Menggunakan parameter dalam pertanyaan dan laporan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Apabila anda ingin pertanyaan untuk meminta input setiap kali anda menjalankannya, anda boleh mencipta pertanyaan parameter.

Anda juga boleh mencipta borang untuk mengumpul nilai parameter. Menggunakan borang, anda boleh:

 • Gunakan kawalan khusus data jenis

 • Dayakan pengekalan nilai parameter

 • Menyediakan kotak kombo kawalan (supaya anda boleh memilih nilai daripada senarai, selain daripada menaipnya)

 • Gunakan kawalan lain yang tersedia dalam borang

Artikel ini menyediakan gambaran keseluruhan parameter, menerangkan cara menggunakan parameter dalam pertanyaan dan cara untuk menggunakan borang untuk meningkatkan penggunaan parameter.

Dalam artikel ini

Gambaran keseluruhan

Menggunakan parameter dalam pertanyaan

Menentukan jenis data parameter

Mencipta borang yang mengumpulkan parameter

Gambaran keseluruhan

Anda boleh menggunakan kriteria dalam pertanyaan dalam Access untuk mengehadkan set rekod yang mengembalikan pertanyaan. Pertimbangkan senario berikut.

Katakan anda mempunyai pertanyaan, bernama tertib terakhir, yang mengembalikan nama dan alamat pelanggan anda bersama-sama dengan tarikh apabila anda dihantar tertibnya terkini. Baru-baru ini anda menambahkan beberapa produk baru yang menarik untuk anda inventori dan katalog. Setiap kali anda kapal tertib, anda memasukkan salinan Katalog semasa. Anda jangkakan produk baru akan sangat popular dan anda ingin memastikan pelanggan anda mengetahui tentang mereka. Anda ingin mel Katalog baru kepada semua pelanggan yang tidak telah terima satu dalam kiriman yang.

Jadi anda ingin mencipta senarai mel yang mengandungi nama dan alamat pelanggan tersebut tertib terkini yang telah dihantar sebelum anda dihasilkan Katalog baru. Untuk melakukan ini, anda menggunakan kriteria untuk medan tarikh penghantaran pertanyaan tertib terakhir anda. Kriteria yang menentukan tarikh dalam medan tarikh penghantaran disertakan sebelum tarikh apabila anda mula mengedarkan Katalog baru, contohnya, 3/31/2006. Apabila anda menjalankan pertanyaan, anda mendapat senarai mel yang mengandungi hanya pelanggan yang telah menerima Katalog baru.

Tetapi Bagaimana jika situasi ini berlaku sekali lagi? Anda boleh mengubah suai Reka bentuk pertanyaan anda dengan mengubah nilai yang ditentukan oleh kriteria, tetapi tidak dapat lebih baik jika pertanyaan anda boleh meminta tarikh dan kemudian gunakan tarikh tersebut untuk memutuskan pelanggan yang untuk dimasukkan dalam senarai mel? Anda boleh membuat pertanyaan anda berbuat demikian menggunakan jenis kriteria, dipanggil parameter yang khas.

Anda mungkin mendapati kotak dialog yang disediakan oleh pertanyaan parameter tidak mencukupi untuk tujuan anda. Dalam kes tersebut, anda boleh mencipta borang yang lebih baik memenuhi keperluan koleksi parameter anda. Artikel ini menerangkan cara untuk mencipta borang yang mengumpulkan parameter laporan.

Artikel ini menganggap bahawa anda tidak biasa dengan mencipta pertanyaan. Pada tahap minimum, anda harus biasa dengan mencipta pertanyaan Pilih sebelum anda meneruskan.

Untuk maklumat lanjut mengenai cara untuk mencipta pertanyaan pilih, lihat artikel mencipta pertanyaan Pilih. Untuk maklumat lanjut mengenai pertanyaan secara umum, lihat artikel pengenalan kepada pertanyaan.

Artikel ini menyediakan contoh bagi menggunakan parameter dalam pertanyaan. Ia tidak menyediakan rujukan menyeluruh untuk menentukan kriteria.

Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk menentukan kriteria, lihat artikel contoh kriteria pertanyaan.

Halaman atas

Menggunakan parameter dalam pertanyaan

Menggunakan parameter dalam pertanyaan adalah semudah mencipta pertanyaan yang menggunakan kriteria. Anda boleh mereka bentuk pertanyaan untuk menggesa anda untuk satu bahagian maklumat, seperti nombor bahagian, atau lebih daripada satu bahagian maklumat, seperti dua tarikh. Untuk setiap parameter pertanyaan parameter memaparkan kotak dialog yang berasingan yang menggesa anda untuk nilai bagi parameter tersebut.

Menambah parameter pada pertanyaan

 1. Mencipta pertanyaan pilih, dan kemudian buka pertanyaan dalam Pandangan Reka Bentuk.

 2. Dalam baris kriteria bagi medan yang anda inginkan parameter digunakan, taipkan teks yang anda inginkan kotak dialog parameter untuk memaparkan, dikurung dalam tanda kurung siku, contohnya:

  [Tarikh mula]

  Apabila anda menjalankan pertanyaan parameter, prom muncul dalam kotak dialog tanpa tanda kurung siku.

  Anda juga boleh menggunakan ungkapan dengan prom parameter anda, contohnya:

  Antara [tarikh mula] Dan [Tarikh tamat]

  Nota: Kotak dialog berasingan muncul bagi setiap prom parameter. Dalam contoh kedua, dua kotak dialog muncul: satu untuk tarikh mula dan satu untuk tarikh tamat.

 3. Ulangi langkah 2 untuk setiap medan yang anda ingin tambahkan parameter.

Anda boleh menggunakan langkah-langkah sebelumnya untuk menambah parameter pada mana-mana satu daripada jenis pertanyaan yang berikut:

 • Pilih

 • Tab silang

 • Tambah

 • Buat Jadual

 • Kemas Kini

Anda juga boleh menambah parameter pada pertanyaan Kesatuan.

 1. Buka pertanyaan kesatuan dalam pandangan SQL.

 2. Tambah Klausa WHERE yang mengandungi setiap medan yang anda ingin prom parameter.

  Jika Klausa WHERE sudah wujud, semak untuk melihat sama ada medan yang anda ingin gunakan prom parameter sudah berada dalam Klausa, dan jika tidak, tambah mereka.

 3. Selain daripada menggunakan kriteria dalam Klausa WHERE, gunakan prom parameter.

Sebahagian daripada nilai medan dengan rentetan parameter yang sepadan

Anda mungkin ingin sedikit perubahan dalam cara yang pertanyaan anda menggunakan parameter. Contohnya, anda mungkin ingin pertanyaan untuk menerima rentetan teks dan sepadan dengan yang mana-mana bahagian medan. Anda boleh melakukannya dengan kata kunci seperti dalam gabungan dengan aksara Kad bebas. Contohnya, anda mungkin ingin pertanyaan anda untuk Prom untuk negara/rantau asal, tetapi untuk memadankan apabila nilai medan berkaitan mengandungi rentetan parameter. Untuk melakukan ini:

 1. Cipta pertanyaan pilih, kemudian buka pertanyaan dalam pandangan Reka Bentuk.

 2. Dalam baris kriteria bagi medan yang anda inginkan parameter yang digunakan, taipkan seperti "*" & [, taipkan teks yang anda ingin gunakan sebagai prom, dan kemudian taipkan ] & "*".

  Apabila anda menjalankan pertanyaan parameter, prom muncul dalam kotak dialog tanpa tanda kurung siku dan tanpa kata kunci seperti atau kad bebas aksara.

 3. Apabila pertanyaan menerima parameter, sepadan dengan nilai yang mengandungi rentetan parameter. Contohnya, yang parameter rentetan kami sepadan dengan baris di mana medan parameter mempunyai nilai Australia dan baris yang mana nilai adalah USA.

Anda juga boleh menggunakan seperti kata kunci serta Kad bebas aksara untuk menentukan parameter harus sepadan bermula atau berakhir nilai medan. Untuk memadankan permulaan nilai medan, mengabaikan tanda petikan, aksara Kad bebas dan ampersan (&) yang mendahului tanda kurung siku pembuka. Untuk memadankan berakhir nilai medan, tinggalkan ampersan, tanda petikan dan aksara Kad bebas yang ikuti tanda kurung siku penutup.

Padanan berdasarkan nilai tak sama

Anda mungkin ingin mengumpul parameter, tetapi bukannya pertanyaan mengembalikan baris dengan nilai sepadan, anda ingin mengembalikan baris yang beberapa perbandingan lain menilai sebagai benar. Contohnya, anda mungkin ingin Prom untuk tahun dan kemudian mengembalikan baris yang mana nilai tahun adalah lebih besar daripada rentetan parameter. Untuk melakukan ini, taipkan operator perbandingan di sebelah kiri tanda kurung siku pertama yang mengurung prom parameter, contohnya,> [tahun:].

Halaman atas

Menentukan jenis data parameter

Anda juga boleh menentukan jenis data parameter harus menerima. Anda boleh menentukan jenis data bagi parameter sebarang, tetapi adalah terutamanya penting untuk menentukan jenis data berangka, mata wang atau tarikh/masa data. Apabila anda menentukan jenis data yang parameter harus menerima, pengguna melihat mesej ralat yang lebih berguna jika ia memasukkan jenis data, seperti memasukkan teks apabila Mata Wang dijangka berlaku.

Nota: Jika parameter dikonfigurasi untuk menerima data teks, sebarang input akan ditafsirkan sebagai teks dan tiada mesej ralat dipaparkan.

Untuk menentukan jenis data bagi parameter dalam pertanyaan, ikuti langkah ini:

 1. Biarkan pertanyaan terbuka dalam pandangan Reka Bentuk, pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan, klik Parameter.

 2. Dalam kotak dialog Parameter Pertanyaan, dalam lajur Parameter, masukkan prom bagi setiap parameter yang anda ingin tentukan jenis datanya. Pastikan setiap parameter sepadan dengan prom yang anda gunakan dalam baris Kriteria pada grid reka bentuk pertanyaan.

 3. Dalam lajur Jenis Data, pilih jenis data untuk setiap parameter.

Halaman atas

Mencipta borang yang mengumpulkan parameter

Walaupun pertanyaan parameter menampilkan kotak dialog terbina dalam yang mengumpulkan parameter, ia memberikan hanya asas kefungsian. Dengan menggunakan borang untuk mengumpul parameter, anda mendapatkan ciri-ciri berikut:

 • Keupayaan menggunakan kawalan khusus data jenis, seperti kawalan kalendar untuk tarikh.

 • Pengekalan parameter yang dikumpulkan, supaya anda boleh menggunakannya dengan lebih daripada satu pertanyaan.

 • Keupayaan untuk menyediakan kotak kombo atau kotak senarai untuk parameter koleksi, yang membolehkan anda pilih daripada senarai nilai data yang tersedia.

 • Keupayaan untuk menyediakan kawalan bagi fungsi lain, seperti membuka atau menyegar semula pertanyaan.

Ikuti langkah ini untuk mencipta borang yang mengumpulkan parameter.

Langkah 1: Mencipta borang yang menerima input

Langkah 2: Cipta modul untuk menyemak sama ada borang parameter telah dimuatkan

Langkah 3: Cipta Kumpulan makro yang kawalan borang

Langkah 4: Menambah OK dan Batal butang perintah untuk borang

Langkah 5: Menggunakan borang data sebagai kriteria pertanyaan

Langkah 1: Mencipta borang yang menerima input

 1. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan borang , klik Reka bentuk borang.

 2. Dalam pandangan Reka bentuk, tekan F4 untuk memaparkan helaian sifat dan kemudian Tentukan sifat borang, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual berikut.

Sifat

Seting

Kapsyen

Masukkan nama yang anda ingin muncul dalam bar tajuk borang.

Pandangan lalai

Borang Tunggal

Membenarkan pandangan borang

Ya

Benarkan pandangan helaian data

Tidak

Membenarkan pandangan Jadual pangsi

Tidak

Membenarkan pandangan Carta pangsi

Tidak

Bar Skrol

Baik

PEMILIH rekod

Tidak

Butang Navigasi

Tidak

Gaya sempadan

Dialog

 1. Untuk setiap parameter yang anda inginkan borang untuk mengumpul, klik Kotak teks dalam Kumpulan kawalan pada tab Reka bentuk .

 2. Mengesetkan sifat untuk kotak teks, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual berikut.

Sifat

Seting

Name

Masukkan nama yang menerangkan parameter, contohnya, StartDate.

Format

Pilih format yang menggambarkan jenis data bagi medan parameter. Contohnya, pilih Tarikh umum untuk medan tarikh.

 1. Simpan borang dan berikannya nama seperti Julat tarikh.

Langkah 2: Cipta modul untuk menyemak sama ada borang parameter telah dimuatkan

 1. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan lain , klik modul. Jika perintah ini tidak tersedia, klik anak panah di bawah makro atau Modul kelas butang, dan kemudian klik modul.

  Modul baru terbuka dalam Editor Visual Basic.

 2. Taip atau tampal kod berikut ke dalam Editor Visual Basic:

  Function IsLoaded(ByVal strFormName As String) As Boolean
  Dim oAccessObject As AccessObject
  Set oAccessObject = CurrentProject.AllForms(strFormName)
  If oAccessObject.IsLoaded Then
  If oAccessObject.CurrentView <> acCurViewDesign Then
  IsLoaded = True
  End If
  End If
  End Function
 3. Simpan modul, dan kemudian tutup Editor Visual Basic.

Langkah 3: Cipta Kumpulan makro yang kawalan borang

 1. Pada tab Cipta, dalam kumpulan Lain, klik Makro. Jika perintah ini tidak tersedia, klik anak panah di bawah sama ada butang Modul atau Modul Kelas kemudian klik Makro.

 2. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan, klik Tunjukkan Semua Tindakan.

 3. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan , klik Nama makro untuk memaparkan lajur Nama makro .

 4. Taipkan nama makro, seperti Dialog yang terbuka, dalam lajur Nama makro .

 5. Klik sel dalam lajur tindakan di sebelah nama makro baru, klik anak panah juntai bawah dan kemudian klik OpenForm.

 6. Dalam grid Argumen tindakan (terletak di bawah pada grid Reka bentuk makro), setkan argumen tindakan, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual berikut.

Argumen

Seting

Nama borang

Masukkan nama yang anda berikan borang parameter laporan anda.

Pandangan

Borang

Mod data

Edit

Mod tetingkap

Dialog

 1. Dalam sel tindakan berikut, klik CancelEvent untuk menambah tindakan kedua. Tindakan ini akan digunakan untuk membatalkan pratonton atau mencetak laporan apabila pengguna mengklik butang Batal pada borang.

 2. Jika lajur syarat tidak dipaparkan, klik syarat dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan pada tab Reka bentuk .

 3. Dalam lajur syarat , taipkan tidak IsLoaded, diikuti dengan tanda kurung pembukaan dan tanda petikan, diikuti dengan nama yang anda berikan borang parameter laporan anda dan kemudian diikuti dengan tanda petikan dan tanda kurung penutup. Contohnya, jika borang anda dinamakan Pemungut Parameter, anda menaip tidak IsLoaded("Parameter Pemungut").

 4. Dalam baris seterusnya yang kosong pada grid Reka bentuk makro, taipkan nama makro baru, seperti Dialog tutup.

 5. Dalam sel bersebelahan tindakan , klik anak panah juntai bawah dan kemudian klik tutup. Tindakan ini akan digunakan oleh pertanyaan untuk menutup borang parameter. Setkan argumen tindakan, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual berikut.

Argumen

Seting

Jenis objek

Borang

Nama objek

Masukkan nama yang anda berikan borang parameter laporan anda.

Simpan

Tidak

 1. Dalam baris seterusnya yang kosong pada grid Reka bentuk makro, taipkan nama makro baru, seperti OK. Dalam sel bersebelahan tindakan , klik anak panah juntai bawah dan kemudian klik Setkannilai. Tindakan ini akan digunakan untuk menyembunyikan borang parameter laporan apabila pengguna mengklik OK. Setkan argumen tindakan, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual berikut.

Argumen

Seting

Item

[Kelihatan]

Ungkapan

Tidak

 1. Dalam baris seterusnya yang kosong pada grid Reka bentuk makro, taipkan nama makro baru, seperti membatalkan. Dalam sel bersebelahan tindakan , klik anak panah juntai bawah dan kemudian klik tutup. Tindakan ini akan digunakan untuk menutup borang parameter laporan apabila pengguna mengklik membatalkan. Setkan argumen tindakan, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual berikut.

Argumen

Seting

Jenis objek

Borang

Nama objek

Masukkan nama yang anda berikan borang parameter laporan anda.

Simpan

Tidak

 1. Simpan dan Tutup Kumpulan makro. Namakan Kumpulan makro, contohnya, Makro julat tarikh.

Langkah 4: Menambah OK dan Batal butang perintah untuk borang

 1. Membuka borang julat tarikh dalam pandangan Reka bentuk.

 2. Pastikan Gunakan Bestari kawalan dalam Kumpulan kawalan pada tab Reka bentuk tidak dipilih.

 3. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan kawalan , klik butang.

 4. Letakkan penuding di bawah kotak teks pada borang anda, dan kemudian seret untuk mencipta butang perintah OK .

 5. Jika helaian sifat tidak kelihatan, tekan F4 untuk memaparkannya.

 6. Setkan sifat butang OK , seperti yang ditunjukkan dalam Jadual berikut.

Sifat

Seting

Nama

OK

Caption

OK

Lalai

Ya

OnClick

Masukkan nama makro, contohnya, tarikh Range.OK.

 1. Cipta butang perintah membatalkan dan Setkan sifatnya, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual berikut.

Sifat

Seting

Nama

Batal

Caption

Batal

OnClick

Masukkan nama makro, contohnya, tarikh Range.Cancel.

 1. Simpan dan tutup borang tersebut.

Langkah 5: Menggunakan borang data sebagai kriteria pertanyaan

 1. Buka pertanyaan dalam pandangan Reka Bentuk.

 2. Masukkan kriteria untuk data. Menggunakan objek borang , nama borang dan nama kawalan:

  • Contohnya, dalam pangkalan data Access (.accdb atau .mdb) untuk borang yang bernama julat tarikh, anda menggunakan ungkapan berikut untuk merujuk kepada kawalan yang bernama tarikh mula dan tarikh tamat dalam pertanyaan:

   Antara [Borang] ! [Julat tarikh]! [StartDate] dan [Borang]! [Julat tarikh]! [EndDate]

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×