Menggunakan bahagian Web Data perniagaan pada halaman klasik

Menggunakan bahagian Web Data perniagaan pada halaman klasik

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Bahagian Web Data Perniagaan direka bentuk untuk bekerja dengan data daripada senarai luaran dan anda boleh gabungkan Bahagian Web ini dengan cara yang berguna. Contohnya, anda boleh menyambung Bahagian Web Senarai dan Item agar apabila anda memilih item laporan perbelanjaan dalam Bahagian Web Senarai seperti caj Khamis, butiran item dipaparkan dalam Bahagian Web Item seperti caj hotel, perjalanan dan makanan.

Untuk maklumat lanjut, lihat Mencipta perkaitan dalam SharePoint Designer, Bahagian Web Data perniagaan (Demo)dan mencari kandungan tentang data luaran.

Dalam artikel ini

Gambaran keseluruhan bahagian Web Data perniagaan

Sebelum anda bermula

Sifat tersuai bahagian Web senarai Data perniagaan

Sifat senarai Data perniagaan

Sifat pandangan data

Sifat tersuai bahagian Web Item Data perniagaan

Sifat Item Data perniagaan

Sifat pandangan data

Sifat tersuai bahagian Web tindakan Data perniagaan

Sifat tindakan Data perniagaan

Sifat tersuai bahagian Web penapis Business Data Connectivity

Sifat penapis

Sifat opsyen penapis lanjutan

Sifat tersuai bahagian Web Senarai berkaitan Data perniagaan bahagian

Sifat Senarai berkaitan Data perniagaan

Sifat pandangan data

Bahagian Web pembina Item Data perniagaan

Sifat umum bahagian Web Data perniagaan

Penampilan

Tataletak

Lanjutan

Opsyen Ajax

Pelbagai

Gambaran keseluruhan Bahagian Web Data Perniagaan

Jadual berikut meringkaskan setiap Bahagian Web Data Perniagaan.

Bahagian Web

Perihalan

Senarai Data Perniagaan

Memaparkan senarai item daripada senarai luaran.

Item Data Perniagaan

Memaparkan item daripada senarai luaran.

Tindakan Data Perniagaan

Memaparkan tindakan senarai luaran.

Penapis Business Data Connectivity

Menapis kandungan Bahagian Web Data Perniagaan yang disambungkan menggunakan senarai nilai daripada senarai luaran.

Pembangun Item Data Perniagaan

Mencipta item Data Perniagaan daripada parameter dalam rentetan pertanyaan URL dan menyediakannya untuk Bahagian Web Data Perniagaan lain.

Senarai Berkaitan Data Perniagaan

Memaparkan senarai item anak yang berkaitan dengan item induk daripada senarai luaran. Memerlukan perkaitan.

Halaman atas

Sebelum anda bermula

Penggunaan data luaran memerlukan beberapa tugas prasyarat untuk mendayakan capaian selamat kepada data itu. Maklumat berikut membantu anda merancang langkah seterusnya. Selain itu, jika anda mengalami masalah apabila cuba mengerjakan data luaran, maklumat ini dapat membantu anda mengenal pasti isu itu. Untuk mencapai data luaran, anda atau pentadbir mesti melakukan perkara berikut:

Menyediakan sumber data luaran    Pentadbir mungkin perlu mencipta akaun dan berikan keizinan ke sumber data untuk memastikan bahawa individu yang betul mempunyai capaian ke data dan bahawa data tidak berakhir ke atas dalam tangan yang salah. Dalam pangkalan data Luaran, pentadbir juga boleh mencipta jadual tertentu, pandangan, pertanyaan, dan sebagainya untuk mengehadkan hasil hanya apa yang diperlukan dan untuk membantu meningkatkan prestasi.

Mengkonfigurasi SharePoint services    Pentadbir mesti mengaktifkan Business Connectivity Services (BCS) dan Secure Store Service.

Mengkonfigurasikan Secure Store service    Pentadbir mesti menentukan mod capaian terbaik untuk sumber data Luaran, mencipta aplikasi sasaran dan mengeset kelayakan untuk aplikasi sasaran.

Mengkonfigurasikan Business Data Connectivity Services    Pentadbir mesti pastikan bahawa pengguna yang mencipta jenis kandungan luaran mempunyai keizinan simpanan metadata Business Data Connectivity (BDC) yang bersesuaian pengguna mempunyai capaian kepada jenis kandungan luaran yang senarai luaran berdasarkan.

Mencipta senarai luaran    Pengguna mesti mencipta senarai luaran berdasarkan jenis kandungan luaran dan satu atau lebih pandangan senarai luaran apabila perlu.

Sifat tersuai Bahagian Web Senarai Data Perniagaan

Sifat Senarai Data Perniagaan

Sifat

Perihalan

Jenis

Memasukkan Jenis Kandungan Luaran untuk dipaparkan. Menggunakan butang di sebelah kotak untuk menyemak jika Jenis Kandungan Luaran wujud dan untuk memilih Jenis Kandungan Luaran khusus.

Pandangan

Memilih pandangan untuk dipaparkan.

Nota:  Mungkin mengambil masa beberapa saat untuk melihat semua pandangan selepas anda telah memilih Jenis Kandungan Luaran.

Paparkan Bar alat

Memilih atau mengosongkan kotak semak ini untuk memaparkan atau menyembunyikan bar alat.

Paparkan Animasi ketika memuat

Memilih atau mengosongkan kotak semak ini untuk menganimasikan atau tidak menganimasikan paparan ketika memuat.

Sifat Pandangan Data

Sifat

Perihalan

Editor XSL

Digunakan untuk memasukkan kod sumber XSLT ke dalam editor teks biasa. Pengetahuan sintaks XSLT diperlukan untuk menggunakan editor ini. Contohnya, gunakan sifat ini untuk memformatkan semula lajur Nombor dan Mata Wang.

Halaman atas

Sifat tersuai Bahagian Web Item Data Perniagaan

Sifat Item Data Perniagaan

Sifat

Perihalan

Jenis

Memasukkan Jenis Kandungan Luaran untuk dipaparkan. Menggunakan butang di sebelah kotak untuk menyemak jika Jenis Kandungan Luaran wujud dan untuk memilih Jenis Kandungan Luaran khusus.

Pandangan

Memilih pandangan untuk dipaparkan.

Nota:  Mungkin mengambil masa beberapa saat untuk melihat semua pandangan selepas anda telah memilih Jenis Kandungan Luaran.

Item

Memasukkan item untuk dipaparkan. Menggunakan butang di sebelah kotak untuk menyemak sekiranya item wujud dan untuk memilih item khusus. Secara alternatif, anda boleh bergantung pada sambungan Bahagian Web untuk memasukkan nilai item secara automatik.

Paparkan Animasi ketika memuat

Memilih atau mengosongkan kotak semak ini untuk menganimasikan atau tidak menganimasikan paparan ketika memuat.

Medan

Memilih medan untuk dipaparkan dan kedudukannya dalam senarai item.

Tindakan

Memilih tindakan yang telah ditakrifkan sebelum ini untuk dipaparkan.

Paparkan tindakan baru secara lalai

Memilih atau mengosongkan kotak semak ini untuk memaparkan tindakan baru secara lalai.

Sifat Pandangan Data

Sifat

Perihalan

Editor XSL

Digunakan untuk memasukkan kod sumber XSLT ke dalam editor teks biasa. Pengetahuan sintaks XSLT diperlukan untuk menggunakan editor ini. Contohnya, gunakan sifat ini untuk memformatkan semula lajur Nombor dan Mata Wang.

Halaman atas

Sifat tersuai Bahagian Web Tindakan Data Perniagaan

Sifat Tindakan Data Perniagaan

Sifat

Perihalan

Jenis

Memasukkan Jenis Kandungan Luaran untuk digunakan. Menggunakan butang di sebelah kotak untuk menyemak jika Jenis Kandungan Luaran wujud dan untuk memilih Jenis Kandungan Luaran khusus.

Item

Memasukkan item untuk dipaparkan. Menggunakan butang di sebelah kotak untuk menyemak sekiranya item wujud dan untuk memilih item khusus. Secara alternatif, anda boleh bergantung pada sambungan Bahagian Web untuk memasukkan nilai item secara automatik.

Tindakan

Memilih tindakan yang telah ditakrifkan sebelum ini untuk dipaparkan.

Paparkan tindakan baru secara lalai

Memilih atau mengosongkan kotak semak ini untuk memaparkan tindakan baru secara lalai.

Gaya

Memilih salah satu daripada gaya paparan berikut:

  • Senarai berbulet

  • Senarai

  • Bar alat

Halaman atas

Sifat tersuai Bahagian Web Penapis Business Data Connectivity

Sifat Penapis

Sifat

Perihalan

Nama Penapis

Menyediakan nama unik dan bermakna untuk penapis.

Jenis Kandungan Luaran

Memasukkan Jenis Kandungan Luaran untuk digunakan bagi nilai penapis. Menggunakan butang di sebelah kotak untuk menyemak jika Jenis Kandungan Luaran wujud dan untuk memilih Jenis Kandungan Luaran khusus.

Pandangan

Memilih pandangan.

Nota:  Mungkin mengambil masa beberapa saat untuk melihat semua pandangan selepas anda telah memilih Jenis Kandungan Luaran.

Lajur nilai

Memilih lajur untuk digunakan sebagai nilai penapis.

Lajur perihalan

Memilih lajur untuk digunakan sebagai alternatif dan nilai lebih bermakna untuk dipaparkan kepada pengguna.

Paparkan senarai sebagai

Memilih cara untuk memaparkan penapis daripada salah satu opsyen yang tersedia.

Sifat Opsyen Penapis Lanjutan

Sifat

Perihalan

Lebar

Melakukan salah satu perkara berikut untuk mengawal kelebaran Bahagian Web:

  • Memasukkan lebar khusus yang diukur dalam piksel.

  • Membiarkan kotak kosong atau memasukkan 0 untuk mensaizkan lebarnya secara automatik.

Perlukan pengguna untuk memilih nilai

Memilih atau mengosongkan kotak semak untuk memerlukan pengguna memilih nilai atau membenarkan pengguna untuk membiarkan nilai kosong.

Nilai lalai

Memasukkan nilai item. Menggunakan butang bersebelahan kotak untuk menyemak jika item wujud dan untuk memilih item khusus.

Halaman atas

Sifat tersuai Bahagian Web Senarai Berkaitan Data Perniagaan

Sifat Senarai Berkaitan Data Perniagaan

Sifat

Perihalan

Jenis

Memasukkan Jenis Kandungan Luaran untuk dipaparkan. Menggunakan butang di sebelah kotak untuk menyemak jika Jenis Kandungan Luaran wujud dan untuk memilih Jenis Kandungan Luaran khusus.

Perhubungan

Pilih hubungan berdasarkan perkaitan yang telah ditakrifkan sebelum ini.

Paparkan Bar alat

Memilih atau mengosongkan kotak semak ini untuk memaparkan atau menyembunyikan bar alat.

Paparkan Animasi ketika memuat

Memilih atau mengosongkan kotak semak ini untuk menganimasikan atau tidak menganimasikan paparan ketika memuat.

Sifat Pandangan Data

Sifat

Perihalan

Editor XSL

Digunakan untuk memasukkan kod sumber XSLT ke dalam editor teks biasa. Pengetahuan sintaks XSLT diperlukan untuk menggunakan editor ini. Contohnya, gunakan sifat ini untuk memformatkan semula lajur Nombor dan Mata Wang.

Halaman atas

Bahagian Web Pembina Item Data Perniagaan

Bahagian Web ini tidak mempunyai sifat tersuai. Ia mencipta item Data Perniagaan daripada parameter dalam rentetan pertanyaan URL dan menyediakannya kepada Bahagian Web Data Perniagaan lain. Bahagian Web ini tidak dapat dilihat oleh pengguna dan hanya dapat dilihat apabila halaman dalam mod edit.

Sifat umum bagi Bahagian Web Data Perniagaan

Semua Bahagian Web berkongsi beberapa sifat umum yang mengawal penampilan, tataletak, lanjutan, opsyen Ajax dan sifat pelbagainya.

Nota: Sifat Bahagian Web umum yang anda lihat dalam anak tetingkap alat mungkin berbeza dari yang dinyatakan dalam seksyen ini kerana beberapa sebab:

  • Untuk melihat seksyen Lanjutan dalam anak tetingkap alat, anda mesti mempunyai keizinan yang sesuai.

  • Untuk Bahagian Web khusus, pembangun Bahagian Web mungkin memilih untuk tidak memaparkan satu atau lebih sifat umum ini atau mungkin memilih untuk mencipta dan memaparkan sifat tambahan yang tidak disenaraikan di bawah dalam seksyen Penampilan, Tataletak dan Lanjutan anak tetingkap.

Penampilan

Sifat

Perihalan

Tajuk

Menentukan tajuk Bahagian Web yang muncul dalam bar tajuk Bahagian Web.

Ketinggian

Menentukan ketinggian Bahagian Web.

Lebar

Menentukan lebar Bahagian Web.

Keadaan Krom

Menentukan sama apa keseluruhan Bahagian Web muncul pada halaman apabila pengguna membuka Halaman Bahagian Web. Secara lalai, keadaan krom disetkan kepada Normal dan keseluruhan Bahagian Web muncul. Hanya bar tajuk muncul apabila keadaan disetkan kepada Diminimumkan.

Jenis Krom

Menentukan sama ada bar tajuk dan sempadan bingkai Bahagian Web dipaparkan.

Halaman atas

Tataletak

Sifat

Perihalan

Tersembunyi

Menentukan sama ada Bahagian Web kelihatan apabila pengguna membuka Halaman Bahagian Web. Jika kotak semak dipilih, Bahagian Web hanya kelihatan apabila anda mereka bentuk halaman itu dan menambah akhiran (Tersembunyi) pada tajuk.

Anda boleh menyembunyikan Bahagian Web jika anda ingin menggunakannya untuk menyediakan data untuk Bahagian Web lain menerusi sambungan Bahagian Web, tetapi anda tidak ingin memaparkan Bahagian Web itu.

Arah

Menentukan arah teks dalam kandungan Bahagian Web. Contohnya, bahasa Arab merupakan bahasa kanan ke kiri; bahasa Inggeris dan kebanyakan bahasa Eropah lain merupakan bahasa kiri ke kanan. Seting ini mungkin tidak tersedia untuk semua jenis Bahagian Web.

Zon

Menentukan zon pada Halaman Bahagian Web di mana Bahagian Web berada.

Nota: Zon pada Halaman Bahagian Web tidak disenaraikan dalam kotak senarai apabila anda tidak mempunyai keizinan untuk mengubah suai zon itu.

Indeks Zon

Menentukan kedudukan Bahagian Web dalam zon apabila zon mengandungi lebih daripada satu Bahagian Web.

Untuk menentukan tertib, taipkan integer positif dalam kotak teks.

Jika Bahagian Web dalam zon disusun dari atas ke bawah, nilai 1 bermakna Bahagian Web muncul di bahagian atas zon. Jika Bahagian Web dalam zon disusun dari kiri ke kanan, nilai 1 bermakna Bahagian Web muncul di bahagian kiri zon.

Contohnya, apabila anda menambah Bahagian Web pada zon kosong yang diaturkan dari atas ke bawah, Indeks Zon adalah 0. Apabila anda menambah Bahagian Web kedua ke bahagian bawah zon, Indeks Zonnya adalah 1. Untuk mengalih Bahagian Web ke bahagian atas zon, taip 0, kemudian taip 1 untuk Bahagian Web pertama.

Nota: Setiap Bahagian Web dalam zon mesti mempunyai nilai Indeks Zon yang unik. Oleh itu, mengubah nilai Indeks Zon pada Bahagian Web semasa juga akan mengubah nilai Indeks Zon pada Bahagian Web lain dalam zon.

Halaman atas

Lanjutan

Sifat

Perihalan

Membenarkan Meminimumkan

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh diminimumkan.

Membenarkan Tutup

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh dialih keluar dari Halaman Bahagian Web.

Membenarkan Sorok

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh disembunyikan.

Membenarkan Perubahan Zon

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh dialih ke zon lain.

Membenarkan Sambungan

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh menyertai sambungan dengan Bahagian Web lain.

Membenarkan Mengedit dalam Pandangan Peribadi

Menentukan sama ada sifat Bahagian Web boleh diubah suai dalam pandangan peribadi.

Mod Eksport

Menentukan tahap data yang diizinkan untuk dieksport bagi Bahagian Web ini. Bergantung pada konfigurasi anda, seting ini mungkin tidak tersedia.

URL Tajuk

Menentukan URL fail yang mengandungi maklumat tambahan mengenai Bahagian Web. Fail dipaparkan dalam tetingkap pelayar berasingan apabila anda mengklik tajuk Bahagian Web.

Perihalan

Menentukan Petua Skrin yang muncul apabila anda meletak penuding tetikus pada tajuk Bahagian Web atau ikon Bahagian Web. Nilai sifat ini digunakan apabila anda mencari Bahagian Web menggunakan perintah Cari pada menu Cari Bahagian Web anak tetingkap alat dalam galeri Bahagian Web berikut: Laman, Pelayan Maya dan Halaman Bahagian Web.

URL Bantuan

Menentukan lokasi fail yang mengandungi maklumat Bantuan mengenai Bahagian Web. Maklumat Bantuan dipaparkan dalam tetingkap pelayar berasingan apabila anda mengklik perintah Bantuan pada menu Bahagian Web.

Mod Bantuan

Menentukan cara pelayar akan memaparkan kandungan Bantuan untuk Bahagian Web.

Pilih salah satu daripada berikut:

  • Modal Membuka tetingkap pelayar berasingan, jika pelayar mempunyai keupayaan ini. Pengguna mesti menutup tetingkap sebelum kembali ke halaman Web.

  • Tanpa Model Membuka tetingkap pelayar berasingan, jika pelayar mempunyai keupayaan ini. Pengguna tidak perlu menutup tetingkap sebelum kembali ke halaman Web. Ini adalah nilai lalai.

  • Navigasi Membuka halaman Web dalam tetingkap pelayar semasa.

Nota:  Walaupun Bahagian Web Microsoft ASP.NET tersuai menyokong sifat ini, topik Bantuan lalai hanya dibuka dalam tetingkap pelayar berasingan.

URL Imej Ikon Katalog

Menentukan lokasi fail yang mengandungi imej yang akan digunakan sebagai ikon Bahagian Web dalam Senarai Bahagian Web. Saiz imej mestilah 16 kali 16 piksel.

URL Imej Ikon Tajuk

Menentukan lokasi fail yang mengandungi imej yang akan digunakan dalam bar tajuk Bahagian Web. Saiz imej mestilah 16 kali 16 piksel.

Mengimport Mesej Ralat

Menentukan mesej yang dipaparkan jika terdapat masalah mengimport Bahagian Web.

Halaman atas

Opsyen Ajax

Nota:  Sifat umum berikut hanya tersedia untuk Senarai Data Perniagaan dan Senarai Data Perniagaan Berkaitan Bahagian Web.

Sifat

Perihalan

Dayakan Muatan Tak Segerak

Pilih atau kosongkan kotak semak ini untuk memuatkan data secara tidak segerak (Anda boleh meneruskan kerja sebelum semua data dimuatkan) atau secara segerak (Pandangan senarai memaparkan imej "memuatkan" sehingga semua data dikembalikan dari pelayan.

Mendayakan Kemas Kini Tak Segerak

Pilih atau kosongkan kotak semak ini untuk mendayakan atau menyahdayakan kelakuan segerak atau tak segerak untuk operasi berikut: pengisihan, penghalaman, penapisan dan segar semula.

Tunjukkan Butang Segar Semula Manual

Pilih atau kosongkan kotak semak ini untuk memaparkan atau menyembunyikan butang untuk segar semula pandangan Senarai secara manual.

Dayakan Segar Semula Automatik Tak Segerak

Pilih atau kosongkan kotak semak ini untuk mendayakan atau menyahdayakan penyegaran semula pandangan Senarai secara automatik.

Selang Masa Penyegaran Semula Automatik (saat)

Tentukan selang masa antara setiap operasi segar semula automatik. Nilai lalai ialah 60 saat.

Halaman atas

Lain-lain

Nota:  Sifat umum berikut hanya tersedia untuk Senarai Data Perniagaan dan Senarai Data Perniagaan Berkaitan Bahagian Web.

Sifat

Perihalan

Data Sampel

Masukkan data sampel sebagai fail XML sah dan dengan struktur yang sama seperti data yang dikembalikan oleh sumber data. Editor yang serasi dengan SharePoint, seperti Microsoft SharePoint Designer 2013, boleh menggunakan data XML sampel yang ditentukan oleh sifat ini untuk memaparkan Pandangan Data ketika mereka bentuk.

Pautan XSL

Digunakan untuk memasukkan kod sumber XSLT ke dalam editor teks biasa. Pengetahuan sintaks XSLT diperlukan untuk menggunakan editor ini. Contohnya, gunakan sifat ini untuk memformatkan semula lajur Nombor dan Mata Wang.

Mendayakan Cache Pandangan Data

Pilih atau kosongkan kotak semak ini untuk cache atau tidak cache transformasi XSL dan juga tika Kawalan Sumber Data.

Tamat Masa Cache Pandangan data (saat)

Menentukan tempoh dalam saat untuk mengosongkan cache. Memilih 0 mengeset sifat ini kepada nilai lalai 86,400 saat (iaitu satu hari).

Hantar baris pertama ke Bahagian Web yang disambungkan apabila halaman dimuatkan

Pilih atau kosongkan kotak semak ini untuk menghantar atau tidak menghantar baris pertama data ke satu atau lebih Bahagian Web yang disambung apabila halaman dimuatkan.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×