Mengesetkan opsyen AutoBaiki Nama

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Autobaiki nama membantu memastikan pangkalan data desktop Access daripada patah apabila Reka bentuk pangkalan data telah berubah. Autobaiki nama boleh:

 • Mengesan apabila mengubah nama objek pangkalan data akan menyebabkan objek lain terpisah

 • Membaiki masalah ini secara automatik

 • Mengelog sebarang pembetulan yang dibuat olehnya

Secara lalai, Autobaiki nama disetkan untuk mengesan dan membaiki masalah, tetapi tidak log pembetulan. Autobaiki nama sedikit menghalang prestasi sistem, dan anda mungkin ingin mematikannya jika Reka bentuk pangkalan data anda tidak tertakluk kepada perubahan Reka bentuk tidak dirancang. Atau, anda mungkin ingin capaian untuk menjejak pembetulan yang dibuat olehnya. Anda boleh mengesetkan opsyen Autobaiki nama untuk setiap pangkalan data desktop.

Nota: AutoBaiki Nama sentiasa memastikan nama objek pangkalan data disegerakkan. Masalah perubahan reka bentuk lain yang berpotensi seperti masalah yang timbul daripada objek pangkalan data yang terpadam tidak dikendalikan secara langsung oleh AutoBaiki nama.

Nota: Kefungsian yang telah dijelaskan dalam artikel ini tidak digunakan untuk aplikasi web Access – jenis pangkalan data anda mereka bentuk dengan capaian dan Terbitkan dalam talian. Lihat mencipta aplikasi Access untuk maklumat lanjut.

Dalam artikel ini

Mengapakah saya harus menggunakan AutoBaiki nama?

Cara AutoBaiki nama berfungsi

Mendayakan atau menyahdayakan opsyen AutoBaiki nama

Mengapakah saya harus menggunakan AutoBaiki nama?

Apabila anda bekerja dalam pangkalan data yang mempunyai reka bentuk yang kerap diubah oleh pengguna, objek pangkalan data boleh berhenti berfungsi jika reka bentuk objek pangkalan data yang lain berubah. Ia boleh berlaku apabila nama objek berubah tetapi perubahan tersebut tidak disertai dengan perubahan sepadan bagi objek yang bergantung pada objek asal.

Contohnya, jika anda mencipta pertanyaan berdasarkan jadual yang bernama Pelanggan-pelanggan dan nama jadual kemudiannya diubah kepada Pelanggan, pertanyaan yang anda cipta berhenti berfungsi disebabkan perubahan nama ini. Tiada masalah lain berkenaan pertanyaan dan jika anda membaiki nama jadual dalam reka bentuk pertanyaan, ia akan berfungsi kembali.

Ciri AutoBaiki nama boleh menjejaki perubahan nama untuk anda dan boleh membaiki nama borang, laporan, jadual, pertanyaan, medan atau kawalan seperti kotak teks secara automatik.

AutoBaiki nama dan maklumat kebersandaran objek

AutoBaiki nama mencipta peta nama bagi maklumat kebersandaran objek untuk jadual, pertanyaan, borang dan laporan. Peta ini membolehkan anda menggunakan anak tetingkap Kebersandaran Objek untuk melihat senarai objek yang bergantung pada jadual atau borang terpilih dan juga melihat objek yang jadual atau borang bergantung padanya. Peta nama objek dikemas kini setiap kali anda menyimpan dan menutup objek tersebut.

Nota: Secara lalai, nama Penjejakan perubahan tidak didayakan dalam pangkalan data yang dicipta menggunakan Access 97 atau versi terdahulu capaian, walaupun selepas anda menukar pangkalan data tersebut kepada format fail pangkalan data yang lebih baru. Walau bagaimanapun, anda boleh mendayakan Penjejakan selepas anda menukar pangkalan data tersebut kepada format yang lebih baru perubahan nama.

Bilakah saya tidak sepatutnya menggunakan AutoBaiki nama?

Jangan gunakan AutoBaiki nama dalam situasi berikut:

 • Reka bentuk pangkalan data anda tidak berubah    Jika reka bentuk pangkalan data anda tidak berubah, anda boleh memperbaiki prestasi sistem dengan mematikan AutoBaiki nama.

 • Anda ingin menjadikan fail pangkalan data anda lebih kecil dan sanggup menguruskan perubahan nama objek secara manual    Apabila AutoBaiki nama didayakan untuk pangkalan data, anda mungkin memerhatikan pertambahan dalam saiz pangkalan data. Pertambahan ini disebabkan oleh peta nama yang dicipta oleh AutoBaiki nama semasa ia didayakan. Jika anda menyahdayakan AutoBaiki nama, peta nama akan dialih keluar lalu akan mengurangkan saiz pangkalan data.

Perkara yang tidak dibaiki oleh AutoBaiki nama

AutoBaiki nama tidak membaiki perkara berikut:

 • Perubahan pada nama borang, laporan atau kawalan tidak dijejaki.

 • Nama jadual, pertanyaan atau medan dalam makro atau dalam kod tidak dibaiki.

Halaman Atas

Cara AutoBaiki nama berfungsi

AutoBaiki nama merangkumi tiga opsyen: Jejaki maklumat AutoBaiki nama, Laksanakan AutoBaiki nama dan Log perubahan AutoBaiki nama. Setiap daripada dua opsyen terakhir bergantung pada opsyen yang didayakan sebelumnya.

Menjejaki maklumat AutoBaiki nama

Apabila anda mendayakan AutoBaiki nama untuk menjejaki perubahan nama pangkalan data, Access melakukan perkara berikut:

 1. Mencuba untuk mendapatkan capaian eksklusif ke pangkalan data.

 2. Mencari objek yang terbuka.

 3. Menggesa dan menutup objek terbuka.

 4. Mengemas kini peta nama dengan membuka, menyimpan dan menutup semua jadual, pertanyaan, borang dan laporan.

 5. Mengembalikan pangkalan data kepada keadaan sebelum ia dipromosikan kepada Eksklusif.

Pemetaan peta yang diganggu

Mencipta peta nama boleh memakan masa beberapa minit. Anda boleh menekan ESC untuk membatalkan langkah ini. Namun, peta nama sesetengah objek akan menjadi lapuk dan anda tidak akan dapat melihat maklumat kebersandaran untuk objek tersebut sehingga peta nama dikemas kini.

Nota: Jika anda menyampuk Access (dengan menekan ESC) semasa ia mengemas kini peta nama, Access tidak menyahdayakan opsyen Jejaki maklumat AutoBaiki nama. Opsyen Jejaki maklumat AutoBaiki nama kekal dipilih walaupun peta nama belum dikemas kini semuanya. Untuk memulakan semula proses mengemas kini peta nama, gunakan prosedur ini:

 1. Pada reben, klik tab Fail. Pandangan Backstage terbuka.

 2. Di sebelah kiri, klik Opsyen. Kotak dialog Opsyen Access terbuka.

 3. Dalam anak tetingkap kiri kotak dialog Opsyen Access, klik Pangkalan Data Semasa.

 4. Kosongkan kotak semak Jejaki maklumat AutoBaiki nama, kemudian klik OK. Access akan memberi amaran kepada anda bahawa semua objek pangkalan data yang terbuka mesti ditutup agar perubahan dapat dilaksanakan.

 5. Tutup kemudian buka semula pangkalan data.

 6. Buka semula kotak dialog Opsyen Access, kemudian di bawah kategori Pangkalan Data Semasa, pilih kotak semak Jejaki maklumat AutoBaiki nama, kemudian klik OK.

Atau untuk mengemas kini peta nama objek tertentu secara manual, buka objek dalam Pandangan Reka Bentuk, kemudian simpan objek.

Apa yang berlaku apabila anda menyahdayakan Jejaki maklumat AutoBaiki nama

Apabila anda mematikan AutoBaiki nama untuk berhenti menjejaki perubahan nama, Access melakukan yang berikut:

 1. Mencuba untuk mendapatkan capaian eksklusif ke pangkalan data.

 2. Mencari objek yang terbuka.

 3. Menggesa dan menutup objek terbuka.

 4. Mengalih keluar peta nama daripada semua jadual, pertanyaan, borang dan laporan.

 5. Mengembalikan pangkalan data kepada keadaan sebelum ia dipromosikan kepada Eksklusif.

Jika Access tidak menyelesaikan proses menjejaki perubahan atau mengalih keluar peta nama, ia akan mengelog ralat dalam jadual Kegagalan Menyimpan AutoBaiki Nama.

Melaksanakan AutoBaiki nama

Mula-mula, anda mesti mendayakan opsyen Jejaki maklumat AutoBaiki nama sebelum anda boleh mendayakan opsyen Laksanakan AutoBaiki nama.

Apabila opsyen Laksanakan AutoBaiki nama didayakan, Access menggunakan peta nama untuk menentukan sama ada perubahan nama akan menjejaskan objek pangkalan data lain, kemudian membaiki nama terubah yang berlaku dalam objek lain tersebut.

Mengelog perubahan AutoBaiki nama

Mula-mula, anda mesti mendayakan opsyen Jejaki maklumat AutoBaiki nama dan opsyen Laksanakan AutoBaiki nama sebelum anda boleh mendayakan opsyen Log perubahan AutoBaiki nama.

Apabila opsyen Log perubahan AutoBaiki nama didayakan, Access menjejaki pembetulan yang dilakukan atas sebab perubahan nama objek. Setiap pembetulan muncul sebagai rekod dalam jadual Log AutoBaiki Nama.

Halaman Atas

Mendayakan atau menyahdayakan opsyen AutoBaiki nama

Ketiga-tiga opsyen AutoBaiki nama boleh didayakan dalam kotak dialog Opsyen Access. Anda boleh mendayakan atau menyahdayakan opsyen AutoBaiki nama hanya untuk pangkalan data semasa.

 1. Pada reben, klik tab fail . Pandangan Backstage terbuka.

 2. Di sebelah kiri, klik Opsyen. Kotak dialog Opsyen Access terbuka.

 3. Dalam anak tetingkap kiri kotak dialog Opsyen Access, klik Pangkalan Data Semasa.

 4. Di bawah Opsyen AutoBaiki Nama, pilih atau kosongkan opsyen yang anda inginkan:

  • Menjejaki maklumat AutoBaiki nama    Apabila opsyen ini dipilih, Access menjejaki perubahan nama objek dalam pangkalan data. Maklumat penjejakan disimpan dalam peta nama. Apabila anda mendayakan opsyen ini buat kali pertama, Access mencipta peta nama bagi setiap objek pangkalan data sedia ada. Peta nama akan sentiasa terkini selagi opsyen ini terus dipilih. Peta nama digunakan untuk membaiki ralat yang disebabkan oleh menamakan semula dan untuk menjana maklumat kebersandaran objek. Peta nama tidak boleh dicapai secara langsung.

   Anda mesti memilih opsyen ini sebelum anda boleh memilih opsyen AutoBaiki nama yang lain.

   Nota: Mendayakan opsyen ini tidak akan menyebabkan perubahan nama dibaiki secara automatik. Mendayakan opsyen ini hanya akan mencipta peta yang akan digunakan untuk pembetulan akan datang.

  • Melaksanakan AutoBaiki nama    Apabila opsyen ini dipilih, Access membaiki perubahan nama secara automatik semasa ia berlaku. Anda boleh memilih opsyen ini hanya jika opsyen Jejaki maklumat AutoBaiki nama telah dipilih. Untuk melaksanakan AutoBaiki nama, Access menggunakan peta nama yang dicipta semasa opsyen Jejaki maklumat AutoBaiki nama didayakan.

   Anda mesti memilih opsyen ini sebelum anda boleh memilih opsyen Log perubahan AutoBaiki nama.

  • Mengelog perubahan AutoBaiki nama    Access menyelenggarakan log pembetulan yang dibuat oleh AutoBaiki nama. Setiap pembetulan muncul sebagai rekod dalam jadual Log AutoBaiki Nama.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×