Menggunakan aplikasi Access 2007

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Microsoft Office Access 2007 menyediakan platform ciri beraneka untuk pembangunan aplikasi pangkalan data. Aplikasi pangkalan data adalah program komputer yang menyediakan kedua-dua cara untuk menyimpan dan menguruskan data dan antara muka pengguna yang mengikuti logik tugas perniagaan (aplikasi logik).

Untuk menggunakan aplikasi Office Access 2007 yang boleh dijalankan tanpa pemasangan Access 2007 pada komputer pengguna, anda boleh mengedarkan mereka bersama-sama dengan Access 2007 masa jalanan, yang tersedia secara percuma dari Pusat Muat turun Microsoft.com.

Artikel ini membincangkan penggunaan asas perancangan, ciri Access 2007 masa jalanan dan cara untuk memuat turun Runtime. Artikel ini juga menyediakan gambaran keseluruhan mengedarkan aplikasi pangkalan data menggunakan Access 2007. Untuk maklumat lanjut tentang merancang, mereka bentuk dan menggunakan aplikasi Access 2007 , Cari laman MSDN Web dan Laman Technet Web dan lihat pautan dalam seksyen Lihat juga artikel ini.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Merancang untuk penggunaan

Memahami Access 2007 masa jalanan

Muat turun Access 2007 masa jalanan

Menggunakan aplikasi Access 2007

Merancang untuk penggunaan

Sebelum anda bermula, anda harus bertanya diri anda soalan berikut tentang cara yang aplikasi akan digunakan.

Harus data dan logik dipisahkan?

Anda boleh mencipta aplikasi Access 2007 yang menggabungkan logik aplikasi dan pengurusan data dalam satu fail. Ini ialah struktur aplikasi lalai dalam Access 2007. Menggabungkan logik aplikasi dan pengurusan data dalam satu fail menyediakan kaedah penggunaan yang paling mudah, tetapi kaedah ini berfungsi dengan baik jika hanya seorang individu menggunakan aplikasi pada satu masa, dan ia melibatkan beberapa risiko. Contohnya, pengguna boleh menyebabkan kehilangan data dengan secara tidak sengaja memadam atau merosakkan fail aplikasi.

Dalam kebanyakan kes, anda harus berasingan logik aplikasi dan pengurusan data. Ini membantu meningkatkan:

 • Keselamatan    Menggunakan pelayan untuk storan data boleh membantu memastikan data selamat.

 • Prestasi    Menggunakan pangkalan data terpisah atau pelayan pangkalan data boleh membantu mengurangkan trafik rangkaian.

 • Customizability    Tindakan makro baru untuk anak tetingkap navigasi boleh membantu anda mengawal Siapakah yang melihat apa. Anda boleh mengedarkan fail logik aplikasi yang berbeza kepada pengguna yang berbeza.

 • Kemudahalihan    Perintah Bekerja di luar talian dan Segerak boleh membantu pengguna yang tidak berada dalam office.

Cara untuk memisahkan data dan logik

Satu cara untuk memisahkan data dan logik adalah menggunakan perintah Pangkalan data Access (pada tab Alat pembangun, dalam Kumpulan Alat pangkalan data ) . Perintah Pangkalan data Access ceraikan aplikasi pangkalan data anda ke dalam dua mencapai fail: satu untuk data dan satu untuk logik. Apabila anda menggunakan perintah Pangkalan data Access , Access mencipta fail dengan "_be" (makna "belakang") ditambah kepada nama fail — contohnya, jika nama fail pangkalan data asal ialah "Database1.accdb", Access mencipta fail pangkalan data baru yang bernama "Database1_be.accdb."

Cara lain untuk mengasingkan logik aplikasi dan pengurusan data adalah menggunakan program pelayan pangkalan data (seperti Microsoft SQL Server) untuk pengurusan data dan capaian untuk aplikasi logik.

Memutuskan sama ada fail Access tunggal yang mencukupi untuk data pengurusan dan aplikasi logik kedua-dua, pertimbangkan yang berikut:

 • Integriti data dan Keselamatan   Access 2007 pengguna mesti mempunyai keizinan baca/tulis untuk fail yang mengandungi logik aplikasi. Jika anda menggabungkan data dan logik dalam satu fail, data terdedah kepada risiko yang sama sebagai logik aplikasi. 

  Aplikasi Access 2007 yang menggunakan logik yang berasingan dan fail data boleh membantu melindungi integriti data dan Keselamatan dengan menggunakan ciri Keselamatan NTFS. Kerana pengguna memerlukan capaian Baca/tulis eksplisit hanya kepada fail logik aplikasi, fail data boleh dibuat lebih selamat.

  Aplikasi anda mungkin memerlukan opsyen keselamatan tambahan, seperti keupayaan untuk mengawal pengguna yang mempunyai capaian kepada data tertentu. Dalam kes ini, anda patut menggunakan produk pelayan seperti SQL Server atau sistem pengendalian pelayan Windows menampilkan Windows SharePoint Services untuk menyimpan dan menguruskan data aplikasi anda dan menggunakan Access untuk menyediakan logik aplikasi.

 • Kebolehskalaan    Fail Access 2007 boleh mempunyai saiz maksimum 2 gigabait (GB). Walaupun 2GB adalah jumlah data teks yang besar, ia mungkin tidak mencukupi untuk beberapa aplikasi, khususnya aplikasi yang menyimpan lampiran dalam pangkalan data rekod. Jika anda memisahkan data dan logik, aplikasi anda boleh menampung lebih banyak data. Jika anda pengguna Menyimpan volum data yang besar, anda mungkin pertimbangkan untuk menggunakan lebih daripada satu fail data Access 2007 .

  Anda juga perlu menyemak spesifikasi program Access 2007 bagi maklumat Kebolehskalaan lain. Cari pautan untuk maklumat lanjut tentang spesifikasi Access 2007 dalam seksyen Lihat juga .

 • Kapasiti rangkaian    Jika berbilang pengguna perlu menggunakan aplikasi pada masa yang sama melalui rangkaian, pencemaran data adalah berkemungkinan berlaku jika data dan logik digabungkan dalam satu fail. Selain itu, jika anda menggabungkan data dan logik dalam satu fail Access, anda tidak dapat mengoptimumkan trafik rangkaian yang Access. Jika berbilang pengguna secara serentak akan menggunakan aplikasi anda melalui rangkaian, anda harus berasingan data dan logik, sama ada menggunakan dua atau lebih mencapai fail, atau dengan produk pelayan pangkalan data untuk data dan capaian untuk aplikasi logik.

Apa yang persekitaran rangkaian akan seperti?

Jika pengguna anda semua pada rangkaian kawasan setempat yang sama, atau jika aplikasi anda tidak digunakan melalui rangkaian, fail satu aplikasi boleh melaksanakan baik dalam kebanyakan keadaan.

Prestasi rangkaian akan menjadi lebih baik jika anda memisahkan data dan logik. Jika pengguna anda tidak akan berada pada rangkaian kawasan setempat yang sama, gunakan pelayan untuk menyimpan dan menguruskan data anda dan menggunakan Access untuk aplikasi logik.

Adakah pengguna mempunyai Access 2007?

Jika semua pengguna anda akan mempunyai Access 2007 dipasang pada komputer mereka, mereka boleh membuka dan menggunakan aplikasi seperti ia lakukan sebarang fail pangkalan data Access 2007 .

Jika beberapa atau semua pengguna anda akan mempunyai Access 2007 dipasang pada komputer mereka, anda perlu menggunakan Access 2007 masa jalanan perisian kepada pengguna tersebut apabila anda menggunakan aplikasi anda.

Halaman Atas

Memahami masa jalanan Access 2007

Access 2007 masa jalanan adalah program redistributable yang membenarkan individu yang mempunyai Access 2007 dipasang pada komputer mereka untuk menggunakan aplikasi pangkalan data Access 2007 . Apabila anda membuka pangkalan data Access 2007 menggunakan Access 2007 masa jalanan, pangkalan data dibuka dalam mod masa jalanan.

Apakah mod masa jalanan?

Masa jalanan mod adalah ada Access 2007 pengendalian mod yang tertentu Access 2007 ciri yang tidak tersedia secara lalai. Sesetengah ciri ini tidak tersedia boleh dibuat tersedia dalam mod masa jalanan, namun.

Ciri-ciri yang tidak tersedia dalam mod masa jalanan?

Ciri Access 2007 berikut yang tidak tersedia dalam mod masa jalanan:

 • Anak tetingkap navigasi    Anak tetingkap navigasi kini tidak tersedia dalam mod masa jalanan. Ini membantu menghalang pengguna daripada mencapai arbitrari objek dalam aplikasi pangkalan data anda. Hanya objek yang anda mendedahkan kepada pengguna — contohnya, dengan menyediakan papan suis borang — boleh dibuka semasa menggunakan mod masa jalanan. Anda tidak boleh membuat anak tetingkap navigasi yang tersedia dalam mod masa jalanan.

 • Reben    Secara lalai, reben kini tidak tersedia dalam mod masa jalanan. Ini membantu menghalang pengguna daripada mencipta atau mengubah suai objek pangkalan data dan daripada menjalankan tindakan lain yang mungkin berbahaya, seperti menyambung ke sumber data baru atau mengeksport data dengan cara yang anda tidak berhasrat. Anda boleh mencipta reben tersuai dan kemudian mengaitkan reben tersebut dengan borang atau laporan. Anda tidak boleh mendedahkan tab reben lalai dalam mod masa jalanan.

 • Pandangan Reka bentuk dan pandangan    Pandangan Reka bentuk dan pandangan yang tidak tersedia untuk sebarang objek pangkalan data dalam mod masa jalanan. Ini membantu menghalang pengguna mengubah suai Reka bentuk objek dalam aplikasi pangkalan data anda. Anda tidak dapat mendayakan pandangan Reka bentuk atau pandangan tataletak dalam mod masa jalanan.

 • Bantuan    Secara lalai, bantuan bersepadu kini tidak tersedia dalam mod masa jalanan. Kerana anda mengawal Apakah kefungsian yang tersedia dalam aplikasi mod masa jalanan anda, beberapa yang standard bersepadu Access 2007 bantuan mungkin relevan kepada individu yang menggunakan aplikasi anda, dan boleh mungkin keliru atau frustrate mereka. Jika anda menggunakan Access 2007 sambungan pembangun untuk pakej dan menggunakan aplikasi pangkalan data anda, anda boleh menyediakan fail bantuan tersuai dengan aplikasi mod masa jalanan anda.

Bolehkah saya membuka pangkalan data Access 2007 dalam mod masa jalanan tanpa menggunakan Access 2007 perisian masa jalanan?

Anda boleh menjalankan sebarang Access 2007 pangkalan data dalam mod masa jalanan pada komputer yang mempunyai versi penuh Access 2007 dipasang. Untuk menjalankan pangkalan data Access 2007 dalam mod masa jalanan, lakukan salah satu perkara berikut:

 • Ubah sambungan nama fail fail pangkalan data dari .accdb kepada .accdr.

 • Cipta pintasan ke pangkalan data, dan masukkan suis baris perintah /Runtime dalam pintasan.

Adakah mod masa jalanan membuat pangkalan data saya lebih selamat?

Walaupun masa jalanan mod had ketersediaan navigasi dan ciri Reka bentuk, anda tidak patut menggunakan mod masa jalanan sebagai cara utama untuk melindungi aplikasi pangkalan data. Pada komputer yang mempunyai versi penuh Access 2007 dipasang, ia mungkin untuk pengguna untuk membuka aplikasi pangkalan data masa jalanan sebagai aplikasi pangkalan data yang biasa (iaitu, dengan semua ciri tersedia) dan kemudian untuk mengubah Reka bentuk atau melaksanakan lain tidak diingini tindakan.

Walaupun jika anda menggunakan aplikasi pangkalan data anda hanya pada komputer yang tidak mempunyai versi penuh Access 2007 dipasang, ia adalah masih berkemungkinan untuk pengguna untuk memindahkan aplikasi ke komputer yang mempunyai versi penuh Access 2007 dipasang, dan kemudian Buka aplikasi pangkalan data masa jalanan sebagai aplikasi pangkalan data yang biasa.

Nota: Jika anda ingin mengedarkan aplikasi Access 2007 supaya pengguna tidak boleh mengubah suai Reka bentuk borang, laporan atau Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) modul, pertimbangkan untuk menggunakan fail perduaan terkompil (.accde). Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan fail perduaan terkompil, lihat seksyen memutuskan format fail yang menggunakan, dalam artikel ini.

Halaman Atas

Muat turun masa jalanan Access 2007

Untuk memuat turun Access 2007 masa jalanan dari Center Download Microsoft, klik pautan dalam seksyen Lihat juga .

Tiada pembelian tersebut diperlukan untuk memuat turun, menggunakan atau mengedar semula Access 2007 masa jalanan dan tiada had pada bilangan pengguna yang anda boleh agihkan Runtime.

Halaman Atas

Menggunakan aplikasi Access 2007

Untuk menggunakan aplikasi Access 2007 , pada tahap minimum yang anda perlukan untuk melakukan tugas berikut:

 1. Mencipta aplikasi    Aplikasi anda perlu menyediakan cara untuk membuka dan menggunakan objek pangkalan data pengguna. Jika aplikasi anda tidak menyediakan cara sedemikian, pengguna anda akan memerlukan Access 2007 dipasang pada komputer mereka untuk menggunakan aplikasi. Selain itu, anda tidak akan dapat meramalkan Bagaimanakah pengguna menavigasi dalam aplikasi anda, dan ia akan lebih sukar untuk menyediakan dokumentasi lengkap aplikasi anda. Selain itu, jika pengguna membuka aplikasi anda menggunakan Access 2007 masa jalanan perisian, ciri navigasi terbina dalam Access 2007 tidak tersedia.

  Satu pendekatan adalah mencipta borang yang mempunyai butang perintah yang membuka objek pangkalan data atau menjalankan tindakan lain, kemudian Tentukan borang tersebut sebagai borang lalai untuk membuka apabila aplikasi bermula.

  Nota: Untuk bantuan mengenai mencipta borang, lihat topik, mencipta borang menggunakan alat borang.

  Bagaimanakah saya menentukan borang lalai untuk membuka?

  1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang kemudian klik Opsyen Access.

  2. Dalam anak tetingkap kiri kotak dialog Opsyen Access, klik Pangkalan Data Semasa.

  3. Dalam anak tetingkap kanan, di bawah Opsyen Aplikasi, pilih borang lalai yang anda ingin menggunakan kotak kombo Borang paparan .

  Anda boleh juga mencipta reben tersuai dan kemudian mengaitkan reben tersebut dengan borang yang terbuka apabila aplikasi anda bermula. Untuk maklumat lanjut tentang mencipta reben tersuai, lihat pautan dalam seksyen Lihat juga .

 2. Memasang aplikasi    Terdapat beberapa pertimbangan untuk memasang aplikasi dan opsyen. Anda mungkin ingin menggunakan format fail tertentu yang lebih baik mengawal cara pengguna akan menggunakan aplikasi. Secara alternatif, anda boleh pakej aplikasi untuk menjadikannya lebih mudah untuk memasang atau menggunakan data berasingan dan komponen logik.

  Anda boleh mencari maklumat lanjut tentang opsyen dan pertimbangan ini dalam seksyen berikut.

Menentukan format fail yang menggunakan

Terdapat empat format fail Access 2007 yang anda boleh gunakan apabila anda menggunakan aplikasi:

 • .accdb    Ini adalah format fail lalai untuk Access 2007. Apabila anda menggunakan aplikasi dalam format ini, pengguna mempunyai kebanyakan opsyen untuk menyesuaikan dan menavigasi aplikasi dalam apa jua cara yang mereka pilih. Jika anda ingin memastikan pengguna mengubah Reka bentuk aplikasi anda, anda patut menggunakan format fail .accde. Selain itu, pengguna dengan mudah tidak boleh menentukan sama ada fail .accdb telah diubah selepas anda dibungkus — untuk menjadikannya jelas, menggunakan format fail .accdc.

 • .accdc    Format ini juga dikenali sebagai ialah fail penggunaan Access. Fail Access penggunaan terdiri daripada fail aplikasi dan tandatangan digital yang dikaitkan dengan fail tersebut. Format fail ini jamin pengguna yang tiada sesiapa telah berubah fail aplikasi selepas anda dibungkus. Anda boleh menggunakan format ini untuk fail Access 2007 format lalai (.accdb), atau ada Access 2007 fail perduaan terkompil (.accde).

  Anda boleh meletakkan hanya satu fail aplikasi dalam fail penggunaan Access. Jika aplikasi anda mempunyai data berasingan dan logik fail, anda boleh pakej mereka secara berasingan.

  Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan fail Access penggunaan, lihat seksyen pakej dan tandatangan pangkalan data Access 2007.

 • .accde    Format ini adalah juga dikenali sebagai fail perduaan terkompil. Dalam Access 2007, fail perduaan terkompil ialah fail aplikasi pangkalan data yang telah disimpan dengan semua kod VBA yang dikumpulkan. Kod sumber VBA tidak kekal dalam fail perduaan terkompil Access.

  Anda boleh menggunakan Access 2007 masa jalanan untuk membuka fail perduaan terkompil Access 2007 . Walau bagaimanapun, secara lalai, masa jalanan yang tidak dikenali oleh sambungan nama fail .accde. Untuk membuka fail perduaan terkompil menggunakan Access 2007 masa jalanan, cipta pintasan yang menuding ke Runtime dan memasukkan laluan ke fail perduaan terkompil yang anda inginkan pintasan untuk membuka.

  Penting: Jika anda mencipta fail perduaan terkompil menggunakan Access 2007 dengan pek khidmat 1 dipasang, pengguna tidak boleh membuka fail perduaan terkompil menggunakan versi penuh Access 2007 tanpa Service Pack 1 dipasang. Untuk menyelesaikan isu ini, pengguna perlu memasang Service Pack 1.

  Bagaimanakah saya menyimpan fail Access 2007 sebagai fail perduaan terkompil?

  1. Dalam Access 2007, buka pangkalan data (fail .accdb) yang anda ingin simpan sebagai fail perduaan terkompil (.accde).

  2. Pada tab Alat pangkalan data , dalam Kumpulan Alat pangkalan data , klik Buat ACCDE. Imej butang

  3. Di dalam kotak dialog Simpan sebagai , semak lalu ke folder yang anda ingin menyimpan fail, taipkan nama untuk fail dalam kotak Nama fail , dan kemudian klik Simpan.

 • .accdr    Format ini membolehkan anda menggunakan aplikasi yang terbuka dalam mod masa jalanan. Menggunakan aplikasi masa jalanan yang boleh membantu anda mengawal cara bahawa ia digunakan, walaupun ia bukan cara melindungi aplikasi. Untuk maklumat lanjut mengenai mod masa jalanan, lihat seksyen memahami Access 2007 Runtime.

Pakej dan memasang aplikasi

Cara paling mudah untuk memasang aplikasi adalah untuk menyediakan fail aplikasi pangkalan data kepada pengguna aplikasi. Walau bagaimanapun, jika anda merancang untuk menggunakan aplikasi kepada penonton yang besar, atau untuk menggunakan aplikasi lebih daripada sekali, anda harus pertimbangkan untuk menggunakan utiliti perisian-pembungkusan, seperti Access 2007 pembangun sambungan Bestari penyelesaian pakej, untuk pakej aplikasi anda ke dalam pakej pemasang Windows (fail .msi). Kemudian, anda boleh menggunakan pakej untuk memasang aplikasi.

Anda boleh menggunakan Bestari penyelesaian pakej untuk:

 • Mencipta pintasan tersuai ke aplikasi. Anda boleh menggunakan ciri ini Bestari untuk membantu menjadikan membuka fail perduaan terkompil lebih mudah untuk pengguna yang menjalankan aplikasi anda menggunakan Access 2007 masa jalanan.

 • Tambah folder pemasangan sebagai lokasi dipercayai.

 • Pasang Access 2007 masa jalanan pada komputer pengguna, jika ia telah dipasang.

 • Termasuk fail lain, seperti fail bantuan tersuai, dengan aplikasi anda.

 • Mencipta atau mengubah suai kunci daftaran.

 • Mengedarkan perjanjian lesen pengguna akhir (EULA).

 • Tambah maklumat mengenai aplikasi anda ke senarai Tambah/Alih Keluar program dalam Panel Kawalan.

Untuk maklumat lanjut mengenai memuat turun dan menggunakan Access 2007 sambungan pembangun, lihat pautan dalam seksyen Lihat juga .

Pakej pangkalan data terpisah

Access 2007 Bestari penyelesaian pakej sambungan pembangun menampung berbilang laluan pemasangan. Jika aplikasi anda mempunyai data berasingan dan komponen logik, dan anda menggunakan Access 2007 sambungan pembangun untuk pakej aplikasi anda, anda mungkin ingin memasang fail data Access 2007 secara manual di lokasi yang sesuai, seperti pelayan fail.

Aplikasi yang mempunyai komponen data dan logik yang berasingan menggunakan Jadual terpaut untuk menyambungkan dua komponen. Oleh sebab rangkaian setiap adalah berbeza, ia mungkin tidak praktikal untuk menentukan laluan pemasangan komponen kedua-dua. Dalam kebanyakan kes, jika anda menggunakan Bestari penyelesaian pakej, anda akan menggunakan Bestari hanya untuk pakej komponen logik.

Jika anda mempunyai cukup maklumat tentang laluan pemasangan komponen dua, anda mungkin ingin mencipta dua pakej pemasangan menggunakan Bestari penyelesaian pakej agar anda boleh menentukan laluan pemasangan bagi setiap komponen.

Halaman Atas

Pakej dan tandatangan pangkalan data Access 2007

Nota: Walaupun ciri ini juga dikenali sebagai "bungkusan", ia tidak menyiapkan tugas sama seperti Bestari penyelesaian pakej Access 2007 sambungan pembangun. Ciri yang diterangkan dalam seksyen ini pakej fail Access 2007 dan menggunakan tandatangan digital pakej yang membantu menunjukkan pengguna fail yang boleh dipercayai.

Access 2007 menjadikannya lebih mudah dan lebih cepat untuk menandatangani dan mengagihkan pangkalan data daripada versi terdahulu Access. Selepas anda mencipta fail .accdb atau fail .accde, anda boleh membungkus fail, menggunakan tandatangan digital pakej dan kemudian mengagihkan pakej ditandatangani kepada pengguna lain. Ciri pakej dan Daftar tempat pangkalan data dalam fail penggunaan Access (.accdc), mendaftar pakej dan kemudian meletakkan pakej ditandatangani kod di lokasi pada komputer pengguna yang anda tentukan. Pengguna kemudian boleh mengekstrak pangkalan data dari pakej dan bekerja terus dalam pangkalan data (bukan dalam fail pakej).

Ingatlah fakta-fakta ini semasa anda meneruskan proses untuk mencipta dan mendaftar pakej:

 • Pembungkusan pangkalan data dan mendaftar pakej adalah cara untuk menyampaikan Amanah. Apabila anda atau pengguna anda menerima pakej, tandatangan mengesahkan bahawa pangkalan data tidak diusik. Jika anda mempercayai pengarang, anda boleh mendayakan kandungan.

 • Ciri pakej dan Daftar yang baru digunakan hanya pada pangkalan data yang disimpan dalam format fail Access 2007 . Access 2007 menyediakan alat daripada versi terdahulu Microsoft Office yang anda boleh gunakan untuk menandatangani dan mengagihkan pangkalan data yang dicipta dalam format fail terdahulu. Anda tidak boleh menggunakan alat daripada versi Office yang terdahulu untuk mendaftar dan menggunakan fail yang dicipta dalam format fail Access 2007 baru.

 • Anda boleh menambah fail pangkalan data hanya satu pakej.

 • Apabila anda pakej dan dan Daftar Masuk pangkalan data, Semua objek dalam fail pangkalan data adalah kod ditandatangani, bukan hanya makro atau modul kod. Bungkusan dan mendaftar proses juga memampatkan fail pakej untuk membantu mengurangkan masa muat turun.

 • Anda boleh mengekstrak pangkalan data dari fail pakej yang terletak pada pelayan Windows SharePoint Services 3.0.

Seksyen berikut menerangkan cara untuk mencipta fail pakej yang bertandatangan dan menggunakan pangkalan data dalam fail pakej yang bertandatangan.

Nota: Untuk melengkapkan langkah ini, anda mesti mempunyai sekurang-kurangnya satu sijil keselamatan tersedia. Jika anda tidak mempunyai sijil yang dipasang pada komputer anda, anda boleh mencipta satu menggunakan alat SelfCert. Untuk maklumat tentang mencipta Sijil keselamatan peribadi, lihat artikel melindungi pangkalan data Access 2007.

Mencipta pakej yang bertandatangan

 1. Buka pangkalan data yang anda ingin bungkus dan tandatangan.

 2. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , klik terbit, dan kemudian klik pakej dan tandatangan.

 3. Dalam kotak dialog Pilih sijil , pilih sijil digital dan kemudian klik OK.

  Kotak dialog Cipta Pakej Ditandatangani Microsoft Office Access muncul.

 4. Dalam senarai Simpan dalam, pilih lokasi untuk pakej pangkalan data anda yang telah ditandatangani.

 5. Masukkan nama untuk pakej ditandatangani dalam kotak Nama fail kemudian klik Cipta.

  Access mencipta fail .accdc dan meletakkannya dalam lokasi yang anda pilih.

Mengekstrak dan menggunakan pakej yang bertandatangan

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog yang terbuka , pilih Microsoft Office Access pakej ditandatangani (*.accdc) sebagai jenis fail.

 3. Dalam senarai Cari dalam , Cari folder yang mengandungi fail .accdc anda, pilih fail dan kemudian klik Buka.

 4. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Jika anda memilih untuk mempercayai sijil digital yang telah digunakan untuk pakej penggunaan, kotak dialog Mengekstrak pangkalan data untuk muncul. Pergi ke langkah 5.

  • Jika anda mempunyai belum memilih untuk mempercayai sijil digital, mesej penasihatan muncul.

   1. Mesej nasihat

   2. Jika anda mempercayai pangkalan data, klik Buka. Jika anda mempercayai Sijil sebarang daripada pembekal tersebut, klik percaya semua daripada penerbit. Kotak dialog Mengekstrak pangkalan data untuk muncul.

 5. Secara pilihan, dalam senarai Simpan dalam, pilih lokasi untuk pangkalan data yang diekstrak. Kemudian, dalam kotak Nama fail, masukkan nama berlainan untuk pangkalan data yang diekstrak.

Jika anda tidak pasti sama ada mempercayai sijil atau tidak, artikel Cara mengenal pasti sama ada tandatangan digital boleh dipercayai atau tidak menyediakan maklumat am mengenai semakan tarikh dan item lain dalam sijil untuk membantu memastikan ia adalah sah.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×