Menggunakan medan Memo untuk menyimpan jumlah maklumat yang besar

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Medan Memo mungkin berguna untuk menyimpan maklumat abjad angka jumlah besar. Beberapa biasanya menggunakan untuk jenis data ini akan Nota, komen, Perihalan atau medan alamat, jenis data Memo dalam membenarkan sehingga 65,536 aksara abjad angka dengan opsyen untuk mengesetkan beberapa sifat seperti pemformatan teks beraneka. Apabila menggunakan jenis data Memo dalam pangkalan data Web, nilai yang mengandungi aksara yang melebihi 8,192 dipenggal.

Topik ini menerangkan cara untuk menambah medan memo jadual baru atau sedia ada Microsoft Access 2010 ke pangkalan data klien.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Memahami jenis data Memo

Cara untuk menambah medan Memo

Menambah medan Memo dalam pandangan Reka bentuk

Memadamkan medan Memo

Rujukan sifat medan memo

Memahami jenis data Memo

Jika anda pengguna baru Access, ingat bahawa data dalam pangkalan data disimpan dalam satu atau lebih Jadual. Anda boleh menggunakan pandangan yang berbeza untuk memaparkan data seperti, Pandangan helaian data, borang atau laporan. Setiap Jadual terdiri daripada set medan (lajur), dan sifat medan setiap disetkan untuk menerima satu jenis data khusus. Contohnya, untuk menyimpan tarikh dan masa set sifat medan untuk data tarikh/masa taipkan. Anda boleh memasukkan jumlah besar teks dan data berangka dalam medan Memo. Juga, jika Reka bentuk pangkalan data set medan untuk menyokong pemformatan teks beraneka, anda boleh menggunakan jenis pemformatan yang biasa dalam program pemprosesan perkataan, seperti Word. Contohnya, anda boleh menggunakan fon yang berbeza dan saiz fon pada aksara khusus dalam teks anda dan menjadikannya tebal atau italik dan sebagainya. Anda juga boleh menambah tag Bahasa penanda hiperteks (HTML) ke data. Untuk maklumat lanjut tentang mengesetkan sifat Jadual, lihat pengenalan kepada jadual.

Spesifikasi medan memo

Medan memo dalam Access 2010 boleh menyimpan sehingga 1 gigabait aksara, atau 2 gigabait storan (2 bait setiap aksara), yang anda boleh memaparkan 65,535 aksara dalam kotak teks kawalan pada borang atau laporan. Selain itu, anda kini boleh menggunakan pemformatan teks beraneka untuk data dalam medan Memo. Contohnya, anda boleh Setkan warna, mengubah fon dan menjadikan data tebal atau italik.

Cara untuk menambah medan Memo

Access menyediakan beberapa cara untuk menambah medan Memo jadual baru atau sedia ada. Anda boleh menambah medan daripada pandangan helaian data atau pandangan Reka bentuk jadual baru atau sedia ada dalam pangkalan data Access anda. Apabila anda menggunakan pandangan Reka bentuk untuk menambahkan medan Memo, anda juga boleh mengesetkan sifat medan beberapa seperti format teks beraneka, senarai nilai carian. Untuk maklumat lanjut tentang sifat yang anda boleh setkan untuk medan Memo, lihat seksyen rujukan sifat medan Memo.

Halaman Atas

Menambah medan Memo dalam pandangan helaian data

Langkah berikut menerangkan cara untuk menempatkan medan Memo baru dalam Jadual daripada pandangan helaian data.

Menambah medan Memo di hujung Jadual

 1. Buka jadual dalam pandangan Helaian Data.

 2. Klik pengepala lajur klik untuk tambah dan pilih Memo.

 3. Dwiklik baris pengepala dan masukkan nama untuk medan baru.

selitkan medan baru dalam jadual

Menambah medan Memo antara dua medan

 1. Klik kanan pada lajur ke kanan posisi yang anda ingin tambahkan medan Memo baru dan pilih Selitkan medan.

 2. Pilih medan dan klik pada Medan tab.

 3. Klik Lebih banyak medan Pilih Memo .

 4. Dwiklik baris pengepala dan masukkan nama untuk medan baru.

cari jenis data medan Memo di bawah medan lain

Halaman Atas

Menambah medan Memo dalam pandangan Reka bentuk

Anda juga boleh menggunakan pandangan Reka bentuk untuk menambah medan Memo jadual baru atau sedia ada. Berbanding pandangan helaian data, pandangan Reka bentuk membolehkan anda mengawal setiap medan dan sifat dalam Jadual. Langkah dalam seksyen ini menerangkan cara untuk menambah medan Memo Jadual sedia ada dan yang baru dan cara untuk mengesetkan medan Memo untuk pengeditan teks beraneka.

Menambah medan Memo Jadual sedia ada

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin tambahkan medan Memo dan klik Pandangan Reka bentuk.

 2. Dalam lajur Nama medan pereka bentuk, masukkan nama medan Memo. Contohnya: "Alamat", "Nota" atau "Komen".

 3. Klik Jenis Data lajur di sebelah nama medan dan pilih Memodaripada senarai.

  tambah medan baru pada jadual daripada pandangan reka bentuk

 1. Simpan perubahan anda.

  Nota: Gunakan anak tetingkap Sifat medan untuk mengeset sifat untuk medan individu. Contohnya, anda boleh menggunakan anak tetingkap untuk mengubah format teks kepada teks kaya atau untuk mengubah nilai dalam medan carian.

Menambah medan Memo jadual baru

 1. Dalam tab fail , dwiklik terbuka.

 2. Dalam anakmembuka kotak dialog, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan Jadual , klik Jadual.

 4. Klik kanan tab dokumen untuk jadual baru dan klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

 5. Jika kotak dialog Simpan sebagai muncul, berikan nama untuk jadual baru anda.

 6. Dalam lajur Nama medan , pilih baris kosong pertama dan masukkan nama untuk medan. Biasanya, nama seperti "Komen" atau "Nota" digunakan untuk medan Memo.

 7. Klik Jenis Data lajur di sebelah nama medan dan pilih Memo daripada senarai.

 8. Simpan perubahan anda.

  Petua: Gunakan anak tetingkap Sifat medan untuk mengeset sifat untuk medan individu. Contohnya, anda boleh menggunakan anak tetingkap untuk mengubah format teks kepada teks kaya atau untuk mengubah nilai dalam medan carian.

Jika anda mengikat kotak teks untuk medan memo anda, anda juga mesti mengesetkan yang Format teks sifat bagi kotak teks untuk Teks beraneka.

Untuk maklumat lanjut mengenai pemformatan data sebagai teks beraneka, lihat memasukkan atau mengedit data dalam kawalan atau lajur yang menyokong teks beraneka.

Halaman Atas

Memadamkan medan Memo

Anda boleh menggunakan sama ada pandangan helaian data atau pandangan Reka bentuk untuk mengalih keluar medan Memo daripada jadual.

Amaran: 

Apabila anda memadamkan medan Memo yang mengandungi data, anda kehilangan data secara kekal dan anda tidak boleh membuat asal pemadaman. Anda harus menyandar pangkalan data anda sebelum anda memadamkan sebarang medan jadual atau komponen pangkalan data lain.

Memadamkan medan Memo dalam pandangan helaian data

 1. Buka pangkalan data dan dalam anak tetingkap navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin ubah.

 2. Cari medan Memo, klik kanan baris pengepala (nama), dan klik Padam medan.

 3. Klik Ya untuk mengesahkan pemadaman.

Memadamkan medan Memo dalam pandangan Reka bentuk

 1. Buka pangkalan data dan dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin ubah dan klik Pandangan Reka bentuk.

 2. Klik PEMILIH baris (segi empat kosong) di sebelah medan Memo dan klik Padamkan baris.

 3. Klik Ya untuk mengesahkan pemadaman.

Halaman Atas

Rujukan sifat medan memo

Apabila anda menggunakan pandangan Reka bentuk untuk menambah medan Memo Jadual, anda boleh Setkan dan mengubah beberapa sifat bagi medan. Jadual ini menyenaraikan sifat medan Memo dan menerangkan setiap satu Apakah, termasuk implikasi mengeset atau mengubah sifat.

Sifat

Penggunaan

Format

Masukkan aksara pemformatan tersuai untuk mentakrifkan format paparan. Format yang ditentukan di sini muncul dalam helaian data, borang dan laporan.

Caption

Menentukan nama medan teks anda. Sifat menerima sehingga 2,048 aksara. Jika anda tidak menentukan kapsyen, Access menggunakan nama medan lalai.

Nilai lalai

Secara automatik memperuntukkan nilai yang ditentukan untuk medan ini apabila rekod yang baru ditambah. Contohnya, jika anda menentukan nilai seperti "masukkan sehingga 65 KB teks." Melakukan demikian akan mengingatkan pengguna bahawa mereka boleh memasukkan 255 aksara.

Peraturan Pengesahihan

Menentukan keperluan untuk data yang dimasukkan ke dalam rekod, medan atau kawalan. Apabila anda memasukkan data yang melanggar peraturan yang ditakrifkan untuk medan, anda boleh menggunakan sifat teks Pengesahihan untuk menentukan mesej ralat yang terhasil. Panjang maksimum: 2,048 aksara.

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan peraturan pengesahihan, lihat artikel mengehadkan input data menggunakan peraturan pengesahihan.

Teks Pengesahihan

Menentukan teks dalam mesej ralat yang muncul apabila pengguna melanggar peraturan pengesahihan. Untuk maklumat lanjut tentang mencipta peraturan pengesahihan, lihat artikel mencipta peraturan pengesahihan untuk mengesahkan data dalam medan.

Diperlukan

Apabila disetkan kepada Ya, anda mesti memasukkan nilai dalam medan atau dalam sebarang kawalan yang terikat pada medan, dan nilai yang tidak boleh nol.

Membenarkan panjang sifar

Apabila disetkan kepada Ya, anda boleh memasukkan rentetan panjang sifar dalam medan. Rentetan panjang sifar mengandungi aksara tiada, dan anda menggunakannya untuk menunjukkan bahawa anda tahu tiada nilai wujud untuk medan. Anda masukkan rentetan panjang sifar dengan menaip dua tanda petikan berganda tanpa Ruang antaranya ("").

Diindeks

Anda boleh menggunakan Indeks untuk mempercepatkan pertanyaan, pengisihan, dan menjalankan operasi perkumpulan terhadap jumlah data yang besar. Anda juga boleh menggunakan Indeks untuk mengelakkan pengguna memasukkan maklumat pendua. Pilihan:

 • Tiada: mematikan pengindeksan (lalai)

 • Ya (pendua OK): Mengindeks medan dan membenarkan nilai pendua. Contohnya, anda mungkin mempunyai nama pertama dan keluarga pendua.

 • Ya (tiada pendua): Mengindeks medan dan membenarkan nilai pendua.

Unikod pemampatan

Access menggunakan Unicode untuk mewakili data dalam medan teks, Memo dan Hiperpautan. Unikod mengambil Ruang storan kerana ia menggunakan 2 bait setiap aksara dan bukannya satu. Untuk membantu mengurangkan saiz fail, nilai lalai bagi sifat Pemampatan Unikod bagi medan teks, Memo atau Hiperpautan adalah Ya. Apabila disetkan kepada Ya, sebarang aksara yang bait pertama ialah 0 dimampatkan apabila ia disimpan dan dikompresi apabila ia diambil.

Data dalam medan Memo tidak dimampatkan melainkan ia memerlukan 4,096 bait atau kurang Ruang storan selepas pemampatan. Hasilnya, kandungan medan Memo mungkin dimampatkan dalam satu rekod, tetapi mungkin tidak dapat dimampatkan dalam rekod yang lain.

Mod IME

Menentukan Editor Kaedah Input, alat untuk menggunakan versi Bahasa Inggeris Access dengan fail yang dicipta dalam Bahasa Jepun atau Korea. Nilai lalai: Tiada kawalan. Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan sifat ini, tekan F1.

Mod ayat IME

Menentukan jenis data yang anda boleh memasukkan dengan Editor Kaedah Input. Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan sifat ini, tekan F1.

Tag Pintar

Tentukan satu atau lebih tag pintar untuk medan dan kawalan yang terbatas kepada medan. Tag pintar adalah komponen yang dikenali jenis data dalam medan dan membenarkan anda untuk mengambil tindakan yang berdasarkan pada jenis tersebut. Contohnya, dalam medan alamat e-mel, Tag pintar boleh mulakan mesej mel baru atau menambahkan alamat pada senarai kenalan.

Klik Butang Pembina untuk melihat senarai tag pintar yang tersedia.

Format teks

Mendayakan atau menyahdayakan pengeditan teks beraneka. Pilih Teks beraneka untuk mendayakan pengeditan teks beraneka.

Nota: Jika anda mendayakan pengeditan teks beraneka bagi medan, dan kemudian mengikat kawalan kotak teks ke medan, anda juga mesti mendayakan pengeditan teks beraneka untuk kawalan.

Menjajarkan teks

Menentukan penjajaran data dalam medan Memo. Anda mempunyai pilihan ini:

 • Umum: Menjajarkan teks ke kiri, nombor dan tarikh ke kanan

 • Kiri: menjajarkan semua teks, tarikh dan nombor di sebelah kiri

 • Pusat: Pusat semua teks, tarikh dan nombor

 • Kanan: menjajarkan semua teks, tarikh dan nombor di sebelah kanan

 • Agih: melaraskan semua teks, tarikh dan nombor secara seragam terhadap kedua-dua belah pada medan atau kotak teks

Tambah sahaja

Menentukan sama ada untuk menjejak perubahan nilai medan.

Terdapat dua seting:

 • Ya: menjejak perubahan. Untuk melihat sejarah nilai medan, klik kanan medan dan kemudian klik Tunjukkan lajur sejarah.

 • Tiada: menjejak perubahan.

Amaran: Mengesetkan sifat ini kepada tidak memadamkan sebarang sejarah nilai medan sedia ada.


Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×