Menggunakan pembaca skrin untuk menyelitkan Jadual dalam Word 2016

Menggunakan pembaca skrin untuk menyelitkan Jadual dalam Word 2016

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pusat kebolehcapaian Office > kebolehcapaian sokongan untuk Word

Anda boleh menggunakan papan kekunci dan pembaca skrin untuk menambah Jadual pada dokumen anda dengan menentukan dimensinya atau dengan memilih antara beberapa format jadual yang diprareka.

Nota: Topik ini menganggap bahawa pengguna JAWS telah mematikan ciri Menu Reben Maya.

Nota: Prosedur dalam topik ini didokumentasikan menggunakan Pengisah dan JAWS. Untuk mendapatkan maklumat tentang cara berfungsi dengan pembaca skrin tertentu, hubungi pengeluar teknologi bantuan (AT) anda.

Dalam topik ini

Menyelitkan Jadual dengan menentukan dimensi

Anda boleh menentukan dimensi Jadual, seperti bilangan lajur dan baris, dan mereka ketinggian dan lebar. Word akan menyelitkan Jadual asas grid jenis untuk kegunaan anda.

Nota: Untuk menjadikan Jadual boleh dicapai dengan semudah mungkin, adalah penting untuk memberikan Jadual baris pengepala.

 1. Pilih lokasi dalam dokumen anda di tempat anda ingin selitkan jadual baru.

 2. Untuk membuka kotak dialog Selitkan Jadual , tekan Alt + N, T, kemudian saya.

 3. Untuk menentukan bilangan lajur dalam Jadual, tekan Alt + C dan kemudian taipkan bilangan lajur.

 4. Untuk menentukan bilangan baris, tekan Alt + R, dan kemudian taipkan bilangan baris yang anda inginkan.

 5. Jika anda ingin gunakan dimensi ini sekali lagi pada masa hadapan, tekan Alt + S untuk memilih opsyen ingat dimensi untuk jadual baru .

 6. Untuk menutup kotak dialog Selitkan Jadual , tekan kekunci Tab untuk pergi ke butang OK dan kemudian tekan Enter. Word menambah Jadual pada dokumen anda.

  Nota: Untuk menjadikan jadual yang lebih mudah dicapai dan menjadikannya mungkin untuk pembaca skrin untuk mengenal pasti lajur Jadual dengan betul, anda perlu menyediakan baris pengepala.

 7. Untuk menyediakan baris pengepala, pergi ke Jadual dalam dokumen anda dan bergerak ke mana-mana sel. Tekan Alt + JT untuk membuka tab Reka bentukAlat Jadual. Anda akan mendengar nama tab.

 8. Tekan kekunci Tab untuk pergi ke kotak semak baris pengepala dan memilihnya.

 9. Tekan kekunci ESC untuk kembali ke isi dokumen. Tekan anak panah ke bawah untuk mengalihkan dalam isi Jadual.

 10. Beralih ke jadual dan taipkan maklumat anda dalam sel. Anda akan mendengar yang lajur dan baris yang sedang dipilih, dan mendengar sel adalah sel pengepala.

Menyelitkan Jadual dengan memilih daripada format terbina dalam

Jika anda ingin membenarkan Word lakukan pemformatan untuk anda, pilih salah satu format terbina dalam yang sembilan untuk jadual.

 1. Pilih lokasi dalam dokumen anda di tempat anda ingin selitkan jadual baru.

 2. Untuk memilih daripada format Jadual terbina dalam, tekan Alt + N, T, kemudian T untuk membuka menu Jadual pantas . Anda boleh menyemak lalu daripada senarai sembilan format Jadual terbina dalam.

 3. Gunakan kekunci anak panah ke bawah dan kekunci anak panah atas untuk beralih melalui senarai format Jadual.

 4. Untuk memilih format jadual yang anda inginkan, tekan Enter. Word menyelitkan Jadual terpilih ke dalam dokumen anda dan meletakkan fokus pada bahagian atas Jadual diselitkan.

 5. Tekan kekunci Tab untuk bergerak antara sel dan taipkan maklumat anda.

Memadamkan jadual

Jika Jadual tidak lagi diperlukan, memadamkannya daripada dokumen anda.

 1. Buka dokumen anda, dan kemudian pergi ke jadual yang anda ingin padam. Apabila fokus berada dalam jadual anda, anda akan mendengar pengesahan, seperti "Dalam Jadual 1." Apabila fokus beralih mematikan Jadual, anda akan mendengar bahawa anda telah meninggalkan Jadual.

 2. Untuk pergi ke tab Tataletak alat Jadual , tekan Alt, dan kemudian tekan J, L.

 3. Untuk memadamkan seluruh jadual, tekan D, a. Jadual dipadamkan dan fokus kembali ke dokumen.

Lihat juga

Dapatkan bantuan untuk menggunakan pembaca skrin dengan Word 2016

Pintasan papan kekunci untuk Microsoft Word 2016 for Windows

Anda boleh menggunakan papan kekunci dan pembaca skrin untuk menambah Jadual pada dokumen anda dengan menentukan dimensinya atau dengan memilih antara beberapa format jadual yang diprareka. Ia juga adalah berkemungkinan untuk menukar teks sedia ada kepada jadual.

Nota: 

 • Topik ini menganggap anda menggunakan pembaca skrin OS Mac tersedia pasang, VoiceOver. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penggunaan VoiceOver, rujuk Panduan Bermula VoiceOver.

 • Kami mengesyorkan anda membaca dan mengedit dokumen dalam pandangan tataletak cetak. VoiceOver mungkin tidak berfungsi dapat dalam mod pandangan lain.

 • Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ciri kebolehcapaian dalam Word 2016 for Mac, rujuk kepada kebolehcapaian dalam Word 2016 for Mac.

 • Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pintasan papan kekunci dalam Word 2016 for Mac, rujuk kepada pintasan papan kekunci dalam Word 2016 for Mac.

Dalam topik ini

Menyelitkan jadual

Anda boleh menentukan dimensi Jadual dengan bilangan lajur dan baris. Word 2016 for Mac kemudian menyelitkan Jadual asas grid jenis untuk kegunaan anda. Jika anda ingin membenarkan Word 2016 for Mac lakukan pemformatan untuk anda, pilih salah satu format yang terbina dalam untuk jadual.

Nota: Untuk menjadikan jadual yang lebih mudah dicapai dan menjadikannya mungkin untuk pembaca skrin untuk mengenal pasti lajur Jadual dengan betul, anda perlu menyediakan baris pengepala.

Menentukan dimensi Jadual
 1. Letakkan kursor dalam dokumen di lokasi yang anda ingin selitkan jadual baru.

 2. Tekan F6 sehingga anda mendengar: "Rumah dipilih, tab."

 3. Tekan kekunci anak panah kanan sekali untuk beralih ke tab selitkan , kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 4. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Jadual, butang menu" kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 5. Untuk menentukan bilangan lajur dalam Jadual, tekan kawalan + Opsyen + Shift + anak panah bawah dan kemudian tekan kekunci anak panah kanan sehingga anda mendengar nombor yang anda inginkan.

 6. Untuk menentukan bilangan baris, tekan kekunci anak panah bawah, sehingga anda mendengar nombor yang anda inginkan.

 7. Untuk menyelitkan Jadual dengan saiz yang kini dipilih, tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

  Word 2016 for Mac menambah Jadual pada dokumen anda dan alihkan fokus ke sel atas kiri. Word juga memilih secara automatik pada tab Reka bentuk Jadual dari bar alat.

 8. Untuk menyemak baris pengepala disediakan, tekan F6 sehingga anda mendengar: "Jadual Reka bentuk yang dipilih, tab." Kemudian tekan Tab sehingga anda mendengar: "baris pengepala, disemak, kotak semak." Jika Baris pengepala tidak ditandakan, tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 9. Tekan F6 untuk kembali ke dokumen anda.

 10. Taipkan maklumat anda dalam sel. Tekan Tab untuk beralih ke sel berikut atau Shift + Tab untuk beralih ke sel sebelumnya. Jika anda menekan Tab dalam sel terakhir, baris jadual yang baru dicipta.

  Petua: Anda juga boleh menavigasi sel Jadual dengan menekan kawalan + Option + kekunci anak panah ke arah yang anda ingin alihkan.

Format jadual yang menggunakan format terbina dalam
 1. Mencipta jadual seperti yang diperihalkan dalam Tentukan Jadual dimensidan pastikan fokus tempat dalam Jadual.

 2. Apabila anda telah selitkan Jadual, tekan F6 sehingga anda mendengar "Jadual Reka bentuk yang dipilih, tab" dan kemudian tekan Tab sehingga anda mendengar: "Jadual grid, dipilih, butang."

 3. Untuk memilih daripada format Jadual terbina dalam, tekan kekunci anak panah kanan sehingga anda mendengar format yang anda inginkan, dan kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk menggunakan.

 4. Untuk kembali ke Jadual, tekan F6.

Menambahkan Jadual lajur atau baris

Anda boleh dengan cepat mengembangkan jadual anda dengan menambah lebih banyak baris atau lajur.

 1. Pastikan fokus tempat dalam Jadual kemudian gunakan kawalan + Option + anak panah untuk menavigasi dalam Jadual untuk mencari tempat yang anda ingin menambah baris baru atau lajur.

 2. Tekan F6 sehingga anda mendengar "Jadual Reka bentuk yang dipilih, tab" dan kemudian tekan kekunci anak panah kanan sehingga anda mendengar: "Tataletak, tab."

 3. Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk membuka tab tataletak .

 4. Tekan Tab sehingga anda mendengar salah satu yang berikut:

  • "Selitkan di atas, butang" menambah baris di atas baris semasa.

  • "Selitkan di bawah, butang" menambah baris di bawah baris semasa.

  • "Selitkan kiri, butang" menambah lajur ke kiri lajur semasa.

  • "Selitkan kanan, butang" menambah lajur ke kanan lajur semasa.

 5. Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk menyelitkan item yang dipilih pada jadual.

Memadamkan jadual

Jika Jadual tidak lagi diperlukan, memadamkannya daripada dokumen anda.

 1. Pastikan fokus tempat dalam Jadual yang anda ingin padam.

 2. Tekan F6 sehingga anda mendengar "Jadual Reka bentuk yang dipilih, tab" atau "Tataletak, dipilih, tab."

  Word mengingati tab yang anda yang terakhir digunakan apabila bekerja dengan jadual. Jika anda tanah pada tab Reka bentuk Jadual , tekan kekunci anak panah kanan sekali, kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk membuka tab tataletak .

 3. Pada tab tataletak , tekan Tab sehingga anda mendengar "Padam butang menu" dan kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 4. Tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar "Padam jadual" dan kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

Mengedit sifat Jadual

Selain menggunakan format terbina dalam, anda boleh mengubah sifat Jadual secara individu. Contohnya, anda boleh mentakrifkan penjajaran teks, baris ketinggian, lebar lajur atau menulis teks alternatif (teks alt) untuk membuat jadual yang lebih mudah dicapai untuk pembaca skrin.

 1. Pastikan fokus tempat dalam Jadual yang anda ingin edit.

 2. Tekan F6 sehingga anda mendengar "Jadual Reka bentuk yang dipilih, tab" atau "Tataletak, dipilih, tab."

  Word mengingati tab yang anda yang terakhir digunakan apabila bekerja dengan jadual. Jika anda tanah pada tab Reka bentuk Jadual , tekan kekunci anak panah kanan sekali, kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk membuka tab tataletak .

 3. Pada tab tataletak , tekan Tab sehingga anda mendengar "Sifat, butang" kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 4. Menu Sifat Jadual mempunyai lima tab:

  • Jadual

  • Baris

  • Lajur

  • Sel

  • Teks Alt

  Gunakan kekunci anak panah kanan dan kiri untuk mencari tab yang anda inginkan, kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk membuka tab tersebut.

 5. Tekan Tab untuk menyemak lalu Opsyen pada tab terpilih. VoiceOver memberitahu anda cara untuk mencapai setiap opsyen. Contohnya, pada tab Jadual , anda boleh mentakrifkan penjajaran teks untuk seluruh jadual.

 6. Untuk bertukar kepada tab lain, tekan Tab sehingga anda mendengar nama tab semasa sekali lagi, kemudian gunakan kekunci anak panah kanan dan kiri untuk mencari tab yang anda inginkan dan tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 7. Untuk menutup menu Sifat Jadual , tekan Tab sehingga anda mendengar "OK lalai, butang" kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar. Jika anda tidak mengubah sebarang seting, atau jika anda tidak ingin menyimpan perubahan anda, tekan Esc untuk keluar dari menu.

  Fokus mengembalikan butang sifat .

 8. Untuk kembali ke Jadual, tekan F6.

Menukar teks kepada jadual

Anda boleh mencipta jadual dengan menukar teks normal Jadual. Contohnya, anda mungkin mempunyai beberapa teks yang telah Jadual dalam program lain, tetapi hilang pemformatannya apabila teks yang telah disalin ke Word 2016 for Mac.

 1. Pilih teks yang anda ingin tukar.

  Nota: Untuk hasil terbaik, teks harus mempunyai lajur yang dipisahkan dengan Tab dan baris dipisahkan dengan Enter.

 2. Tekan F6 sehingga anda mendengar: "Rumah dipilih, tab."

 3. Tekan kekunci anak panah kanan sekali untuk beralih ke tab selitkan , kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 4. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Jadual, butang menu" kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 5. Tekan anak panah ke bawah sehingga anda mendengar "Tukar teks kepada jadual" dan kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

  Membuka menu Tukarkan teks kepada jadual .

 6. Gunakan kekunci anak panah kanan dan kiri untuk semak opsyen dalam menu. Word menawarkan anda bilangan lajur dan baris yang paling sesuai teks terpilih, tetapi anda boleh mengubah nilai secara individu. VoiceOver memberitahu anda cara untuk mencapai setiap opsyen.

 7. Untuk menutup menu Tukarkan teks kepada jadual , tekan Tab sehingga anda mendengar "OK lalai, butang" kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar. Jika anda tidak mengubah sebarang seting, atau jika anda tidak ingin menyimpan perubahan anda, tekan Esc untuk keluar dari menu.

  Mengembalikan fokus ke bar alat.

 8. Untuk kembali ke dokumen, tekan F6.

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×