Menggunakan penyemak Reka bentuk dalam Publisher

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Penyemak Reka Bentuk menyemak semula penerbitan anda untuk pelbagai masalah reka bentuk dan tataletak. Ia mengenal pasti potensi masalah dan menyediakan opsyen untuk membaikinya.

Penting: Pastikan anda menjalankan penyemak Reka bentuk sebelum anda menerbitkan penerbitan pada pencetak desktop, pek untuk pergi kepada pencetak komersial menghantarkannya dalam e-mel, menerbitkannya pada web, atau selepas anda menukar satu jenis penerbitan untuk jenis lain.

Anda boleh menentukan jenis masalah yang dicari Penyemak Reka Bentuk dalam kotak dialog Opsyen Penyemak Reka Bentuk. Contohnya, jika anda menyediakan penerbitan untuk dicetak di tempat perkhidmatan pencetakan komersial dan anda ingin menggunakan lebih daripada dua warna tumpu dalam penerbitan anda, buka kotak dialog Opsyen Penyemak Reka Bentuk, klik tab Semak, kemudian kosongkan opsyen Lebih daripada dua warna tumpu agar ia tidak akan menyemak lebih daripada dua warna tumpu dalam penerbitan anda.

Anak tetingkap Penyemak Reka Bentuk

Apabila anda membuka anak tetingkap Penyemak Reka Bentuk, ia akan mengemas kini secara dinamik senarai masalah semasa ia berlaku atau semasa anda membaikinya.

Menjalankan semakan reka bentuk umum     Pilih opsyen ini untuk menyemak masalah reka bentuk seperti kotak teks kosong yang mungkin memberi kesan buruk pada penerbitan anda.

Menjalankan semakan pencetakan komersial     Pilih opsyen ini untuk menyemak masalah seperti gambar dalam mod RGB yang mungkin memberi kesan buruk pada cetakan penerbitan anda di tempat pencetakan komersial.

Menjalankan semakan tapak web      Pilih opsyen ini untuk menyemak masalah seperti gambar tanpa teks alternatif yang boleh memberi kesan buruk pada penerbitan laman Web anda.

Menjalankan semakan e-mel (halaman semasa sahaja)     Pilih opsyen ini untuk menyemak masalah seperti teks yang mengandungi tanda sempang yang boleh menyebabkan jurang dalam mesej apabila ia dilihat dalam pemapar e-mel tertentu.

Pilih item untuk dibaiki     Anak tetingkap tugas Penyemak Reka bentuk menyenaraikan masalah dalam penerbitan. Masalah setiap termasuk Perihalan dan terletak. Kebanyakan masalah berlaku pada halaman tertentu. Walau bagaimanapun, beberapa mempengaruhi keseluruhan penerbitan. Klik masalah untuk bertukar kepada halaman dan objek dengan masalah. Klik anak panah di sebelah kanan masalah untuk melihat opsyen lain seperti cara untuk membaiki masalah jika pembaikan automatik tersedia, mengabaikan masalah atau untuk mendapatkan bantuan dengannya.

Menutup penyemak Reka bentuk     Klik butang ini untuk berhenti penyemak Reka bentuk dan menutup anak tetingkap tugas. Apabila anda menutup penyemak Reka bentuk, ia tidak akan berjalan di latar belakang sehingga anda memulakan sekali lagi.

Opsyen penyemak Reka bentuk     Klik pautan ini untuk membuka kotak dialog Opsyen penyemak Reka bentuk , di mana anda boleh mengesetkan opsyen paparan untuk masalah yang disenaraikan dalam anak tetingkap tugas Penyemak Reka bentuk . Anda juga boleh memilih julat halaman untuk menyemak, atau anda boleh memilih semakan khusus.

Kotak dialog Opsyen Penyemak Reka Bentuk

Gunakan seting ini dalam kotak dialog Opsyen Penyemak Reka Bentuk untuk mengubah cara anak tetingkap Penyemak Reka Bentuk memaparkan masalah dalam penerbitan dan menentukan masalah untuk dipaparkan.

Tab Umum

Pilih opsyen yang mempengaruhi cara anak tetingkap Penyemak Reka Bentuk memaparkan masalah yang ditemuinya, kemudian setkan halaman yang akan disemak oleh Penyemak Reka Bentuk.

Opsyen Paparan

Isih mengikut     Pilih salah satu daripada opsyen berikut:

 • Nombor halaman     Mengisih masalah dengan nombor halaman yang mana ia berlaku.

 • Perihalan     Mengisih masalah mengikut abjad mengikut Perihalan mereka. Apabila masalah disenaraikan dengan Perihalan, anda boleh melihat semua masalah jenis yang sama dikumpulkan bersama-sama.

 • Status     Mengisih masalah mengikut status. Penyemak Reka bentuk akan menyenaraikan masalah dengan nombor halaman, bermula dengan masalah yang mempunyai tidak telah tetap, dan kemudian dengan masalah yang telah ditetapkan.

  Nota: Untuk menggunakan opsyen ini, anda digalakkan untuk mengosongkan kotak semak mengalih keluar item yang telah dibaiki terlebih dahulu.

Mengalih keluar item yang telah dibaiki     Pilih opsyen ini untuk mengalih keluar masalah dari senarai item selepas ia dibaiki. Penyemak Reka Bentuk mengemas kini senarai secara automatik apabila anda membuat perubahan.

Julat Halaman

Pilih julat halaman yang anda ingin disemak oleh Penyemak Reka Bentuk.

 • Semua     Menyemak semua halaman dalam penerbitan.

 • Semak halaman induk     Termasuk semua halaman induk apabila anda memilih Semua sebagai julat halaman.

 • Halaman semasa     Menyemak halaman semasa sahaja.

Tab Semak

Pilih kotak semak untuk semakan yang anda ingin Penyemak Reka Bentuk jalankan.

Dalam senarai Tunjukkan, kumpulan semakan berikut tersedia:

 • Semua semakan Termasuk semua kategori.

 • Semakan umum Termasuk semakan yang berkaitan dengan penciptaan penerbitan dan tidak khusus kepada komersial, web atau e penerbitan.

 • Semakan pencetakan komersial Termasuk semakan yang berkaitan dengan proses pencetakan komersial.

 • Semakan Laman web Termasuk semakan yang berkaitan dengan penciptaan Laman web.

 • Menyemak e-mel Termasuk semakan yang berkaitan dengan penciptaan mesej e-mel.

Semakan Umum

Semakan

Tindakan dilaksanakan

Objek memasuki kawasan tidak boleh cetak

Mengingatkan anda apabila objek yang berada dalam kawasan tidak boleh cetak paling desktop pencetak.

Separa objek terkeluar dari halaman

Mengingatkan anda apabila objek sepenuhnya tidak mencetak kerana ia tidak sepenuhnya pada halaman. Jika anda mencipta mencetak jujuh, ini mungkin disengajakan, tetapi ia biasanya tidak.

Objek tidak kelihatan

Mencari objek yang tidak boleh dilihat pada halaman (mungkin kerana objek yang dilindungi oleh objek lain atau mempunyai dicampur ke objek yang sama warna).

Objek tidak mempunyai baris atau kotak isian/teks kosong

Mencari objek tanpa atribut legap. Objek mungkin Autobentuk dengan tiada baris atau isian atau ia mungkin kotak teks dengan tiada teks.

Objek mempunyai kelutsinaran

Mencari objek dengan warna lutsinar digunakan padanya. Objek dengan warna lutsinar unpredictably mencetak PostScript dan PCL pencetak.

Petua: Menyimpan kepada PDF atau XPS atau mencetak pada pencetak dipertingkatkan XPS yang terbaik adalah apabila menggunakan objek lutsinar.

Halaman mempunyai ruang di bawah jidar atas

Mencari halaman yang tidak disentuh objek atau berada di atas jidar atas.

Gambar resolusi rendah

Mencari gambar dengan satu resolusi berkesan kurang daripada 96 titik per inci (dpi). Semakan ini menganggap anda mencetak pada pencetak resolusi tinggi atau pengeset imej yang memerlukan gambar resolusi tinggi untuk hasil terbaik pencetakan. Ada resolusi berkesan sekurang-kurangnya 96dpi juga disyorkan untuk PDF dan XPS (kerana 96dpi resolusi monitor yang paling biasa).

Gambar hilang

Rupa untuk kejadian di mana sesuatu gambar adalah gambar terpaut dan fail terpaut luaran hilang atau dialihkan, pemisah yang pautan.

Gambar diubah suai

Mencari sebarang gambar terpaut yang tidak dikemas kini selepas gambar pada pemacu keras atau rangkaian telah diubah suai dalam program pengeditan imej.

Gambar tidak diskalakan mengikut kadar

Mencari gambar di mana satu dimensi telah disaizkan semula lebih daripada yang lain.

Cerita dengan teks dalam kawasan limpahan

Mencari sebarang kotak teks atau Autobentuk yang mengandungi sebahagian daripada cerita yang tidak kelihatan kerana ia berada dalam limpahan.

Cerita dalam kawasan conteng

Mencari kejadian kotak teks terpaut atau Autobentuk yang mengandungi sebahagian daripada cerita dalam kawasan conteng.

Teks berwarna lutsinar

Mencari teks dengan warna lutsinar digunakan. Teks dengan warna lutsinar mencetak unpredictably PostScript dan PCL pencetak.

Petua: Menyimpan kepada PDF atau XPS atau mencetak xps yang dipertingkatkan pencetak yang terbaik adalah apabila objek lutsinar digunakan.

Teks mempunyai kesan lutsinar

Mencari teks dengan kesan lutsinar digunakan. Teks dengan kesan lutsinar mencetak unpredictably PostScript dan PCL pencetak.

Petua: Menyimpan kepada PDF atau XPS atau mencetak xps yang dipertingkatkan pencetak yang terbaik adalah apabila objek lutsinar digunakan.

Semakan pencetakan komersial

Semakan

Tindakan dilaksanakan

Lebih daripada dua warna tumpu

Rupa untuk menggunakan lebih daripada dua warna tumpu dalam penerbitan disediakan untuk mencetak warna atau warna proses dan warna tumpu.

Warna tumpu tidak diguna

Mencari kejadian yang anda telah menambah dakwat warna tumpu senarai dakwat anda, tetapi ia belum digunakan dalam penerbitan. Semakan ini menjalankan jika anda telah menyediakan penerbitan anda Model warna kepada warna tumpu atau warna proses serta warna tumpu.

Penerbitan dalam mod RGB

Mencari kejadian di mana penerbitan anda disetkan untuk dicetak dalam warna RGB tetapi opsyen lain menunjukkan yang anda merancang untuk mencetak penerbitan menggunakan Perkhidmatan pencetakan komersial.

Objek mempunyai kelutsinaran

Mencari objek dengan warna lutsinar digunakan padanya. Objek dengan warna lutsinar mencetak unpredictably Catatan Tambahan dan PCL pencetak.

Petua: Menyimpan kepada PDF atau XPS atau mencetak xps yang dipertingkatkan pencetak yang terbaik adalah apabila objek lutsinar digunakan.

Gambar resolusi rendah

Mencari gambar dengan satu resolusi berkesan kurang daripada 96 titik per inci (dpi). Semakan ini menganggap anda mencetak pada pencetak resolusi tinggi atau pengeset imej yang memerlukan gambar resolusi tinggi untuk hasil terbaik pencetakan.

Gambar hilang

Rupa untuk kejadian di mana sesuatu gambar adalah gambar terpaut dan fail terpaut luaran hilang atau dialihkan, pemisah yang pautan.

Cerita dengan teks dalam kawasan limpahan

Mencari sebarang kotak teks atau Autobentuk yang mengandungi sebahagian daripada cerita yang tidak kelihatan kerana ia berada dalam limpahan.

Cerita dalam kawasan conteng

Mencari kejadian di mana kotak teks terpaut atau Autobentuk yang mengandungi sebahagian daripada cerita berada pada kawasan conteng.

Teks berwarna lutsinar

Mencari teks dengan warna lutsinar digunakan. Teks dengan warna lutsinar mencetak unpredictably PostScript dan PCL pencetak.

Petua: Menyimpan kepada PDF atau XPS atau mencetak xps yang dipertingkatkan pencetak yang terbaik adalah apabila objek lutsinar digunakan.

Teks mempunyai kesan lutsinar

Mencari teks dengan kesan lutsinar digunakan. Teks dengan kesan lutsinar mencetak unpredictably PostScript dan PCL pencetak.

Petua: Menyimpan kepada PDF atau XPS atau mencetak xps yang dipertingkatkan pencetak yang terbaik adalah apabila objek lutsinar digunakan.

Semakan Laman web

Semak

Tindakan dilaksanakan

Gambar tidak mempunyai teks alternatif

Mencari gambar tanpa teks alternatif.

Halaman tidak boleh dicapai dari halaman pertama

Mencari halaman yang tidak dicapai oleh sebarang gabungan pautan yang bermula dari halaman rumah laman web atau pautan pada halaman pertama.

Halaman tidak mempunyai pautan

Mencari halaman yang tidak mempunyai pautan untuk meninggalkan halaman.

Semakan e-mel

Semak

Tindakan dilaksanakan

Objek dengan separa teks terkeluar dari halaman

Rupa untuk sebarang objek yang mengandungi teks separa dimatikan halaman penerbitan.

Fragmen HTML separa terkeluar dari halaman

Rupa untuk sebarang fragmen kod HTML separa dimatikan halaman.

Objek adalah teks bertindan

Mencari sebarang objek di atas kotak teks.

Objek dengan teks diputarkan

Mencari sebarang objek yang mengandungi teks dan telah diputarkan.

Bentuk dengan teks mempunyai hiperpautan pada bentuk

Mencari sebarang bentuk dengan Hiperpautan di atasnya.

Teks menegak

Mencari sebarang kotak teks yang mengandungi secara menegak diputarkan teks.

Teks terlalu besar untuk dimuatkan dalam bingkai

Mencari sebarang kotak teks dengan teks yang terlalu besar.

Teks adalah fon tidak-sedia-web

Mencari teks yang tidak diformatkan dalam fon selamat web.

Teks berada dalam sel jadual pepenjuru

Mencari teks yang terletak dalam sel Jadual pepenjuru.

Sempadan jadual kurang daripada .75 titik

Rupa untuk kejadian Jadual dengan sempadan kurang daripada.75 titik tebal.

Teks mempunyai tanda sempang

Mencari sebarang tanda sempang dalam teks.

Kotak teks dengan sempadan mempunyai jidar sifar

Anda boleh mencari sebarang kotak teks dengan Jidar yang disetkan kepada sifar.

Hiperpautan memaut pada halaman lain dalam dokumen ini

Mencari kejadian Hiperpautan pada Web satu halaman tersebut pautan ke halaman lain dalam penerbitan yang sama.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×