Menggunakan pembaca skrin untuk mencipta pandangan tersuai bagi pustaka dokumen dalam SharePoint Online

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan pembaca skrin dalam SharePoint Online untuk mencipta pandangan tersuai bagi pustaka dokumen untuk memaparkan item dengan cara yang munasabah untuk anda. Contohnya, anda boleh menambah lajur, Pilih lajur yang anda ingin paparkan, dan menyusun semula lajur dalam tertib yang anda inginkan. Anda boleh juga Mengisih, menapis, Kumpulan atau memadamkan item untuk mencipta pandangan yang sesuai dengan keperluan anda. Apabila anda selesai, hanya Namakan pandangan dan menyimpannya. Pautan ke pandangan tersuai yang muncul dalam menu pandangan halaman pustaka dokumen yang anda cipta pandangan.

Nota

Dalam topik ini

Menambah lajur

 1. Daftar masuk ke akaun Office 365 organisasi anda, mulakan aplikasi SharePoint dan kemudian buka pustaka dokumen anda.

  Petua: Pustaka dokumen dalam SharePoint Online mempunyai dua pandangan yang berbeza: pengalaman klasik dan SharePoint Online. Bagi kebanyakan orang, pengalaman SharePoint Online ialah seting lalai. Walau bagaimanapun, jika anda mendengar "Bebutang semak ia" apabila menavigasi pustaka dokumen anda, anda menggunakan pengalaman klasik. Untuk melihat pustaka dokumen SharePoint Online, apabila anda mendengar "Bebutang semak ia," tekan Enter. Selepas melihat, pustaka dokumen anda berubah kepada pengalaman SharePoint Online dan fokus beralih daripada bebutang Semak ia kepada pautan yang Baru, anda akan mendengar nama pustaka dokumen anda, diikuti dengan "Baru."

 2. Pergi ke pustaka dokumen yang anda ingin tambahkan lajur.

 3. Dalam pandangan senarai , tab sehingga anda mendengar "pengepala lajur Grid, menggunakan menu untuk mengisih, menapis atau Kumpul mengikut lajur." (Dalam Penyampai, anda mendengar "Nama Jadual" dan nama lajur seterusnya.)

  Petua: Dalam pandangan jubin , pengepala lajur tidak dipaparkan secara lalai. Untuk memaparkannya, tab sehingga anda mendengar "Menyusun, dayakan penapisan, pengisihan dan perkumpulan pada nilai metadata" dan tekan Enter.

 4. Tekan kekunci anak panah kanan sehingga anda mendengar "menu butang Tambah atau ubah lajur", dan tekan Enter. (Dalam Penyampai, anda mendengar "Butang.") Submenu terbuka dan anda mendengar "Menu." (Dalam Penyampai, anda mendengar opsyen pertama, "Baris teks tunggal.")

 5. Untuk beralih melalui opsyen (seperti nombor, individu, tarikhdan lebih), gunakan kekunci anak panah bawah dan kemudian tekan Enter. Kotak dialog Cipta lajur terbuka dengan fokus pada kotak edit Nama lajur . (Dalam Penyampai, untuk mengaktifkan kotak edit Nama lajur , tekan kekunci Tab.)

 6. Taipkan nama untuk lajur.

 7. Tab ke butang Cipta dan tekan Enter. Lajur ditambahkan ke kanan pada lajur sedia ada anda.

Menyusun semula lajur dalam pustaka dokumen

 1. Daftar masuk ke akaun Office 365 organisasi anda, mulakan aplikasi SharePoint dan kemudian buka pustaka dokumen anda.

  Petua: Pustaka dokumen dalam SharePoint Online mempunyai dua pandangan yang berbeza: pengalaman klasik dan SharePoint Online. Bagi kebanyakan orang, pengalaman SharePoint Online ialah seting lalai. Walau bagaimanapun, jika anda mendengar "Bebutang semak ia" apabila menavigasi pustaka dokumen anda, anda menggunakan pengalaman klasik. Untuk melihat pustaka dokumen SharePoint Online, apabila anda mendengar "Bebutang semak ia," tekan Enter. Selepas melihat, pustaka dokumen anda berubah kepada pengalaman SharePoint Online dan fokus beralih daripada bebutang Semak ia kepada pautan yang Baru, anda akan mendengar nama pustaka dokumen anda, diikuti dengan "Baru."

 2. Pergi ke pustaka dokumen yang mempunyai lajur yang anda ingin susun.

 3. Dalam pandangan senarai , tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar sehingga anda mendengar "pengepala lajur Grid, menggunakan menu untuk mengisih, menapis atau Kumpul mengikut lajur." (Dalam Penyampai, anda mendengar "Nama Jadual" dan nama lajur seterusnya.)

  Petua: Dalam pandangan jubin , pengepala lajur tidak dipaparkan secara lalai. Untuk memaparkannya, tab sehingga anda mendengar "Menyusun, dayakan penapisan, pengisihan dan perkumpulan pada nilai metadata" dan tekan Enter.

 4. Tekan kekunci anak panah kanan sehingga anda mendengar "menu butang Tambah atau ubah lajur", dan tekan Enter. (Dalam Penyampai, anda mendengar "Butang.") Submenu terbuka dan anda mendengar "Menu." (Dalam Penyampai, anda mendengar opsyen pertama, "Baris teks tunggal.")

 5. Tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar "Tunjukkan/Sembunyikan lajur, ubah lajur yang muncul dan menyusun semula lajur," dan tekan Enter. Kotak dialog Edit lajur pandangan terbuka dan anda mendengar "Dialog." (Dalam Penyampai, nama pada kotak dialog adalah tidak Baca.)

 6. Untuk beralih ke senarai lajur, tekan kekunci Tab. Pembaca skrin membaca nama pengepala Lajur pertama dalam senarai. Untuk mendengar nama lajur, tekan kekunci anak panah bawah.

 7. Apabila anda mendengar nama lajur yang anda ingin alihkan:

  • Untuk mengalih lajur ke atas dalam senarai (di sebelah kiri dalam senarai dokumen anda), tekan kekunci anak panah kanan. Apabila anda mendengar nama lajur dan "Alih lajur butang", tekan Spacebar atau Enter. Ulangi langkah ini sehingga lajur dalam posisi yang anda inginkan.

  • Untuk mengalih lajur ke bawah dalam senarai (ke kanan dalam senarai dokumen anda), tekan kekunci anak panah kanan dua kali. Apabila anda mendengar nama lajur dan "Alih lajur ke bawah butang", tekan Spacebar atau Enter. Ulangi langkah ini sehingga lajur dalam posisi yang anda inginkan.

   Petua: Anda boleh mengalihkan hanya lajur yang dipaparkan. Untuk memaparkan lajur, pilih lajur dalam senarai dan tekan Spacebar.

 8. Untuk menyemak susunan lajur, tekan kekunci anak panah atas sehingga anda mendengar nama Lajur pertama dalam senarai (secara lalai, pengepala Lajur pertama ialah DocIcon), kemudian gunakan kekunci anak panah bawah.

 9. Untuk menggunakan pilihan anda, tab sehingga anda mendengar "Menu, gunakan" dan tekan Enter. (Dalam Penyampai, anda mendengar "Guna."

Mengisih item dalam pustaka dokumen

 1. Daftar masuk ke akaun Office 365 organisasi anda, mulakan aplikasi SharePoint dan kemudian buka pustaka dokumen anda.

  Petua: Pustaka dokumen dalam SharePoint Online mempunyai dua pandangan yang berbeza: pengalaman klasik dan SharePoint Online. Bagi kebanyakan orang, pengalaman SharePoint Online ialah seting lalai. Walau bagaimanapun, jika anda mendengar "Bebutang semak ia" apabila menavigasi pustaka dokumen anda, anda menggunakan pengalaman klasik. Untuk melihat pustaka dokumen SharePoint Online, apabila anda mendengar "Bebutang semak ia," tekan Enter. Selepas melihat, pustaka dokumen anda berubah kepada pengalaman SharePoint Online dan fokus beralih daripada bebutang Semak ia kepada pautan yang Baru, anda akan mendengar nama pustaka dokumen anda, diikuti dengan "Baru."

 2. Pergi ke pustaka dokumen yang mempunyai lajur yang anda ingin Isih.

 3. Dalam pandangan senarai , tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "pengepala lajur Grid, menggunakan menu untuk mengisih, menapis atau Kumpul mengikut lajur." (Dalam Penyampai, anda mendengar "Nama Jadual" dan nama lajur seterusnya.)

  Petua: Dalam pandangan jubin , pengepala lajur tidak dipaparkan secara lalai. Untuk memaparkannya, tab sehingga anda mendengar "Menyusun, dayakan penapisan, pengisihan dan perkumpulan pada nilai metadata" dan tekan Enter.

 4. Tekan kekunci anak panah kanan sehingga anda mendengar "Susun mengikut," nama lajur yang anda ingin Isih (contohnya, Nama, tarikh diubah suai, diubah suai olehatau Menyemak dalam komen) dan "Pengepala lajur", dan kemudian tekan Enter. Menu konteks dibuka dan anda mendengar "Menu konteks" dan opsyen pertama pada senarai. Opsyen yang tersedia bergantung pada jenis data yang ditemui dalam lajur tersebut, contohnya, A ke Z, Older untuk lebih baruatau lebih kecil untuk lebih besar. Untuk memilih opsyen isihan, tekan kekunci anak panah atas atau kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar opsyen yang anda inginkan dan tekan Enter. Tertib lajur diubah dan fokus beralih ke item pustaka pertama.

Menapis item dalam pustaka dokumen

 1. Daftar masuk ke akaun Office 365 organisasi anda, mulakan aplikasi SharePoint dan kemudian buka pustaka dokumen anda.

  Petua: Pustaka dokumen dalam SharePoint Online mempunyai dua pandangan yang berbeza: pengalaman klasik dan SharePoint Online. Bagi kebanyakan orang, pengalaman SharePoint Online ialah seting lalai. Walau bagaimanapun, jika anda mendengar "Bebutang semak ia" apabila menavigasi pustaka dokumen anda, anda menggunakan pengalaman klasik. Untuk melihat pustaka dokumen SharePoint Online, apabila anda mendengar "Bebutang semak ia," tekan Enter. Selepas melihat, pustaka dokumen anda berubah kepada pengalaman SharePoint Online dan fokus beralih daripada bebutang Semak ia kepada pautan yang Baru, anda akan mendengar nama pustaka dokumen anda, diikuti dengan "Baru."

 2. Pergi ke pustaka dokumen yang mempunyai lajur yang anda ingin Tapis.

 3. Dalam pandangan senarai , tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "pengepala lajur Grid, menggunakan menu untuk mengisih, menapis atau Kumpul mengikut lajur." (Dalam Penyampai, anda mendengar "Nama Jadual" dan nama lajur seterusnya.)

  Petua: Dalam pandangan jubin , pengepala lajur tidak dipaparkan secara lalai. Untuk memaparkannya, tab sehingga anda mendengar "Menyusun, dayakan penapisan, pengisihan dan perkumpulan pada nilai metadata" dan tekan Enter.

 4. Tekan kekunci anak panah kanan sehingga anda mendengar "Susun mengikut," nama lajur yang anda ingin menapis (contohnya, Nama, tarikh diubah suai, diubah suai olehatau Menyemak dalam komen) dan "Pengepala lajur", dan tekan Enter. Menu konteks dibuka dan anda mendengar "Menu konteks" dan opsyen pertama pada senarai. Opsyen yang tersedia bergantung pada jenis data yang ditemui dalam lajur tersebut, contohnya A ke Z, Older untuk lebih baruatau lebih kecil untuk lebih besar.

 5. Tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar "Menapis dengan submenu", kemudian tekan kekunci anak panah kanan. (Dalam Penyampai, anda mendengar "Tapis mengikut, Menu item.") Submenu terbuka.

 6. Tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar nilai yang anda ingin gunakan untuk menapis item dalam lajur. Nilai yang tersedia bergantung pada data dalam lajur tersebut. Contohnya, jika anda menapis lajur diubah suai , anda boleh memilih tarikh.

 7. Tekan Enter. Item yang sepadan dengan nilai yang telah anda pilih sahaja dipaparkan dalam senarai.

Nota: Untuk mengalih keluar penapis, beralih ke menu konteks untuk lajur, tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar "Kosongkan penapis", kemudian tekan Enter.

Kumpulkan item dalam pustaka dokumen

 1. Daftar masuk ke akaun Office 365 organisasi anda, mulakan aplikasi SharePoint dan kemudian buka pustaka dokumen anda.

  Petua: Pustaka dokumen dalam SharePoint Online mempunyai dua pandangan yang berbeza: pengalaman klasik dan SharePoint Online. Bagi kebanyakan orang, pengalaman SharePoint Online ialah seting lalai. Walau bagaimanapun, jika anda mendengar "Bebutang semak ia" apabila menavigasi pustaka dokumen anda, anda menggunakan pengalaman klasik. Untuk melihat pustaka dokumen SharePoint Online, apabila anda mendengar "Bebutang semak ia," tekan Enter. Selepas melihat, pustaka dokumen anda berubah kepada pengalaman SharePoint Online dan fokus beralih daripada bebutang Semak ia kepada pautan yang Baru, anda akan mendengar nama pustaka dokumen anda, diikuti dengan "Baru."

 2. Pergi ke pustaka dokumen yang mempunyai lajur yang anda ingin kumpulkan.

 3. Dalam pandangan senarai , tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "pengepala lajur Grid, menggunakan menu untuk mengisih, menapis atau Kumpul mengikut lajur." (Dalam Penyampai, anda mendengar "Nama Jadual" dan nama lajur seterusnya.)

  Petua: Dalam pandangan jubin , pengepala lajur tidak dipaparkan secara lalai. Untuk memaparkannya, tab sehingga anda mendengar "Menyusun, dayakan penapisan, pengisihan dan perkumpulan pada nilai metadata" dan tekan Enter.

 4. Tekan kekunci anak panah kanan sehingga anda mendengar "Susun mengikut," nama lajur yang anda ingin mengumpulkan item dalam (contohnya, Nama, tarikh diubah suai, diubah suai olehatau Menyemak dalam komen) dan "Pengepala lajur", dan kemudian tekan Enter. Menu konteks dibuka dan anda mendengar opsyen pertama pada senarai. Opsyen yang tersedia bergantung pada jenis data yang ditemui dalam lajur tersebut, contohnya A ke Z, Older untuk lebih baruatau lebih kecil untuk lebih besar.

 5. Tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar "Kumpulkan mengikut" dan nama lajur dan tekan Enter. Dokumen dalam pustaka anda dikumpulkan mengikut nilai yang anda pilih. Contohnya, item dalam lajur diubah suai dikumpulkan mengikut tarikh yang mereka telah berubah.

Memadamkan item dalam pustaka dokumen

 1. Daftar masuk ke akaun Office 365 organisasi anda, mulakan aplikasi SharePoint dan kemudian buka pustaka dokumen anda.

  Petua: Pustaka dokumen dalam SharePoint Online mempunyai dua pandangan yang berbeza: pengalaman klasik dan SharePoint Online. Bagi kebanyakan orang, pengalaman SharePoint Online ialah seting lalai. Walau bagaimanapun, jika anda mendengar "Bebutang semak ia" apabila menavigasi pustaka dokumen anda, anda menggunakan pengalaman klasik. Untuk melihat pustaka dokumen SharePoint Online, apabila anda mendengar "Bebutang semak ia," tekan Enter. Selepas melihat, pustaka dokumen anda berubah kepada pengalaman SharePoint Online dan fokus beralih daripada bebutang Semak ia kepada pautan yang Baru, anda akan mendengar nama pustaka dokumen anda, diikuti dengan "Baru."

 2. Pergi ke pustaka dokumen yang mempunyai item yang anda ingin padam.

 3. Pilih item yang anda ingin padamkan (untuk contoh, fail, folder, OneNote buku nota, pautan, atau lajur).

 4. Tab sehingga anda mendengar "Terbuka."

 5. Tekan anak panah kanan sehingga anda mendengar "Memadam" dan tekan Enter. Kotak dialog padam terbuka dengan fokus pada butang Batal dan anda mendengar "memadamkan? Adakah anda pasti anda ingin hantarkan item Bin? kitar semula"

 6. Untuk beralih ke butang padam , tekan kekunci Tab.

 7. Tekan Enter. Mengalihkan fail ke Tong Kitar semula dan fokus mengembalikan senarai pustaka.

Namakan dan simpan pandangan tersuai dalam pustaka dokumen

Selepas anda mencipta pandangan tersuai, untuk menunjukkan bahawa pandangan telah diubah suai, di bahagian kanan atas halaman pustaka dokumen, asterisk muncul di sebelah nama pandangan dalam menu pandangan di bahagian atas kanan halaman pustaka dokumen untuk menunjukkan bahawa pandangan telah diubah suai. Contohnya, jika anda membuat perubahan kepada pandangan semua dokumen, ia muncul dalam menu pandangan sebagai semua dokumen *. Untuk menyimpan perubahan anda:

 1. Pastikan tiada item dipilih dalam pustaka dokumen anda. Butang baru dan menu pandangan adalah tersedia hanya apabila tiada item dipilih.

 2. Tab sehingga anda mendengar "Baru, mencipta folder baru."

 3. Tekan kekunci anak panah kanan sehingga anda mendengar "Menu pandangan", dan tekan Enter. Menu konteks dibuka dan anda mendengar "Menu konteks, senarai."

 4. Tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar "Simpan perubahan atau mencipta pandangan baru," dan tekan Enter. Kotak dialog Simpan sebagai terbuka dengan fokus dalam kotak edit Simpan pandangan semasa atau taipkan nama baru .

 5. Taipkan nama untuk pandangan, tab ke butang Simpan , dan tekan Enter. Pautan ke pandangan tersuai anda ditambahkan pada menu pandangan pustaka di tempat anda mencipta pandangan dan asterisk di sebelah nama pandangan dialih keluar.

Setkan pandangan lalai untuk pustaka dokumen

Untuk mengesetkan pandangan lalai untuk pustaka dokumen, anda mesti mempunyai pemilik pustaka atau keizinan pentadbir untuk pustaka itu. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada seting untuk pandangan.

Memadam pandangan tersuai pustaka dokumen

Untuk memadam pandangan tersuai bagi pustaka dokumen, anda mesti mempunyai pemilik pustaka atau keizinan pentadbir untuk pustaka itu. Untuk langkah untuk memadam pandangan tersuai pustaka dokumen, rujuk kepada memadam pandangan.

Maklumat lanjut

Menggunakan pembaca skrin untuk mengedit pandangan tersuai bagi pustaka dokumen dalam SharePoint Online

Menggunakan pembaca skrin untuk memilih lajur untuk dipaparkan dalam pustaka dokumen dalam SharePoint Online

Menggunakan pembaca skrin untuk menumpukan fail atau folder dalam pustaka dokumen dalam SharePoint Online

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×