Menggunakan penapis untuk melihat rekod pilih dalam pangkalan data Access

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Penapisan adalah cara yang berguna untuk melihat hanya data yang anda inginkan dipaparkan. Anda boleh menggunakan penapis untuk memaparkan rekod khusus dalam borang, laporan, pertanyaan atau helaian data, atau untuk mencetak hanya rekod tertentu daripada laporan, Jadual atau pertanyaan. Menggunakan penapis, anda tidak dapat mengehadkan data dalam pandangan tanpa mengubah Reka bentuk objek dasar. Artikel ini menerangkan jenis penapis dalam Access dan cara untuk menggunakan, menyimpan atau mengalih keluar penapis dalam pangkalan data Access 2010 klien. Artikel ini tidak digunakan untuk penapisan rekod dalam pangkalan data web Access 2010.

Dalam artikel ini

Cara penapis adalah berguna

Memilih dan menggunakan jenis penapis

Mengalih keluar atau menggunakan semula penapis

Mengosongkan penapis

Menyimpan penapis

Cara penapis adalah berguna

Memandangkan pandangan yang anda dapat selepas anda menggunakan penapis yang mengandungi hanya rekod dengan nilai yang anda pilih, baki data kekal tersembunyi sehingga anda kosongkan penapis.

Nota: Lajur dalam helaian data dan kawalan dalam borang dan laporan yang terikat kepada ungkapan tidak menyokong penapisan.

Terdapat beberapa jenis penapis dan sesetengah daripadanya adalah mudah untuk digunakan dan alih keluar. Access 2010 mengandungi beberapa penapis umum yang terbina dalam setiap pandangan. Ketersediaan perintah penapis bergantung pada jenis dan nilai medan.

Contohnya, untuk melihat rekod individu hari lahir yang jatuh semasa bulan tertentu, klik lajur tarikh lahir , pada tab rumah dalam Kumpulan Isih & Tapis , klik Penapis tarikhdan kemudian pilih tempoh tarikh diperlukan.

Menapis pada medan tarikh

1. penapis yang tersedia untuk anda bergantung pada jenis data dalam lajur yang dipilih.

2. penapis Semua tarikh dalam tempoh mengabaikan bahagian nilai tarikh hari dan tahun.

Dalam pandangan ditapis ini, anda melihat hanya rekod yang dalam bahagian medan tarikh lahir bulan disetkan kepada April.

TarikhLahir ditapis untuk April

1. ikon penapis dalam pengepala lajur dan bar navigator rekod menunjukkan pandangan semasa ditapis pada lajur tarikh lahir.

2. dalam pandangan helaian data, apabila anda letakkan, penuding tetikus tajuk lajur, anda akan melihat kriteria penapis semasa.

Nota: Apabila anda menggunakan penapis untuk lajur yang telah ditapis, penapis sebelumnya secara automatik dialih keluar. Walaupun hanya satu penapis boleh berkesan untuk medan pada satu masa, anda boleh menentukan penapis yang berbeza untuk setiap medan dalam pandangan.

Contohnya, untuk melihat nama kenalan yang tinggal UK hari lahir yang jatuh April, anda boleh menapis Jadual kenalan pada medan CountryRegion dan juga pada medan tarikh lahir. Apabila anda menapis berbilang medan dalam satu pandangan, penapis digabungkan menggunakan operator dan, seperti ini:

Negara rantau = UK dan bulan daripada tarikh lahir = April

Untuk kembali ke pandangan tidak ditapis: mengalih keluar penapis. Mengalih keluar penapis buat sementara waktu mengalih keluarnya dari pandangan, supaya anda boleh bertukar kembali kepada pandangan asal, tidak ditapis.

Untuk bertukar antara pandangan ditapis dan tidak ditapis: dalam Kumpulan Isih & Tapis pada tab rumah , klik penapis Togol.

Untuk mengalih keluar penapis secara kekal daripada pandangan: Kosongkan penapis. Untuk mengetahui cara untuk mengosongkan penapis, lihat seksyen Kosongkan penapis.

Seting penapis akan kekal berkesan sehingga anda menutup objek, walaupun jika anda bertukar kepada pandangan lain objek. Dengan kata lain, jika anda menapis borang dalam pandangan helaian data, seting penapis masih akan berkesan walaupun jika anda bertukar kepada pandangan borang atau pandangan tataletak dan akan kekal berkesan sehingga anda menutup borang. Jika anda menyimpan objek sambil penapis digunakan, ia akan tersedia pada kali seterusnya anda membuka objek. Untuk mengetahui tentang Menyimpan penapis, lihat seksyen yang Menyimpan penapis dalam artikel ini.

Halaman Atas

Memilih dan menggunakan jenis penapis

Anda boleh memilih daripada beberapa penapis sedia untuk digunakan untuk jenis data. Penapis ini yang tersedia sebagai perintah menu dalam pandangan berikut: helaian data, borang, laporan dan tataletak. Selain daripada penapis ini, anda juga boleh menapis borang atau helaian data dengan melengkapkan borang (dipanggil Tapis mengikut borang).

Jika anda inginkan lebih kefleksibelan, dan jika anda yakin untuk menulis ungkapan, anda boleh mencipta penapis anda sendiri dengan menggunakan opsyen pada tab dokumen penapis .

Pilih daripada jenis penapis yang berikut:

Penapis umum: untuk menapis nilai khusus atau julat nilai.

Tapis mengikut pilihan: untuk menapis semua baris dalam Jadual yang mengandungi nilai yang sepadan dengan nilai terpilih dalam baris dengan menapis pandangan helaian data.

Tapis mengikut borang: untuk menapis pada beberapa medan dalam borang atau helaian data, atau jika anda cuba mencari rekod tertentu.

Penapis lanjutan: jenis penapis yang anda tentukan kriteria penapis tersuai.

Nota: Jika anda tidak melihat perintah penapis dalam sebarang pandangan, Reka bentuk borang atau pangkalan data mungkin dinyahdayakan penapisan. Hubungi pada pereka bentuk untuk bantuan lanjut.

Penapis umum

Kecuali medan objek OLE dan medan yang memaparkan nilai terhitung, Semua medan jenis tawaran penapis umum. Senarai penapis yang tersedia bergantung pada jenis data medan yang dipilih dan nilai.

Klik kanan medan yang anda ingin Tapis. Untuk menapis berbilang lajur atau kawalan, anda mesti sama ada memilih dan menapis setiap lajur atau kawalan secara berasingan, atau menggunakan opsyen penapis lanjutan. Lihat seksyen Tapis mengikut borang dan penapis lanjutan dalam artikel ini untuk maklumat lanjut.

Contohnya, untuk melihat penapis yang tersedia untuk medan tarikh lahir, pada yang rumah tab, di dalam Kumpulan Isih & Tapis , klik penapis

Penapis tarikh umum
Contoh penapis tarikh umum

1. untuk menapis nilai tertentu, gunakan senarai kotak semak. Senarai memaparkan semua nilai yang sedang dipaparkan dalam medan.

2. untuk menapis julat nilai, klik salah satu penapis ini dan menentukan nilai yang diperlukan. Contohnya, untuk melihat hari lahir yang berada antara tarikh semasa dan akhir tahun, klik antara, dan kemudian Tentukan tarikh mula dan tamat yang bersesuaian dalam kotak dialog antara . Untuk melihat semua hari lahir yang jatuh pada tarikh tertentu, klik tarikh dan hari-lahir yang jatuh pada tarikh tertentu yang dipaparkan.

Ia adalah penting untuk diambil perhatian bahawa nilai dalam medan tarikh mempunyai kesan pada senarai penapis jenis khusus. Jika nilai tarikh terkini dalam medan tarikh jatuh dalam dua tahun yang lalu, anda akan melihat senarai penapis yang lebih panjang dan lebih terperinci. Jika tiada tarikh dalam medan yang kurang daripada dua tahun, anda akan melihat senarai penapis yang lebih pendek.

Senarai penapis tarikh umum panjang dan pendek
Senarai penapis tarikh umum panjang dan pendek

Nota: Penapis jenis khusus yang tidak tersedia untuk ya/tidak, objek OLE dan medan lampiran. Senarai nilai kini tidak tersedia untuk medan memo atau untuk medan yang mengandungi teks beraneka.

Menggunakan penapis umum

 1. Buka jadual, pertanyaan, borang atau laporan dalam sebarang daripada pandangan berikut: Helaian Data, Borang, Laporan atau Tataletak.

 2. Pastikan bahawa pandangan telah ditapis. Pada bar PEMILIH rekod, sahkan sama ada yang tidak ditapis atau yang malap ikon Tiada penapis yang hadir.

  Petua: Untuk mengalih keluar semua penapis untuk objek tertentu, pada yang rumah tab, di dalam Kumpulan Isih & Tapis , klik lanjutan, dan kemudian klik Kosongkan Semua penapis.

 3. Klik di mana-mana dalam lajur atau kawalan yang sepadan dengan medan pertama yang anda inginkan untuk penapis dan pada yang rumah tab, di dalam Kumpulan Isih & Tapis , klik penapis

Untuk menggunakan penapis umum: tuding ke teks (atau nombor atau tarikh) penapis, dan kemudian klik penapis yang anda inginkan. Penapis seperti sama dengan dan antara menggesa anda untuk memasukkan nilai yang diperlukan.

Petua: Sesetengah aksara, seperti *, % dan ?, mempunyai maksud Khas apabila ditentukan dalam kotak teks penapis. Contohnya, * mewakili rentetan aksara, jadi rentetan yang * akan sepadan dengan sebarang rentetan yang bermula dengan satudan bukan sahaja rentetan harafiah yang *. Untuk mengabaikan maksud Khas aksara, kurungkan ia dalam tanda kurung siku [], seperti ini: pada [*]. Pangkalan data yang menggunakan standard ANSI-89 anggap *, ?, [,],!, -, dan # sebagai aksara khas. Pangkalan data yang menggunakan standard ANSI 92 anggap %, _, [,], ^, dan - sebagai aksara khas. Anda boleh menggunakan standard sama ada dengan Access, tetapi anda tidak boleh menggabungkan Standard dua (cth., ?a*) ungkapan tertentu.

Untuk menggunakan penapis yang berdasarkan nilai medan: Kosongkan kotak semak di sebelah nilai yang anda tidak ingin menapis, dan kemudian klik OK.

Untuk menapis pada satu atau beberapa nilai dalam senarai yang panjang, mula-mula Kosongkan yang (Pilih semua) semak kotak dan kemudian pilih nilai yang anda inginkan.

Untuk menapis nilai nol (nilai nol menunjukkan ketidakhadiran data) dalam teks, nombor dan medan Tarikh: dalam senarai kotak semak Kosongkan yang (Pilih semua) semak kotak, dan kemudian pilih kotak semak bersebelahan (kosong).

Tapis mengikut pilihan

Untuk melihat semua baris dalam Jadual yang mengandungi nilai yang sepadan dengan nilai dalam baris, anda boleh menapis pandangan helaian data dengan memilih nilai khusus, dan kemudian mengklik perintah pemilihan dengan cepat. Senarai juntai bawah memaparkan opsyen penapisan yang tersedia. Opsyen ini akan berbeza bergantung pada jenis data bagi nilai yang dipilih. Cara lain untuk mencapai opsyen penapis pemilihan adalah untuk klik kanan sel khusus.

Contohnya, jika nilai 2/21/1967 sedang dipilih dalam medan tarikh lahir, pada rumah tab, dalam Kumpulan Isih & Tapis , klik pemilihan untuk memaparkan penapis dengan perintah pemilihan, dan kemudian pilih opsyen penapisan anda.

Senarai penapis berasaskan pilihan

Senarai perintah juga bergantung pada jumlah nilai dipilih. Contohnya, jika anda memilih hanya beberapa aksara dalam nilai, anda akan melihat senarai perintah, bergantung pada bahagian medan yang anda pilih yang berbeza.

Penapis berdasarkan medan yang dipilih separa

1. penapis menggunakan permulaan nilai medan...

2. … begitu tengah nilai medan...

3. … .or hujung nilai medan.

Nota: Penapisan pada pemilihan separa adalah tidak tersedia untuk medan berbilang nilai. Yang perintah pemilihan adalah tidak tersedia untuk lampiran.

Untuk mengalih keluar penapis pada rumah tab, dalam Kumpulan Isih & Tapis , klik Penapis Togol, atau klik lanjutan dan klik Kosongkan Semua penapis.

Menggunakan penapis berdasarkan pemilihan

 1. Buka jadual, pertanyaan, borang atau laporan dalam sebarang daripada pandangan berikut: Helaian Data, Borang, Laporan atau Tataletak.

 2. Pastikan bahawa pandangan telah ditapis. Pada bar PEMILIH rekod, sahkan sama ada yang tidak ditapis atau yang malap ikon Tiada penapis yang hadir.

 3. Beralih ke rekod yang mengandungi nilai yang anda ingin gunakan sebagai sebahagian daripada penapis, kemudian klik dalam lajur (dalam pandangan helaian data) atau mengawal (dalam pandangan borang, laporan atau tataletak).

Untuk menapis berdasarkan pemilihan separa; Pilih aksara yang anda inginkan, pada yang rumah tab, di dalam Kumpulan Isih & Tapis , klik pemilihan, dan kemudian klik penapis yang anda ingin gunakan.

Tapis mengikut borang

Penapis ini adalah berguna apabila anda ingin Tapis beberapa medan dalam borang atau helaian data atau jika anda cuba mencari rekod tertentu. Access mencipta borang kosong atau helaian data yang serupa dengan borang atau helaian data asal dan kemudian membenarkan anda untuk melengkapkan sebagai banyak medan seperti yang anda inginkan. Apabila anda selesai, Access mencari rekod yang mengandungi nilai yang ditentukan.

Nota: Anda tidak boleh menentukan nilai medan untuk medan berbilang nilai yang menggunakan Tapis mengikut borang mahupun untuk medan dengan Memo, Hiperpautan, ya/tidak atau jenis data objek OLE, walaupun anda boleh menentukan nilai bagi medan lain dalam set rekod.

Contohnya, jika anda ingin mencari semua rekod pelanggan yang seseorang kenalan tajuk ialah pemilikdan individu tersebut berada sama ada dalam Portland atau dalam Eugene, buka helaian data pelanggan atau borang dan pada rumah tab, dalam Kumpulan Isih & Tapis , klik lanjutan, dan kemudian klik Tapis mengikut borang.

Masukkan set pertama nilai, kemudian klik tab atau di bawah helaian data atau borang dan kemudian masukkan set nilai yang berikut. Ambil perhatian bahawa jika anda inginkan nilai medan untuk mengendalikan sebagai penapis secara bebas daripada nilai medan lain, anda mesti memasukkan nilai tersebut pada tab Cari dan setiap atau tab. Setiap tab atau mewakili satu set alternatif nilai penapis.

Untuk melihat hanya rekod yang sepadan input anda:    Pada yang rumah tab, di dalam Kumpulan Isih & Tapis , klik Penapis Togol.

Menggunakan penapis dengan mengisi borang

 1. Buka Jadual atau pertanyaan dalam pandangan helaian data atau borang dalam pandangan borang.

 2. Pastikan pandangan tidak ditapis sudah. Pada bar PEMILIH rekod, sahkan sama ada yang tidak ditapis atau yang malap ikon Tiada penapis yang hadir.

 3. Pada yang Home tab, di dalam Kumpulan Isih & Tapis , klik lanjutan, dan kemudian klik Tapis mengikut borang pada menu pintas.

 4. Bergantung pada sama ada anda bekerja dalam helaian data melihat atau dalam pandangan borang, lakukan salah satu perkara berikut:

  Pandangan helaian data: Klik baris pertama dalam lajur yang anda ingin Tapis, klik anak panah yang muncul, dan kemudian pilih nilai. Untuk menambah nilai tambahan, hanya klik yang atau tab di bahagian bawah helaian data dan pilih nilai yang lain.

  Pandangan borang: klik anak panah yang muncul dalam kawalan dan pilih nilai untuk menapis. Untuk menambah nilai tambahan, klik pada atau tab di bahagian bawah borang dan pilih nilai yang lain.

  Petua: Anda tidak boleh menentukan nilai medan untuk medan berbilang nilai dengan menggunakan penapis mengikut borang, tetapi anda boleh menentukan nilai untuk medan bukan berbilang nilai dalam set rekod.

  • Untuk menentukan senarai nilai yang mungkin untuk medan, gunakan operator atau . Contohnya, tentukan "Portland" atau "Oregon" dalam medan bandar untuk menapis rekod yang mengandungi nilai sama ada.

  • Untuk menapis berdasarkan status kawalan, seperti kotak semak atau butang, klik kawalan supaya ia berada dalam keadaan yang anda inginkan. Untuk kembali kawalan ke posisi neutral, agar ia tidak akan digunakan sebagai kriteria untuk menapis rekod, memastikan ia tidak tersedia (kelihatan malap).

  • Untuk menapis rekod yang mempunyai nol (hilang), bukan nol, kosong (kosong atau ""), atau nilai bukan kosong, taipkan Adalah nol, Adalah bukan nol, "", atau tidak "" dalam medan.

 5. Jika anda ingin menentukan dua alternatif set kriteria, contohnya, untuk hanya melihat nama kenalan yang negara rantau nilainya adalah USA dan hari lahir yang jatuh April, anda boleh melakukan sebarang perkara berikut:

  • Untuk mendapatkan semua rekod yang memenuhi mana-mana satu berbilang set kriteria, tentukan kriteria dengan memasukkan kriteria set pertama, klik pada atau tab, dan kemudian masukkan set kriteria yang berikut. Perhatikan bahawa jika anda inginkan nilai medan untuk mengendalikan sebagai penapis secara bebas daripada nilai medan lain, anda mesti masukkan nilai tersebut pada yang tab Cari dan setiap atau tab. Dengan kata lain, yang tab Cari dan setiap tab atau mewakili satu set alternatif nilai penapis.

  • Sila ambil perhatian juga bahawa setiap kali anda menambah medan kriteria untuk di atau tab, Access mencipta lain atau tab. Ini membolehkan anda menentukan beberapa kriteria "atau". Penapis mengembalikan sebarang rekod yang mengandungi semua nilai yang ditentukan pada yang tab Cari , atau semua nilai yang ditentukan pada halaman pertama atau tab atau semua nilai yang ditentukan pada kedua tab atau dan sebagainya.

Untuk mengalih keluar penapis dan menunjukkan semua rekod, klik Penapis Togol sekali lagi.

Untuk mengubah suai penapis mengikut borang, klik lanjutan, kemudian klik Tapis mengikut borang sekali lagi. Set kriteria penapis semasa dipaparkan.

Penapis lanjutan

Kadang-kadang, anda mungkin ingin menggunakan penapis yang jenis penapis lanjutan dan anda mungkin perlu menulis kriteria penapis. Contohnya, untuk mencari rekod yang mengandungi tarikh berlaku semasa tujuh hari yang lalu atau enam bulan yang lalu.

Menggunakan penapis lanjutan memerlukan menulis ungkapan. Ungkapan adalah serupa kepada Formula dalam Excel dan kriteria yang anda tentukan apabila mereka bentuk pertanyaan.

Satu contoh di mana anda boleh menggunakan penapis lanjutan ialah, untuk mencari nama kenalan hari lahir yang berlaku semasa tujuh hari yang lalu. Selepas anda menggunakan penapis lanjutan, anda boleh mengehadkan hasil kepada mereka yang negara/rantau ialah AS selanjutnya.

Menggunakan penapis lanjutan

 1. Buka jadual, pertanyaan, borang atau laporan dalam sebarang daripada pandangan berikut: Helaian Data, Borang, Laporan atau Tataletak.

 2. Pastikan bahawa pandangan tersebut belum ditapis. Pada bar navigator rekod, sahkan bahawa Tiada Penapis kelihatan malap (tidak tersedia). Jika bar navigator rekod tidak kelihatan, klik Lanjutan dalam kumpulan Isih & Tapis pada tab Rumah kemudian klik Kosongkan Semua Penapis (jika Kosongkan Semua Penapis kelihatan malap, tiada penapis sedang digunakan).

 3. Pada yang rumah tab, di dalam Kumpulan Isih & Tapis , klik lanjutan dan kemudian klik Tapis/Isih lanjutan pada menu pintas.

 4. Tambah medan yang anda ingin tapis ke grid.

 5. Dalam baris Kriteria bagi setiap medan, tentukan kriteria. Kriteria digunakan sebagai set dan hanya rekod yang sepadan dengan semua kriteria dalam baris Kriteria dipaparkan. Untuk menentukan kriteria alternatif untuk satu medan, taipkan kriteria pertama dalam baris Kriteria dan kriteria kedua dalam baris Atau dan seterusnya.

  Petua: 

  • Keseluruhan set kriteria dalam baris Atau digunakan sebagai alternatif kepada set kriteria dalam baris Kriteria. Sebarang kriteria yang anda ingin gunakan pada kedua-dua set kriteria mesti ditaipkan dalam baris Kriteria dan baris Atau. Klik Togol Penapis untuk melihat baris ditapis.

  • Cara yang baik untuk mengetahui cara menulis kriteria adalah untuk menggunakan penapis umum atau penapis berdasarkan pilihan yang menghasilkan hasil yang hampir dengan apa yang anda cari. Kemudian, dengan penapis yang digunakan untuk pandangan, paparkan yang tab objek penapis

Perintah khas pada tab dokumen Penapis

Dua perintah khas yang tersedia untuk anda pada yang tab dokumen penapis . Apabila anda klik kanan di mana-mana di atas grid Reka bentuk pada tab, yang muat daripada pertanyaan dan perintah Simpan sebagai pertanyaan yang tersedia pada menu pintas.

Opsyen penapis khas

Perintah Muat daripada Pertanyaan memuatkan reka bentuk pertanyaan yang dipilih ke dalam grid. Ini membolehkan anda menggunakan kriteria pertanyaan sebagai kriteria penapis.

Perintah Simpan Sebagai Pertanyaan membolehkan anda menyimpan seting penapis sebagai pertanyaan baru.

Halaman Atas

Mengalih keluar atau menggunakan semula penapis

Untuk bertukar kepada pandangan data tidak ditapis, mengalih keluar penapis dengan mengklik ditapis pada bar navigator rekod untuk kembali ke pandangan penuh.

Apabila anda mengalih keluar penapis semasa, penapis buat sementara waktu dialih keluar dari semua medan dalam pandangan. Contohnya, jika anda mula-mula menggunakan penapis pada medan negara rantau dan tarikh lahir, dan kemudian mengalih keluar penapis, anda melihat semua rekod sekali lagi.

Untuk menggunakan semula penapis terkini, klik tidak ditapis pada bar navigator rekod.

Halaman Atas

Mengosongkan penapis

Kosongkan penapis apabila anda tidak memerlukannya lagi. Mengosongkan penapis memadamkan dari pandangan, dan anda boleh tidak lagi menggunakan semula ia dengan mengklik tidak ditapis pada status bar. Anda boleh mengosongkan penapis tunggal daripada medan tunggal atau mengosongkan semua penapis daripada semua medan dalam pandangan.

 • Untuk mengosongkan penapis tunggal daripada medan tunggal: klik kanan lajur ditapis atau kawalan, dan kemudian klik Kosongkan penapis daripada nama medan.

 • Untuk mengosongkan semua penapis daripada semua medan: pada yang Home tab, di dalam Kumpulan Isih & Tapis , klik lanjutan, dan kemudian klik Kosongkan Semua penapis pada menu pintas.

Halaman Atas

Menyimpan penapis

Ia mungkin berguna untuk menyimpan penapis jika anda akan menggunakan ia sekali lagi. Seting penapis yang berkesan pada masa apabila anda menutup Jadual, pertanyaan, borang atau laporan disimpan secara automatik bersama-sama dengan objek, dan ia tersedia untuk reapplying. Walau bagaimanapun, secara lalai, seting penapis yang tidak digunakan secara automatik untuk anda apabila anda membuka objek seterusnya.

Untuk memastikan bahawa penapis semasa yang digunakan secara automatik apabila anda berikut membuka jadual, pertanyaan, borang atau laporan, daripada helaian sifat objek, setkan objek FilterOnLoad sifat Ya. Sifat FilterOnLoad digunakan pada kali berikutnya anda membuka objek. Apabila anda mengubah seting ini, anda mesti menutup objek dan membukanya semula untuk menggunakan seting baru.

Nota: Yang seting sifat FilterOnLoad hanya digunakan apabila objek dimuatkan. Mengesetkan sifat ini untuk objek dalam pandangan Reka bentuk dan kemudian bertukar kepada pandangan lain akan menyebabkan seting untuk digunakan. Anda mesti menutup dan membuka objek untuk perubahan yang seting sifat FilterOnLoad berkesan.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×