Mengesetkan sifat kelakuan jadual untuk laporan Power View

Jika anda menggunakan Power View, anda boleh mengesetkan sifat kelakuan jadual untuk mengubah kelakuan perkumpulan bagi baris butiran dan menyediakan peletakan lalai yang lebih baik untuk mengenal pasti maklumat (seperti nama, ID foto atau imej logo) dalam bekas jubin, kad dan carta.

Nota:  Anda perlu mengesetkan Pengecam Baris sebelum anda boleh mengesetkan sifat lain.

 1. Buka Power Pivot. Lihat Memulakan tambahan Power Pivot dalam Microsoft Excel 2013 untuk butiran.

 2. Klik tab jadual di bahagian bawah tetingkap untuk memilih jadual yang anda konfigurasikan sifatnya.

 3. Klik Lanjutan > Kelakuan Jadual.

 4. Dalam Pengecam Baris, pilih lajur dalam jadual yang mengandungi nilai unik sahaja dan tidak mempunyai nilai kosong. Mengesetkan pengecam baris ialah langkah pertama untuk menentukan sifat yang lain.

 5. Dalam Kekalkan Baris Unik, pilih lajur yang harus dianggap sebagai unik walaupun ia merupakan pendua (contohnya, nama pertama dan nama keluarga pekerja untuk kes yang mana dua atau lebih pekerja berkongsi nama yang sama).

 6. Lajur Label Lalai menyediakan nama paparan untuk mewakili data baris (contohnya, nama pekerja dalam rekod pekerja).

Dalam beberapa penggambaran Power View seperti kad, label lalai dipaparkan dalam fon yang lebih besar. Jika anda juga telah mengesetkan imej lalai, label lalai muncul di bawah imej lalai dalam tab bekas jubin.

 1. Dalam Imej Lalai, pilih lajur yang menyediakan imej yang mewakili data baris (contohnya, ID foto dalam rekod pekerja).

Dalam artikel ini

Mengapakah anda perlu mengesetkan sifat kelakuan?

Medan lalai

Sifat Pengecam Baris

Sifat Kekalkan Baris Unik

Label lalai

Imej lalai

Mengoptimumkan bagi tataletak khusus

Imej hilang

Untuk menunjukkan lajur mengandungi imej URL

Untuk menunjukkan lajur mengandungi imej perduaan

Jadual kehilangan satu atau lebih baris

Tataletak matriks terlalu padat

Carta menunjukkan terlalu banyak item dan aras pada paksi

Langkah Berikut

Lihat Juga

Mengapakah anda perlu mengesetkan sifat kelakuan?

Power View mengumpulkan item secara automatik berdasarkan medan dan format persembahan yang anda gunakan. Dalam kebanyakan kes, perkumpulan lalai menghasilkan keputusan yang optimum. Tetapi bagi beberapa jadual, terutamanya yang mengandungi data butiran, kelakuan perkumpulan lalai kadangkala mengumpulkan baris yang tidak sepatutnya dikumpulkan (contohnya, rekod pekerja atau pelanggan yang harus disenaraikan secara individu, terutamanya apabila dua orang atau lebih berkongsi nama pertama dan nama keluarga yang sama). Untuk jadual sedemikian, anda boleh mengesetkan sifat supaya baris disenaraikan secara individu dan bukannya dikumpulkan bersama.

Nota: Jangan mengubah kelakuan lalai pada jadual yang bertindak sebagai jadual carian (contohnya, jadual tarikh, jadual kategori produk atau jadual jabatan, yang jadual terdiri daripada bilangan baris dan lajur yang kecil) atau jadual ringkasan yang mengandungi baris yang hanya menarik apabila diringkaskan (contohnya, data banci yang mengumpul mengikut jantina, usia atau geografi). Untuk jadual carian dan ringkasan, kelakuan perkumpulan lalai menghasilkan keputusan terbaik.

Halaman Atas

Medan lalai

Anda boleh mengesetkan medan yang ditambahkan pada Power View secara automatik, jika seseorang mengklik nama jadual dalam senarai medan Power View. Jadual boleh mempunyai banyak medan, tetapi sebahagian daripadanya mungkin digunakan lebih kerap daripada yang lain.

 1. Dalam tetingkap Power Pivot > tab Lanjutan > Set Medan Lalai.

 2. Pilih medan dalam Medan dalam jadual dan klik Tambah.

 3. Ia beralih ke Medan lalai, dalam tertib.

 4. Selepas anda mempunyai semua medan yang anda inginkan, anda boleh mengubah tertib kemunculannya. Pilih medan dan klik Alih ke Atas atau Alih ke Bawah.

Sifat Pengecam Baris

Dalam jadual, pengecam baris menentukan lajur tunggal yang hanya mengandungi nilai unik dan tidak mempunyai nilai kosong. Sifat Pengecam Baris digunakan untuk mengubah perkumpulan supaya kumpulan tidak berdasarkan komposisi medan baris, tetapi sebaliknya pada lajur tetap yang sentiasa digunakan untuk mengenal pasti baris secara unik, tanpa mengira medan yang digunakan dalam tataletak laporan tertentu.

Mengesetkan sifat ini akan mengubah kelakuan perkumpulan lalai daripada perkumpulan dinamik berdasarkan lajur yang muncul dalam pandangan kepada kelakuan perkumpulan tetap yang meringkas berdasarkan pengecam baris. Pengubahan kelakuan perkumpulan lalai sesuai untuk tataletak laporan, seperti matriks, yang sebaliknya akan mengumpul (atau menunjukkan subjumlah) bagi setiap lajur dalam baris.

Mengesetkan pengecam baris akan mendayakan sifat tambahan berikut: sifat Kekalkan Baris Unik, sifat Label Lalai dan sifat Imej Lalai, yang setiap satunya mempengaruhi kelakuan medan dalam Power View.

Anda juga boleh menggunakan Pengecam Baris secara sendirian, sebagai sifat kendiri, untuk mendayakan perkara berikut:

 • Gunakan imej perduaan dalam laporan. Dengan menghapuskan ketaksaan sekitar keunikan baris, Power View boleh menentukan cara memperuntukkan imej lalai dan label lalai untuk baris yang diberikan.

 • Alih keluar subjumlah yang tidak diingini daripada laporan matriks. Perkumpulan lalai di peringkat medan mencipta subjumlah bagi setiap medan. Jika anda hanya inginkan subjumlah tunggal yang dihitung di peringkat lajur, tindakan mengesetkan Pengecam Baris akan menghasilkan keputusan ini.

Anda tidak boleh mengesetkan Pengecam Baris bagi jadual yang ditandakan sebagai jadual tarikh. Untuk jadual tarikh, pengecam baris ditentukan apabila anda menandakan jadual. Untuk maklumat lanjut, lihat Menandakan sebagai Kotak Dialog Jadual Tarikh.

Halaman Atas

Sifat Kekalkan Baris Unik

Sifat ini membenarkan anda menentukan lajur yang menyampaikan maklumat pengenalan (seperti nama pekerja atau kod produk) dengan cara membezakan satu baris daripada yang lain. Apabila terdapat baris yang kelihatan sama (seperti dua pelanggan dengan nama yang sama), lajur yang anda tentukan untuk sifat ini berulang dalam jadual laporan.

Bergantung pada lajur yang anda tambahkan pada laporan, anda mungkin mendapati baris dianggap sebagai baris yang sama kerana nilai dalam setiap baris kelihatan sama (contohnya dua pelanggan bernama Jon Yang). Ini mungkin berlaku kerana lajur lain yang memberikan perbezaan (seperti nama tengah, alamat atau tarikh lahir) tidak berada dalam pandangan laporan. Dalam senario sedemikian, kelakuan lalai adalah meruntuhkan baris yang sama ke dalam baris tunggal, meringkaskan apa-apa nilai yang dikira ke dalam hasil tunggal yang lebih besar daripada baris yang digabungkan.

Dengan mengesetkan sifat Kekalkan Baris Unik, anda boleh menetapkan satu atau lebih lajur yang harus sentiasa berulang, walaupun terdapat penduaan, apabila anda menambah lajur tersebut pada pandangan laporan. Nilai terhitung yang berkaitan dengan baris kini akan diperuntukkan berdasarkan kepada setiap baris individu dan bukannya dikumpulkan kepada baris tunggal.

Nota:  Oleh sebab lajur yang dipilih oleh pengguna akhir boleh mempengaruhi perkumpulan yang mengubah konteks penapis untuk pengiraan ungkapan, pereka bentuk model mesti berhati-hati untuk mencipta ukuran yang mengembalikan hasil yang betul.

Halaman Atas

Label lalai

Sifat ini menentukan label yang muncul secara jelas dalam kad atau carta, atau bersama-sama dengan imej lalai dalam jalur navigasi laporan jubin. Apabila digunakan dengan imej lalai, label lalai muncul di bawah imej. Apabila memilih label lalai, pilih lajur yang menyampaikan maklumat paling banyak mengenai baris (contohnya, nama).

Dalam tataletak jalur tab untuk bekas jubin, dengan jalur navigasi merentasi bahagian atas, label lalai muncul dalam kawasan tajuk di bawah imej, seperti yang ditakrifkan oleh sifat Imej Lalai. Contohnya, jika anda mempunyai senarai pekerja, anda mungkin menjubinkan maklumat pekerja, menggunakan ID foto mereka sebagai imej lalai dan Nama Pekerja sebagai label lalai. Lajur label lalai sentiasa muncul di bawah imej dalam navigasi jalur tab bekas jubin, walaupun anda tidak memilihnya secara jelas dalam senarai medan laporan.

Dalam tataletak aliran kulit bagi bekas jubin, dengan navigasi merentasi bahagian bawah jubin, imej lalai muncul tanpa label lalai.

Dalam tataletak kad, label lalai muncul dalam fon yang lebih besar dalam kawasan tajuk pada bahagian atas setiap kad. Contohnya, jika anda mempunyai senarai pekerja, anda mungkin membuat kad dengan maklumat pekerja, menggunakan ID foto mereka sebagai imej lalai dan Nama Pekerja sebagai label lalai.

Halaman Atas

Imej lalai

Sifat ini menentukan imej yang dipaparkan secara lalai dalam navigasi jalur tab laporan jubin, atau secara jelasnya di bawah label lalai di sebelah kiri kad. Imej lalai harus merupakan kandungan visual. Contohnya termasuk ID foto dalam jadual pekerja, logo pelanggan dalam jadual pelanggan atau bentuk negara dalam jadual geografi.

Nota:  Imej boleh merupakan sumber daripada alamat URL kepada fail imej pada pelayan web, atau sebagai data perduaan terbenam dalam buku kerja. Jika imej berasaskan URL, pastikan anda juga mengesetkan lajur sebagai jenis imej supaya Power View mengambil imej dan bukannya memaparkan URL sebagai data teks dalam laporan.

Halaman Atas

Mengoptimumkan bagi tataletak khusus

Seksyen ini menerangkan kesan mengesetkan sifat kelakuan jadual dari sudut format persembahan tertentu dan ciri data. Contohnya, jika anda cuba menghalusi tataletak laporan matriks, anda boleh menggunakan maklumat ini untuk memahami cara untuk meningkatkan persembahan matriks menggunakan sifat kelakuan jadual dalam model.

Imej hilang

Sifat yang anda setkan dalam model akan menentukan sama ada imej dapat dilihat dalam laporan atau diwakili sebagai nilai teks dalam laporan. Dalam contoh berikut, imej hilang daripada laporan tersebut. Lokasi yang imej sepatutnya muncul sebaliknya memaparkan lokasi URL fail imej. Kelakuan ini berlaku kerana teks dalam model ditafsirkan sebagai teks dalam laporan. Anda boleh mengubah kelakuan ini dengan mengesetkan sifat pada lajur yang mengandungi URL imej. Sifat mengarahkan Power View menggunakan nilai lajur sebagai URL dan bukannya memaparkan sebagai teks.

Sifat laporan

Untuk menunjukkan lajur mengandungi imej URL

 • Dalam tetingkap PowerPivot > tab Lanjutan > seksyen Sifat Laporan, semak sama ada Kategori Data disetkan kepada URL Imej (Disyorkan).

 • Jika tidak, klik anak panah juntai bawah bagi Kategori Data > Kategori Lain> URL Imej.

Untuk menunjukkan lajur mengandungi imej perduaan

 • Dalam tetingkap PowerPivot > tab Lanjutan > seksyen Sifat Pelaporan > Kelakuan Jadual.

 • Untuk Pengecam Baris, pilih lajur yang mengandungi nilai unik.

Jadual kehilangan satu atau lebih baris

Kadangkala kelakuan perkumpulan lalai menghasilkan keputusan yang bertentangan dengan apa yang anda harapkan; khususnya, baris butiran yang terdapat dalam model yang tidak muncul dalam laporan. Secara lalai, Power View mengumpul pada lajur yang anda tambahkan pada pandangan. Jika anda menambah Nama Negara pada laporan, setiap negara muncul sekali dalam pandangan, walaupun jadual yang mendasari mungkin mengandungi ribuan baris yang merangkumi berbilang keadaan pada setiap nama negara. Dalam kes ini, kelakuan perkumpulan lalai menghasilkan keputusan yang betul.

Walau bagaimanapun, pertimbangkan contoh berbeza yang anda mungkin inginkan berbilang keadaan baris muncul, kerana sebenarnya baris yang mendasarinya mengandungi data tentang entiti yang berbeza. Dalam contoh ini, andaikan anda mempunyai dua pelanggan yang bernama Jon Yang. Menggunakan kelakuan perkumpulan lalai, hanya satu contoh Jon Yang akan muncul dalam laporan. Selain itu, oleh sebab hanya satu contoh sahaja muncul dalam senarai, ukuran Pendapatan Tahunan ialah jumlah nilai bagi kedua-dua pelanggan. Dalam keadaan ini, pelanggan yang berkongsi nama yang sama sebenarnya ialah individu yang berbeza, kelakuan perkumpulan lalai menghasilkan keputusan yang salah.

Contoh laporan yang menunjukkan nilai unik

Untuk mengubah kelakuan perkumpulan lalai, setkan sifat Pengecam Baris dan Kekalkan Baris Unik. Dalam Kekalkan Baris Unik, pilih lajur Nama Keluarga agar nilai ini diulangi untuk baris, walaupun ia sudah muncul dalam lajur yang berbeza. Selepas anda mengubah sifat dan menerbitkan semula buku kerja, anda boleh mencipta laporan yang sama, hanya pada kali ini anda akan melihat kedua-dua pelanggan bernama Jon Yang, dengan Pendapatan Tahunan diperuntukkan dengan betul bagi setiap satu.

Contoh laporan yang menunjukkan nilai gabungan

Tataletak matriks terlalu padat

Apabila anda mempersembahkan jadual butiran dalam matriks, perkumpulan lalai menyediakan nilai yang diringkaskan bagi setiap lajur. Bergantung pada objektif anda, ini mungkin lebih ringkas daripada yang anda inginkan. Untuk mengubah kelakuan ini, anda boleh mengesetkan Pengecam Baris. Anda tidak perlu mengesetkan sifat tambahan; hanya perlu mengesetkan pengecam baris sudah memadai untuk mengubah perkumpulan agar ringkasan bagi setiap baris dihitung berdasarkan pengecam baris unik.

Bandingkan imej sebelum dan selepas berikut yang menunjukkan kesan mengesetkan sifat ini untuk tataletak matriks.

Sebelum: Perkumpulan lalai berdasarkan pada medan dalam matriks

Sifat laporan

Selepas: Perkumpulan pada pengecam baris

Sifat laporan

Carta menunjukkan terlalu banyak item dan aras pada paksi

Laporan carta yang menunjukkan data butiran perlu menggunakan pengecam baris sebagai paksi. Tanpa pengecam baris, paksi tidak dapat ditentukan, ini menyebabkan tekaan terbaik tataletak yang mungkin tidak munasabah. Untuk mengubah kelakuan ini, anda boleh mengesetkan Pengecam Baris. Anda tidak perlu mengesetkan sifat tambahan; hanya perlu mengesetkan pengecam baris sudah memadai untuk mengubah perkumpulan agar ringkasan bagi setiap baris dihitung berdasarkan pengecam baris unik.

Bandingkan imej sebelum dan selepas berikut yang menunjukkan kesan mengesetkan sifat ini untuk tataletak carta. Ia laporan yang sama, dengan medan dan persembahan yang sama. Satu-satunya perbezaan ialah imej di bawah menunjukkan laporan selepas Pengecam Baris disetkan pada Jadual Item.

Sebelum: Perkumpulan lalai berdasarkan pada medan dalam carta

Sifat laporan

Selepas: Perkumpulan pada pengecam baris (pengecam baris menjadi paksi)

Sifat laporan

Halaman Atas

Langkah Berikut

Selepas anda menilai jadual dalam model anda dan mengesetkan sifat kelakuan jadual pada jadual yang mengandungi baris butiran yang perlu sentiasa muncul sebagai item individu, anda seterusnya boleh mengoptimumkan model melalui sifat tambahan atau seting. Untuk maklumat lanjut mengenai Power View, lihat Tutorial: Mengoptimumkan Model Data anda untuk pelaporan Power View.

Nota:  Hak cipta video:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Imej bendera daripada CIA Factbook (cia.gov)

 • Data jumlah penduduk daripada UNData (data.un.org ) pada Microsoft Azure Marketplace

 • Olympic Sport Pictograms oleh Thadius856 dan Parutakupiu, diedar berdasarkan lesen pada Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Halaman Atas

Lihat Juga

Sifat pelaporan PowerPivot untuk Power View

PowerPivot: Analisis data dan pemodelan data yang berkesan dalam Excel

Tutorial: Analisis data Jadual Pangsi menggunakan Model Data dalam Excel 2013

Video Power View dan PowerPivot

Power View: Jelajah, gambarkan dan persembahkan data anda

Halaman Atas

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×