Mengesetkan opsyen pengguna untuk pangkalan data semasa daripada lokasi berpusat

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Untuk menyesuaikan beberapa seting pengguna seperti, cara tetingkap objek dipaparkan, untuk mendayakan pintasan papan kekunci dan mendayakan pembetulan automatik opsyen untuk pangkalan data Microsoft Access 2010 yang kini terbuka, gunakan opsyen dalam kategori Pangkalan data semasa . Anda boleh mengesetkan opsyen ini daripada Access 2010 dalam mod klien.

Apakah mod klien dan mod Web?

Mod klien    Mod klien adalah mod yang anda gunakan untuk mencipta aplikasi Access standard. Dalam mod ini, semua ciri yang standard (kawalan, jenis data, tindakan makro, sifat dan sebagainya) adalah tersedia untuk digunakan. Apabila anda menggunakan Access 2010 untuk membuka aplikasi pangkalan data yang dicipta menggunakan versi Access terdahulu, Access 2010 dibuka dalam mod klien.

Mod web    Mod web adalah mod yang anda gunakan untuk mencipta aplikasi Access Web. Dalam mod ini, persekitaran Reka bentuk untuk borang, jadual, pertanyaan dan sebagainya dikonfigurasikan agar anda hanya boleh menambah ciri yang serasi Web.

Nota: Untuk membuat perubahan ini, pangkalan data anda mesti dibuka dan beberapa perubahan seting digunakan hanya selepas anda menutup dan membuka semula pangkalan data.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Menyesuaikan opsyen untuk pangkalan data semasa anda

Memilih seting untuk cara tetingkap objek muncul

Mendayakan penggunaan pintasan papan kekunci Access

Mengesetkan opsyen pengurusan fail untuk pangkalan data semasa anda

Memilih opsyen navigasi untuk pangkalan data semasa anda

Mengesetkan opsyen untuk menjejak dan membetulkan nama medan dalam pangkalan data semasa anda

Mengesetkan opsyen penapis untuk pangkalan data semasa anda

Menyesuaikan opsyen untuk pangkalan data semasa anda

Beberapa ciri yang anda boleh menyesuaikan dengan cepat untuk aplikasi semasa atau pangkalan data anda termasuk cara nama aplikasi dan logo dipaparkan, cara tetingkap objek dipaparkan dan cara fail diuruskan.

  1. Dari pangkalan data yang kini terbuka, klik tab fail .

  2. Klik opsyen, dan pilih seting daripada Opsyen Aplikasi.

    kotak dialog opsyen access dengan fokus pada opsyen pangkalan data semasa

Seting

Perihalan

Tajuk aplikasi

Tentukan nama tersuai yang dipaparkan dalam bar tajuk Windows bagi pangkalan data semasa anda.

Ikon Aplikasi

Pilih ikon untuk pangkalan data semasa anda. Sama ada taipkan nama fail imej atau klik semak lalu untuk mencari fail imej. Ikon yang dipilih akan muncul dalam bar tajuk Windows.

Digunakan sebagai ikon Borang dan Laporan

Apabila dipilih, ikon aplikasi akan dipaparkan dalam semua tab borang dan laporan pangkalan data semasa. Jika tab dokumen tidak didayakan, ikon tidak akan dipaparkan.

Paparkan Borang

Tentukan borang yang muncul apabila pangkalan data semasa anda dibuka. Biarkan seting lalai (tiada) jika anda tidak ingin sebarang borang muncul apabila pangkalan data dibuka.

Borang Paparan Web

Apabila dipilih, akan membolehkan pengguna mengeset, mengubah atau mengalih keluar borang yang muncul pada Web.

Paparkan Bar Status

Apabila dipilih, akan memaparkan status bar di bahagian bawah ruang kerja capaian.

  1. Jika opsyen yang anda ubah memerlukan anda menutup dan membuka semula pangkalan data, dan klik tab fail .

  2. Klik tutup pangkalan data.

  3. Untuk membukanya, klik Buka dan pilih pangkalan data.

Halaman Atas

Memilih seting untuk cara tetingkap objek muncul

Dalam versi terdahulu Access, Semua objek dibuka dalam windows mereka sendiri dan bekerja dengan berbilang windows dikhususkan sentiasa mensaiznya semula. Access 2007 termasuk opsyen untuk memaparkan semua objek terbuka dalam siri tab di bahagian atas tetingkap objek. Dengan opsyen ini, adalah lebih mudah untuk bertukar antara objek terbuka dengan mengklik tab diperlukan. Anda mempunyai opsyen untuk mengesetkan opsyen paparan berikut daripada di kawasan Opsyen tetingkap dokumen dalam kategori pangkalan data semasa.

Seting

Perihalan

Tetingkap Bertindih

Apabila dipilih, berbilang objek terbuka dipaparkan bertindih antara satu sama lain.

Menunjukkan cara tetingkap objek dipaparkan dalam pandangan bertindih

Dokumen Tertab

Apabila dipilih, hanya satu objek kelihatan pada satu masa walaupun berbilang objek terbuka.

Menunjukkan cara objek terbuka ditunjukkan apabila opsyen dokumen tertab dipilih

Anda boleh menggunakan seting Dokumen Bertab tanpa tab dokumen yang dipaparkan. Ini akan menjadi berguna apabila pengguna perlu bekerja dengan satu objek pada satu masa. Jika anda mengosongkan opsyen ini, pastikan anda memasukkan opsyen navigasi yang lain untuk membenarkan pengguna untuk bertukar ke objek lain.

Paparkan Tab Dokumen

Jika anda memilih opsyen Dokumen Tertab, anda juga boleh memilih opsyen ini untuk memaparkan tab untuk semua objek terbuka.

Gunakan Kawalan bertemakan Windows pada Borang

Apabila dipilih, gunakan tema Windows anda pada kawalan borang dan laporan dalam pangkalan data semasa.

Dayakan Pandangan Tataletak

Apabila dipilih, menunjukkan butang Pandangan tataletak pada Access status bar dan dalam menu pintasan yang muncul apabila anda klik kanan tab objek. Jika anda mengosongkan opsyen ini, pengguna tidak akan dapat membuka borang dan laporan dalam pandangan tataletak.

Nota: Selepas anda mengosongkan opsyen ini, pandangan tataletak tidak akan tersedia sebagai opsyen daripada Kumpulan pandangan atau sebarang Menu pintasan.

Dayakan perubahan reka borang untuk jadual dalam pandangan Helaian Data

Apabila dipilih, biarkan anda mengubah reka bentuk jadual daripada pandangan Helaian Data.

Semak medan nombor terpenggal

Apabila dipilih, Access memaparkan nombor sebagai "###" apabila lajur adalah terlalu sempit untuk memaparkan seluruh nilai. Jika opsyen tidak dipilih, nilai yang kelihatan dalam lajur dipenggal berdasarkan pada bilangan yang boleh dimuatkan dalam lajur.

Format Storan Sifat Gambar

Apabila dipilih, Access menyimpan imej dalam format asalnya mereka. Pilih opsyen ini untuk mengurangkan saiz pangkalan data.

Tukarkan semua data gambar kepada peta bit (serasi dengan Access 2003 dan terdahulu)

Apabila dipilih, Access mencipta salinan fail imej asal dalam format peta bit Windows atau peta bit bebas peranti. Pilih opsyen ini untuk melihat imej dalam pangkalan data yang dicipta dalam Office Access 2003 dan terdahulu.

Halaman Atas

Mendayakan penggunaan pintasan papan kekunci Access

Apabila opsyen Gunakan Kekunci Khas Access dipilih, pengguna boleh menggunakan pintasan papan kekunci berikut dalam pangkalan data semasa:

Kunci

Hasil

F11

Tunjukkan dan sembunyikan Anak Tetingkap Navigasi.

CTRL+G

Menunjukkan tetingkap Dengan Segera dalam Editor Visual Basic.

ALT+F11

Memulakan Editor Visual Basic.

CTRL+BREAK

Apabila bekerja dengan projek Access, menekan gabungan kekunci ini menghentikan capaian daripada mendapatkan semula rekod daripada pelayan.

Halaman Atas

Mengesetkan opsyen pengurusan fail untuk pangkalan data semasa anda

Seting pengurusan fail ini hanya akan digunakan untuk pangkalan data yang terbuka apabila anda memilih opsyen.

Seting

Perihalan

Padatkan semasa Tutup

Apabila dipilih, pangkalan data dipadatkan adalah secara automatik apabila anda menutupnya.

Alihkan keluar maklumat peribadi daripada sifat fail semasa menyimpan

Apabila dipilih, secara automatik mengalih keluar maklumat peribadi daripada sifat fail apabila anda menyimpan fail.

Halaman Atas

Memilih opsyen navigasi untuk pangkalan data semasa anda

Anda boleh menyesuaikan navigasi untuk aplikasi semasa anda daripada opsyen ini:

seting untuk opsyen navigasi

Seting

Perihalan

Paparkan Anak Tetingkap Navigasi

Jika anda mengosongkan opsyen ini, Anak Tetingkap Navigasi tidak akan dipaparkan apabila pangkalan data semasa dibuka.

Opsyen Navigasi

Apabila dipilih, anda boleh mengubah kategori dan kumpulan yang muncul dalam Anak Tetingkap Navigasi dan setkan opsyen untuk cara objek dibuka dalam pangkalan data semasa.

Nama Reben

Pilih nama untuk Kumpulan reben tersuai.

Bar Menu Pintasan

Setkan atau mengubah bar menu lalai untuk menu pintasan.

Benarkan Menu Penuh

Jika anda mengosongkan kotak semak ini, hanya rumah tab akan kelihatan pada reben. Selain itu, Menyimpan dan Simpan sebagai perintah yang tidak tersedia apabila anda klik tab fail .

Benarkan Menu Pintasan Lalai

Menghidupkan atau mematikan menu pintasan (timbul) yang muncul apabila anda klik kanan objek pangkalan data dalam Anak Tetingkap Navigasi atau kawalan borang atau laporan. Anda perlu menutup dan membuka semula pangkalan data semasa untuk opsyen tertentu berkesan.

Halaman Atas

Mengesetkan opsyen untuk menjejak dan membetulkan nama medan dalam pangkalan data semasa anda

Opsyen Autobaiki nama meminta capaian untuk menjejak dan membetulkan rujukan nama medan dalam borang, laporan dan pertanyaan. Anda boleh mengesetkan opsyen berikut untuk pangkalan data semasa anda:

Seting

Perihalan

Menjejaki maklumat AutoBaiki nama

Apabila dipilih, Access menyimpan maklumat yang diperlukan untuk membetulkan ralat penamaan. Membenarkan anda menggunakan ciri Kebersandaran objek. Walau bagaimanapun, Access tidak membaiki ralat sehingga anda memilih opsyen laksanakan Autobaiki nama .

Melaksanakan AutoBaiki nama

Apabila dipilih, Access membaiki ralat penamaan semasa ia berlaku. Jika anda memilih opsyen Jejaki maklumat Autobaiki nama dan biarkan opsyen ini kosong, Access menyimpan sebarang data ralat sehingga anda memilih opsyen ini.

Mengelog perubahan Autobaiki nama

Capaian mengelog perubahan yang dibuat untuk pangkalan data apabila ia membaiki ralat nama. Access menyimpan data dalam Jadual yang bernama AutoCorrect.log.

Halaman Atas

Mengesetkan opsyen penapis untuk pangkalan data semasa anda

Anda boleh mengisih maklumat yang dipaparkan dalam borang dengan mentakrifkan penapis menggunakan definisi Tapis ikut Borang dan pilih nilai paparan untuk tetingkap Tapis ikut Borang untuk pangkalan data semasa.

Opsyen dalam seksyen ini mengawal beberapa ciri seperti, saiz senarai nilai yang muncul untuk medan diberikan dalam tetingkap Tapis mengikut borang . Anda boleh memilih opsyen untuk sama ada pengguna boleh memaparkan nilai untuk medan berindeks atau bukan diindeks dan untuk jadual terpaut dalam fail Luaran. Anda juga boleh memilih opsyen untuk sama ada senarai nilai muncul dalam kawalan dalam borang apabila Tapis mengikut borang digunakan.

Seting

Perihalan

Medan diindeks tempatan

Apabila dipilih, paparan nilai daripada medan diindeks tempatan dalam senarai nilai yang muncul dalam tetingkap Tapis ikut Borang.

Medan bukan diindeks tempatan

Termasuk nilai daripada medan bukan diindeks tempatan dalam senarai nilai yang muncul dalam tetingkap Tapis ikut Borang.

Medan ODBC

Termasuk nilai daripada jadual yang anda pautkan menggunakan sambungan Kesambungan Pangkalan Data Terbuka.

Jangan memaparkan senarai yang lebih daripada bilangan rekod yang dibaca

Masukkan bilangan maksimum rekod yang anda ingin capaian Baca semasa ia membina senarai nilai untuk penapis operasi borang. Senarai nilai tidak akan muncul jika bilangan rekod yang diperlukan untuk melengkapkan senarai melebihi nombor yang anda tentukan. Semua nilai senarai akan mengandungi nilai unik sahaja, walaupun jika medan mereka tidak diindeks. Lalai ialah 1000.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×