Menggunakan pembaca skrin untuk mengisih atau menapis Jadual dalam Excel 2016

Menggunakan pembaca skrin untuk mengisih atau menapis Jadual dalam Excel 2016

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh Mengisih dan menapis Jadual dalam Excel 2016 menggunakan papan kekunci dan pembaca skrin. Mengisih data membantu anda mengatur dan mencari data yang anda inginkan dengan cepat, untuk analisis lebih cepat. Menapis data membantu anda fokus set data yang tertentu, iaitu sangat berguna dalam lembaran kerja yang besar. s.

Dalam artikel ini

Pintasan papan kekunci untuk mengisih dan menapis

Jadual ini menunjukkan pintasan papan kekunci untuk mengisih dan menapis.

Untuk melakukan ini

Tekan

Menapis julat sel yang dipilih atau mengosongkan penapis dalam julat sel

e

Mematikan menu juntai bawah Autotapis dalam tajuk lajur

r

Mencari nilai teratas atau terbawah dalam julat sel atau jadual

r

Membuka menu juntai bawah Autotapis daripada pengepala lajur

Alt + anak panah bawah

Isih terkecil ke terbesar atau A ke Z

Alt + A, S + A atau Alt + anak panah bawah, S

Isih terbesar kepada terkecil atau Z ke A

Alt + A, S + D atau Alt + anak panah bawah, O

Membuka kotak dialog Isih

Alt + A, S + S atau Alt + H, S, U

Menggunakan semula isihan selepas anda mengubah data

Ctrl + Alt + L (atau Alt + A, Y + 3)

Menapis mengikut warna Menapis mengikut nombor atau teks

Alt + anak panah bawah, saya

Membuka kotak dialog Format sel

Alt + anak panah bawah, F

Gunakan fungsi TRIM

Alt + M, T, dan kemudian alih ke TRIM r

Mengetahui tentang pengisihan dalam Excel

Anda boleh Mengisih data mengikut teks (A ke Z atau Z ke A), n umbers (terkecil ke terbesar atau terbesar kepada terkecil), dan tarikh dan masa (paling lama ke terkini atau terkini ke paling lama) dalam satu atau lebih lajur. Anda juga boleh Mengisih mengikut senarai tersuai (seperti besar, sederhana dan kecil) atau format, termasuk warna sel, warna fon atau set ikon. Kebanyakan Isih operasi adalah Mengisih lajur, tetapi anda juga boleh Mengisih mengikut baris.

Apabila anda Mengisih Jadual, Excel Menyimpan kriteria yang anda gunakan dengan buku kerja agar anda boleh menggunakan semula ia setiap kali anda membuka buku kerja. Ini adalah penting untuk mengisih lajur berbilang atau untuk mengisih yang mengambil masa yang lama untuk mencipta. Walau bagaimanapun, ini berfungsi hanya data dalam Jadual, ia tidak digunakan pada julat sel. Jika anda ingin simpan kriteria isihan supaya anda boleh menggunakan semula isihan secara berkala apabila anda membuka buku kerja, ia adalah idea yang baik untuk menggunakan Jadual.

Mengisih teks dalam Jadual atau julat

Mengisih teks dalam Jadual
 1. Navigasi ke baris pengepala dalam Jadual.

 2. Tekan kanan atau anak panah kiri untuk beralih ke pengepala lajur untuk data yang anda ingin Isih.

 3. Tekan Alt + anak panah bawah untuk membuka menu penapis, dan kemudian tekan kekunci Tab untuk beralih ke menu.

 4. Opsyen yang muncul bergantung pada jenis data dalam lajur. Contohnya, anda boleh Mengisih data angka terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil. Anda boleh Mengisih data angka abjad dari A ke Z, dari Z ke A, atau mengikut warna.

  Gunakan anak panah ke bawah untuk menyemak opsyen, dan tekan Enter untuk memilih opsyen.

Mengisih teks dalam julat
 1. Pilih lajur data abjad angka dalam julat sel atau pastikan sel aktif berada dalam lajur jadual yang mengandungi data angka abjad.

 2. Tekan Alt + A. Membuka Data tab, dan anda mendengar "atas reben, Data tab." (Dalam penyampai, anda mendengar "Terpilih, Data tab."

  • Untuk mengisih dalam tertib abjad angka menaik (Isih A ke Z), tekan S + A. •

  • Untuk mengisih dalam tertib abjad angka menurun (Isih Z ke A), tekan S + D.

Menjadikan isihan sensitif huruf
 1. Pilih lajur data abjad angka dalam julat sel atau pastikan sel aktif berada dalam lajur jadual yang mengandungi data angka abjad.

 2. Tekan Alt + H, S dan kemudian U. Dialog Isih kotak terbuka dan anda mendengar "Isih dialog." (Dalam penyampai, anda mendengar "Isih, butang tersuai, OK."

 3. Tab ke butang opsyen dan tekan Spacebar untuk membuka kotak dialog Opsyen isihan. Anda mendengar "Isih dialog Opsyen, semak sensitif huruf." (Dalam penyampai, anda mendengar "Isih opsyen windows. Sensitif huruf kotak semak.")

 4. Pilih kotak semak sensitif huruf .

 5. Tab ke butang OK dan tekan Enter. Dialog Isih kotak terbuka dan anda mendengar "Isih dialog." (Dalam penyampai, anda mendengar "Isih, tersuai, butang Opsyen.")

 6. Tab ke butang OK dan tekan Enter.

Petua: 

 • Jika lajur yang anda Mengisih mengandungi campuran nombor dan teks, anda mungkin perlu memformatkannya sebagai teks. Jika tidak, Excel Mengisih nombor sebagai nombor pertama, dan kemudian Mengisih teks. Untuk memformatkan data, pilih semua data dalam lajur, dan kemudian tekan Alt + H, F, N. menggunakan kekunci anak panah kiri untuk beralih ke tab nombor, kemudian gunakan kekunci Tab untuk beralih ke senarai kategori dan tekan anak panah ke bawah sehingga anda mendengar "Teks". Tekan kekunci Tab sekali untuk beralih ke butang OK dan tekan Enter.

Petua: 

 • . Apabila anda mengimport atau salin data dari lokasi lain, ia boleh mempunyai ruang yang diselitkan sebelum data. Contohnya, nama "Sue Lidman" mungkin dimasukkan sebagai "(Ruang) (Ruang) Sue Lidman".

 • Jika anda menggunakan pembaca skrin, anda mungkin tidak tahu tentang ruang, kerana tidak akan membaca ruang kosong dalam sel JAWS.

 • Untuk membantu anda mencari mereka, Excel meletakkan sel yang mempunyai ruang di atas lajur Diisih.

Mengisih nombor

Mengisih nombor
 1. Pilih lajur data angka dalam julat sel atau pastikan sel aktif berada dalam lajur jadual yang mengandungi data angka.

 2. Tekan Alt + A. Membuka Data tab, dan anda mendengar "atas reben, Data tab." (Dalam penyampai, anda mendengar "Terpilih, Data tab.")

  • Untuk mengisih dari terkecil ke terbesar, tekan S + A.

  • Untuk mengisih dari terbesar ke terkecil, tekan S + D.

Semak nombor disimpan sebagai nombor
 1. Tekan Alt + H, F + N. Membuka kotak dialog Format sel , dan anda mendengar "Dialog Format sel." (Dalam penyampai, anda mendengar "Format sel tetingkap.")

 2. Untuk beralih ke tab nombor , gunakan kekunci anak panah kiri (atau tekan Ctrl + Tab). Anda mendengar "Tab nombor."

 3. Tekan kekunci Tab. Membuka senarai kategori , dan anda mendengar "Titik bertindih senarai kotak kategori, umum." (Dalam penyampai, anda mendengar "Umum, salah satu daripada dua belas.")

 4. Tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar "Nombor."

 5. Untuk menutup kotak dialog, tab ke butang OK dan tekan Enter.

Mengisih tarikh dan masa

 1. Pilih lajur tarikh atau masa dalam julat sel atau pastikan sel aktif berada dalam lajur jadual yang mengandungi tarikh atau masa.

 2. Tekan Alt + A. Membuka Data tab, dan anda mendengar "atas reben, Data tab." (Dalam penyampai, anda mendengar "Terpilih, Data tab.")

  • Untuk mengisih dari terlama ke terbaru, tekan S + A.

  • Untuk mengisih dari terbaru ke terlama, tekan S + D. •

  • Untuk menggunakan semula isihan selepas anda mengubah data, pilih sel dalam julat atau jadual dan kemudian tekan Ctrl + Alt + L.

Mengisih mengikut lebih daripada satu lajur

Anda mungkin ingin mengisih mengikut lebih daripada satu lajur atau baris apabila anda mempunyai data yang anda ingin kumpulkan mengikut nilai yang sama dalam satu lajur atau baris, kemudian mengisih lajur atau baris yang lain dalam kumpulan nilai yang sama itu. Contohnya, jika anda mempunyai lajur Jabatan dan lajur Pekerja, anda boleh mengisih mengikut Jabatan terlebih dahulu (untuk mengumpulkan semua pekerja dalam jabatan yang sama), kemudian mengisih mengikut nama (untuk menyusun nama mengikut tertib abjad dalam setiap jabatan). Anda boleh mengisih sehingga 64 lajur.

Nota: Untuk hasil terbaik, julat sel yang anda Isih haruslah mempunyai tajuk lajur. Untuk mengisih mengikut baris, pastikan kotak semak Jadual saya mempunyai tajuk dikosongkan dalam kotak dialog Isih.

 1. Pilih julat sel dengan dua lajur data atau lebih atau pastikan sel aktif berada dalam jadual dengan dua lajur atau lebih.

 2. Tekan Alt + A, S + S. Dialog Isih kotak terbuka dan anda mendengar "Isih dialog." (Dalam penyampai, anda mendengar "Isih, butang tersuai, OK.")

 3. Tab ke yang lajur: Mengisih mengikut kotak kombo dan gunakan kekunci anak panah untuk memilih Lajur pertama yang anda ingin Isih.

 4. Untuk memilih jenis isihan, tab untuk Isihan pada kotak kombo dan gunakan kekunci anak panah.

  • Untuk mengisih mengikut teks, nombor atau tarikh dan masa, pilih Nilai.

  • Untuk mengisih mengikut format, pilih Cell warna, warna fon atau ikon sel..

 5. Pilih cara anda ingin Mengisih:

  • Untuk mengisih mengikut nilai, tab ke kotak kombo tertib dan gunakan kekunci anak panah untuk memilih cara anda ingin Isih.

  • Untuk mengisih teks dan nilai nombor, pilih terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil.

  • Untuk mengisih berdasarkan senarai tersuai, pilih Senarai Tersuai.

  • Untuk mengisih mengikut warna sel, warna fon atau ikon sel, gunakan kekunci anak panah untuk membuat pilihan anda dan kemudian tab ke kotak kombo perintah berikut dan gunakan kekunci anak panah untuk memilih pada atas atau bawah.

 6. Untuk menambah lajur lain untuk mengisih mengikut, tab untuk butang Tambah aras , tekan Enter, dan kemudian ulangi langkah tiga hingga lima.

 7. Untuk menggunakan semula isihan lajur selepas anda mengubah data, pilih sel dalam julat atau jadual dan kemudian tekan Ctrl + Alt + a. (Ctrl + Alt + L tidak menggunakan semula isihan baris.

Petua untuk isu tentang pengisihan

Jika anda mendapat hasil luar jangkaan apabila Mengisih data anda:

 • Semak untuk melihat jika nilai yang dikembalikan oleh formula telah berubah. Jika data yang anda telah Diisih mengandungi satu atau lebih banyak Formula, nilai kembali Formula tersebut mungkin mengubah apabila lembaran kerja dikira semula. Dalam kes ini, pastikan anda menggunakan semula isihan untuk mendapatkan hasil yang terkini.

 • Memperagakan baris dan lajur sebelum anda Mengisih. Lajur tersembunyi akan dialihkan apabila anda Mengisih lajur dan baris tersembunyi akan dialihkan apabila anda Mengisih baris. Sebelum anda Mengisih data, ia adalah idea yang baik untuk memperagakan lajur tersembunyi dan baris.

 • Semak seting penempatan. Tertib isihan berbeza dengan seting penempatan. Pastikan anda mempunyai seting penempatan yang betul dalam Seting rantau atau opsyen rantau dan Bahasa dalam Panel Kawalan pada komputer anda.

 • Menghidupkan atau mematikan baris tajuk. Ia biasanya yang terbaik adalah memastikan baris tajuk apabila anda Mengisih lajur untuk menjadikannya lebih mudah untuk memahami makna data. Secara lalai, nilai dalam tajuk tidak termasuk dalam pengendalian isihan. Kadangkala, anda mungkin perlu menghidupkan tajuk atau mematikan agar nilai dalam tajuk ialah atau tidak termasuk dalam pengendalian isihan.

 • Untuk mengecualikan baris pertama data daripada isihan kerana ia tajuk lajur, tekan Alt + H, S dan kemudian U. Dalam kotak dialog Isihan tersuai , pilih kotak semak data saya mempunyai pengepala .

 • Untuk memasukkan baris pertama data dalam isihan kerana ia bukan tajuk lajur, tekan Alt + H, S dan kemudian U. Dalam kotak dialog Isihan tersuai , kosongkan kotak semak data saya mempunyai pengepala .

Menapis data dalam Jadual

Apabila anda meletakkan data anda dalam Jadual, Excel akan menambah menu juntai bawah Autotapis untuk setiap lajur. Anda boleh membuka menu ini untuk menapis dengan cepat. Untuk mengalih keluar menu juntai bawah Autotapis daripada tajuk lajur, pilih pengepala dan kemudian tekan Ctrl + Shift + L

 1. Dalam pengepala Jadual lajur yang anda ingin Tapis, tekan Alt + anak panah bawah. Menu juntai bawah Autotapis terbuka dan anda mendengar "Taip perkataan untuk dicari Menu." (Dalam penyampai, anda mendengar "Kumpulan.")

 2. Pada menu Autotapis , jika lajur mengandungi nombor, gunakan kekunci anak panah bawah untuk beralih ke Penapis nombor dan tekan Enter. Jika lajur yang mempunyai entri teks, beralih ke Penapis teks dan tekan Enter. Submenu terbuka dan anda mendengar "Sama dengan."

 3. Untuk mengalih ke opsyen penapisan yang anda inginkan, gunakan kekunci anak panah dan tekan Enter. Kotak dialog Autotapis tersuai terbuka dan anda mendengar "Dialog Autotapis tersuai." (Dalam penyampai, anda mendengar "Tetingkap Autotapis tersuai.")

 4. Taip atau pilih syarat penapisan anda.

  Contohnya, untuk menunjukkan nombor di atas tertentu jumlah, pilih lebih besar daripada atau sama dengan dan kemudian masukkan nombor anda inginkan dalam kotak kombo yang seterusnya.

  Untuk menapis dengan dua syarat, masukkan syarat penapisan dalam kedua-dua set kotak kombo edit, kemudian pilih dan untuk kedua-dua syarat adalah benar, atau pilih atau salah satu syarat adalah benar.

 5. Untuk menutup kotak dialog, tab ke butang OK dan tekan Enter.

Menapis data dalam julat

 1. Pilih sel yang anda ingin Tapis.

 2. Tekan Ctrl + Shift + a. Excel menambah menu juntai bawah Autotapis ke sel pertama dalam julat.

 3. Pilih sel dengan menu juntai bawah Autotapis .

 4. Tekan Alt + anak panah bawah. Menu juntai bawah Autotapis terbuka dan anda mendengar "Taip perkataan untuk dicari Menu" (dalam penyampai, anda mendengar "Kumpulan.")

 5. Gunakan kekunci anak panah dan kekunci Tab untuk beralih ke opsyen penapisan yang anda inginkan.

 6. Apabila anda membuat pilihan anda, tab ke butang OK dan kemudian tekan Enter.

Untuk mengosongkan penapis, pilih sebarang sel dalam julat dan kemudian tekan Ctrl + Shift + L.

Maklumat lanjut

Menggunakan pembaca skrin untuk menyelitkan Jadual dalam lembaran kerja Excel 2016

Pintasan papan kekunci dalam Excel 2016 for Windows

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×