Menggunakan pembaca skrin untuk mengatur buku nota, Seksyen dan halaman dalam OneNote

Menggunakan pembaca skrin untuk mengatur buku nota, Seksyen dan halaman dalam OneNote

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pusat kebolehcapaian Office > kebolehcapaian sokongan untuk OneNote

OneNote 2016 membolehkan anda mengatur maklumat dalam buku nota yang mengandungi halaman, Seksyen dan Kumpulan Seksyen. Dengan terbina dalam Windows pembaca skrin, Penyampai, anda boleh menambah halaman, Seksyen dan buku nota tambahan apabila anda memerlukannya, dan juga menamakan semula, mengalih atau memadamkannya.

Topik ini menganggap bahawa pengguna JAWS telah mematikan ciri Menu Reben Maya.

Dalam topik ini

Buka OneNote

Untuk membuka OneNote, tekan Windows logo kunci + Shift + N.

Mencipta buku nota

 1. Dalam OneNote, tekan Ctrl + G untuk membuka buku nota navigasi.

 2. Tekan Shift + Tab secara berulang sehingga anda mendengar "Tambah butang buku nota." Tekan Spacebar untuk memilih. Anda telah dibawa ke tetingkap baru di mana tab baru pada menu fail telah dipilih. Penyampai mengumumkan "Item tab baru." Pada tab ini, anda boleh memilih buku nota yang menyimpan lokasi dan nama.

 3. Tekan anak panah kanan sekali untuk beralih ke seksyen pilihan lokasi pada tab baru . Kemudian gunakan atas dan bawah kekunci anak panah untuk bergerak antara di lokasi. Penyampai mengumumkan di lokasi semasa anda mengalihkan. Tekan Spacebar untuk memilih.

 4. Selepas anda telah memilih lokasi, fokus beralih ke medan Nama buku nota . Taipkan nama untuk buku nota, dan tekan Enter. Buku nota yang dicipta dan kursor ditempatkan dalam medan Tajuk halaman 1 seksyen baru dalam buku nota.

  Nota: Jika anda menyimpan OneDrive atau lokasi lain dalam talian, anda mungkin perlu Daftar Masuk jika anda tidak mendaftar masuk lagi.

Mencipta seksyen

 1. Dalam buku nota, untuk mencipta seksyen baru, tekan Ctrl + T.

 2. Seksyen dicipta, kursor yang diletakkan pada tab Seksyen dan anda boleh menaipkan nama Seksyen.

 3. Apabila selesai, tekan Enter. Seksyen bernama dan kursor dialihkan ke Medan tajuk halaman.

Mencipta kumpulan Seksyen

Kumpulan Seksyen boleh membantu anda memastikan Seksyen berkaitan bersama-sama.

 1. Dalam buku nota, tekan Ctrl + Shift + G untuk membuka Seksyen navigasi.

 2. Tekan Shift + F10 untuk membuka menu konteks.

 3. Tekan anak panah bawah secara berulang sehingga anda mendengar penyampai mengumumkan "Item menu Kumpulan seksyen baru." Dalam JAWS, anda mendengar: "Kumpulan seksyen baru." Tekan Spacebar untuk memilih. Mengumumkan penyampai: "halaman baru yang dicipta, tetingkap OneNote, mengedit, Kumpulan seksyen baru."

 4. Taipkan nama untuk Kumpulan Seksyen, dan tekan Enter.

  Kumpulan Seksyen dicipta dan anda kini boleh menambahkan Seksyen kepada Kumpulan.

Mencipta halaman

 1. Dalam seksyen yang anda ingin tambahkan halaman, tekan Ctrl + N.

 2. Halaman baru dicipta, kursor diletakkan dalam medan Tajuk halaman, dan anda boleh menaip tajuk.

Menamakan semula buku nota

 1. Dalam OneNote, tekan Ctrl + G untuk membuka buku nota navigasi.

 2. Gunakan di atas dan ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke buku nota yang anda ingin Namakan semula.

 3. Tekan Shift + F10 untuk membuka menu konteks. Penyampai mengumumkan "Menu."

 4. Tekan kekunci anak panah bawah secara berulang sehingga anda mendengar: "Sifat menu item." Dalam JAWS, anda mendengar: "Sifat." Tekan Spacebar untuk memilih.

 5. Dialog Sifat buku nota terbuka dan fokus berada dalam medan Nama paparan . Taipkan nama baru dan tekan Enter. Buku nota yang dinamakan semula.

Menamakan semula Seksyen atau Kumpulan Seksyen

 1. Dalam OneNote, tekan Ctrl + Shift + G untuk pergi ke seksyen navigasi.

 2. Gunakan kekunci anak panah kanan dan kiri untuk menavigasi ke seksyen atau Kumpulan seksyen yang anda ingin Namakan semula.

 3. Tekan Shift + F10 untuk membuka menu konteks. Mengumumkan penyampai: "Namakan semula menu item." Dalam JAWS, anda mendengar: "Namakan semula."

 4. Tekan Spacebar. Penyampai mengumumkan "Pengeditan" dan nama Seksyen. Dalam JAWS, anda mendengar nama Seksyen.

 5. Taipkan nama baru dan tekan Enter. Seksyen yang dinamakan semula.

Menamakan semula halaman

 1. Dalam buku nota, tekan Ctrl + Alt + G untuk membuka halaman navigasi.

 2. Gunakan di atas dan ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke halaman yang anda ingin Namakan semula.

 3. Tekan Shift + F10 untuk membuka menu konteks. Mengumumkan penyampai: "Namakan semula menu item." Dalam JAWS, anda mendengar: "Namakan semula.

 4. Tekan Spacebar. Mengumumkan penyampai: "halaman tajuk, pengeditan." Dalam JAWS, anda mendengar: "Halaman tajuk."

 5. Taipkan nama baru dan tekan Enter. Halaman dinamakan semula.

Mengalih atau menyalin Seksyen

 1. Dalam buku nota, tekan Ctrl + Shift + G untuk pergi ke seksyen navigasi.

 2. Gunakan kekunci anak panah kanan atau kiri untuk menavigasi ke seksyen yang anda ingin alihkan atau salin. Penyampai mengumumkan nama Seksyen seperti yang anda alihkan.

 3. Tekan Shift + F10. Mengumumkan penyampai: "Namakan semula menu item." Dalam JAWS, anda mendengar: "Namakan semula."

 4. Tekan kekunci anak panah bawah secara berulang sehingga anda mendengar penyampai mengumumkan: "Mengalih atau menyalin menu item." Dalam JAWS, anda mendengar: "Mengalih atau menyalin." Tekan Spacebar untuk memilih. Dialog alih atau salin Seksyen terbuka.

 5. Fokus adalah dalam medan carian yang anda boleh mula menaip nama buku nota, Seksyen atau Kumpulan seksyen yang anda ingin mengalih atau menyalin Seksyen ke. Hasil carian disenaraikan di bawah sambil anda menaip. Untuk menavigasi hasil, gunakan atas dan bawah kekunci anak panah. Penyampai mengumumkan nama apabila anda mengalihkan.

 6. Apabila anda telah menemui destinasi yang betul, tekan Tab untuk menavigasi ke butang dialog. Butang pertama adalah mengalihkan. Jika anda ingin Salin Seksyen sebaliknya, tekan Tab sekali lagi untuk menavigasi ke butang Salin . Tekan Spacebar untuk memilih. Seksyen yang dialih atau disalin.

Mengalih atau menyalin halaman

 1. Dalam buku nota, tekan Ctrl + Alt + G untuk membuka halaman navigasi.

 2. Gunakan atas atau ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke halaman yang anda ingin alihkan atau salin. Penyampai mengumumkan nama halaman apabila anda mengalihkan.

 3. Tekan Spacebar untuk memilih halaman, kemudian tekan Ctrl + Alt + M. Dialog alih atau salin halaman terbuka.

 4. Fokus adalah dalam medan carian yang anda boleh mula menaip nama buku nota, Seksyen atau Kumpulan seksyen yang anda ingin mengalih atau menyalin halaman untuk. Hasil carian disenaraikan di bawah sambil anda menaip. Untuk menavigasi hasil, gunakan atas dan bawah kekunci anak panah. Penyampai mengumumkan nama apabila anda mengalihkan.

 5. Apabila anda telah menemui destinasi yang betul, tekan Tab untuk menavigasi ke butang dialog. Butang pertama adalah mengalihkan. Jika anda ingin menyalin halaman sebaliknya, tekan Tab sekali lagi untuk menavigasi ke butang Salin . Tekan Spacebar untuk memilih. Halaman yang dialih atau disalin.

Mengalih keluar buku nota

 1. Dalam Windows, tekan kekunci logo Windows dan taipkan "Penjelajah fail." Tekan Enter.

 2. Tetingkap Penjelajah fail terbuka. Fokus berada pada Desktop folder. Gunakan kekunci anak panah untuk menavigasi folder dan item dalam tetingkap. Penyampai mengumumkan item seperti yang anda alihkan. Tekan Enter untuk membuka folder.

  Petua: Pada komputer anda, lokasi lalai untuk menyimpan buku nota ialah dokumen > Buku nota OneNote.

 3. Apabila pada buku nota yang betul, tekan Shift + F10 untuk membuka menu konteks. Penyampai mengumumkan "menu konteks."

 4. Tekan kekunci anak panah bawah secara berulang sehingga anda mendengar: "Padam menu item." Dalam JAWS, anda mendengar: "Memadamkan." Tekan Enter untuk memilih. Buku nota yang dialih keluar.

Mengalih keluar Seksyen atau Kumpulan Seksyen

 1. Dalam buku nota, tekan Ctrl + Shift + G untuk pergi ke seksyen navigasi.

 2. Gunakan kekunci anak panah kanan atau kiri untuk pergi ke seksyen atau Kumpulan seksyen yang anda ingin alih keluar.

 3. Tekan Shift + F10 untuk membuka menu konteks. Mengumumkan penyampai: "Namakan semula menu item." Dalam JAWS, anda mendengar: "Namakan semula."

 4. Tekan kekunci anak panah bawah secara berulang sehingga anda mendengar: "Item menu padam." Dalam JAWS, anda mendengar: "Memadamkan." Tekan Enter.

 5. Dialog pengesahan terbuka. Mengumumkan penyampai: "dialog Microsoft OneNote, tiada butang." Tekan kekunci anak panah kiri sekali untuk beralih ke butang Ya, dan tekan Enter. Seksyen atau Kumpulan Seksyen dialih keluar.

Mengalih keluar halaman

 1. Dalam buku nota, tekan Ctrl + Alt + G untuk pergi ke halaman navigasi.

 2. Gunakan di atas dan ke bawah kekunci anak panah untuk pergi ke halaman yang anda ingin alih keluar.

 3. Tekan Shift + F10 untuk membuka menu konteks. Mengumumkan penyampai: "Namakan semula menu item." Dalam JAWS, anda mendengar: "Namakan semula."

 4. Tekan kekunci anak panah bawah secara berulang sehingga anda mendengar "Memadam menu item" dan tekan Enter. Halaman dialih keluar.

Lihat juga

Ciri kebolehcapaian dalam OneNote 2016 untuk Windows

Menggunakan pembaca skrin untuk berkongsi dan bekerjasama pada buku nota dalam OneNote

Microsoft OneNote untuk Mac membolehkan anda mengatur maklumat dalam buku nota yang mengandungi halaman, Seksyen dan Kumpulan Seksyen. Dengan pembaca skrin Mac OS, VoiceOver, anda boleh menambah halaman, Seksyen dan buku nota tambahan apabila anda memerlukannya.

Dalam topik ini

Buka OneNote dan Daftar Masuk

 1. Untuk pergi ke senarai Aplikasi, dalam Pencari, tekan Shift+Command+A.

 2. Jenis M untuk terus pergi ke aplikasi yang bermula dengan ada "M."

 3. Tekan Tab sehingga anda mendengar: "Aplikasi Microsoft OneNote."

 4. Untuk membuka aplikasi OneNote untuk Mac , tekan kekunci anak panah perintah + bawah.

 5. OneNote untuk Mac terbuka dan anda boleh mendaftar masuk ke akaun Microsoft anda.

 6. Untuk mendaftar masuk, tekan perintah + O. Anda mendengar: "Daftar Masuk. Seting akaun." Tekan Spacebar untuk memilih. Membuka dialog Daftar Masuk . Anda mendengar: "Taipkan nombor telefon atau alamat e-mel anda."

 7. Taipkan anda e-mel atau nombor telefon, dan kemudian tekan Enter. VoiceOver mengumumkan: "Kata laluan selamat edit teks."

 8. Taipkan kata laluan anda, dan tekan Enter. Jika anda mendengar "Mula menggunakan PowerPoint butang", tekan Spacebar untuk pergi ke aplikasi.

  Nota: Jika anda menggunakan akaun dalam suatu organisasi, Daftar Masuk langkah mungkin sedikit berbeza. Contohnya, anda mungkin perlu menggunakan PIN atau kad pintar.

  Petua: Jika anda Adakah tidak mendaftar keluar dari PowerPoint kali terakhir anda menggunakannya, aplikasi terbuka tanpa menggesa anda untuk mendaftar masuk.

Mencipta buku nota

Untuk mencipta buku nota baru, anda perlu mendaftar masuk ke akaun Microsoft anda dalam OneNote supaya anda boleh menyimpan fail anda pada OneDrive.

 1. Dalam OneNote, tekan kawalan + perintah + N.

 2. Anda telah dibawa ke tetingkap membuka buku nota baru dan terkini , yang anda boleh memilih warna buku nota, Namadan lokasi untuk menyimpan buku nota baru anda.

 3. Untuk memilih warna untuk buku nota anda, tekan Tab. Anda mendengar "Warna buku nota" diikuti dengan warna yang kini terpilih. Gunakan kekunci anak panah untuk menavigasi ke warna yang anda inginkan. VoiceOver mengumumkan warna seperti yang anda alihkan. Apabila selesai, tekan Tab.

 4. Untuk menaip tajuk buku nota, tekan Tab sehingga anda mendengar: "buku nota tajuk, edit teks." Taipkan tajuk dan tekan Tab untuk membiarkan medan.

 5. Untuk memilih awan yang menyimpan lokasi yang berkaitan dengan akaun anda, seperti OneDrive atau SharePoint, tekan Tab sehingga anda mendengar lokasi "Pilih lokasi di mana buku nota akan dicipta."

 6. Untuk mengubah lokasi, tekan Spacebar dan gunakan atas atau bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke lokasi. Untuk memilih, tekan Spacebar.

 7. Untuk mencipta buku nota, tekan Tab sehingga anda mendengar: "Butang cipta." Kemudian tekan Spacebar.

 8. Membuka buku nota baru dan kursor ditempatkan dalam medan Tajuk halaman baru Seksyen1.

Mencipta seksyen

 1. Dalam buku nota, untuk mencipta seksyen baru, tekan perintah + T.

 2. Seksyen dicipta, kursor diletakkan dalam medan Tajuk Seksyen dan anda boleh menaipkan nama Seksyen.

 3. Apabila selesai, tekan Enter.

Mencipta kumpulan Seksyen

Kumpulan Seksyen boleh membantu anda memastikan Seksyen berkaitan bersama-sama.

 1. Dalam buku nota, tekan kawalan + Shift + G untuk membuka Seksyen navigasi.

 2. Untuk pergi ke menu bar, tekan kawalan + Opsyen + M. Anda mendengar: "Menu bar Apple."

 3. Gunakan kekunci anak panah kanan untuk semak lalu ke menu fail , dan gunakan kekunci anak panah bawah untuk menavigasi ke Kumpulan seksyen baru. Kemudian tekan Spacebar untuk memilih.

 4. Kumpulan Seksyen dicipta dan fokus berada pada medan nama Kumpulan Seksyen.

 5. Taipkan nama untuk Kumpulan Seksyen, dan tekan Enter. Kumpulan Seksyen dicipta dan anda boleh menambah Seksyen kepada Kumpulan.

Mencipta halaman

 1. Dalam buku nota, tekan kawalan + Shift + G untuk membuka Seksyen navigasi. Kemudian gunakan atas atau bawah kekunci anak panah untuk memilih seksyen yang anda ingin tambahkan halaman.

  Nota: Jika halaman berada dalam Kumpulan Seksyen, tekan kekunci anak panah kanan untuk mengembangkan Kumpulan Seksyen.

 2. Dalam seksyen yang anda ingin tambahkan halaman, tekan perintah + N.

 3. Halaman baru dicipta, kursor diletakkan dalam medan Tajuk halaman, dan anda boleh menaip tajuk.

Menamakan semula buku nota

Jika anda telah berkongsi buku nota dengan orang lain, menamakan semula fail buku nota pada sumbernya.

 1. Menggunakan pelayar Web, pergi ke www.onedrive.com.

 2. Untuk mendaftar masuk ke akaun Microsoft anda atau akaun organisasi buku nota yang anda ingin Namakan semula disimpan, tekan kekunci opsyen + Tab sehingga anda mendengar: "Pautan, Daftar Masuk." Kemudian tekan Enter untuk memulakan proses Daftar Masuk.

 3. Apabila anda berjaya mendaftar masuk ke OneDrive, gunakan kekunci anak panah bawah untuk menavigasi ke folder dokumen bagi akaun anda. Untuk memasukkan folder, tekan Enter.

 4. Gunakan kekunci anak panah untuk menavigasi ke fail buku nota yang anda ingin Namakan semula. Jika perlu, tekan kawalan + Shift + opsyen + bawah anak panah untuk berinteraksi dengan senarai fail. Nama mengumumkan apabila anda mengalihkan.

 5. Apabila pada fail yang betul, tekan Shift + Tab sehingga anda mendengar: "Terbuka." Kemudian gunakan kekunci anak panah kanan atau kiri untuk pergi ke Namakan semula. Tekan Enter untuk memilih. Anda mendengar: "Masukkan nama baru."

 6. Taipkan nama baru dan tekan Enter. Buku nota yang dinamakan semula. Anda mendengar: "Menyimpan."

Menamakan semula Seksyen atau Kumpulan Seksyen

 1. Dalam buku nota, tekan kawalan + Shift + G untuk membuka Seksyen navigasi.

 2. Gunakan atas atau ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke seksyen atau Kumpulan seksyen yang anda ingin Namakan semula. Nama seksyen atau Kumpulan Seksyen mengumumkan apabila anda mengalihkan.

 3. Untuk membuka menu konteks, tekan kawalan + Opsyen + Shift + M. Kemudian tekan kekunci anak panah kawalan + Opsyen + bawah sehingga anda mendengar: "Namakan semula." Untuk memilih, tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 4. Fokus beralih ke seksyen atau medan nama Kumpulan Seksyen. Taipkan nama baru dan tekan Enter. Seksyen yang dinamakan semula.

Menamakan semula halaman

 1. Dalam buku nota, tekan kawalan + Shift + G untuk membuka Seksyen navigasi.

 2. Gunakan atas atau ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke seksyen yang mengandungi halaman yang anda ingin Namakan semula.

 3. Dalam seksyen yang mengandungi halaman yang anda ingin Namakan semula, tekan kawalan + perintah + G untuk membuka halaman navigasi. Anda mendengar: "Senarai halaman, jadual."

 4. Gunakan di atas dan ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke halaman yang anda ingin Namakan semula. Nama halaman mengumumkan apabila anda mengalihkan.

 5. Untuk menamakan semula halaman, tekan Shift + perintah + T. Fokus beralih ke Medan tajuk halaman. Anda mendengar: "Namakan semula halaman."

 6. Taipkan nama baru dan tekan Enter. Halaman dinamakan semula.

Mengalih atau menyalin Seksyen

 1. Dalam buku nota, tekan kawalan + Shift + G untuk membuka Seksyen navigasi.

 2. Gunakan atas atau ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke seksyen yang anda ingin alihkan atau salin.

 3. Untuk membuka menu konteks, tekan kawalan + Opsyen + Shift + M.

 4. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk menyalin Seksyen, tekan anak panah bawah untuk menavigasi ke Salin Seksyen ke … dan untuk memilih, tekan Spacebar. Dialog Salin seksyen ini untuk buku nota baru... terbuka.

  • Untuk mengalihkan Seksyen, tekan anak panah bawah untuk menavigasi ke Alihkan Seksyen ke … dan untuk memilih, tekan Spacebar. Dialog alihkan seksyen ini untuk buku nota baru... terbuka.

 5. Dialog terbuka menyenaraikan membuka buku nota dan mereka Kumpulan Seksyen, tempat anda boleh menyalin atau mengalihkan Seksyen.

 6. Gunakan atas atau bawah kekunci anak panah untuk memilih buku nota. Jika anda ingin alihkan khusus untuk Kumpulan Seksyen, tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk mengembangkan buku nota. Buku nota dan Seksyen Kumpulan mengumumkan apabila anda mengalihkan.

  Nota: Anda boleh menyalin atau mengalihkan Seksyen ke Kumpulan seksyen dalam buku nota yang sama.

 7. Apabila berada pada destinasi yang betul, tekan Tab untuk menavigasi ke butang dialog. Butang pertama adalah membatalkan. Untuk menyalin Seksyen, tekan Tab untuk menavigasi ke butang Salin . Untuk mengalihkan Seksyen, tekan Tab untuk menavigasi ke butang alihkan . Tekan Enter untuk memilih. Seksyen yang disalin atau dialihkan.

Mengalih atau menyalin halaman

 1. Dalam buku nota, tekan kawalan + Shift + G untuk membuka Seksyen navigasi.

 2. Gunakan atas atau ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke seksyen yang mengandungi halaman yang anda ingin alihkan atau salin.

 3. Tekan kawalan + perintah + G untuk membuka halaman navigasi. Anda mendengar: "Senarai halaman."

 4. Gunakan atas atau ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke halaman yang anda ingin alihkan atau salin. VoiceOver mengumumkan nama halaman apabila anda mengalihkan.

 5. Pada halaman, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menyalin halaman, tekan Shift + perintah + C. Dialog Salin halaman ini untuk seksyen baru... terbuka.

  • Untuk mengalihkan halaman, tekan Shift + perintah + M. Dialog mengalihkan halaman ini untuk seksyen baru... terbuka.

 6. Dialog terbuka menyenaraikan membuka buku nota dan Seksyen dan Kumpulan Seksyen, tempat anda boleh menyalin atau mengalihkan halaman.

 7. Gunakan atas atau bawah kekunci anak panah untuk memilih Seksyen. Jika anda ingin alihkan khusus untuk seksyen dalam Kumpulan Seksyen, tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk mengembangkan Kumpulan Seksyen. Buku nota, Kumpulan Seksyen dan Seksyen mengumumkan apabila anda mengalihkan.

  Nota: Anda boleh menyalin atau mengalihkan halaman ke seksyen baru dalam buku nota yang sama.

 8. Apabila berada pada destinasi yang betul, tekan Tab untuk menavigasi ke butang dialog. Butang pertama adalah membatalkan. Untuk menyalin halaman, tekan Tab untuk menavigasi ke butang Salin . Untuk mengalihkan halaman, tekan Tab untuk menavigasi ke butang alihkan . Tekan Enter untuk memilih. Halaman yang disalin atau dialihkan.

Mengalih keluar buku nota

Jika anda pasti anda tidak lagi memerlukan buku nota tertentu, anda boleh memadamkannya daripada akaun OneDrive anda. Jika anda sedang berkongsi buku nota, pastikan anda membenarkan rakan sekerja anda tahu anda ingin memadamkan buku nota.

 1. Dalam OneNote, tekan kawalan + G untuk membuka navigasi buku nota. Anda mendengar: "Buku nota, jadual."

 2. Gunakan atas atau bawah kekunci anak panah untuk memilih buku nota yang anda ingin alih keluar. Nama buku nota mengumumkan apabila anda mengalihkan.

 3. Untuk menutup buku nota, tekan Shift + perintah + W.

 4. Selepas buku nota tertutup dalam OneNote, menggunakan pelayar Web, pergi ke www.onedrive.com dan Daftar Masuk.

 5. Dalam OneDrive, gunakan kekunci anak panah bawah untuk menavigasi ke folder dokumen . Untuk memasukkan folder, tekan Enter.

 6. Gunakan kekunci anak panah untuk menavigasi ke fail buku nota yang anda ingin padam. Jika perlu, tekan kawalan + Shift + opsyen + bawah anak panah untuk berinteraksi dengan senarai fail. Nama mengumumkan apabila anda mengalihkan.

 7. Apabila pada fail yang betul, tekan Delete atau perintah + Delete. Buku nota dipadamkan.

Mengalih keluar Seksyen atau Kumpulan Seksyen

 1. Dalam buku nota, tekan kawalan + Shift + G untuk membuka Seksyen navigasi.

 2. Gunakan atas atau ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke seksyen atau Kumpulan seksyen yang anda ingin alih keluar.

 3. Apabila dalam seksyen yang betul atau Kumpulan Seksyen, tekan Delete. Kotak dialog terbuka.

 4. Untuk mengesahkan pemadaman, tekan Tab untuk menavigasi ke butang dialog Ya . Kemudian tekan Enter.

 5. Seksyen atau Kumpulan Seksyen (dan Seksyen Koresponden) akan dialihkan ke Nota dipadamkan.

  Nota: Anda boleh melihat atau memadamkan Nota anda dalam Nota dipadamkansecara kekal. Dalam bar menu, dalam menu buku nota , pilih submenu Nota dipadamkan . Kemudian anda boleh memilih Pandangan dipadamkan Nota atau Nota terpadam kosong.

Mengalih keluar halaman

 1. Dalam buku nota, tekan kawalan + Shift + G untuk membuka Seksyen navigasi.

 2. Gunakan atas atau ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke seksyen yang mengandungi halaman yang anda ingin alih keluar.

 3. Tekan kawalan + perintah + G untuk membuka halaman navigasi. Anda mendengar: "Senarai halaman, jadual."

 4. Gunakan atas atau ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke halaman yang anda ingin alih keluar. VoiceOver mengumumkan nama halaman apabila anda mengalihkan.

 5. Apabila anda menemui halaman kanan, tekan Delete atau perintah + Delete. Halaman dipadamkan.

Lihat juga

Kebolehcapaian dalam OneNote 2016 for Mac

Pintasan papan kekunci dalam OneNote 2016 for Mac

OneNote untuk iOS membolehkan anda mengatur buku nota yang mengandungi halaman dan Seksyen. Dengan pembaca skrin anda, VoiceOver, anda boleh menambah, menamakan semula, mengalih, mengalih keluar, dan menyusun semula halaman dan seksyen, dan tambah dan mengatur buku nota.

Nota: Topik ini menganggap anda menggunakan iPhone. Beberapa navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk iPad.

Dalam topik ini

Mencipta buku nota

 1. Dalam senarai buku nota , leret ke kanan sehingga anda mendengar "Butang buku nota baru" dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Taipkan nama buku nota baru, kemudian leret ke kanan sehingga anda mendengar "Selesai" dan kemudian dwiketik skrin.

Petua: Untuk menavigasi ke senarai buku nota dari senarai Seksyen atau halaman atau dari kanvas halaman, leret ke kiri sehingga anda mendengar "kembali ke < pandangan senarai sebelumnya >, butang kembali" dan kemudian dwiketik skrin. Ulangi ini sehingga anda mendengar "Buku nota, butang seting." Fokus kini berada pada butang seting pandangan senarai buku nota .

Mencipta seksyen

Untuk mengatur kandungan anda atau mencipta satu blok Nota dalam buku nota anda, anda boleh mencipta seksyen baru.

 1. Dalam senarai Seksyen buku nota anda, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Butang seksyen baru" dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Taipkan nama seksyen baru, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Selesai" dan kemudian dwiketik skrin.

Nota: Untuk menavigasi ke senarai Seksyen dari senarai halaman atau kanvas halaman, leret ke kiri sehingga anda mendengar "kembali ke < pandangan senarai sebelumnya >, butang kembali" dan kemudian dwiketik skrin. Ulangi ini sehingga anda mendengar "< nama buku nota >, kembali ke senarai buku nota, butang kembali." Fokus kini berada pada butang kembaliSeksyen senarai pandangan.

Mencipta halaman

Tambah halaman baru untuk idea baru anda dan mula mencipta kandungan dalam buku nota anda.

Mencipta halaman tidak berformat
 1. Dalam senarai Seksyen halaman , leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Butang laman baru."

 2. Dwiketik skrin. Anda mendengar: "halaman baru, tajuk halaman, rangka."

 3. Skrin dwiketik dan taipkan nama halaman. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Pulangan" dan dwiketik skrin. Fokus beralih ke kanvas halaman.

Mencipta halaman dengan senarai
 1. Dalam senarai Seksyen halaman , leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Halaman baru dengan butang senarai" dan skrin dwiketik. Anda mendengar: "Medan teks." Fokus berada pada medan teks item senarai pertama pada halaman.

 2. Nama halaman, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Senarai tidak bertajuk tajuk, medan teks" dan dwiketik skrin.

 3. Taipkan nama halaman dan kemudian leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Selesai." Dwiketik skrin.

Mencipta halaman dengan gambar
 1. Dalam senarai Seksyen halaman , leret ke kanan sehingga anda mendengar "Halaman baru dengan butang foto" dan dwiketik skrin. Anda mendengar: "Isyarat, selitkan gambar." Membuka tetingkap Selitkan gambar .

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  Menambah gambar dari aplikasi foto
  1. Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "dari pustaka butang." Kemudian dwiketik skrin.

  2. Dalam gambar, leret ke kanan sehingga anda mendengar opsyen album yang anda ingin pilih dan skrin dwiketik.

  3. Dalam senarai foto, leret ke kanan sehingga anda mendengar foto yang anda ingin pilih dan skrin dwiketik.

  4. Leret ke kiri sehingga anda mendengar: "butang." Dwiketik skrin.

  5. Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Gunakan butang." Dwiketik skrin. Fokus beralih ke halaman baru.

  6. Nama halaman baru, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Halaman tajuk" dan kemudian dwiketik skrin.

  7. Taipkan nama dan kemudian leret ke kanan sehingga anda mendengar "Pulangan" dan dwiketik skrin.

  Mengambil dan menambah gambar
  1. Untuk menambah gambar baru terus dari kamera telefon anda, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Ambil Gambar butang."

  2. Dwiketik skrin. Aplikasi kamera terbuka.

  3. Untuk mengambil gambar, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Mengambil gambar butang" dan kemudian dwiketik skrin.

  4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Gunakan butang" dan kemudian dwiketik skrin. Fokus beralih ke halaman baru.

  5. Nama halaman baru, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Halaman tajuk" dan skrin dwiketik. Taipkan nama. Kemudian leret ke kanan sehingga anda mendengar "Pulangan" dan dwiketik skrin.

Nota: Untuk menavigasi ke senarai halaman dari kanvas halaman, leret kiri atau kanan sehingga anda mendengar "kembali ke halaman senarai < Seksyen nama >, butang kembali" dan kemudian dwiketik skrin. Fokus kini berada pada butang kembalihalaman senarai pandangan.

Namakan semula seksyen

 1. Dalam senarai Seksyen , leret kiri atau kanan sehingga anda mendengar nama seksyen yang anda ingin Namakan semula.

 2. Setkan VoiceOver rotor untuk tindakan.

 3. Leret ke atas atau ke bawah sehingga anda mendengar "Namakan semula" dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Taipkan nama baru bagi Seksyen. Apabila anda selesai, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Pulangan" dan kemudian dwiketik skrin.

Menamakan semula halaman

 1. Dalam senarai halaman , leret kiri atau kanan sehingga anda mendengar nama halaman anda ingin Namakan semula, dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Dalam halaman, leret ke kanan sehingga anda mendengar "< semasa halaman nama >, tajuk, medan teks" dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Mengubah suai nama halaman. Apabila anda selesai, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Selesai" dan kemudian dwiketik skrin.

Mengatur buku nota, Seksyen dan halaman

Anda boleh mengubah tertib buku nota, Seksyen dan halaman, contohnya, jika anda ingin letakkan yang paling penting di atas senarai item.

 1. Dalam buku nota, Seksyenatau senarai halaman , leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar "Edit butang" dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Selesai."

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Mengatur semula < nama buku nota, Seksyen atau halaman yang anda ingin mengatur >."

 3. Dwiketik dan tahan skrin sehingga anda mendengar bunyi. Seret jari anda ke atas atau ke bawah skrin sehingga anda mendengar lokasi yang anda ingin mengalihkan item, dan kemudian mengangkat jari anda mematikan skrin.

 4. Leret ke kiri sehingga anda mendengar "Selesai butang" dan kemudian dwiketik skrin.

Mengalihkan Seksyen

 1. Dalam senarai Seksyen , leret kiri atau kanan sehingga anda mendengar nama seksyen yang anda ingin alihkan.

 2. Setkan VoiceOver rotor untuk tindakan.

 3. Leret ke atas atau ke bawah sehingga anda mendengar "Alih" dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Buku nota, alihkan seksyen ini ke buku nota lain."

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar buku nota yang anda ingin alihkan Seksyen, kemudian dwiketik skrin. Fokus beralih ke senarai Seksyen yang Seksyen dialihkan.

Mengalih atau menyalin halaman

 1. Dalam senarai halaman , leret kiri atau kanan sehingga anda mendengar nama halaman yang anda ingin alihkan atau salin.

 2. Setkan VoiceOver rotor untuk tindakan.

 3. Leret ke atas atau ke bawah sehingga anda mendengar "Mengalih" atau "Menyalin" dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar seksyen yang anda ingin mengalih atau menyalin halaman dan kemudian dwiketik skrin. Fokus beralih ke senarai halaman yang halaman telah dialihkan atau disalin.

Menutup buku nota

Anda boleh menutup buku nota agar ia tidak muncul pada senarai buku nota lagi.

 1. Dalam senarai buku nota , leret kiri atau kanan sehingga anda mendengar nama buku nota yang anda ingin alih keluar.

 2. Setkan VoiceOver rotor untuk tindakan.

 3. Leret ke atas atau ke bawah sehingga anda mendengar "Tutup" dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Untuk membuka buku nota, dalam senarai buku nota , leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar "Butang elipsis buku nota lain" dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Membuka buku nota lain."

  Leret ke kanan sehingga anda mendengar buku nota yang anda ingin buka dan skrin dwiketik. Buku nota yang terbuka dan muncul dalam senarai buku nota .

Mengalih keluar seksyen

 1. Dalam senarai Seksyen , leret kiri atau kanan sehingga anda mendengar nama seksyen yang anda ingin alih keluar.

 2. Setkan VoiceOver rotor untuk tindakan.

 3. Leret ke atas atau ke bawah sehingga anda mendengar "Padam" dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Isyarat, Adakah anda pasti yang anda ingin padamkan seksyen ini." Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Padam" dan kemudian dwiketik skrin.

Mengalih keluar halaman

 1. Dalam senarai halaman , leret kiri atau kanan sehingga anda mendengar nama halaman yang anda ingin alih keluar.

 2. Setkan VoiceOver rotor untuk tindakan.

 3. Leret ke atas atau ke bawah sehingga anda mendengar "Padam" dan kemudian dwiketik skrin.

Lihat juga

Ciri kebolehcapaian dalam OneNote

OneNote untuk Windows 10 membolehkan anda mengatur maklumat dalam buku nota yang mengandungi halaman, Seksyen dan Kumpulan Seksyen. Dengan pembaca skrin Windows, Penyampai, anda boleh menambah halaman, Seksyen dan buku nota tambahan apabila anda memerlukannya, dan juga menamakan semula, mengalih atau memadamkannya.

Topik ini menganggap bahawa pengguna JAWS telah mematikan ciri Menu Reben Maya.

Dalam topik ini

Buka OneNote

 1. Pastikan anda mendaftar masuk ke akaun Microsoft anda pada peranti anda.

 2. Untuk membuka OneNote, tekan kekunci logo Windows, jenis onenote. Kemudian tekan atas atau ke bawah kekunci anak panah sehingga anda mendengar "OneNote. Aplikasi gedung Windows dipercayai." Kemudian tekan Enter.

Mencipta buku nota

 1. Dalam OneNote, tekan Ctrl + G untuk membuka buku nota navigasi.

 2. Tekan Shift + Tab secara berulang sehingga anda mendengar "Butang buku nota baru." Tekan Spacebar untuk memilih. Mengumumkan penyampai: "tetingkap buku nota baru. Nama buku nota baru, pengeditan. " Dalam JAWS, anda mendengar: "timbul. Buku nota baru."

 3. Taipkan nama buku nota. Kemudian tekan Tab. Anda mendengar: "Cipta buku nota butang." Tekan Spacebar untuk mencipta buku nota.

 4. Buku nota yang dicipta dan dibuka. Buku nota baru dicipta terdiri daripada Seksyen satu buku nota, bernama baru Seksyen 1, yang mengandungi halaman kosong yang tidak bertajuk.

  Nota: Buku nota disimpan secara automatik ke OneDrive.

Mencipta seksyen

 1. Dalam buku nota, untuk mencipta seksyen baru, tekan Ctrl + G, dan kemudian tekan Ctrl + T.

 2. Seksyen dicipta. Kursor yang diletakkan pada tab Seksyen, dan anda boleh menaipkan nama Seksyen.

 3. Apabila selesai, tekan Enter. Seksyen bernama.

 4. Untuk kembali ke mod pengeditan, tekan Enter dua kali. Kursor ditempatkan dalam medan Tajuk halaman pada halaman kosong yang tidak bertajuk seksyen baru dicipta.

Mencipta halaman

 1. Dalam seksyen yang anda ingin tambahkan halaman, tekan Ctrl + N.

 2. Halaman tidak bertajuk baru dicipta.

 3. Untuk kembali ke mod pengeditan, tekan Esc. Kursor yang diletakkan dalam medan Tajuk halaman, dan anda boleh menaip tajuk.

Namakan semula seksyen

 1. Dalam OneNote, tekan Ctrl + Shift + G untuk pergi ke seksyen navigasi. Kemudian tekan Tab sehingga anda mendengar nama Seksyen.

 2. Gunakan di atas dan ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke Kumpulan seksyen yang anda ingin Namakan semula.

 3. Tekan Shift + F10 untuk membuka menu konteks. Tekan Tab sehingga anda mendengar: "Namakan semula Seksyen butang."

 4. Tekan Spacebar. Penyampai mengumumkan "Kotak teks nama seksyen" dan nama Seksyen. Dalam JAWS, anda mendengar Seksyen nama dan "Seksyen teks nama, mengedit."

 5. Taipkan nama baru dan tekan Enter. Seksyen yang dinamakan semula.

Menamakan semula halaman

 1. Dalam OneNote, tekan Ctrl + Shift + G untuk pergi ke seksyen navigasi. Kemudian tekan Tab sehingga anda mendengar nama Seksyen.

 2. Gunakan di atas dan ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke seksyen yang mengandungi halaman yang anda ingin Namakan semula.

 3. Tekan Ctrl + Alt + G untuk membuka halaman navigasi. Anda mendengar nama halaman.

 4. Gunakan di atas dan ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke halaman yang anda ingin Namakan semula.

 5. Tekan Shift + F10 untuk membuka menu konteks. Tekan Tab sehingga anda mendengar: "Butang halaman Namakan semula."

 6. Tekan Spacebar. Mengumumkan penyampai: "halaman tajuk, pengeditan." Dalam JAWS, anda mendengar tajuk halaman dan "Tajuk halaman."

 7. Taipkan nama baru dan tekan Enter. Halaman dinamakan semula.

Mengalih atau menyalin Seksyen

 1. Dalam buku nota, tekan Ctrl + Shift + G untuk pergi ke seksyen navigasi. Kemudian tekan Tab sehingga anda mendengar nama Seksyen.

 2. Gunakan di atas dan ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke seksyen yang anda ingin alihkan atau salin. Penyampai mengumumkan nama Seksyen seperti yang anda alihkan.

 3. Tekan Shift + F10 untuk membuka menu konteks. Kemudian tekan Tab sehingga anda mendengar: "Alih garis miring butang Salin." Tekan Spacebar untuk memilih. Dialog Salinan alih Seksyen terbuka.

 4. Tekan Tab. Anda mendengar nama buku nota yang terbuka.

 5. Gunakan atas dan bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke buku nota yang anda ingin alihkan Seksyen. Penyampai mengumumkan nama buku nota semasa anda mengalihkan.

 6. Apabila anda telah menemui destinasi yang betul, tekan Spacebar untuk memilih. Kemudian tekan Tab untuk menavigasi ke butang dialog. Butang pertama adalah mengalihkan. Jika anda ingin Salin Seksyen sebaliknya, tekan Tab sekali lagi untuk menavigasi ke butang Salin . Tekan Spacebar untuk memilih. Seksyen yang dialih atau disalin.

Mengalih atau menyalin halaman

 1. Dalam OneNote, tekan Ctrl + Shift + G untuk pergi ke seksyen navigasi. Kemudian tekan Tab sehingga anda mendengar nama Seksyen.

 2. Gunakan di atas dan ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke seksyen yang mengandungi halaman yang anda ingin Namakan semula.

 3. Tekan Ctrl + Alt + G untuk membuka halaman navigasi. Anda mendengar nama halaman.

 4. Gunakan atas atau ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke halaman yang anda ingin alihkan atau salin. Penyampai mengumumkan nama halaman apabila anda mengalihkan.

 5. Tekan Shift + F10 untuk membuka menu konteks. Kemudian tekan Tab sehingga anda mendengar: "Alih garis miring butang Salin." Tekan Spacebar untuk memilih. Dialog Salinan alih halaman terbuka.

 6. Untuk memilih buku nota yang anda ingin Salin atau alihkan halaman, tekan Tab sehingga anda mendengar: "Butang kembali." Tekan Spacebar. Kemudian gunakan di atas dan ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke buku nota yang anda ingin alihkan atau salin. Untuk memilih, tekan Spacebar.

  Nota: Pastikan buku nota yang anda ingin alihkan atau salin halaman dibuka dalam OneNote.

 7. Gunakan di atas dan ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke seksyen yang anda ingin alihkan atau salin. Penyampai mengumumkan nama Seksyen seperti yang anda alihkan.

 8. Apabila anda telah menemui destinasi yang betul, tekan Spacebar untuk memilih Seksyen. Kemudian tekan Tab untuk menavigasi ke butang dialog. Butang pertama adalah mengalihkan. Jika anda ingin menyalin halaman sebaliknya, tekan Tab sekali lagi untuk menavigasi ke butang Salin . Tekan Spacebar untuk memilih. Halaman yang dialih atau disalin.

Menutup buku nota

 1. Dalam OneNote, tekan Ctrl + G untuk membuka buku nota navigasi.

 2. Tekan Tab berulang kali sehingga anda mendengar nama buku nota.

 3. Gunakan di atas dan ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke buku nota yang anda ingin tutup.

 4. Tekan Shift + F10 untuk membuka menu konteks. Kemudian tekan Tab sehingga anda mendengar: "Tutup butang buku nota ini."

 5. Tekan Spacebar untuk menutup buku nota.

Mengalih keluar seksyen

 1. Dalam buku nota, tekan Ctrl + Shift + G untuk pergi ke seksyen navigasi. Kemudian tekan Tab sehingga anda mendengar nama Seksyen.

 2. Gunakan di atas dan ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke seksyen yang anda ingin alih keluar.

 3. Tekan Shift + F10 untuk membuka menu konteks. Anda mendengar: "Butang Seksyen padam." Kemudian tekan Spacebar.

 4. Dialog pengesahan terbuka. Anda mendengar: "Butang Seksyen padam." Tekan Spacebar untuk mengesahkan pemadaman. Seksyen dialih keluar.

Mengalih keluar halaman

 1. Dalam OneNote, tekan Ctrl + Shift + G untuk pergi ke seksyen navigasi. Kemudian tekan Tab sehingga anda mendengar nama Seksyen.

 2. Gunakan di atas dan ke bawah kekunci anak panah untuk menavigasi ke seksyen yang mengandungi halaman yang anda ingin alih keluar.

 3. Tekan Ctrl + Alt + G untuk pergi ke halaman navigasi. Anda mendengar nama halaman.

 4. Gunakan di atas dan ke bawah kekunci anak panah untuk pergi ke halaman yang anda ingin alih keluar.

 5. Tekan Shift + F10 untuk membuka menu konteks. Anda mendengar: "Butang halaman padam."

 6. Tekan Spacebar. Dialog pengesahan terbuka. Anda mendengar: "Butang halaman padam." Tekan Spacebar untuk mengesahkan pemadaman. Halaman dialih keluar.

Lihat juga

Ciri kebolehcapaian dalam OneNote 2016 untuk Windows

Menggunakan pembaca skrin untuk berkongsi dan bekerjasama pada buku nota dalam OneNote

Dengan OneNote Online, anda boleh menggunakan pelayar web anda untuk mengatur maklumat dalam buku nota anda yang mengandungi halaman dan Seksyen. Dengan papan kekunci dan skrin pembaca, anda boleh menambah halaman, Seksyen dan buku nota tambahan apabila anda memerlukannya.

Nota: 

 • Topik ini menganggap anda menggunakan terbina dalam Windows pembaca skrin, penyampai. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang menggunakan penyampai, rujuk kepada bermula dengan Penyampai.

 • OneNote Online adalah aplikasi berasaskan web, jadi pintasan papan kekunci dan navigasi mungkin berbeza daripada yang berada dalam OneNote 2016. Untuk senarai pintasan papan kekunci, rujuk kepada pintasan papan kekunci dalam OneNote.

 • Apabila anda menggunakan OneNote Online, kami mengesyorkan anda menggunakan Microsoft Edge sebagai pelayar anda.

Dalam topik ini

Buka OneNote Online

 1. Menggunakan pelayar web, pergi ke www.onenote.com.

 2. Tekan Tab untuk menyemak lalu ke Daftar Masuk. Anda mendengar: "Daftar Masuk, pautan." Untuk memilih, tekan Enter.

 3. Jika anda mendaftar masuk menggunakan akaun Microsoft anda, tekan Tab untuk semak lalu untuk mendaftar masuk dengan akaun Microsoft. Jika anda mendaftar masuk menggunakan akaun organisasi, semak lalu ke Daftar Masuk dengan akaun kerja atau sekolah. Kemudian tekan Enter.

 4. Halaman Daftar Masuk terbuka. Anda mendengar: "e-mel, telefon atau nama Skype, pengeditan."

 5. Taipkan e-mel anda dan tekan Enter. Anda mendengar: "kata laluan, pengeditan."

 6. Taipkan kata laluan anda, dan tekan Enter.

  Nota: Jika anda menggunakan akaun dalam suatu organisasi, Daftar Masuk langkah mungkin sedikit berbeza. Contohnya, anda mungkin perlu menggunakan PIN atau kad pintar.

 7. OneNote Online terbuka dalam navigasi buku nota yang menyenaraikan semua buku nota yang berkaitan dengan akaun anda.

Mencipta buku nota

 1. Dalam navigasi buku nota, tekan Tab sehingga anda mendengar "Baru" dan kemudian tekan Enter.

 2. Dialog Cipta buku nota baru terbuka dengan fokus pada medan Nama buku nota .

 3. Taipkan nama buku nota, dan kemudian tekan Enter untuk mencipta buku nota.

 4. Membuka buku nota baru dalam OneNote Onlinedan kursor ditempatkan dalam medan Tajuk halaman Seksyen Nota pantas . Anda mendengar nama buku nota baru dan "Microsoft OneNote Online, teks boleh diedit."

  Buku nota baru dicipta akan disimpan dalam folder dokumen pada anda OneDrive.

Mencipta seksyen

 1. Dalam buku nota yang terbuka, untuk mencipta seksyen baru, tekan kawalan + F6 sehingga anda mendengar nama Seksyen.

  Nota: Jika menekan Ctrl + F6 tidak menyemak perintah OneNote Online , tekan Tab sehingga anda mendengar perintah. Kemudian tekan Ctrl + F6 untuk menyemak lalu.

 2. Tekan kekunci anak panah Caps Lock + kiri sehingga anda mendengar "Butang seksyen baru" dan kemudian tekan Caps Lock + Enter.

 3. Taipkan nama Seksyen, dan kemudian tekan Enter.

 4. Seksyen dicipta dan kursor ditempatkan dalam medan Tajuk halaman seksyen baru dicipta.

Mencipta halaman

 1. Dalam buku nota, tekan kawalan + F6 sehingga anda mendengar nama Seksyen.

 2. Untuk menavigasi Seksyen, tekan Tab atau Shift + Tab. Nama seksyen mengumumkan apabila anda mengalihkan. Kemudian tekan Enter untuk memilih seksyen yang anda ingin mencipta halaman baru.

 3. Tekan kekunci anak panah Caps Lock + kiri sehingga anda mendengar "Butang laman baru" dan kemudian tekan Caps Lock + Enter.

 4. Halaman baru dicipta. Kursor yang diletakkan dalam medan Tajuk halaman, dan anda boleh menaip tajuk.

Menamakan semula buku nota

Anda boleh menggunakan OneNote Online untuk terus pergi ke anda OneDrive, tempat anda boleh menamakan semula buku nota.

 1. Dalam buku nota terbuka dalam OneNote Online, tekan Ctrl + F6 sehingga anda mendengar: "Senarai Microsoft Perkhidmatan butang." Tekan Tab sehingga anda mendengar "OneDrive" dan kemudian tekan Enter.

 2. Anda OneDrive (onedrive.live.com) dibuka dalam pelayar.

 3. Gunakan kekunci anak panah untuk menavigasi ke fail buku nota yang anda ingin Namakan semula. Nama fail mengumumkan apabila anda mengalihkan.

 4. Apabila dalam fail yang betul, tekan F2. Membuka dialog Namakan semula . Anda mendengar: "Masukkan nama baru."

 5. Taipkan nama baru dan tekan Enter. Buku nota yang dinamakan semula.

 6. Untuk kembali ke buku nota dalam OneNote Online, dengan buku nota baru yang dinamakan semula yang dipilih, tekan Enter.

Namakan semula seksyen

 1. Dalam buku nota, tekan kawalan + F6 untuk menyemak lalu ke seksyen navigasi. Anda mendengar nama Seksyen.

 2. Tekan Tab atau Shift + Tab sehingga anda mendengar seksyen yang anda ingin Namakan semula.

 3. Tekan Shift + F10. Anda mendengar: "Namakan semula menu item." Membuka menu konteks. Fokus berada pada opsyen Namakan semula .

 4. Tekan Enter. Taipkan nama seksyen baru.

 5. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Butang OK" dan tekan Enter. Fokus mengembalikan senarai Seksyen, pada seksyen yang dinamakan semula baru.

Menamakan semula halaman

 1. Dalam buku nota, tekan kawalan + F6 untuk menyemak lalu ke seksyen navigasi. Anda mendengar nama Seksyen.

 2. Tekan Tab atau Shift + Tab sehingga anda mendengar seksyen yang mengandungi halaman yang anda ingin Namakan semula dan kemudian tekan Enter.

 3. Tekan kawalan + F6 sehingga anda mendengar nama halaman. Tekan kekunci anak panah Caps Lock + kiri sehingga anda mendengar halaman yang anda ingin Namakan semula, dan kemudian tekan Enter.

 4. Kursor beralih ke Medan tajuk halaman. Untuk memadamkan tajuk, tekan Ctrl + A, dan kemudian Backspace.

 5. Taipkan tajuk halaman baru dan tekan Enter. Kursor beralih ke halaman, dan anda boleh menaip atau mengedit Nota anda.

  Petua: Untuk pergi ke dengan cepat daripada kawasan halaman kawasan tajuk halaman, tekan Page Up.

Mengalih keluar buku nota

Jika anda pasti anda tidak lagi memerlukan buku nota tertentu, anda boleh memadamkannya daripada akaun OneDrive anda. Jika anda sedang berkongsi buku nota, pastikan anda membenarkan rakan sekerja anda tahu anda ingin memadamkan buku nota.

 1. Dalam buku nota terbuka dalam OneNote Online, tekan Ctrl + F6 sehingga anda tahun: "Senarai Microsoft Perkhidmatan butang." Tekan Tab sehingga anda mendengar: "OneDrive" kemudian tekan Enter.

 2. Anda OneDrive (onedrive.live.com) dibuka dalam pelayar.

 3. Gunakan kekunci anak panah untuk menavigasi ke buku nota yang anda ingin padam. Nama fail mengumumkan apabila anda mengalihkan.

 4. Apabila pada fail yang betul, tekan Delete. Dalam dialog pengesahan, tekan Tab sehingga anda mendengar "Butang Padam" dan kemudian tekan Enter. Buku nota dipadamkan dan fokus beralih ke fail bersebelahan.

  Petua: Jika anda ingin memulihkan buku nota terpadam, anda boleh melakukannya dalam tong kitar semula OneDrive. Untuk pergi ke Tong Kitar semula, tekan Shift + Tab sehingga anda mendengar: "Kumpulan." Kemudian gunakan kekunci anak panah bawah untuk menavigasi ke Tong kitar semula.

Mengalih keluar seksyen

 1. Dalam buku nota, tekan kawalan + F6 untuk menyemak lalu ke seksyen navigasi. Anda mendengar nama Seksyen.

 2. Tekan Tab atau Shift + Tab sehingga anda mendengar seksyen yang anda ingin alih keluar.

 3. Tekan Shift + F10. Anda mendengar: "Namakan semula menu item." Membuka menu konteks.

 4. Tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar "Padam, menu item" dan kemudian tekan Enter.

 5. Dalam dialog pengesahan, tekan Tab sehingga anda mendengar "Ya butang" dan kemudian tekan Enter.

Mengalih keluar halaman

 1. Dalam buku nota, tekan kawalan + F6 untuk menyemak lalu ke seksyen navigasi. Anda mendengar nama Seksyen.

 2. Tekan Tab atau Shift + Tab sehingga anda mendengar seksyen yang mengandungi halaman yang anda ingin alih keluar dan kemudian tekan Enter.

 3. Tekan kawalan + F6 sehingga anda mendengar nama halaman. Tekan kekunci anak panah Caps Lock + kiri sehingga anda mendengar halaman yang anda ingin alih keluar.

 4. Untuk mengalih keluar halaman secara kekal, tekan Delete. Dalam dialog pengesahan, tekan Tab sehingga anda mendengar "Ya butang" dan kemudian tekan Enter.

  Jika anda ingin alihkan halaman Nota dipadamkan yang anda boleh kemudian ambil, tekan Shift + F10. Anda mendengar: "Namakan semula menu item." Membuka menu konteks. Tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar "Padam, menu item" dan kemudian tekan Enter.

Lihat juga

Menggunakan pembaca skrin untuk melakukan tugas asas dalam OneNote

Ciri kebolehcapaian dalam OneNote

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×