Menggunakan pembaca skrin untuk mencipta pengepala atau pengaki dalam Word

Menggunakan pembaca skrin untuk mencipta pengepala atau pengaki dalam Word

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pusat kebolehcapaian Office > kebolehcapaian sokongan untuk Word

Anda boleh menggunakan pembaca skrin untuk mencipta pengepala atau pengaki yang mengandungi maklumat standard untuk semua halaman Word 2016 dokumen anda, seperti nombor halaman, tajuk dokumen, nama Syarikat, pengarang, tarikh dan sebagainya.

Jika anda tidak menggunakan pembaca skrin dan inginkan standard langkah untuk menambah pengepala dan pengaki, lihat menambah pengepala atau pengaki.

Nota: Prosedur dalam topik ini didokumentasikan menggunakan Pengisah dan JAWS. Untuk mendapatkan maklumat tentang cara berfungsi dengan pembaca skrin tertentu, hubungi pengeluar teknologi bantuan (AT) anda.

Nota: Topik ini menganggap bahawa pengguna JAWS telah mematikan ciri Menu Reben Maya.

Dalam topik ini

Mencipta pengepala atau pengaki

Pengepala dan pengaki yang jadi popular dalam Word yang mereka mempunyai bar alat mereka sendiri.

 1. Untuk mencipta pengepala dalam dokumen anda, tekan Alt + N, kemudian tekan H untuk membuka menu pengepala dari reben. Penyampai mengumumkan nama menu.

  Untuk mencipta pengaki, tekan Alt + N, kemudian tekan O untuk membuka menu pengaki dari reben. Penyampai mengumumkan nama menu.

  Fokus berubah kepada menu yang menyenaraikan tataletak pengepala atau pengaki.

 2. Gunakan kekunci anak panah bawah atau kekunci Tab untuk beralih melalui senarai tataletak. Tekan Enter untuk memilih satu yang anda inginkan.

  Tataletak yang anda pilih terbuka dalam ruang pengepala dan pengaki dalam dokumen anda. Fokus beralih ke teks pertama yang boleh diedit dalam tataletak yang anda pilih. Anda tidak akan dapat mengedit isi dokumen anda sekali lagi sehingga anda menutup reben alat pengepala & pengaki .

 3. Tekan kekunci anak panah kanan untuk mengalihkan fokus ke kawasan teks boleh diedit. Anda akan mendengar teks Ruang letak yang dibaca kuat, seperti "Dokumen Tajuk" atau "Taip di sini."

 4. Taipkan teks yang anda inginkan.

 5. Untuk beralih ke kawasan teks boleh diedit berikut, jika ada, tekan kekunci anak panah kanan.

 6. Apabila anda selesai, tekan Alt + J, dan kemudian tekan C menutup pengepala dan beralih ke isi dokumen.

Mengedit pengepala atau pengaki

Anda boleh menambah sebarang teks yang anda inginkan pada pengepala atau pengaki, seperti nombor halaman, tarikh atau nombor halaman. Anda juga boleh menambah imej, seperti logo Syarikat.

 1. Untuk membuka dan mengedit pengepala, tekan Alt + N, J, E.

  Untuk membuka dan mengedit pengaki, tekan Alt + N, O, E.

  Ini akan mengalihkan fokus kepada pengepala atau pengaki, dan membuka reben alat pengepala & pengaki .

 2. Lakukan perubahan yang anda inginkan.

 3. Apabila anda selesai, tutup pengepala dan pengaki dengan menekan Alt + J dan kemudian tekan C. fokus beralih ke isi dokumen anda.

Menambah nombor halaman pada pengepala atau pengaki

Word 2016 menawarkan lokasi berlainan dan format untuk nombor halaman sebagai item menu pada reben pengepala & pengaki bar alat .

 1. Untuk membuka pengepala untuk mengedit, tekan Alt + H, dan kemudian tekan E.

  Untuk membuka pengaki untuk mengedit, tekan Alt + F, dan kemudian tekan E.

  Ini membuka alat pengepala & pengaki bar alatdan mengalihkan fokus kepada pengepala atau pengaki.

 2. Untuk menyelitkan nombor halaman, tekan Alt + J, kemudian N + anda membuka menu Nombor halaman .

 3. Gunakan anak panah bawah kekunci untuk bergerak melalui senarai halaman mungkin lokasi (bahagian atas halaman), bahagian bawah halaman, dan sebagainya untuk nombor halaman. Tekan Enter atau Spacebar untuk memilih lokasi yang anda inginkan.

  Setiap halaman lokasi item membuka menu tambahan yang menawarkan opsyen di lokasi tersebut. Gunakan kekunci anak panah bawah untuk menyemak lalu opsyen ini dan pilih satu yang anda inginkan

 4. Apabila anda selesai, tekan ALt + J, dan kemudian tekan C menutup reben pengepala & pengaki bar alat dan mengalihkan fokus kembali ke isi dokumen.

Menambah tarikh pada pengepala atau pengaki

 1. Untuk membuka pengepala untuk mengedit, tekan Alt + H, dan kemudian tekan E.

  Untuk membuka pengaki untuk mengedit, tekan Alt + F, dan kemudian tekan E.

  Ini membuka alat pengepala & pengaki bar alatdan mengalihkan fokus kepada pengepala atau pengaki.

 2. Untuk menyelitkan tarikh, tekan Alt + J, dan kemudian tekan D untuk membuka kotak dialog tarikh dan masa .

 3. Gunakan kekunci anak panah bawah untuk beralih melalui senarai format masa dan tarikh yang mungkin untuk pengepala atau pengaki. Apabila anda menemui format yang anda inginkan, tekan kekunci Tab untuk memilihnya dan beralih ke opsyen lain dalam kotak dialog.

 4. Dalam Bahasa juntai bawah kotak, tekan kekunci anak panah bawah untuk menyemak Bahasa yang dipasang. Tekan kekunci Tab untuk memilih bahasa dan beralih ke opsyen berikut.

 5. Tekan Enter jika anda ingin Setkan opsyen Bahasa dan tarikh sebagai lalai.

 6. Tekan kekunci Tab untuk beralih ke butang OK dan kemudian tekan Enter untuk menerima pilihan anda.

 7. Untuk menutup pengepala atau pengaki dan kembali ke isi dokumen, tekan Alt + J dan kemudian tekan C.

Untuk memilih opsyen dari bar alat pengepala & pengaki

Pengepala & pengaki bar alat mengandungi banyak opsyen yang anda boleh gunakan untuk menyesuaikan pengepala.

 1. Untuk membuka reben pengepala & pengaki bar alat , tekan Alt + N, kemudian tekan H, E.

 2. Untuk beralih ke reben, tekan Alt + J.

 3. Tekan kekunci Tab untuk bergerak antara perintah pada pengepala & pengaki bar alat.

 4. Tekan Enter untuk memilih perintah.

 5. Apabila anda selesai, tutup pengepala dan pengaki dan menutup reben dengan menekan Alt + J, dan kemudian tekan C.

Mengalih keluar pengepala atau pengaki

 1. Untuk mengalih keluar pengepala dalam dokumen anda, tekan Alt + N, J untuk membuka menu pengepala pada tab selitkan .

  Untuk mengalih keluar pengaki, tekan Alt + N, O untuk membuka menu pengaki pada tab selitkan .

 2. Tekan R untuk mengalih keluar pengepala atau pengaki, kemudian tekan kekunci ESC untuk kembali ke isi dokumen.

Maklumat lanjut

Dapatkan bantuan untuk menggunakan pembaca skrin dengan Word 2016

Pintasan papan kekunci untuk Microsoft Word 2016 for Windows

Anda boleh menggunakan pembaca skrin VoiceOver untuk mencipta pengepala atau pengaki yang mengandungi maklumat standard pada semua halaman dalam dokumen Word for Mac anda, seperti nombor halaman, tajuk dokumen, nama Syarikat, pengarang, tarikh dan sebagainya.

Penting: Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

Dalam topik ini

Mencipta pengepala atau pengaki

 1. Dalam dokumen Word, tekan F6 secara berulang sehingga anda tanah pada tab. Jika anda tidak tanah pada tab selitkan , tekan kekunci anak panah kanan atau kiri sehingga VoiceOver mengumumkan: ", tab selitkan, 2 8." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih tab.

 2. Tekan Tab berulang kali sehingga VoiceOver mengumumkan: "Pengepala, butang menu" atau "Pengaki, butang menu." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih butang.

 3. Tekan kekunci anak panah kawalan + Opsyen + Shift + bawah untuk memasukkan senarai tataletak pengepala atau pengaki.

 4. Tekan kekunci anak panah untuk menavigasi opsyen. Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih opsyen.

  Tataletak yang anda pilih terbuka dalam ruang pengepala atau pengaki dalam dokumen anda. Fokus kekal pada reben.

 5. Untuk menavigasi ke dokumen anda, tekan kekunci anak panah kawalan + Opsyen + kanan dan fokus beralih ke pengepala atau pengaki yang anda selitkan.

 6. Taipkan teks bagi pengepala atau pengaki.

 7. Untuk beralih ke kawasan teks boleh diedit berikut, jika ada, tekan kekunci anak panah kanan.

Mengedit pengepala atau pengaki

 1. Dalam dokumen Word, tekan kawalan + Opsyen + kiri atau anak panah kanan kekunci berulang kali untuk menavigasi ke pengepala atau pengaki.

 2. Pilih teks yang anda ingin ubah, contohnya, menggunakan Shift + perintah + kekunci anak panah dan taipkan baru pengepala atau pengaki.

 3. Untuk mengalihkan pengepala atau pengaki yang berikutnya, tekan kekunci anak panah kawalan + Opsyen + kanan sehingga anda sampai yang berikutnya. VoiceOver mengumumkan lokasi anda.

Menambah tarikh pada pengepala atau pengaki

 1. Dalam dokumen Word, tekan kekunci anak panah kawalan + Opsyen + kanan berulang kali untuk menavigasi ke pengepala atau pengaki.

 2. Tekan kawalan + Option + saya untuk membuka PEMILIH Item. Taipkan tarikh & masa. VoiceOver mengumumkan: "satu item, butang tarikh & masa." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk beralih ke butang, dan tekan kawalan + Opsyen + Spacebar sekali lagi untuk memilih butang.

 3. Dialog tarikh dan masa dengan opsyen format tersedia terbuka. Tekan kekunci anak panah bawah untuk beralih ke senarai dan kemudian kekunci anak panah kawalan + Opsyen + Shift + bawah untuk masukkan senarai.

 4. Tekan di bawah atau ke atas kekunci anak panah untuk menavigasi opsyen dalam senarai. Untuk memilih opsyen, tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 5. Tekan Tab berulang kali sehingga VoiceOver mengumumkan: "OK, lalai, butang." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih butang.

  Tarikh ditambahkan pada pengepala atau pengaki. Fokus kekal pada reben pengepala dan pengaki. Untuk menghentikan berinteraksi dengan reben, tekan kawalan + Opsyen + Shift + anak panah ke atas.

Menyesuaikan pengepala dan pengaki

Pada tab pengepala & pengaki mengandungi banyak opsyen yang anda boleh gunakan untuk menyesuaikan pengepala atau pengaki.

 1. Tekan kawalan + Opsyen + M untuk pergi ke menu bar, dan kemudian tekan V untuk pergi ke menu pandangan .

 2. Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk membuka menu.

 3. Tekan kekunci anak panah bawah secara berulang sehingga VoiceOver mengumumkan: "Pengepala dan pengaki." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk membuka pengepala dan pengaki untuk pengeditan.

 4. Untuk pergi ke tab pengepala & pengaki , tekan F6 secara berulang sehingga VoiceOver mengumumkan: "pengepala dan pengaki yang dipilih, tab." Tekan kekunci Tab berulang kali untuk beralih ke reben.

  Item pertama pada reben adalah pengepala. Untuk menavigasi melalui item lain pada reben, tekan kekunci Tab.

 5. Untuk memilih item, tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 6. Untuk menutup tab dan pengepala dan pengaki apabila anda selesai, tekan kawalan + Option + saya untuk membuka PEMILIH Item. Taipkan tutup pengepala. VoiceOver mengumumkan: "satu item, butang Tutup pengepala dan pengaki." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk beralih ke butang, dan tekan kawalan + Opsyen + Spacebar sekali lagi untuk memilih butang.

  Pengepala, pengaki dan tab pengepala & pengaki ditutup dan fokus beralih ke teks isi dokumen.

Mengalih keluar pengepala atau pengaki

 1. Dalam Word, dokumen, tekan kawalan + Opsyen + M untuk pergi ke menu bar, kemudian tekan V untuk pergi ke menu pandangan .

 2. Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk membuka menu.

 3. Tekan kekunci anak panah bawah secara berulang sehingga VoiceOver mengumumkan: "Pengepala dan pengaki." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk membuka pengepala dan pengaki untuk pengeditan.

 4. Untuk pergi ke tab pengepala & pengaki , tekan F6 secara berulang sehingga VoiceOver mengumumkan: "pengepala dan pengaki yang dipilih, tab." Tekan kekunci Tab berulang kali untuk beralih ke reben.

  Item pertama pada reben adalah pengepala. VoiceOver mengumumkan: "Pengepala, butang menu." Untuk menavigasi ke pengaki, tekan kekunci Tab. Untuk memilih butang, tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 5. Tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga VoiceOver mengumumkan: "Mengalih keluar pengepala" atau "Alih keluar pengaki."

 6. Untuk mengalih keluar pengepala atau pengaki, tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 7. Pengepala atau pengaki dialih keluar daripada dokumen anda.

  Untuk menutup tab dan pengepala dan pengaki, tekan kawalan + Option + saya untuk membuka PEMILIH Item. Taipkan tutup pengepala. VoiceOver mengumumkan: "satu item, butang Tutup pengepala dan pengaki." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk beralih ke butang, dan tekan kawalan + Opsyen + Spacebar sekali lagi untuk memilih butang.

Lihat juga

Sokongan Teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×