Mengeset atau mengubah Keselamatan aras pengguna Access 2003 dalam Access 2007 atau lebih tinggi

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika anda mencipta pangkalan data dalam versi Access sebelum Access 2007 dan anda gunakan Keselamatan aras pengguna pangkalan data tersebut, seting keselamatan tersebut kekal di tempat apabila anda membuka fail tersebut dalam Access 2007 atau lebih tinggi. Selain itu, anda boleh mula alat keselamatan yang disediakan oleh Microsoft Office Access 2003 — Bestari Keselamatan aras pengguna dan keizinan pengguna dan Kumpulan pelbagai kotak dialog — dari versi Access. Artikel ini menerangkan cara ciri Keselamatan Access 2003 berfungsi dan menerangkan cara untuk memulakan dan menggunakannya dalam Access 2007 atau lebih tinggi.

Nota: Maklumat dalam artikel ini digunakan hanya pada pangkalan data yang dicipta dalam Access 2003 atau versi terdahulu (fail .mdb). Keselamatan aras pengguna adalah tidak tersedia untuk pangkalan data yang dicipta dalam Access 2007 atau lebih tinggi (fail .accdb). Juga, jika anda menukar fail .mdb anda kepada format yang baru (fail .accdb), Access membuang seting keselamatan aras pengguna anda.

Dalam artikel ini

Cara Keselamatan aras pengguna berkelakuan dalam Access 2007 atau lebih tinggi

Gambaran keseluruhan Keselamatan aras pengguna Access 2003

Mengesetkan Keselamatan aras pengguna

Mengalih keluar Keselamatan aras pengguna

Rujukan keizinan objek

Cara Keselamatan aras pengguna berkelakuan dalam Access 2007 atau lebih tinggi

Access 2007 atau versi lebih baru menyediakan Keselamatan aras pengguna hanya untuk pangkalan data yang menggunakan Access 2003 dan format fail terdahulu (fail .mdb dan fail). Dalam versi lebih baru, jika anda membuka pangkalan data yang dicipta dalam versi terdahulu Access dan pangkalan data tersebut mempunyai Keselamatan aras pengguna yang digunakan, ciri Keselamatan tersebut akan berfungsi seperti yang direka bentuk untuk pangkalan data tersebut. Contohnya, pengguna mesti memasukkan kata laluan untuk menggunakan pangkalan data.

Selain itu, anda boleh memulakan dan menjalankan pelbagai alat keselamatan yang disediakan oleh Access 2003 dan versi terdahulu, seperti Bestari Keselamatan aras pengguna dan pelbagai pengguna dan kotak dialog Kumpulan keizinan. Apabila anda meneruskan, ingat bahawa alat tersebut menjadi tersedia hanya apabila anda membuka fail .mdb atau fail. Jika anda menukar fail kepada format fail .accdb, Access akan mengalih keluar semua ciri Keselamatan aras pengguna sedia ada.

Gambaran keseluruhan Keselamatan aras pengguna Access 2003

Seksyen berikut menyediakan maklumat latar mengenai keselamatan aras pengguna dalam Access 2003 dan versi terdahulu. Jika anda sudah biasa dengan model Keselamatan sebelumnya dan Keselamatan aras pengguna, anda boleh langkau seksyen ini dan pergi terus ke mengesetkan Keselamatan aras pengguna atau mengalih keluar Keselamatan aras pengguna, dalam artikel ini.

Asas Keselamatan aras pengguna

Keselamatan aras pengguna dalam Access menyerupai mekanisme keselamatan pada sistem berdasarkan pelayan — ia menggunakan kata laluan dan keizinan untuk membenarkan atau mengehadkan capaian individu atau kumpulan individu, objek dalam pangkalan data anda. Dalam Access 2003 atau versi terdahulu, apabila anda melaksanakan Keselamatan aras pengguna dalam pangkalan data Access, pentadbir pangkalan data atau pemilik objek yang boleh mengawal tindakan yang pengguna individu atau kumpulan pengguna, pengguna boleh melaksanakan pada jadual, pertanyaan, borang, laporan, dan makro dalam pangkalan data. Contohnya, satu kumpulan pengguna boleh mengubah objek dalam pangkalan data, Kumpulan lain boleh hanya masukkan data ke dalam jadual tertentu ketiga Kumpulan boleh lihat sahaja data dalam set laporan.

Keselamatan aras pengguna dalam Access 2003 dan versi terdahulu menggunakan gabungan kata laluan dan keizinan — satu set atribut yang menentukan jenis capaian yang pengguna mempunyai data atau objek dalam pangkalan data. Anda boleh mengesetkan kata laluan dan keizinan untuk individu atau kumpulan individu dan tersebut gabungan kata laluan dan keizinan menjadi akaun keselamatan yang mentakrifkan pengguna dan kumpulan pengguna yang dibenarkan capaian kepada objek dalam pangkalan data anda. Seterusnya, gabungan pengguna dan Kumpulan yang dikenali sebagai kumpulan kerja dan Access menyimpan maklumat tersebut dalam fail maklumat Kumpulan kerja. Pada permulaan, Access membaca fail maklumat Kumpulan kerja dan menguatkuasakan keizinan yang berdasarkan data dalam fail.

Secara lalai, Access menyediakan ID pengguna yang terbina dalam dan dua kumpulan terbina dalam. ID pengguna lalai ialah pentadbirdan Kumpulan lalai ialah pengguna dan pentadbir. Secara lalai, Access menambah ID pengguna yang terbina dalam kumpulan pengguna kerana semua ID mesti tergolong sekurang-kurangnya satu Kumpulan. Seterusnya, Kumpulan pengguna yang mempunyai keizinan penuh pada semua objek dalam pangkalan data. Selain itu, ID pentadbir juga merupakan ahli kumpulan pentadbir. Kumpulan pentadbir mesti mengandungi sekurang-kurangnya satu pengguna ID (mesti pentadbir pangkalan data), dan ID pentadbir ialah pentadbir pangkalan data lalai sehingga anda mengubahnya.

Apabila anda mula Access 2003 atau versi terdahulu, Access menguntukkan ID pengguna pentadbir kepada anda dan maka menjadikan anda ahli kumpulan lalai setiap. Bahawa ID dan Kumpulan tersebut (pentadbir dan pengguna) memberikan semua pengguna penuh keizinan pada semua objek dalam pangkalan data, ini bermakna bahawa mana-mana pengguna boleh membuka, melihat dan mengubah semua objek dalam semua fail .mdb melainkan anda melaksanakan Keselamatan aras pengguna.

Satu cara untuk melaksanakan Keselamatan aras pengguna dalam Access 2003 atau versi terdahulu adalah untuk mengubah keizinan untuk kumpulan pengguna dan menambah pentadbir baru kepada Kumpulan pentadbir. Apabila anda berbuat demikian, Access secara automatik menguntukkan pengguna baru kepada kumpulan pengguna. Apabila anda mengambil langkah tersebut, pengguna mesti log masuk dengan kata laluan apabila mereka membuka pangkalan data yang dilindungi. Walau bagaimanapun, jika anda perlu melaksanakan keselamatan yang lebih khusus — membenarkan satu kumpulan pengguna memasukkan data dan satu lagi untuk hanya baca data tersebut, contohnya — anda mesti mencipta pengguna tambahan dan Kumpulan, dan memberikan mereka keizinan tertentu untuk beberapa atau semua objek dalam pangkalan data . Melaksanakan jenis Keselamatan aras pengguna boleh menjadi tugas yang kompleks. Untuk membantu memudahkan proses, Access menyediakan Bestari Keselamatan aras pengguna yang menjadikannya lebih mudah untuk mencipta pengguna dan Kumpulan dalam proses one-step.

Bestari Keselamatan aras pengguna membantu anda untuk memperuntukkan keizinan dan mencipta akaun pengguna dan Kumpulan. Akaun pengguna yang mengandungi nama pengguna dan nombor ID peribadi unik (PID) diperlukan untuk menguruskan keizinan pengguna untuk melihat, menggunakan atau mengubah objek pangkalan data dalam satu kumpulan kerja Access. Akaun Kumpulan adalah koleksi akaun pengguna yang seterusnya berada dalam Kumpulan kerja. Access menggunakan nama Kumpulan dan PID untuk mengenal pasti setiap kumpulan kerja dan keizinan yang diperuntukkan kepada Kumpulan digunakan untuk semua pengguna dalam Kumpulan. Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan Bestari, lihat mengesetkan Keselamatan aras pengguna, dalam artikel ini.

Selepas anda melengkapkan Bestari, anda boleh secara manual memperuntukkan, mengubah suai atau mengalih keluar keizinan untuk akaun pengguna dan Kumpulan dalam Kumpulan kerja anda untuk pangkalan data dan bahagian Jadual sedia ada, pertanyaan, borang, laporan dan makro. Anda juga boleh mengesetkan keizinan lalai yang capaian menguntukkan untuk sebarang jadual baru, pertanyaan, borang, laporan dan makro yang anda atau pengguna lain menambah pada pangkalan data.

Fail maklumat Kumpulan kerja dan Kumpulan kerja

Dalam Access 2003 dan versi terdahulu, Kumpulan kerja ialah sekumpulan pengguna dalam persekitaran berbilang pengguna yang berkongsi data. Fail maklumat Kumpulan kerja yang mengandungi akaun pengguna dan Kumpulan, kata laluan dan keizinan yang disetkan untuk setiap pengguna individu atau kumpulan pengguna. Apabila anda membuka pangkalan data, Access membaca data dalam fail maklumat Kumpulan kerja dan menguatkuasakan seting keselamatan yang mengandungi fail. Seterusnya, akaun pengguna ialah gabungan nama pengguna dan peribadi ID (PID) yang Access mencipta untuk menguruskan keizinan pengguna. Akaun Kumpulan adalah koleksi akaun pengguna dan capaian juga mengenal pasti mereka dengan nama Kumpulan dan peribadi ID (PID). Keizinan yang diperuntukkan kepada Kumpulan gunakan untuk semua pengguna dalam Kumpulan. Akaun Keselamatan tersebut boleh kemudian diperuntukkan keizinan untuk pangkalan data dan mereka jadual, pertanyaan, borang, laporan dan makro. Keizinan sendiri disimpan dalam pangkalan data didayakan keselamatan.

Kali pertama pengguna berjalan Access 2003 atau versi terdahulu, Access secara automatik mencipta fail maklumat Kumpulan kerja Access yang dikenal pasti oleh maklumat organisasi dan nama pengguna menentukan apabila dia pemasangan Access. Untuk Access 2003, program persediaan menambah lokasi relatif fail maklumat Kumpulan kerja ini kunci daftaran yang berikut:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

dan

HKEY_USERS\. DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

Seterusnya pengguna akan mewarisi laluan fail Kumpulan kerja lalai daripada nilai dalam kunci daftaran HKEY_USERS. Kerana maklumat ini biasanya mudah untuk menentukan, ia adalah berkemungkinan untuk pengguna yang tidak dibenarkan untuk mencipta versi fail maklumat Kumpulan kerja ini yang lain. Hasilnya, pengguna tidak dibenarkan boleh menganggap keizinan tidak boleh ditarik balik akaun pentadbir (ahli kumpulan pentadbir) dalam Kumpulan kerja yang ditentukan oleh fail maklumat Kumpulan kerja tersebut. Untuk mengelakkan pengguna yang tidak diizinkan menganggapkan keizinan ini, mencipta fail maklumat Kumpulan kerja baru dan Tentukan kumpulan kerja ID (WID), sensitif huruf abjad angka rentetan kepada daripada 4 20 aksara yang anda masukkan apabila anda mencipta maklumat Kumpulan kerja baru fail. Mencipta kumpulan kerja baru secara unik mengenal pasti kumpulan pentadbir untuk fail Kumpulan kerja ini. Hanya individu mengetahui WID yang akan dapat mencipta salinan fail maklumat Kumpulan kerja. Untuk mencipta fail baru, anda menggunakan Bestari Keselamatan aras pengguna.

Penting: Pastikan anda tulis ID nama, organisasi dan Kumpulan kerja anda tepat — termasuk sama ada huruf adalah huruf besar atau kecil (untuk semua entri tiga) — dan menjadikannya sentiasa di tempat yang selamat. Jika anda perlu mencipta semula fail maklumat Kumpulan kerja, anda mesti memberikan ID yang tepat sama nama, organisasi dan Kumpulan kerja. Jika anda terlupa atau kehilangan entri ini, anda mungkin kehilangan capaian ke pangkalan data anda.

Bagaimanakah keizinan berfungsi dan Siapakah yang boleh memperuntukkan mereka

Keselamatan aras pengguna mengecam dua jenis keizinan: tersirat dan tersurat. Keizinan eksplisit adalah tersebut keizinan yang diberikan terus ke akaun pengguna; Tiada pengguna lain yang terjejas. Keizinan tersirat adalah keizinan yang diberikan kepada akaun Kumpulan. Menambah pengguna kepada Kumpulan tersebut memberikan keizinan Kumpulan untuk pengguna tersebut; mengalih keluar pengguna daripada Kumpulan membawa tiada keizinan Kumpulan daripada pengguna tersebut.

Apabila pengguna cuba melaksanakan operasi pada objek pangkalan data yang menggunakan ciri Keselamatan, pengguna tersebut set keizinan berdasarkan pada persilangan tersirat dan tersurat keizinan pengguna tersebut. Aras keselamatan pengguna adalah sentiasa-kurangnya terbatas keizinan eksplisit pengguna tersebut dan keizinan sebarang dan semua kumpulan yang dimiliki pengguna tersebut. Sebab ini, cara-kurangnya rumit untuk mentadbir Kumpulan kerja adalah untuk mencipta kumpulan baru dan memperuntukkan keizinan kepada Kumpulan, dan bukannya pengguna individu. Kemudian anda boleh mengubah keizinan pengguna individu dengan menambah atau mengalih keluar pengguna tersebut daripada Kumpulan. Juga, jika anda perlu memberikan keizinan baru, anda boleh memberikan mereka kepada semua ahli kumpulan dalam operasi tunggal.

Keizinan boleh diubah objek pangkalan data dengan:

 • Ahli kumpulan pentadbir fail maklumat Kumpulan kerja digunakan apabila pangkalan data dicipta.

 • Pemilik objek.

 • Mana-mana pengguna yang mempunyai keizinan Tadbir bagi objek.

Walaupun pengguna mungkin tidak dapat melaksanakan tindakan buat masa ini, ia mungkin dapat memberikan mereka keizinan untuk menjalankan tindakan. Ini adalah benar jika pengguna merupakan ahli kumpulan pentadbir, atau jika pengguna pemilik objek.

Pengguna yang mencipta jadual, pertanyaan, borang, laporan atau makro ialah pemilik objek tersebut. Selain itu, Kumpulan pengguna yang boleh mengubah keizinan dalam pangkalan data juga boleh mengubah pemilikan objek ini, atau mereka boleh mencipta semula objek ini, kedua-duanya adalah cara untuk mengubah pemilikan objek. Untuk mencipta semula objek, anda boleh membuat salinan objek, atau anda boleh mengimport dari atau mengeksport ke, pangkalan data lain. Ini ialah cara paling mudah untuk memindahkan pemilikan objek, termasuk pangkalan data itu sendiri.

Nota: Menyalin, mengimport atau mengeksport tidak mengubah pemilikan pertanyaan yang mempunyai sifat RunPermissions yang disetkan kepada pemilik. Anda boleh mengubah pemilikan pertanyaan hanya jika sifat RunPermissions disetkan kepada pengguna.

Keselamatan akaun

Fail maklumat Kumpulan kerja Access 2003 mengandungi akaun dipratentukan berikut.

Akaun

Fungsi

Pentadbir

Akaun pengguna lalai. Akaun ini adalah betul-betul sama untuk setiap salinan capaian dan program lain yang boleh menggunakan enjin pangkalan data Microsoft Jet, seperti Visual Basic for Applications (VBA) dan Microsoft Office Excel 2003.

Pentadbir

Akaun Kumpulan pentadbir. Akaun ini adalah unik untuk setiap fail maklumat Kumpulan kerja. Secara lalai, pengguna pentadbir ialah ahli kumpulan pentadbir. Mesti sekurang-kurangnya satu pengguna dalam Kumpulan pentadbir pada setiap masa.

Pengguna

Akaun Kumpulan yang terdiri daripada semua akaun pengguna. Access menambah secara automatik akaun pengguna kepada kumpulan pengguna apabila ahli kumpulan pentadbir mencipta mereka. Akaun ini adalah sama untuk sebarang fail maklumat Kumpulan kerja, tetapi ia mengandungi hanya akaun pengguna yang dicipta oleh ahli kumpulan pentadbir Kumpulan kerja tersebut. Secara lalai, akaun ini mempunyai keizinan penuh pada semua objek baru dicipta. Satu-satunya cara untuk mengalih keluar akaun pengguna daripada kumpulan pengguna adalah untuk ahli kumpulan pentadbir untuk memadamkan pengguna tersebut.


Dengan berkesan, Keselamatan dalam Access 2003 dan versi terdahulu adalah sentiasa aktif. Sehingga anda mengaktifkan prosedur log masuk untuk kumpulan kerja, Access tidak kelihatan log semua pengguna pada permulaan menggunakan akaun pengguna pentadbir lalai dengan kata laluan kosong. Di sebalik tabir, Access menggunakan akaun pentadbir sebagai akaun pentadbir untuk kumpulan kerja. Access menggunakan akaun pentadbir selain pemilik (Kumpulan atau pengguna) sebarang pangkalan data dan jadual, pertanyaan, borang, laporan dan makro yang dicipta.

Pentadbir dan pemilik adalah penting kerana mereka mempunyai keizinan yang tidak dapat diambil tiada:

 • Pentadbir (ahli kumpulan pentadbir) sentiasa boleh mendapatkan keizinan penuh bagi objek yang diciptakan dalam Kumpulan kerja.

 • Akaun yang memiliki Jadual, pertanyaan, borang, laporan atau makro sentiasa boleh mendapatkan keizinan penuh bagi objek tersebut.

 • Akaun yang memiliki pangkalan data sentiasa boleh membuka pangkalan data tersebut.

Oleh sebab akaun pengguna pentadbir adalah betul-betul sama untuk setiap salinan Access, langkah pertama dalam membantu untuk melindungi pangkalan data anda adalah untuk mentakrifkan pentadbir dan pemilik akaun pengguna (atau gunakan akaun pengguna tunggal sebagai akaun pentadbir dan pemilik), dan kemudian ke mengalih keluar akaun pengguna pentadbir dari kumpulan pentadbir. Jika tidak, sesiapa sahaja dengan salinan Access boleh log masuk ke kumpulan kerja anda menggunakan akaun pentadbir dan mempunyai keizinan penuh untuk kumpulan kerja pada jadual, pertanyaan, borang, laporan dan makro.

Anda boleh memperuntukkan seberapa banyak akaun pengguna yang anda inginkan kepada Kumpulan pentadbir, tetapi hanya seorang pengguna akaun boleh memiliki pangkalan data — akaun pembekal ialah akaun pengguna yang aktif apabila pangkalan data dicipta atau apabila pemilikan dipindahkan dengan mencipta pangkalan data baru dan import Semua objek pangkalan data yang padanya. Walau bagaimanapun, Kumpulan akaun boleh memiliki Jadual, pertanyaan, borang, laporan dan makro dalam pangkalan data.

Pertimbangan apabila mengatur Keselamatan akaun

 • Akaun pengguna hanya boleh log masuk ke Access; anda tidak dapat mengelog masuk dengan akaun Kumpulan.

 • Akaun yang anda cipta untuk pengguna pangkalan data mesti disimpan dalam fail maklumat Kumpulan kerja yang pengguna tersebut akan menyertai apabila mereka menggunakan pangkalan data. Jika anda menggunakan fail yang berbeza untuk mencipta pangkalan data, mengubah fail sebelum mencipta akaun.

 • Pastikan anda mencipta kata laluan yang unik untuk akaun pentadbir dan pengguna. Pengguna yang boleh log masuk menggunakan akaun pentadbir sentiasa boleh mendapatkan keizinan penuh untuk sebarang Jadual, pertanyaan, borang, laporan dan makro yang dicipta dalam Kumpulan kerja. Pengguna yang boleh log masuk menggunakan akaun pemilik sentiasa boleh mendapatkan keizinan penuh untuk objek tersebut yang dimiliki oleh pengguna tersebut.

Selepas anda mencipta akaun pengguna dan Kumpulan, anda boleh melihat dan mencetak perhubungan antaranya. Capaian mencetak laporan akaun dalam Kumpulan kerja yang menunjukkan Kumpulan untuk setiap pengguna yang dimiliki dan pengguna yang dimiliki oleh setiap Kumpulan.

Nota: Jika anda menggunakan fail maklumat Kumpulan kerja yang dicipta dengan Microsoft Access 2.0, anda mesti log masuk sebagai ahli kumpulan pentadbir untuk mencetak pengguna dan Kumpulan maklumat. Jika fail maklumat Kumpulan kerja dicipta dengan Microsoft Access 97 atau lebih baru, semua pengguna dalam Kumpulan kerja yang boleh mencetak pengguna dan Kumpulan maklumat.

Mengesetkan Keselamatan aras pengguna

Langkah dalam seksyen ini menerangkan cara untuk memulakan dan menjalankan Bestari Keselamatan aras pengguna. Ingat bahawa langkah ini hanya digunakan pada pangkalan data yang mempunyai Access 2003 atau terdahulu format fail yang dibuka dalam Access 2007 atau versi lebih baru.

Penting: Dalam Access 2007 atau versi lebih baru, jika anda menggunakan Bestari Keselamatan aras pengguna untuk menentukan fail maklumat Kumpulan kerja lalai, anda mesti juga menggunakan suis baris perintah /WRKGP untuk menuding ke fail maklumat Kumpulan kerja anda apabila anda memulakan Access. Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan suis baris perintah dengan Access, lihat artikel suis baris perintah untuk produk Microsoft Office.

Memulakan Bestari Keselamatan aras pengguna

 1. Buka fail .mdb atau fail yang anda ingin mentadbir.

 2. Pada tab Alat pangkalan data , dalam Kumpulan Tadbir , klik anak panah di bawah pengguna dan keizinan, dan kemudian klik Bestari Keselamatan aras pengguna.

 3. Ikuti langkah pada setiap halaman untuk melengkapkan Bestari.

Nota: 

 • Bestari Keselamatan aras pengguna mencipta salinan sandaran bagi pangkalan data Access semasa dengan nama yang sama dan sambungan nama fail .bak, dan kemudian menggunakan ukuran Keselamatan untuk objek yang dipilih dalam pangkalan data semasa.

 • Jika pangkalan data Access anda semasa membantu melindungi kod VBA menggunakan kata laluan, Bestari yang menggesa anda untuk kata laluan yang anda mesti masukkan Bestari untuk melengkapkan operasi berjaya.

 • Sebarang kata laluan yang anda cipta dengan Bestari dicetak dalam laporan Bestari Keselamatan aras pengguna yang dicetak apabila anda selesai menggunakan Bestari. Yang patut anda simpan laporan ini di lokasi yang selamat. Anda boleh menggunakan laporan ini untuk mencipta semula fail Kumpulan kerja anda jika ia hilang atau rosak.

Mengalih keluar Keselamatan aras pengguna

Untuk mengalih keluar Keselamatan aras pengguna semasa bekerja dalam Access 2007 atau lebih tinggi, simpan fail .mdb sebagai fail .accdb.

Menyimpan satu salinan fail dalam yang. ACCDB format

 1. Klik tab fail . Membuka pandangan Backstage.

 2. Di sebelah kiri, klik kongsi.

 3. Di sebelah kanan, klik Simpan pangkalan data sebagai, dan kemudian klik Pangkalan data Access (*.accdb).

  Kotak dialog Simpan Sebagai muncul.

 4. Gunakan senarai Simpan dalam untuk mencari lokasi untuk menyimpan pangkalan data yang ditukar.

 5. Dalam senarai Simpan sebagai jenis , pilih Pangkalan data Access 2007-2016 (*.accdb).

 6. Klik Simpan.

Nota: Jika anda menggunakan Access 2007, klik butang Microsoft Office dan kemudian klik Tukar untuk membuka kotak dialog Simpan dalam untuk menyimpan pangkalan data ke dalam. Format fail ACCDB.

Rujukan keizinan objek

Jadual berikut menyenaraikan keizinan yang anda boleh setkan untuk pangkalan data dan objek dalam pangkalan data, dan ia menerangkan kesan atau hasil yang menggunakan setiap seting keizinan.

Keizinan

Digunakan untuk objek ini

Hasil

Buka/jalankan

Seluruh pangkalan data, borang, laporan, makro

Pengguna boleh membuka atau menjalankan objek, termasuk prosedur dalam modul kod.

Buka eksklusif

Seluruh pangkalan data

Pengguna boleh membuka pangkalan data dan mengunci pengguna lain.

Baca Reka bentuk

Jadual, pertanyaan, borang, makro, modul kod

Pengguna boleh membuka objek yang disenaraikan dalam pandangan Reka bentuk.

Nota: Apabila anda memberikan capaian kepada data dalam Jadual atau pertanyaan dengan memperuntukkan keizinan yang lain, seperti Data Baca atau mengemas kini Data, anda juga memberikan keizinan Reka bentuk Baca kerana Reka bentuk mesti kelihatan kepada mempersembahkan dan melihat data dengan betul.

Mengubah suai Reka bentuk

Jadual, pertanyaan, borang, makro, modul kod

Pengguna boleh mengubah Reka bentuk objek disenaraikan.

Mentadbir

Seluruh pangkalan data, jadual, pertanyaan, borang, makro, modul kod

Pengguna boleh memperuntukkan keizinan kepada objek disenaraikan, walaupun apabila pengguna atau Kumpulan memiliki objek.

Membaca Data

Jadual, pertanyaan

Pengguna boleh membaca data dalam Jadual atau pertanyaan. Untuk memberikan keizinan pengguna untuk membaca pertanyaan, anda mesti juga memberikan pengguna tersebut keizinan membaca induk Jadual atau pertanyaan. Seting ini membayangkan keizinan baca Reka bentuk, yang bermakna bahawa pengguna boleh membaca Reka bentuk anda Jadual atau pertanyaan selain daripada data.

Mengemas kini Data

Jadual, pertanyaan

Pengguna boleh mengemas kini data dalam Jadual atau pertanyaan. Pengguna mesti mempunyai keizinan untuk mengemas kini Jadual induk atau pertanyaan. Seting ini membayangkan keizinan Reka bentuk Baca dan baca Data.

Menyelitkan Data

Jadual, pertanyaan

Pengguna boleh menyelitkan data dalam Jadual atau pertanyaan. Untuk pertanyaan, pengguna mesti mempunyai keizinan untuk menyelitkan data ke dalam Jadual induk atau pertanyaan. Seting ini membayangkan keizinan baca Data dan baca Reka bentuk.

Memadamkan Data

Jadual, pertanyaan

Pengguna boleh memadamkan data daripada jadual atau pertanyaan. Untuk pertanyaan, pengguna mesti mempunyai keizinan untuk memadamkan data daripada induk Jadual atau pertanyaan. Seting ini membayangkan keizinan baca Data dan baca Reka bentuk.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×