Menggunakan jenis data nombor yang besar

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jenis data nombor besar Menyimpan nilai berangka yang-kewangan dan serasi dengan jenis data SQL_BIGINT dalam ODBC. Menggunakan jenis data ini untuk mengira dengan cekap sejumlah besar.

Pelbagai jenis data nombor yang besar

Anda boleh menambahkannya sebagai medan untuk jadual Access. Anda juga boleh memaut ke atau mengimport dari pangkalan data dengan jenis data yang sepadan, seperti jenis data SQL Server bigint. Untuk menambah jenis data nombor yang besar, anda memerlukan Access 2016 (16.0.7812 atau lebih baru).

Dalam artikel ini

Menambahkan medan bilangan Jadual

Memautkan atau mengimport dari pangkalan data luaran dengan SQL_BIGINT data jenis sokongan

Memahami kesan bilangan sokongan jenis data

Pertimbangan keserasian ke belakang

Menambahkan medan bilangan Jadual

Jenis data nombor besar (lapan bait) memberikan anda banyak lebih besar julat untuk pengiraan daripada jenis data nombor (empat bait). Contohnya, jenis data nombor mempunyai julat -2 ^ 31-2 ^ 31-1 tetapi jenis data nombor besar mempunyai julat-2 ^ 63 2 ^ 63-1. Untuk maklumat lanjut, lihat pengenalan kepada jenis data dan sifat medan.

Apabila anda menambah medan bilangan jadual dan menyimpan Reka bentuk Jadual, anda dengan berkesan didayakan jenis data nombor yang besar, dan pangkalan data tidak serasi dengan versi Access terdahulu. Sebelum anda menyimpan Reka bentuk jadual anda, anda akan diberitahu dengan mesej amaran sekiranya anda perlu menyimpan pangkalan data yang serasi. Untuk maklumat lanjut, lihat Pertimbangan keserasian ke belakang.

Halaman atas

Memautkan atau mengimport dari pangkalan data luaran dengan SQL_BIGINT data jenis sokongan

Anda juga boleh menggunakan jenis data nombor besar untuk bekerja dengan cekap dengan data terpaut atau diimport, seperti pangkalan data SQL Server yang menggunakan jenis data bigint. Sebelum data bilangan menaip sokongan, Access ditukar kepada jenis data yang sama kepada jenis data teks pendek.

Dengan jenis data nombor besar yang didayakan untuk pemautan dan mengimport operasi, anda boleh memaut ke dan mengimport daripada sumber data luaran menggunakan pemacu ODBC yang menyokong jenis data SQL_BIGINT, termasuk kunci primer yang berdasarkan pada jenis data tersebut. Contohnya, anda boleh menggunakan pemacu ODBC yang dipasang dengan Windows untuk menyambung ke sumber data luaran ini, atau anda boleh menyambung ke pangkalan data lain dalam format fail Access 2016 (.accdb) dengan bilangan medan.

Mendayakan jenis data nombor yang besar

Secara lalai, jenis data nombor besar tidak didayakan untuk pemautan dan mengimport operasi. Tetapi anda secara jelas boleh mendayakan sokongan dengan mengeset opsyen Access Menyokong jenis Data Bigint untuk dipaut/Imported Jadual . Apabila anda cuba untuk mengeset opsyen ini, anda akan diberitahu dengan mesej amaran sekiranya anda perlu menyimpan pangkalan data yang serasi. Apabila opsyen disetkan, pangkalan data yang tidak lagi serasi ke belakang dengan versi Access terdahulu.

Untuk maklumat lanjut, lihat mengesetkan Opsyen pengguna untuk pangkalan data semasa dan Pertimbangan keserasian ke belakang.

Jadual sedia ada tidak ditukar secara automatik

Mendayakan bilangan sokongan jenis data tidak secara automatik akan mengubah jenis data bagi Jadual sedia ada. Anda mungkin mempunyai sebelum ini dipautkan ke atau diimport dari sumber data menggunakan pemacu ODBC yang menyokong jenis data SQL_BIGINT (seperti jenis data SQL Server bigint). Dalam kedua-dua kes, Access ditukar medan jenis data teks pendek. Untuk mengubah jenis data nombor yang besar, lakukan yang berikut:

Jadual dipaut    mendayakan opsyen sokongan BigInt dan kemudian segar semula Jadual terpaut dengan menggunakan Pengurus Jadual terpaut (pilih Data luaran > Pengurus Jadual terpaut, pilih Jadual berkaitan, dan kemudian pilih OK). Ini menukar lajur daripada teks pendek kepada jenis data nombor yang besar.

Jadual yang diimport    Mengubah medan yang mengandungi jenis data teks pendek kepada jenis data nombor besar (membuka jadual dalam pandangan Reka bentuk, pilih medan dalam lajur Jenis Data , pilih Nombor yang besar daripada senarai jenis data, dan kemudian simpan perubahan anda).

Halaman atas

Memahami kesan bilangan sokongan jenis data

Sebelum anda mula menggunakan jenis data nombor yang besar, ia adalah sangat penting anda memahami kesan yang mungkin mempunyai pada pangkalan data Access anda.

Setem format fail Access 2007-2016 (.accdb) untuk Access 2016

Untuk meringkaskan, Terdapat dua cara anda boleh mendayakan sokongan jenis data nombor besar: apabila anda menambah medan pada jadual setempat dengan jenis data nombor besar dan apabila anda mengesetkan opsyen Access Menyokong jenis Data Bigint untuk dipaut/Imported Jadual . Walau bagaimanapun anda mendayakan sokongan jenis data nombor yang besar, ia adalah perubahan kekal pangkalan data yang tidak boleh diterbalikkan. Dalam setiap kes, Access memaparkan mesej amaran sebelum anda membuat perubahan.

Di sebalik tabir, mendayakan bilangan data jenis cap Access 2007-2016 format fail (.accdb) untuk Access 2016. Setem format fail pangkalan data yang bermakna anda telah buat perubahan tertentu kepada format fail, versi pangkalan data meningkat, tetapi sebaliknya format fail yang kekal sama. Apabila anda cuba membuka pangkalan data dalam Access 2013 atau Access 2016, capaian membaca Cap anak dalam cara berikut:

 • Jika versi pangkalan data yang lebih rendah daripada 16.7, jenis data nombor besar tidak didayakan, dan anda boleh membuka pangkalan data.

 • Jika pangkalan data versi 16.7 atau lebih tinggi, jenis data nombor besar didayakan, anda hanya boleh membuka pangkalan data dalam Access 2016.

Meringkaskan bilangan jenis data sokongan untuk versi produk

Jadual berikut meringkaskan mungkin situasi yang anda mungkin hadapi semasa menggunakan jenis data nombor besar untuk versi produk yang berbeza. Perhatikan bahawa mendayakan berlaku apabila anda menambah bilangan data taipkan pada jadual dan menyimpan Reka bentuk atau Setkan opsyen untuk mendayakan pemautan dan mengimport.

Petua: Untuk maklumat lanjut mengenai melihat nombor versi produk, lihat Apakah versi Office yang sedang saya gunakan?

Status kepada jenis Data nombor yang besar

Versi produk: Access 2013 dan 2016 capaian nombor versi lebih rendah daripada 16.0.7812

Versi produk: Access 2016 nombor versi 16.0.7812 atau lebih tinggi

Didayakan

Anda tidak boleh membuka pangkalan data dan anda menerima mesej ralat dengan pautan bantuan.

Untuk menyelesaikan situasi ini, lihat "Alih keluar besar nombor jenis data sokongan daripada pangkalan data dalam format fail Access 2007-2016"

Anda boleh membuka pangkalan data.

Medan jadual setempat yang ditakrifkan dengan jenis data nombor besar dianggap sebagai sejumlah besar.

Anda boleh segar semula Jadual terpaut. Jika lajur sebelum ini telah dikendalikan sebagai jenis data teks pendek, ia secara automatik ditukar kepada jenis data nombor yang besar.

Tidak didayakan

Anda boleh membuka pangkalan data.

Anda boleh segar semula Jadual terpaut. Jika lajur dalam Jadual terpaut berdasarkan pada jenis data BigInt dan telah ditukar kepada jenis data teks pendek, ia kekal demikian.

Versi fail pangkalan data kekal sama.

Anda boleh membuka pangkalan data.

Anda boleh segar semula Jadual terpaut. Jika lajur dalam Jadual terpaut berdasarkan pada jenis data BigInt dan telah ditukar kepada jenis data teks pendek, ia kekal demikian.

Versi fail pangkalan data kekal sama.

Nota: Jenis data nombor besar tidak disokong di bawah sebarang keadaan dengan format fail Access (.mdb) sebelum format fail Access 2007-2016.

Tentukan sama ada pangkalan data Access mempunyai jenis data nombor besar yang didayakan

Anda mungkin mewarisi pangkalan data Access dan ingin menentukan jika jenis data nombor besar didayakan. Anda boleh melakukan perkara berikut:

Examine bar tajuk    Jika pangkalan data mempunyai telah dicap, bar tajuk menyatakan < nama pangkalan data > (Access 2016). Jika tidak, bar tajuk menyatakan < nama pangkalan data > (Access 2007-2016).

Memeriksa secara programatik Melihat nombor versi pangkalan data semasa. Tekan CTRL + G untuk memaparkan tetingkap segera Visual Basic, masukkan ?CurrentDb().Version dan kemudian tekan Enter. Jika nilai dikembalikan adalah kurang daripada 16.7, sokongan tidak didayakan. Jika nilai yang dikembalikan ialah 16.7 atau lebih baru, kemudian sokongan didayakan.

Halaman atas

Pertimbangan keserasian ke belakang

Ia adalah penting anda memahami persekitaran pangkalan data anda jika anda ingin mengekalkan keserasian ke belakang dengan format fail yang berbeza. Untuk maklumat lanjut tentang format fail Access semua, lihat Access yang format fail yang harus saya gunakan?

Di sini terdapat tiga alternatif untuk dipertimbangkan.

Mengekalkan persekitaran format fail pangkalan data kongsi semasa anda

Untuk mengekalkan persekitaran format fail pangkalan data kongsi pangkalan data dalam format fail Access 2007-2016 (.accdb) dan format fail terlebih dahulu (.mdb), lakukan yang berikut:

Menambahkan bilangan data jenis sokongan pangkalan data dalam format fail Access 2007-2016

Untuk menambahkan bilangan data jenis sokongan pangkalan data dalam format fail Access 2007-2016 (.accdb), lakukan yang berikut:

 1. Buka pangkalan data dalam Access 2016 (16.0.7812 atau lebih tinggi).

 2. Dayakan jenis data nombor besar untuk pemautan dan mengimport operasi. Untuk maklumat lanjut, lihat memilih seting untuk cara data dipaparkan dan disimpan dalam pangkalan data anda.

 3. Menyegar semula Jadual terpaut menggunakan Pengurus Jadual terpaut (pilih Data luaran > Pengurus Jadual terpaut, pilih Jadual berkaitan, dan kemudian pilih OK).

  ATAU

  Menambahkan medan dengan jenis data nombor besar jadual dan simpan Reka bentuk Jadual.

Sebagai hasil, medan yang mempunyai jenis data teks pendek ditukar kepada jenis data nombor yang besar.

Mengalih keluar sokongan jenis data nombor yang besar daripada pangkalan data dalam format fail Access 2016

Anda tidak boleh membuka pangkalan data dalam format fail Access 2016 dari versi Access sebelum Access 2016. Untuk menyelesaikan isu ini, lakukan yang berikut:

 1. Mencipta pangkalan data baru dalam format fail 2007-2016 dan pastikan sokongan jenis data nombor besar untuk pemautan dan mengimport pengendalian tidak didayakan. Untuk maklumat lanjut, lihat mengesetkan Opsyen pengguna untuk pangkalan data semasa.

 2. Dalam pangkalan data baru, mengimport objek yang anda inginkan daripada pangkalan data asal.

 3. Dalam pangkalan data baru, pautan ke Jadual daripada pangkalan data asal.

Sebagai hasil, medan yang mempunyai jenis data nombor besar ditukar kepada jenis data teks pendek dan pangkalan data baru adalah serasi ke belakang dengan format fail Access 2007-2016 semua (.accdb).

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×