Menggunakan pembaca skrin untuk mengeset baris jarak dan pengengsotan dalam Word 2016

Menggunakan pembaca skrin untuk mengeset baris jarak dan pengengsotan dalam Word 2016

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pusat kebolehcapaian Office > kebolehcapaian sokongan untuk Word

Memberikan dokumen anda penampilan yang kemas dengan membuat perenggan yang kelihatan seperti yang anda inginkan. Dalam Word 2016, anda boleh mengesetkan jumlah jarak sebelum dan selepas setiap perenggan dan saiz Inden kerjanya melalui Inden dan jarak tab dialog perenggan.

Nota: Prosedur dalam topik ini didokumentasikan menggunakan Pengisah dan JAWS. Untuk mendapatkan maklumat tentang cara berfungsi dengan pembaca skrin tertentu, hubungi pengeluar teknologi bantuan (AT) anda.

Nota: Topik ini menganggap bahawa pengguna JAWS telah mematikan ciri Menu Reben Maya.

Dalam topik ini

Mengesetkan jarak perenggan

 1. Membuka dokumen, dan kemudian pilih perenggan yang anda ingin Setkan jarak untuk. Jika anda ingin Setkan jarak perenggan untuk seluruh dokumen, tekan Ctrl + A.

 2. Tekan Alt + H, P, G. Word 2016 meletakkan fokus pada tab Inden dan jarak kotak dialog perenggan . Anda akan mendengar nama kotak dialog.

 3. Untuk mengesetkan jarak sebelum perenggan, tekan Alt + B. Dalam kotak sebelum , gunakan anak panah ke atas dan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar titik nilai anda inginkan atau taipkan nilai titik yang anda inginkan (contohnya, 6 atau 18). (Nilai titik yang lebih kecil mewakili Ruang kurang.)

  Nota: Penyampai mungkin suara "Tidak diketahui kunci" apabila anda menggunakan atas atau ke bawah kekunci anak panah untuk menyemak lalu nilai titik.

 4. Untuk mengesetkan jarak selepas perenggan, tekan Alt + F. Dalam kotak selepas , gunakan anak panah ke atas dan ke bawah kekunci anak panah sehingga anda mendengar pemilihan titik yang anda inginkan atau taipkan nilai titik yang anda inginkan (contohnya, 6 atau 18).

 5. Untuk menutup kotak dialog perenggan , tekan kekunci Tab beberapa kali untuk pergi ke butang OK dan kemudian tekan Spacebar. Fokus mengembalikan dokumen anda.

Lebih banyak opsyen untuk jarak

 • Untuk mengeset jarak perenggan sebagai jarak lalai anda, lakukan yang berikut:

  1. Selepas anda membuat pilihan anda jarak pada tab Inden dan jarak , tekan ALT + D.

  2. Dalam kotak dialog Microsoft Word , gunakan anak panah ke atas dan ke bawah kekunci anak panah untuk memilih sama ada ini dokumen sahaja atau opsyen semua dokumen , tekan Tab utama beberapa kali untuk pergi ke butang OK , kemudian tekan Enter.

 • Untuk jarak baris dengan cepat setkan untuk perenggan terpilih dalam Word, lakukan yang berikut:

  1. Pada tab Inden dan jarak , tekan Alt + N.

  2. Dalam senarai jarak baris , gunakan kekunci anak panah atas dan anak panah bawah untuk memilih daripada senarai saiz jarak baris yang kerap digunakan.

Mengesetkan perenggan Inden

 1. Membuka dokumen, dan kemudian pilih perenggan yang anda ingin Setkan Inden bagi. Jika anda ingin Setkan jarak perenggan untuk seluruh dokumen, tekan Ctrl + A.

 2. Tekan Alt + H, P + G. Word meletakkan fokus pada tab Inden dan jarak kotak dialog perenggan .

 3. Untuk mengesetkan saiz Inden kiri, tekan Alt + L. Dalam kotak kiri , untuk mengesetkan nilai yang anda inginkan, gunakan kekunci anak panah atas dan anak panah bawah atau taipkan nilai (contohnya,.25 atau.5).

 4. Untuk mengesetkan saiz Inden kanan, tekan Alt + R. Dalam kotak kanan untuk mengesetkan nilai yang anda inginkan, gunakan kekunci anak panah atas dan anak panah bawah atau taipkan nilai (contohnya,.25 atau.5).

 5. Untuk keluar dari kotak dialog perenggan , tekan kekunci Tab beberapa kali untuk pergi ke butang OK dan kemudian tekan Spacebar.

Lebih banyak opsyen untuk mengesetkan Inden

 • Untuk mengesetkan Inden yang anda pilih sebagai Inden lalai anda, lakukan yang berikut:

  1. Selepas anda membuat pilihan anda dalam kotak dialog perenggan , tekan Alt + D.

  2. Dalam kotak dialog Microsoft Word , gunakan anak panah ke atas dan ke bawah kekunci anak panah untuk memilih sama ada ini dokumen sahaja atau opsyen semua dokumen , tekan Tab utama beberapa kali untuk pergi ke butang OK , kemudian tekan Enter.

 • Untuk buku gaya cetakan, gunakan ciri cermin Inden, yang Inden kiri dan kanan memantulkan antara satu sama lain, dengan satu Inden yang ditentukan sebagai dalam dan Inden lain yang ditentukan sebagai luar. Selepas anda membuat pilihan Inden anda pada tab Inden dan jarak , tekan Alt + M untuk memilih kotak semak Cermin Inden .

 • Menambah dengan cepat Inden baris pertama perenggan hanya satu, alihkan fokus ke permulaan baris pertama perenggan dan kemudian tekan kekunci Tab. Dengan Inden baris pertama, baris pertama perenggan diindenkan lebih daripada baris lain dalam perenggan.

Pintasan papan kekunci untuk mengesetkan Inden dan jarak perenggan

Jadual berikut meringkaskan pintasan papan kekunci yang berguna untuk digunakan apabila mengesetkan jarak dan Inden perenggan.

Untuk melakukan ini

Tekan ini

Buka Inden dan jarak tab kotak dialog perenggan

Alt + H, P + G

Mengesetkan jarak sebelum

Alt+B

Mengesetkan jarak selepas

ALT+F

Setkan Inden kiri

Alt+L

Setkan Inden kanan

ALT+R

Mengesetkan jarak terpilih atau Inden sebagai lalai

Alt+D

Mengesetkan jarak baris

ALT+N

Pilih cermin Inden

Alt+M

Lihat juga

Dapatkan bantuan untuk menggunakan pembaca skrin dengan Word 2016

Pintasan papan kekunci untuk Microsoft Word 2016 for Windows

Memberikan dokumen anda penampilan yang kemas dengan membuat perenggan yang kelihatan seperti yang anda inginkan. Dalam Word 2016 for Mac, anda boleh menggunakan papan kekunci anda dan pembaca skrin untuk mengesetkan jumlah jarak sebelum dan selepas setiap perenggan dan saiz Inden kerjanya. Anda juga boleh mencipta Inden yang hanya dalam baris pertama perenggan atau mencipta Inden tergantung, yang baris pertama perenggan yang diengsot, tetapi adalah baris berikutnya.

Nota: Topik ini menganggap anda menggunakan pembaca skrin OS Mac tersedia pasang, VoiceOver. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penggunaan VoiceOver, pergi ke Panduan Bermula VoiceOver.

Dalam topik ini

Mengesetkan jarak perenggan

 1. Dalam dokumen anda, pilih perenggan yang anda ingin Setkan jarak.

  Petua: Untuk memilih cebisan teks, tekan dan tahan Shift dan alihkan kursor menggunakan kekunci anak panah.

 2. Untuk memformatkan perenggan, tekan Opsyen + perintah + M. Dialog perenggan terbuka dengan fokus pada tab Inden dan jarak .

 3. Gunakan opsyen dalam Kumpulan jarak untuk melakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk mengesetkan jarak sebelum perenggan, tekan kekunci anak panah kawalan + Opsyen + kanan sehingga anda mendengar saiz jarak semasa "Sebelum ini, edit teks."

  • Untuk mengesetkan jarak selepas perenggan, tekan kekunci anak panah kawalan + Opsyen + kanan sehingga anda mendengar saiz jarak semasa "Selepas, edit teks."

  Dalam medan sebelum atau selepas , taipkan nilai titik, contohnya, 6 atau 18 (titik kecil nilai mewakili Ruang kurang).

 4. Untuk menutup kotak dialog perenggan dan kembali ke dokumen anda, tekan Enter.

Mengesetkan jarak baris

 1. Untuk mengubah jarak baris perenggan, pilih perenggan yang anda ingin Formatkan dan tekan Opsyen + perintah + M untuk membuka kotak dialog perenggan .

 2. Untuk memilih opsyen jarak baris, tekan kekunci anak panah kawalan + Opsyen + kanan sehingga anda mendengar "Jarak baris," diikuti dengan opsyen jarak baris. Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk membuka senarai opsyen. Kemudian gunakan atas atau bawah kekunci anak panah sehingga anda mendengar opsyen jarak baris yang anda inginkan. Untuk memilih, tekan Spacebar.

 3. Jika anda memilih opsyen yang boleh disesuaikan, seperti berbilang, untuk mengesetkan saiz jarak, tekan Tab. Anda mendengar saiz jarak semasa dan "Di." Kemudian taipkan nilai.

Mengesetkan perenggan Inden

Mengengsot hanya baris pertama perenggan

 1. Pilih perenggan yang anda ingin Inden baris pertama perenggan.

 2. Untuk memformatkan perenggan, tekan Opsyen + perintah + M. Dialog perenggan terbuka dengan fokus pada tab Inden dan jarak .

 3. Untuk mengengsot baris pertama perenggan, gunakan opsyen dalam Kumpulan Pengengsotan . Kawalan + Opsyen + kanan tekan kekunci anak panah sehingga anda mendengar: "butang khas, timbul." Untuk memilih opsyen tekan kawalan + Opsyen + Spacebar. Kemudian gunakan atas atau bawah kekunci anak panah sehingga anda mendengar: "Baris pertama." Untuk memilih, tekan Spacebar.

 4. Untuk mengesetkan saiz Inden baris pertama, tekan Tab. Anda mendengar semasa pengengsotan saiz dan "Oleh." Kemudian taipkan nilai dalam inci, contohnya, 0.5.

 5. Untuk kembali ke dokumen anda, tekan Enter.

Nota: Semua perenggan berikutnya yang anda taipkan akan diengsot.

Inden semua kecuali baris pertama perenggan

 1. Pilih perenggan yang anda inginkan untuk mengengsot semua kecuali baris pertama perenggan (Inden gantung).

 2. Untuk memformatkan perenggan, tekan Opsyen + perintah + M. Dialog perenggan terbuka dengan fokus pada tab Inden dan jarak .

 3. Untuk mencipta Inden tergantung, gunakan opsyen dalam Kumpulan Pengengsotan . Kawalan + Opsyen + kanan tekan kekunci anak panah sehingga anda mendengar: "butang khas, timbul." Untuk memilih opsyen, tekan kawalan + Opsyen + Spacebar. Kemudian gunakan atas atau bawah kekunci anak panah sehingga anda mendengar: "Tergantung." Untuk memilih, tekan Spacebar.

 4. Untuk mengesetkan saiz pengengsotan, tekan Tab. Anda mendengar semasa pengengsotan saiz dan "Oleh." Kemudian taipkan nilai dalam inci, contohnya, 0.5.

 5. Untuk kembali ke dokumen anda, tekan Enter.

Menambah atau mengurangkan Inden yang keseluruhan perenggan

 1. Dalam dokumen anda, pilih perenggan yang anda ingin menambah atau mengurangkan Inden kiri atau kanan.

 2. Untuk memformatkan perenggan, tekan Opsyen + perintah + M. Dialog perenggan terbuka dengan fokus pada tab Inden dan jarak .

 3. Gunakan opsyen dalam Kumpulan Pengengsotan untuk melakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk mengubah suai Inden daripada Jidar kiri, tekan kekunci anak panah kawalan + Opsyen + kanan sehingga anda mendengar: "sebelum teks."

  • Untuk mengubah suai Inden daripada Jidar kanan, tekan kekunci anak panah kawalan + Opsyen + kanan sehingga anda mendengar: "selepas teks."

  Untuk mengesetkan saiz pengengsotan, taipkan nombor dalam inci. Saiz pengengsotan mengumumkan.

 4. Untuk kembali ke dokumen anda, tekan Enter.

Lihat juga

Kebolehcapaian dalam Word 2016 for Mac

Pintasan papan kekunci dalam Word 2016 for Mac

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×