Menggunakan pembaca skrin untuk mengarang bersama dokumen dalam Word

Menggunakan pembaca skrin untuk mengarang bersama dokumen dalam Word

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pusat kebolehcapaian Office > kebolehcapaian sokongan untuk Word

Word 2016 membolehkan anda bekerja bersama-sama pada dokumen dalam talian dengan bantuan penyampai dan JAWS skrin pembaca. Pengarangan bersama masa nyata dan biasa yang mungkin. Opsyen kedua yang membolehkan anda melihat perubahan antara satu sama lain seketika apabila ia dilakukan.

Nota: 

 • Topik ini menganggap bahawa pengguna JAWS telah mematikan ciri Menu Reben Maya.

 • Topik ini menganggap bahawa anda telah log masuk ke akaun Microsoft anda dan OneDrive maka tersedia.

Dalam topik ini

Menyimpan dokumen dalam talian

Sebelum anda boleh mengarang bersama dokumen dalam Word 2016 dengan orang lain, anda mesti menyimpannya ke OneDrive atau SharePoint Online.

Menyimpan dokumen ke OneDrive

 1. Selepas mencipta dokumen yang anda ingin berkongsi dalam Word 2016, tekan Alt + F untuk membuka menu fail . Anda mendengar: "Terpilih, maklumat tab item." Dengan JAWS, anda mendengar: "Backstage, fail, maklumat tab pandangan."

 2. Tekan H untuk membuka menu kongsi . Anda mendengar: "Terpilih, item tab kongsi." Dengan JAWS, anda mendengar: "Tab kongsi."

 3. Tekan C untuk menyimpan dokumen ke awan. Anda mendengar: "Dipilih, simpan sebagai tab item." Dengan JAWS, anda mendengar: "Tab Simpan sebagai."

 4. Tekan K untuk menyimpan dokumen ke OneDrive. Anda mendengar: "Terpilih, OneDrive – item tab peribadi." Dengan JAWS, anda mendengar: "OneDrive – tab peribadi." Nama akaun OneDrive anda mungkin berbeza.

  • Jika anda masih belum menyimpan dokumen anda secara setempat atau untuk mengubah nama fail, tekan Tab sehingga anda mendengar: "Masukkan nama fail di sini" atau nama fail semasa. Taipkan nama yang anda inginkan, kemudian tekan Tab sehingga anda mendengar: "butang Simpan." Tekan Spacebar untuk menyimpan dokumen ke OneDrive.

  • Jika anda telah menyimpan dokumen anda dan ingin menggunakan nama fail yang sama dalam OneDrive, hanya tekan Tab sehingga anda mendengar: "Butang Simpan", kemudian tekan Spacebar untuk menyimpan dokumen ke OneDrive.

Menyimpan dokumen pada SharePoint

 1. Selepas mencipta dokumen yang anda ingin berkongsi dalam Word 2016, tekan Alt + F untuk membuka menu fail . Anda mendengar: "Terpilih, maklumat tab item." Dengan JAWS, anda mendengar: "Backstage, fail, maklumat tab pandangan."

 2. Tekan H untuk membuka menu kongsi . Anda mendengar: "Terpilih, item tab kongsi." Dengan JAWS, anda mendengar: "Tab kongsi."

 3. Tekan C untuk menyimpan dokumen ke awan. Anda mendengar: "Dipilih, simpan sebagai tab item." Dengan JAWS, anda mendengar: "Tab Simpan sebagai."

 4. Tekan S untuk menyimpan dokumen pada laman SharePoint . Anda mendengar: "," Laman diikuti dengan nama laman.

 5. Tekan Tab, kemudian tekan Enter untuk membuka dialog Simpan . Pembaca skrin menyatakan nama fail semasa atau beberapa perkataan daripada permulaan teks jika fail tidak telah disimpan lagi.

  • Jika anda masih belum menyimpan dokumen anda secara setempat atau untuk mengubah nama fail, taipkan nama yang anda inginkan, kemudian tekan Tab sehingga anda mendengar: "Lokasi semua, butang pisah," kemudian tekan anak panah kanan sehingga anda mendengar: alamat laman SharePoint anda. Tekan anak panah ke bawah sehingga anda mendengar: Nama pustaka atau ruang kerja yang anda inginkan, kemudian tekan Enter untuk menyimpan dokumen.

  • Jika anda telah menyimpan dokumen anda dan ingin menggunakan nama fail yang sama dalam SharePoint, tekan Tab sehingga anda mendengar: "Lokasi semua, butang pisah," kemudian tekan anak panah kanan sehingga anda mendengar: alamat laman SharePoint anda. Tekan anak panah ke bawah sehingga anda mendengar: Nama pustaka atau ruang kerja yang anda inginkan, kemudian tekan Enter untuk menyimpan dokumen.

Menambahkan online lokasi Simpan

OneDrive yang tersedia dengan segera apabila anda mula menggunakan Word 2016, tetapi anda mungkin perlu menambah laman SharePoint secara manual sebelum anda boleh menyimpan di sana.

 1. Dalam Word 2016, tekan Alt + F untuk membuka menu fail . Anda mendengar: "Terpilih, maklumat tab item." Dengan JAWS, anda mendengar: "Backstage, fail, maklumat tab pandangan."

 2. Tekan A untuk membuka menu Simpan sebagai . Anda mendengar: "Dipilih, simpan sebagai tab item." Dengan JAWS, anda mendengar: "Tab Simpan sebagai."

 3. Tekan A untuk menambah Simpan lokasi. Anda mendengar: "Dipilih, menambah item tab tempat." Dengan JAWS, anda mendengar: "Tambah tab tempat."

 4. Tekan 1 untuk menambah laman SharePoint.

 5. Apabila digesa, taipkan alamat e-mel yang anda gunakan dengan laman SharePoint anda, dan kemudian tekan Enter.

 6. Apabila digesa, taipkan kata laluan anda, dan kemudian tekan Enter.

Laman ialah kini tersedia dalam dialog Simpan sebagai dalam Word 2016.

Berkongsi dokumen dengan orang lain

Setelah menyimpan dokumen dalam talian, berkongsi dengan individu yang dengannya anda ingin bekerjasama.

 1. Tekan Alt + F untuk membuka menu fail . Anda mendengar: "Terpilih, maklumat tab item." Dengan JAWS, anda mendengar: "Backstage, fail, maklumat tab pandangan."

 2. Tekan H untuk membuka menu kongsi . Anda mendengar: "Terpilih, item tab kongsi." Dengan JAWS, anda mendengar: "Tab kongsi."

 3. Tekan A untuk berkongsi dokumen yang disimpan dengan individu. Anda mendengar nama dokumen, diikuti oleh "Masukkan nama untuk alamat e-mel" atau hanya "menamatkan garis." Dengan JAWS, anda mendengar: "Anak tetingkap kongsi, masukkan nama untuk alamat e-mel." Taipkan alamat e-mel individu yang anda ingin bekerjasama dengan. Jika terdapat lebih daripada satu, Asingkan alamat dengan koma.

 4. Tekan Tab sehingga anda mendengar:: "Berikan keizinan untuk dokumen ini." Jika ia diikuti oleh "Boleh edit", keizinan sudah betul untuk pengarangan bersama. Jika tidak, tekan Spacebar, kemudian gunakan atas atau ke bawah kekunci anak panah untuk bergerak antara opsyen sehingga anda mendengar: "Boleh edit" dan tekan Enter.

 5. Jika anda ingin menulis mesej pendek bagi pengarang bersama anda, tekan Tab sehingga anda mendengar: "Menyertakan mesej (pilihan)," kemudian taipkan mesej anda.

 6. Tekan Tab sehingga anda mendengar: "Butang kongsi", dan kemudian tekan Enter untuk menghantar e-mel yang perkongsian rakan usaha sama anda.

Mengubah opsyen perkongsian

Anda boleh memilih jika anda ingin sentiasa berkongsi perubahan anda dengan pengarang bersama anda atau diminta setiap kali apabila anda membuka dokumen dalam mana seseorang yang berkongsi mereka berubah.

 1. Tekan Alt + F untuk membuka menu fail . Anda mendengar: "Terpilih, maklumat tab item." Dengan JAWS, anda mendengar: "Backstage, fail, maklumat tab pandangan."

 2. Tekan T untuk membuka menu opsyen . Anda mendengar: "tetingkap opsyen Word, umum, 1 daripada 10." Dengan JAWS, anda mendengar: "Opsyen Word." Dengan JAWS, fokus mungkin tidak pada tab umum . Untuk memastikan anda berada pada tab kanan, tekan atas atau ke bawah kekunci anak panah untuk bergerak antara tab sehingga anda mendengar: "Am."

 3. Tekan Tab sehingga anda mendengar: "Apabila bekerja dengan orang lain, saya ingin berkongsi secara automatik perubahan saya," diikuti dengan seting semasa. Jika anda ingin mengubah seting, tekan Spacebar, kemudian gunakan atas atau ke bawah kekunci anak panah untuk bergerak antara opsyen sehingga anda mendengar: "Sentiasa" atau "Tanya saya," bergantung pada pilihan anda, dan tekan Enter.

 4. Untuk menutup menu opsyen , tekan Tab sehingga anda mendengar: "Butang OK", dan kemudian tekan Enter.

Seting ini akan mempengaruhi setiap dokumen anda berkongsi, bukan hanya dokumen yang anda gunakan.

Petua: Jika anda memilih Jangan, anda tidak melihat perubahan orang lain dan mereka tidak dapat melihat anda.

Bekerja bersama-sama dalam dokumen kongsi

Word 2016 menawarkan anda dua jenis pengarangan bersama: biasa dan masa sebenar pengarangan bersama. Kedua-duanya membenarkan berbilang individu yang bekerjasama dan bekerja bersama-sama pada dokumen. Terdapat satu perbezaan utama antara mereka:

 • Pengarangan bersama biasa adalah apabila anda dan orang lain bekerja secara serentak pada dokumen tanpa penguncian satu sama lain. Perenggan yang orang lain bekerja pada dikunci. Apabila anda menyimpan, anda boleh melihat perubahan yang orang lain telah dibuat sejak kali terakhir anda menyimpan.

 • Pengarangan bersama masa nyata ialah yang menaip dua atau lebih individu pada masa yang sama dan akan melihat perubahan teks semua individu apabila ia berlaku. Jika anda mengarang bersama dengan individu yang menggunakan versi yang menyokong hanya tetap pengarangan bersama, anda akan melihat bahawa ia berada dalam dokumen, tetapi anda tidak akan melihat perubahan mereka sehingga ia menyimpan dokumen.

Apabila anda menggunakan Word 2016 untuk bekerja dengan dokumen yang dikongsi, anda tidak perlu mengubah apa-apa tentang cara anda bekerja. Pengarang bersama anda hanya boleh mengikuti pautan yang dihantar dan dokumen anda akan dibuka dalam versi Word atau pada Word Online. Jika ia juga menggunakan Word Online atau Word 2016 dan telah bersetuju untuk berkongsi perubahan secara automatik, kerja mereka ditunjukkan apabila ia berlaku, dan anda boleh menggunakan pembaca skrin anda untuk membaca teks yang diubah suai tanpa menunggu sehingga lain menyimpan dokumen.

Pengumuman pembaca skrin

Apabila anda menggunakan pembaca skrin semasa bekerjasama pada dokumen dalam Word 2016, anda mendengar pengumuman apabila peristiwa tertentu berlaku:

 • Apabila anda mendengar "Tidak disegerakkan ubah", ini bermakna bahawa pengarang satu sedang mengedit perenggan (dengan pengarangan bersama biasa), tetapi mempunyai tidak simpan perubahan. Kawasan dikunci untuk mengarang bersama.

 • Apabila anda mendengar "Pengeditan dikunci ubah", maksudnya pengarang lain telah dikunci kawasan ini, biasanya perenggan, dan anda tidak boleh edit.

 • Apabila anda mendengar "Luaran ubah", maksudnya satu pengarang hanya menyimpan dokumen dan mengarang bersama telah menambah kandungan baru padanya. Dalam biasa pengarangan bersama, kawasan yang diserlahkan dalam hijau untuk seseorang berpandangan.

 • Apabila anda mendengar "Berkonflik mengubah", maksudnya pengarang satu tersebut mempunyai perenggan yang berkonflik dengan perubahan yang mengarang bersama telah dibuat. Kawasan ini diserlahkan dalam warna merah untuk seseorang berpandangan.

 • Apabila anda mendengar "Pengarang", maksudnya pengarang satu tersebut kini terletak dalam perenggan tersebut (dengan pengarangan bersama masa nyata). Ini membantu mengarang bersama untuk mengelakkan mencipta konflik dengan mengedit bahagian yang sama.

Petua: Apabila anda mula bekerja pada dokumen dengan orang lain, dialog muncul bertanya Apakah jenis pengalaman pengarangan bersama yang anda inginkan. Tekan F6 untuk menavigasi ke dialog.

Lihat juga

Word for Mac membolehkan anda bekerja bersama-sama pada dokumen dalam talian dengan bantuan VoiceOver, pembaca skrin terbina dalam untuk Mac OS.

Nota: Topik ini menganggap anda menggunakan pembaca skrin OS Mac tersedia pasang, VoiceOver. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penggunaan VoiceOver, pergi ke Panduan Bermula VoiceOver.

Dalam topik ini

Menyimpan dokumen dalam talian

Sebelum anda boleh mengarang bersama dokumen dalam Word for Mac dengan orang lain, anda mesti menyimpan fail anda ke OneDrive atau SharePoint Online.

Menyimpan dokumen ke OneDrive

 1. Selepas mencipta dokumen yang anda ingin berkongsi dalam Word for Mac, tekan perintah + Shift + S. Membuka dialog Simpan sebagai .

  Nota: Pastikan anda mendaftar ke OneDrive.

 2. Taipkan nama dokumen, dan kemudian tekan Tab sehingga anda mendengar: "lokasi dalam talian butang."

 3. Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar. Anda mendengar nama dokumen.

 4. Tekan Tab sehingga anda mendengar: "tempat, jadual, < nama pertama dalam talian lokasi Simpan >, terpilih."

 5. Tekan kekunci anak panah kawalan + Opsyen + bawah sehingga anda mendengar "OneDrive, < nama akaun OneDrive >" dan kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 6. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Simpan butang lalai", dan kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar. Fokus mengembalikan dokumen pengeditan tetingkap.

Menyimpan dokumen pada SharePoint

 1. Selepas mencipta dokumen yang anda ingin berkongsi dalam Word for Mac, tekan perintah + Shift + S. Membuka dialog Simpan sebagai .

  Nota: Pastikan anda mendaftar ke SharePoint.

 2. Taipkan nama dokumen, dan kemudian tekan Tab sehingga anda mendengar: "lokasi dalam talian butang."

 3. Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar. Anda mendengar nama dokumen.

 4. Tekan Tab sehingga anda mendengar: "tempat, jadual, < nama pertama dalam talian lokasi Simpan >, terpilih."

 5. Tekan kekunci anak panah kawalan + Opsyen + bawah sehingga anda mendengar SharePoint Online, < nama akaun SharePoint > "kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 6. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Simpan butang lalai", dan kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar. Fokus mengembalikan dokumen pengeditan tetingkap.

Menambahkan online lokasi Simpan

OneDrive yang tersedia dengan segera apabila anda mula menggunakan Word for Mac, tetapi anda mungkin perlu menambah laman SharePoint secara manual sebelum anda boleh menyimpan di sana.

 1. Tekan perintah + Shift + S. Membuka dialog Simpan sebagai .

 2. Tekan Tab sehingga anda mendengar "lokasi dalam talian butang", kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 3. Tekan Tab sehingga anda mendengar: "Tambah tempat, butang." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 4. Tekan Tab sehingga anda mendengar "SharePoint butang", dan kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 5. Taip atau tampal URL folder SharePoint anda, dan kemudian tekan Tab sehingga anda mendengar: "Seterusnya butang."

 6. Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar. Apabila digesa, taipkan alamat e-mel yang anda gunakan dengan laman SharePoint anda, dan kemudian tekan Spacebar.

 7. Apabila digesa, taipkan kata laluan anda, dan kemudian tekan Spacebar.

Laman ialah kini tersedia dalam dialog Simpan sebagai dalam Word for Mac.

Berkongsi dokumen dengan orang lain

Setelah menyimpan dokumen dalam talian, berkongsi dengan individu yang dengannya anda ingin bekerjasama.

Menjemput orang lain untuk bekerjasama

Anda boleh menjemput orang lain untuk bekerja dengan anda pada dokumen. Menghantar e-mel jemputan kerjasama lurus daripada Word for Mac dengan pautan ke dokumen anda.

 1. Tekan kawalan + Opsyen + M. Anda mendengar: "Menu bar Apple."

 2. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Fail", kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 3. Tekan kekunci anak panah kawalan + Opsyen + bawah sehingga anda mendengar "Kongsi", kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 4. Anda mendengar "Menjemput individu elipsis", dan kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 5. Taipkan nama atau alamat e-individu yang dengannya anda ingin bekerjasama. Jika terdapat lebih daripada satu, Asingkan alamat dengan koma.

 6. Jika anda ingin menulis mesej kepada penerima, tekan Tab sehingga anda mendengar "Termasuk mesej", dan kemudian taipkan teks anda.

 7. Tekan Tab sehingga anda mendengar: "boleh edit, disemak, kotak semak." Jika anda tidak ingin pekerjasama anda untuk mengedit dokumen, tekan Spacebar.

 8. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Butang kongsi", dan kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk menghantar e-mel perkongsian kepada rakan usaha sama anda.

Berkongsi pautan ke dokumen anda

Anda boleh menyalin pautan ke dokumen anda dan tampalkannya ke dalam fail kongsi lain, contohnya, PowerPoint persembahan.

 1. Tekan kawalan + Opsyen + M. Anda mendengar: "Menu bar Apple."

 2. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Fail", kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 3. Tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar "Kongsi", kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 4. Tekan kekunci anak panah kawalan + Opsyen + bawah sehingga anda mendengar "Salin pautan", dan kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 5. Tampal pautan ke, contohnya, fail kongsi lain.

Bekerja bersama-sama dalam dokumen kongsi

Apabila anda menggunakan Word for Mac untuk bekerja dengan dokumen yang dikongsi, anda tidak perlu mengubah apa-apa tentang cara anda bekerja. Pengarang bersama anda hanya boleh mengikuti pautan yang dihantar dan dokumen anda akan dibuka dalam versi Word atau pada Word Online.

Untuk menyegar semula dokumen dengan kemas kini yang dibuat oleh pengarang lain, tekan perintah + S.

Melapor keluar dokumen

Jika anda ingin mengunci dokumen untuk kemas kini anda sahaja, anda boleh semak fail. Apabila fail dilapor keluar kepada anda, orang lain tidak dapat mengemas kini atau melihat pengeditan yang anda telah buat sehingga anda telah disimpan dan disemak dalam dokumen.

 1. Buka dokumen, tekan kawalan + Opsyen + M. Anda mendengar: "Menu bar epal."

 2. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Fail", kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 3. Tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar "Lapor Keluar", kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 4. Mengedit dokumen, dan apabila anda selesai, tekan kawalan + Opsyen + M.

 5. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Fail", kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 6. Tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar "Daftar Masuk", kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 7. Anda mendengar: "Versi komen." Taipkan Perihalan pendek kemas kini anda. Apabila anda selesai, tekan Tab sehingga anda mendengar "Daftar Masuk", kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

Menyekat pengarang lain

Anda boleh mengelakkan pengarang lain daripada mengubah seksyen tertentu dokumen.

 1. Dalam dokumen, pilih seksyen yang anda tidak ingin orang lain untuk mengedit.

 2. Tekan kawalan + Opsyen + M. Anda mendengar: "Menu bar Apple."

 3. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Alat", kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 4. Tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar "Sekat pengarang" kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 5. Untuk membuka sekatan pengarang, tekan kawalan + Opsyen + M.

 6. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Alat", kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 7. Tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar "Membuka sekatan Semua kawasan saya disekat", dan kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

Lihat juga

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×