Menggunakan pembaca skrin untuk menyelitkan Hiperpautan dalam Word 2016

Menggunakan pembaca skrin untuk menyelitkan Hiperpautan dalam Word 2016

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pusat kebolehcapaian Office > kebolehcapaian sokongan untuk Word

Dalam Word 2016, anda boleh menggunakan papan kekunci dan pembaca skrin untuk mencipta Hiperpautan dalam dokumen anda. Word menawarkan banyak pilihan yang berbeza untuk dipautkan: anda boleh memautkan ke fail, halaman web atau mesej e-mel kosong. Atau, anda boleh memaut dari satu lokasi lain dalam dokumen semasa.

Nota: Prosedur dalam topik ini didokumentasikan menggunakan Pengisah dan JAWS. Untuk mendapatkan maklumat tentang cara berfungsi dengan pembaca skrin tertentu, hubungi pengeluar teknologi bantuan (AT) anda.

Nota: Topik ini menganggap bahawa pengguna JAWS telah mematikan ciri Menu Reben Maya.

Dalam topik ini

Mencipta satu Hiperpautan automatik

Word boleh menjadikan alamat web kepada Hiperpautan secara automatik. Taipkan alamat web (URL) seperti www.contoso.com atau alamat e-mel seperti someone@example.com, dan kemudian tekan Spacebar atau Enter. Word mengubah teks kepada Hiperpautan.

Jika anda ingin mengalih keluarnya, lihat mengalih keluar Hiperpautan.

Pautan ke fail, halaman web atau mesej e-mel kosong

Anda boleh mencipta Hiperpautan ke fail, halaman web atau mesej e-mel.

Pautan ke fail

 1. Taipkan teks pautan yang anda ingin muncul dalam dokumen.

  Petua: Teks pautan harus bermakna, dan memberikan pembaca baik maklumat mengenai destinasi pautan. Contohnya, jika pautan ke fail, gunakan tajuk dokumen sebagai teks pautan. Jangan gunakan nama fail.

 2. Dalam kotak dialog Selitkan Hiperpautan , tekan Alt + X untuk mengalih ke opsyen fail atau halaman Web sedia ada .

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut

  • Untuk menyemak lalu fail pada komputer anda, tekan Alt + anda untuk mencapai opsyen Folder semasa dan kemudian gunakan anak panah ke bawah kekunci untuk memilih fail.

  • Untuk menyemak lalu fail pada web, tekan Alt + B untuk membuka halaman disemak lalu, dan kemudian gunakan kekunci anak panah bawah untuk memilih lokasi web dilawati sebelum ini.

  • Untuk menyemak lalu fail yang baru digunakan, tekan Alt + R untuk membuka Fail yang baru-baru ini, dan kemudian gunakan kekunci anak panah bawah untuk memilih fail.

 4. Tekan Enter untuk memilih fail, dan kemudian salin alamat fail ke kotak alamat .

 5. Tekan kekunci Tab sehingga anda sampai ke butang OK , kemudian pilih ia.

  Word menyelitkan Hiperpautan dalam dokumen anda.

Pautan ke halaman web

 • Untuk memaut ke halaman web, letakkan kursor di tempat anda ingin pautan dalam dokumen anda.

 • Tekan Alt + N, saya untuk membuka kotak dialog Selitkan Hiperpautan . Fokus tanah pada kotak alamat .

 • Taipkan alamat web tapak destinasi dan kemudian tekan Alt + t untuk memasukkan teks pautan yang dipaparkan dalam dokumen anda.

 • Masukkan tajuk halaman web atau frasa Perihalan dalam kotak teks untuk dipaparkan .

  Petua: Teks pautan akan memerihalkan destinasi pautan. Contohnya, tajuk halaman web destinasi menjadikan teks pautan yang baik. Apabila individu pautan ke halaman tersebut, pembaca skrin Baca tajuk halaman pertama. Ini mengesahkan destinasi dan menjadikan pautan pengalaman yang lebih mudah dicapai.

 • Tekan kekunci Tab sehingga anda sampai ke butang OK dan memilihnya.

  Word memasukkan pautan dalam dokumen.

Pautan ke mesej e-mel baru

Kadangkala anda ingin menjadikannya mungkin bagi individu yang menghantar e-mel semasa ia membaca dokumen anda. Contohnya, anda mungkin ingin orang lain untuk menghubungi office anda untuk maklumat lanjut, atau anda mungkin mengumpul maklum balas tentang idea yang baru anda dicadangkan. Word membolehkan anda menambah pautan pada mesej e-mel yang anda inginkan dalam dokumen anda.

 • Untuk menambah pautan dalam dokumen anda membuka mesej e-mel baru, tekan Alt + M untuk membuka dialog mesej e-mel. Fokus berubah kepada alamat e-mel kotak, bersedia untuk anda edit.

 • Taipkan alamat e-mel, dan kemudian tekan kekunci Tab untuk pergi ke kotak subjek .

 • Taipkan subjek e-mel dalam kotak subjek , dan kemudian tekan kekunci Tab.

 • Tab sekali lagi ke butang OK dan memilihnya. Ini meletakkan pautan dalam dokumen anda adalah seperti ini:mailto: someone@contoso.com.

 • Untuk menggunakan pautan untuk menghantar e-mel, pilih pautan dalam dokumen untuk membuka mesej. Fokus beralih ke isi baru e-mel, bersedia untuk masukkan mesej.

Pautan ke lokasi lain dalam dokumen semasa

Untuk memaut ke lokasi lain dalam dokumen semasa, anda perlu mencipta penanda buku yang berfungsi sebagai destinasi pautan. Kemudian, anda menyelitkan pautan ke penanda buku.

Mencipta penanda buku

Ikuti langkah ini untuk mencipta penanda buku dalam dokumen anda:

 1. Untuk menambah penanda buku pada lokasi destinasi, pilih lokasi tersebut. Anda boleh menggunakan tajuk, pilih teks, atau imej sebagai destinasi.

 2. Untuk membuka dialog penanda buku , tekan Alt + N, K. fokus beralih ke kotak Nama penanda buku .

 3. Taipkan nama untuk penanda buku.

  Penting: Nama penanda buku mesti bermula dengan huruf. Boleh mengandungi hanya huruf, nombor dan simbol yang garis — contohnya, Dev_Report_2.

 4. Untuk menambah nama penanda buku untuk Word menggunakan, tekan Alt + A.

  Ini akan menutup kotak dialog penanda buku .

Menyelitkan pautan ke penanda buku

 1. Dalam dokumen, alihkan ke tempat yang anda inginkan pautan muncul.

 2. Membuka kotak dialog Selitkan Hiperpautan dengan menekan Alt + N, saya.

 3. Dalam kotak dialog Selitkan Hiperpautan , tekan Alt + A untuk memilih opsyen tempat dalam dokumen ini .

 4. Gunakan kekunci anak panah bawah untuk menyemak lalu senarai penanda buku untuk dokumen ini, dan tekan Enter untuk memilih penanda buku.

 5. Tekan kekunci Tab sehingga anda sampai ke butang OK , kemudian pilih ia.

  Word menyelitkan Hiperpautan ke destinasi penanda buku anda.

Mengalih keluar hiperpautan

Kadangkala anda mengubah fikiran anda. Berikut adalah cara untuk mengalih keluar Hiperpautan daripada dokumen:

 1. Membuka dokumen, dan kemudian pilih dihiperpautkan teks atau imej.

 2. Untuk membuka kotak dialog Selitkan Hiperpautan , tekan Alt + N, saya.

 3. Untuk mengalih keluar Hiperpautan terpilih, Alt + R. Kotak dialog Selitkan Hiperpautan ditutup dan Hiperpautan dialih keluar daripada teks terpilih atau imej. Teks atau imej itu sendiri akan dikekalkan.

Petua: Jika anda tidak ingin alamat web atau e-mel anda ditaip menjadi Hiperpautan, sejurus selepas menekan Spacebar atau Enter, buat asal tindakan terakhir dengan menekan Ctrl + Z. Jika anda menekan Ctrl + Z buat kali kedua, Word memadamkan teks sepenuhnya.

Lihat juga

Dapatkan bantuan untuk menggunakan pembaca skrin dengan Word 2016

Menggunakan pembaca skrin untuk menggunakan gaya tajuk dan perenggan dalam Word 2016

Pintasan papan kekunci untuk Microsoft Word 2016 for Windows

Dalam Word 2016 for Mac, anda boleh menggunakan papan kekunci dan pembaca skrin untuk mencipta Hiperpautan dalam dokumen anda. Anda boleh menambah pautan ke fail, halaman web atau mesej e-mel kosong. Atau, anda boleh juga memaut dari satu lokasi lain dalam dokumen semasa.

Nota: Topik ini menganggap anda menggunakan pembaca skrin OS Mac tersedia pasang, VoiceOver. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penggunaan VoiceOver, pergi ke Panduan Bermula VoiceOver.

Dalam topik ini

Mencipta satu Hiperpautan automatik

Word boleh mengubah alamat web kepada Hiperpautan secara automatik. Taipkan alamat web (URL) seperti www.contoso.com atau alamat e-mel seperti someone@example.com, dan kemudian tekan Spacebar atau Enter. Word mengubah teks kepada Hiperpautan.

Pautan ke fail, halaman web atau mesej e-mel kosong

Anda boleh mencipta Hiperpautan ke fail, halaman web atau mesej e-mel.

Pautan ke fail

 1. Letakkan kursor di tempat anda ingin pautan dalam dokumen anda.

 2. Untuk menyelitkan pautan, tekan perintah + K. Dialog selitkan Hiperpautan terbuka. Untuk memaut ke fail, tekan Tab sehingga anda mendengar: "Anda sedang pada tab,... daripada 3." Kemudian gunakan kekunci anak panah kanan atau kiri untuk menyemak lalu ke fail atau halaman Web. Tekan Spacebar untuk memilih.

 3. Untuk memilih fail untuk pautan, tekan Tab untuk semak lalu untuk memilih …dan kemudian tekan Spacebar untuk memilih.

 4. Dialog Pilih fail untuk dipautkan terbuka. Gunakan Tab untuk seksyen dalam dialog semak lalu. Untuk menyemak lalu item, gunakan kekunci anak panah. Untuk menavigasi antara folder dan subfolder, gunakan kekunci anak panah kanan atau kiri. Apabila fail yang anda ingin pautkan, tekan kekunci Tab secara berulang sehingga VoiceOver mengumumkan: "Butang buka,." Tekan Spacebar untuk memilih. Fail dipilih dan dialog ditutup.

 5. Untuk menambah teks yang menunjukkan dan bukannya alamat, dalam dialog selitkan Hiperpautan , tekan Tab, sehingga anda mendengar: "Teks untuk dipaparkan, Edit teks." Taipkan teks.

 6. Untuk menyelitkan pautan, tekan Enter. Dialog ditutup dan Hiperpautan diselitkan.

Pautan ke halaman web

 1. Letakkan kursor di tempat anda ingin pautan dalam dokumen anda.

 2. Untuk menyelitkan pautan, tekan perintah + K. Dialog selitkan Hiperpautan terbuka. Untuk memaut ke halaman web, tekan Tab sehingga anda mendengar: "Anda sedang pada tab,... daripada 3." Kemudian gunakan kekunci anak panah kanan atau kiri untuk menyemak lalu ke fail atau halaman Web. Tekan Spacebar untuk memilih.

 3. Untuk pergi ke medan teks alamat , tekan Tab berulang kali. Anda mendengar: "Alamat, edit teks." Taipkan alamat web laman destinasi.

 4. Untuk menambah teks yang menunjukkan dan bukannya alamat, tekan Tab, sehingga anda mendengar: "Teks untuk dipaparkan, edit teks." Taipkan teks.

 5. Untuk menyelitkan pautan, tekan Enter. Dialog ditutup dan Hiperpautan diselitkan.

Pautan ke mesej e-mel baru

Dalam Word, anda juga boleh mencipta pautan ke alamat e-mel. Gunakan pautan untuk membuka aplikasi mel anda dan menghantar e-mel ke alamat tertentu dengan cepat.

 1. Letakkan kursor di tempat anda ingin pautan dalam dokumen anda.

 2. Untuk menyelitkan pautan, tekan perintah + K. Dialog selitkan Hiperpautan terbuka. Untuk memaut ke e-mel, tekan Tab sehingga anda mendengar: "Anda sedang pada tab,... daripada 3." Kemudian gunakan kekunci anak panah kanan atau kiri untuk menyemak lalu ke Alamat e-mel. Tekan Spacebar untuk memilih.

 3. Fokus beralih ke yang alamat e-mel: medan teks. Taipkan alamat e-mel.

 4. Untuk menambahkan subjek e-mel, tekan Tab untuk pergi ke medan teks subjek . Taipkan subjek e-mel.

 5. Untuk menambah teks yang menunjukkan dan bukannya e-mel alamat)mailto:someone@contoso.com), tekan Tab, sehingga anda mendengar: "Teks untuk dipaparkan, edit teks." Taipkan teks.

 6. Untuk menyelitkan pautan, tekan Enter. Dialog ditutup dan Hiperpautan diselitkan.

Pautan ke lokasi lain dalam dokumen semasa

Untuk memaut ke lokasi lain dalam dokumen semasa, anda perlu mencipta penanda buku yang berfungsi sebagai destinasi pautan, dan kemudian menyelitkan pautan ke penanda buku.

Mencipta penanda buku

 1. Untuk tandakan destinasi, pilih lokasi tersebut. Anda boleh memilih teks, imej atau Jadual sebagai destinasi.

 2. Untuk pergi ke tab selitkan , tekan F6 sehingga anda mendengar nama tab diikuti oleh "Anda sedang pada tab...inside pada Kumpulan tab." Kemudian gunakan kekunci anak panah kanan atau kiri sehingga anda mendengar: "Tab selitkan." Tekan Spacebar untuk memilih.

 3. Untuk pergi ke menu pautan , tekan Tab sehingga anda mendengar: "Pautan, butang menu." Untuk mengembangkan menu, tekan Spacebar.

 4. Tekan Tab sehingga anda mendengar: "Penanda buku, butang." Kemudian tekan Spacebar. Dialog penanda buku terbuka dengan fokus dalam medan teks Nama penanda buku . Taipkan nama penanda buku.

  Penting: Nama penanda buku mesti bermula dengan huruf. Boleh mengandungi hanya huruf, nombor dan simbol yang garis — contohnya, Dev_Report_2.

 5. Untuk mencipta penanda buku, tekan Enter. Dialog ditutup dan penanda buku dicipta.

Menyelitkan pautan ke penanda buku

 1. Letakkan kursor di tempat anda ingin pautan ke penanda buku dalam dokumen anda.

 2. Untuk menyelitkan pautan, tekan perintah + K. Dialog selitkan Hiperpautan terbuka. Untuk memaut ke lokasi dalam dokumen, tekan Tab sehingga anda mendengar: "Anda sedang pada tab,... daripada 3." Gunakan kekunci anak panah kanan atau kiri untuk menyemak lalu ke Dokumen ini. Tekan Spacebar untuk memilih.

 3. Tekan Tab untuk menavigasi ke Pilih tempat dalam dokumen ini: grid. Untuk menyemak lalu tempat, seperti tajuk dan penanda buku, gunakan atas atau bawah kekunci anak panah. Untuk mengembangkan item, tekan kekunci anak panah kanan. Nama mengumumkan apabila anda mengalihkan.

  Petua: Untuk mencipta tajuk, gunakan salah satu gaya tajuk terbina dalam pada teks di lokasi yang anda ingin pergi. Untuk menggunakan gaya dalam rumah tab, tekan Tab sehingga anda mendengar nama gaya. Untuk menyemak lalu gaya, tekan kekunci anak panah kawalan + Opsyen + kanan atau kiri. Untuk memilih gaya, tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 4. Untuk menambah teks yang menunjukkan dan bukannya nama penanda buku, tekan Tab, sehingga anda mendengar: "Teks untuk dipaparkan, edit teks." Taipkan teks.

 5. Untuk menyelitkan pautan, tekan Enter. Dialog ditutup dan Hiperpautan diselitkan.

Mengalih keluar hiperpautan

Jika anda tidak ingin alamat web atau e-mel anda ditaip menjadi Hiperpautan, sejurus selepas menekan Spacebar atau Enter, buat asal tindakan terakhir dengan menekan perintah + Z. Anda juga boleh mengalih keluar Hiperpautan daripada sebarang teks tanpa memadamkan teks.

 1. Dalam dokumen, pilih Hiperpautan yang anda ingin alih keluar.

 2. Untuk mengalih keluar pautan, tekan perintah + K. Dialog selitkan Hiperpautan terbuka. Kemudian tekan Tab untuk menyemak lalu ke Alih keluar pautan. Untuk memilih, tekan Spacebar.

 3. Kotak dialog Selitkan Hiperpautan ditutup dan Hiperpautan dialih keluar daripada teks. Teks itu sendiri akan dikekalkan dan gaya diubah kepada Normal.

Lihat juga

Kebolehcapaian dalam Word 2016 for Mac

Pintasan papan kekunci dalam Word 2016 for Mac

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×