Menggunakan pembaca skrin untuk menyelitkan gambar atau imej dalam Word 2016

Menggunakan pembaca skrin untuk menyelitkan gambar atau imej dalam Word 2016

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pusat kebolehcapaian Office > kebolehcapaian sokongan untuk Word

Anda boleh menyelitkan gambar atau imej menggunakan pembaca skrin dan pintasan papan kekunci dalam Word 2016. Anda juga boleh menambah teks alt untuk membantu menjadikan gambar lebih mudah dicapai.

Nota: Prosedur dalam topik ini didokumentasikan menggunakan Pengisah dan JAWS. Untuk mendapatkan maklumat tentang cara berfungsi dengan pembaca skrin tertentu, hubungi pengeluar teknologi bantuan (AT) anda.

Nota: Topik ini menganggap bahawa pengguna JAWS telah mematikan ciri Menu Reben Maya.

Dalam topik ini

Menyelitkan imej atau gambar dari komputer anda

 1. Dalam dokumen anda, pilih lokasi yang anda ingin selitkan imej.

 2. Membuka kotak dialog Selitkan gambar dengan menekan Alt + N, P.

 3. Semak lalu ke lokasi gambar pada komputer anda, pilih gambar dan kemudian tekan Enter. Gambar asal terbenam dalam dokumen anda.

  Penting: Untuk dibaca dengan betul dengan pembaca skrin, gambar perlu sebaris dengan teks.

 4. Secara lalai, Word 2016 menyelitkan gambar sebaris dengan teks. Walau bagaimanapun, versi lain seperti telefon bimbit atau Word 2016 for Mac Jangan.

  Untuk memastikan bahawa gambar sebaris dengan teks dokumen, pilih gambar, kemudian tekan Alt + JP untuk membuka reben Format gambar .

 5. Tekan PO, dan kemudian tekan Enter. Ini membuka butang posisi dan kemudian memilih sebaris dengan teks.

  Petua: 

  • Jika gambar anda mempunyai saiz fail besar dan menjadikan dokumen anda terlalu besar, anda boleh mengurangkan saiz dokumen anda dengan memautkan ke gambar dan bukannya membenamkannya.

  • Dalam kotak dialog Selitkan gambar , tab ke butang selitkan , tekan kekunci anak panah bawah untuk mencapai menu juntai bawah dan kemudian pilih pautan ke fail.

Selitkan imej dari sumber dalam talian

Anda boleh menyelitkan gambar dari lokasi web.

 1. Dalam dokumen anda, pilih lokasi yang anda ingin selitkan imej.

 2. Untuk membuka kotak dialog Selitkan gambar dan Cari imej dalam talian, tekan Alt + N, F untuk membuka kotak Carian imej Bing

 3. Dalam kotak Cari Bing yang telah dipilih, taipkan perkataan atau frasa yang memerihalkan gambar yang anda Cari, dan kemudian tekan Enter.

 4. Tekan kekunci Alt + anak panah kanan atau kekunci Alt + anak panah kiri untuk bergerak melalui hasil carian. (Dalam penyampai, hanya tekan kekunci anak panah.) Word 2016 memerihalkan setiap imej apabila ia dipilih

 5. Untuk menyelitkan imej yang dipilih, tekan Alt + Enter. (Dalam penyampai, hanya tekan Enter.) Word 2016 memuat turun dan menyelitkan imej ke dalam dokumen anda.

  Petua: Untuk lebih banyak sumber dalam talian imej, daripada kotak dialog Selitkan gambar , Daftar Masuk untuk menyemak lalu akaun peribadi seperti OneDrive, Facebook atau Flickr.

Menambah teks alternatif pada imej

Selepas anda menyelitkan gambar dalam dokumen anda, anda boleh menambah teks alt untuk membantu menjadikan dokumen anda boleh dicapai dengan semudah mungkin.

 1. Dalam dokumen anda, pilih gambar yang anda ingin tambahkan teks alt untuk.

 2. Untuk membuka tab Format alat gambar , tekan Alt + JP, kemudian tekan kekunci Tab sehingga anda sampai butang Format objek . Tekan Enter untuk membuka anak tetingkap Format gambar . Anda akan mendengar "Bayang", opsyen pertama. Penyampai katakan nama anak tetingkap.

  Nota: Jika anda tidak mendengar "Bayang", papan kekunci navigasi mungkin mempunyai diletakkan fokus anda dalam kawasan berlainan. Tekan F6 sehingga anda mendengar "Bayang".

 3. Dalam anak tetingkap Format gambar (selepas anda mendengar "Bayang"), tekan Shift + Tab untuk pergi ke menu opsyen alat. Anda akan mendengar nama salah satu opsyen ini dibaca dengan kuat:

  • Kesan

  • Tataletak dan sifat

  • Gambar

  • Isian dan garis

 4. Untuk beralih ke butang tataletak dan sifat , tekan anak panah kanan sehingga anda mendengar nama butang. Kemudian tekan kekunci Tab untuk beralih ke Kotak teks, opsyen pertama pada menu.

 5. Untuk mengalih ke opsyen Teks Alt , tekan kekunci Tab sekali lagi, kemudian tekan anak panah bawah untuk beralih ke kotak tajuk .

 6. Taipkan tajuk teks Alt untuk imej. Teks Alt harus menerangkan tindakan atau tujuan imej, tidak penampilannya.

 7. Tekan anak panah bawah sekali lagi untuk beralih ke kotak Perihalan , taipkan perihalan.

 8. Apabila anda selesai menaip tajuk dan perihalan, tekan ESC untuk kembali ke isi dokumen.

Lihat juga

Dapatkan bantuan untuk menggunakan pembaca skrin dengan Word 2016

Pintasan papan kekunci untuk Microsoft Word 2016 for Windows

Anda boleh menyelitkan gambar atau imej dalam Word 2016 for Mac, menggunakan pembaca skrin dan papan kekunci anda. Anda juga boleh menambah teks alternatif untuk membantu menjadikan gambar lebih mudah dicapai.

Nota: Topik ini menganggap anda menggunakan pembaca skrin OS Mac tersedia pasang, VoiceOver. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penggunaan VoiceOver, pergi ke Panduan Bermula VoiceOver.

Dalam topik ini

Menyelitkan imej atau gambar dari komputer anda

 1. Dalam Word 2016 for Mac, letakkan kursor di tempat anda ingin selitkan gambar.

 2. Untuk pergi ke menu bar, tekan kawalan + Opsyen + M. Anda mendengar: "Menu bar Apple."

 3. Tekan kekunci anak panah kanan sehingga anda mendengar: "Selitkan." Kemudian tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar: "Gambar, submenu." Untuk mengembangkan submenu gambar , tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 4. Tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar: "Gambar dari fail." Untuk memilih, tekan Spacebar.

 5. Dialog gambar dari fail terbuka. Untuk menyemak lalu ke lokasi yang disimpan gambar, tekan Tab sehingga anda mendengar: "Bar sisi Jadual."

  Nota: Untuk membuka Bar sisi, tekan Tab sehingga anda mendengar "Bar sisi Tunjukkan butang" dan kemudian tekan Spacebar.

  Fokus beralih ke senarai lokasi kegemaran, seperti Semua fail yang saya atau dokumen. VoiceOver mengumumkan di lokasi semasa anda mengalihkan.

 6. Apabila lokasi yang betul, tekan Tab. Kemudian gunakan atas atau ke bawah kekunci anak panah untuk semak lalu ke subfolder atau fail anda inginkan. Untuk memasukkan subfolder, tekan kekunci anak panah kanan.

 7. Apabila fail yang betul dipilih, untuk menyelitkan gambar, tekan Enter atau kawalan + Opsyen + Spacebar. Gambar diselitkan dalam dokumen.

Selitkan imej dari sumber dalam talian

Mencari dan menyelitkan lukisan klip atau gambar dari sumber dalam talian lain terus dari Word 2016 for Mac masih tidak disokong dalam Word 2016 for Mac. Walau bagaimanapun, anda boleh masih menambah gambar dalam talian untuk dokumen anda dengan mencari gambar dalam talian, menyimpan salinan setempat kemudian menyelitkan salinan setempat dalam dokumen.

 1. Menggunakan pelayar web, pergi ke www.bing.com. Fokus beralih ke kotak carian Bing.

 2. Dalam kotak carian , masukkan kata kunci untuk jenis imej yang anda ingin Cari dan kemudian tekan Enter.

 3. Untuk menapis carian hasil untuk imej sahaja, dalam hasil carian Bing anda, tekan Opsyen + Tab untuk menavigasi ke tab imej . Untuk memilih, tekan Enter.

  Nota: Dalam penapis lesen , anda boleh menapis hasil carian untuk Semua Creative Commons sahaja (Ketahui lebih lanjut disini) atau anda boleh memilih untuk melihat semua imej. Jika anda memilih Semua, hasil carian anda akan berkembang untuk menunjukkan semua imej Bing. Anda bertanggungjawab untuk menghormati hak orang lain, termasuk hak cipta. Untuk memahami opsyen Pelesenan dengan lebih baik, rujuk kepada menapis imej mengikut jenis lesen. Untuk memilih opsyen lesen, gunakan atas atau bawah kekunci anak panah dan kemudian tekan Enter untuk memilih.

 4. Tekan Opsyen + Tab untuk menavigasi ke hasil imej. Anda mendengar: "Pautan, Cari."

 5. Untuk membuka imej bersaiz penuh, tekan Enter.

 6. Untuk memuat turun imej, tekan Opsyen + Tab sehingga anda mendengar "Pautan" diikuti dengan nama fail dan sambungan. Untuk memilih, tekan Enter. Kemudian tekan perintah + S.

 7. Dialog eksport sebagai terbuka. Kursor ditempatkan dalam medan nama fail. Untuk memilih Simpan lokasi, tekan Tab untuk menavigasi ke tempat timbul butang dan kemudian gunakan kekunci anak panah untuk memilih lokasi. Untuk menyimpan, tekan perintah + S.

  Petua: Simpan imej dalam dokumen untuk menjadikannya lebih mudah untuk menyelitkan dalam dokumen Word .

 8. Dalam Word 2016 for Mac, letakkan kursor di tempat anda ingin selitkan gambar. Kemudian, menggunakan menu selitkan dalam menu bar, menyelitkan gambar yang baru sahaja anda disimpan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara untuk menyelitkan imej disimpan secara setempat, rujuk untuk menyelitkan imej atau gambar dari komputer anda.

Menambah teks alternatif pada imej

Selepas anda menyelitkan gambar dalam dokumen anda, anda boleh menambah teks alt untuk membantu menjadikan dokumen anda boleh dicapai dengan semudah mungkin.

 1. Dalam dokumen anda, pilih gambar yang anda ingin tambahkan teks alt untuk. Untuk memilih gambar dalam Word, letakkan kursor sebelum imej, tahan Shift dan kemudian tekan kekunci anak panah kanan. Anda mendengar: "Imej, tataletak item."

 2. Untuk membuka anak tetingkap Format gambar , tekan Shift + perintah + 1. Anda mendengar: "Format gambar, anak tetingkap tugas."

 3. Untuk membuka tab tataletak & sifat , tekan Tab sehingga anda mendengar nama tab dan "Anda sedang pada tab, dalam kawasan skrol." Kemudian tekan kekunci anak panah kanan atau kiri sehingga anda mendengar: "Tataletak dan sifat, tab dipilih." Untuk memilih tab, tekan Spacebar.

 4. Untuk pergi ke opsyen Teks Alt , tekan Tab sehingga anda mendengar: "Teks alternatif, diruntuhkan." Untuk mengembangkan opsyen Teks Alt , tekan Spacebar.

 5. Untuk pergi ke medan tajuk , tekan Tab. Anda mendengar: "Tajuk." Taipkan tajuk teks alt untuk imej. Teks Alt harus menerangkan tindakan atau tujuan imej, tidak penampilannya.

 6. Untuk pergi ke medan Perihalan , tekan Tab. Anda mendengar: "Edit teks." Kemudian taipkan perihalan.

 7. Apabila anda selesai menaip tajuk dan perihalan untuk mengalihkan fokus kembali ke imej dalam dokumen, tekan F6 sehingga anda mendengar tajuk gambar dan "tataletak item."

Lihat juga

Kebolehcapaian dalam Word 2016 for Mac

Pintasan papan kekunci dalam Word 2016 for Mac

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×