Menggunakan bahagian Web borang InfoPath pada halaman klasik

Menggunakan bahagian Web borang InfoPath pada halaman klasik

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Apabila anda menambah Bahagian Web Borang InfoPath pada halaman, anda boleh memaparkan borang pelayar yang telah:

 • Diterbitkan ke pustaka borang atau dokumen.

 • Berkaitan dengan borang senarai SharePoint yang disesuaikan menggunakan Microsoft InfoPath 2013.

Sebaik sahaja anda menambah Bahagian Web Borang InfoPath pada halaman, anda juga boleh menyambungkannya kepada bahagian Web lain pada halaman untuk mencipta penyelesaian berguna. Contohnya, anda boleh:

 • Memilih item dalam Bahagian Web Pandangan Senarai bagi pustaka yang mengandungi borang serupa dan memaparkan borang khusus dalam Bahagian Web Borang InfoPath.

 • Memilih item daripada Bahagian Web Pandangan Senarai seperti senarai tiket Meja Bantuan dan memaparkan medan dalam Bahagian Web Borang InfoPath.

 • Menangkap beberapa nilai parameter daripada pengguna dalam Bahagian Web Borang InfoPath seperti kalkulator gadai janji dan memaparkan jadual hasil dalam Bahagian Web Excel Services.

Untuk maklumat lanjut, lihat mencari kandungan tentang InfoPath 2010 dan 2013.

Dalam artikel ini

Menyambung bahagian Web borang InfoPath kepada bahagian Web lain

Sifat tersuai

Sifat umum

Penampilan

Tataletak

Lanjutan

Menyambungkan Bahagian Web Borang InfoPath kepada Bahagian Web lain

Anda boleh menyambungkan Bahagian Web Borang InfoPath kepada Bahagian Web lain seperti Bahagian Web Pandangan Senarai, menyediakan data, menerima data dan mengubah cara data dipaparkan dalam Bahagian Web lain.

 1. Pada menu seting Butang Seting Office 365 , klik Edit halaman atau Tambah halaman.

 2. Jika perlu, tambah Bahagian Web lain pada halaman yang anda ingin sambungkan.

 3. Cari Bahagian Web InfoPath pada halaman atau tambah InfoPath Bahagian Web pada halaman.

 4. Klik menu Bahagian Web bagi Bahagian Web InfoPath, kemudian tuding ke Sambungan.

 5. Tuding ke salah satu perintah berikut, kemudian klik nama Bahagian Web lain pada halaman yang anda ingin bersambung:

Perintah

Perihalan

Hantar Data Kepada

Memaparkan satu atau lebih senarai Bahagian Web lain pada halaman yang boleh menerima data borang. Bahagian Web Borang InfoPath boleh sama ada borang pustaka yang mempunyai parameter output ditakrifkan atau borang senarai.

Dapatkan Borang Daripada

Memaparkan Bahagian Web Pandangan Senarai berdasarkan senarai atau pustaka. Pengguna boleh memilih borang daripada Bahagian Web Pandangan Senarai untuk memaparkan borang khusus dalam Bahagian Web Borang InfoPath.

Dapatkan Data Daripada

Memaparkan Bahagian Web lain seperti Bahagian Web Pandangan Senarai yang menghantar satu atau lebih medan data kepada Bahagian Web Borang InfoPath yang mesti mempunyai parameter input ditakrifkan dan boleh sama ada borang pustaka atau borang senarai.

Sifat tersuai

Sifat

Perihalan

Senarai atau Pustaka

Menentukan senarai atau pustaka yang mengandungi borang InfoPath diterbitkan.

Jenis kandungan

Menentukan jenis kandungan borang. Ini diperlukan jika lebih daripada satu borang InfoPath telah diterbitkan sebagai jenis kandungan atau ditambah sebagai templat pustaka. Jika anda tidak membuat pemilihan, jenis kandungan lalai dipilih.

Paparkan borang baca sahaja (senarai sahaja)

Pilih atau kosongkan kotak semak ini untuk mencegah atau membenarkan entri data dalam borang senarai.

Tunjukkan Reben atau bar alat InfoPath

Pilih atau kosongkan kotak semak ini untuk memaparkan atau menyembunyikan Reben atau bar alat InfoPath. Jika anda kosongkan kotak semak, pastikan pengguna boleh menggunakan borang InfoPath dengan menambah butang Serah.

Hantar data kepada Bahagian Web yang disambungkan apabila halaman memuat

Pilih atau kosongkan kotak semak untuk menghantar atau tidak menghantar baris pertama data ke satu atau lebih Bahagian Web yang disambungkan apabila halaman pertama kali dipaparkan dan untuk menunjukkan atau menyembunyikan sebarang nilai lalai.

Pilih pandangan borang untuk dipaparkan secara lalai

Jika borang mempunyai dua atau lebih pandangan ditakrifkan, pilih pandangan untuk dipaparkan daripada senarai juntai bawah.

Pilih tindakan untuk dilaksanakan selepas borang telah diserahkan

Pilih salah satu opsyen berikut:

 • Tutup borang Menggantikan borang dengan mesej berikut: "Borang telah ditutup".

 • Buka Borang Baru    Membuka borang kosong baru.

 • Biarkan Borang Terbuka    Memastikan borang terbuka.

Halaman atas

Sifat umum

Semua Bahagian Web berkongsi set sifat umum yang mengawal rupa, tataletak dan ciri lanjutnya.

Nota: Sifat Bahagian Web umum yang anda lihat dalam anak tetingkap alat mungkin berbeza dari yang dinyatakan dalam seksyen ini kerana beberapa sebab:

 • Untuk melihat seksyen Lanjutan dalam anak tetingkap alat, anda mesti mempunyai keizinan yang sesuai.

 • Untuk Bahagian Web khusus, pembangun Bahagian Web mungkin memilih untuk tidak memaparkan satu atau lebih sifat umum ini atau mungkin memilih untuk mencipta dan memaparkan sifat tambahan yang tidak disenaraikan di bawah dalam seksyen Penampilan, Tataletak dan Lanjutan anak tetingkap.

Halaman atas

Penampilan

Sifat

Perihalan

Tajuk

Menentukan tajuk Bahagian Web yang muncul dalam bar tajuk Bahagian Web.

Ketinggian

Menentukan ketinggian Bahagian Web.

Lebar

Menentukan lebar Bahagian Web.

Keadaan Krom

Menentukan sama apa keseluruhan Bahagian Web muncul pada halaman apabila pengguna membuka Halaman Bahagian Web. Secara lalai, keadaan krom disetkan kepada Normal dan keseluruhan Bahagian Web muncul. Hanya bar tajuk muncul apabila keadaan disetkan kepada Diminimumkan.

Jenis Krom

Menentukan sama ada bar tajuk dan sempadan bingkai Bahagian Web dipaparkan.

Tajuk

Menentukan tajuk Bahagian Web yang muncul dalam bar tajuk Bahagian Web.

Ketinggian

Menentukan ketinggian Bahagian Web.

Lebar

Menentukan lebar Bahagian Web.

Halaman atas

Tataletak

Sifat

Perihalan

Tersembunyi

Menentukan sama ada Bahagian Web kelihatan apabila pengguna membuka Halaman Bahagian Web. Jika kotak semak dipilih, Bahagian Web hanya kelihatan apabila anda mereka bentuk halaman itu dan menambah akhiran (Tersembunyi) pada tajuk.

Anda boleh menyembunyikan Bahagian Web jika anda ingin menggunakannya untuk menyediakan data untuk Bahagian Web lain menerusi sambungan Bahagian Web, tetapi anda tidak ingin memaparkan Bahagian Web itu.

Arah

Menentukan arah teks dalam kandungan Bahagian Web. Contohnya, bahasa Arab merupakan bahasa kanan ke kiri; bahasa Inggeris dan kebanyakan bahasa Eropah lain merupakan bahasa kiri ke kanan. Seting ini mungkin tidak tersedia untuk semua jenis Bahagian Web.

Zon

Menentukan zon pada Halaman Bahagian Web di mana Bahagian Web berada.

Nota: Zon pada Halaman Bahagian Web tidak disenaraikan dalam kotak senarai apabila anda tidak mempunyai keizinan untuk mengubah suai zon itu.

Indeks Zon

Menentukan kedudukan Bahagian Web dalam zon apabila zon mengandungi lebih daripada satu Bahagian Web.

Untuk menentukan tertib, taipkan integer positif dalam kotak teks.

Jika Bahagian Web dalam zon disusun dari atas ke bawah, nilai 1 bermakna Bahagian Web muncul di bahagian atas zon. Jika Bahagian Web dalam zon disusun dari kiri ke kanan, nilai 1 bermakna Bahagian Web muncul di bahagian kiri zon.

Contohnya, apabila anda menambah Bahagian Web pada zon kosong yang diaturkan dari atas ke bawah, Indeks Zon adalah 0. Apabila anda menambah Bahagian Web kedua ke bahagian bawah zon, Indeks Zonnya adalah 1. Untuk mengalih Bahagian Web ke bahagian atas zon, taip 0, kemudian taip 1 untuk Bahagian Web pertama.

Nota: Setiap Bahagian Web dalam zon mesti mempunyai nilai Indeks Zon yang unik. Oleh itu, mengubah nilai Indeks Zon pada Bahagian Web semasa juga akan mengubah nilai Indeks Zon pada Bahagian Web lain dalam zon.

Halaman atas

Lanjutan

Sifat

Perihalan

Membenarkan Meminimumkan

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh diminimumkan.

Membenarkan Tutup

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh dialih keluar dari Halaman Bahagian Web.

Membenarkan Sorok

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh disembunyikan.

Membenarkan Perubahan Zon

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh dialih ke zon lain.

Membenarkan Sambungan

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh menyertai sambungan dengan Bahagian Web lain.

Membenarkan Mengedit dalam Pandangan Peribadi

Menentukan sama ada sifat Bahagian Web boleh diubah suai dalam pandangan peribadi.

Mod Eksport

Menentukan tahap data yang diizinkan untuk dieksport bagi Bahagian Web ini. Bergantung pada konfigurasi anda, seting ini mungkin tidak tersedia.

URL Tajuk

Menentukan URL fail yang mengandungi maklumat tambahan mengenai Bahagian Web. Fail dipaparkan dalam tetingkap pelayar berasingan apabila anda mengklik tajuk Bahagian Web.

Perihalan

Menentukan Petua Skrin yang muncul apabila anda meletak penuding tetikus pada tajuk Bahagian Web atau ikon Bahagian Web. Nilai sifat ini digunakan apabila anda mencari Bahagian Web menggunakan perintah Cari pada menu Cari Bahagian Web anak tetingkap alat dalam galeri Bahagian Web berikut: Laman, Pelayan Maya dan Halaman Bahagian Web.

URL Bantuan

Menentukan lokasi fail yang mengandungi maklumat Bantuan mengenai Bahagian Web. Maklumat Bantuan dipaparkan dalam tetingkap pelayar berasingan apabila anda mengklik perintah Bantuan pada menu Bahagian Web.

Mod Bantuan

Menentukan cara pelayar akan memaparkan kandungan Bantuan untuk Bahagian Web.

Pilih salah satu daripada berikut:

 • Modal Membuka tetingkap pelayar berasingan, jika pelayar mempunyai keupayaan ini. Pengguna mesti menutup tetingkap sebelum kembali ke halaman Web.

 • Tanpa Model Membuka tetingkap pelayar berasingan, jika pelayar mempunyai keupayaan ini. Pengguna tidak perlu menutup tetingkap sebelum kembali ke halaman Web. Ini adalah nilai lalai.

 • Navigasi Membuka halaman Web dalam tetingkap pelayar semasa.

Nota:  Walaupun Bahagian Web Microsoft ASP.NET tersuai menyokong sifat ini, topik Bantuan lalai hanya dibuka dalam tetingkap pelayar berasingan.

URL Imej Ikon Katalog

Menentukan lokasi fail yang mengandungi imej yang akan digunakan sebagai ikon Bahagian Web dalam Senarai Bahagian Web. Saiz imej mestilah 16 kali 16 piksel.

URL Imej Ikon Tajuk

Menentukan lokasi fail yang mengandungi imej yang akan digunakan dalam bar tajuk Bahagian Web. Saiz imej mestilah 16 kali 16 piksel.

Mengimport Mesej Ralat

Menentukan mesej yang dipaparkan jika terdapat masalah mengimport Bahagian Web.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×