Menggunakan penyampai untuk melakukan tugas asas dalam Word Mobile

Menggunakan penyampai untuk melakukan tugas asas dalam Word Mobile

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pusat kebolehcapaian Office > kebolehcapaian sokongan untuk Word

Tugas asas, seperti mencipta, mengedit dan mencetak dokumen anda, adalah mudah untuk melaksanakan dengan pembaca skrin dalam Word Mobile.

Nota: 

 • Jika anda masih belum mempunyai ia, muat turun dan memasang aplikasi Word Mobile dari Microsoft Store.

 • Topik ini menganggap anda menggunakan terbina dalam Windows 10 Mobile pembaca skrin, Narrator Microsoft. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang menggunakan penyampai, rujuk kepada bermula dengan Penyampai.

 • Untuk menavigasi dan masukkan maklumat dan perintah, anda boleh menggunakan gerak isyarat, perencanaan atau papan kekunci Luaran. Contohnya, untuk menavigasi dalam menu atau senarai, anda boleh leret ke atas atau ke bawah sehingga anda mendengar "Item", kemudian leret ke kiri atau kanan untuk mengalihkan antara item menu atau senarai. Mod pandangan lain membolehkan anda beralih antara perkataan, perenggan atau baris, antara perkara lain. Untuk maklumat lanjut, pergi ke kebolehcapaian dalam Word Mobile for Windows 10.

Dalam topik ini

Mencipta dokumen baru

Apabila anda mula Word Mobile, ia membuka senarai dokumen yang baru digunakan. Untuk mencipta dokumen baru:

 1. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Butang baru, dwiketik untuk mengaktifkan." Dwiketik skrin untuk membuka senarai templat.

 2. Jika anda ingin mencipta dokumen baru yang kosong, hanya dwiketik skrin selepas anda mendengar "Dokumen kosong, 1 24." Jika anda ingin mencipta dokumen berdasarkan templat, leret ke kanan untuk beralih antara item sehingga anda mendengar nama templat yang anda ingin gunakan, kemudian dwiketik skrin.

Membuka sebuah dokumen sedia ada

Apabila anda mula Word Mobile, ia membuka senarai dokumen yang baru digunakan. Untuk membuka salah satu daripadanya, leret ke kanan sehingga anda mendengar nama dokumen yang anda inginkan, diikuti dengan lokasi. Dwiketik skrin untuk membuka dokumen.

Petua: Memastikan semua dokumen Word anda dalam folder yang sama. Cara yang lebih mudah untuk mencari mereka.

Jika dokumen yang anda Cari tidak berada dalam senarai dokumen yang baru-baru ini, anda boleh mencari ia dalam peranti anda atau OneDrive.

Membuka dokumen dari OneDrive

 1. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Butang semak lalu, dwiketik untuk mengaktifkan." Dwiketik skrin untuk membuka dialog Pilih aplikasi .

 2. Leret ke kanan untuk beralih antara item, sehingga anda mendengar "Peranti ini", kemudian dwiketik skrin.

 3. Leret ke kanan sehingga pembaca skrin menyatakan nama folder, kemudian memberitahu anda cara banyak terdapat (contohnya, "1 6"). Mengekalkan meleret kanan untuk beralih antara item sehingga anda mendengar nama folder yang anda inginkan, seperti "Dokumen." Dwiketik skrin untuk membuka folder.

 4. Pembaca skrin menyatakan nama item pertama dalam folder, dan kemudian memberitahu anda bilangan terdapat (contohnya, "1 2"). Leret ke kanan untuk beralih antara item sehingga anda mendengar nama dokumen yang anda inginkan, kemudian dwiketik skrin untuk membukanya.

Membuka dokumen pada peranti anda

 1. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Butang semak lalu, dwiketik untuk mengaktifkan." Dwiketik skrin untuk membuka dialog Pilih aplikasi .

 2. Leret ke kanan untuk beralih antara item, sehingga anda mendengar "Peranti ini", kemudian dwiketik skrin.

 3. Leret ke kanan sehingga pembaca skrin menyatakan nama folder, kemudian memberitahu anda cara banyak terdapat (contohnya, "1 6"). Mengekalkan meleret kanan untuk beralih antara item sehingga anda mendengar nama folder yang anda inginkan, seperti "Dokumen." Dwiketik skrin untuk membuka folder.

 4. Pembaca skrin menyatakan nama item pertama dalam folder, dan kemudian memberitahu anda bilangan terdapat (contohnya, "1 2"). Leret ke kanan untuk beralih antara item sehingga anda mendengar nama dokumen yang anda inginkan, kemudian dwiketik skrin untuk membukanya.

Menambah, mengedit atau memformatkan teks

Selain daripada menulis teks dengan Word Mobile, anda boleh juga memformatkan, contohnya, dengan menambah Senarai Berbulet. Sama ada anda sedang menambah teks pemformatan, anda boleh leret ke atas atau ke bawah untuk mengubah mod pandangan penyampai daripada item, iaitu mod navigasi biasa, kepada perkataan, perenggan atau garis. Apabila anda meleret ke kanan atau kiri dalam mod ini, penyampai membaca jumlah teks yang dipilih.

Menulis dalam dokumen anda

Sebelum anda boleh mula menulis, anda perlu mencari tempat yang betul dalam dokumen anda:

 1. Apabila anda membuka dokumen, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar: "Boleh Edit teks, dwiketik untuk mengedit." Ini memberitahu anda bahawa anda berada dalam kawasan menulis. Dwiketik skrin untuk mula menambahkan teks.

  • Jika anda memulakan dokumen baru hitam, hanya mula menulis menggunakan papan kekunci atau perencanaan.

  • Jika dokumen atau templat telah mempunyai beberapa teks, gunakan perintah pembaca skrin untuk membaca perenggan, baris atau perkataan untuk membantu anda mengetahui tempat yang betul untuk terus menaip, kemudian mula menulis menggunakan papan kekunci atau perencanaan.

Petua: Jika anda menggunakan perencanaan, menjeda untuk sedikit masa menambah tanda baca teks anda.

Memformatkan teks

Di samping menambah teks biasa, anda boleh memformatkan dengan pelbagai cara:

 1. Dalam kawasan menulis selepas mencari perkataan, perenggan atau baris yang anda ingin Formatkan dengan perintah pembaca skrin, ketik tiga kali skrin untuk memasukkan mod pemilihan. Leret ke kiri atau kanan untuk memilih teks yang anda ingin Formatkan, kemudian ketik tiga kali skrin untuk melengkapkan pemilihan.

 2. Untuk mencapai opsyen pemformatan, leret ke atas atau ke bawah sehingga penyampai berada dalam mod pandangan item , kemudian leret ke kanan sehingga anda mendengar nama opsyen pemformatan yang anda inginkan, seperti tebal, italik, garis bawah, buletatau penomboran. Dwiketik skrin untuk Togol opsyen atau mematikan bagi teks terpilih.

Petua: Jika anda hanya ingin menambahkan bulet atau penomboran satu perenggan, anda tidak mempunyai untuk memilih semua teks. Hanya mengalih fokus penyampai tempat dalam perenggan tersebut sebelum menggunakan pemformatan.

Berhenti mengedit dokumen

Untuk menghentikan pemformatan teks atau menambah:

 1. Leret ke atas Pertukaran penyampai kepada mod pandangan "Tempat dan bekas", kemudian leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bar aplikasi."

 2. Leret ke bawah sekali, kemudian leret ke kanan sehingga anda mendengar "Kembali, butang yang diruntuhkan, dwiketik untuk mengaktifkan, ketik tiga kali untuk mengembangkan". Dwiketik skrin untuk kembali ke pandangan utama dalam Word Mobile.

Menyimpan dokumen anda

Word Mobile secara automatik menyimpan kerja anda, tetapi anda boleh mengubah Simpan lokasi dan nama fail.

Menyimpan salinan dokumen anda

Apabila anda ingin membuat perubahan pada fail anda tetapi mengekalkan satu salinan asal, simpan dokumen anda dengan nama baru.

 1. Dalam kawasan menulis, leret ke kanan dalam mod pandangan "Item" sehingga anda mendengar "Butang fail, dwiketik untuk mengaktifkan." Dwiketik skrin untuk membuka menu fail .

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Simpan butang, dwiketik untuk mengaktifkan." Dwiketik skrin untuk membuka dialog Simpan .

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Simpan salinan butang fail ini, dwiketik untuk mengaktifkan." Dwiketik skrin.

 4. Pembaca skrin yang menyatakan "Pilih timbul aplikasi, peranti ini." Jika anda ingin menyimpan OneDrive sebaliknya, leret ke kanan sehingga anda mendengar "OneDrive." Selepas anda telah memilih Simpan lokasi, skrin dwiketik.

 5. Seret jari anda di sekeliling separuh atas skrin sehingga pembaca skrin menyatakan nama folder, kemudian leret ke kanan atau kiri untuk beralih antara item sehingga anda mendengar nama folder yang anda inginkan, seperti "Dokumen" atau "Folder: dokumen." Dwiketik skrin untuk membuka folder.

 6. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Aplikasi bar butang berikut, dwiketik untuk mengaktifkan," kemudian dwiketik skrin.

 7. Seret jari anda di sekeliling di bahagian atas skrin sehingga anda mendengar "Nama fail, boleh Edit teks," diikuti dengan nama fail semasa. Skrin dwiketik kemudian gunakan papan kekunci atau perencanaan untuk menulis nama baru untuk fail.

 8. Leret ke atas Pertukaran penyampai kepada mod pandangan "Tempat dan bekas", kemudian leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bar aplikasi." Leret ke bawah sekali, kemudian leret kiri sehingga anda mendengar "Simpan salinan aplikasi butang bar, dwiketik untuk mengaktifkan". Dwiketik skrin untuk menyimpan salinan.

Anda sedang bekerja dengan salinan dokumen anda hanya disimpan, bukan fail asal.

Menamakan semula dokumen anda

Jika anda bermula dengan nama fail kerja dalam berjalan, anda mungkin ingin menamakan semula fail yang lebih baru.

 1. Dalam kawasan menulis, leret ke kanan dalam mod pandangan "Item" sehingga anda mendengar sehingga anda mendengar "Butang fail, dwiketik untuk mengaktifkan." Dwiketik skrin untuk membuka menu fail .

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Simpan butang, dwiketik untuk mengaktifkan." Dwiketik skrin untuk membuka dialog Simpan .

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Namakan semula butang fail ini, dwiketik untuk mengaktifkan." Dwiketik skrin.

 4. Gunakan papan kekunci atau perencanaan untuk menulis nama baru untuk fail. Untuk selesai menulis nama, leret ke atas Tukar penyampai kepada pandangan "Tempat dan bekas" mod, leret ke kanan, kemudian leret ke bawah untuk mengubah kembali ke mod "Item". Leret ke kiri sehingga anda mendengar "Enter", kemudian dwiketik skrin.

 5. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Kembali, butang diruntuhkan, dwiketik untuk mengaktifkan, ketik tiga kali untuk mengembangkan". Dwiketik skrin untuk kembali ke dokumen anda.

Mencetak dokumen anda

Anda mungkin perlu mencetak dokumen anda untuk menunjukkan kepada orang lain, contohnya.

 1. Dalam kawasan menulis, leret ke kanan dalam mod pandangan "Item" sehingga anda mendengar "Butang fail, dwiketik untuk mengaktifkan." Dwiketik skrin untuk membuka menu fail .

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Butang cetak, dwiketik untuk mengaktifkan." Dwiketik skrin untuk membuka dialog Cetak .

 3. Untuk menyemak bahawa anda mempunyai pencetak yang betul dipilih, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Pencetak, kotak kombo, dwiketik untuk mengembangkan, diruntuhkan." Apabila anda dwiketik skrin, pembaca skrin membaca nama pencetak yang dipilih dan memberitahu anda bilangan opsyen terdapat (contohnya, "1 5"). Untuk memilih pencetak, leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar nama pencetak yang anda inginkan, kemudian dwiketik skrin.

 4. Untuk mencetak dokumen, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Cetak butang, dwiketik untuk mengaktifkan." Dwiketik skrin untuk menghantar dokumen ke pencetak.

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Pintasan papan kekunci untuk penyampai

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×