah.

CTRL+A

Menyembunyikan penuding dan butang navigasi dengan segera.

CTRL+H

Menyembunyikan penuding dan butang navigasi dalam 15 saat.

CTRL+U

Memaparkan menu pintas.

SHIFT+F10

Pergi ke hiperpautan pertama atau berikut pada slaid.

TAB

Pergi ke hiperpautan terakhir atau sebelumnya pada slaid.

SHIFT+TAB

Menjalankan kelakuan "klik tetikus" hiperpautan terpilih.

ENTER apabila hiperpautan dipilih

Tip: Anda boleh menekan F1 semasa persembahan untuk melihat senarai kawalan.

Menyemak lalu persembahan Web

Kekunci berikut adalah untuk melihat persembahan Web anda dalam Microsoft Internet Explorer 4.0 atau lebih baru.

Untuk melakukan ini

Tekan

Bergerak ke depan menerusi hiperpautan dalam persembahan Web, bar Alamat dan bar Pautan.

TAB

Bergerak ke belakang menerusi hiperpautan dalam persembahan Web, bar Alamat dan bar Pautan.

SHIFT+TAB

Menjalankan kelakuan "klik tetikus" hiperpautan terpilih.

ENTER

Pergi ke slaid berikut.

BAR RUANG

Pergi ke slaid sebelumnya.

BACKSPACE

Menggunakan ciri anak tetingkap pemilihan

Gunakan yang berikut papan kekunci pintasan dalam anak tetingkap pemilihan.

Untuk melakukan ini

Tekan

Melancarkan anak tetingkap pemilihan.

ALT, J, D, A, dan kemudian P

Mengitarkan fokus menerusi anak tetingkap berlainan.

F6

Memaparkan menu konteks.

SHIFT+F10

Mengalihkan fokus kepada satu item atau kumpulan.

ANAK PANAH ATAS atau ANAK PANAH BAWAH

Mengalihkan fokus daripada item dalam kumpulan kepada kumpulan induknya.

ANAK PANAH KIRI

Mengalihkan fokus daripada suatu kumpulan kepada item pertama dalam kumpulan tersebut.

ANAK PANAH KANAN

Mengembangkan kumpulan berfokus dan semua kumpulan anaknya.

* (pada pad kekunci berangka sahaja)

Mengembangkan kumpulan berfokus.

+ (pada pad kekunci berangka sahaja)

Meruntuhkan kumpulan berfokus.

- (pada pad kekunci berangka sahaja)

Mengalihkan fokus kepada item dan memilihnya.

SHIFT+ANAK PANAH ATAS atau SHIFT+ANAK PANAH BAWAH

Memilih item berfokus.

SPACEBAR atau ENTER

Membatalkan pemilihan item berfokus.

SHIFT+SPACEBAR atau SHIFT+ENTER

Mengalihkan item yang dipilih ke depan.

CTRL+SHIFT+F

Mengalihkan item yang dipilih ke belakang.

CTRL+SHIFT+B

Menunjukkan atau menyembunyikan item berfokus.

CTRL+SHIFT+S

Menamakan semula item berfokus.

F2

Menukarkan fokus papan kekunci dalam anak tetingkap Pemilihan antara pandangan pohon dan butang Tunjukkan Semua dan Sembunyikan Semua.

TAB atau SHIFT+TAB

Meruntuhkan semua kumpulan.

ALT+SHIFT+1

Mengembangkan semua kumpulan.

ALT+SHIFT+9

Untuk memperuntukkan pintasan papan kekunci tersuai untuk item menu, dirakam makro Visual Basic for Applications (VBA) kod dalam Office PowerPoint 2007, anda mesti menggunakan kepada pihak ketiga tambahan, seperti pengurus pintasan untuk PowerPoint, yang tersedia dari Tambah Officeone bagi PowerPoint.

Lihat juga

Menggunakan pintasan papan kekunci untuk menyampaikan persembahan anda

Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×