Menggunakan pembaca skrin untuk menambah dan memformatkan teks dalam PowerPoint

Menggunakan pembaca skrin untuk menambah dan memformatkan teks dalam PowerPoint

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pusat Kebolehcapaian Office > Sokongan kebolehcapaian untuk PowerPoint

Baca dengan kuat simbol dengan label Kandungan pembaca skrin. Topik ini adalah tentang penggunaan pembaca skrin dengan Office

Artikel ini adalah untuk individu yang menggunakan program pembaca skrin dengan produk Office dan merupakan sebahagian daripada set kandungan Kebolehcapaian Office. Untuk lebih banyak bantuan umum, lihat halaman utama Sokongan Office.

Pemformatan teks dalam persembahan PowerPoint anda menjadikannya lebih mudah dibaca. Anda boleh menggunakan papan kekunci anda dan pembaca skrin dengan mudah menambah teks dan menggunakan pemformatan pada persembahan. Anda juga boleh mencipta Berbulet atau bernombor senarai untuk menstrukturkan persembahan anda lebih baik atau menambah Hiperpautan ke sumber maklumat lain.

Nota: 

 • Topik ini menganggap anda menggunakan terbina dalam Windows 10 pembaca skrin, penyampai. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang menggunakan penyampai, rujuk kepada Bermula dengan Penyampai.

 • Untuk maklumat lanjut tentang JAWS, rujuk dokumentasi JAWS.

Dalam topik ini

Buka PowerPoint dan Daftar Masuk

Jika anda ingin menyimpan persembahan anda ke OneDrive secara automatik, pastikan anda mendaftar masuk ke akaun Microsoft anda apabila menggunakan PowerPoint. Apabila anda menyimpan persembahan anda ke OneDrive, anda boleh mencapainya dari mana-mana peranti mendaftar masuk.

 1. Untuk membuka PowerPointdengan segera, tekan kekunci logo Windows, taipkan "PowerPoint 2016" dan tekan Enter.

 2. Untuk memulakan persembahan kosong, tekan Tab sehingga anda mendengar: "Persembahan kosong." Kemudian tekan Enter. Persembahan terbuka. Dalam penyampai, anda mendengar: "PowerPoint mengedit pandangan. Persembahan 1. Slaid 1, slaid. "Dalam JAWS, anda mendengar:"Persembahan 1 bersedia."

 3. Untuk mendaftar masuk, tekan Alt + F. Dalam penyampai, anda mendengar: "menu fail. Persembahan 1. Tetingkap PowerPoint. Dipilih. "Dalam JAWS, anda mendengar:"pandangan Backstage. Fail." Kemudian tekan D. Dalam penyampai, anda mendengar: "Akaun terpilih tab item." Dalam JAWS, anda mendengar: "Tab Akaun."

 4. Tekan a. Dalam penyampai, anda mendengar: "tetingkap akaun. Taipkan e-mel atau nombor telefon." Dalam JAWS, anda mendengar: "akaun. Taipkan e-mel anda atau telefon nombor yang diperlukan."

 5. Taipkan anda e-mel atau nombor telefon, tekan Enter, dan kemudian Tab. Dalam penyampai, anda mendengar: "Kata laluan, pengeditan teks." Dalam JAWS, anda mendengar: "kata laluan, edit. Taipkan teks."

 6. Taipkan kata laluan anda, dan tekan Enter.

Nota: Jika anda menggunakan akaun organisasi dan tidak akaun Microsoft, Daftar Masuk langkah mungkin sedikit berbeza. Contohnya, anda mungkin perlu menggunakan PIN atau kad pintar.

Petua: Jika anda Adakah tidak mendaftar keluar dari PowerPoint kali terakhir anda menggunakannya, aplikasi terbuka tanpa menggesa anda untuk mendaftar masuk.

Menambah teks pada slaid

Anda boleh menambah kandungan pada slaid semasa dalam pandangan Normal. Dalam pandangan Normal, skrin Pisahkan antara anak tetingkap imej kecil, kawasan pengeditan slaid dan anak tetingkap Nota. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cara bekerja dengan slaid dalam pandangan berbeza PowerPoint , pergi ke bermula menggunakan pembaca skrin dengan persembahan PowerPoint.

 1. Untuk pergi ke pandangan Normal, tekan Alt + W, kemudian a. Dalam penyampai, anda mendengar: "PowerPoint edit pandangan." Dalam JAWS, anda mendengar: "meninggalkan bar menu. Tiada pilihan."

 2. Untuk memilih slaid yang anda ingin menambah teks, tekan F6 sehingga anda berada dalam anak tetingkap imej kecil slaid. Dalam penyampai, anda mendengar "Imej kecil," diikuti dengan nombor slaid dan tajuk slaid. Dalam JAWS, anda mendengar: "Tab imej kecil slaid."

 3. Untuk menyemak lalu melalui slaid, tekan atas atau bawah kekunci anak panah, sehingga anda mendengar nombor dan tajuk slaid. Jika slaid berada dalam seksyen, gunakan atas atau bawah kekunci anak panah untuk menavigasi Seksyen dan tekan kekunci anak panah kanan untuk mengembangkan Seksyen.

 4. Untuk mengalihkan fokus kepada kawasan pengeditan slaid, tekan F6. Dalam penyampai, anda mendengar nombor slaid, tajuk dan "Slaid." Dalam JAWS, anda mendengar: "Slaid kawasan."

  Nota: Dalam penyampai, seperti yang anda bertukar ke kawasan imej kecil, anda mendengar "Imej kecil" untuk membezakan kawasan slaid daripada imej kecil.

 5. Tekan kekunci Tab untuk beralih ke Ruang letak teks. Dalam penyampai, Ruang letak yang dipanggil kotak teks, jadi anda mendengar, contohnya: "Kotak teks tajuk." Dalam JAWS, anda mendengar: "Ruang letak tajuk."

 6. Untuk menggantikan Ruang letak dengan teks anda, tekan Enter untuk pergi ke mod pengeditan dan pilih semua teks. Kemudian mula menaip.

 7. Untuk mengalihkan titik selitan ke tajuk atau ruang letak teks isi, tekan Ctrl + Enter.

  Nota: Anda juga boleh tekan Caps Lock + kanan atau kekunci anak panah kiri untuk menavigasi Ruang letak dan tekan Caps Lock + Enter untuk menempatkan titik selitan teks di penghujung kotak teks terpilih.

  Nota: Jika tiada apa-apa lagi teks Ruang letak, dalam kebanyakan kes, menekan Ctrl + Enter menyelitkan slaid baru dengan tataletak slaid yang sama sebagai slaid asal dan meletakkan fokus pada Ruang letak pertama slaid baru. Walau bagaimanapun, jika slaid asal mempunyai tataletak "Slaid tajuk", slaid baru dicipta akan mempunyai tataletak "Tajuk dan kandungan".

  Nota: Jika anda ingin mengedit teks yang anda telah Tambah dalam medan teks, tekan Tab untuk beralih ke medan teks, dan kemudian tekan F2 untuk memilih semua teks dan mula mengedit. Untuk menghentikan pengeditan dan alihkan kembali fokus kepada kotak teks, tekan F2 sekali lagi.

  Nota: Untuk mengetahui cara untuk menggunakan pemformatan aksara menggunakan papan kekunci anda, seperti tebal, garis bawah, italik, subskrip atau superskrip, pergi ke Format teks dalam menggunakan pintasan papan kekunci untuk mencipta persembahan anda.

Menambahkan bulet atau nombor pada teks

Anda boleh mencipta Berbulet atau bernombor senarai menggunakan pintasan papan kekunci. Anda boleh menukar baris teks yang sedia ada ke dalam senarai, mengubah gaya bulet atau membuat bersarang.

Tambahkan bulet atau penomboran kepada teks

 1. Dalam ruang letak teks, pilih teks yang anda ingin tambahkan bulet atau penomboran.

  Petua: Untuk mengetahui lebih lanjut cara untuk memilih teks dalam PowerPoint menggunakan papan kekunci anda, pergi ke pilih dan edit teks dan objek dalam menggunakan pintasan papan kekunci untuk mencipta persembahan anda.

 2. Pilih perkara yang anda ingin lakukan:

  • Untuk menambah bulet, tekan Alt + H, kemudian U. Tekan Tab untuk menyemak lalu melalui gaya bulet: diisi bulet bulatan, bulet bulat berongga, diisi bulet kuasa dua, hollow kuasa dua bulet, bintang bulet, anak panah buletdan bulet tanda semak. Anda mendengar keterangan gaya bulet imbas. Untuk menyelitkan gaya, tekan Enter.

  • Untuk menambah penomboran, tekan Alt + H, dan kemudian N. Tekan Tab untuk menyemak lalu melalui penomboran gaya: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c.dan i. ii., iii. Anda mendengar keterangan gaya penomboran imbas. Untuk menyelitkan gaya, tekan Enter.

 3. Untuk mencipta senarai item tambahan, letakkan titik selitan di hujung item senarai, dan tekan Enter.

 4. Untuk berhenti mencipta senarai, letakkan titik selitan di hujung item senarai terakhir dan tekan Enter, dan kemudian Backspace.

Mencipta Senarai Berbulet sambil anda menaip

 1. Pada permulaan baris baru, taipkan * (asterisk), kemudian tekan Spacebar atau Tab.

 2. Taip sebarang teks yang anda inginkan. Bulet bulat diisi dicipta secara automatik selepas anda menekan Enter.

 3. Untuk mencipta item senarai baru, tekan Enter.

 4. Untuk berhenti mencipta senarai, tekan Enter, dan kemudian Backspace.

Mencipta senarai bernombor sambil anda menaip

 1. Pada permulaan baris baru, taipkan 1. (nombor 1 diikuti oleh titik), kemudian tekan Spacebar atau Tab.

 2. Taipkan teks yang anda inginkan. Bulet bernombor dicipta secara automatik selepas anda menekan Enter.

 3. Untuk mencipta item senarai baru, tekan Enter.

 4. Untuk berhenti mencipta senarai, tekan Enter, dan kemudian Backspace.

Inden item dalam senarai

 1. Pilih item senarai yang anda ingin Inden.

 2. Pilih perkara yang anda ingin lakukan:

  • Untuk meningkatkan Inden, tekan Alt + H, dan kemudian A dan saya.

  • Untuk mengurangkan Inden, tekan Alt + H, dan kemudian A dan O.

Menambah hiperpautan

Anda boleh menambah Hiperpautan yang membuka halaman web, bahagian lain persembahan atau fail lain. Anda juga boleh menambah pautan mailto yang membuka e-mel baru untuk alamat e-mel tertentu secara automatik.

Pautan ke halaman web

 1. Letakkan titik selitan ke tempat yang anda inginkan pautan dalam persembahan anda.

 2. Untuk menambah pautan pada halaman web, tekan kawalan + K. Dalam penyampai, anda mendengar: "Selitkan Hiperpautan tetingkap." Dalam JAWS, anda mendengar: "Selitkan dialog Hiperpautan."

 3. Tekan kawalan + Tab sehingga anda mendengar: "alamat. Mengedit teks." Dalam JAWS, anda mendengar: "alamat lajur. Edit kombo." Taipkan alamat laman web.

 4. Untuk menambah teks yang menunjukkan dan bukannya alamat, tekan Tab, sehingga anda mendengar: "teks untuk dipaparkan. Mengedit teks." Taipkan teks.

 5. Untuk menambah pautan, tekan Tab sehingga anda mendengar: "Butang OK". Kemudian tekan Enter.

Pautan ke fail sedia ada

 1. Letakkan titik selitan ke tempat yang anda inginkan pautan dalam persembahan anda.

 2. Untuk menambah pautan ke fail, tekan kawalan + K. Dalam penyampai, anda mendengar: "Selitkan Hiperpautan tetingkap." Dalam JAWS, anda mendengar: "Selitkan dialog Hiperpautan."

 3. Tekan kawalan + Tab sehingga anda mendengar: "alamat. Mengedit teks." Dalam JAWS, anda mendengar: "alamat lajur. Edit kombo." Kemudian tekan Tab sehingga anda mendengar: "Semak lalu fail butang." Untuk memilih, tekan Enter.

 4. Untuk menyemak lalu ke fail, tekan Tab sehingga anda mendengar nama folder, contohnya, "PC ini", "Cakera setempat" atau "Desktop". Tekan atas atau bawah kekunci anak panah untuk melayari folder dan kekunci anak panah kanan untuk menunjukkan subfolder. Anda mendengar nama folder semasa pelayaran.

 5. Apabila anda mencari folder yang betul, tekan Enter dan kemudian Tab. Anda mendengar nama fail dalam folder.

 6. Tekan atas atau ke bawah kekunci anak panah untuk melayari fail, sehingga anda mendengar nama fail yang anda inginkan.

 7. Untuk menambah pautan, tekan Enter dua kali.

Pautan ke slaid dalam persembahan

 1. Letakkan titik selitan ke tempat yang anda inginkan pautan.

 2. Untuk menambah pautan ke slaid dalam persembahan, tekan kawalan + K. Dalam penyampai, anda mendengar: "Selitkan Hiperpautan tetingkap." Dalam JAWS, anda mendengar: "Selitkan dialog Hiperpautan."

 3. Tekan kawalan + Tab sehingga anda mendengar: "Pilih tempat dalam dokumen ini."

 4. Untuk memilih slaid yang anda ingin pautkan, tekan kekunci anak panah ke bawah sehingga anda mendengar nama slaid.

 5. Untuk menambah pautan, tekan Enter.

Pautan ke alamat e-mel

 1. Tempat titik selitan di tempat anda ingin pautan dalam persembahan anda.

 2. Untuk menambah alamat e-mel, tekan kawalan + K. Dalam penyampai anda mendengar: "Selitkan Hiperpautan tetingkap." Dalam JAWS, anda mendengar: "Selitkan dialog Hiperpautan."

 3. Tekan kawalan + Tab sehingga anda mendengar: "alamat e-mel. Mengedit teks."

 4. Taipkan alamat e-mel.

 5. Untuk menambah teks yang menunjukkan selain daripada alamat yang anda telah taip, tekan Tab, sehingga anda mendengar: "teks untuk dipaparkan. Mengedit teks." Kemudian taipkan teks.

 6. Untuk menambah pautan, tekan Enter.

Ubah warna teks

Anda boleh mengubah warna bahagian tertentu teks dalam persembahan anda.

 1. Pilih teks yang anda ingin warna.

 2. Untuk mengubah warna, tekan Alt + H, dan kemudian F dan penyampai C. mengumumkan: "Menu." Dalam JAWS, anda mendengar: "Warna tema."

 3. Tekan Tab sehingga anda mendengar warna dan melorek yang anda inginkan.

 4. Untuk memilih warna, tekan Enter.

Mengubah warna teks hiperpautan

Warna teks Hiperpautan boleh diubah merentasi seluruh persembahan anda dengan menggunakan perubahan pada induk slaid.

 1. Untuk membuka induk slaid, tekan Alt + W, kemudian M.

 2. Untuk mengubah Skema warna induk slaid, tekan Alt + M, kemudian T dan C.

 3. Untuk mengubah warna teks Hiperpautan, dalam Skema warna induk slaid, tekan C. Kemudian tekan kekunci anak panah atas dua kali. Dalam penyampai, anda mendengar: "Hiperpautan diruntuhkan." Dalam JAWS, anda mendengar: "Hiperpautan submenu."

 4. Untuk memilih warna baru, tekan Enter. Tekan Tab sehingga anda mendengar warna dan melorek yang anda inginkan. Kemudian tekan Enter.

 5. Untuk menyimpan perubahan, tekan Alt + S.

 6. Untuk meninggalkan pandangan induk slaid dan kembali ke pandangan Normal, tekan Alt + W, kemudian a.

Menyerlahkan teks anda

Menyerlahkan bahagian penting persembahan anda. Bahagian diserlahkan akan menangkap perhatian penonton anda. Anda juga boleh menyerlahkan teks dalam PowerPoint menggunakan yang alat serlahan.

Menyerlahkan teks

 1. Pilih teks yang anda ingin serlahkan.

 2. Untuk memilih Warna serlahan teks, Alt + H, T, dan kemudian C. Kemudian gunakan kekunci anak panah untuk menavigasi opsyen warna.

 3. Untuk memilih, tekan Enter.

Menyerlahkan teks menggunakan kesan teks

 1. Jika anda tidak mempunyai ciri penyerlah teks, anda boleh menggunakan menyerlahkan alat untuk menyerlahkan teks anda.

  Nota: Jika anda bukan pelanggan Office 365 yang anda mungkin tidak mempunyai opsyen Warna serlahan teks dalam anda PowerPoint 2016.

 2. Untuk memilih kesan teks, tekan Alt + J, kemudian D.

 3. Untuk menggunakan yang menyerlahkan alat untuk teks, tekan T, kemudian tekan X. anak panah bawah kekunci sehingga anda mendengar "Cahaya." Kemudian tekan Enter.

 4. Untuk memilih warna dan menyerlahkan variasi, tekan Tab sehingga anda mendengar warna cahaya saiz titik yang anda inginkan. Kemudian tekan Enter.

Lihat juga

Menggunakan papan kekunci dan pembaca skrin VoiceOver, anda boleh menambah dan memformatkan teks dalam slaid PowerPoint 2016 for Mac anda dan memberikan penonton dengan persembahan tersusun dan mudah ikut dengan pautan yang berkaitan untuk maklumat lanjut.

Dalam topik ini

Buka PowerPoint dan Daftar Masuk

Jika anda ingin menyimpan persembahan anda pada OneDrive secara automatik, pastikan anda mendaftar masuk ke anda Akaun Microsoft apabila menggunakan PowerPoint 2016 for Mac. Apabila anda menyimpan persembahan anda OneDrive, anda boleh mencapainya dari mana-mana peranti mendaftar masuk.

 1. Pada Mac anda, tekan perintah + Shift + A untuk membuka pandangan aplikasi dalam pencari.

 2. Tekan kawalan + Opsyen + Shift + anak panah bawah untuk masukkan Kumpulan aplikasi , kemudian gunakan kekunci anak panah untuk menyemak lalu aplikasi.

 3. Apabila VoiceOver mengumumkan "Aplikasi Microsoft PowerPoint", tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk membuka PowerPoint.

 4. Untuk mendaftar masuk, tekan Shift + Tab secara berulang untuk pergi ke butang menu Daftar Masuk . Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih butang.

 5. Membuka dialog Daftar Masuk . Fokus berada pada medan teks. Taipkan alamat e-mel atau nombor telefon yang berkaitan dengan anda Akaun Microsoft. Apabila selesai, tekan kekunci Tab.

 6. Fokus berada pada butang berikut . VoiceOver mengumumkan: "Pautan, seterusnya." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih butang.

 7. Membuka dialog masukkan kata laluan . Fokus berada pada medan teks. Taipkan kata laluan Akaun Microsoft anda dan tekan kekunci Tab.

 8. Fokus berada pada butang Daftar Masuk . VoiceOver mengumumkan: "Daftar Masuk butang." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk mendaftar masuk.

Anda mendaftar masuk dan fokus pada butang menu seting akaun dalam pandangan utama PowerPoint_generic. Untuk beralih ke item lain dalam pandangan, tekan kekunci Tab.

Petua: mengekalkan PowerPoint anda mendaftar masuk supaya anda tidak perlu mendaftar masuk pada kali seterusnya melainkan anda memilih untuk mendaftar keluar secara berasingan.

Menambah teks pada slaid

Apabila anda membuka PowerPoint, ia dibuka dalam pandangan Normal. Dalam pandangan Normal, skrin Pisahkan antara anak tetingkap imej kecil di sebelah kiri, slaid kawasan dalam tengah dan anak tetingkap Nota ke bawah di bawah kawasan pengeditan pengeditan.

 1. Dalam pandangan Normal, tekan F6 secara berulang sehingga anda tanah pada anak tetingkap imej kecil. VoiceOver mengumumkan: "Anak tetingkap imej kecil, senarai, 1 item dipilih."

 2. Tekan kawalan + Opsyen + Shift + anak panah bawah untuk memasukkan anak tetingkap.

 3. Gunakan atas dan bawah kekunci anak panah untuk menyemak lalu slaid.

 4. Apabila pada slaid yang anda ingin tambahkan teks, tekan kekunci Tab sehingga VoiceOver mengumumkan: "Anda sedang berada pada kawasan teks dalam kotak teks." Jika slaid mempunyai tajuk kotak teks, anda berada di dalamnya.

 5. Untuk menambah teks, tekan kekunci anak panah kawalan + Opsyen + Shift + bawah dan mula menaip. Jika kawasan teks mengandungi teks Ruang letak, anda mungkin perlu mengalih keluarnya terlebih dahulu. Apabila selesai, tekan Esc.

 6. Untuk beralih ke kotak teks berikut pada slaid, tekan kekunci Tab.

 7. Untuk menambah teks, mula menaip. Apabila selesai, tekan Esc.

Menambahkan bulet atau nombor pada teks

Anda boleh mencipta Berbulet atau bernombor menyenaraikan menggunakan pembaca skrin. Anda boleh menukar bahagian teks yang sedia ada menjadi senarai atau mencipta senarai sambil anda menaip.

 1. Pilih cebisan teks yang anda ingin Formatkan sebagai senarai.

 2. Tekan kawalan + Opsyen + M untuk pergi ke menu bar. Tekan anak panah kanan secara berulang sehingga VoiceOver mengumumkan: "Format." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk membuka menu.

 3. Tekan kekunci anak panah bawah tiga kali. VoiceOver mengumumkan: "Bulet dan penomboran, elipsis." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih.

 4. Dialog bulet dan penomboran terbuka dengan tab bulet yang dipilih. Untuk pergi ke tab penomboran , tekan kekunci anak panah kanan sekali, dan kemudian tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk membukanya.

 5. Untuk menyemak opsyen, gunakan kekunci Tab. VoiceOver mengumumkan opsyen apabila anda mengalihkan.

 6. Apabila opsyen yang anda ingin gunakan, tekan kawalan + Opsyen + Spacebar, dan kemudian tekan kekunci Tab secara berulang sehingga VoiceOver mengumumkan: "OK, lalai, butang."

 7. Untuk menyelitkan bulet atau nombor, tekan kawalan + Opsyen + Spacebar. Teks yang dipilih ditukar kepada senarai dan fokus kekal pada senarai.

Mencipta Senarai Berbulet sambil anda menaip

 1. Letakkan kursor di tempat anda ingin memulakan senarai.

 2. Taipkan * (asterisk) dan tekan Spacebar.

 3. Taipkan teks item senarai. Tekan Enter untuk menambah item senarai baru.

  PowerPoint memulakan Senarai Berbulet secara automatik.

Mencipta senarai bernombor sambil anda menaip

 1. Letakkan kursor di tempat anda ingin memulakan senarai.

 2. Jenis 1. (nombor satu dan tempoh) dan tekan Spacebar. PowerPoint memulakan senarai tersusun secara automatik.

 3. Taipkan teks item senarai. Tekan Enter untuk menambah item senarai baru.

Menambah hiperpautan

Anda boleh menambah Hiperpautan yang membuka halaman web, bahagian lain persembahan atau fail lain. Anda juga boleh menambah pautan mailto yang menggunakan akaun e-mel pada Mac untuk mencipta mesej e-mel baru dengan alamat yang ditakrifkan diisikan secara automatik.

Pautan ke halaman web

 1. Dalam PowerPoint, pilih teks yang anda ingin tambahkan Hiperpautan ke, dan tekan perintah + K.

 2. Dialog Selitkan Hiperpautan terbuka dengan fokus dalam medan alamat. Jika VoiceOver Adakah mengumumkan "Memautkan ke fail sedia ada atau halaman web", tekan Shift + Tab sekali, dan kemudian tekan kekunci anak panah kiri sehingga anda mendengar VoiceOver mengumumkan tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih tab tab. fail atau halaman Web .

 3. Taip atau tampal alamat laman web yang anda ingin pautkan.

 4. Tekan kekunci Tab secara berulang sehingga VoiceOver mengumumkan: "OK, lalai, butang." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih butang.

Dialog ditutup dan Hiperpautan diselitkan. Fokus berada pada teks terpaut pada slaid.

Pautan ke fail

 1. Dalam PowerPoint, pilih teks yang anda ingin tambahkan pautan dan tekan perintah + K.

 2. Dialog Selitkan Hiperpautan terbuka dengan fokus dalam medan alamat. Jika VoiceOver Adakah mengumumkan "Memautkan ke fail sedia ada atau halaman web", tekan Shift + Tab sekali, dan kemudian tekan kekunci anak panah kiri sehingga anda mendengar VoiceOver mengumumkan tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih tab tab. fail atau halaman Web .

 3. Tekan Tab untuk beralih ke butang Pilih dan tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih.

 4. Dialog Pilih fail untuk dipautkan terbuka. Gunakan kekunci Tab untuk seksyen dalam dialog semak lalu. Untuk memasukkan Seksyen, tekan kawalan + Opsyen + Shift + anak panah bawah.

 5. Apabila fail yang anda ingin pautkan, tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih.

 6. Tekan Tab berulang kali sehingga VoiceOver mengumumkan: "OK, lalai, butang." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih butang.

Dialog ditutup dan Hiperpautan diselitkan. Fokus berada pada teks terpaut pada slaid.

Pautan ke slaid lain dalam persembahan

 1. Dalam PowerPoint, pilih teks yang anda ingin tambahkan pautan dan tekan perintah + K.

 2. Dialog Selitkan Hiperpautan terbuka dengan fokus dalam medan alamat. Jika VoiceOver Adakah mengumumkan "Pilih tempat dalam dokumen ini", tekan Shift + Tab sekali, dan kemudian tekan kekunci anak panah kiri atau kanan sehingga anda mendengar VoiceOver mengumumkan tab. Dokumen ini tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih tab.

 3. Tekan Shift + bawah kekunci anak panah untuk beralih ke jadual yang menyenaraikan slaid. Tekan kekunci anak panah atas atau Shift + bawah untuk menavigasi slaid. VoiceOver mengumumkan slaid apabila anda mengalihkan.

 4. Apabila pada slaid yang anda ingin pautkan, tekan kekunci Tab secara berulang sehingga VoiceOver mengumumkan: "OK, lalai, butang." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih butang.

Dialog ditutup dan pautan diselitkan. Fokus berada pada teks terpaut pada slaid.

Pautan ke alamat e-mel

 1. Dalam PowerPoint, pilih teks yang anda ingin tambahkan pautan dan tekan perintah + K.

 2. Dialog Selitkan Hiperpautan terbuka dengan fokus dalam medan alamat. Jika VoiceOver tidak mengumumkan "Alamat e-mel", tekan Shift + Tab sekali, dan kemudian tekan kekunci anak panah kanan sehingga anda mendengar VoiceOver mengumumkan tab. Alamat e-mel tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih tab.

 3. Taipkan alamat. Jika anda ingin mentakrifkan subjek e-mel, tekan kekunci Tab untuk beralih ke medan subjek dan taipkan subjek.

 4. Tekan kekunci Tab secara berulang sehingga VoiceOver mengumumkan: "OK, lalai, butang." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih butang.

Dialog ditutup dan pautan diselitkan. Fokus berada pada teks terpaut pada slaid.

Mengubah warna Hiperpautan

Anda boleh mengubah warna Hiperpautan yang merentasi seluruh persembahan anda dengan menggunakan perubahan pada induk slaid.

 1. Untuk membuka induk slaid, tekan Opsyen + perintah + 1.

 2. Tekan F6 secara berulang sehingga VoiceOver mengumumkan: "Induk slaid, dipilih, tab." Tekan anak panah bawah untuk memasukkan reben. VoiceOver mengumumkan: "Skrol kawasan."

 3. Untuk memulakan menavigasi item pada reben, tekan kawalan + Opsyen + Shift + anak panah bawah.

 4. Tekan anak panah kanan secara berulang sehingga VoiceOver mengumumkan: "Warna, butang menu." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih butang.

 5. Tekan kekunci anak panah bawah sekali. VoiceOver mengumumkan: "Sesuaikan warna." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih opsyen.

 6. Dialog Cipta warna tema terbuka. VoiceOver bermula membaca item.

  Dalam dialog warna disenaraikan di sebelah kiri dan item yang menggunakan warna tertentu disenaraikan di sebelah mereka di sebelah kanan.

 7. Untuk memasukkan senarai, tekan kekunci Tab. VoiceOver mengumumkan warna. Untuk mendengar apa warna yang digunakan untuk, tekan kekunci anak panah kanan. Untuk menyemak lalu senarai, tekan kekunci anak panah kanan berulang kali.

 8. Semak lalu sehingga VoiceOver mengumumkan: "Hiperpautan." Tekan kekunci anak panah kiri sekali untuk kembali kepada warna. VoiceOver mengumumkan: "< warna >, warna yang baik. Anda sedang warna serta."

 9. Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk membuka PEMILIH warna. Secara lalai, ia membuka dalam roda warna. Untuk pergi ke palet warna sebaliknya, tekan kekunci Tab secara berulang sehingga VoiceOver mengumumkan: "Palet warna, butang." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih butang.

 10. Untuk menavigasi warna, tekan kekunci Tab secara berulang sehingga anda tanah pada warna yang kini terpilih. VoiceOver mengumumkan, contohnya: "Biru, dipilih." Kemudian tekan atas atau ke bawah kekunci anak panah sehingga VoiceOver mengumumkan warna yang anda ingin gunakan. Warna sekarang pilih dan anda boleh tekan Esc untuk menutup PEMILIH warna.

 11. Anda sedang mengambil semula dialog Cipta warna tema . Tekan kekunci Tab sehingga VoiceOver mengumumkan: "Simpan, lalai, butang." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih butang.

 12. Untuk keluar dari induk slaid, tekan kekunci anak panah kanan sehingga VoiceOver mengumumkan: "Tutup induk, butang." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih butang. VoiceOver mengumumkan: "Butang ditekan tutup induk,."

Pandangan induk slaid ditutup, warna Hiperpautan berubah dan anda kembali ke pandangan Normal.

Menyerlahkan teks menggunakan kesan teks

Anda boleh menonjolkan perkara penting dalam persembahan anda dengan menyerlahkan teks dalam PowerPoint 2016 for Mac menggunakan kesan teks, seperti bayang, pantulan atau cahaya.

 1. Pilih teks yang anda ingin serlahkan.

 2. Tekan perintah + Shift + 1 untuk membuka anak tetingkap Format bentuk .

 3. Tekan Tab berulang kali sehingga VoiceOver mengumumkan: "Opsyen bentuk." Tekan kekunci anak panah kanan untuk beralih ke Opsyen teks, dan tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

 4. Tekan Tab sekali, kemudian kekunci anak panah kanan sekali. VoiceOver mengumumkan: "Kesan teks, tab." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih tab.

 5. Tekan kekunci anak panah kanan sehingga VoiceOver mengumumkan: "Skrol kawasan." Tekan kekunci anak panah kawalan + Opsyen + Shift + bawah untuk memasukkan anak tetingkap.

 6. Semak lalu opsyen dalam menu yang menggunakan kekunci anak panah. VoiceOver mengumumkan item seperti yang anda alihkan.

 7. Apabila anda menggunakan opsyen yang anda ingin gunakan, tekan kawalan + Opsyen + Spacebar.

  Kesan teks digunakan cebisan teks yang anda pilih.

 8. Untuk menutup anak tetingkap Format bentuk dan kembali ke persembahan anda, tekan kekunci anak panah kawalan + Opsyen + Shift + atas sekali, dan kemudian tekan Shift + Tab secara berulang sehingga VoiceOver mengumumkan: "Tutup Format bentuk, butang." Tekan kawalan + Opsyen + Spacebar untuk memilih.

Lihat juga

Menggunakan pembaca skrin VoiceOver untuk menambah dan memformatkan teks pada slaid anda dalam PowerPoint 2016 untuk iOS untuk memberikan penonton dengan persembahan tersusun dan mudah ikut dengan pautan yang berkaitan untuk maklumat lanjut.

Nota: 

 • Topik ini menganggap anda menggunakan pembaca skrin terbina dalam iOS, VoiceOver. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang menggunakan VoiceOver, rujuk kepada VoiceOver panduan bermula.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan iPhone. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk iPad.

Dalam topik ini

Menambah teks pada slaid

Apabila anda mula-mula membuka PowerPoint, skrin memisahkan antara anak tetingkap imej kecil di sebelah kiri (jika anda menekan telefon anda dalam orientasi landskap) atau pada bahagian bawah (jika anda menekan telefon anda dalam orientasi potret), kawasan pengeditan slaid dalam tengah dan medan Nota ke bawah di bawah kawasan pengeditan.

 1. Dalam persembahan anda, pilih slaid yang anda ingin tambahkan teks. Untuk memilih slaid, leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar "Slaid < nombor slaid > < jumlah bilangan slaid >", kemudian leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar slaid yang anda ingin pilih. Slaid mengumumkan apabila anda mengalihkan. Kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Dipilih."

 2. Apabila pada slaid yang anda ingin menambah teks, leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar jenis kotak teks dan "Kotak teks, medan teks." Jika kotak teks telah mengandungi teks, VoiceOver juga membaca teks kepada anda. Untuk memilih kotak teks, dwiketik skrin.

 3. Untuk menambah teks, dwiketik skrin sekali lagi. Kemudian taipkan teks yang menggunakan pada papan kekunci pada skrin. Untuk pergi ke papan kekunci, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Q." Untuk menutup papan kekunci, leret kiri sehingga anda mendengar: "Sembunyikan papan kekunci." Dwiketik skrin.

 4. Untuk menyemak lalu ke seterusnya teks kotak leret kiri sehingga anda mendengar kotak teks.

Menambahkan bulet atau nombor pada teks

Anda boleh mencipta Berbulet atau bernombor menyenaraikan menggunakan pembaca skrin.

 1. Pergi ke slaid yang anda inginkan senarai untuk memulakan.

 2. Untuk pergi ke reben, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Tunjukkan reben." Dwiketik skrin.

 3. Untuk pergi ke tab rumah pada reben, leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar nama tab reben dan "Tab." Dwiketik skrin. Untuk menyemak lalu ke tab rumah , leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar: "Tab rumah." Untuk memilih, dwiketik skrin.

 4. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mencipta Senarai Berbulet, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Bulet, butang." Dwiketik skrin. Menu bulet dibuka.

  • Untuk mencipta senarai bernombor, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Penomboran, butang." Dwiketik skrin. Membuka menu penomboran .

 5. Untuk menyemak lalu opsyen dalam menu bulet dan penomboran , leret ke kanan. VoiceOver mengumumkan opsyen apabila anda mengalihkan. Apabila opsyen yang anda ingin gunakan, dwiketik skrin untuk memilih. Bulet atau nombor diselitkan.

 6. Untuk menutup reben, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Sembunyikan reben, butang." Dwiketik skrin.

 7. Menutup reben dan mengalihkan fokus ke senarai. Pada skrin papan kekunci menjadi tersedia dan anda boleh menaip teks.

Mencipta Senarai Berbulet sambil anda menaip

 1. Pilih kotak teks yang anda ingin memulakan senarai.

 2. Navigasi ke * (asterisk) pada pada papan kekunci pada skrin. Dwiketik skrin untuk memilihnya. Kemudian Navigasi ke Ruang dan dwiketik skrin.

 3. Jenis menggunakan teks senarai item pada papan kekunci pada skrin. Apabila selesai, Navigasi ke kunci kembali , dan dwiketik skrin untuk memilihnya.

  PowerPoint memulakan Senarai Berbulet secara automatik.

Mencipta senarai bernombor sambil anda menaip

 1. Pilih kotak teks yang anda ingin memulakan senarai.

 2. Menggunakan pada papan kekunci pada skrin, taipkan 1. (nombor satu dan tempoh). Kemudian Navigasi ke Ruang dan dwiketik skrin.

 3. Jenis menggunakan teks senarai item pada papan kekunci pada skrin. Apabila selesai, Navigasi ke kunci kembali , dan dwiketik skrin untuk memilihnya.

  PowerPoint memulakan Senarai bernombor secara automatik.

Menambah atau mengedit hiperpautan

Anda boleh menambah Hiperpautan yang membuka halaman web. Anda juga boleh menambah pautan mailto yang menggunakan akaun e-mel pada iPhone anda untuk mencipta mesej e-mel baru dengan alamat yang ditakrifkan diisikan secara automatik.

Pautan ke halaman web

 1. Pergi ke slaid yang anda ingin tambahkan pautan.

 2. Taipkan alamat web menggunakan pada papan kekunci pada skrin, dan kemudian Navigasi ke kunci Ruang atau kembali . Dwiketik skrin untuk tekan kekunci. PowerPoint mencipta Hiperpautan secara automatik.

Pautan ke mesej e-mel baru

 1. Pergi ke slaid yang anda ingin tambahkan pautan.

 2. Taipkan alamat e-mel menggunakan pada papan kekunci pada skrin, dan kemudian Navigasi ke kunci Ruang atau kembali . Dwiketik skrin untuk tekan kekunci. PowerPoint mencipta pautan secara automatik.

Mengedit Hiperpautan

 1. Untuk mengedit Hiperpautan, letakkan kursor dalamnya dan dwiketik skrin dengan dua jari. Anda mendengar alamat Hiperpautan.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Edit, butang." Membuka menu Edit pautan .

 3. Untuk mengubah teks paparan Hiperpautan, Navigasi ke medan teks dipaparkan . Leret ke kanan sehingga anda mendengar alamat semasa dan "Paparan." Dwiketik skrin. Kemudian gunakan pada papan kekunci pada skrin untuk mengedit teks paparan.

  Petua: Dengan cepat, anda boleh mengosongkan teks paparan semasa tanpa perlu menggunakan papan kekunci. Untuk memadamkan teks paparan semasa, dalam medan teks memaparkan , leret ke kanan. Anda mendengar: "butang teks jelas." Kemudian dwiketik skrin untuk memilih.

 4. Selepas menaip teks paparan yang anda inginkan, leret kiri sehingga anda mendengar: "butang." Dwiketik skrin.

 5. Teks paparan berubah dan fokus beralih ke persembahan anda.

Lihat juga

Gunakan PowerPoint untuk Android dengan TalkBack, pembaca skrin terbina dalam untuk Android untuk menambah teks dan Hiperpautan pada persembahan. Anda juga boleh mencipta Berbulet atau bernombor senarai struktur persembahan anda lebih baik.

Nota: 

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan telefon Android. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk tablet Android.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Android terbina dalam, TalkBack. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai TalkBack, pergi ke kebolehcapaian Android.

Dalam topik ini

Menambah teks pada slaid

 1. Apabila anda mempunyai persembahan terbuka dalam PowerPoint dan fokus berada pada slaid, dwiketik skrin. Anda mendengar: "Butang Edit." Dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan sehingga anda menemui kotak teks yang anda ingin tambahkan teks. Dwiketik skrin untuk membuka kotak teks untuk pengeditan.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Edit butang teks", dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Gunakan pada papan kekunci pada skrin untuk menaipkan teks anda.

 5. Leret ke bawah kemudian kiri untuk menutup papan kekunci.

  Kursor kekal dalam kotak teks. Leret ke bawah kemudian kiri sekali lagi untuk kembali ke slaid pemilihan pandangan.

Tambahkan bulet atau penomboran kepada teks

Anda boleh menambah Senarai Berbulet atau bernombor untuk sebarang kotak teks dalam persembahan anda.

 1. Apabila anda mempunyai persembahan terbuka dalam PowerPoint dan fokus berada pada slaid, dwiketik skrin. Anda mendengar: "Butang Edit." Dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan sehingga anda menemui kotak teks yang anda ingin tambahkan bulet atau nombor. Dwiketik skrin untuk mengedit kotak teks.

 3. Untuk menambah bulet atau penomboran:

  • Untuk menambah item Senarai Berbulet, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tidak ditanda, bulet, tukar, dwiketik untuk Togol," dan kemudian dwiketik skrin.

  • Untuk menambah item Senarai bernombor, leret ke kanan sehingga anda mendengar "tidak ditandakan, penomboran, bertukar, dwiketik untuk Togol pada", dan kemudian dwiketik skrin.

  Nota: Kotak teks mungkin telah disetkan kepada mengandungi senarai dalam templat PowerPoint yang anda gunakan. Dalam kes ini, anda mendengar "Berdaftar" dan bukannya "Tidak dilapor."

 4. Gunakan pada papan kekunci pada skrin untuk menaip item senarai.

 5. Untuk menambah item senarai lain, seret jari anda di sekeliling penjuru bawah kanan skrin sehingga anda mendengar: "Enter." Angkat jari anda untuk menyelitkan item senarai baru dan menggunakan papan kekunci untuk menaip.

 6. Apabila senarai anda telah sedia, leret ke bawah kemudian kiri untuk menutup papan kekunci.

  Kursor kekal dalam kotak teks. Leret ke bawah kemudian kiri sekali lagi untuk kembali ke slaid pemilihan pandangan.

Menambah hiperpautan

 1. Apabila anda mempunyai persembahan terbuka dalam PowerPoint dan fokus berada pada slaid, dwiketik skrin. Anda mendengar: "Butang Edit." Dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan sehingga anda menemui kotak teks yang anda ingin tambahkan Hiperpautan. Dwiketik skrin untuk mengedit kotak teks.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "tidak ditanda, kembangkan, bertukar," dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Tab menu, pada."

 4. Skrin dwiketik, kemudian leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tab selitkan, dwiketik untuk mengaktifkan," dan kemudian dwiketik skrin.

 5. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Pautan menu, dwiketik untuk mengaktifkan," dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Pautan tetingkap, alamat, pengeditan."

 6. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Selitkan pautan", dan kemudian dwiketik skrin.

 7. Leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar "Edit kotak alamat", dan kemudian dwiketik skrin.

 8. Gunakan pada papan kekunci pada skrin untuk menaip alamat Hiperpautan.

 9. Seret jari anda di sekeliling penjuru bawah kanan skrin sehingga anda mendengar: "Selesai." Angkat jari anda untuk menyelitkan pautan.

  Menu opsyen lanjut ditutup. Leret ke bawah kemudian kiri untuk kembali ke pandangan pemilihan slaid.

Lihat juga

Menjadikan persembahan PowerPoint anda mudah dicapai

Tugas asas untuk mencipta persembahan dalam PowerPoint dengan pembaca skrin

Menyediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara untuk menavigasi PowerPoint menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan PowerPoint Mobile dengan Penyampai, pembaca skrin terbina dalam untuk Windows, untuk menambah teks dan Hiperpautan pada persembahan. Anda juga boleh mencipta Berbulet atau bernombor senarai struktur persembahan anda lebih baik.

Nota: 

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Windows terbina dalam, Penyampai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Penyampai, pergi ke Mari bermula dengan Penyampai.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan telefon Windows. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk tablet atau PC.

Dalam topik ini

Menambah teks pada slaid

 1. Semasa melihat slaid dalam PowerPoint, dwiketik skrin dengan dua jari. Anda mendengar: "Tersuai."

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Edit butang", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Slaid, tetingkap."

 3. Leret ke kanan sehingga anda menemui kotak teks yang anda ingin tambahkan teks. Dwiketik skrin untuk membuka kotak teks untuk pengeditan.

 4. Gunakan papan kekunci pada skrin untuk menaipkan teks anda.

 5. Seret jari anda di sekeliling pinggir bawah skrin sehingga anda mendengar: "Semula, butang diruntuhkan." Dwiketik skrin untuk menutup papan kekunci.

  Fokus kekal pada butang kembali. Dwiketik skrin sekali lagi untuk kembali ke slaid pemilihan pandangan.

Tambahkan bulet atau penomboran kepada teks

Anda boleh menambah Senarai Berbulet atau bernombor untuk sebarang kotak teks dalam persembahan anda.

 1. Semasa melihat slaid dalam PowerPoint, dwiketik skrin dengan dua jari. Anda mendengar: "Tersuai."

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Edit butang", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Slaid, tetingkap."

 3. Leret ke kanan sehingga anda menemui kotak teks yang anda ingin tambahkan bulet atau nombor. Dwiketik skrin untuk mengedit kotak teks.

 4. Untuk menambah bulet atau penomboran:

  • Untuk menambah item Senarai Berbulet, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Matikan, bulet, butang," dan kemudian dwiketik skrin.

  • Untuk menambah item Senarai bernombor, leret ke kanan sehingga anda mendengar "mematikan, butang penomboran,", kemudian dwiketik skrin.

 5. Gunakan pada papan kekunci pada skrin untuk menaip item senarai.

 6. Untuk menambah item senarai lain, seret jari anda di sekeliling penjuru bawah kanan skrin sehingga anda mendengar: "Enter." Skrin untuk menyelitkan item senarai baru dwiketik dan menggunakan papan kekunci untuk menaip.

 7. Untuk melengkapkan senarai anda, seret jari anda di sekeliling pinggir bawah skrin sehingga anda mendengar: "Semula, butang diruntuhkan." Dwiketik skrin untuk menutup papan kekunci.

  Fokus kekal pada butang kembali . Dwiketik skrin sekali lagi untuk kembali ke slaid pemilihan pandangan.

Menambah hiperpautan

 1. Semasa melihat slaid dalam PowerPoint, dwiketik skrin dengan dua jari. Anda mendengar: "Tersuai."

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Edit butang", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Slaid, tetingkap."

 3. Leret ke kanan sehingga anda menemui kotak teks yang anda ingin tambahkan Hiperpautan. Dwiketik skrin untuk mengedit kotak teks.

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Opsyen lain, butang yang diruntuhkan," dan kemudian dwiketik skrin.

 5. Leret ke kiri sehingga anda mendengar "Rumah, butang runtuh", dan kemudian dwiketik skrin.

 6. Leret ke kiri sehingga anda mendengar "Selitkan, 2 daripada 9" dan kemudian dwiketik skrin.

 7. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Pautan butang", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Pautan tetingkap, alamat, pengeditan."

 8. Gunakan pada papan kekunci pada skrin untuk menaip alamat Hiperpautan.

 9. Seret jari anda di sekeliling penjuru bawah kanan skrin sehingga anda mendengar: "Enter." Dwiketik skrin untuk menyelitkan pautan.

  Mengembalikan fokus ke slaid dan menu opsyen lanjut ditutup.

Lihat juga

Tugas asas untuk mencipta persembahan dalam PowerPoint dengan pembaca skrin

Ketahui cara untuk menavigasi PowerPoint menggunakan ciri yang boleh dicapai

Menggunakan papan kekunci dan penyampai, pembaca skrin terbina dalam untuk Windows, anda untuk menambah teks dan Hiperpautan ke persembahan PowerPoint Online anda.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Untuk pintasan papan kekunci, pergi ke pintasan papan kekunci dalam PowerPoint Online.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Windows terbina dalam, Penyampai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Penyampai, pergi ke Mari bermula dengan Penyampai.

 • Kerana PowerPoint Online berjalan dalam pelayar web anda, pintasan papan kekunci adalah berbeza daripada yang berada dalam desktop program. Contohnya, anda akan menggunakan Ctrl + F6 selain daripada F6 untuk melompat dan perintah. Juga, pintasan biasa seperti F1 (bantuan) dan Ctrl + O (Buka) menggunakan pelayar web – tidak PowerPoint Online.

Dalam topik ini

Menambah teks pada slaid

 1. Dalam Pandangan pengeditan dalam PowerPoint Online, tekan Ctrl + F6 secara berulang sehingga anda tanah pada anak tetingkap imej kecil. Penyampai mengumumkan nombor dan tajuk slaid semasa apabila anda telah mencapai anak tetingkap imej kecil.

  Petua: Apabila anda membuka persembahan dalam PowerPoint Online, ia dibuka dalam Pandangan membaca. Untuk mengubah kepada Pandangan pengeditan, tekan Ctrl + F6 secara berulang sehingga anda mendengar: "Edit persembahan." Tekan Enter untuk membuka menu. Kemudian tekan kekunci anak panah bawah sekali. Anda mendengar: "Edit dalam pelayar." Tekan Enter untuk membuka persembahan dalam Pandangan pengeditan.

 2. Untuk menyemak lalu melalui slaid, tekan atas atau ke bawah kekunci anak panah, sehingga anda mendengar nombor dan tajuk slaid yang anda ingin edit.

 3. Tekan Ctrl + F6. Mengumumkan penyampai: "Slaid panel."

 4. Untuk mengalihkan fokus ke Ruang letak pertama, tekan tab. penyampai mengumumkan Ruang letak.

 5. Untuk menggantikan Ruang letak dengan teks anda, tekan Enter dan mula menaip. Apabila selesai, tekan F2. Mengumumkan penyampai: "Slaid panel."

 6. Untuk mengalihkan Ruang letak berikut, tekan tab. penyampai mengumumkan Ruang letak. Untuk memulakan menambah teks, tekan Enter dan taipkan. Apabila selesai, tekan F2.

Menambah hiperpautan

 1. Pada slaid, pilih cebisan teks yang anda ingin tambahkan pautan dan tekan Shift + F10.

 2. Tekan kekunci anak panah bawah dua kali. Mengumumkan penyampai: "Pautan, menu item." Tekan Enter untuk memilih.

 3. Dialog pautan terbuka. Taipkan alamat pautan dan tekan Enter.

  Dialog ditutup dan pautan ditambahkan pada slaid anda.

Lihat juga

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×