Menggunakan Formula AutoLengkap

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Untuk memudahkan penciptaan dan pengeditan formula serta meminimumkan ralat menaip dan sintaks, anda boleh menggunakan Formula AutoLengkap. Selepas anda menaip = (tanda sama dengan) dan huruf permulaan atau huruf fungsi dalam bar formula, anda boleh melihat senarai fungsi, nama dan rentetan teks. Terdapat juga teks yang membantu anda memilih fungsi yang tepat.

Senarai Formula AutoLengkap

Di sini terdapat beberapa perkara yang anda boleh lakukan menggunakan Formula AutoLengkap.

Memaparkan item dalam senarai Formula AutoLengkap

Jadual berikut meringkaskan cara untuk mengawal paparan item dalam senarai Formula AutoLengkap.

Untuk memaparkan

Taip ini

Excel Online dan nama fungsi takrifan pengguna

Satu huruf atau huruf permulaan di mana-mana fungsi boleh dimasukkan.

Contoh: Su

Argumen fungsi

Taip ( -- tanda kurung buka

Taipkan argumen, seperti nombor atau rujukan sel atau gunakan pemicu paparan, seperti huruf permulaan, koma, tanda kurung buka atau [ (tanda kurung siku buka).

Contoh: SUM(5, A2, [

Untuk setiap argumen seterusnya, taip koma dan kemudian argumen atau pemicu paparan lain.

Nota: Fungsi berikut mempunyai argumen dengan pemalar bernombor yang secara automatik dipaparkan dalam senarai juntai bawah: CELL, FV, HLOOKUP, MATCH, PMT, PV, RANK.AVG, RANK.EQ, SUBTOTAL dan VLOOKUP.

Nama dan jadual nama yang ditakrifkan

Satu huruf atau huruf permulaan di tempat nama boleh dimasukkan.

Contoh: YearlySales

Penentu lajur jadual dan penentu item khas ([#All], [#Data], [#Headers], [#Totals], [#ThisRow])

Salah satu atau lebih daripada yang berikut:

 • [ (tanda kurung siku buka) sejurus selepas nama jadual.

  Contoh: AnnualSummary[

 • , (koma) sejurus selepas item khas.

  Contoh: =AnnualSummary[#All],

 • : (titik bertindih) sejurus selepas nama lajur.

  Contoh: AnnualSummary[Sales:

Nota: Jika sel berada dalam jadual, nama jadual adalah pilihan. Contohnya, formula berikut adalah sama:

=[Sales]/[Costs]

=AnnualSummary[Sales]/AnnualSummary[Costs]

Nama sambungan dalam fungsi Kiub

" (tanda petikan buka) sejurus selepas tanda kurung buka bagi nama fungsi Kiub.

Contoh: CUBEMEMBER("

Nota: Hanya sambungan OLAP yang disimpan dalam buku kerja semasa disenaraikan.

Rentetan teks Ungkapan Multidimensi (MDX) dalam fungsi Kiub

Salah satu atau lebih daripada yang berikut:

 • " (tanda petikan buka) sejurus selepas koma untuk argumen.

  Contoh: CUBEMEMBER("SalesCubeData","

 • . (noktah) sejurus selepas tanda kurung siku tutup.

  Contoh: CUBEMEMBER("SalesCubeData","[Customers].

  Contoh: CUBEMEMBER("SalesCubeData","[Customers].[Mexico].

 • ( (tanda kurung buka) sejurus tanda petikan buka untuk rentetan teks MDX bagi menunjukkan permulaan tupel (rentetan yang mengandungi nilai dipisahkan koma).

  Contoh: CUBEVALUE("SalesCubeData","(

 • ,  (koma) sejurus selepas tanda kurung siku tutup dalam rentetan teks MDX untuk menunjukkan bahagian kedua tupel.

  Contoh: CUBEVALUE("SalesCubeData","([Customers].[Mexico],

 • { (tanda kurung dakap buka) sejurus selepas tanda petikan buka untuk rentetan teks MDX untuk menunjukkan permulaan satu set ungkapan.

  Contoh: CUBEVALUE("SalesCubeData","{

  Nota: 

  • Anda mesti bersambung dengan sumber data OLAP untuk memasukkan rentetan teks MDX menggunakan Formula AutoLengkap.

  • Jika kapsyen ditakrifkan, ia dipaparkan dalam Petua Skrin untuk membantu mengesahkan pilihan.

  • Jika rentetan teks MDX adalah taksa, maka nama ahli unik masih dimasukkan tetapi anda mesti memutuskan nilai yang dimasukkan adalah betul. Contohnya, jika terdapat dua nilai untuk rentetan teks MDX berikut:

   CUBEMEMBER("SalesCubeData","[Customers].[Mexico].[Gutierrez].[Paulo Neves]

   Salah satu daripada nilai berikut akan dimasukkan:

   [Pelanggan].[Nama].&[54342]

   [Pelanggan].[Nama].&[34297]

   Jika nilai yang dimasukkan bukan yang anda inginkan, anda akan memadamnya, kemudian memilih nilai yang satu lagi.

  • Nama fungsi Microsoft SQL Server Analysis Services, seperti "Children", "Parent" atau "Crossjoin" tidak dipaparkan dalam senarai juntai bawah, tetapi anda masih boleh menaipnya.

Nota: 

 • Pada bila-bila masa semasa anda menggunakan Formula AutoLengkap, anda boleh menaip perkara yang anda inginkan untuk melengkapkan formula.

 • Anda boleh menggunakan Formula AutoLengkap di tengah-tengah fungsi atau formula tersarang sedia ada. Teks sebaik sebelum titik selitan digunakan untuk memaparkan nilai dalam senarai juntai bawah, dan semua teks selepas titik selitan kekal tidak berubah.

 • Nama takrifan yang anda cipta untuk pemalar bernombor, seperti yang digunakan dalam fungsi SUBTOTAL dan sambungan fungsi Kiub tidak dipaparkan dalam senarai juntai bawah AutoLengkap, tetapi anda masih boleh menaipnya.

Menyemak senarai Formula AutoLengkap menggunakan papan kekunci

Jadual di bawah menunjukkan kekunci yang anda boleh gunakan untuk menggunakan senarai Formula AutoLengkap.

Untuk

Tekan

Mengalih titik selitan satu aksara ke kiri.

Anak Panah Kiri

Mengalih titik selitan satu aksara ke kanan.

Anak Panah Kanan

Mengalih pilihan satu item ke atas.

Anak Panah ke Atas

Mengalih pilihan satu item ke bawah.

Anak Panah ke Bawah

Memilih item terakhir.

End

Memilih item pertama.

Rumah

Mengalih ke bawah satu halaman dan memilih item baru.

Page Down

Mengalih ke atas satu halaman dan memilih item baru.

Page Up

Menutup senarai juntai bawah.

Esc (atau klik sel lain)

Menyelitkan item daripada senarai

Penting: Ketika anda menaip formula, jangan lupa menaipkan tanda kurung penutup untuk fungsi, tanda kurung siku tutup untuk rujukan jadual atau tanda petikan tutup untuk rentetan teks MDX.

 • Untuk menyelitkan item yang dipilih ke dalam formula dan meletakkan titik selitan betul-betul selepasnya, tekan Tab atau dwiklik pada item tersebut.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×