Menggunakan Bahagian Web Pemapar XML untuk memaparkan data berstruktur serta dokumen dan borang berasaskan XML

Anda boleh menggunakan Bahagian Web Pemapar XML untuk memaparkan Bahasa Penanda Boleh Perluas (XML) dan menggunakan Transformasi Bahasa Helaian Gaya Boleh Perluas (XSLT) pada XML sebelum kandungan dipaparkan.

Penting:  Kandungan yang dipaparkan dalam Bahagian Web XML tidak boleh mengandungi unsur HTML FORM. Jika anda perlu menggunakan unsur HTML FORM, pertimbangkan untuk menggunakan Bahagian Web Pemapar Halaman atau Bahagian Web Borang.

Dalam artikel ini

Cara anda boleh menggunakan Bahagian Web

Cara untuk menambahkan kandungan pada Bahagian Web

Menggabungkan kandungan XML diedit dan terpaut

Menambah Bahagian Web pada halaman

Mengedit sifat Bahagian Web

Mengkonfigurasikan sifat tersuai Bahagian Web

Mengkonfigurasikan sifat umum Bahagian Web

Cara anda boleh menggunakan Bahagian Web

Anda boleh menggunakan Bahagian Web XML untuk memaparkan:

 • Struktur data dari pangkalan data jadual atau pertanyaan.

 • Dokumen berdasarkan XML.

 • Borang XML yang menggabungkan data berstruktur dan tidak berstruktur, seperti laporan status mingguan atau laporan perbelanjaan perjalanan.

Halaman Atas

Cara untuk menambahkan kandungan pada Bahagian Web

Terdapat dua cara anda boleh menambahkan kandungan pada Bahagian Web Pemapar XML:

 • Editor XML dan XSL    Anda boleh menggunakan editor ini untuk memasukkan atau mengubah suai kod sumber XML dan XSLT. Editor sumber XML dan XSL ialah editor teks biasa yang ditujukan untuk pengguna yang mempunyai pengetahuan tentang sintaks XML dan XSLT.

 • Pautan XML dan XSL    Selain mengedit XML dan XSLT, anda boleh memasukkan hiperpautan pada fail teks yang mengandungi kod sumber XML dan XSLT. Dua protokol hiperpautan sah yang anda boleh gunakan ialah:

  • Protokol Pindahan Hiperteks (http://)

  • Protokol Pindahan Hiperteks dengan privasi yang menggunakan penyulitan Lapisan Soket Selamat (SSL) (https://)

   Anda boleh menggunakan URL mutlak atau URL relatif. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh menggunakan laluan fail.

Halaman Atas

Menggabungkan kandungan XML diedit dan terpaut

Anda boleh menggabungkan kandungan XML diedit dan terpaut untuk menyediakan kedua-dua maklumat utama dan sekunder. Contohnya, anda boleh menyediakan mesej ralat sebagai maklumat sekunder dalam kandungan XML diedit, jika kandungan XML terpaut atau maklumat utama tidak tersedia. Apabila anda menggabungkan kedua-dua kandungan XML diedit dan terpaut, kandungan yang dipautkan akan sentiasa digunakan terlebih dahulu. Jika kandungan yang dipautkan tidak boleh dicapai, kandungan XML yang diedit akan digunakan.

Nota:  Menggabungkan kandungan XSL diedit dan terpaut melalui cara ini tidak disokong.

Halaman Atas

Menambah Bahagian Web pada halaman

Untuk mengedit halaman, anda mestilah sekurang-kurangnya mempunyai keizinan yang diperoleh dengan ditambahkan pada kumpulan SharePoint Ahli <Nama Laman> untuk laman tersebut.

 • Daripada halaman, dalam reben, klik tab Halaman kemudian klik perintah Edit.

  Imej: Perintah edit tab Edit

  Nota: Jika perintah Edit dinyahdayakan, anda mungkin tidak mempunyai keizinan untuk mengedit halaman. Sila hubungi pentadbir anda.

 • Klik pada halaman yang anda ingin tambahkan Bahagian Web, klik tab Selitkan kemudian klik Bahagian Web.

  Perintah Web Part

 • Di bawah Kategori, pilih kategori, seperti Senarai dan Pustaka, pilih Bahagian Web yang anda ingin tambahkan pada halaman, seperti Pengumuman, kemudian klik Tambah.

  Pemilih Web Part

  Apabila anda memilih Bahagian Web, maklumat mengenai Bahagian Web dipaparkan dalam Perihal Bahagian Web.

 • Apabila anda selesai mengedit halaman, klik tab Halaman kemudian klik Simpan.

Nota:  Bahagian Web Pemapar XML berada dalam kategori Menggulung Kandungan.

Bahagian Web Pemapar XML ditambahkan pada halaman yang anda pilih untuk menempatkannya.

Halaman Atas

Mengedit sifat Bahagian Web

 1. Untuk mengedit sifat Bahagian Web, tuding ke Bahagian Web, kemudian klik anak panah ke bawah.
  Tuding ke Bahagian Web

 2. Klik pada Edit Bahagian Web.
  Klik Edit Bahagian Web

Sifat Bahagian Web dipaparkan dalam anak tetingkap alat.

Halaman Atas

Mengkonfigurasikan sifat tersuai Bahagian Web

Berikut ialah sifat yang unik untuk Bahagian Web XML:

Sifat

Perihalan

Editor XML

Digunakan untuk memasukkan kod sumber XML ke dalam editor teks biasa. Pengetahuan tentang sintaks XML diperlukan untuk menggunakan editor ini.

Pautan XML

Digunakan untuk memasukkan hiperpautan pada fail teks yang mengandungi kod sumber XML. Dua protokol hiperpautan sah yang anda boleh gunakan ialah:

 • Protokol Pindahan Hiperteks (http://)

 • Protokol Pindahan Hiperteks dengan privasi yang menggunakan penyulitan Lapisan Soket Selamat (SSL) (https://)

Anda boleh menggunakan URL mutlak atau URL relatif. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh menggunakan laluan fail.

Editor XSL

Gunakannya untuk memasukkan kod sumber XSLT ke dalam editor teks biasa. Pengetahuan tentang sintaks XSLT diperlukan untuk menggunakan editor ini.

Pautan XSL

Digunakan untuk memasukkan hiperpautan pada fail teks yang mengandungi kod sumber XSLT. Dua protokol hiperpautan sah yang anda boleh gunakan ialah:

 • Protokol Pindahan Hiperteks (http://)

 • Protokol Pindahan Hiperteks dengan privasi yang menggunakan penyulitan Lapisan Soket Selamat (SSL) (https://)

Anda boleh menggunakan URL mutlak atau URL relatif. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh menggunakan laluan fail.

Halaman Atas

Mengkonfigurasikan sifat umum Bahagian Web

Bahagian Web berkongsi set sifat umum yang mengawal penampilan, tataletak dan ciri lanjutannya. Anda mengubah sifat Bahagian Web dalam anak tetingkap alat.

Nota: Sifat Bahagian Web umum yang anda lihat dalam anak tetingkap alat mungkin berbeza dari yang dinyatakan dalam seksyen ini kerana beberapa sebab:

 • Untuk melihat seksyen Lanjutan dalam anak tetingkap alat, anda mesti mempunyai keizinan yang sesuai.

 • Untuk Bahagian Web khusus, pembangun Bahagian Web mungkin memilih untuk tidak memaparkan satu atau lebih sifat umum ini atau mungkin memilih untuk mencipta dan memaparkan sifat tambahan yang tidak disenaraikan di bawah dalam seksyen Penampilan, Tataletak dan Lanjutan anak tetingkap alat.

 • Beberapa keizinan dan seting sifat mungkin menyahdayakan atau menyembunyikan sifat Bahagian Web.

Penampilan

Sifat

Perihalan

Tajuk

Menentukan tajuk Bahagian Web yang muncul dalam bar tajuk Bahagian Web.

Ketinggian

Menentukan ketinggian Bahagian Web.

Lebar

Menentukan lebar Bahagian Web.

Keadaan Krom

Menentukan sama ada keseluruhan Bahagian Web muncul pada halaman apabila pengguna membuka halaman. Secara lalai, keadaan krom disetkan kepada Normal dan keseluruhan Bahagian Web muncul. Hanya bar tajuk muncul apabila keadaan disetkan kepada Diminimumkan.

Jenis Krom

Menentukan sama ada bar tajuk dan sempadan bingkai Bahagian Web dipaparkan.

Tataletak

Sifat

Perihalan

Tersembunyi

Menentukan sama ada Bahagian Web dapat dilihat apabila pengguna membuka halaman tersebut. Jika kotak semak ditanda, Bahagian Web hanya dapat dilihat apabila anda mereka bentuk halaman dan menambahkan akhiran (Tersembunyi) pada tajuk.

Anda boleh menyembunyikan Bahagian Web jika anda ingin menggunakannya untuk menyediakan data bagi Bahagian Web lain melalui sambungan Bahagian Web tetapi anda tidak ingin memaparkan Bahagian Web itu.

Arah

Menentukan arah teks dalam kandungan Bahagian Web. Contohnya, bahasa Arab merupakan bahasa kanan ke kiri; bahasa Inggeris dan kebanyakan bahasa Eropah lain merupakan bahasa kiri ke kanan. Seting ini mungkin tidak tersedia untuk semua jenis Bahagian Web.

Zon

Menentukan zon pada halaman yang terletaknya Bahagian Web.

Nota: Zon pada halaman tersebut tidak tersenarai dalam kotak senarai apabila anda tidak mempunyai keizinan untuk mengubah suai zon.

Indeks Zon

Menentukan kedudukan Bahagian Web dalam zon apabila zon mengandungi lebih daripada satu Bahagian Web.

Untuk menentukan tertib, taipkan integer positif dalam kotak teks.

Jika Bahagian Web dalam zon disusun dari atas ke bawah, nilai 1 bermakna Bahagian Web muncul di bahagian atas zon. Jika Bahagian Web dalam zon disusun dari kiri ke kanan, nilai 1 bermakna Bahagian Web muncul di bahagian kiri zon.

Contohnya, apabila anda menambah Bahagian Web pada zon kosong yang diaturkan dari atas ke bawah, Indeks Zon adalah 0. Apabila anda menambah Bahagian Web kedua ke bahagian bawah zon, Indeks Zonnya adalah 1. Untuk mengalih Bahagian Web ke bahagian atas zon, taip 0, kemudian taip 1 untuk Bahagian Web pertama.

Nota: Setiap Bahagian Web dalam zon mesti mempunyai nilai Indeks Zon yang unik. Oleh itu, mengubah nilai Indeks Zon pada Bahagian Web semasa juga akan mengubah nilai Indeks Zon pada Bahagian Web lain dalam zon.

Lanjutan

Sifat

Perihalan

Membenarkan Meminimumkan

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh diminimumkan.

Membenarkan Tutup

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh dialih keluar dari halaman.

Membenarkan Sorok

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh disembunyikan.

Membenarkan Perubahan Zon

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh dialih ke zon lain.

Membenarkan Sambungan

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh menyertai sambungan dengan Bahagian Web lain.

Membenarkan Mengedit dalam Pandangan Peribadi

Menentukan sama ada sifat Bahagian Web boleh diubah suai dalam pandangan peribadi.

Mod Eksport

Menentukan tahap data yang diizinkan untuk dieksport bagi Bahagian Web ini. Bergantung pada konfigurasi anda, seting ini mungkin tidak tersedia.

URL Tajuk

Menentukan URL fail yang mengandungi maklumat tambahan mengenai Bahagian Web. Fail dipaparkan dalam tetingkap pelayar berasingan apabila anda mengklik tajuk Bahagian Web.

Perihalan

Menentukan Petua Skrin yang muncul apabila anda meletakkan penuding tetikus pada tajuk Bahagian Web atau ikon Bahagian Web. Nilai sifat ini digunakan apabila anda mencari Bahagian Web menggunakan perintah Cari pada menu Cari Bahagian Web anak tetingkap alat.

URL Bantuan

Menentukan lokasi fail yang mengandungi maklumat Bantuan mengenai Bahagian Web. Maklumat Bantuan dipaparkan dalam tetingkap pelayar berasingan apabila anda mengklik perintah Bantuan pada menu Bahagian Web.

Mod Bantuan

Menentukan cara pelayar akan memaparkan kandungan Bantuan untuk Bahagian Web.

Pilih salah satu daripada berikut:

Modal Membuka tetingkap pelayar berasingan, jika pelayar mempunyai keupayaan ini. Pengguna mesti menutup tetingkap sebelum kembali ke halaman Web.

Tanpa Model Membuka tetingkap pelayar berasingan, jika pelayar mempunyai keupayaan ini. Pengguna tidak perlu menutup tetingkap sebelum kembali ke halaman Web. Ini nilai lalai.

Navigasi Membuka halaman Web dalam tetingkap pelayar semasa.

Nota: Walaupun Bahagian Web Microsoft ASP.NET tersuai menyokong sifat ini, topik Bantuan SharePoint lalai hanya dibuka dalam tetingkap pelayar berasingan.

URL Imej Ikon Katalog

Menentukan lokasi fail yang mengandungi imej yang akan digunakan sebagai ikon Bahagian Web dalam Senarai Bahagian Web. Saiz imej mestilah 16 kali 16 piksel.

URL Imej Ikon Tajuk

Menentukan lokasi fail yang mengandungi imej yang akan digunakan dalam bar tajuk Bahagian Web. Saiz imej mestilah 16 kali 16 piksel.

Mengimport Mesej Ralat

Menentukan mesej yang dipaparkan jika terdapat masalah mengimport Bahagian Web.

Halaman Atas

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×