Menggunakan pembaca skrin untuk melakukan tugas asas dalam Excel 2016

Menggunakan pembaca skrin untuk melakukan tugas asas dalam Excel 2016

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Excel ialah alat yang berkesan untuk menjejak dan menganalisis data, dan anda boleh melakukan tugas asas ini dan banyak lagi dalam Excel dengan bantuan pembaca skrin anda. Melalui grid bahagian lajur dan baris yang membentuk sel yang mengandungi nombor, teks atau Formula, anda boleh lakukan apa-apa daripada pengiraan mudah untuk merakam dan meneliti jumlah data yang luas. Anda boleh Mengisih atau menapis data anda, letakkan kepada jadual dan membina Carta menarik yang menunjukkan maksud data anda.

Nota: Topik ini menganggap bahawa pengguna JAWS telah mematikan ciri Menu Reben Maya.

Dalam topik ini

Cipta buku kerja baru

fail Excel dipanggil buku kerja. Setiap buku kerja mengandungi helaian, biasanya dipanggil hamparan atau lembaran kerja. Anda boleh menambahkan seberapa banyak helaian seperti yang anda ingin buku kerja, atau anda boleh mencipta buku kerja baru untuk memastikan data anda.

 1. Dalam Excel, untuk mula mencipta buku kerja baru, tekan Alt + F, N.

 2. Untuk membuka buku kerja kosong, tekan a.

Memasukkan data anda

Apabila anda memasukkan data dalam helaian, anda bekerja dengan baris, lajur dan sel. Sel dirujuk mengikut lokasinya dalam baris dan lajur pada helaian, jadi sel A1 berada dalam baris pertama lajur A. Pada helaian baru, sel A1 adalah pemilihan lalai.

 1. Untuk memilih sel kosong yang anda ingin mula memasukkan data anda, tekan kekunci anak panah. Apabila anda mengalih ke sel dalam buku kerja, dalam JAWS, anda mendengar rujukan sel dan kandungan sel. Apabila anda memilih sel kosong, anda mendengar, contohnya, "Kosong, G4." Dalam penyampai, anda mendengar rujukan sel tetapi tidak kandungan sel.

 2. Dalam sel, taipkan teks atau nombor.

 3. Untuk masukkan kandungan dalam sel dan beralih ke sel berikut dalam lajur, tekan Enter. Untuk beralih ke sel berikut dalam baris, tekan kekunci Tab. Anda juga boleh menggunakan kekunci anak panah.

Menggunakan AutoJumlah untuk menambah data anda

Anda boleh menggunakan fungsi Autojumlah untuk menambah nombor yang anda telah dimasukkan dalam helaian anda dengan pantas.

 1. Pilih sel yang anda ingin letakkan jumlah. Ini biasanya adalah ke kanan atau di bawah nombor yang anda tambahkan.

 2. Untuk memasukkan fungsi Autojumlah dalam sel, tekan Alt + H, U, dan kemudian a.

  Petua: Anda boleh mengubah sel yang dipilih untuk fungsi Autojumlah. Untuk memilih julat sel yang anda ingin tambah, tekan dan tahan kekunci Shift dan tekan kekunci anak panah.

 3. Apabila anda telah mengesahkan bahawa fungsi Autojumlah mencipta formula untuk sel yang anda inginkan, tekan Enter. Autojumlah menambah nombor dalam sel yang dipilih dan jumlah terletak dalam anda sel yang dipilih.

 4. Untuk mendengar hasil pengiraan Autojumlah, alihkan kembali kepada sel yang mengandungi fungsi Autojumlah. Anda mendengar nombor, fakta ini adalah hasil formula dan rujukan sel, contohnya, "538, mempunyai formula, G6."

Mencipta formula ringkas

Anda boleh memasukkan Formula ringkas untuk menambah, menolak, mendarab atau membahagikan nombor dalam helaian anda. Anda mencipta formula dengan menggabungkan rujukan sel (seperti B4 atau D6) yang mengandungi nombor yang anda ingin mengira dengan operator matematik. Operator adalah tanda campur (+) untuk penambahan, tanda tolak (-) untuk penolakan, asterisk (*) untuk Pendaraban dan miring (/) untuk pembahagian.

 1. Pilih sel yang anda ingin meletakkan hasil formula. Ini biasanya adalah ke kanan atau di bawah nombor yang anda sedang mengira.

 2. Taipkan tanda sama dengan (=). Excel formula sentiasa bermula dengan tanda sama dengan.

 3. Untuk mencipta formula anda, taipkan gabungan rujukan sel (seperti B4 atau D6) dan operator matematik. Contohnya, =B4 + B5=B4-B5, =B4 * B5, atau =B4/B5.

  Petua: Untuk melakukan pengiraan pantas, Instead rujukan sel, anda boleh masukkan nombor dalam formula anda, contohnya, =20 + 10, =20-10, =20 * 10atau =20/10.

 4. Tekan Enter. Nombor yang dikira dan hasil terletak dalam anda sel yang dipilih.

  Petua: Jika anda inginkan kursor kekal dalam sel aktif, tekan Ctrl + Enter.

Menggunakan format nombor

Untuk membezakan antara jenis nombor yang berlainan, tambahkan format nombor, seperti Mata Wang, peratusan atau tarikh.

 1. Pilih sel yang mengandungi nombor yang anda ingin Formatkan.

 2. Untuk membuka kotak kombo format nombor, tekan Alt + H, N.

 3. Untuk menyemak lalu format nombor yang tersedia, tekan kekunci anak panah atas atau kekunci anak panah bawah.

  Petua: Jika format nombor yang anda inginkan tiada dalam senarai ini, seperti Khas atau tersuai, untuk keluar dari senarai format nombor, tekan Esc. Untuk membuka tab nombor dalam kotak dialog Format sel , tekan Alt + H, O, kemudian E. Untuk menyemak lalu senarai format nombor yang tersedia, tekan kekunci Tab dan kemudian tekan kekunci anak panah atas atau kekunci anak panah bawah.

 4. Untuk menggunakan format nombor yang dipilih pada sel yang dipilih, tekan Enter.

Menapis atau mengisih data dalam Jadual

Apabila anda mencipta jadual daripada data anda dalam helaian, anda boleh menganalisis data dalam pelbagai cara, termasuk menapis atau mengisih dengan cepat.

 1. 1. untuk memilih kumpulan data yang anda ingin analisis sebagai Jadual, pilih sel pertama. Kemudian, untuk beralih ke sel terakhir data (biasanya di bertentangan penjuru Kumpulan sel), tekan dan tahan kekunci Shift dan tekan kekunci anak panah. Selepas memilih Kumpulan sel, anda mendengar rujukan sel dan kandungan sel pertama dalam julat kemudian rujukan sel dan kandungan sel terakhir dalam julat. (Dalam penyampai, anda mendengar rujukan sel dan kandungan sel pertama dalam julat.)

 2. Untuk membuka alat analisis pantas, tekan Ctrl + Q.

 3. Untuk beralih ke tab Jadual , tekan a.

 4. Untuk memilih grid Jadual , tekan kekunci Tab dan kemudian tekan Enter. Data anda yang terpilih diformatkan sebagai Jadual. Tajuk lajur ditambah dan baris yang diformatkan dalam warna berselang-seli.

 5. Menapis Jadual dengan kandungan lajur.

  1. Beralih ke tajuk lajur yang mengandungi data yang anda ingin gunakan untuk menapis.

  2. Klik anak panah dalam tajuk lajur.

  3. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Pilih semua, berdaftar."

  4. Untuk mengosongkan kotak semak ini, tekan Spacebar.

  5. Untuk menyemak lalu pilihan penapis, tekan kekunci anak panah bawah, dan pilih kotak semak yang mengandungi data yang anda ingin gunakan untuk menapis, tekan Spacebar. Tekan Enter.

  6. Untuk mengalih keluar penapis dan menunjukkan semua data sekali lagi, ulangi langkah a-c. Untuk memilih kotak semak Pilih semua , tekan Spacebar. Tekan Enter.

 6. Mengisih Jadual.

  1. Beralih ke tajuk lajur yang anda ingin Mengisih Jadual.

  2. Klik anak panah dalam tajuk lajur.

  3. Untuk memilih Isih terkecil ke terbesar (untuk nombor) atau Isih A hingga Z (untuk teks), tekan m. Untuk memilih Isih paling besar ke paling kecil atau Isih Z ke A, tekan O.

Mengira nombor dalam Jadual

Menggunakan alat analisis pantas, anda boleh mengira nombor anda dengan cepat. Sama ada ia adalah jumlah, purata, atau kiraan, Excel menunjukkan hasil pengiraan di bawah atau di sebelah nombor anda di seluruh jadual.

 1. Untuk memilih kumpulan data yang anda ingin mengira sebagai Jadual, pilih sel pertama. Kemudian, untuk beralih ke sel terakhir data (biasanya bertentangan sudut Kumpulan sel), tekan dan tahan kekunci Shift dan tekan kekunci anak panah.

 2. Untuk membuka alat analisis pantas, tekan Ctrl + Q.

 3. Untuk beralih ke tab jumlah , tekan O dan kemudian tekan kekunci Tab.

 4. Untuk menyemak lalu melalui opsyen pengiraan, yang termasuk jumlah, purata, kiraan, % jumlah, dan menjalankan, sama ada data mendatar atau menegak data, tekan kekunci anak panah kanan.

 5. Pilih opsyen pengiraan, dan tekan Enter. Kumpulan yang dipilih data dikira sebagai ditentukan.

 6. Untuk mendengar hasil, pilih sel yang mengandungi formula satu per satu. Anda mendengar hasil formula, hakikat bahawa sel mengandungi formula dan rujukan sel.

Format atau menyerlahkan data anda sebagai Jadual

Pemformatan bersyarat atau sparkline boleh menyerlahkan data anda yang paling penting atau menunjukkan aliran data. Anda boleh menggunakan alat analisis pantas untuk menggunakan Sorotan ini dengan cepat.

 1. Untuk memilih kumpulan data yang anda ingin Serlahkan dengan pemformatan bersyarat atau sparkline, pilih sel pertama. Kemudian, untuk beralih ke sel terakhir data (biasanya bertentangan sudut Kumpulan sel), tekan dan tahan kekunci Shift dan tekan kekunci anak panah.

 2. Untuk membuka alat analisis pantas, tekan Ctrl + Q.

 3. Untuk beralih ke tab pemformatan , tekan F. Untuk beralih ke menu Sparkline , tekan m. Untuk beralih ke tab opsyen, tekan kekunci Tab.

 4. Untuk menyemak lalu opsyen pemformatan atau sparkline, tekan kekunci anak panah kiri atau kekunci anak panah kanan. Opsyen pemformatan untuk nombor termasuk Bar Data, warna, Set ikondan banyak lagi. Opsyen pemformatan teks termasuk Mengandungi teks, Nilai pendua, Nilai unik, Sama dengandan Kosongkan Format. Opsyen Sparkline termasuk baris, lajurdan Menang/kalah dan tersedia hanya apabila nombor dipilih.

 5. Pilih opsyen pemformatan atau sparkline, dan tekan Enter. Kumpulan anda dipilih data diformatkan sebagai ditentukan.

Nota: Ketahui lebih lanjut tentang cara untuk menganalisis arah aliran dalam data menggunakan sparkline.

Menunjukkan data anda dalam carta

Alat analisis pantas mengesyorkan Carta khusus dan mencipta persembahan visual data anda dengan cepat.

 1. Untuk memilih Kumpulan nombor dan label yang anda ingin mewakili sebagai carta, pilih sel pertama. Kemudian, untuk beralih ke sel terakhir data (biasanya bertentangan sudut Kumpulan sel), tekan dan tahan kekunci Shift dan tekan kekunci anak panah.

 2. Untuk membuka alat analisis pantas, tekan Ctrl + Q.

 3. Untuk beralih ke tab Carta , tekan C, dan kemudian tekan kekunci Tab.

 4. Untuk menyemak lalu melalui opsyen carta, tekan kekunci anak panah kiri atau kekunci anak panah kanan.

 5. Pilih jenis Carta yang anda inginkan dan tekan Enter. Carta yang mewakili anda Kumpulan yang dipilih ditambahkan pada lembaran kerja sebagai objek terbenam.

Nota: Ketahui tentang cara lain untuk mencipta Carta dalam Excel 2016 for Windows.

Menyimpan kerja anda

 1. 1. tekan Ctrl + S. Jika ini kali pertama yang anda simpan buku kerja ini, dalam dibuka hanya Simpan sebagai pandangan Backstage, pilih lokasi storan dan berikannya nama.

 2. Untuk mengalihkan pilihan lokasi Simpan sebagai , tekan kekunci Tab.

 3. Untuk memilih lokasi storan untuk buku kerja, seperti OneDrive atau PC ini, tekan kekunci anak panah atas atau kekunci anak panah bawah. Atau, untuk membuka kotak dialog Simpan sebagai , bergerak untuk menyemak lalu dan tekan Enter.

 4. Untuk menyemak lalu ke folder dalam lokasi terpilih storan anda, tekan kekunci Tab. Untuk mengalihkan folder yang lebih tinggi dalam hierarki, pilih Ke atas satu aras. Untuk beralih ke senarai folder, berulang kali tekan kekunci Tab. Untuk beralih melalui senarai, tekan kekunci Tab atau anak panah. Untuk memilih folder, tekan Enter.

 5. Tab ke kotak masukkan nama fail di sini , dan taipkan nama untuk buku kerja anda.

 6. Tab ke butang Simpan dan tekan Enter.

Mencetak kerja anda

 1. Untuk membuka pandangan Backstage Cetak , tekan Ctrl + P.

 2. Tab melalui seting cetak, termasuk Sifat cetak, Cetak satu sisi, Orientasi potret, Jidar Normaldan Persediaan halaman. Untuk mengubah seting yang dipilih, tekan Enter. Untuk memilih seting yang berlainan, tekan kekunci anak panah atas atau kekunci anak panah ke bawah dan kemudian tekan Enter.

 3. Apabila seting cetak adalah sesuatu yang anda ingin, pilih Cetak, tekan Shift + Tab sehingga anda mendengar "Cetak." Tekan Enter. Pencetak anda mencetak buku kerja.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×