Menggunakan Excel dengan versi terdahulu Excel

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Selepas anda memasang versi Excel yang baru, anda mungkin ingin tahu cara anda boleh terus mengendalikan buku kerja yang dicipta dalam versi terdahulu Excel, cara anda boleh memastikan buku kerja ini boleh dicapai oleh pengguna yang mempunyai versi semasa Excel dan cara perbezaan antara versi yang mempengaruhi cara anda bekerja.

Untuk keserasian ke belakang dengan versi terdahulu Excel, seperti Excel 97-2003, anda boleh menggunakan salah satu daripada beberapa cara untuk bertukar buku kerja antara versi yang berlainan.

 • Bekerja dalam Mod Keserasian    Anda boleh membuka buku kerja yang telah dicipta dalam versi Excel yang terdahulu dan bekerja dalam Mod Keserasian supaya buku kerja kekal dalam format fail yang boleh dibuka sekali lagi dengan mudah dalam versi yang terdahulu. Mod keserasian tidak tersedia untuk buku kerja Excel 2007.

 • Muat turun penukar fail    Anda boleh menggunakan penukar fail yang anda boleh memuat turun untuk membuka buku kerja Excel dalam versi terdahulu Excel.

 • Semak buku kerja untuk keserasian    Jika anda ingin bekerja dalam format fail semasa tetapi perlu berkongsi buku kerja dengan individu yang menggunakan versi lebih awal Excel, anda boleh menyemak jika data itu serasi dengan versi Excel yang terdahulu. Kemudian, anda boleh membuat perubahan yang diperlukan untuk mengelakkan kehilangan data atau kesetiaan yang mungkin berlaku apabila buku kerja dibuka dalam versi Excel yang terdahulu.

Bekerja dalam mod keserasian

Dalam Excel 2010 dan lebih baru, apabila anda membuka buku kerja yang dicipta dalam Excel 97-2003, ia secara automatik dibuka dalam mod keserasian dan anda melihat Mod keserasian dalam tanda kurung siku di sebelah nama fail dalam bar tajuk Excel.

Format fail bagi mod keserasian

Dalam mod keserasian, sebarang ciri Excel yang baru atau dipertingkatkan yang tidak tersedia, mencegah kehilangan data dan kesetiaan apabila buku kerja dibuka dalam versi terdahulu Excel. Juga, dan bukannya menggunakan format fail semasa (.xlsx .xlsb, .xlsm, .xltx, .xltm), buku kerja disimpan dalam format fail Excel 97-2003 (.xls), format fail yang boleh dibuka dengan versi terdahulu Excel.

Mod keserasian adalah automatik

Berbeza dengan program Office lain, seperti Word, anda tidak boleh menghidupkan mod keserasian dalam Excel secara manual, dan anda tidak mempunyai opsyen untuk memasukkan sebarang ciri baru apabila anda bekerja dalam buku kerja dalam mod keserasian.

Keluar dari mod Keserasian

Jika anda tidak lagi ingin bekerja dalam mod keserasian, anda boleh menukar buku kerja kepada format fail semasa. Untuk maklumat, lihat menukar buku kerja kepada format fail yang baru.

Gunakan penukar fail dalam versi terdahulu Excel untuk membuka buku kerja Excel yang lebih baru

Khusus kemas kini dan penukar fail tersedia pada Office.com yang boleh membantu anda membuka buku kerja Excel dalam versi terdahulu Excel (Excel 97-2003). Jika anda belum lagi memasang kemas kini dan penukar, apabila anda cuba membuka buku kerja Excel, anda mungkin digesa untuk melakukan ini.

Selepas memasang kemas kini dan penukar, buku kerja boleh dibuka supaya anda boleh mengedit dan menyimpannya tanpa perlu menaik taraf versi Excel. Ciri khusus versi lebih baru dan pemformatan mungkin tidak dipaparkan dalam versi terdahulu Excel, tetapi ia masih tersedia apabila buku kerja disimpan dan kemudian telah dibuka semula dalam versi lebih baru. Untuk maklumat lanjut tentang ciri dan pemformatan yang tidak dipaparkan, lihat ciri Excel 97-2003 yang tidak disokong dalam versi lebih baru.

Memuat turun dan menggunakan penukar fail

 1. Pada komputer yang memasangkan versi terdahulu Excel, memuat turun pek keserasian Microsoft Office dari Laman Web Muat turun Microsoft dan memasang kemas kini dan penukar yang anda perlukan untuk membuka buku kerja Excel.

 2. Dalam versi terdahulu Excel (Excel 97-2003), buka buku kerja.

Ciri baru yang tidak disokong dalam versi terdahulu Excel

Bukan semua ciri baru yang disokong dalam versi terdahulu Excel. Apabila anda bekerja dalam mod keserasian atau ingin menyimpan aworkbook ke format fail Excel 97-2003 (.xls), penyemak keserasian boleh membantu anda mengenal pasti isu yang mungkin menyebabkan kehilangan kefungsian yang penting atau kehilangan ketepatan yang kecil dalam versi terdahulu Excel. Untuk mengelakkan kehilangan data atau kefungsian dalam versi terdahulu Excel, anda boleh membuat perubahan yang diperlukan untuk buku kerja semasa anda kemudian.

Apabila anda menyimpan buku kerja kepada format fail Excel 97-2003, penyemak keserasian berjalan secara automatik. Walau bagaimanapun, untuk mengesahkan bahawa buku kerja adalah serasi dengan versi semasa Excel, anda mesti menjalankan penyemak keserasian secara manual pada kali pertama anda menyimpan buku kerja. Kemudian anda boleh menentukan bahawa penyemak keserasian berjalan secara automatik setiap kali anda menyimpan buku kerja tersebut. Untuk maklumat tentang cara untuk menjalankan penyemak keserasian, lihat menyemak buku kerja Excel untuk keserasian dengan versi terdahulu Excel.

Penyemak Keserasian menyenaraikan isu keserasian yang ditemui dan menyediakan butang Cari dan Bantuan untuk banyak isu. Kemudian, anda boleh mencari semua isu yang timbul dan mendapatkan maklumat tentang cara untuk menyelesaikan isu itu. Apabila berjalan secara automatik, Penyemak Keserasian juga menentukan versi Excel yang berkemungkinan mempunyai isu keserasian.

Penyemak Keserasian dengan versi diserlahkan

Ciri lembaran kerja tidak disokong

Ciri lembaran kerja tidak disokong boleh menyebabkan isu keserasian berikut, mendorong kepada kehilangan kefungsian yang penting atau kehilangan ketepatan yang kecil.

Kehilangan kefungsian yang besar

Penyelesaian

Buku kerja ini mengandungi data dalam sel di luar had baris dan lajur bagi format fail yang dipilih. Data melebihi 65,536 baris tinggi mengikut lajur (IV) 256 lebar tidak akan disimpan. Rujukan Formula kepada data di rantau ini akan mengembalikan #REF! Ralat.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, saiz lembaran kerja ialah 1,048,576 baris tinggi by16, 384 lajur lebar, tetapi Excel 97-2003 hanya 65,536 baris tinggi mengikut 256 lajur lebar. Data dalam sel di luar had lajur dan baris ini hilang dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel dan julat yang berada di luar had baris dan lajur, pilih baris dan lajur ini kemudian letakkannya dalam had lajur dan baris lembaran kerja atau pada lembaran kerja yang lain menggunakan perintah Potong dan Tampal.

Semak Keserasian pada menu Semak untuk mencari Isu

Buku kerja ini mengandungi Senario dengan rujukan kepada sel di luar had baris dan lajur format fail terpilih. Senario ini tidak akan disimpan dalam format fail terpilih.

Apa maksudnya    Senario dalam lembaran kerja merujuk kepada sel di luar had lajur dan baris Excel 97-2003 (65,536 baris dengan 256 lajur), dan tidak lagi tersedia apabila anda terus Menyimpan buku kerja kepada format fail versi terdahulu Excel.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Pengurus Senario, cari senario yang mengandungi rujukan yang berada di luar had baris dan lajur versi terdahulu Excel kemudian ubah rujukan kepada lokasi dalam had.

Pada tab Data dalam kumpulan Alat Data, klik Analisis Bagaimana Jika kemudian klik Pengurus Senario. Dalam kotak Senario, cari senario yang menyebabkan isu keserasian kemudian edit rujukannya.

Buku kerja ini mengandungi tarikh dalam format kalendar yang tidak disokong oleh format fail terpilih. Tarikh ini akan dipaparkan sebagai tarikh Gregori.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, anda boleh mencipta format kalendar Antarabangsa tersuai, seperti Bahasa Ibrani qamari, qamari Jepun, Cina qamari, Saka, zodiak Cina, Korea zodiak, qamari Rokuyou dan qamari Korea. Walau bagaimanapun, format kalendar ini tidak disokong dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Untuk mengelakkan kehilangan kefungsian, anda patut mengubah format kalendar kepada bahasa (atau penempatan) yang disokong dalam Excel 97-2003.

Buku kerja ini mengandungi tarikh dalam format kalendar yang tidak disokong oleh format fail terpilih. Tarikh ini mesti diedit menggunakan kalendar Gregori.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, anda boleh menggunakan jenis kalendar Barat, seperti Buddha Thai atau Hijrah Arab. Dalam Excel 97-2003, jenis kalendar ini hanya boleh diedit dalam Gregory.

Apa yang perlu dilakukan    Untuk mengelakkan kehilangan kefungsian, anda patut mengubah format kalendar kepada bahasa (atau penempatan) yang disokong dalam Excel 97-2003.

Buku kerja ini mengandungi lebih banyak sel dengan data yang disokong dalam versi terdahulu Excel. Versi terdahulu Excel tidak akan dapat membuka buku kerja ini.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, jumlah bilangan blok sel yang tersedia (CLBs) terhad oleh memori yang tersedia. Dalam Excel 97-2003, jumlah bilangan CLBs tersedia adalah terhad kepada 64,000 CLBs dalam kejadian Excel.

Satu CLB termasuk 16 baris lembaran kerja. Jika semua baris dalam lembaran kerja mengandungi data, anda akan mempunyai 4096 CLB dalam lembaran kerja tersebut dan anda hanya boleh mempunyai 16 lembaran kerja sedemikian dalam satu tika Excel (tanpa mengira bilangan buku kerja yang anda telah buka dalam Excel).

Apa yang perlu dilakukan    Untuk memastikan bahawa buku kerja melebihi had CLB 64,000 dan ia boleh dibuka dalam Excel 97-2003, anda hendaklah bekerja dalam mod keserasian selepas anda menyimpan buku kerja kepada format fail Excel 97-2003. Dalam mod keserasian, Excel mengekalkan menjejak janji CLBs dalam buku kerja aktif.

Satu atau lebih banyak sel dalam buku kerja ini mengandungi sparkline. Sparkline tidak akan disimpan.

Apa maksudnya    Dalam Excel 97-2007, sparkline yang menunjukkan aliran dalam satu siri nilai tidak dipaparkan pada lembaran kerja.

Walau bagaimanapun, Semua sparkline kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2010 atau lebih baru.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi sparkline kemudian lakukan perubahan yang diperlukan. Contohnya, anda boleh menggunakan pemformatan bersyarat selain daripada atau sebagai tambahan kepada sparkline yang tidak akan dipaparkan dalam versi terdahulu Excel.

Kehilangan ketepatan yang kecil

Penyelesaian

Versi terdahulu Excel tidak menyokong pemformatan warna dalam teks pengepala dan pengaki. Maklumat pemformatan warna akan dipaparkan sebagai teks biasa dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, anda boleh menggunakan warna pemformatan teks pengepala dan pengaki. Anda tidak boleh menggunakan warna pemformatan dalam pengepala dan pengaki dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Betulkan jika anda ingin mengalih keluar pemformatan warna.

Penyemak Keserasian

Buku kerja ini mengandungi lembaran kerja yang mempunyai pengepala dan pengaki halaman genap atau halaman pertama. Pengepala dan pengaki halaman ini tidak dapat dipaparkan dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, anda mempunyai opsyen untuk memaparkan berlainan pengepala dan pengaki teks pada halaman genap atau pada halaman pertama. Dalam Excel 97-2003, halaman genap atau pertama halaman pengepala dan pengaki tidak dapat dipaparkan, tetapi ia kekal tersedia untuk dipaparkan apabila anda membuka buku kerja dalam Excel 2007 dan kemudian sekali lagi.

Apa yang perlu dilakukan    Jika anda lazim menyimpan buku kerja dalam format fail Excel 97-2003, adalah bagus agar tidak menentukan pengepala atau pengaki halaman genap atau pertama untuk buku kerja itu.

Sesetengah sel atau gaya dalam buku kerja ini mengandungi pemformatan yang tidak disokong oleh format fail terpilih. Format ini akan ditukar menjadi format terdekat yang tersedia.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, pemformatan sel lain atau opsyen gaya sel, seperti kesan khas dan bayang, adalah tersedia. Opsyen ini tidak tersedia dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Apabila anda terus menyimpan buku kerja, Excel menggunakan format tersedia terdekat, yang boleh sama seperti format lain yang anda gunakan pada perkara lain. Untuk mengelakkan penduaan format, anda boleh mengubah atau mengalih keluar pemformatan sel dan gaya sel yang tidak disokong sebelum anda menyimpan buku kerja dalam format fail Excel 97-2003.

Buku kerja ini mengandungi lebih banyak format sel unik yang disokong oleh format fail terpilih. Sesetengah format sel tidak akan disimpan.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, anda boleh menggunakan format sel unik 64,000, tetapi dalam Excel 97-2003, anda hanya boleh menggunakan format sel unik sehingga 4,000. Format sel unik termasuk sebarang gabungan yang khusus pemformatan yang digunakan dalam buku kerja.

Apa yang perlu dilakukan    Untuk mengelakkan kehilangan format sel khusus yang anda inginkannya kekal tersedia dalam Excel 97-2003, anda boleh mengalih keluar sesetengah format sel yang tidak begitu penting untuk disimpan.

Buku kerja ini mengandungi lebih banyak format fon unik yang disokong dalam format fail terpilih. Sesetengah format fon tidak akan disimpan.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, 1,024 fon global jenis tersedia, dan anda boleh menggunakan sehingga 512 daripadanya per buku kerja. Excel 97-2003 menyokong format fon unik kurang.

Apa yang perlu dilakukan    Untuk mengelakkan kehilangan format fon khusus yang anda inginkannya kekal tersedia dalam Excel 97-2003, anda boleh mengalih keluar sesetengah format fon yang tidak begitu penting untuk disimpan.

Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk menyelesaikan satu atau lebih isu keserasian ini, lihat artikel berikut:

Ciri jadual Excel tidak disokong

Jadual Excel tidak disokong ciri boleh menyebabkan isu keserasian berikut, mendorong kepada kehilangan ketepatan yang kecil.

Kehilangan ketepatan yang kecil

Penyelesaian

Jadual mengandungi formula atau teks tersuai dalam baris jumlah. Dalam versi terdahulu Excel, data dipaparkan tanpa jadual.

Apa maksudnya    Walaupun formula dan teks tidak terjejas dalam Excel 97-2003, julat tidak akan berada dalam format jadual.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari jadual yang mengandungi formula atau teks tersuai, alih keluar formula atau teks itu daripada baris jumlah kemudian hanya gunakan formula yang tersedia dalam baris jumlah.

Jadual dalam buku kerja ini tidak memaparkan baris pengepala. Dalam versi terdahulu Excel, data dipaparkan tanpa jadual melainkan kotak semak senarai saya mempunyai pengepala dipilih (Data > senarai > Cipta senarai).

Apa maksudnya    Dalam Excel 97-2003, jadual tidak dapat dipaparkan tanpa baris pengepala.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari jadual yang dipaparkan tanpa baris pengepala kemudian paparkan baris pengepala.

Gaya jadual digunakan pada jadual dalam buku kerja ini. Pemformatan gaya jadual tidak dapat dipaparkan dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Dalam Excel 97-2003, gaya jadual yang berdasarkan tema tidak tersedia dan tidak dapat dipaparkan.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari jadual yang menggunakan gaya jadual, alih keluar gaya jadual kemudian formatkan jadual itu secara manual.

Jadual dalam buku kerja ini disambungkan dengan sumber data luaran. Kefungsian jadual akan hilang tetapi data kekal disambung. Jika baris jadual tersembunyi oleh penapis, ia akan kekal tersembunyi dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Kefungsian jadual hilang dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari jadual yang disambungkan dengan sumber data luaran kemudian putuskan sambungan jadual daripada sumber data luaran. Dalam Excel 97-2003, anda kemudian boleh menyambungkan data dengan sumber data luaran lagi.

Jadual dalam buku kerja ini hanya mempunyai sambungan baca sahaja dengan Senarai Windows SharePoint Services. Kefungsian jadual dan kebolehan untuk menyegar semula atau mengedit sambungan akan hilang. Jika baris jadual tersembunyi oleh penapis, ia akan kekal tersembunyi dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Kefungsian jadual hilang dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari jadual yang mempunyai sambungan baca sahaja dengan Microsoft SharePoint Foundation Senarai kemudian putuskan sambungan jadual daripada Senarai SharePoint. Dalam Excel 2003, anda boleh import Senarai SharePoint sebagai senarai baca/tulis kemudian.

Anda juga boleh mencipta senarai baca/tulis dalam buku kerja Excel 2003 kemudian bekerja dalam buku kerja ini dalam Mod Keserasian dalam Excel 2010, yang mengekalkannya dalam format fail Excel 97-2003.

Teks alternatif digunakan pada jadual dalam buku kerja ini. Teks alternatif pada jadual akan dialih keluar dalam versi sebelum Excel 2010.

Apa maksudnya    Teks alternatif tidak tersedia dalam Excel 97-2007 dan tidak boleh dipaparkan dalam versi terdahulu Excel ini.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari jadual Excel yang mengandungi teks alternatif. Untuk memaparkan teks alternatif dalam versi terdahulu Excel, anda boleh menyalinnya ke dalam sel kosong dalam lembaran kerja atau anda boleh menyelitkan komen yang mengandungi teks.

Klik kanan di mana-mana dalam Jadual, klik Jadual, dan kemudian klik Teks alternatif. Dalam kotak Perihalan , pilih teks alternatif, dan kemudian tekan CTRL + C untuk menyalinnya.

Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk menyelesaikan satu atau lebih isu keserasian ini, lihat artikel berikut:

Ciri Jadual Pangsi tidak disokong

Ciri Jadual Pangsi tidak disokong boleh menyebabkan isu keserasian berikut, mendorong kepada kehilangan kefungsian yang penting atau kehilangan ketepatan yang kecil.

Kehilangan kefungsian yang besar

Penyelesaian

Jadual Pangsi dalam buku kerja ini melebihi had terdahulu dan akan hilang jika ia disimpan dalam format fail terdahulu. Hanya Jadual Pangsi yang dicipta dalam Mod Keserasian akan berfungsi dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, laporan Jadual pangsi menyokong 1,048,576 item unik per medan tetapi dalam Excel 97-2003, hanya 32,500 item per medan disokong.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari laporan Jadual Pangsi yang melebihi had terdahulu. Simpan buku kerja dalam format Excel 97-2003 kemudian cipta semula laporan Jadual Pangsi ini dalam Mod Keserasian.

Jadual Pangsi dalam buku kerja ini mengandungi peraturan pemformatan bersyarat yang digunakan pada sel dalam baris atau lajur yang diruntuhkan. Untuk mengelakkan kehilangan peraturan ini dalam versi terdahulu Excel, kembangkan baris dan lajur tersebut.

Apa maksudnya    Peraturan pemformatan bersyarat yang digunakan pada sel dalam baris atau lajur yang diruntuhkan akan hilang dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari baris dan lajur diruntuhkan yang mengandungi peraturan pemformatan kemudian kembangkan baris atau lajur tersebut sebelum anda menyimpan buku kerja dalam format fail Excel terdahulu.

Buku kerja ini mengandungi set bernama yang tidak berkaitan dengan Jadual Pangsi. Set bernama ini tidak akan disimpan.

Apa maksudnya    Set bernama yang tidak berkaitan dengan jadual pangsi akan dialih keluar dalam Excel 97-2007.

Apa yang perlu dilakukan    Untuk mengelakkan isu ini, pastikan anda mencipta Jadual Pangsi menggunakan sambungan.

Jadual Pangsi dalam buku kerja ini mempunyai analisis bagaimana jika yang dihidupkan. Sebarang perubahan bagaimana jika yang tidak diterbitkan akan hilang dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Perubahan analisis bagaimana jika yang tidak diterbitkan pada pelayan tidak akan dipaparkan dalam versi terdahulu Excel.

Apa yang perlu dilakukan    Pastikan anda menerbitkan perubahan analisis bagaimana jika sebelum anda membuka buku kerja dalam versi Excel yang terdahulu (Alat Jadual Pangsi, tab Opsyen, kumpulan Alat, butang Analisis Bagaimana Jika).

Jadual Pangsi dalam buku kerja ini mengandungi paksi data yang ukuran sama muncul lebih daripada satu kali. Jadual Pangsi ini tidak akan disimpan.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2010, anda boleh membuat pendua ukuran dalam Jadual pangsi yang disambungkan ke sumber data dalam talian pemprosesan analitis (OLAP). Jadual pangsi tidak dipaparkan dalam Excel 97-2007.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari laporan Jadual Pangsi yang mengandungi paksi data yang lebih daripada satu ukuran yang sama muncul kemudian alih keluar sebarang ukuran pendua agar hanya satu ukuran yang tinggal.

Jadual Pangsi atau sambungan data dalam buku kerja ini mengandungi seting pelayan yang tidak wujud dalam versi terdahulu Excel. Sesetengah seting pelayan Jadual Pangsi atau sambungan data tidak akan disimpan.

Apa maksudnya    Beberapa Jadual pangsi atau data pelayan seting sambungan yang tidak tersedia dalam Excel 97-2007 akan hilang.

Apa yang perlu dilakukan    Sahkan seting pelayan yang anda gunakan serasi dengan versi terdahulu Excel kemudian lakukan perubahan yang perlu (Alat Jadual Pangsi, tab Opsyen, kumpulan Data, butang Ubah Sumber Data, perintah Sifat Sambungan).

Jadual Pangsi dalam buku kerja ini mengandungi data yang diwakili menggunakan ciri 'Tunjukkan Nilai Sebagai'. Output tersuai ini tidak akan disimpan dan akan digantikan dengan nilai asal daripada sumber data.

Apa maksudnya    Ciri Tunjukkan nilai sebagai tidak disokong dalam Excel 97-2007 dan tersuai nilai data yang anda masukkan (seperti % daripada jumlah besar, % daripada jumlah lajuratau Jumlah berjalan dalam) tidak dapat dipaparkan.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari Jadual Pangsi yang mengandungi output nilai kemudian alih keluar output tersebut (Alat Jadual Pangsi, tab Opsyen, kumpulan Pengiraan, butang Tunjukkan Nilai Sebagai).

Teks alternatif digunakan pada jadual pangsi dalam buku kerja ini. Teks alternatif pada jadual pangsi akan dialih keluar dalam versi sebelum Excel 2010.

Apa maksudnya    Teks alternatif tidak tersedia dalam Excel 97-2007 dan tidak boleh dipaparkan dalam versi terdahulu Excel ini.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari Jadual Pangsi yang mengandungi teks alternatif. Untuk memaparkan teks alternatif dalam versi terdahulu Excel, anda boleh menyalinnya ke dalam sel kosong dalam lembaran kerja atau anda boleh menyelitkan komen yang mengandungi teks.

Klik kanan mana-mana dalam Jadual Pangsi, klik Opsyen Jadual Pangsi. Pada tab Teks Alt, dalam kotak Perihalan, pilih teks alternatif kemudian tekan Ctrl+C untuk menyalinnya.

Kehilangan ketepatan yang kecil

Penyelesaian

Gaya Jadual Pangsi digunakan pada Jadual Pangsi dalam buku kerja ini. Pemformatan gaya Jadual Pangsi tidak dapat dipaparkan dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Gaya Jadual Pangsi berdasarkan tema tidak tersedia dalam Excel 97-2003 dan tidak dapat dipaparkan.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari laporan Jadual Pangsi yang menggunakan gaya Jadual Pangsi, alih keluar gaya Jadual Pangsi itu kemudian gunakan pemformatan Jadual Pangsi secara manual yang disokong dalam versi terdahulu Excel.

Jadual Pangsi dalam buku kerja ini tidak akan berfungsi dalam versi sebelum Excel 2007. Hanya Jadual Pangsi yang dicipta dalam Mod Keserasian akan berfungsi dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Laporan Jadual pangsi yang anda cipta dalam Excel 2007 dan lebih baru tidak disegar semula dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari laporan Jadual Pangsi yang telah dicipta dalam format fail semasa. Simpan buku kerja dalam format Excel 97-2003 kemudian cipta semula laporan Jadual Pangsi ini dalam Mod Keserasian agar anda dapat membukanya dalam Excel 97-2003 tanpa kehilangan kefungsian.

Jadual Pangsi dalam buku kerja ini mempunyai medan dalam borang padat. Dalam versi terdahulu Excel, tatasusunan ini akan diubah menjadi borang berjadual.

Apa maksudnya    Borang padat (sendirian atau bergabung dengan borang berjadual dan rangka) untuk menghalang data berkaitan tersebar secara mendatar sehingga keluar dari skrin dan untuk membantu mengurangkan skrol tidak tersedia dalam Excel 97-2003 dan medan akan dipaparkan dalam borang berjadual.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari laporan Jadual Pangsi yang mempunyai medan dalam borang padat kemudian ubah format itu menjadi borang rangka atau borang berjadual seperti diperlukan dengan mengosongkan kotak semak Cantumkan dan pusatkan sel dengan label (Alat Jadual Pangsi, tab Opsyen, kumpulan Jadual Pangsi, perintah Opsyen, tab Tataletak & Format).

Carta Pangsi dalam buku kerja ini mempunyai butang medan khusus yang didayakan atau dinyahdayakan. Semua butang medan akan disimpan sebagai didayakan.

Apa maksudnya    Butang medan yang tidak ditunjukkan pada Carta Pangsi akan disimpan sebagai didayakan apabila membuka dan menyimpan buku kerja dalam versi terdahulu Excel.

Apa yang perlu dilakukan    Apabila anda membuka semula buku kerja selepas anda menyimpannya dalam format fail versi terdahulu Excel, anda mungkin perlu mendayakan dan menyahdayakan butang medan untuk memaparkan butang yang anda inginkan (Alat Carta Pangsi, tab Analisis, kumpulan Tunjuk/Sembunyi, butang Butang Medan).

Buku kerja ini mengandungi penghiris yang boleh digunakan untuk menapis Jadual Pangsi dan fungsi CUBE dalam buku kerja. Penghiris tidak akan berfungsi dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Penghiris tidak diperkenalkan sehingga Excel 2010.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam versi terdahulu Excel, anda boleh menggunakan penapis Jadual Pangsi untuk menapis data.

Buku kerja ini mengandungi penghiris yang boleh digunakan untuk menapis Jadual Pangsi dan fungsi CUBE dalam buku kerja. Penghiris tidak akan disimpan. Formula yang merujuk kepada Penghiris akan mengembalikan ralat #NAME? .

Apa maksudnya    Penghiris tidak disokong dalam Excel 97-2007 dan tidak dapat ditunjukkan.

Apabila anda menyegar semula sambungan atau mengemas kini Jadual Pangsi, penapis yang telah digunakan oleh penghiris tidak lagi dipaparkan, dan penghiris akan hilang.

Menyegar semula sambungan yang mempunyai Fungsi OLAP yang merujuk kepada penghiris akan mengembalikan ralat #NAME? dan bukannya hasil yang dijangka.

Apa yang perlu dilakukan    Gunakan penapis Jadual Pangsi bukannya penghiris untuk menapis data.

Gaya penghiris wujud dalam buku kerja ini dan disokong dalam versi terdahulu Excel. Gaya penghiris ini tidak akan disimpan.

Apa maksudnya    Gaya penghiris tersuai akan hilang apabila buku kerja disimpan pada format fail versi terdahulu Excel.

Apa yang perlu dilakukan    Ubah gaya penghiris tersuai kepada gaya penghiris terbina dalam sebelum anda menyimpan buku kerja kepada format fail Excel yang terdahulu (Alat Penghiris, tab Opsyen, galeri Gaya Penghiris).

Jadual Pangsi dalam buku kerja ini mengandungi satu atau lebih medan yang mengandungi label berulang. Jika Jadual Pangsi disegar semula, label ini akan hilang.

Apa maksudnya    Label berulang tidak disokong dalam Excel 97-2007 dan label akan hilang apabila anda menyegar semula laporan Jadual pangsi dalam versi terdahulu Excel.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari Jadual Pangsi yang mengandungi label berulang kemudian berhenti mengulangi label (Alat Jadual Pangsi, tab Reka Bentuk, kumpulan Tataletak, butang Tataletak Laporan, perintah Jangan Ulang Label Item).

Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk menyelesaikan satu atau lebih isu keserasian ini, lihat artikel berikut:

Ciri pengisihan dan penapisan tidak disokong

Ciri pengisihan dan penapisan tidak disokong boleh menyebabkan isu keserasian berikut, mendorong kepada kehilangan ketepatan yang kecil.

Kehilangan ketepatan yang kecil

Penyelesaian

Lembaran kerja dalam buku kerja ini mengandungi keadaan isih dengan lebih daripada tiga syarat isih. Maklumat ini akan hilang dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, anda boleh menggunakan keadaan Isih dengan sehingga enam puluh empat syarat Isih untuk mengisih data mengikut tetapi Excel 97-2003 menyokong Mengisih keadaan dengan sehingga tiga syarat sahaja. Untuk mengelakkan kehilangan keadaan Isih maklumat dalam Excel 97-2003, anda mungkin ingin ubah keadaan Isih yang menggunakan tidak lebih daripada tiga syarat. Dalam Excel 97-2003, anda juga boleh Mengisih data secara manual.

Walau bagaimanapun, Semua maklumat keadaan Isih kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2007 dan lebih baru, melainkan maklumat keadaan Isih diedit dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari data yang telah diisih dengan lebih daripada tiga syarat kemudian ubah keadaan isih dengan hanya menggunakan tiga atau kurang daripada tiga syarat.

Lembaran kerja dalam buku kerja ini mengandungi keadaan isih yang menggunakan syarat isih dengan senarai tersuai. Maklumat ini akan hilang dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, anda boleh Mengisih mengikut senarai tersuai. Untuk mendapatkan hasil pengisihan yang sama dalam Excel 97-2003, anda boleh mengumpulkan data yang anda ingin Isih dan Mengisih data secara manual.

Walau bagaimanapun, Semua maklumat keadaan Isih kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2007 dan lebih baru, melainkan maklumat keadaan Isih diedit dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari data yang telah diisih oleh senarai tersuai kemudian ubah keadaan isih agar ia tidak lagi mengandungi senarai tersuai.

Lembaran kerja dalam buku kerja ini mengandungi keadaan isih yang menggunakan syarat isih yang menentukan maklumat pemformatan. Maklumat ini akan hilang dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, anda boleh Mengisih data dengan format khusus, seperti warna sel, warna fon, atau set ikon. Dalam Excel 97-2003, anda boleh Mengisih teks sahaja.

Walau bagaimanapun, Semua maklumat keadaan Isih kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2007 dan lebih baru, melainkan maklumat keadaan Isih diedit dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari data yang telah diisih dengan format khusus kemudian ubah keadaan isih tanpa menentukan maklumat pemformatan.

Kehilangan ketepatan yang kecil

Penyelesaian

Sesetengah data dalam buku kerja ini ditapis dengan cara yang tidak disokong dalam versi terdahulu Excel. Baris yang disembunyikan oleh penapis akan kekal tersembunyi, tetapi penapis itu tidak akan dipaparkan dengan betul dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, anda boleh menggunakan penapis yang tidak disokong dalam Excel 97-2003. Untuk mengelakkan kehilangan kefungsian penapis, anda mungkin ingin Kosongkan penapis sebelum anda menyimpan buku kerja dalam format fail Excel yang terdahulu. Dalam Excel 97-2003, anda boleh kemudian menapis data secara manual.

Walau bagaimanapun, Semua maklumat keadaan Isih kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2007 dan lebih baru, melainkan maklumat keadaan penapis diedit dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari data yang telah ditapis kemudian anda boleh mengosongkan penapis untuk memperagakan baris yang tersembunyi. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Pengeditan, klik Isih & Tapis kemudian klik Kosongkan untuk mengosongkan penapis.

Sesetengah data dalam buku kerja ini ditapis oleh warna sel. Baris yang disembunyikan oleh penapis akan kekal tersembunyi, tetapi penapis itu tidak akan dipaparkan dengan betul dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, anda boleh menapis mengikut warna sel, warna fon atau set ikon — kaedah ini tidak disokong dalam Excel 97-2003. Untuk mengelakkan kehilangan kefungsian penapis, anda mungkin ingin Kosongkan penapis sebelum anda menyimpan buku kerja dalam format fail Excel yang terdahulu. Dalam Excel 97-2003, anda boleh kemudian menapis data secara manual.

Walau bagaimanapun, Semua maklumat keadaan Isih kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2007 dan lebih baru, melainkan maklumat keadaan penapis diedit dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari data yang telah ditapis kemudian anda boleh mengosongkan penapis untuk memperagakan baris yang tersembunyi. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Pengeditan, klik Isih & Tapis kemudian klik Kosongkan untuk mengosongkan penapis.

Sesetengah data dalam buku kerja ini ditapis oleh warna fon. Baris yang disembunyikan oleh penapis akan kekal tersembunyi, tetapi penapis itu tidak akan dipaparkan dengan betul dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, anda boleh menapis mengikut warna sel, warna fon atau set ikon — kaedah ini tidak disokong dalam Excel 97-2003. Untuk mengelakkan kehilangan kefungsian penapis, anda mungkin ingin Kosongkan penapis sebelum anda menyimpan buku kerja dalam format fail Excel yang terdahulu. Dalam Excel 97-2003, anda boleh kemudian menapis data secara manual.

Walau bagaimanapun, Semua maklumat keadaan Isih kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2007 dan lebih baru, melainkan maklumat keadaan penapis diedit dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari data yang telah ditapis kemudian anda boleh mengosongkan penapis untuk memperagakan baris yang tersembunyi. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Pengeditan, klik Isih & Tapis kemudian klik Kosongkan untuk mengosongkan penapis.

Sesetengah data dalam buku kerja ini ditapis oleh ikon sel. Baris yang disembunyikan oleh penapis akan kekal tersembunyi, tetapi penapis itu tidak akan dipaparkan dengan betul dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, anda boleh menapis mengikut warna sel, warna fon atau set ikon — kaedah ini tidak disokong dalam Excel 97-2003. Untuk mengelakkan kehilangan kefungsian penapis, anda mungkin ingin Kosongkan penapis sebelum anda menyimpan buku kerja dalam format fail Excel yang terdahulu. Dalam Excel 97-2003, anda boleh kemudian menapis data secara manual.

Walau bagaimanapun, Semua maklumat keadaan Isih kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2007 dan lebih baru, melainkan maklumat keadaan penapis diedit dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari data yang telah ditapis kemudian anda boleh mengosongkan penapis untuk memperagakan baris yang tersembunyi. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Pengeditan, klik Isih & Tapis kemudian klik Kosongkan untuk mengosongkan penapis.

Sesetengah data dalam buku kerja ini ditapis dengan lebih daripada dua kriteria. Baris yang disembunyikan oleh penapis akan kekal tersembunyi, tetapi penapis itu tidak akan dipaparkan dengan betul dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, anda boleh menapis data mengikut lebih daripada dua kriteria. Untuk mengelakkan kehilangan kefungsian penapis, anda mungkin ingin Kosongkan penapis sebelum anda menyimpan buku kerja dalam format fail Excel yang terdahulu. Dalam Excel 97-2003, anda boleh kemudian menapis data secara manual.

Walau bagaimanapun, Semua maklumat keadaan Isih kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2007 dan lebih baru, melainkan maklumat keadaan penapis diedit dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari data yang telah ditapis kemudian anda boleh mengosongkan penapis untuk memperagakan baris yang tersembunyi. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Pengeditan, klik Isih & Tapis kemudian klik Kosongkan untuk mengosongkan penapis.

Sesetengah data dalam buku kerja ini ditapis oleh hierarki tarikh terkumpul, menghasilkan lebih daripada dua kriteria. Baris yang disembunyikan oleh penapis akan kekal tersembunyi, tetapi penapis itu tidak akan dipaparkan dengan betul dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, anda boleh menapis tarikh dengan hierarki terkumpul. Oleh sebab ini tidak disokong dalam Excel 97-2003, anda mungkin ingin meleraikan hierarki tarikh. Untuk mengelakkan kehilangan kefungsian penapis, anda mungkin ingin Kosongkan penapis sebelum anda menyimpan buku kerja dalam format fail Excel yang terdahulu.

Walau bagaimanapun, Semua maklumat keadaan Isih kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2007 dan lebih baru, melainkan maklumat keadaan penapis diedit dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari data yang telah ditapis kemudian anda boleh mengosongkan penapis untuk memperagakan baris yang tersembunyi. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Pengeditan, klik Isih & Tapis kemudian klik Kosongkan untuk mengosongkan penapis.

Pengumpulan data boleh juga dimatikan daripada fail > opsyen > lanjutan > paparkan opsyen untuk buku kerja ini > Kosongkan opsyen tarikh Kumpulan dalam menu Autotapis .

Jika anda menggunakan Excel 2007, tekan di Office butang Klik Butang Microsoft Office , kemudian Opsyen Excel.

Ciri formula tidak disokong

Ciri formula tidak disokong boleh menyebabkan isu keserasian berikut, mendorong kepada kehilangan kefungsian yang penting atau kehilangan ketepatan yang kecil.

Kehilangan kefungsian yang besar

Penyelesaian

Sesetengah lembaran kerja mengandungi lebih banyak formula tatasusunan yang merujuk kepada lembaran kerja lain yang disokong oleh format fail terpilih. Sesetengah formula tatasusunan ini tidak akan disimpan dan akan ditukar kepada ralat #VALUE! .

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, buku kerja tatasusunan yang merujuk kepada lembaran kerja lain terhad oleh memori tersedia sahaja, tetapi dalam Excel 97-2003, lembaran kerja hanya boleh mengandungi sehingga 65,472 buku kerja tatasusunan yang merujuk kepada lembaran kerja lain. Tatasusunan buku kerja melebihi had maksimum akan ditukar kepada dan memaparkan #VALUE! Ralat.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi formula tatasusunan yang merujuk kepada lembaran kerja yang lain kemudian lakukan perubahan yang diperlukan untuk mengelakkan ralat #VALUE! .

Sesetengah formula mengandungi lebih banyak nilai, rujukan dan/atau nama daripada yang disokong oleh format fail terpilih. Formula ini tidak akan disimpan dan akan ditukar kepada ralat #VALUE! .

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, panjang kandungan formula yang maksimum ialah aksara 8,192 dan panjang formula dalaman maksimum 16,384 bait. Dalam Excel 97-2003, panjang maksimum kandungan formula ialah 1,024 aksara dan panjang formula dalaman maksimum ialah 1,800 bait. Apabila gabungan argumen formula (termasuk nilai, rujukan, dan/atau nama) melebihi had maksimum Excel 97-2003, formula akan mengakibatkan #VALUE! Ralat apabila anda menyimpan buku kerja kepada format fail Excel yang terdahulu.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi formula yang melebihi had panjang formula maksimum Excel 97-2003, kemudian buatkan perubahan yang diperlukan untuk mengelakkan ralat #VALUE! .

Sesetengah formula mempunyai lebih banyak aras penyarangan daripada yang disokong oleh format fail. Formula dengan lebih daripada tujuh aras penyarangan tidak akan disimpan dan akan ditukar kepada ralat #VALUE! .

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, formula boleh mengandungi sehingga 64 aras penyarangan, tetapi dalam Excel 97-2003, aras penyarangan maksimum hanya 7.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi formula yang mempunyai lebih daripada 7 aras penyarangan, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan untuk mengelakkan ralat #VALUE! .

Sesetengah formula mengandungi fungsi yang mempunyai lebih banyak argumen daripada yang disokong oleh format fail terpilih. Formula yang mempunyai lebih daripada 30 argumen per fungsi tidak akan disimpan dan akan ditukar menjadi ralat #VALUE! .

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, formula boleh mengandungi sehingga 255 argumen, tetapi dalam Excel 97-2003, had maksimum argumen dalam satu formula ialah hanya 30.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi formula yang mempunyai lebih daripada 30 argumen, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan untuk mengelakkan ralat #VALUE! .

Sesetengah formula menggunakan lebih banyak kendalian daripada yang dibenarkan oleh format fail terpilih. Formula ini tidak akan disimpan dan akan ditukar kepada ralat #VALUE! .

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, bilangan maksimum kendalian yang boleh digunakan dalam Formula ialah 1,024, tetapi dalam Excel 97-2003, had maksimum kendalian dalam Formula hanya 40.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi formula yang mempunyai lebih daripada 40 kendalian, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan untuk mengelakkan ralat #VALUE! .

Sesetengah formula mengandungi fungsi yang mempunyai lebih argumen daripada yang disokong oleh format fail terpilih. Formula yang mempunyai lebih daripada 29 argumen untuk setiap fungsi tidak akan disimpan dan akan ditukar menjadi ralat #VALUE! .

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, pada fungsi takrifan pengguna (UDF) yang anda cipta menggunakan Visual Basic for Applications (VBA) boleh mengandungi sehingga 60 argumen, tetapi dalam Excel 97-2003, bilangan argumen dalam UDF dihadkan oleh VBA kepada hanya 29.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi fungsi yang menggunakan lebih daripada 29 argumen, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan untuk mengelakkan ralat #VALUE! . Anda mungkin perlu menggunakan kod VBA untuk mengubah fungsi takrifan pengguna.

Satu atau lebih banyak fungsi dalam buku kerja ini tidak tersedia dalam versi terdahulu Excel.  Apabila dikira semula dalam versi terdahulu, fungsi ini akan mengembalikan ralat #NAME? dan bukannya hasil semasanya.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, fungsi baru dan dinamakan semula ditambah. Kerana fungsi ini tidak tersedia dalam Excel 97-2003, ia akan mengembalikan #NAME? Ralat dan bukannya hasil yang dijangka apabila buku kerja dibuka dalam versi terdahulu Excel.

Dalam sesetengah kes, awalan _xlfn ditambahkan pada formula, contohnya, =_xlfn.IFERROR (1,2).

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi fungsi yang tidak tersedia dalam versi terdahulu Excel, kemudian buat perubahan yang perlu untuk mengelakkan ralat #NAME? .

Fungsi keserasian tersedia bagi semua fungsi yang telah dinamakan semula. Untuk mengelakkan ralat, anda boleh menggunakan fungsi itu.

Fungsi baru boleh digantikan dengan fungsi sesuai yang tersedia dalam versi terdahulu Excel. Anda juga boleh mengalih keluar formula yang menggunakan fungsi baru dengan menggantikannya dengan hasil formula.

Sesetengah formula mengandungi rujukan kepada jadual yang tidak disokong dalam format fail terpilih. Rujukan ini akan ditukar menjadi rujukan sel.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, anda boleh menggunakan rujukan berstruktur untuk menjadikannya lebih mudah dan lebih intuitif untuk bekerja dengan jadual data apabila anda menggunakan Formula yang merujuk kepada jadual, sama ada bahagian Jadual, atau seluruh jadual. Ciri ini tidak disokong dalam Excel 97-2003, dan rujukan berstruktur akan ditukar kepada rujukan sel.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi formula dengan rujukan berstruktur kepada jadual agar anda dapat mengubahnya kepada rujukan sel yang anda ingin guna.

Sesetengah formula mengandungi rujukan kepada jadual dalam buku kerja lain yang sedang terbuka dalam jenis Excel ini. Rujukan ini akan ditukar kepada #REF apabila disimpan dalam format Excel 97-2003 kerana ia tidak dapat ditukar menjadi rujukan helaian.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, anda boleh menggunakan rujukan berstruktur untuk menjadikannya lebih mudah dan lebih intuitif untuk bekerja dengan jadual data apabila anda menggunakan Formula yang merujuk kepada jadual, sama ada bahagian Jadual, atau seluruh jadual. Ciri ini tidak disokong dalam Excel 97-2003, dan rujukan berstruktur akan ditukar kepada rujukan sel. Walau bagaimanapun, jika rujukan berstruktur tuding ke Jadual dalam buku kerja lain yang tidak terbuka pada masa ini, ia akan ditukar dan dipaparkan sebagai ralat #REF.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi formula dengan rujukan berstruktur kepada jadual dalam buku kerja lain agar anda boleh mengubahnya untuk mengelakkan ralat #REF.

Satu atau lebih banyak sel dalam buku kerja ini mengandungi peraturan pengesahihan data yang merujuk kepada lebih daripada 8192 kawasan sel yang tidak berterusan. Peraturan pengesahihan data ini tidak akan disimpan.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2010, peraturan pengesahihan data boleh merujuk kepada lebih daripada 8192 kawasan sel. Dalam Excel 97-2007, jenis peraturan pengesahihan data tidak disokong dan tidak akan tersedia.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi peraturan pengesahihan data yang merujuk kepada lebih daripada 8192 kawasan sel yang tidak berterusan, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan.

Satu atau lebih banyak sel dalam buku kerja ini mengandungi peraturan pengesahihan data yang merujuk kepada nilai pada lembaran kerja lain. Peraturan pengesahihan data ini tidak akan disokong dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2010, anda boleh melaksanakan peraturan pengesahihan data yang merujuk kepada nilai pada lembaran kerja lain. Ini tidak disokong dalam Excel 97-2007.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi peraturan pengesahihan data yang merujuk kepada nilai pada lembaran kerja lain, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan agar peraturan pengesahihan data merujuk kepada nilai pada lembaran kerja yang sama.

Satu atau lebih banyak sel dalam buku kerja ini mengandungi peraturan pengesahihan data yang merujuk kepada nilai pada lembaran kerja lain. Peraturan pengesahihan data ini tidak akan disokong dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2010, anda boleh menggunakan peraturan pengesahihan data yang merujuk kepada nilai pada lembaran kerja lain. Dalam Excel 97-2007, jenis pengesahihan data tidak disokong dan tidak dipaparkan pada lembaran kerja.

Walau bagaimanapun, Semua peraturan pengesahihan data kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2010 dan lebih baru, melainkan peraturan diedit dalam Excel 97-2007.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi peraturan pengesahihan data yang merujuk kepada nilai pada lembaran kerja lain, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan pada tab Seting kotak dialog Pengesahihan Data (tab Data, kumpulan Alat Data).

Buku kerja ini mengandungi Julat Penggabungan Data dengan rujukan kepada sel di luar had baris dan lajur format fail terpilih. Rujukan formula kepada data dalam kawasan ini akan dilaraskan dan mungkin tidak dipaparkan dengan betul dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2010, julat penggabungan data boleh mengandungi formula yang merujuk kepada data di luar had baris dan lajur bagi format fail yang dipilih. Dalam Excel 97-2003, saiz lembaran kerja 65,536 baris tinggi mengikut 256 lajur lebar. Rujukan Formula kepada data dalam sel di luar had lajur dan baris ini dilaraskan dan mungkin tidak dipaparkan dengan betul.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari julat penggabungan data yang mengandungi rujukan formula kepada data di luar had baris dan lajur Excel 97-2003 kemudian lakukan perubahan yang diperlukan.

Kehilangan ketepatan yang kecil

Penyelesaian

Sesetengah formula tatasusunan dalam buku kerja ini merujuk kepada keseluruhan lajur. Dalam versi terdahulu Excel, formula ini mungkin ditukar menjadi ralat #NUM! apabila ia dikira semula.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, formula tatasusunan yang merujuk kepada keseluruhan lajur akan ditukar dan dipaparkan sebagai #NUM! Ralat apabila ia dikira semula dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari formula tatasusunan yang merujuk kepada keseluruhan lajur agar anda dapat membuat perubahan yang diperlukan untuk mengelakkan ralat #NUM.

Satu atau lebih banyak nama tertakrif dalam buku kerja ini mengandungi formula yang menggunakan lebih daripada 255 aksara yang dibenarkan dalam format fail terpilih. Formula ini akan disimpan tetapi akan terpenggal apabila diedit dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Apabila julat bernama dalam formula melebihi had 255 aksara yang disokong dalam Excel 97-2003, formula akan berfungsi dengan betul tetapi ia akan terpenggal dalam kotak dialog Nama dan tidak dapat diedit.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi julat bernama dalam formula, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan agar pengguna boleh mengedit formula dalam Excel 97-2003.

Sesetengah formula dalam buku kerja ini dipautkan ke buku kerja lain yang tertutup. Apabila formula ini dikira semula dalam versi terdahulu Excel tanpa membuka buku kerja terpaut, aksara yang melebihi had 255 aksara tidak dapat dikembalikan.

Apa maksudnya    Apabila formula dalam buku kerja dipautkan ke buku kerja lain yang tertutup, ia hanya dapat memaparkan sehingga 255 aksara apabila ia dikira semula dalam Excel 97-2003. Hasil formula mungkin terpenggal.

Apa yang perlu dilakukan    Cari sel yang mengandungi formula yang memaut ke buku kerja lain yang tertutup agar anda dapat mengesahkan pautan dan lakukan perubahan yang diperlukan untuk mengelakkan hasil formula terpenggal dalam Excel 97-2003.

Formula Pengesahihan Data mempunyai lebih daripada 255 aksara.

Apa maksudnya    Apabila formula Pengesahihan Data melebihi had 255 aksara yang disokong dalam Excel 97-2003, formula itu akan berfungsi dengan betul tetapi ia akan terpenggal dan tidak dapat diedit.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi formula Pengesahihan Data kemudian gunakan bilangan aksara yang lebih kecil dalam formula agar pengguna dapat mengeditnya dalam Excel 97-2003.

Sesetengah formula mengandungi tatasusunan dengan lebih banyak unsur daripada yang disokong oleh format fail terpilih. Tatasusunan dengan lebih daripada 256 lajur atau 65536 baris tidak akan disimpan dan mungkin menghasilkan hasil berlainan.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2010, anda boleh menggunakan Formula tatasusunan yang mengandungi unsur untuk lebih daripada 256 lajur dan baris 65536. Dalam Excel 2007, ini melebihi had untuk unsur tatasusunan dan mungkin mengembalikan hasil yang berlainan.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi formula tatasusunan yang mempunyai lebih unsur daripada yang disokong dalam versi terdahulu Excel kemudian buat perubahan yang perlu.

Buku kerja ini mengandungi perihalan tersuai untuk VBA Fungsi Takrifan Pengguna. Semua perihalan tersuai akan dialih keluar.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2010, anda boleh menggunakan Visual Basic for Applications (VBA) untuk mencipta fungsi takrifan pengguna (UDF) dengan Perihalan tersuai. Perihalan tersuai tidak disokong dalam Excel 97-2007 dan akan dialih keluar.

Apa yang perlu dilakukan    Tiada tindakan diperlukan kerana semua perihalan tersuai akan dialih keluar.

Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk menyelesaikan satu atau lebih isu keserasian ini, lihat Apa Yang Baru: Perubahan yang dibuat pada fungsi Excel.

Ciri pemformatan bersyarat tidak disokong

Ciri pemformatan bersyarat tidak disokong boleh menyebabkan isu keserasian berikut, mendorong kepada kehilangan kefungsian yang penting.

Kehilangan kefungsian yang besar

Penyelesaian

Sesetengah sel mempunyai lebih banyak format bersyarat daripada yang disokong oleh format fail terpilih. Hanya tiga syarat pertama akan dipaparkan dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, pemformatan bersyarat boleh mengandungi sehingga enam puluh empat syarat, tetapi dalam Excel 97-2003, anda akan melihat tiga syarat pertama sahaja.

Walau bagaimanapun, Semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2007 dan lebih baru, melainkan peraturan diedit dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mempunyai pemformatan bersyarat yang menggunakan lebih daripada tiga syarat, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan untuk menggunakan tidak lebih daripada tiga syarat.

Sesetengah sel mempunyai julat pemformatan bersyarat bertindih. Versi Excel terdahulu tidak akan menilai semua peraturan pemformatan bersyarat pada sel bertindih. Sel bertindih akan menunjukkan pemformatan bersyarat berbeza.

Apa maksudnya    Julat pemformatan bersyarat bertindih tidak disokong dalam Excel 97-2003 dan pemformatan bersyarat tidak dipaparkan seperti yang dijangkakan.

Walau bagaimanapun, Semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2007 dan lebih baru, melainkan peraturan diedit dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mempunyai julat pemformatan bersyarat yang bertindih, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan untuk mengelakkan pertindihan.

Satu atau lebih banyak sel dalam buku kerja ini mengandungi jenis pemformatan bersyarat yang tidak disokong dalam versi terdahulu Excel, seperti bar data, skala warna atau set ikon.

Apa maksudnya    Dalam Excel 97-2003, anda tidak akan melihat jenis pemformatan bersyarat, seperti bar data, skala warna, set ikon, nilai berkedudukan atas atau bawah, nilai lebih atau kurang daripada purata, nilai unik atau pendua dan perbandingan lajur jadual untuk menentukan sel mana yang ingin diformatkan.

Walau bagaimanapun, Semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2007 dan lebih baru, melainkan peraturan diedit dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam penyemak keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mempunyai jenis pemformatan bersyarat yang baru dalam Excel 2007 dan lebih baru, dan kemudian lakukan perubahan yang diperlukan untuk menggunakan hanya jenis pemformatan yang disokong dalam versi terdahulu Excel.

Sesetengah sel mengandungi pemformatan bersyarat dengan opsyen Berhenti jika Benar dikosongkan. Versi Excel terdahulu tidak mengenali opsyen ini dan akan berhenti selepas syarat benar pertama.

Apa maksudnya    Dalam Excel 97-2003, pemformatan bersyarat tanpa henti apabila syarat telah dipenuhi bukan merupakan opsyen. Pemformatan bersyarat tidak lagi digunakan selepas syarat pertama adalah benar.

Walau bagaimanapun, Semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2007 dan lebih baru, melainkan peraturan diedit dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi pemformatan bersyarat dengan opsyen Berhenti jika Benar dikosongkan, kemudian klik Betulkan untuk menyelesaikan isu keserasian.

Satu atau lebih banyak sel dalam buku kerja ini mengandungi jenis pemformatan bersyarat pada julat bukan bersebelahan (seperti N atas/bawah, N% atas/bawah, purata atas/bawah atau sisihan piawai atas/bawah). Ini tidak disokong dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Dalam Excel 97-2003, anda tidak akan melihat pemformatan bersyarat dalam sel bukan bersebelahan.

Walau bagaimanapun, Semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2007 dan lebih baru, melainkan peraturan diedit dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi jenis pemformatan bersyarat pada julat bukan bersebelahan, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan untuk menggunakan peraturan pemformatan bersyarat yang tersedia dalam versi terdahulu Excel.

Sesetengah Jadual Pangsi dalam buku kerja ini mengandungi pemformatan bersyarat yang mungkin tidak dapat berfungsi dengan betul dalam versi terdahulu Excel. Peraturan pemformatan bersyarat itu tidak akan memaparkan hasil yang sama apabila anda menggunakan Jadual Pangsi ini dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Hasil pemformatan bersyarat yang anda lihat dalam laporan Jadual pangsi Excel 97-2003 tidak akan sama dalam laporan Jadual pangsi yang dicipta dalam Excel 2007 dan lebih baru.

Walau bagaimanapun, Semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2007 dan lebih baru, melainkan peraturan diedit dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari medan laporan Jadual Pangsi yang mengandungi peraturan pemformatan bersyarat, kemudian gunakan peraturan pemformatan bersyarat yang tersedia dalam versi terdahulu Excel.

Satu atau lebih banyak sel dalam buku kerja ini mengandungi pemformatan bersyarat yang merujuk kepada nilai pada lembaran kerja lain. Format bersyarat ini tidak akan disokong dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Dalam Excel 97-2007, pemformatan bersyarat yang merujuk kepada nilai pada lembaran kerja lain tidak dipaparkan.

Walau bagaimanapun, Semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2010 dan lebih baru, melainkan peraturan diedit dalam Excel 97-2007.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi pemformatan bersyarat yang merujuk kepada nilai pada lembaran kerja lain, kemudian gunakan pemformatan bersyarat yang tidak merujuk kepada nilai pada lembaran kerja lain.

Satu atau lebih banyak sel dalam buku kerja ini mengandungi pemformatan bersyarat yang menggunakan format 'Teks yang mengandungi' dengan rujukan atau formula sel. Format bersyarat ini tidak akan disokong dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya     Dalam Excel 97-2007, pemformatan bersyarat yang menggunakan Formula untuk teks yang mengandungi peraturan tidak dipaparkan pada lembaran kerja.

Walau bagaimanapun, Semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2010 dan lebih baru, melainkan peraturan diedit dalam Excel 97-2007.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi pemformatan bersyarat yang menggunakan formula untuk teks yang mengandungi peraturan, kemudian gunakan pemformatan bersyarat yang disokong oleh versi terdahulu Excel.

Satu atau lebih banyak sel dalam buku kerja ini mengandungi peraturan yang tidak akan disokong dalam versi terdahulu Excel kerana terdapat ralat formula dalam julatnya.

Apa maksudnya    Dalam Excel 97-2007, pemformatan bersyarat yang menggunakan peraturan berdasarkan julat tidak dapat dipaparkan dengan betul pada lembaran kerja apabila peraturan berdasarkan julat mengandungi ralat formula.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi peraturan berdasarkan julat yang mengandungi ralat formula, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan agar peraturan berdasarkan julat tidak mengandungi ralat formula.

Satu atau lebih banyak sel dalam buku kerja ini mengandungi susunan set ikon pemformatan bersyarat yang tidak disokong dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Dalam Excel 97-2003, bersyarat pemformatan yang memaparkan ikon khusus susunan set tidak disokong dan susunan set ikon tidak dipaparkan pada lembaran kerja.

Walau bagaimanapun, Semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excle 2007 dan lebih baru, melainkan peraturan diedit dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi pemformatan bersyarat yang memaparkan susunan set ikon khusus, kemudian pastikan pemformatan bersyarat tidak memaparkan susunan set ikon itu.

Satu atau lebih banyak sel dalam buku kerja ini mengandungi peraturan bar data yang menggunakan seting "Nilai Negatif". Bar data ini tidak akan disokong dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Dalam Excel 97-2007, pemformatan bersyarat yang mengandungi peraturan bar data yang menggunakan nilai negatif tidak dipaparkan pada lembaran kerja.

Walau bagaimanapun, Semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2010 dan lebih baru, melainkan peraturan diedit dalam Excel 97-2007.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi pemformatan bersyarat yang mengandungi bar data negatif kerana format nilai negatif disetkan kepada Automatik dalam kotak dialog Peraturan Pemformatan Baru atau Seting Paksi telah disetkan kepada Automatik atau Titik tengah sel dalam kotak dialog Seting Nilai Negatif dan Paksi kemudian lakukan perubahan yang diperlukan.

Satu atau lebih banyak sel dalam buku kerja ini mengandungi pemformatan bersyarat yang merujuk kepada lebih daripada 8192 kawasan sel yang tidak berterusan. Format bersyarat ini tidak akan disimpan.

Apa maksudnya    Dalam Excel 97-2007, pemformatan bersyarat yang merujuk kepada lebih daripada 8192 kawasan sel tidak dipaparkan pada lembaran kerja.

Walau bagaimanapun, Semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2010 dan lebih baru, melainkan peraturan diedit dalam Excel 97-2007.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi pemformatan bersyarat yang merujuk kepada lebih daripada 8192 kawasan sel yang tidak berterusan kemudian ubah bilangan kawasan sel tidak berterusan yang dirujuk oleh pemformatan bersyarat itu.

Kehilangan ketepatan yang kecil

Penyelesaian

Satu atau lebih sel dalam buku kerja ini mengandungi peraturan bar data yang menggunakan seting isian, sempadan atau "arah bar". Bar data ini tidak akan disokong dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Dalam Excel 97-2007, bersyarat pemformatan yang mengandungi peraturan bar data yang menggunakan isian warna padu atau sempadan atau kiri ke kanan dan kanan ke kiri bar arah seting untuk Bar data tidak dipaparkan pada lembaran kerja.

Walau bagaimanapun, Semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2010 atau lebih baru, melainkan peraturan diedit dalam Excel 97-2007.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi peraturan bar data pemformatan bersyarat yang menggunakan isian warna padu atau sempadan atau seting kiri ke kanan dan kanan ke kiri untuk bar data kemudian lakukan perubahan yang diperlukan.

Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk menyelesaikan satu atau lebih isu keserasian ini, lihat artikel berikut:

Ciri pencartaan tidak disokong

Ciri pencartaan tidak disokong boleh menyebabkan isu keserasian berikut, mendorong kepada kehilangan kefungsian yang penting.

Kehilangan kefungsian yang besar

Penyelesaian

Carta mengandungi tajuk atau label data dengan lebih daripada 255 aksara. Aksara yang melebihi had 255 aksara tidak akan disimpan.

Apa maksudnya    Carta atau tajuk paksi dan label data dihadkan kepada 255 aksara dalam Excel 97-2003 dan sebarang aksara yang melebihi had ini akan hilang.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari tajuk atau label data yang melebihi had 255 aksara, pilih tajuk atau label data dan editnya agar ia mengandungi 255 atau kurang aksara.

Sesetengah pemformatan pada carta dalam buku kerja ini tidak disokong dalam versi terdahulu Excel dan tidak akan dipaparkan.

Apa maksudnya    Isian bentuk tersuai, rangka bentuk dan kesan bentuk (seperti kesan cahaya dan permukaan landai atau pemformatan baris gradien) tidak tersedia dalam Excel 97-2003 dan tidak dapat dipaparkan.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari pemformatan tersuai yang tidak disokong kemudian ubah pemformatan tersuai tersebut kepada pemformatan yang disokong dalam versi terdahulu Excel.

Versi terdahulu Excel hanya menyokong warna daripada palet warna. Apabila buku kerja dibuka dalam versi terdahulu Excel, semua warna baris akan dipetakan dengan warna terdekat dalam palet warna dan carta mungkin memaparkan berbilang siri dalam warna yang sama.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, terdapat sokongan ke atas kepada 16 juta warna, tetapi Excel 97-2003 had warna untuk mereka yang tersedia pada palet warna standard. Warna yang tidak disokong akan diubah kepada warna yang paling hampir pada palet warna standard, yang mungkin warna yang telah digunakan.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari warna tersuai yang tidak disokong kemudian ubah warna yang tidak disokong itu menggunakan palet warna standard.

Buku kerja ini mengandungi carta dengan lebih banyak titik data yang boleh dipaparkan oleh versi terdahulu Excel. Hanya 32,000 titik data pertama per siri dalam carta 2D dan 4,000 titik data pertama per siri dalam carta 3D akan dipaparkan apabila buku kerja dibuka dalam versi Excel sebelum versi semasa.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2010, anda boleh menggunakan lebih daripada 32,000 titik data per siri dalam Carta 2-D dan lebih 4,000 titik data per siri dalam carta 3D. Ini melebihi had titik data per siri dalam Excel 97-2007.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari carta yang melebihi had titik data per siri kemudian lakukan perubahan yang diperlukan untuk memastikan titik data berada dalam had.

Ciri grafik, objek dan kawalan ActiveX tidak disokong

Ciri grafik, objek dan kawalan ActiveX tidak disokong boleh menyebabkan isu keserasian berikut, mendorong kepada kehilangan kefungsian yang penting.

Kehilangan kefungsian yang besar

Penyelesaian

Sebarang kesan pada objek ini akan dialih keluar. Sebarang teks yang melimpahi sempadan grafik ini akan kelihatan terpangkas.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, anda boleh menggunakan kesan khas, seperti bayang lutsinar yang tidak disokong dalam Excel 97-2003. Kesan khas akan dialih keluar.

Juga, bermula dengan Excel 2007, apabila anda menyelitkan teks dalam bentuk yang lebih lebar daripada bentuk, teks memaparkan merentasi sempadan bentuk. Dalam Excel 97-2003, teks ini terpenggal. Untuk mengelakkan teks terpenggal, anda boleh melaraskan saiz bentuk untuk muat yang lebih baik.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari objek yang menggunakan kesan istimewa agar anda boleh mengalih keluar kesan tersebut apabila perlu.

Objek ini tidak akan dapat diedit lagi.

Apa maksudnya    Objek terbenam yang dicipta dalam Excel 2007 dan lebih baru tidak boleh diedit dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari objek yang mengandungi teks yang tidak dapat diedit kemudian lakukan perubahan yang diperlukan.

Kawalan ActiveX yang tidak terasal tidak dapat dipindahkan ke format fail terpilih. Kawalan akan hilang jika anda teruskan.

Apa maksudnya    Jika sesuatu buku kerja mengandungi kawalan ActiveX yang dianggap Tidak Selamat untuk Pengasalan (UFI), ia akan hilang apabila anda menyimpan buku kerja dalam format fail Excel terdahulu. Anda mungkin ingin menandakan kawalan tersebut sebagai Selamat untuk Pengasalan (SFI).

Apa yang perlu dilakukan    Jika anda membuka buku kerja yang mengandungi kawalan ActiveX tidak terasal dan buku kerja itu diset kepada keselamatan tinggi, anda mesti menggunakan Bar Mesej dahulu untuk mendayakannya sebelum ia boleh diasalkan.

Satu atau lebih banyak objek dalam buku kerja ini seperti bentuk, WordArt atau kotak teks mungkin membenarkan teks untuk melimpahi sempadan objek. Versi terdahulu Excel tidak mengenali opsyen ini dan akan menyembunyikan teks melimpah.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2010, anda boleh memaparkan kotak teks pada objek seperti bentuk dan memaparkan teks melangkaui sempadan objek tersebut. Dalam Excel 97-2007, teks yang melimpahi sempadan objek tidak akan kelihatan.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari kotak teks yang mengandungi teks yang melimpahi sempadan bentuk kemudian lakukan perubahan yang diperlukan untuk memastikan teks berada dalam sempadan kemudian matikan opsyen melimpahkan teks (Klik kanan bentuk, Format Bentuk, kategori Kotak Teks, kotak semak Benarkan teks untuk melimpahi bentuk).

Kehilangan ketepatan yang kecil

Penyelesaian

Buku kerja ini mengandungi Kotak Teks dengan pemformatan teks yang tidak tersedia dalam versi terdahulu Excel. Teks dalam Kotak teks akan kelihatan berbeza dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Bermula dengan Excel 2007, anda boleh menggunakan kotak teks pada objek seperti bentuk yang memaparkan lebih daripada satu lajur teks. Dalam Excel 97-2003, teks akan dipaparkan tetapi dalam format yang berbeza.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari kotak teks yang memaparkan lebih daripada satu lajur teks kemudian lakukan perubahan yang diperlukan untuk memaparkan teks dalam satu lajur sahaja (Klik kanan bentuk, Format Bentuk, kategori Kotak Teks, butang Lajur).

Ciri penyesuaian tidak disokong

Ciri penyesuaian tidak disokong boleh menyebabkan isu keserasian berikut, mendorong kepada kehilangan ketepatan yang kecil.

Kehilangan ketepatan yang kecil

Penyelesaian

Buku kerja ini mengandungi Bar Alat Capaian Segera tersuai dan/atau bahagian antara muka pengguna tersuai yang tidak disokong dalam versi terdahulu Excel. Ciri tersuai ini tidak akan tersedia dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Oleh sebab antara muka reben yang diperkenalkan dengan Office 2007 adalah sangat berbeza berbanding menu dan bar alat dalam Excel 97-2003, sebarang penyesuaian bar alat capaian segera yang dibuat dalam Excel 2007 dan kemudian 060392 yang tidak tersedia dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Excel 97-2003, anda boleh menambah perintah tersuai yang sama pada bar alat dan menu.

Ciri semak semula tidak disokong

Ciri berikut tidak disokong boleh menyebabkan isu keserasian, mendorong kepada kehilangan ketepatan yang kecil.

Kehilangan ketepatan yang kecil

Penyelesaian

Buku kerja ini akan adalah baca sahaja dan ciri buku kerja berkongsi tidak akan tersedia apabila seseorang membukanya dalam versi terdahulu Excel menggunakan penukar fail. Untuk membenarkan pengguna terus menggunakan buku kerja sebagai buku kerja berkongsi dalam versi terdahulu Excel, anda mesti menyimpannya dalam format fail versi terdahulu.

Apa maksudnya    Jika anda menghidupkan seting izinkan perubahan oleh lebih daripada satu pengguna … (tab semak semula > butang kongsi buku kerja), kemudian individu dengan Excel 97-2003 tidak akan dapat menggunakan fail jika ia berada dalam fail baru format (.xlsx, contohnya).

Apa yang perlu dilakukan    Simpan buku kerja kepada format fail Excel 97-2003, dan kemudian mengendalikan buku kerja tersebut dalam mod keserasian.

Menukar buku kerja daripada format fail .xls

Apabila anda membuka buku kerja yang dicipta dalam Excel 97-2003, dan anda tidak merancang untuk sesiapa yang bekerja pada buku kerja ini dalam versi terdahulu, anda boleh menukar buku kerja kepada format fail berdasarkan XML semasa (.xlsx .xlsb, .xlsm, .xltx, .xltm). Apabila anda menukar kepada format fail semasa, anda akan mempunyai capaian kepada semua ciri baru dan dipertingkatkan dan kefungsian yang menawarkan versi Excel yang lebih baru dan saiz fail secara umumnya akan lebih kecil.

Untuk menukar buku kerja, anda boleh:

 • Menukar buku kerja kepada format fail semasa    Apabila anda menukar buku kerja Excel 97-2003, ia digantikan dengan satu salinan buku kerja dalam format fail semasa pilihan anda (.xlsx .xlsb, .xlsm, .xltx, .xltm). Selepas buku kerja ditukar, ia adalah tidak lagi tersedia dalam format fail asal.

  Untuk menukar buku kerja kepada format fail semasa, lakukan perkara berikut:

  1. Buka buku kerja yang anda ingin tukarkan kepada format fail semasa.

   Nota    Buku kerja dibuka dalam Mod Keserasian.

  2. Pergi ke fail > maklumat > Mod keserasian > butang Tukar .

   Dalam Excel 2007, klik butang Office Klik Butang Microsoft Office .

  3. Jika anda menerima mesej tentang menukar buku kerja, klik OK.

   Petua   Jika anda tidak ingin melihat mesej ini tentang menukar buku kerja, pilih Jangan tanya saya lagi tentang menukar buku kerja.

  4. Untuk bekerja dalam format fail semasa, klik Ya untuk menutup dan membuka semula buku kerja.

 • Menyimpan buku kerja dalam format fail semasa    Jika anda ingin menyimpan salinan buku kerja dalam format fail asal, selain daripada menukar buku kerja, anda boleh menyimpan salinan buku kerja dalam salah satu format fail semasa (.xlsx .xlsb, .xlsm, .xltx, .xltm).

  Untuk menyimpan buku kerja dalam format fail semasa, lakukan yang berikut:

  1. Pergi ke fail > Simpan sebagai.

   Dalam Excel 2007, klik butang Office Klik Butang Microsoft Office .

  2. Dalam kotak Nama fail, terima nama yang disyorkan atau taipkan nama baru untuk buku kerja tersebut.

  3. Dalam senarai Simpan sebagai jenis, pilih salah satu daripada berikut:

   • Untuk menyimpan buku kerja dalam format fail semasa Buku Kerja Excel, klik .xlsx.

   • Untuk menyimpan fail dalam format fail perduaan baru, klik .xlsb.

   • Untuk menyimpan buku kerja sebagai templat, klik .xltx.

   • Jika buku kerja mengandungi makro yang anda ingin kekalkan, klik .xlsm.

   • Jika buku kerja mengandungi makro yang anda ingin kekalkan dan anda ingin menyimpan buku kerja sebagai templat, klik .xltm.

  4. Klik Simpan.

Ciri Excel 97-2003 yang tidak disokong dalam versi lebih baru

Apabila anda membuka buku kerja dalam Excel 2007 atau lebih baru yang dicipta dalam Excel 97-2003, beberapa ciri versi terdahulu Excel tidak disokong dalam buku kerja. Ciri yang tidak disokong sama ada digantikan dengan ciri dan kefungsian baru atau mereka telah dialih keluar kerana ia jarang digunakan.

Petua    Jika ciri yang tidak tersedia pada reben tetapi masih tersedia dalam Excel, anda masih boleh menggunakan ciri tersebut dengan menambahkannya pada bar alat capaian segera atau reben.

Ciri Excel 97-2003 berikut mungkin berfungsi secara berbeza, telah dialih keluar atau tidak tersedia pada reben.

Ciri lembaran kerja tidak disokong

Dalam Excel 97-2003

Dalam Excel 2007 dan lebih baru

Anda boleh menggunakan ciri AutoFormat untuk menggunakan salah satu daripada beberapa format auto untuk memformatkan julat data dengan cepat.

Galeri gaya untuk jadual, sel dan Jadual Pangsi menyediakan satu set format profesional yang boleh digunakan dengan cepat. Anda boleh memilih daripada banyak gaya yang dipratentukan atau mencipta gaya tersuai seperti yang diperlukan. Gaya menggantikan AutoFormat sebagai cara paling mudah untuk menggunakan pemformatan pada julat sel.

Anda juga masih boleh menggunakan perintah AutoFormat, tetapi anda perlu menambah perintah pada Bar Alat Capaian Segera terlebih dahulu.

Ciri jadual tidak disokong

Dalam Excel 97-2003

Dalam Excel 2007 dan lebih baru

Anda boleh mencipta senarai Excel untuk menjadikannya lebih mudah untuk menguruskan dan menganalisis Kumpulan data berkaitan dalam lembaran kerja.

Senarai Excel kini dirujuk sebagai jadual Excel untuk memadankan ciri ini dalam program Microsoft Office lain seperti Word dan PowerPoint.

Anda boleh menggunakan selitkan baris (baris khas dalam senarai Excel) untuk menambah baris data baru di hujung senarai dengan cepat.

Selitkan baris adalah tidak lagi tersedia. Untuk menambah baris baru pada jadual, tekan TAB, atau taipkan, menampal data yang anda ingin sertakan di bawah Jadual. Anda juga boleh menyelitkan baris untuk memasukkan baris data tambahan.

Anda boleh mentakrifkan nama untuk senarai.

Apabila anda mencipta jadual, nama tertakrif untuk julat yang sama dicipta pada masa yang sama. Nama ini boleh digunakan untuk merujuk jadual dalam formula yang menggunakan ciri rujukan berstruktur yang baru.

Nama yang digunakan untuk senarai dalam versi terdahulu Excel mungkin tidak memenuhi keperluan untuk nama julat dalam Excel 2007 dan kemudian, dan oleh itu tidak boleh digunakan untuk merujuk Jadual dalam Formula yang menggunakan ciri rujukan berstruktur yang baru. Untuk menggunakan nama Jadual dalam rujukan berstruktur, anda mesti mengubah nama tertakrif.

Anda boleh menerbitkan senarai Excel kepada laman Windows SharePoint Services dan bersambung ke senarai yang diterbitkan pada laman SharePoint untuk memastikan data senarai disegerakkan antara Excel dan Windows SharePoint Services.

Penyegerakan dua hala jadual Excel dengan senarai SharePoint tidak lagi disokong. Apabila anda mengeksport data jadual ke senarai SharePoint, anda hanya boleh mencipta sambungan satu arah ke data dalam senarai SharePoint.

Dengan sambungan sehala ke data dalam senarai SharePoint, perubahan yang dibuat untuk data dalam senarai SharePoint boleh digabungkan dalam Excel 2007 dan lebih baru. Apabila anda menyegar semula data Jadual dalam Excel 2007 dan lebih baru, data terkini dari laman SharePoint menulis ganti data Jadual dalam lembaran kerja, termasuk sebarang perubahan yang anda buat data Jadual. Dalam Excel 2007 dan lebih baru, anda boleh tidak lagi mengemas kini senarai SharePoint untuk memasukkan perubahan yang anda lakukan untuk data Jadual dalam Excel, selepas data telah dieksport.

Untuk mengekalkan sambungan dua hala, anda perlu menyimpan buku kerja dalam format fail Excel 97-2003 dan bukannya menukarnya kepada Excel 2007 dan format fail lebih baru.

Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk menggantikan atau menyelesaikan ciri yang tidak disokong, lihat artikel berikut:

Ciri formula tidak disokong

Dalam Excel 97-2003

Dalam Excel 2007 dan lebih baru

Rujukan baris penuh dan lajur penuh yang digunakan dalam buku kerja boleh memasukkan data dalam sel yang terletak dalam had baris dan lajur bagi Excel 97-2003.

Rujukan baris penuh dan lajur penuh secara automatik ambil kira sel dalam saiz grid yang lebih besar daripada Excel 2007 dan lebih baru. Ini bermakna bahawa yang rujukan = A:A, yang merujuk kepada sel A1:A65536 dalam versi terdahulu Excel, merujuk kepada sel A1:A1048576 dalam Excel 2007 dan format fail lebih baru.

Menukar buku kerja daripada versi terdahulu Excel untuk Excel 2007 dan format fail lebih baru boleh menyebabkan masalah apabila rujukan baris atau lajur penuh digunakan dalam buku kerja tersebut, dan data yang tidak dimaksudkan untuk dimasukkan dalam rujukan telah dimasukkan dalam sel yang melebihi had baris dan lajur versi terdahulu Excel.

Begitu juga, jika fungsi khusus yang mengira bilangan sel, baris atau lajur dalam rujukan telah digunakan (seperti COUNTBLANK, ROWS, dan COLUMN), dan fungsi ini merujuk baris atau lajur penuh, hasil yang dikembalikan oleh fungsi ini mungkin berbeza daripada yang dijangkakan.

Nama khusus yang menggunakan gabungan huruf dan nombor (seperti sebagai USA1, FOO100, dan MGR4) boleh ditakrifkan dan digunakan dalam formula dalam Excel 97-2003 sebab ia tidak berkonflik dengan rujukan sel.

Dengan had baru 16,384 lajur, lajur dalam Excel 2007 dan kemudian mengembangkan lajur XFD. Ini bermakna bahawa nama khusus (seperti USA1, FOO100, dan MGR4) yang anda boleh menentukan dalam versi terdahulu Excel akan berkonflik dengan rujukan sel yang sah dalam Excel 2007 dan lebih baru. Selain itu, Excel 2007 dan kemudian rizab nama yang bermula dengan XL untuk kegunaan dalaman.

Apabila nama serasi ditemui apabila anda menukar buku kerja daripada versi terdahulu Excel Excel 2007 dan format fail lebih baru, anda akan diberitahu tentang konflik. Untuk membezakan nama ini rujukan sel, garis bawah (_) akan ditambah sebagai awalan secara automatik nama serasi.

Rujukan buku kerja luaran dan fungsi yang mengambil rujukan rentetan (seperti INDIRECT) tidak dikemas kini - rujukan dan fungsi ini mesti diubah secara manual.

Excel 2007 dan lebih baru juga tidak akan mengubah nama tertakrif yang dirujuk melalui Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kod. Kod VBA yang merujuk nama serasi tidak akan berfungsi dan mesti dikemas kini.

Ciri pencartaan tidak disokong

Dalam Excel 97-2003

Dalam Excel 2007 dan lebih baru

Mencipta carta.

Anda mencipta carta dengan mengklik jenis carta yang anda inginkan pada reben (tab Selitkan, kumpulanCarta). Selepas mencipta carta, anda boleh menggunakan Alat Carta untuk mengubah suai dan memformatkan carta.

Anda boleh mengubah saiz carta berbilang secara serentak.

Anda mesti mengubah saiz bagi setiap carta secara individu.

Apabila helaian carta sedia ada yang mengandungi data dipilih, anda boleh menekan F11 untuk mencipta helaian carta dengan data yang sama.

Anda tidak lagi boleh membuat pendua helaian carta yang mengandungi data dengan menekan F11.

Menekan F11 apabila helaian carta sedia ada yang mengandungi data dipilih akan mencipta helaian carta baru tanpa data.

Anda boleh mengubah putaran carta 3-D menggunakan tetikus.

Anda tidak boleh menggunakan tetikus untuk mengubah putaran carta 3-D.

Anda hanya boleh mengubah putaran carta 3-D dengan menentukan seting dalam kategori Putaran 3-D dalam kotak dialog Formatkan Carta Kawasan.

Anda boleh menggunakan isian corak dalam unsur carta.

Selain daripada isian corak dalam unsur carta, anda boleh menggunakan gambar dan isian tekstur.

Carta dengan isian corak yang dicipta dalam versi Excel yang terdahulu kelihatan sama apabila ia dibuka dalam Excel 2007 dan lebih baru, tetapi anda tidak boleh menggunakan corak isian dalam unsur Carta yang lain.

Anda boleh menggunakan perintah Saiz dengan tetingkap untuk mensaiz semula carta yang terletak pada helaian carta secara automatik apabila anda mengubah saiz tetingkap.

Selain daripada perintah Saiz dengan tetingkap, anda boleh menggunakan perintah Zum ke Pilihan untuk mencapai hasil yang sama.

Kotak teks dicipta secara automatik apabila anda mengklik mana-mana pada carta dan mula menaip.

Anda tidak boleh mencipta kotak teks apabila anda klik di mana-mana pada carta dan mula menaip.

Untuk menambah kotak teks pada carta, gunakan perintah Selitkan Kotak Teks.

Secara lalai, carta disalin ditampalkan sebagai gambar dalam dokumen Word atau persembahan PowerPoint.

Secara lalai, carta disalin ialah dokumen dalam Word 2007 atau lebih baru yang ditampal atau PowrPoint atau lebih baru persembahan sebagai objek yang dipautkan kepada carta Excel.

Anda boleh mengubah cara carta disalin ditampalkan dengan mengklik butang Opsyen Tampal yang dipaparkan apabila anda menampal carta kemudian menampal carta sebagai gambar atau seluruh buku kerja.

Anda boleh menggunakan jadual Word sebagai data untuk carta baru.

Jadual dalam Word 2007 atau lebih baru tidak boleh digunakan sebagai data untuk Carta baru.

Apabila anda mencipta Carta dalam Word 2007 atau lebih baru, anda mendapat lembaran kerja dengan data sampel dan bukannya data dalam Jadual Word dipilih. Untuk memplotkan data Jadual Word Carta baru, anda perlu menyalin data ke lembaran kerja, menggantikan data sampel yang sedia ada.

Anda boleh menentukan opsyen saiz carta dicetak dan penskalaan pada tab Carta bagi kotak dialog Persediaan Halaman. Tab Carta tersedia hanya apabila carta dipilih (menu Fail, perintah Persediaan Halaman).

Opsyen saiz carta dicetak dan penskalaan tidak lagi tersedia pada tab Carta bagi kotak dialog Persediaan Halaman. Tab Carta hanya tersedia apabila carta dipilih (tab Tataletak Halaman, kumpulan Persediaan Halaman, Pelancar Kotak Dialog Imej butang .

Anda boleh menambah data pada carta dengan memilih data dalam lembaran kerja dan menyeretnya ke dalam carta.

Anda tidak lagi boleh menyeret data dari lembaran kerja kepada carta.

Anda boleh menggunakan kaedah lain untuk menambahkan data kepada carta.

Anda boleh menyeret titik data pada carta dan mengubah nilai sumbernya pada lembaran kerja.

Menyeret titik data untuk mengubah nilai sumber pada lembaran kerja tidak lagi disokong.

Bentuk dilukis dalam format yang berbeza dengan format bentuk yang digunakan dalam Excel 97-2003.

Bentuk yang dilukis dalam versi terdahulu Excel tidak dikumpulkan dengan bentuk yang dilukis dalam Excel 2007 dan lebih baru, walaupun bentuk dinaik taraf ke versi terkini. Anda tidak dapat memilih bentuk yang dicipta dalam versi Excel yang lain pada masa yang sama. Bentuk yang dicipta dalam versi Excel yang berlainan dilapiskan di atas bentuk semasa.

Agak sama seperti bentuk, carta yang dicipta dalam Excel 2007 dan lebih baru tidak boleh dilapiskan ke atas helaian dialog yang dicipta dalam versi terdahulu Excel, dan anda tidak dapat melihat Carta yang dilapiskan di bawah helaian dialog ini.

Untuk memilih carta semasa, gunakan kotak pilihan unsur carta (Alat Carta, tab Format, kumpulan Pilihan Semasa).

Untuk memilih carta atau bentuk tersembunyi yang dicipta dalam versi Excel yang terdahulu, anda mesti menambah terlebih dahulu perintah Pilih Berbilang Objek kepada Bar Alat Capaian Segera atau kepada kumpulan tersuai pada reben.

Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk menggantikan atau menyelesaikan ciri yang tidak disokong, lihat artikel berikut:

Ciri Jadual Pangsi tidak disokong

Dalam Excel 97-2003

Dalam Excel 2007 dan lebih baru

Anda boleh mentakrifkan nama untuk laporan Jadual Pangsi.

Nama yang digunakan untuk laporan Jadual pangsi dalam versi terdahulu Excel mungkin tidak memenuhi keperluan untuk nama julat dalam Excel 2007 dan kemudian, dan oleh itu tidak boleh digunakan untuk merujuk Jadual dalam Formula yang menggunakan ciri rujukan berstruktur yang baru. Untuk menggunakan nama laporan Jadual pangsi dalam rujukan berstruktur, anda mesti mengubah nama tertakrif.

Ahli terhitung yang ditakrifkan dalam kiub OLAP dipaparkan secara lalai dalam laporan Jadual Pangsi.

Ahli terhitung yang ditakrifkan dalam kiub OLAP tidak lagi dipaparkan secara lalai dalam laporan Jadual Pangsi, tetapi ukuran terhitung (ahli terhitung dalam dimensi Ukuran) dipaparkan secara lalai.

Anda boleh memaparkan ahli terhitung dengan memilih Tunjukkan ahli terhitung daripada pelayan OLAP pada tab Paparan dalam kotak dialog Opsyen Jadual Pangsi (Alat Jadual Pangsi, tab Opsyen, kumpulan Jadual Pangsi, Opsyen).

Versi Microsoft SQL Server Analysis Services yang terdahulu daripada SQL Server 2005 Analysis Services digunakan untuk menyokong laporan Jadual Pangsi OLAP.

Opsyen penapisan yang baru dalam laporan Jadual Pangsi OLAP memerlukan sokongan untuk subpilih pada pelayan OLAP. SQL Server 2005 Analysis Services atau SQL Server 2008 Analysis Services menyokong subpilih untuk menjadikan semua opsyen penapisan tersedia.

Apabila anda menukar buku kerja daripada versi terdahulu Excel untuk Excel 2007 dan format fail lebih baru, hanya opsyen penapisan yang tersedia dalam laporan Jadual pangsi Excel 2003 akan tersedia dalam Excel 2007 dan laporan Jadual pangsi kemudian, kerana versi terdahulu SQL Server Analysis Services tidak menyokong subpilih.

Anda boleh menggunakan Bestari Kiub OLAP untuk mencipta fail kiub OLAP daripada sumber data hubungan. Dengan menggunakan ciri ini, anda boleh menambah struktur data berhierarki kepada data hubungan supaya data hubungan boleh dilihat dalam laporan Jadual Pangsi dan disimpan dalam fail berasingan.

Bestari Kiub OLAP tidak lagi tersedia. Untuk mencipta laporan Jadual Pangsi yang berdasarkan data hubungan, anda boleh menyambung ke data hubungan secara langsung, atau anda boleh mengimport data hubungan ke dalam buku kerja Excel.

Anda menggunakan Bestari Jadual Pangsi untuk mencipta laporan Jadual Pangsi dan Bestari Carta Pangsi untuk mencipta laporan Carta Pangsi.

Bestari Jadual Pangsi dan Bestari Carta Pangsi tidak tersedia pada reben Office Fluent. Sebaliknya, anda menggunakan perintah Selitkan Jadual Pangsi dan Selitkan Carta Pangsi untuk mencipta laporan Jadual Pangsi atau laporan Carta Pangsi dalam satu langkah (tab Selitkan, kumpulan Jadual, butang Jadual Pangsi).

Anda masih boleh menggunakan Bestari Bestari Jadual Pangsi dan Bestari Carta Pangsi dengan menambahkannya pada Bar Alat Capaian Segera atau kumpulan tersuai pada reben. Sesetengah ciri biasa hanya tersedia apabila anda menggunakan bestari, seperti medan halaman ditentukan pelayan, opsyen untuk mengoptimumkan memori, keupayaan untuk mencipta laporan Jadual Pangsi secara nyata berdasarkan laporan Jadual Pangsi lain, dan julat berbilang penyatuan.

Label tersuai dan pemformatan item akan hilang apabila anda meruntuhkan medan.

Laporan Jadual Pangsi mengekalkan penyesuaian item (seperti label tersuai dan pemformatan item) walaupun apabila item tersebut tidak kelihatan buat sementara dalam laporan Jadual Pangsi.

Apabila anda menukar buku kerja daripada versi terdahulu Excel untuk Excel 2007 dan format fail lebih baru, label tersuai dan pemformatan item digunakan apabila anda meruntuhkan medan. Label tersuai sentiasa tersedia dalam buku kerja, walaupun apabila medan dialih keluar daripada laporan Jadual pangsi dan kemudian ditambah sekali lagi pada masa lain.

Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk menggantikan atau menyelesaikan ciri yang tidak disokong, lihat artikel berikut:

Format fail tidak disokong

Sokongan untuk format fail berikut telah dialih keluar dari Office 2007 dan lebih baru. Anda tidak akan dapat membuka atau menyimpan buku kerja dalam format fail ini.

Format fail yang tidak disokong dalam Excel 2007 dan lebih baru

WK1, ALL(1-2-3)

WK4 (1-2-3)

WJ1 (1-2-3 Japanese) (*.wj1)

WJ3 (1-2-3 Japanese) (*.wj3)

WKS (1-2-3)

WKS (Works Japanese) (*.wks)

WK3, FM3(1-2-3)

WK1, FMT(1-2-3)

WJ2 (1-2-3 Japanese) (*.wj2)

WJ3, FJ3 (1-2-3 Japanese) (*.wj3)

DBF 2 (dBASE II)

WQ1 (Quattro Pro/DOS)

Microsoft Excel Chart (*.xlc)

Sokongan untuk format fail berikut telah berubah.

Format fail

Dalam Excel 2007 dan lebih baru

Web Page (*.htm; *.html)

Office 2007 dan kemudian tidak lagi maklumat ciri kedai khusus Excel dalam format fail ini. Anda boleh membuka fail dalam format ini, mengekalkan sebarang ciri khusus Excel yang dicipta dalam versi terdahulu Excel. Walau bagaimanapun, anda boleh menyimpan fail tersebut (atau buku kerja lain) dalam format fail ini untuk menerbitkan tujuan sahaja.

Single File Web Page (*.mht; *.mhtml)

Office 2007 dan kemudian tidak lagi maklumat ciri kedai khusus Excel dalam format fail ini. Anda boleh membuka fail dalam format ini, mengekalkan sebarang ciri khusus Excel yang dicipta dalam versi terdahulu Excel. Walau bagaimanapun, anda boleh menyimpan fail tersebut (atau buku kerja lain) dalam format fail ini untuk menerbitkan tujuan sahaja.

Menyemak buku kerja Excel untuk keserasian dengan versi terdahulu Excel

Untuk memastikan bahawa Excel 2007 atau lebih baru buku kerja tidak mempunyai isu keserasian yang menyebabkan kehilangan kefungsian yang penting atau kehilangan ketepatan yang kecil dalam versi terdahulu Excel, anda boleh menjalankan penyemak keserasian. Penyemak keserasian mendapati isu keserasian yang mungkin dan membantu anda mencipta laporan agar anda boleh menyelesaikannya.

Penting    Apabila anda bekerja pada buku kerja dalam mod keserasian, tempat buku kerja berada dalam format fail Excel 97-2003 (.xls) dan bukannya baru Excel 2007 dan format fail berdasarkan XML lebih baru (.xlsx) atau format fail perduaan (.xlsb), penyemak keserasian akan berjalan secara automatik apabila anda menyimpan buku kerja.

 1. Dalam Excel 2007 dan lebih baru, buka buku kerja yang anda ingin semak keserasian.

 2. Pada tab Fail, klik Maklumat.

 3. Klik butang Semak untuk Isu kemudian klik Semak Keserasian.

  Kotak dialog Penyemak Keserasian

 4. Untuk menyemak buku kerja untuk keserasian setiap kali anda menyimpannya, pilih kotak semak Semak keserasian apabila menyimpan buku kerja ini.

 5. Untuk mencipta laporan dalam lembaran kerja yang berasingan bagi semua isu yang disenaraikan dalam kotak Ringkasan, klik Salin kepada Helaian Baru.

  Petua    Jika tersedia, anda boleh klik Cari untuk mencari isu dalam lembaran kerja atau Baiki untuk menyelesaikan isu ringkas. Untuk isu yang lebih kompleks, klik Bantuan untuk maklumat lanjut.

Perlukan bantuan lanjut?

Anda sentiasa boleh tanya pakar dalam Komuniti teknikal Excel, dapatkan sokongan dalam komuniti jawapanatau cadangkan ciri baru atau peningkatan pada Excel pengguna suara.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Excel pemformatan dan ciri yang tidak dipindahkan ke format fail lain

Excel an Menyimpan buku kerja untuk keserasian dengan versi terdahulu Excel

keserasian lembaran kerja

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×