Mengeset opsyen 'Main semula' untuk video dalam persembahan anda

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menentukan cara anda ingin video anda dimainkan semasa persembahan dan Setkan banyak Opsyen main semula yang lain. Opsyen termasuk memainkan video secara automatik atau apabila diklik, memainkan video skrin penuh dan looping video.

(Sebelum anda boleh mengesetkan Opsyen main untuk video, anda mesti pertama menyelitkan atau memaut ke video dalam persembahan anda atau menyelitkan atau memaut ke video pada YouTube).

Penting: Setkan opsyen ini sebelum menambah sebarang animasi atau picu kepada video anda. Dengan mengubah opsyen ini, anda akan mengalih keluar sebarang animasi yang berkaitan dengan video anda.

 1. Dalam pandangan Normal, klik bingkai video pada slaid.

 2. Di bawah Alat Video, pergi ke main semula. Kemudian, dalam senarai mula , pilih salah satu yang berikut:

  • Untuk memainkan video anda apabila slaid yang mengandungi video muncul dalam pandangan tayangan slaid , pilih secara automatik.

  • Untuk memainkan video anda dengan mengklik tetikus, pilih Pada klik. Kemudian, apabila anda membuat persembahan dalam pandangan tayangan slaid , hanya klik bingkai video apabila anda bersedia untuk memainkan video.

   Menunjukkan Opsyen Video PowerPoint

Anda boleh memainkan video supaya ia mengisi keseluruhan slaid (skrin) semasa anda menyampaikan persembahan. Bergantung pada resolusi fail video asal anda, ia mungkin kelihatan terherot apabila anda membesarkannya. Sentiasa pratonton video anda sebelum anda masukkan ke dalam persembahan anda supaya jika video kelihatan terherot atau kabur, anda boleh batalkan opsyen skrin penuh.

 1. Dalam pandangan Normal, klik bingkai video pada slaid yang anda ingin mainkan dengan skrin penuh.

 2. Di bawah Alat Video, pergi ke main semuladan tandakan kotak semak Mainkan skrin penuh .

  Nota: Jika anda setkan video untuk memaparkan skrin penuh dan juga disetkan untuk mula secara automatik, anda boleh seret bingkai video keluar dari slaid ke dalam kawasan kelabu supaya ia tidak akan kelihatan pada slaid atau berkelip seketika sebelum video ditayangkan ke skrin penuh.

 1. Pada slaid, klik bingkai video.

 2. Pada tab main semula reben, klik Main.

Di bawah Alat Video, pergi ke main semula dan kemudian klik volum. Pilih salah satu yang berikut:

 • Rendah

 • Sederhana

 • Tinggi

 • Bisu

  Petua: Anda juga boleh melaraskan volum dengan penggelongsor volum pada bar Kawalan Media.

Semasa menyampaikan persembahan anda, anda boleh menyembunyikan video anda sehingga anda bersedia untuk memainkannya. Walau bagaimanapun, anda harus mencipta automatik atau memicu animasi untuk memulakan main semula atau anda tidak akan melihat Mainkan video semasa tayangan slaid. Untuk maklumat lanjut tentang mencipta animasi automatik atau dipicu, lihat Memicu kesan animasi.

 • Di bawah Alat Video, pada tab Main Semula dalam kumpulan Opsyen Video, pilih kotak semak Sembunyikan Semasa Tidak Bermain.

  Menunjukkan kotak semak Sembunyi semasa tidak dimainkan dalam Alat Video PowerPoint

Untuk memainkan video anda berulang kali dan berterusan semasa persembahan, anda boleh gunakan ciri gelung.

 • Di bawah Alat Video, pada tab Main Semula dalam kumpulan Opsyen Video, pilih kotak semak Gelung sehingga Berhenti.

  Menunjukkan opsyen Gelung sehingga Berhenti dalam Alat Video PowerPoint

Nota: Jika anda ingin gelung persembahan PowerPoint keseluruhan, bukan hanya video, lihat mencipta persembahan yang berjalan sendiri.

Untuk memutar balik video selepas dimainkan semasa persembahan anda, lakukan perkara berikut:

 • Di bawah Alat Video, pada tab Main Semula dalam kumpulan Opsyen Video, pilih kotak semak Putar Balik selepas Dimainkan.

Kawalan Media

Untuk tunjukkan atau sembunyikan kawalan media (Mainkan, Jeda, Ke depan, Ke Belakang, Volum) semasa persembahan anda, lakukan perkara berikut:

 • Pada tab tayangan slaid , dalam Kumpulan sediakan , pilih atau kosongkan kotak semak Tunjukkan Kawalan Media .

  Menunjukkan opsyen Tunjukkan Kawalan Media dalam PowerPoint

2016

Penting: Setkan opsyen ini sebelum menambah sebarang animasi atau picu kepada video anda. Dengan mengubah opsyen ini, anda akan mengalih keluar sebarang animasi yang berkaitan dengan video anda.

 1. Dalam pandangan Normal, klik bingkai video pada slaid.

 2. Pada reben, pergi ke tab main semula . Kemudian, dalam senarai mula , pilih salah satu yang berikut:

  • Untuk memainkan video anda apabila slaid yang mengandungi video muncul dalam pandangan tayangan slaid , pilih secara automatik.

  • Untuk memainkan video anda dengan mengklik tetikus, pilih Apabila diklik. Kemudian, apabila anda membuat persembahan dalam pandangan tayangan slaid , hanya klik bingkai video apabila anda bersedia untuk memainkan video.

   Opsyen untuk perintah mula dalam main semula video PowerPoint

Anda boleh memainkan video supaya ia mengisi keseluruhan slaid (skrin) semasa anda menyampaikan persembahan. Bergantung pada resolusi fail video asal anda, ia mungkin kelihatan terherot apabila anda membesarkannya. Sentiasa pratonton video anda sebelum anda masukkan ke dalam persembahan anda supaya jika video kelihatan terherot atau kabur, anda boleh batalkan opsyen skrin penuh.

 1. Dalam pandangan Normal, klik bingkai video pada slaid yang anda ingin mainkan dengan skrin penuh.

 2. Pada reben, pergi ke tabmain semula , dan pilih kotak semak Mainkan skrin penuh .

  Nota: Jika anda setkan video untuk memaparkan skrin penuh dan juga disetkan untuk mula secara automatik, anda boleh seret bingkai video keluar dari slaid ke dalam kawasan kelabu supaya ia tidak akan kelihatan pada slaid atau berkelip seketika sebelum video ditayangkan ke skrin penuh.

 1. Pada slaid, klik bingkai video.

 2. Pada tab main semula reben, klik Main.

Pada reben, pergi ke tab main semula , dan kemudian klik volum. Pilih salah satu yang berikut:

 • Rendah

 • Sederhana

 • Tinggi

 • Bisu

  Petua: Anda juga boleh melaraskan volum dengan penggelongsor volum pada bar Kawalan Media.

Semasa menyampaikan persembahan anda, anda boleh menyembunyikan video anda sehingga anda bersedia untuk memainkannya. Walau bagaimanapun, jika anda berbuat demikian, anda harus mengesetkan video untuk bermula secara automatik atau anda tidak akan melihat Mainkan video semasa tayangan slaid. (Gunakan mula > secara automatik pada tab main semula reben atau lihat memainkan video secara automatik untuk maklumat lanjut.)

 • Pada reben, pada tab main semula , dalam Kumpulan Opsyen Video , pilih kotak semak Sembunyikan semasa tayangan .

  Perintah "Menyembunyikan semasa menunjukkan" untuk main semula video PowerPoint.

Untuk memainkan video anda berulang kali dan berterusan semasa persembahan, anda boleh gunakan ciri gelung.

 • Pada reben, pada tab main semula , pilih kotak semak Gelung sehingga berhenti .

  Perintah "Gelung sehingga berhenti" untuk main semula video PowerPoint.

Nota: Jika anda ingin gelung persembahan PowerPoint keseluruhan, bukan hanya video, lihat menjalankan persembahan dalam gelung ada tanpa dijaga.

Untuk memutar balik video selepas dimainkan semasa persembahan anda secara automatik, lakukan yang berikut:

 • Pada reben, pada tab main semula , pilih kotak semak Putar balik selepas dimainkan .

Bar Kawalan Media untuk main semula video dalam PowerPoint

Untuk menunjukkan atau menyembunyikan kawalan media (Mainkan, jeda, kapsyen, volum) semasa persembahan anda, lakukan yang berikut:

 • Pada reben, pada tab tayangan slaid , pilih atau kosongkan kotak semak Tunjukkan Kawalan Media .

  Opsyen Tunjukkan Kawalan Media pada tab tayangan slaid dalam PowerPoint

2011

Nota: Setkan opsyen ini sebelum menambah sebarang animasi filem anda. Dengan mengubah opsyen ini, anda akan mengalih keluar sebarang animasi yang berkaitan dengan filem anda.

 1. Pada slaid, klik filem yang anda ingin ubah, dan kemudian klik tab Format filem .

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  Untuk

  Lakukan ini

  Memainkan wayang apabila slaid yang mengandungi wayang itu muncul semasa slaid perlahan

  Di bawah Opsyen filem, pada timbul menu mula , klik secara automatik.

  Tab Format FIlem, kumpulan Opsyen Filem

  Kawalan apabila anda ingin mulakan filem dengan mengklik tetikus

  Di bawah Opsyen filem, pada timbul menu mula , klik Pada klik.

  Semasa tayangan slaid, klik filem pada slaid apabila anda bersedia untuk memainkan wayang itu.

  Tab Format FIlem, kumpulan Opsyen Filem

Anda boleh memainkan filem agar ia mengisi seluruh slaid (skrin) apabila anda menyampaikan persembahan anda. Bergantung pada resolusi fail wayang asal anda, ia mungkin muncul herot, kabur atau kabur apabila anda membesarkannya. Sentiasa pratonton filem anda sebelum anda memasukkannya dalam persembahan anda agar jika video muncul herot atau kabur, anda boleh buat asal opsyen skrin penuh.

Nota: Jika anda mengesetkan filem menjadi dipaparkan skrin penuh dan ia juga telah mengesetkan untuk bermula secara automatik, anda boleh menyeret bingkai filem mematikan slaid ke dalam kawasan kelabu agar ia tidak kelihatan pada slaid atau sekilas secara ringkas sebelum wayang pergi ke skrin penuh.

 1. Pada slaid, klik filem yang anda ingin ubah, dan kemudian klik tab Format filem .

 2. Di bawah Opsyen filem, pada menu Opsyen main semula , klik Mainkan skrin penuh.

  Tab Format FIlem, kumpulan Opsyen Filem

Semasa menyampaikan persembahan anda, anda boleh menyembunyikan wayang itu sehingga anda bersedia untuk memainkannya. Walau bagaimanapun, anda perlu menambah kesan animasi untuk memulakan main semula atau anda tidak akan melihat wayang dimainkan semasa tayangan slaid. Untuk maklumat lanjut, lihat Menganimasikan teks dan objek.

 1. Pada slaid, klik filem yang anda ingin ubah, dan kemudian klik tab Format filem .

 2. Di bawah Opsyen filem, pada menu Opsyen main semula , klik Sembunyikan semasa tidak bermain.

  Tab Format FIlem, kumpulan Opsyen Filem

Anda boleh memainkan filem berulang kali dan berterusan semasa persembahan anda dengan looping wayang itu.

 1. Pada slaid, klik filem yang anda ingin ubah, dan kemudian klik tab Format filem .

 2. Di bawah Opsyen filem, pada menu Opsyen main semula , klik Gelung sehingga berhenti.

  Tab Format FIlem, kumpulan Opsyen Filem

  Petua: Untuk menghentikan filem menggelung semasa tayangan slaid, klik pada wayang atau klik Butang Jeda .

 1. Pada slaid, klik filem yang anda ingin ubah, dan kemudian klik tab Format filem .

 2. Di bawah Opsyen filem, pada menu Opsyen main semula , klik Putar balik selepas dimainkan.

  Tab Format FIlem, kumpulan Opsyen Filem

Anda boleh menyembunyikan kawalan media jika anda tidak inginkannya muncul semasa tayangan slaid. Kawalan media terletak pada bar alat di bawah wayang itu. Menggunakan kawalan ini untuk memainkan atau menjeda filem, lihat filem berapa lama yang dan kemajuan semasa memainkan, Langkau ke depan atau belakang atau melaraskan volum.

 • Pada tab tayangan slaid , di bawah Sediakan, kosongkan kotak semak Tunjukkan Kawalan Media .

  Tab Tayangan Slaid, kumpulan Sediakan

Lihat juga

Menambah video PowerPoint anda untuk Mac persembahan

Mensaiz semula atau mengubah penampilan visual filem

Selitkan media ke dalam dokumen anda

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×